Biuletyn n°863

Open panel Open panel
Biuletyn n°863
Biuletyn
wtorek, 15 października 2019
numer 863
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Nowy adres Fundacji to: 203 bis, boulevard Saint Germain 75007 Paris. Numer telefonu pozostaje bez zmian.
"Schowajcie ten budżet, którego nie wypada mi widzieć!..."
Autor : Alain Lamassoure
Alain Lamassoure
Kolejne wieloletnie ramy finansowe Unii figurują w agendzie Rady Europejskiej w dniach 17 i 18 października. Podczas gdy wyjście Zjednoczonego Królestwa zredukuje zasoby budżetowe, a nowe priorytety czynią koniecznym ponowne znalezienie równowagi, zasadnicza debata nad europejskim budżetem wymaga od rządzących odwagi bliskiej heroizmowi. Dwa zalecenia mogą ich do tego zachęcić: wyjście z wieloletnich dybów i zasada stałości budżetowej.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Instytucje europejskie: zatrzymać pożar!
photo
Po odrzuceniu francuskiej kandydatki do Komisji Europejskiej i krytyce polityki Europejskiego Banku Centralnego wszyscy aktorzy muszą się uspokoić i bardziej pracować w interesie wspólnym niż tylko dla swoich interesów politycznych, napisał Jean-Dominique Giuliani w swoim artykule wstępnym... Więcej

Wybory : Wyniki wyborów parlamentarnych
photo
Rządzące dotychczas Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wygrało polskie wybory parlamentarne 13 października. Zdobywając 43,59% głosów, uzyskało w Sejmie 235 mandaty na 460. Wyprzedziło Koalicję Obywatelską stworzoną wokół Platformy Europejskiej (PO), która otrzymała 27,40%. Lewica wraca do Sejmu z 12,56%. PiS zwyciężyło w wyborach do Senatu, uzyskując 44,56% głosów (przy 35,66% na PO), ale nie zdołało utrzymać większości w izbie wyższej... Więcej

Fundacja : "The Big Shift. The 21st European Century"
photo
W opublikowanej w wydawnictwie Ecole de guerre książce pt. "The big shift. The European 21st century" Jean-Dominique Giuliani pokazuje, że - wbrew zwyczajowej narracji - Unia Europejska ma środki, by przezwyciężać nowe wyzwania XXI wieku. UE odniosła sukces przekraczający wyobrażenia jej ojców założycieli. Może jeszcze zdoła zagwarantować sobie miejsce pośród trzech największych światowych potęg pod koniec wieku. Publikacja dostępna jest po francusku i po angielsku... Więcej

Komisja : Komunikat w sprawie budżetu na lata 2021-2027
photo
9 października Komisja wezwała szefów państw i rządów UE do przedstawienia wytycznych politycznych i nadania nowej dynamiki negocjacjom, aby umożliwić osiągnięcie porozumienia w sprawie sprawiedliwego, wyważonego i nowoczesnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027. W komunikacie opublikowanym na kilka dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej (17 i 18 października) przypomina ona o swoich priorytetach, wśród których znajduje się całkowity poziom finansowania współmierny do priorytetów Unii, a także równowaga i więcej spójności między politykami... Więcej
Uprawnienia połowowe na Morzu Środziemnym i na Morzu Czarnym
photo
8 października Komisja opublikowała swoją propozycję dotyczącą uprawnień połowowych na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym na 2020 rok. Kwoty, które służą promowaniu zrównoważonego zarządzania zapasami ryb oraz zapewnieniu społecznej i gospodarczej żywotności sektora, zostaną przedyskutowane przez ministrów podczas grudniowej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa... Więcej
Państwo prawa w Polsce: skarga do Trybunału Sprawiedliwości
photo
10 października Komisja podjęła decyzję o złożeniu skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii w związku z nowym polskim systemem dyscyplinarnym dla sędziów. Oceniła, że stanowi on naruszenie niezawisłości sędziowskiej i nie daje niezbędnych gwarancji swobody sędziów od wszelkiej kontroli politycznej. Trybunał wyda decyzję 19 listopada... Więcej
CETA: propozycje reguł w systemie sądów arbitrażowych
photo
11 października Komisja zaprezentowała projekt przepisów służący stworzeniu systemu sądownictwa w zakresie inwestycji (mechanizmu arbitrażu sporów przewidzianego przez CETA, umowę o wolnym handlu UE-Kanada). Propozycja Komisji odnosi się do funkcjonowania sądu apelacyjnego, kodeksu postępowania, mediacji i reguł wiążących interpretacji. Projekt musi zostać przeanalizowany przez Radę... Więcej

