Biuletyn n°870

Open panel Open panel
Biuletyn n°870
Biuletyn
wtorek, 3 grudnia 2019
numer 870
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Komisja nowej szansy z Ursulą von der Leyen
Autor : Eric Maurice
Eric Maurice
Nowa Komisja Europejska przejęła obowiązki 1 grudnia. Jej przewodnicząca obiecuje "proces transformacji, która wpłynie na wszystkie aspekty naszego społeczeństwa i naszej gospodarki" w chwili, gdy Unia chce odgrywać rolę światowego przywódcy. Wraz z ekipą, która odzwierciedla nowe polityczne rozdanie w Europie, Ursula von der Leyen powinna działać, by zaoferować Unii środki na miarę jej ambicji.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Europa: obowiązek państw członkowskich
photo
6 miesięcy po wyborach unijne instytucje się ukonstytuowały. Parlament i Komisja wskazały swoje priorytety i swoje zobowiązania, próbując odpowiedzieć na duże oczekiwania Europejczyków. Teraz oczekujemy od naszych rządów, by pokazały przykłady konkretnej współpracy, napisał Jean-Dominique Giuliani w swoim wstępniaku... Więcej

Fundacja : Wolność prasy w Europie
photo
6 grudnia Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich organizuje w Paryżu, w UNESCO, konferencję na temat wolności prasy w Europie, której Fundacja jest partnerem. Eric Maurice, kierujący biurem Fundacji w Brukseli, weźmie udział w okrągłym stole zatytułowanym "Czy w epoce dezinformacji możliwa jest oświecona debata publiczna?"... Więcej

Rada Europejska : Charles Michel obejmuje stanowisko
photo
1 grudnia Charles Michel objął stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. 29 listopada, podczas ceremonii przejęcia władzy od swojego poprzednika Donalda Tuska, wezwał, by Europa była "bardziej pewna siebie wobec świata" oraz by "przemawiała za naszymi przekonaniami i naszymi wartościami"... Więcej
Więcej | Więcej

Komisja : Komisja przejmuje obowiązki
photo
1 grudnia obowiązki przejęła Komisja pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen. "Europa szybko się zmienia. Naszą rolą jest towarzyszenie tej zmianie", oświadczyła przewodnicząca podczas ceremonii rozpoczynającej jej kadencję i przypominającej o 10-leciu Traktatu Lizbońskiego. Von der Leyen wezwała Europejczyków, by mieli "siłę patrzeć w przyszłość z ufnością"... Więcej
Więcej

Parlament : Przyjęcie budżetu Unii na 2020 rok
photo
27 listopada europosłowie przyjęli budżet Unii na 2020 rok. Wyrazili zadowolenie, że w trakcie negocjacji z Radą i Komisją udało się im uzyskać wzrost dochodów o 850 mln euro. Pieniądze te sfinansują działania w zakresie ochrony klimatu, badań, inwestycji w infrastrukturę i młodzieży. Rada przyjęła budżet 25 listopada... Więcej
Więcej
Wręczenie Nagrody Sacharowa Ołehowi Sencowowi
photo
26 listopada przewodniczący Parlamentu David Sassoli wręczył w Strasburgu Nagrodę Sacharowa ukraińskiemu filmowcowi Ołehowi Sencowowi. Sencow nie mógł przyjąć tego wyróżnienia, kiedy zostało mu przyznane, ponieważ był więziony w Rosji za to, że protestował przeciwko zaanektowaniu przez Rosję jego rodzinnego Krymu. Został zwolniony we wrześniu w ramach wymiany więźniów między Rosją i Ukrainą, po 5 latach spędzonych w więzieniu... Więcej
Rezolucja deklarująca kryzys klimatyczny
photo
28 listopada eurodeputowani przyjęli rezolucję deklarującą kryzys klimatyczny i środowiskowy w Europie i na świecie (429 osób za, 225 przeciw). Parlamentarzyści wzywają Unię do zredukowania jej emisji o 55% do 2030 roku i do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050. Zwracają się również o stopniowe zniesienie bezpośrednich i pośrednich dotacji dla paliw kopalnianych do 2020 roku... Więcej
Więcej
Wybór kandydata na stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych
photo
26 listopada Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego wybrała Polaka Wojciecha Wiewiórowskiego na kandydata na stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Jego głównym zadaniem jest gwarantowanie spójności w zakresie ochrony informacji osobowych i tych dotyczących życia prywatnego. Kadencja Inspektora trwa 5 lat. Wiewiórowski zastąpi Giovanniego Buttarelliego... Więcej
Aprobata Komisji
photo
27 listopada, podczas głosowania w Strasburgu, europosłowie zaaprobowali Komisję pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen (461 głosów za, 157 przeciw, 89 wstrzymało się). W przemówieniu przed parlamentarzystami przewodnicząca wezwała Unię, by "dążyć do pokoju i pozytywnej zmiany" oraz do zaangażowania się w "proces transformacji, która wpłynie na wszystkie aspekty naszego społeczeństwa i naszej gospodarki"... Więcej
Więcej

