Biuletyn n°861

Open panel Open panel
Biuletyn n°861
Biuletyn
wtorek, 1 października 2019
numer 861
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Unia Europejska - Bałkany Zachodnie: ku odnowionym ramom negocjacji akcesyjnych
Autor : Pierre Mirel
Pierre Mirel
15 października Unia musi się wypowiedzieć na temat otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Pomimo ponownego zaangażowania Unii na Bałkanach Zachodnich, potężne pęknięcia utrzymują się, a pojednanie jest w odwrocie. W obliczu kruchej stabilności tych państw, którym nadskakują kraje trzecie, nadszedł więc moment na nowe podejście w interesie bezpieczeństwa Europy.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Chirac, Francja i Europa
photo
Zmarły 26 września były francuski prezydent Jacques Chirac "nie miał wiary, ale przyłączył się do integracji europejskiej", napisał Jean-Dominique Giuliani. Jacques Chirac był w tym ucieleśnieniem europejskiej Francji niepewnej i wahającej się, ale zawsze zaangażowanej w zmiany w Europie, ponieważ wynika to z jej interesów narodowych... Więcej

Wybory : ÖVP zdecydowanie zwycięża w austriackich wyborach parlamentarnych
photo
Według nadal prowizorycznych wyników Austriacka Partia Ludowa (ÖVP) zwyciężyła w wyborach parlamentarnych 29 września, zdobywając 37,5% głosów i wyprzedzając Socjaldemokratyczną Partię Austrii (SPÖ), która uzyskała 21,2%. Partia Wolności (skrajna prawica) dużo straciła w stosunku do poprzednich wyborów w 2017 roku (dostała 16,2%). Zieloni uzyskali 13,8% głosów, wyprzedzając liberałów z NEOS (8,1%). Aby zdobyć większość w parlamencie, przewodniczący ÖVP i dotychczasowy kanclerz Sebastian Kurz będzie musiał zbudować koalicję... Więcej

Fundacja : "The big shift. The European 21st century"
photo
W opublikowanej w wydawnictwie Ecole de guerre książce pt. "The big shift. The European 21st century" Jean-Dominique Giuliani pokazuje, że - wbrew zwyczajowej narracji - Unia Europejska ma środki, by przezwyciężać nowe wyzwania XXI wieku. UE odniosła sukces przekraczający wyobrażenia jej ojców założycieli. Może jeszcze zdoła zagwarantować sobie miejsce pośród trzech największych światowych potęg pod koniec wieku. Publikacja dostępna jest po francusku i po angielsku... Więcej
Więcej

Komisja : Partnerstwo z Japonią w sprawie łączności i relacji z Azją
photo
27 września przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker i japoński premier Shinzo Abe podpisali partnerstwo w sprawie zrównoważonej łączności i infrastruktury wysokiej jakości między Unią i Japonią, którego celem jest sprzyjanie współpracy oraz inwestycjom w tych obszarach. Partnerstwo to wpisuje się w ramy strategii "Łącząc Europę i Azję", przyjętej przez Komisję, Radę, Parlament, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Reginów i Europejski Bank Inwestycyjny... Więcej
Więcej
Początek negocjacji UE-Stany Zjednoczone w sprawie dowodów elektronicznych
photo
27 września Unia Europejska i Stany Zjednoczone rozpoczęły negocjacje w sprawie ułatwienia dostępu do dowodów elektronicznych w transgranicznych dochodzeniach kryminalnych. Dowody elektroniczne są niezbędne w 85% dochodzeń kryminalnych, a w 2/3 przypadków dowody są w posiadaniu operatora z innego kraju... Więcej