Parlament : Odrzucenie unijnej komisarz desygnowanej przez Francję
photo
Sylvie Goulard, zaproponowana przez Francję kandydatka na unijną komisarz, została 10 października ponownie przesłuchana przez Komisję ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) oraz Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) w Parlamencie Europejskim. Na zakończenie europosłowie opowiedzieli się przeciwko jej kandydaturze stosunkiem 82 głosów do 29. Francuski prezydent Emmanuel Macron musi teraz zaproponować nowego kandydata. Trzeba także desygnować i przesłuchać nowych kandydatów Rumunii i Węgier... Więcej
Więcej

Rada : Konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych
photo
10 października ministrowie finansów podsumowali postępy planu działania przeciwko praniu brudnych pieniędzy i przedyskutowali nową metodologię służącą utworzeniu nowej listy krajów wysokiego ryzyka. Zdecydowano o usunięciu Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Wysp Marshalla z listy państw i terytoriów niewspółpracujących. Ministrowie otrzymali również raport grupy mędrców wysokiego szczebla na temat europejskiej infrastruktury finansowej na rzecz rozwoju. Poza tym, zarekomendowali Radzie Europejskiej powołanie Fabio Panetty, obecnego zastępcy prezesa Banku Włoch, do zarządu Europejskiego Banku Centralnego... Więcej
Konkluzje Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
photo
7 października ministrowie sprawiedliwości definitywnie przyjęli dyrektywę o ochronie sygnalistów, która wejdzie w życie w 2021 roku. Porozumieli się również co do konieczności wypracowania nowej strategii walki z korupcją i doprowadzenia, by Unia przystąpiła do Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy. Z okazji 10. rocznicy Karty Praw Podstawowych ministrowie potwierdzili wartości Unii, która chce przynależeć do Europejskiej konwencji praw człowieka. Przypomnieli, że należy przyznać agencji współpracy sądowej Eurojust wystarczające zasoby. 8 października ministrowie spraw wewnętrznych przeanalizowali dobrowolny mechanizm podziału migrantów ratowanych na morzu. Przedyskutowano walkę z brutalnym ekstremizmem i terroryzmem, zagrożenia, jakie niosą ze sobą mobilne sieci 5G, oraz walkę z wykorzystywaniem seksualnym dzieci... Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
9 października ministrowie finansów strefy euro przedyskutowali politykę konkurencyjności i nadzoru Portugalii po programie pomocowym. Podsumowali działania Rady ds. Nadzoru oraz Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. Uzgodnili zarys zarządzania oraz finansowania Instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności - budżetu strefy euro. Projekt przewiduje zwłaszcza modulację współfinansowania przez państwa członkowskie w przypadku szoku gospodarczego... Więcej
Więcej
Prokuratura Europejska: nominacja dla Laury Codruty Kövesi
photo
14 października Rada zaaprobowała powołanie Laury Codruty Kövesi, byłej szefowej rumuńskiego urzędu ds. walki z korupcją, na szefową Prokuratury Europejskiej. Teraz tę decyzję musi potwierdzić Parlament... Więcej
Konkluzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
Obradujący 14 i 15 października ministrowie rolnictwa i rybołówstwa zaaprobowali kwoty połowowe dla 10 głównych gatunków w Morzu Bałtyckim, szczególnie obniżkę o 60% w przypadku dorsza. Zaktualizowali stanowisko Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego po 2020 roku oraz przedyskutowali swoje stanowisko na temat przyszłych rozmów z Norwegią. Debatowali również o przyszłej reformie wspólnej polityki rolnej i o sytuacji na międzynarodowych rynkach rolnych... Więcej