Rada : Konkluzje Rady ds. Konkurencyjności
photo
Obradujący 28 i 29 listopada ministrowie ds. konkurencyjności przyjęli stanowisko w sprawie dyrektywy mającej dostarczyć konsumentom instrumentów prawnych do zbiorowej obrony ich praw. Zachęcali do współpracy między jednostkami odpowiadającymi za program Copernicus i Agencją Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS), by przyczyniać się zrównoważonego rozwoju Arktyki. Ministrowie przyjęli też konkluzje na temat zaktualizowanej strategii na rzecz biogospodarki... Więcej
Stanowisko w sprawie egzekucji zagrożonych kredytów
photo
27 listopada, w ramach strategii zwalczania złych kredytów Rada zaaprobowała stanowisko w sprawie nowego mechanizmu egzekucji pozasądowej, który ma służyć odzyskiwaniu wartości kredytów zabezpieczonych, w przypadku gdy kredytobiorca nie jest w stanie ich spłacić. Skuteczna egzekucja pozasądowa może pomóc w zapobieganiu akumulacji kredytów zagrożonych, gdyż daje bankom instrumenty prawne, zachowując jednocześnie równowagę między interesami wierzyciela i dłużnika. Jak tylko Parlament Europejski przyjmie swoje stanowisko, będzie można rozpocząć negocjacje w sprawie dyrektywy... Więcej
Konkluzje Rady ds. Transportu, Telekomunikacji
photo
Obradujący 2 grudnia ministrowie ds. transportu uzgodnili stanowisko Rady służące wzmocnieniu praw podróżujących, zwłaszcza praw osób o ograniczonej mobilności lub niepełnosprawnych. Przyjęli także stanowisko w sprawie udzielania zezwoleń w ramach kończenia sieci transportowej (TEN-T). I wreszcie, ministrowie przedyskutowali cyfrowe usługi transportowe dla osób, przyszłość jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, a także promowanie paliw alternatywnych... Więcej
Konkluzje Rady na temat migracji i bezpieczeństwa
photo
Obradujący 2 grudnia ministrowie spraw wewnętrznych dyskutowali o przyszłości unijnej polityki migracyjnej i azylowej w oparciu o raport przygotowany przez fińską prezydencję. Pozytywnie przyjęli zamiar Komisji dotyczący zaprezentowania nowego pakietu w sprawie migracji i azylu z bardziej globalnym podejściem. Ministrowie dyskutowali również o przyszłości bezpieczeństwa wewnętrznego Unii w ramach kolejnego cyklu legislacyjnego (2019-2024)... Więcej
Więcej

Dyplomacja : 6 europejskich krajów przyłącza się do INSTEX-u
photo
30 listopada 6 krajów - Belgia, Dania, Finlandia, Norwegia, Holandia i Szwecja - przyłączyły się do INSTEX-u. Instrument Wsparcia Wymiany Handlowej jest narzędziem finansowym stworzonym przez Unię Europejską, aby umożliwić europejskim przedsiębiorstwom handel z Iranem w ramach irańskiego porozumienia atomowego, pomimo amerykańskich sankcji... Więcej

Europejskie agencje : 250. lot Ariane
photo
26 listopada, na kilka godzin przed rozpoczęciem konferencji ministrów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Ariane 5 idealnie zrealizowała swoją misję z Gujańskiego Ośrodka Kosmicznego, wynosząc na orbitę dwóch satelitów telekomunikacyjnych: TIBA-1, zbudowanego przez Thales Alenia Space (TAS) i Airbus Defence and Space dla egipskiego rządu, oraz GX5, zbudowanego przez TAS dla Inmarsat. To 250. start w rodzinie rakiet Ariane, w tym 106. Ariane 5. 24 grudnia Ariane świętować będzie swoje 40-lecie... Więcej
Wyższy budżet Europejskiej Agencji Kosmicznej
photo
28 listopada zgromadzeni w Sewilli ministrowie z 22 krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) przyjęli jej budżet w kwocie 14,4 mld euro na sfinansowanie nowych programów przez 5 kolejnych lat. Są to np. LISA, pierwsze kosmiczne obserwatorium fal grawitacyjnych, pierwsze całkowicie elastyczne systemy satelitarne, pomyślane, aby można je było zintegrować w sieci 5G, czy "optyczne włókno kosmosu". Poprzedni budżet, przyjęty w 2016 roku, wynosił 10 mld euro. Ministrowie zapewnili również, że przejście na rakiety nowej generacji - Ariane 6 i Vega C - odbędzie się płynnie i zapalili zielone światło dla kontynuowania projektu Space Rider (pojazdu kosmicznego do ponownego wykorzystania)... Więcej
Więcej