Parlament : Młodzi częściej głosowali w wyborach europejskich
photo
Według wyników badania Eurobarometru (opublikowanych 24 września przez Parlament) wysoka frekwencja w majowych wyborach europejskich (50,6%) to w dużej części zasługa częstszego głosowania osób poniżej 25. roku życia (+14 punktów w stosunku do głosowania w 2014), a także osób w wieku 25-39 lat (+12 punktów). Sondaż pokazuje, że do wzięcia udziału w wyborach motywowało poczucie obywatelskiego obowiązku, poczucie, że głosowanie może zmienić obrót spraw, i wzmocnione poparcie dla Unii... Więcej
Więcej
Prokuratura Europejska: zgoda w sprawie powołania Laury Codruty Kövesi
photo
24 października negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli porozumienie w sprawie mianowania Rumunki Laury Codruty Kövesi szefową przyszłej Prokuratury Europejskiej. Teraz decyzja ta musi zostać formalnie zaaprobowana... Więcej
Komisja JURI odrzuca dwie osoby desygnowane na komisarzy
photo
30 września Komisja Prawa w Parlamencie (JURI) podjęła decyzję o odrzuceniu kandydatur 2 osób desygnowanych na komisarzy - Rovany Plumb (S&D, Rumunia), mającej odpowiadać za transport, i Laszlo Trocsanyiego (EPP, Węgry), mającego odpowiadać za politykę sąsiedztwa i rozszerzenie. Komisja oceniła, że 2 kandydatów jest w sytuacji konfliktu interesów i w związku z tym nie są oni w stanie pełnić swojej funkcji. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zwróciła się do Rumunii i Węgier o zaprezentowanie nowych kandydatów. Węgierski premier Viktor Orban zaproponował węgierskiego ambasadora przy UE Olivera Varhelyia. Inne przesłuchania osób desygnowanych na komisarzy potrwają do 8 października... Więcej
Więcej

Rada : Konkluzje Rady ds. Energii
photo
Obradujący 24 września ministrowie ds. energii przedyskutowali projekty krajowych planów energetyczno-klimatycznych. Mają prowadzić do osiągnięcia celów Unii Europejskiej do 2030 roku. Przeanalizowano również, jak ten sektor mógłby osiągnąć neutralność węglową... Więcej
Konkluzje Rady ds. Konkurencyjności
photo
26 i 27 września ministrowie ds. konkurencyjności dyskutowali na temat długoterminowej strategii Europy na rzecz zrównoważonego wzrostu i zgodzili się, że trzeba stosować zintegrowane podejście. Doszło również do wymiany poglądów na temat zewnętrznego wymiaru konkurencyjności Unii, strategii na rzecz zrównoważonego wzrostu i ewentualnych interakcji między Horyzontem Europa oraz innymi europejskimi programami... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa
photo
Ministrowie rolnictwa, mający nieformalne obrady 24 września w Helsinkach, przedyskutowali magazynowanie CO2 jako metodę zmniejszenia śladu węglowego w rolnictwie oraz sposób wspierania tej metody w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR)... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Priorytety gospodarcze przyszłego porozumienia z krajami AKP
photo
28 września Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie przyszłych ram gospodarczych jej stosunków z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) po 2020 roku. To etap w negocjacjach umowy o partnerstwie między Unią Europejską i krajami AKP. Ma ona zastąpić umowę z Kotonu, która wygasa w 2020... Więcej
Rada Stowarzyszenia UE-Mołdawia
photo
Obradująca 30 września Rada Stowarzyszenia UE-Mołdawia podsumowała odnotowane ostatnio postępy we wdrażanych przez mołdawskie władze reformach, które postulowała Unia Europejska w różnych obszarach: systemu wyborczego, pluralizmu mediów i wolności wypowiedzi, walki z korupcją, wymiarze sprawiedliwości, gospodarce i finansach... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Orzeczenie w sprawie Fiata i Starbucksa
photo
24 września Trybunał Sprawiedliwości Unii wydał 2 wyroki w sprawie decyzji Komisji dotyczących narzędzi podatkowych sprzyjających korporacjom międzynarodowym. W pierwszym orzeczeniu Trybunał potwierdził podjętą w 2015 roku decyzję Komisji, w której zwraca się ona do Luksemburga o odzyskanie od grupy Fiat Chrysler nielegalnej pomocy państwowej przyznanej w formie interpretacji podatkowych. W drugim orzeczeniu Trybunał unieważnił decyzję Komisji (również podjętą w 2015 roku), w której zwraca się ona do Holandii o odzyskania od Starbucksa tego, co także uważała za nienależną pomoc w formie interpretacji podatkowej... Więcej
Więcej
Nowi sędziowie i prezes Sądu Unii Europejskiej
photo
26 września Sąd Unii Europejskiej częściowo odnowił swój skład. Obowiązki objęło 14 nowych sędziów. Przy tej okazji Holender Marc van der Woude został wybrany prezesem Sądu na 3-letnią kadencję. Jest sędzią Sądu od 2010 roku, a od 2016 jego wiceprezesem... Więcej
Więcej