Dyplomacja : Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych
photo
14 października ministrowie spraw zagranicznych potępili turecką interwencję wojskową w Syrii i zapowiedzieli skoordynowanie działań państw członkowskich w celu zawieszenia dostaw broni do Turcji. Zdecydowali również o przygotowaniu sankcji wobec osób odpowiedzialnych za tureckie odwierty u wybrzeży Cypru. Ministrowie dyskutowali o sytuacji na Ukrainie i w Afganistanie. Zdecydowali o poszerzeniu relacji Unii z Tajlandią, przyjęli ramy ukierunkowanych restrykcji w związku z sytuacją w Nikaragui i zaapelowali o dialog oraz poszanowanie państwa prawa, by rozwiązać kryzys polityczny w Kamerunie. Przedłużyli sankcje służące zwalczaniu wykorzystania i proliferacji broni chemicznej. Opublikowali również konkluzje dotyczące stosunków z Bośnią i Hercegowiną... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Dwóch nowych sędziów obejmuje stanowiska
photo
7 października, podczas uroczystego posiedzenia, stanowiska objęło dwóch nowych sędziów Trybunału Sprawiedliwości. Kadencja Fina Niilo Jaaskinena i Szweda Nilsa Wahla potrwa do października 2021 roku... Więcej

Niemcy : Spotkanie z francuskim prezydentem
photo
13 października francuski prezydent Emmanuel Macron przyjął Angelę Merkel, by przygotować Francusko-Niemiecką Radę Ministrów 16 października w Tuluzie i Radę Europejską w dniach 17 i 18 października. Podczas konferencji prasowej liderzy wspólnie zaapelowali do tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana o zaprzestanie trwającej ofensywy zbrojnej przeciwko siłom kurdyjskim na północy Syrii... Więcej

Francja : Spotkanie Emmanuela Macrona i Viktora Orbana
photo
11 października francuski prezydent Emmanuel Macron przyjął węgierskiego premiera Viktora Orbana. W obliczu zbliżającej się Rady Europejskiej w dniach 17 i 18 października dwóch przywódców rozmawiało o ważnych kwestiach, z którymi musi zmierzyć się Unia, takich jak brexit czy migracja... Więcej

Grecja : Komisja zatwierdza plan ochrony aktywów banków
photo
10 października Komisja Europejska zatwierdziła plan "Herkules" dotyczący ochrony aktywów greckich banków, oceniając, że nie narusza on przepisów o pomocy państwa. Plan ma pomóc bankom sekurytyzować nieproduktywne kredyty i wyjąć je z ich bilansu. Uważany jest za ważny element stabilizacji greckiego sektora bankowego po wyjściu kraju z kryzysu... Więcej

Węgry : Wyniki wyborów lokalnych
photo
13 października opozycja zwyciężyła w wyborach lokalnych w Budapeszcie po tym, jak przez 9 lat węgierską stolicą kierował FIDESZ, partia premiera Viktora Orbana. Na burmistrza wybrano centrolewicowego kandydata Gergely'ego Karacsony'ego, który wygrał z dotychczasowym burmistrzem Istvanem Tarlosem (50,6% do 44,2%). Opozycja zdobyła 10 z 23 głównych miast kraju... Więcej

Rumunia : Wniosek o wotum nieufności wobec rządu
photo
10 października rząd kierowany przez Vioricę Dancilę został obalony po przegłosowaniu przez parlament wniosku o wotum nieufności. Za wnioskiem złożonym przez opozycję padło 238 głosów, o 5 więcej niż wynosi wymagana większość. Tymczasem Partia Socjaldemokratyczna V. Dancili nie wzięła udziału w głosowaniu. 13 października rumuński prezydent Klaus Iohannis ogłosił, że kolejny rząd stworzy jego ugrupowanie - Partia Narodowo-Liberalna... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Spotkanie brytyjskiego i irlandzkiego premiera
photo
10 października brytyjski premier Boris Johnson i irlandzki Leo Varadkar spotkali się w Birkenhead. Po rozmowie na kilka dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej (17 i 18 października) dwóch przywódców potwierdziło, że widzą "drogę do możliwego porozumienia", umożliwiającą uporządkowane wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii i utrzymanie otwartej granicy na irlandzkiej wyspie... Więcej
Więcej
Początek sesji parlamentu
photo
14 października, w trakcie przemówienia na otwarcie sesji parlamentu królowa Elżbieta II wymieniła priorytety nowego rządu sformułowane przez brytyjskiego premiera Borisa Johnsona. Priorytetami pozostają "wyjście z UE 31 października", a także stworzenie "nowego partnerstwa z UE na bazie wolnego handlu i przyjaznej współpracy"... Więcej
Więcej | Więcej