Niemcy : Debata w Bundestagu na temat budżetu na 2020 rok
photo
27 listopada niemiecka kanclerz Angela Merkel wygłosiła przemówienie w Bundestagu w trakcie ogólnej debaty nad budżetem na 2020 rok. Podkreśliła znaczenie inwestycji bez kolejnego zadłużania się. "Jeszcze nigdy nie mieliśmy budżetu prezentującego równie wysoki poziom inwestycji", oświadczyła. Omówiła zagadnienia związane z polityką zagraniczną, zwłaszcza kwestię NATO, europejską politykę wobec Chin, politykę klimatyczną i uregulowanie wolności wypowiedzi... Więcej
Nowy tandem w SPD: skręt w lewo
photo
Wybierając na szefów Saskię Esken i Norberta Waltera-Borjansa, około 425 000 członków Partii Socjaldemokratycznej (SPD) jasno opowiedziało się za skrętem w lewo, którego bezpośrednią konsekwencją może być rozpad rządzącej w Berlinie "wielkiej koalicji". Wybory te miały miejsce 30 listopada... Więcej

Finlandia : Dymisja premiera Antti Rinnego
photo
3 grudnia fiński premier Antti Rinne, stojący na czele koalicji składającej się z 5 ugrupowań, ogłosił swoją dymisję. Główny partner jego Partii Socjaldemokratycznej (SDP) - Partia Centrum - wyraziła swój brak zaufania w stosunku premiera po tym, jak w kontrowersyjny sposób radził sobie ze strajkiem. Nowy rząd ma stworzyć wiceprzewodnicząca SDP i minister transportu Sanna Marin. Jeśli nie zdoła zbudować koalicji, przeprowadzone zostaną nowe wybory. Finlandia przewodniczy Radzie UE do 31 grudnia... Więcej

Francja : Wspólny francusko-niemiecki projekt na rzecz przyszłości Unii
photo
Francja i Niemcy przedłożyły swoim europejskim partnerom wspólny pomysł zreformowania funkcjonowania Unii Europejskiej, a także jej polityk. Ma on również wyciszyć niepokoje, jakie wzbudziło nieporozumienie między przywódcami tych dwóch krajów. Ich propozycje dotyczą zorganizowania Konferencji na temat Przyszłości Europy, która ma się rozpocząć w 2020 roku... Więcej
Więcej
Spotkanie z sekretarzem generalnym NATO
photo
28 listopada francuski prezydent Emmanuel Macron przyjął sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga w ramach przygotowań do szczytu Sojuszu 3 i 4 grudnia w Londynie. Wypowiedzi Macrona na temat "stanu śmierci mózgowej" NATO były sygnałem alarmowym. Priorytetem jest refleksja nad celami i celami strategicznymi. Po śmierci 13 francuskich żołnierzy w Mali dwóch przywódców wezwało do większego zaangażowania sojuszników w walkę z terroryzmem w Sahelu... Więcej
Więcej

Malta : Kryzys rządowy związany ze śmiercią dziennikarki
photo
1 grudnia maltański premier Joseph Muscat, podejrzany o ingerowanie w dochodzenie w sprawie śmierci dziennikarki Daphne Caruany Galizii, ogłosił, że w styczniu poda się do dymisji. Kilka dni wcześniej do dymisji podał się minister ds. turystyki, a także szef gabinetu J. Muscata. Tymczasem minister gospodarki zapowiedział, że powstrzyma się od wykonywania swoich obowiązków. Parlament Europejski wysłał do kraju pilną misję rozpoznawczą... Więcej
Więcej