EBC : Dymisja niemieckiej członkini zarządu
photo
25 września Niemka Sabine Lautenschläger, członkini zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC), zapowiedziała, że opuści swoje stanowisko 31 października (w przeddzień przejęcia przez Christine Lagarde obowiązków prezesa EBC)... Więcej
Więcej

Belgia : Porozumienie w sprawie nowego flamandzkiego rządu
photo
30 września nacjonaliści z Nowego Sojuszu Flamandzkiego (N-VA), liberałowie z Open Vld i chrześcijańscy demokraci (CD&V) doszli do porozumienia w sprawie utworzenia we Flandrii regionalnego rządu po wyborach 26 maja. Około 300-stronicowe porozumienie koalicyjne koncentruje się przede wszystkim na kwestii migracji i integracji. Stworzenie rządu we Flandrii, a wcześniej w Walonii i Regionie Stołecznym Brukseli, może odblokować negocjacji zmierzające do utworzenia rządu federalnego... Więcej

Francja : Projekt ustawy budżetowej na 2020 rok
photo
27 września rząd zaprezentował projekt budżetu na 2020 rok. Przewiduje on obniżkę podatków od dochodów dla klas średnich i zmniejszenie wydatków publicznych (-1,6 punktu PKB w latach 2017-2020, czyli -40 mld euro) oraz obowiązkowych składek (-30 mld euro w latach 2017-2020). Deficyt publiczny pozostanie stabilny po raz pierwszy od 10 lat. Projekt zostanie przedłożony Komisji Europejskiej celem jego przeanalizowania w październiku... Więcej
Google obchodzi dyrektywę w sprawie praw autorskich
photo
25 września Google zapowiedział zmianę sposobu wyświetlania artykułów i zdjęć prasowych w swojej wyszukiwarce we Francji. To obejście postanowień nowej ustawy w sprawie praw autorskich, która ma służyć wynagradzaniu agencji i wydawców prasy za umieszczanie ich produkcji online. Wyszukiwarka nie będzie już wyświetlać fragmentów tekstu, a jedynie tytuły połączone z linkiem URL. Media będą musiały wybrać, czy chcą, by ich treści były dostępne, czy też nie. Francja jest pierwszym krajem Unii, który ustanowił taki mechanizm w ramach przyjętej na wiosnę unijnej dyrektywy o prawie autorskim... Więcej

Grecja : Raport MFW
photo
W raporcie opublikowanym 27 września Międzynarodowy Fundusz Walutowy zalecił Grecji poważniejsze i szybsze kroki, które będą służyły zyskaniu na konkurencyjności w łonie unii walutowej, redukowaniu zadłużenia i realizowaniu bardziej inkluzywnego wzrostu. Zasugerował Grecji wzmocnienie reform podatkowych, a Unii Europejskiej, by w zamian uelastyczniła cele budżetowe dla tego kraju... Więcej

Portugalia : Sondaż na 7 dni przed wyborami parlamentarnymi
photo
6 października w Portugalii odbędą się wybory parlamentarne. Ostatnie sondaże wróżą zwycięstwo Partii Socjalistycznej dotychczasowego premiera Antonio Costy. Zamierza na nią głosować 38% (lekki spadek). Centroprawicowa Partia Socjaldemokratyczna odnotowała wzrost o blisko 5 punktów w ciągu dwóch tygodni - może liczyć na około 27% głosów... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Wznowienie debat w parlamencie
photo
25 września brytyjscy parlamentarzyści wrócili obradować po tym, jak dzień wcześniej Sąd Najwyższy jednomyślnie unieważnił decyzję rządu o zawieszeniu parlamentu... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Wręcznie Nagrody im. Vaclava Havla
photo
30 września uwięziony ujgurski intelektualista Ilham Tohti i Młodzieżowa Inicjatywa na rzecz Praw Człowieka działająca na rzecz pojednania na Bałkanach wspólnie otrzymali przyznawaną przez Radę Europy Nagrodę Praw Człowieka im. Vaclava Havla 2019... Więcej
Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Portugalia skazana za naruszenie wolności wypowiedzi
photo
24 września Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Portugalia jest winna naruszenia swobody wypowiedzi. Portugalski dziennikarz i doktor zostali skazani na zapłacenie znaczących odszkodowań za krytykę przywódców politycznych. W 2013 roku złożyli skargę do Trybunału... Więcej
Więcej

