Biuletyn n°861

Open panel Open panel
Biuletyn n°861
Biuletyn
wtorek, 1 października 2019
numer 861
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Unia Europejska - Bałkany Zachodnie: ku odnowionym ramom negocjacji akcesyjnych
Autor : Pierre Mirel
Pierre Mirel
15 października Unia musi się wypowiedzieć na temat otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Pomimo ponownego zaangażowania Unii na Bałkanach Zachodnich, potężne pęknięcia utrzymują się, a pojednanie jest w odwrocie. W obliczu kruchej stabilności tych państw, którym nadskakują kraje trzecie, nadszedł więc moment na nowe podejście w interesie bezpieczeństwa Europy.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Chirac, Francja i Europa
photo
Zmarły 26 września były francuski prezydent Jacques Chirac "nie miał wiary, ale przyłączył się do integracji europejskiej", napisał Jean-Dominique Giuliani. Jacques Chirac był w tym ucieleśnieniem europejskiej Francji niepewnej i wahającej się, ale zawsze zaangażowanej w zmiany w Europie, ponieważ wynika to z jej interesów narodowych... Więcej

Wybory : ÖVP zdecydowanie zwycięża w austriackich wyborach parlamentarnych
photo
Według nadal prowizorycznych wyników Austriacka Partia Ludowa (ÖVP) zwyciężyła w wyborach parlamentarnych 29 września, zdobywając 37,5% głosów i wyprzedzając Socjaldemokratyczną Partię Austrii (SPÖ), która uzyskała 21,2%. Partia Wolności (skrajna prawica) dużo straciła w stosunku do poprzednich wyborów w 2017 roku (dostała 16,2%). Zieloni uzyskali 13,8% głosów, wyprzedzając liberałów z NEOS (8,1%). Aby zdobyć większość w parlamencie, przewodniczący ÖVP i dotychczasowy kanclerz Sebastian Kurz będzie musiał zbudować koalicję... Więcej

Fundacja : "The big shift. The European 21st century"
photo
W opublikowanej w wydawnictwie Ecole de guerre książce pt. "The big shift. The European 21st century" Jean-Dominique Giuliani pokazuje, że - wbrew zwyczajowej narracji - Unia Europejska ma środki, by przezwyciężać nowe wyzwania XXI wieku. UE odniosła sukces przekraczający wyobrażenia jej ojców założycieli. Może jeszcze zdoła zagwarantować sobie miejsce pośród trzech największych światowych potęg pod koniec wieku. Publikacja dostępna jest po francusku i po angielsku... Więcej
Więcej

Komisja : Partnerstwo z Japonią w sprawie łączności i relacji z Azją
photo
27 września przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker i japoński premier Shinzo Abe podpisali partnerstwo w sprawie zrównoważonej łączności i infrastruktury wysokiej jakości między Unią i Japonią, którego celem jest sprzyjanie współpracy oraz inwestycjom w tych obszarach. Partnerstwo to wpisuje się w ramy strategii "Łącząc Europę i Azję", przyjętej przez Komisję, Radę, Parlament, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Reginów i Europejski Bank Inwestycyjny... Więcej
Więcej
Początek negocjacji UE-Stany Zjednoczone w sprawie dowodów elektronicznych
photo
27 września Unia Europejska i Stany Zjednoczone rozpoczęły negocjacje w sprawie ułatwienia dostępu do dowodów elektronicznych w transgranicznych dochodzeniach kryminalnych. Dowody elektroniczne są niezbędne w 85% dochodzeń kryminalnych, a w 2/3 przypadków dowody są w posiadaniu operatora z innego kraju... Więcej