Rada Europy : Ku uruchomieniu obserwatorium nauczania historii w Europie
photo
26 listopada ministrowie edukacji 47 krajów członkowskich Rady Europy poparli francuską propozycję uruchomienia obserwatorium nauczania historii w Europie. Rolą obserwatorium byłoby tworzenie neutralnej i obiektywnej diagnozy sposobu, w jaki na kontynencie naucza się europejskiej historii, żeby podzielić się dobrymi praktykami i sprzyjać wzmocnieniu wspólnej europejskiej świadomości. To rekomendacja Alaina Lamassoure'a, byłego europosła i przewodniczącego Komitetu Naukowego Fundacji, na zakończenie misji ewaluacyjnej... Więcej
Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Wyrok przeciwko Rosji w sprawie Limonowa
photo
26 listopada ETPC potępił Rosję za naruszenie przez nią wolności wypowiedzi pisarza i opozycjonisty Eduarda Limonowa. Ten ostatni został w 2007 roku skazany w sprawie o zniesławienie z powodu wypowiedzi radiowej skierowanej przeciwko ówczesnemu merowi Moskwy. Następnie na stałe ograniczono mu prawo opuszczania Rosji, a jego skargi były odrzucane. ETPC ocenił, że wypowiedzi objęte dochodzenie dotyczyły "kwestii ogólnego zainteresowania", takich jak "korzystanie z praw publicznych" lub "funkcjonowanie władzy sądowniczej", oraz nakazał Rosji zapłacenie Limonowowi 19 500 euro... Więcej

OECD : Raport na temat walki z oszustwami podatkowymi
photo
Podczas 10. Światowego Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji w Celach Podatkowych (26 i 27 listopada w Paryżu) wspólnota międzynarodowa wyraziła zadowolenie ze znaczących postępów w zwalczaniu oszustw podatkowych od czasu, gdy w 2009 roku G20 zapowiedzenia koniec tajemnicy bankowej. Według opracowania w latach 2008-2019 wolumen depozytów bankowych w międzynarodowych centrach finansowych (IFC) będących w posiadaniu osób nierezydujących w tych IFC spadł o 24%... Więcej
Raport na temat finansowania celów klimatycznych
photo
W raporcie opublikowanym 27 listopada OECD zachęca państwa będące donatorami, by nie ignorowały swoich celów klimatycznych w swoim finansowaniu rozwoju. Organizacja wskazuje, że w latach 2013-2017 jedynie 20% finansowania rozwojowego było nakierowanych na zmiany klimatyczne. Pomimo kilku postępów w tej dziedzinie, sekretarz generalny organizacji Angel Gurria apeluje, uwzględniając pilność sytuacji, o "całkowite zniesienie dotacji dla paliw kopalnianych"... Więcej
Więcej

Eurobarometr : 76% Europejczyków sprzyja euro
photo
Według badania Eurobarometru, którego wyniki opublikowano 29 listopada, 76% europejskich obywateli sprzyja euro. To najwyższa stopa poparcia od czasu wejścia tej waluty do obiegu w 2002 roku i wzrost o dwa punkty procentowe w stosunku do 2018. Wspólną walutę popiera większość obywateli w każdym państwie członkowskim strefy euro. Podobnie 65-procentowa większość uważa, że euro, które w tym roku obchodzi swoje 20-lecie, jest dla ich kraju korzystne... Więcej
Europejczycy chcą więcej instrumentów służących jakości powietrza
photo
Według sondażu Eurobarometru, którego wyniki opublikowano 27 listopada, ponad 2/3 Europejczyków uważa, że Unia Europejska powinna zaproponować dodatkowe środki w celu poprawy jakości powietrza. Spośród ponad 27 000 respondentów ponad połowa jest zdania, że gospodarstwa domowe, producenci samochodów, producenci energii, rolnicy i władze publiczne nie podejmują wystarczających działań na rzecz dobrej jakości powietrza. Badanie ujawniło również potrzebę przeprowadzenia lepszej kampanii informacyjnej na szczeblu krajowym. Potrzeba zwłaszcza więcej działań i programów uświadamiających... Więcej