MFW : Kristalina Georgiewa mianowana dyrektor generalną
photo
25 września Bułgarka Kristalina Georgiewa, kandydatka wysunięta przez Unię Europejską, powołana została przez zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego na dyrektor generalną tej instytucji, na 5-letnią kadencję, która rozpocznie się 1 października. Jej natychmiastowym priorytetem będzie pomaganie krajom w redukowaniu zagrożenia kryzysem, w przygotowaniach do spowolnienia światowego wzrostu gospodarczego, w stawianiu czoła napięciom handlowym i rekordowemu poziomowi zadłużenia... Więcej

Eurostat : Spadek bezrobocia
photo
W sierpniu stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6,2% i lekko spadła w stosunku do lipca (6,3%). W strefie euro obniżyła się w sierpniu do 7,4% (w stosunku do 7,5% w lipcu). Czyli była na najniższym poziomie od maja 2008 roku, ogłosił 30 września europejski urząd statystyczny Eurostat... Więcej

Opracowania/raporty : Ocieplenie klimatu: IPCC wzywa do szybkiego działania na rzecz ochrony oceanów
photo
W raporcie opublikowanym 25 września IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu przy ONZ) podkreśla pilną potrzebę powstrzymywania degradacji oceanów i kriosfery w sposób zdecydowany, szybki, skoordynowany i zrównoważony. Zespół wskazuje na naszą zależność od pełnego morza, Arktyki i Antarktydy oraz podkreśla ich bezpośredni i pośredni wpływ na nasz styl życia... Więcej

Kultura : Giorgio de Chirico w Mediolanie
photo
Do 19 stycznia Palazzo Reale w Mediolanie proponuje "podróż poprzez zagadki i tajemnice malarstwa Giorgia de Chirica"... Więcej
Więcej
Degas w operze
photo
Do 19 stycznia twórczość Edgara Degasa wystawiona w Muzeum Orsay w Paryżu przybliża XIX-wieczną Operę Paryską... Więcej
Sztuka współczesna w Budapeszcie
photo
Od 2 do 18 października odbędzie się Festiwal Sztuki Współczesnej Café Budapest. Wydarzenie obejmuje koncerty, opery, przedstawienia teatralne i instalacje artystyczne... Więcej
Brueghel w Madrycie
photo
Od 7 października do 12 kwietnia 2020 roku Palacio de Gaviria w Madrycie proponuje wystawę "Brueghel. Fascynujący świat flamandzkiej sztuki". Zaprezentowano na niej setkę emblematycznych dzieł dynastii malarzy, która odcisnęła piętno na historii europejskiej sztuki w XVI i w XVII wieku... Więcej
Portrety Gauguina w Londynie
photo
Od 7 października 2019 do 26 stycznia 2020 roku National Gallery w Londynie prezentuje pierwszą wystawę francuskiego malarza Paula Gauguina w całości poświęconą jego portretom. Zgromadzono na niej 50 dzieł... Więcej
Więcej
Bezpłatne zwiedzanie Musée du quai Branly-Jacques Chirac
photo
27 września rząd ogłosił po śmierci Jacques'a Chiraca, że do 11 października zwiedzanie Musée du quai Branly-Jacques Chirac będzie bezpłatne. Dzięki wystawie "20 lat", prezentowanej do 26 stycznia, zwiedzający będą mogli odkryć jego pasję do sztuki społeczeństw pierwotnych... Więcej
Więcej
Biała Noc
photo
Począwszy od 5 października w wielu miastach Europy odbywać się będą Białe Noce. Choć wydarzenie to zostało zainicjowane w Paryżu w 2002 roku, teraz Bruksela, Madryt, Leeds, Rzym, Koszyce czy Malaga organizują odbywające się nocą doroczne wydarzenia artystyczne, uprzywilejowujące sztukę współczesną i bezpłatną dla wszystkich... Więcej
Więcej

30wrz.
30 września

Bruksela

Rada Stowarzyszenia UE-Mołdawia

30wrz.
30 września - 8 października

Bruksela

Przesłuchania osób desygnowanych na komisarzy w Parlamencie Europejskim

4paź.
4 października

Luksemburg

Rada ds. Środowiska

6paź.
6 października

Portugalia

Wybory parlamentarne

7paź.
7-8 października

Luksemburg

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020