Serbia : Projekt wspólnego rynku z Albanią i Macedonią Północną
photo
10 października serbski prezydent Aleksandar Vucić przyjął premierów Albanii i Macedonii Północnej Ediego Ramę i Zorana Zaewa. Trzech przywódców podjęło decyzję o utworzeniu strefy swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitałów między ich krajami do 2021 roku. 10 listopada spotkają się ponownie, żeby określić konkretne kroki... Więcej
Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Dziennikarze muszą mieć dostęp do ośrodków detencyjnych
photo
8 października Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że odmówienie dziennikarzowi dostępu do ośrodków detencyjnych dla osób wnioskujących o azyl jest sprzeczne z Europejską konwencją praw człowieka. Orzekając na wniosek węgierskiego dziennikarza ocenił on, że stanowi to naruszenie wolności wypowiedzi... Więcej
Więcej

OECD : Projekt podatku cyfrowego
photo
9 października OECD zaprezentowało projekt podatku od przedsiębiorstw, zwłaszcza cyfrowych, które nie są fizycznie obecne w kraju, gdzie generują zyski. Organizacja Współpracy Gospodarczej proponuje nowe reguły rozdziału podatku między państwami, w których przedsiębiorstwa są zlokalizowane, i tymi, gdzie są aktywne. Projekt zostanie przedłożony ministrom finansów G20 podczas ich spotkania w dniach 17-18 października... Więcej

Opracowania/raporty : Roczny raport na temat ochrony interesów finansowych Unii
photo
11 października Komisja opublikowała 30. roczny raport na temat ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Odnotowuje, że zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym niezbędne są dodatkowe starania, by reagować na nowe tendencje w dziedzinie obchodzenia przepisów. Ale Komisja podkreśla też kroki podjęte dla wzmocnienia ochrony budżetu, takie jak stworzenie Prokuratury Europejskiej, uproszczone przepisy i nowa strategia walki z nadużyciami... Więcej
Roczna ocena dotycząca przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości
photo
W swoim rocznym raporcie na temat zagrożeń z zakresu cyberprzestępczości (opublikowanym 9 października) Europol stwierdza, że choć ich rozmiar, cele i poziom wyrafinowania różnią się, to natura zagrożeń pozostaje podobna. Europejska agencja odnotowuje, że nowe zagrożenia często są pochodną istniejących słabości... Więcej
Raport na temat bezpieczeństwa sieci 5G
photo
9 października opublikowano raport państw członkowskich, Komisji i Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) zawierający ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem sieci 5. generacji (5G). Wskazano w nim różnorodne zagrożenia. Są to np. większe narażenie na ataki (szczególne ze strony krajów trzecich i podmiotów wspieranych przez jakieś państwo), a także zależność operatorów sieci mobilnych od dostawców. Teraz zajmująca się tą kwestią grupa współpracy ma się do 31 grudnia porozumieć odnośnie zestawu narzędzi, który obejmie środki ograniczające ryzyko... Więcej
Roczny raport na temat wdrażania porozumień handlowych
photo
W swoim rocznym raporcie na temat wdrażania umów handlowych (opublikowanym 14 października) Komisja odnotowuje, że w 2018 roku wymiana handlowa Unii Europejskiej wzrosła i że Unia odnotowała nadwyżkę 84,6 mld euro w handlu towarami ze swoimi partnerami w ramach umów handlowych (w porównaniu do globalnego deficytu handlowego z resztą świata w wysokości 24,6 mld euro). Komisja podkreśliła, że handel stanowi 35% PKB Unii... Więcej