Opracowania/raporty : Raport EBI na temat inwestycji za 2019
photo
Według raportu EBI na temat inwestycji za 2019 rok, opublikowanego 26 listopada, europejskie przedsiębiorstwa są coraz bardziej pesymistyczne w kwestii ich perspektyw gospodarczych. W raporcie uwypuklono pogorszenie się koniunktury gospodarczej Unii, a także możliwe spowolnienie inwestycji europejskich przedsiębiorstw w 2020 roku. Co więcej, inwestycje związane z kwestiami klimatycznymi utknęły w miejscu i są niższe niż te w Stanach Zjednoczonych i w Chinach. I wreszcie, EBI ocenia, że Europa nie czerpie korzyści z transformacji cyfrowej i powinna przyspieszyć przyjmowanie cyfrowych technologii, by pozostać konkurencyjna... Więcej
Tablica wyników sytuacji konsumentów 2019
photo
28 listopada Komisja opublikowała tablicę wyników sytuacji konsumentów za 2019 rok. Podczas gdy warunki konsumpcji na zachodzie Unii pogarszają się (zaufanie, poszanowanie legislacji, regulowanie sporów), to w krajach na południu i na wschodzie nadal się one poprawiają. Dystans do europejskiej średniej się zmniejsza. Poza tym, obecnie coraz więcej konsumentów liczy się ze środowiskowymi skutkami swoich zakupów. I wreszcie, przepisy w zakresie ochrony konsumentów generują zaufanie do rynków (ma je ponad 70% konsumentów)... Więcej
Klimat: raport dla energochłonnych sektorów przemysłu
photo
28 listopada Komisja opublikowała zalecenia grupy ekspertów w sprawie sposobów transformacji energochłonnych sektorów przemysłu UE, tak aby wniosły one wkład w przyszły europejski zielony pakt wypracowywany przez Komisję, a także w strategię przemysłową Unii. Teraz Komisja musi je zaprezentować państwom członkowskim podczas Rady ds. Konkurencyjności, a także w Parlamencie Europejskim na początku przyszłego roku... Więcej
Raport na temat systemów opieki zdrowotnej w Europie
photo
28 listopada Komisja Europejska opublikowała swoje roczne sprawozdania na temat stanu systemów opieki zdrowotnej w 28 krajach członkowskich, a także w Norwegii i Islandii. Stanowią one pogłębioną analizę, gdyż badają zdrowie ludności oraz pewne ważne czynniki ryzyka, a także skuteczność, dostępność i odporność systemów opieki zdrowotnej w każdym państwie... Więcej
Więcej

Publikacje : "Song To Kill A Giant"
photo
W książce "Song To Kill A Giant" Sandra Kalniete, europosłanka i członkini zarządu Fundacji, opowiada historię mężczyzn i kobiet, którzy, śpiewając, dokonali nadbałtyckiej rewolucji w ramach wielkich ruchów demokratycznych w latach 1988-1990 od Tallina, przez Wilno, po Rygę. Doprowadziło to do rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku... Więcej
Więcej

Kultura : Europejska Nagroda Filmowa LUX
photo
27 listopada Parlament Europejski wręczył Nagrodę Filmową LUX. Wyróżnioną nią film "Bóg istnieje, Jej imię to Petrunia" północnomacedońskiej reżyserki Teony Mitevskiej. Koprodukcja Północnej Macedonii, Belgii, Słowenii, Chorwacji oraz Francji opowiada historię młodej kobiety, która uzyskuje dostęp do tradycji religijnych zwykle dostępnych tylko dla mężczyzn. Zdaniem Parlamentu film przyczynia się do feministycznej walki z konserwatywnym społeczeństwem... Więcej
Stulecie Modiglianiego w Livorno
photo
Do 16 lutego 2020 roku w Muzeum Miasta Livorno we Włoszech prezentowanych jest trzydzieści dzieł Amedeo Modiglianiego. Ekspozycja odbywa się w ramach obchodów setnej rocznicy śmierci włoskiego malarza i rzeźbiarza w jego rodzinnym mieście... Więcej
Rysunki Goi w Muzeum Prado
photo
Do 16 lutego 2020 roku na wyjątkowej wystawie w Muzeum Prado w Madrycie prezentowanych jest ponad 300 rysunków hiszpańskiego malarza Francisco Goi... Więcej
Pierre i Gilles w Filharmonii Paryskiej
photo
Do 23 lutego 2020 roku w Filharmonii Paryskiej prezentowana jest muzyczna i wizualna wystawa "Pierre i Gilles". To okazja, by ponowie odkryć dwóch wielkich fotografów lat 80. XX wieku, którzy uszlachetnili portrety wielu pokoleń gwiazd... Więcej
Eva Grubinger w Belwederze
photo
Do 13 kwietnia współczesna austriacka artystka Eva Grubinger wystawiana jest w wiedeńskim Belwederze. W swojej instalacji "Choroba nieskończonego" eksploruje podstawowe ludzkie popędy, takie jak władza, chciwość i pożądanie... Więcej
Miejsce samochodu w naszych społeczeństwach
photo
Do 19 kwietnia Sainsbury Gallery w Londynie (Muzeum V&A) śledzi poprzez liczne modele i różne przedmioty historię samochodu oraz to, jak ten rewolucyjny wynalazek przekształcił nasze społeczeństwa... Więcej

3gru.
3 grudnia

Bruksela

Rada ds. Telekomunikacji

Bruksela

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości

3gru.
3-4 grudnia

Londyn

Posiedzenie przywódców NATO

4gru.
4 grudnia

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

Bruksela

Rada ds. Energii

5gru.
5 grudnia

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

9gru.
9 grudnia

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

9gru.
9-10 grudnia

Bruksela

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020