Parlament : Młodzi częściej głosowali w wyborach europejskich
photo
Według wyników badania Eurobarometru (opublikowanych 24 września przez Parlament) wysoka frekwencja w majowych wyborach europejskich (50,6%) to w dużej części zasługa częstszego głosowania osób poniżej 25. roku życia (+14 punktów w stosunku do głosowania w 2014), a także osób w wieku 25-39 lat (+12 punktów). Sondaż pokazuje, że do wzięcia udziału w wyborach motywowało poczucie obywatelskiego obowiązku, poczucie, że głosowanie może zmienić obrót spraw, i wzmocnione poparcie dla Unii... Więcej
Więcej
Prokuratura Europejska: zgoda w sprawie powołania Laury Codruty Kövesi
photo
24 października negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli porozumienie w sprawie mianowania Rumunki Laury Codruty Kövesi szefową przyszłej Prokuratury Europejskiej. Teraz decyzja ta musi zostać formalnie zaaprobowana... Więcej
Komisja JURI odrzuca dwie osoby desygnowane na komisarzy
photo
30 września Komisja Prawa w Parlamencie (JURI) podjęła decyzję o odrzuceniu kandydatur 2 osób desygnowanych na komisarzy - Rovany Plumb (S&D, Rumunia), mającej odpowiadać za transport, i Laszlo Trocsanyiego (EPP, Węgry), mającego odpowiadać za politykę sąsiedztwa i rozszerzenie. Komisja oceniła, że 2 kandydatów jest w sytuacji konfliktu interesów i w związku z tym nie są oni w stanie pełnić swojej funkcji. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zwróciła się do Rumunii i Węgier o zaprezentowanie nowych kandydatów. Węgierski premier Viktor Orban zaproponował węgierskiego ambasadora przy UE Olivera Varhelyia. Inne przesłuchania osób desygnowanych na komisarzy potrwają do 8 października... Więcej
Więcej

Rada : Konkluzje Rady ds. Energii
photo
Obradujący 24 września ministrowie ds. energii przedyskutowali projekty krajowych planów energetyczno-klimatycznych. Mają prowadzić do osiągnięcia celów Unii Europejskiej do 2030 roku. Przeanalizowano również, jak ten sektor mógłby osiągnąć neutralność węglową... Więcej
Konkluzje Rady ds. Konkurencyjności
photo
26 i 27 września ministrowie ds. konkurencyjności dyskutowali na temat długoterminowej strategii Europy na rzecz zrównoważonego wzrostu i zgodzili się, że trzeba stosować zintegrowane podejście. Doszło również do wymiany poglądów na temat zewnętrznego wymiaru konkurencyjności Unii, strategii na rzecz zrównoważonego wzrostu i ewentualnych interakcji między Horyzontem Europa oraz innymi europejskimi programami... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa
photo
Ministrowie rolnictwa, mający nieformalne obrady 24 września w Helsinkach, przedyskutowali magazynowanie CO2 jako metodę zmniejszenia śladu węglowego w rolnictwie oraz sposób wspierania tej metody w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR)... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Priorytety gospodarcze przyszłego porozumienia z krajami AKP
photo
28 września Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie przyszłych ram gospodarczych jej stosunków z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) po 2020 roku. To etap w negocjacjach umowy o partnerstwie między Unią Europejską i krajami AKP. Ma ona zastąpić umowę z Kotonu, która wygasa w 2020... Więcej
Rada Stowarzyszenia UE-Mołdawia
photo
Obradująca 30 września Rada Stowarzyszenia UE-Mołdawia podsumowała odnotowane ostatnio postępy we wdrażanych przez mołdawskie władze reformach, które postulowała Unia Europejska w różnych obszarach: systemu wyborczego, pluralizmu mediów i wolności wypowiedzi, walki z korupcją, wymiarze sprawiedliwości, gospodarce i finansach... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Orzeczenie w sprawie Fiata i Starbucksa
photo
24 września Trybunał Sprawiedliwości Unii wydał 2 wyroki w sprawie decyzji Komisji dotyczących narzędzi podatkowych sprzyjających korporacjom międzynarodowym. W pierwszym orzeczeniu Trybunał potwierdził podjętą w 2015 roku decyzję Komisji, w której zwraca się ona do Luksemburga o odzyskanie od grupy Fiat Chrysler nielegalnej pomocy państwowej przyznanej w formie interpretacji podatkowych. W drugim orzeczeniu Trybunał unieważnił decyzję Komisji (również podjętą w 2015 roku), w której zwraca się ona do Holandii o odzyskania od Starbucksa tego, co także uważała za nienależną pomoc w formie interpretacji podatkowej... Więcej
Więcej
Nowi sędziowie i prezes Sądu Unii Europejskiej
photo
26 września Sąd Unii Europejskiej częściowo odnowił swój skład. Obowiązki objęło 14 nowych sędziów. Przy tej okazji Holender Marc van der Woude został wybrany prezesem Sądu na 3-letnią kadencję. Jest sędzią Sądu od 2010 roku, a od 2016 jego wiceprezesem... Więcej
Więcej

EBC : Dymisja niemieckiej członkini zarządu
photo
25 września Niemka Sabine Lautenschläger, członkini zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC), zapowiedziała, że opuści swoje stanowisko 31 października (w przeddzień przejęcia przez Christine Lagarde obowiązków prezesa EBC)... Więcej
Więcej

Belgia : Porozumienie w sprawie nowego flamandzkiego rządu
photo
30 września nacjonaliści z Nowego Sojuszu Flamandzkiego (N-VA), liberałowie z Open Vld i chrześcijańscy demokraci (CD&V) doszli do porozumienia w sprawie utworzenia we Flandrii regionalnego rządu po wyborach 26 maja. Około 300-stronicowe porozumienie koalicyjne koncentruje się przede wszystkim na kwestii migracji i integracji. Stworzenie rządu we Flandrii, a wcześniej w Walonii i Regionie Stołecznym Brukseli, może odblokować negocjacji zmierzające do utworzenia rządu federalnego... Więcej

Francja : Projekt ustawy budżetowej na 2020 rok
photo
27 września rząd zaprezentował projekt budżetu na 2020 rok. Przewiduje on obniżkę podatków od dochodów dla klas średnich i zmniejszenie wydatków publicznych (-1,6 punktu PKB w latach 2017-2020, czyli -40 mld euro) oraz obowiązkowych składek (-30 mld euro w latach 2017-2020). Deficyt publiczny pozostanie stabilny po raz pierwszy od 10 lat. Projekt zostanie przedłożony Komisji Europejskiej celem jego przeanalizowania w październiku... Więcej
Google obchodzi dyrektywę w sprawie praw autorskich
photo
25 września Google zapowiedział zmianę sposobu wyświetlania artykułów i zdjęć prasowych w swojej wyszukiwarce we Francji. To obejście postanowień nowej ustawy w sprawie praw autorskich, która ma służyć wynagradzaniu agencji i wydawców prasy za umieszczanie ich produkcji online. Wyszukiwarka nie będzie już wyświetlać fragmentów tekstu, a jedynie tytuły połączone z linkiem URL. Media będą musiały wybrać, czy chcą, by ich treści były dostępne, czy też nie. Francja jest pierwszym krajem Unii, który ustanowił taki mechanizm w ramach przyjętej na wiosnę unijnej dyrektywy o prawie autorskim... Więcej

Grecja : Raport MFW
photo
W raporcie opublikowanym 27 września Międzynarodowy Fundusz Walutowy zalecił Grecji poważniejsze i szybsze kroki, które będą służyły zyskaniu na konkurencyjności w łonie unii walutowej, redukowaniu zadłużenia i realizowaniu bardziej inkluzywnego wzrostu. Zasugerował Grecji wzmocnienie reform podatkowych, a Unii Europejskiej, by w zamian uelastyczniła cele budżetowe dla tego kraju... Więcej

Portugalia : Sondaż na 7 dni przed wyborami parlamentarnymi
photo
6 października w Portugalii odbędą się wybory parlamentarne. Ostatnie sondaże wróżą zwycięstwo Partii Socjalistycznej dotychczasowego premiera Antonio Costy. Zamierza na nią głosować 38% (lekki spadek). Centroprawicowa Partia Socjaldemokratyczna odnotowała wzrost o blisko 5 punktów w ciągu dwóch tygodni - może liczyć na około 27% głosów... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Wznowienie debat w parlamencie
photo
25 września brytyjscy parlamentarzyści wrócili obradować po tym, jak dzień wcześniej Sąd Najwyższy jednomyślnie unieważnił decyzję rządu o zawieszeniu parlamentu... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Wręcznie Nagrody im. Vaclava Havla
photo
30 września uwięziony ujgurski intelektualista Ilham Tohti i Młodzieżowa Inicjatywa na rzecz Praw Człowieka działająca na rzecz pojednania na Bałkanach wspólnie otrzymali przyznawaną przez Radę Europy Nagrodę Praw Człowieka im. Vaclava Havla 2019... Więcej
Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Portugalia skazana za naruszenie wolności wypowiedzi
photo
24 września Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Portugalia jest winna naruszenia swobody wypowiedzi. Portugalski dziennikarz i doktor zostali skazani na zapłacenie znaczących odszkodowań za krytykę przywódców politycznych. W 2013 roku złożyli skargę do Trybunału... Więcej
Więcej