Kultura : Nobel: Europejczycy wyróżnieni w chemii, literaturze i w ekonomii
photo
3 października Nagroda Nobla z chemii za 2019 rok została przyznana trzem badaczom, w tym Brytyjczykowi Stanleyowi Whittinghamowi. Został on nagrodzony wraz z Amerykaninem Johnem Goodenoughem i Japończykiem Akirą Yoshino za prace, które doprowadziły do stworzenia baterii litowo-jonowych, wykorzystywanych w szczególności w telefonach i komputerach oraz samochodach elektrycznych. Nagrody Nobla z literatury za 2018 i 2019 przyznane zostały 10 października Polce Oldze Tokarczuk i Austriakowi Peterowi Handke. W 2018 roku nagroda nie została wręczona z powodu skandalu w Akademii Noblowskiej. 14 października Francuzka Esther Duflo została wyróżniona wraz z Amerykanami Abhijitem Banerjee i Michaelem Kremerem za prace dotyczące zmniejszania ubóstwa na świecie... Więcej
Więcej | Więcej
Wystawa wielkich europejskich malarzy w Fundacji Goulandrisów
photo
2 października swoje podwoje otworzyło nowe muzeum sztuki współczesnej w Atenach - Fundacja Basila i Elise Goulandrisów. Jej stała kolekcja obejmuje dzieła wielu europejskich artystów, takich jak Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Picasso, Braque, Giacometti, Balthus i Soulages, a także takich greckich artystów jak Takis czy Christoforou... Więcej
Międzynarodowy Festiwal Designu w Pradze
photo
Od 17 do 21 października w Pradze odbywa się Designblock, Międzynarodowy Festiwal Designu, który co roku gości ponad 50 000 zwiedzających oraz proponuje wystawy, pokazy i konferencje... Więcej
Targi Sztuki Współczesnej w Paryżu
photo
Od 17 do 20 października w Grand Palais, w Ogrodach Tuileries, w Petit Palais i na Placu Vendôme odbędą się 46. Międzynarodowe Targi Sztuki Współczesnej (Fiac)... Więcej
Targi Książki we Frankfurcie
photo
Od 16 do 20 października odbędą się Targi Książki we Frankfurcie, największe wydarzenie w sektorze wydawniczym. W programie debaty, spotkania z pisarzami i atrakcje dla zawodowców... Więcej
Giulio Romano w Mantui
photo
Do 6 stycznia 2020 roku Pałac Książęcy w Mantui proponuje wystawę na temat kariery Giulio Romano, ucznia Rafaela. Zaprezentowane zostaną stiuki, rysunki, obrazy, ryciny, arrasy, biżuteria, a także rekonstrukcje w 3D... Więcej
Więcej
Wystawa Caldera w Zagrzebiu
photo
Do 5 stycznia Pawilon Sztuk w Zagrzebiu prezentuje "Magię ruchu rzeźby" - wystawę dzieł rzeźbiarza Alexandra Caldera. Retrospektywa jest częścią cyklu "Wielcy rzeźbiarze XX wieku", zainicjowanego przez muzeum w 2014 roku... Więcej
Impresjoniści i fotografia
photo
Od 15 października 2019 do 26 stycznia 2020 roku Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie proponuje wystawę ukazującą, jak fotografia pobudzała wielkich malarzy takich jak Manet, Degas i innych impresjonistów, rozwijając nowy sposób widzenia świata... Więcej
Caravaggio i Bernini w Wiedniu
photo
Od 15 października 2019 roku do 19 stycznia 2020 wiedeńskie Kunsthistorisches Museum wystawia Caravaggia i Berniniego. Wystawa obejmuje sześćdziesiąt dzieł tych mistrzów włoskiego renesansu... Więcej

15paź.
15 października

Luksemburg

Rada do Spraw Ogólnych

16paź.
16 października

Bruksela

Trójstronny szczyt społeczny

Tuluza

Francusko-Niemiecka Rada Ministrów

17paź.
17-18 października

Bruksela

Rada Europejska

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: