Biuletyn n°869

Open panel Open panel
Biuletyn n°869
Biuletyn
wtorek, 26 listopada 2019
numer 869
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Nowy europejski pakt dotyczący imigracji i azylu, by odpowiedzieć na "wyzwanie migracyjne"
Autor : Catherine Wihtol de Wenden
Catherine Wihtol de Wenden
Europa jest jednym z pierwszych kierunków przepływów migracyjnych, ale Europejczycy mają problem z przyznaniem, że Europa jest ziemią imigracji. Zjawisko to ma charakter strukturalny. Unia musi więc porzucić jednomyślne podejmowanie decyzji i stworzyć globalną politykę obejmującą m.in. zharmonizowany system azylowy i wsparcie dla gościnnych miast, otwarcie na imigrację pracowników i ocenę stosunku kosztów do skuteczności w przypadku polityk kontroli granic zewnętrznych na Morzu Śródziemnym.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Nowa Komisja Europejska, po co?
photo
Jeśli 27 listopada Parlament Europejski wyrazi zgodę, od 1 grudnia obowiązki przejmie nowa Komisja pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. Nie może się ona zadowolić administrowaniem dorobkiem, wręcz przeciwnie - ma wyobrazić sobie przyszłość i

uczynić ją możliwą oraz wyruszyć ku nowym obszarom innowacyjności, pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Konserwatyści Borisa Johnsona faworytami przedterminowych wyborów 12 grudnia
photo
Dotychczasowy brytyjski premier Boris Johnson ma nadzieję, że wybory parlamentarne 12 grudnia (odbywające się 2,5 roku przed terminem) pozwolą zakończyć brexitową operę mydlaną. Jego Partia Konserwatywna powinna uzyskać 42% głosów, wyprzedzając Partię Pracy (28% głosów) i Liberalnych Demokratów (13%). Partia Brexitu Nigela Farage'a ma zdobyć 5%, podobnie jak Szkocka Partia Narodowa (SNP)... Więcej
Klaus Iohannis ponownie wybrany prezydentem Rumunii
photo
24 listopada Klaus Iohannis został ponownie wybrany na prezydenta Rumunii. Zdobył 65,88% głosów, pokonując w II turze wyborów prezydenckich Vioricę Dancilę. Frekwencja wyniosła 54,46%... Więcej

Komisja : Opinia w sprawie projektów budżetów w strefie euro
photo
20 listopada Komisja przedstawiła swoje opinie w sprawie projektów planów budżetowych 19 państw strefy euro na 2020 rok. Ostrzegła Belgię, Hiszpanię, Włochy, Portugalię, Słowenię, Słowację oraz Finlandię przed ryzykiem niezgodności ich projektów z Paktem Stabilności i Wzrostu. Po raz pierwszy od 2002 roku żaden członek strefy euro nie jest objęty procedurą nadmiernego deficytu. Komisja opublikowała również 4. raport monitorujący Grecję po zakończeniu programu pomocowego, w którym odnotowano, że projekt budżetu na 2020 spełnia uzgodniony cel pierwotnej nadwyżki w wysokości 3,5% PKB, bez uszczerbku dla wzrostu w tym kraju... Więcej
Więcej
200 mln euro na promocję europejskich produktów rolno-spożywczych
photo
19 listopada Komisja ogłosiła, że w 2020 roku przeznaczy 200,9 mln euro na promocję unijnych produktów rolno-spożywczych wewnątrz Unii i poza jej granicami. Decyzja ta wpisuje się w politykę promowania Unii Europejskiej, która służy otwieraniu nowych rynków dla europejskich rolników i szerzej rzecz biorąc dla przemysłu spożywczego, a także służy rozwojowi istniejącej działalności. 118 mln euro zostanie przeznaczonych na kampanie na rynkach takich krajów jak Kanada, Chiny, Japonia, Korea, Meksyk i Stany Zjednoczone... Więcej
Propozycja umowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie oceny zgodności
photo
22 listopada Komisja opublikowała propozycję umowy Unia Europejska-Stany Zjednoczone w sprawie oceny zgodności produktów przemysłowych. Umowa ma ułatwić handel i zredukować jego koszty, umożliwiając eksporterom zatwierdzenie ich produktu wyłącznie w ich kraju pochodzenia. Dokument koncentruje się w szczególności na maszynach i na sprzęcie elektrycznym oraz elektronicznym. Rozpoczęcie rozmów o porozumieniu to jedna z decyzji podjętych przez przewodniczącego Komisji Jean-Claude'a Junckera i amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa w lipcu 2018 roku... Więcej