MFW : Kristalina Georgiewa mianowana dyrektor generalną
photo
25 września Bułgarka Kristalina Georgiewa, kandydatka wysunięta przez Unię Europejską, powołana została przez zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego na dyrektor generalną tej instytucji, na 5-letnią kadencję, która rozpocznie się 1 października. Jej natychmiastowym priorytetem będzie pomaganie krajom w redukowaniu zagrożenia kryzysem, w przygotowaniach do spowolnienia światowego wzrostu gospodarczego, w stawianiu czoła napięciom handlowym i rekordowemu poziomowi zadłużenia... Więcej

Eurostat : Spadek bezrobocia
photo
W sierpniu stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6,2% i lekko spadła w stosunku do lipca (6,3%). W strefie euro obniżyła się w sierpniu do 7,4% (w stosunku do 7,5% w lipcu). Czyli była na najniższym poziomie od maja 2008 roku, ogłosił 30 września europejski urząd statystyczny Eurostat... Więcej

Opracowania/raporty : Ocieplenie klimatu: IPCC wzywa do szybkiego działania na rzecz ochrony oceanów
photo
W raporcie opublikowanym 25 września IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu przy ONZ) podkreśla pilną potrzebę powstrzymywania degradacji oceanów i kriosfery w sposób zdecydowany, szybki, skoordynowany i zrównoważony. Zespół wskazuje na naszą zależność od pełnego morza, Arktyki i Antarktydy oraz podkreśla ich bezpośredni i pośredni wpływ na nasz styl życia... Więcej

Kultura : Giorgio de Chirico w Mediolanie
photo
Do 19 stycznia Palazzo Reale w Mediolanie proponuje "podróż poprzez zagadki i tajemnice malarstwa Giorgia de Chirica"... Więcej
Więcej
Degas w operze
photo
Do 19 stycznia twórczość Edgara Degasa wystawiona w Muzeum Orsay w Paryżu przybliża XIX-wieczną Operę Paryską... Więcej
Sztuka współczesna w Budapeszcie
photo
Od 2 do 18 października odbędzie się Festiwal Sztuki Współczesnej Café Budapest. Wydarzenie obejmuje koncerty, opery, przedstawienia teatralne i instalacje artystyczne... Więcej
Brueghel w Madrycie
photo
Od 7 października do 12 kwietnia 2020 roku Palacio de Gaviria w Madrycie proponuje wystawę "Brueghel. Fascynujący świat flamandzkiej sztuki". Zaprezentowano na niej setkę emblematycznych dzieł dynastii malarzy, która odcisnęła piętno na historii europejskiej sztuki w XVI i w XVII wieku... Więcej
Portrety Gauguina w Londynie
photo
Od 7 października 2019 do 26 stycznia 2020 roku National Gallery w Londynie prezentuje pierwszą wystawę francuskiego malarza Paula Gauguina w całości poświęconą jego portretom. Zgromadzono na niej 50 dzieł... Więcej
Więcej
Bezpłatne zwiedzanie Musée du quai Branly-Jacques Chirac
photo
27 września rząd ogłosił po śmierci Jacques'a Chiraca, że do 11 października zwiedzanie Musée du quai Branly-Jacques Chirac będzie bezpłatne. Dzięki wystawie "20 lat", prezentowanej do 26 stycznia, zwiedzający będą mogli odkryć jego pasję do sztuki społeczeństw pierwotnych... Więcej
Więcej
Biała Noc
photo
Począwszy od 5 października w wielu miastach Europy odbywać się będą Białe Noce. Choć wydarzenie to zostało zainicjowane w Paryżu w 2002 roku, teraz Bruksela, Madryt, Leeds, Rzym, Koszyce czy Malaga organizują odbywające się nocą doroczne wydarzenia artystyczne, uprzywilejowujące sztukę współczesną i bezpłatną dla wszystkich... Więcej
Więcej

30wrz.
30 września

Bruksela

Rada Stowarzyszenia UE-Mołdawia

30wrz.
30 września - 8 października

Bruksela

Przesłuchania osób desygnowanych na komisarzy w Parlamencie Europejskim

4paź.
4 października

Luksemburg

Rada ds. Środowiska

6paź.
6 października

Portugalia

Wybory parlamentarne

7paź.
7-8 października

Luksemburg

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2019
Biuletyn n°867
Wypracowanie europejskiego kodeksu gospodarczego
Opublikowany 12/11/2019
Biuletyn n°866
Wyjść z totalitaryzmu
Opublikowany 04/11/2019
Biuletyn n°865
1 listopada: Christine Lagarde prezesem EBC w obliczu rozmaitych sprzeciwów
Opublikowany 28/10/2019
Biuletyn n°864
Brexit: nowe porozumienie i ponowna niepewność
Opublikowany 21/10/2019
Biuletyn n°863
"Schowajcie ten budżet, którego nie wypada mi widzieć!..."
Opublikowany 14/10/2019
Biuletyn n°862
Jaka będzie przyszłość Libry?
Opublikowany 07/10/2019
Biuletyn n°861
Bałkany Zachodnie: ku odnowionym ramom negocjacji akcesyjnych
Opublikowany 30/09/2019
Biuletyn n°860
Ambicje klimatyczne nowej Komisji Europejskiej
Opublikowany 23/09/2019
Biuletyn n°859
Jakie wyciągnąć nauki z wyborów regionalnych na wschodzie Niemiec?
Opublikowany 16/09/2019
Biuletyn n°858
Europa w chińsko-amerykańskiej wojnie handlowej
Opublikowany 09/09/2019
Biuletyn n°857
9. unijna kadencja, nowe dane polityczne
Opublikowany 22/07/2019
Biuletyn n°856
Europa w obliczu dezinformacji
Opublikowany 15/07/2019
Biuletyn n°855
Od G20 w Osace do G7 w Biarritz: dokąd zmierza Europa?
Opublikowany 08/07/2019
Biuletyn n°854
Ku przebudowanemu partnerstwu europejsko-afrykańskiemu
Opublikowany 01/07/2019
Biuletyn n°853
Od wyjścia z kryzysu do wyzwań świata: europejski program strategiczny
Opublikowany 24/06/2019
Biuletyn n°852
Juncker lub europejska wartość dodana
Opublikowany 17/06/2019
Biuletyn n°851
Neutralność węglowa w Europie: jak ją osiągnąć?
Opublikowany 11/06/2019
Biuletyn n°850
Unia Europejska bardziej zjednoczona, by zmierzyć się z wyzwaniami mniej bezpiecznego świata
Opublikowany 03/06/2019
Biuletyn n°849
Parlament Europejski: nowa równowaga... ale nie eurosceptyczna
Opublikowany 27/05/2019
Biuletyn n°848
Skrajne prawice: nawrócenie na Europę!
Opublikowany 20/05/2019
Biuletyn n°847
Między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, Europa w poszukiwaniu swojej przyszłości
Opublikowany 13/05/2019
Biuletyn n°846
Wyzwania europejskie 2019
Opublikowany 06/05/2019
Biuletyn n°845
Kontekst wyborczy 2019: nowe i coraz bardziej europejskie wyzwania
Opublikowany 29/04/2019
Biuletyn n°844
Bilans 8. kadencji Parlamentu Europejskiego
Opublikowany 23/04/2019
Biuletyn n°843
Ochrona europejskich obywateli i walka z terroryzmem
Opublikowany 15/04/2019
Biuletyn n°842
Ochrona europejskich obywateli w skrajnie połączonym świecie
Opublikowany 08/04/2019
Biuletyn n°841
Jaka będzie nowa Europa?
Opublikowany 01/04/2019
Biuletyn n°840
Wyzwania i perspektywy ukraińskich wyborów prezydenckich
Opublikowany 25/03/2019
Biuletyn n°839
A jeśli rozpoczęlibyśmy od kultury?
Opublikowany 18/03/2019
Biuletyn n°838
Na rzecz geopolityki euro
Opublikowany 11/03/2019
Biuletyn n°837
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: jaki będzie skok w 2019 roku?
Opublikowany 04/03/2019
Biuletyn n°836
Migracja w centrum szczytu między Unią Europejską i Ligą Państw Arabskich
Opublikowany 25/02/2019
Biuletyn n°835
Wspólna polityka rolna wobec próby subsydiarności
Opublikowany 18/02/2019
Biuletyn n°834
Europejska polityka handlowa, polityka konkurencji i wybory w Estonii
Opublikowany 11/02/2019
Biuletyn n°833
Jaka będzie europejska reakcja na amerykańską eksterytorialność?
Opublikowany 04/02/2019
Biuletyn n°832
Uchwycić się wyzwania klimatycznego, by zbudować przyszłość Europy
Opublikowany 28/01/2019
Biuletyn n°831
Od wspólnej wizji do konkretnych realizacji: ku zjednoczonym Bałkanom w zjednoczonej Europie
Opublikowany 21/01/2019
Biuletyn n°830
Walka z dezinformacją i ochrona dziennikarzy
Opublikowany 14/01/2019