Rada : Konkluzje Rady na temat handlu
photo
21 listopada odbyła się Rada, podczas której przedyskutowano stan negocjacji w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), a także postępy poczynione w procesie jej reformowania. Komisja przedstawiła ministrom swoje pierwsze inicjatywy na rzecz modernizacji Organizacji i podsumowała przygotowania do 12. konferencji ministerialnej WTO, która odbędzie się w czerwcu 2020 roku w Kazachstanie. Poza tym, Rada podsumowała stosunki handlowe UE/Stany Zjednoczone, a także niedawne wydarzenia w ramach stosunków handlowych Stanów Zjednoczonych z Japonią i Chinami, uwzględniając ich wpływ na europejskie oraz światowe interesy gospodarcze. I wreszcie, Rada debatowała o wdrażaniu umów handlowych i przeanalizowała stosunki handlowe Unii z Chinami... Więcej
Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu
photo
Obradujący 21 i 22 listopada ministrowie ds. kultury i młodzieży chcą, by przezwyciężono cyfrowe pęknięcie w gronie europejskiej młodzieży oraz dostosowano edukację, a także kształcenie animatorów społeczno-edukacyjnych do warunków i szczególnych potrzeb każdego państwa członkowskiego. Ministrowie przedyskutowali kwestię klimatu i to, jak mogłaby ona zostać włączona w tę pracę społeczno-edukacyjną. Przyjęli rezolucję w sprawie kulturowego wymiaru zrównoważonego rozwoju oraz przyjęli konkluzje na rzecz zwalczania korupcji w sporcie... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
Obradujący 19 listopada ministrowie do spraw europejskich przystąpili do dorocznej analizy państwa prawa. W dokumencie odrzuconym zresztą przez Węgry i Polskę zachęcali do ogólniejszej debaty w łonie Unii i sugerowali, że nowe raporty roczne Komisji na temat państwa prawa powinny być wykorzystywane w ramach obserwacji Rady. Ministrowie dyskutowali także o rozszerzeniu, wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 (finalny etap negocjacji powinien się rozpocząć pod koniec listopada), o kolejnej Radzie Europejskiej oraz zachowaniu mórz i oceanów... Więcej
Porozumienie w sprawie cywilnej misji w Republice Środkowoafrykańskiej
photo
21 listopada Rada wyraziła zgodę na nową misję cywilną w Republice Środkoafrykańskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Misja przewiduje wspieranie reformy środkowoafrykańskich sił bezpieczeństwa i doradztwo strategiczne dla władz. Odbywać się będzie w ścisłej koordynacji z misją szkoleniową Unii (EUTM RCA), misją Organizacji Narodów Zjednoczonych (MINUSCA) i wspólnotą międzynarodową. Republika Środkowoafrykańska będzie trzecim krajem po Mali i Somalii, który korzysta ze wsparcia zarówno wojskowych, jak i cywilnych misji WPBiO... Więcej
Konkluzje Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej
photo
20 i 21 listopada obradowali szefowie sztabów europejskich armii zgromadzeni w ramach Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (EUMC). Dyskutowali o operacjach i misjach wojskowych Unii, to znaczy o EUNAVFOR, Sophia i Atalante, które są elementem wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Rozmawiali również o zgrupowaniach taktycznych, o zdolnościach wojskowych Unii (z uwzględnieniem rozwoju współpracy Unia Europejska-NATO), a także na temat sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na Ukrainie. I wreszcie, omówili ostatnie trendy dotyczące cyfryzacji i sztucznej inteligencji oraz ich potencjalny wpływ na operacje wojskowe... Więcej
Konkluzje Rady na temat rozwoju
photo
Obradujący 25 listopada ministrowie ds. rozwoju dyskutowali o zbliżającym się Globalnym Forum ds. Uchodźców, które odbędzie się 17–18 grudnia 2019 roku w Genewie. Zostali poinformowani o stanie negocjacji dotyczących przyszłego partnerstwa między UE a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). Ma ono zastąpić umowę z Kotonu, która wygasa w 2020. Ministrowie wymienili także poglądy na temat przyszłej struktury finansowej na rzecz zrównoważonego rozwoju po opublikowaniu raportu "grupy mędrców wysokiego szczebla". Jej celem było zaproponowanie środków maksymalizujących wartość dodaną europejskiej struktury finansowej na rzecz rozwoju. Prezesi EBI i EBOiR przedstawili swoje opinie. Fińska prezydencja chce przyjąć ostateczne konkluzje Rady na temat raportu do grudnia 2019 roku... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Rada Europejskiego Obszaru Gospodarczego
photo
Obradująca 19 listopada Rada Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podkreśliła więzi, jakie wytworzyły się między spółkami i gospodarkami państw członkowskich EOG (czyli krajami Unii Europejskiej, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem) oraz znaczenie stosunków Unii z Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA), czyli z Norwegią, Islandią, Liechtensteinem i Szwajcarią. Rada zwróciła uwagę na znaczenie utrzymania porozumienia, a także dobrego funkcjonowania jednolitego rynku po brexicie. Rozmowy dotyczyły rozwoju jednolitego rynku, środowiska i klimatu, energii, rolnictwa i finansów oraz europejskich programów w krajach EOG... Więcej
Forum UE-Bałkany Zachodnie na temat sprawiedliwości i bezpieczeństwa
photo
18 i 19 listopada w Skopje odbyło się doroczne forum ministrów Unia Europejska-Bałkany Zachodnie dotyczące sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Ministrowie Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Macedonii Północnej, Czarnogóry oraz Serbii potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz kontynuowania reform w zakresie państwa prawa i zwalczania korupcji oraz położyli akcent na współpracę z europejskimi agencjami. Centralnym tematem rozmów była kooperacja w zakresie migracji, walki z przemytem i terroryzmem... Więcej
Zaangażowanie kobiet w operacje w zakresie bezpieczeństwa
photo
21 listopada przedstawiciele Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonym wzięli udział w warsztacie w Brukseli na temat roli kobiet w operacjach pokojowych i w zarządzaniu kryzysami. Prace uwydatniły potrzebę poprawienia pewnych aspektów, takich jak polityki rekrutacji czy kultura organizacyjna misji... Więcej

EBC : Przyszłość strefy euro
photo
22 listopada, w przemówieniu wygłoszonym przed Europejskim Kongresem Bankowym we Frankfurcie prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde potwierdziła, że EBC będzie kontynuować swoją akomodacyjną politykę monetarną, aby wspierać działalność gospodarczą. Podkreśliła, że działaniu temu powinna towarzyszyć polityka budżetowa i inwestycyjna w państwach członkowskich. Zaapelowała także o porozumienie w sprawie pogłębienia strefy euro w duchu równowagi między dzieleniem się ryzykiem i zapobieganiu mu... Więcej

Niemcy : Spotkanie Angeli Merkel i Andreja Plenkovicia
photo
Podczas wizyty w Zagrzebiu 20 listopada niemiecka kanclerz Angela Merkel spotkała się z chorwackim premierem Andrejem Plenkoviciem. Dwoje przywódców omówiło takie europejskie kwestie jak brexit, migracja, europejski budżet, umowa UE-Turcja i perspektywy akcesji krajów Bałkanów Zachodnich. W 2020 roku Chorwacja, a potem Niemcy zapewnią półroczną prezydencję w Radzie. Kanclerz podkreśliła znaczenie ścisłej współpracy między dwoma krajami... Więcej
Więcej

Grecja : Zapowiadane zamknięcie 3 ośrodków na Samos, Lesbos i Chios
photo
20 listopada grecki rząd zapowiedział zamknięcie przeludnionych obozów dla migrantów na Samos, Lesbos i Chios. Przed końcem roku ma być gotowy plan relokacji ponad 20 000 migrantów... Więcej

Polska : Wizyta polskiego prezydenta
photo
21 listopada polski prezydent Andrzej Duda udał się do Wilna z 2-dniową wizytą na zaproszenie swojego litewskiego odpowiednika Gitanasa Nausėdy. Ich spotkanie dotyczyło głównie kwestii związanych z regionalnym bezpieczeństwem i obroną. Omówiono utrzymanie sankcji przeciwko Rosji, wspólne inwestycje w infrastrukturę, współpracę energetyczną i kolejny budżet Unii. 22 listopada prezydenci wzięli udział w ceremonii pochówku uczestników powstania styczniowego na terenie Królestwa Polskiego i aktualnej Litwy, które były częścią imperium rosyjskiego... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Programy wyborcze partii
photo
Wraz ze zbliżaniem się brytyjskich przedterminowych wyborów parlamentarnych 12 grudnia Partia Konserwatywna, Partia Pracy i Liberalni Demokraci opublikowali swoje programy. Konserwatyści chcą wyprowadzić kraj z Unii w styczniu i rozkręcić politykę inwestycyjną. Labourzyści proponują renegocjacje brexitu i referendum, a także politykę inwestycji i redystrybucji. Liberalni Demokraci chcą zahamować brexit i "zbudować bardziej sprawiedliwą gospodarkę". Trzy partie obiecują ambitny program na rzecz środowiska i klimatu... Więcej
Więcej | Więcej

Serbia : Porozumienie w sprawie zarządzania granicami
photo
19 listopada Unia Europejska i Serbia podpisały umowę o współpracy tego ostatniego kraju z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Dzięki umowie Frontex, za zgodą Serbii, będzie mógł ją wspierać w zarządzaniu granicami, przeprowadzać wspólne operacje i rozmieszczać zespoły w jej regionach graniczących z UE. Teraz porozumienie musi zaaprobować Parlament... Więcej

Rada Europy : Raport na temat przemocy wobec kobiet we Francji
photo
W raporcie na temat wdrażania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencji stambulskiej), opublikowanym 19 listopada, organizacja ta wyraża zadowolenie ze starań francuskich władz. Ale podkreśla "kilka ważnych luk" wynikających w szczególności z francuskiego prawa karnego. Zaleca instrumenty na rzecz wzmocnienia ochrony ofiar, na przykład zwiększenie liczby wyspecjalizowanych miejsc zakwaterowania... Więcej
Więcej

NATO : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
20 listopada w Brukseli obradowali ministrowie spraw zagranicznych NATO. Rozmawiali o różnych wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem w kontekście posiedzenia szefów państw i rządów Sojuszu Północnoatlantyckiego w dniach 3-4 grudnia w Londynie. Zadecydowali, że kosmos będzie obszarem operacyjnym NATO. Przedyskutowali też bezpieczeństwo energetyczne, rolę NATO w walce z terroryzmem oraz przyjęli strategię tworzącą podstawy zapobiegania i interwencji w przypadku wykorzystywania seksualnego. Po stwierdzeniu francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, że Sojuszowi brakuje strategii, niemiecki minister Heiko Maas zaproponował stworzenie grupy ekspertów, którzy zastanowią się nad tą kwestią... Więcej
Więcej

OECD : Spadające światowe prognozy gospodarcze
photo
Opublikowane 21 listopada perspektywy gospodarcze OECD przewidują najniższy światowy wzrost od czasu kryzysu finansowego - 2,9% w tym roku i 2,9-3% w 2020 (wobec 3,5% w 2018). Organizacja podkreśla, że słabość handlu i inwestycji zagraża długoterminowemu wzrostowi... Więcej
Więcej

MFW : Ocena rentowności banków strefy euro
photo
W opracowaniu na temat rentowności banków strefy euro, opublikowanym 22 listopada, Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenia, że nawet w okresie silnego ożywienia gospodarczego niektóre banki strefy euro są w dalszym ciągu w wielkich trudnościach. Doradza więc strategię redukcji zagrożonych kredytów w połączeniu ze spersonalizowaną rewizją ich modelu gospodarczego, aby trwale zwiększyć ich rentowność... Więcej
Raport na temat sektora finansowego na Malcie
photo
W raportach opublikowanych 21 i 22 listopada Międzynarodowy Fundusz Walutowy dokonał analizy sytuacji sektora finansowego na Malcie. Ocenił zwłaszcza ryzyko prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT), zdolności naprawcze banków i rozwiązywanie występujących w nich niedomagań, a także nadzór bankowy. W trzech przypadkach MFW podkreśla postępy poczynione od czasu akcesji Malty do Unii Europejskiej, ale zachęca lokalne władze do stworzenia większej liczby narzędzi zmniejszających ryzyka. Fundusz przedłożył zalecenia służące lepszemu funkcjonowaniu usług finansowych... Więcej
Więcej | Więcej

Eurobarometr : Europejczycy sądzą, iż są beneficjentami handlu międzynarodowego
photo
Według sondażu Eurobarometru, którego wyniki zostały opublikowane 20 listopada, 60% unijnych obywateli ocenia, iż osobiście czerpie korzyści z handlu międzynarodowego. To o 16 punktów procentowych więcej niż 10 lat temu. 71% respondentów uważa, że Unia Europejska lepiej broni interesów gospodarczych ich kraju, niż gdyby ten działał w pojedynkę... Więcej

Kultura : Otwarcie jarmarków bożonarodzeniowych
photo
25 listopada swój bożonarodzeniowy jarmark zainaugurowała Kolonia. Wcześniej uczyniły to Strasburg i Kraków (22 listopada). Ta zimowa tradycja obecna jest w wielu miastach Europy. Jarmarki pojawią się także w Brukseli i Walencji, począwszy od 29 listopada, i w Pradze, począwszy od 30... Więcej
Leonardo i Madonna
photo
Do 10 lutego 2020 roku Muzeum Poldi Pezzoli w Mediolanie prezentuje wystawę "Leonardo i Madonna". Do Włoszech po blisko 30 latach ponownie przyjeżdża jedno z najsłynniejszych dzieł Ermitażu... Więcej
Powrót do Antygony i Edypa
photo
Do 23 lutego 2020 roku współczesna brytyjska artystka Tacita Dean powraca w kopenhaskiej Glyptotece do mitu Antygony i Edypa z greckiego dramatu Sofoklesa poprzez filmowe instalacje... Więcej
Troja: mit i rzeczywistość
photo
Do 8 marca 2020 roku wystawa "Troja: mit i rzeczywistość" w British Museum w Londynie prezentuje starożytne przedmioty znalezione w legendarnym mieście Troja... Więcej
Christian Boltanski: faire son temps
photo
Do 16 marca 2020 roku w Centrum Pompidou prezentowana jest wystawa Christiana Boltanskiego "Faire son temps". To okazja, by ponownie odkryć przebieg kariery i ścieżki francuskiego artysty ponad 35 lat od jego ostatniej wystawy... Więcej
Carlos Amorales w Muzeum Stedelijk
photo
Do 17 maja 2020 roku w amsterdamskim Muzeum Stedelijk prezentowana jest wystawa "The Factory" współczesnego meksykańskiego artysty Carlosa Amoralesa. To pierwsza retrospektywa artysty w Europie, która prezentuje jego twórczość od lat 90. XX wieku... Więcej
Soulages w Montpellier
photo
Od 27 listopada 2019 do 19 stycznia 2020 roku Muzeum Fabre w Montpellier świętuje setne urodziny Pierre'a Soulages'a wystawą, które stawia jego dzieła w nowym kontekście, w sposób bardziej "intymny i subiektywny"... Więcej

25list.
25-28 listopada

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

27list.
27-28 listopada

Sewilla

Konferencja ministrów Europejskiej Agencji Kosmicznej

28list.
28-29 listopada

Bruksela

Rada ds. Konkurencyjności

1gru.
1 grudnia

Bruksela

Nowy przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel obejmuje stanowisko

2gru.
2-3 grudnia

Bruksela

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bruksela

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii