Biuletyn n°873

Open panel Open panel
Biuletyn n°873
Biuletyn
wtorek, 24 grudnia 2019
numer 873
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Cały zespół Biuletynu życzy Państwu wesołych Świąt i szczęśliwego nowego roku. Dziękujemy wiernym czytelnikom za poświęcaną nam uwagę. Spotkamy się ponownie 14 stycznia 2020 roku.
Mówić po europejsku
Autor : Stefanie Buzmaniuk
Stefanie Buzmaniuk
Unikalny charakter Unii Europejskiej, ni to państwa, ni to organizacji międzynarodowej, od początku narzuca tworzenie systemu językowego, który spełnia szczególnie wysokie standardy. Wielojęzyczność, dziś mniej praktykowana, stanowi odpowiedź na demokratyczne wymogi. Unia musi zainwestować w tłumaczenia ustne i pisemne oraz potwierdzić, iż ma zamiar utrzymać debatę w wielu językach.
Więcej
Wybory : Wyniki I tury wyborów prezydenckich w Chorwacji
photo
Były premier Zoran Milanović (Partia Socjaldemokratyczna) zwyciężył w I turze wyborów prezydenckich w Chorwacji 22 grudnia, zdobywając 29,55% głosów. W II turze 5 stycznia zmierzy się z dotychczasową prezydent Kolindą Grabar-Kitarović (Chorwacka Wspólnota Demokratyczna), która uzyskała 26,65% głosów. Pytanie, kogo poprą wyborcy populistycznego kandydata Miroslava Skoro, który zajął 3. miejsce (24,45%)... Więcej

Komisja : Zobowiązania Booking w sprawie ochrony konsumentów
photo
20 grudnia Komisja ogłosiła, że platforma rezerwacji zakwaterowania Booking zobowiązała się do poprawienia informacji dla klientów, aby lepiej spełniać europejskie wymogi. To konsekwencja procedury wszczętej przez Komisję i krajowe władze broniące interesów konsumentów. Booking uczyni jaśniejszymi informacje na temat kryteriów wyświetlanych cen i charakteru proponowanego zakwaterowania... Więcej
Roczna strategia zrównoważonego wzrostu
photo
17 grudnia Komisja otworzyła cykl europejskiego semestru, pierwszy w trakcie nowej kadencji. Przedstawiła swoją roczną strategię na rzecz zrównoważonego wzrostu. Strategia obejmuje 4 wymiary: zrównoważenie środowiskowe, wzrost wydajności, sprawiedliwość oraz stabilność makroekonomiczną... Więcej

Parlament : Wręczenie Nagrody Sacharowa 2019 dla Ilhama Tohtiego
photo
18 grudnia Jewher Ilham przyjął od Parlamentu Europejskiego Nagrodę Sacharowa 2019 w imieniu swojego ojca - Ilhama Tohtiego, ujgurskiego intelektualisty i dawnego ekonomisty, dożywotnio uwięzionego przez Chiny w 2014 roku za jego walkę z represjami ujgurskiej mniejszości w regionie Xinjiang, z którego pochodzi... Więcej
Rezolucja w sprawie ryzyka poważnego naruszenia praworządności na Malcie
photo
W rezolucji, za którą zagłosowało 581 europosłów, ci ostatni wyrażają swoje zaniepokojenie wiarygodnością prowadzonych na Malcie śledztw w sprawie zabójstwa dziennikarki Daphne Caruany Galizii. Parlamentarzyści podkreśli "poważne i trwałe zagrożenia dla praworządności, demokracji i praw podstawowych" i że śledztwo może być zagrożone, dopóki na stanowisku pozostaje premier Joseph Muscat (zapowiedział, iż w styczniu poda się do dymisji)... Więcej
10 lat traktatu lizbońskiego
photo
18 grudnia Parlament obchodził 10. rocznicę wejścia w życie traktatu lizbońskiego i Karty Praw Podstawowych. Przewodniczący Parlamentu David Sassoli podkreślił rolę tych dwóch dokumentów w utrzymaniu pokoju i dobrobytu w Europie. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Charles Michel wyrazili zadowolenie, że traktat wzmocnił demokratyczną odpowiedzialność, i przyznali, że sercem Unii powinni być obywatele... Więcej
Emily O'Reilly ponownie wybrana Europejskim Rzecznikiem
photo
18 grudnia dotychczasowa Europejska Rzecznika Emily O'Reilly została ponownie wybrana przez eurodeputowanych na kolejną 5-letnią kadencję (oddano 320 głosów na O'Reilly do 280 na Julię Laffranque). Praca Rzecznika polega na analizowaniu skarg obywateli, rezydentów i organizacji zlokalizowanych w Unii dotyczących niewłaściwego administrowania w instytucjach i innych organach Unii, nieuczciwego postępowania, dyskryminacji, niepotrzebnych opóźnień czy niepoprawnych procedur... Więcej
Budżet: europosłowie oceniają propozycję Rady jako nieakceptowalną
photo
Europosłowie ocenili jako nieakceptowalną propozycję fińskiej prezydencji w Radzie w sprawie budżetu na lata 2021-2027. W trakcie debaty 18 grudnia żywo krytykowano projekt za jego brak ambicji. A ma on zapewnić stosowne finansowanie nie tylko tradycyjnym beneficjentom (obywatelom, regionom, miastom, rolnikom, badaczom, studentom itd.), ale ma również sfinansować nowe cele. Eurodeputowani zaapelowali o to, żeby albo zreformować mechanizm unijnych zasobów własnych, albo podejmowania decyzji, by umożliwić Unii przezwyciężanie najważniejszych wyzwań, w kwestii których żaden postęp nie wydaje się możliwy w świetle dotychczasowych przepisów... Więcej
Katalończycy Puigdemont i Comin akredytowani jako europosłowie
photo
20 grudnia katalońscy separatyści Carles Puigdemont i Toni Comin uzyskali tymczasową akredytację w Parlamencie Europejskim w Brukseli jako jego członkowie. Będą mogli 6 stycznia rozpocząć procedurę stałej akredytacji, która pozwoli im objąć mandaty europosłów. W lipcu odmówiono im dostępu do Parlamentu po decyzji hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości unieważniającego ich wybór w majowym głosowaniu. Są ścigani w Hiszpanii za rolę, jaką odegrali w próbie uzyskania przez Katalonię niepodległości w 2017 roku. 19 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii ocenił, że osoba wybrana do Parlamentu staje się jego członkiem i korzysta z immunitetu od chwili oficjalnego ogłoszenia wyników... Więcej

Rada : Konkluzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
16 i 17 grudnia ministrowie ds. rolnictwa i rybołówstwa ustalali limity połowowe na 2020 rok. Zdecydowali o wstrzymaniu połowu dorsza na Bałtyku i śledzia w jego zachodniej części, aby sprzyjać odnowieniu stad, oraz zaproponowali środki pomocowe dla rybaków. Przedyskutowali reformę wspólnej polityki rolnej (WPR) po 2020 roku i przyjęli polityczne wytyczne na rzecz ochrony i odnowy światowych lasów. Przyjęli nową strategię na rzecz dobrostanu zwierząt, a także na rzecz walki z fałszowaniem żywności. Poza tym, dyskutowali na temat wykorzystywania pestycydów, etykietowania pochodzenia, strategii biogospodarczej i o wpływie amerykańskich ceł na europejskie produkty rolno-spożywcze... Więcej
Konkluzje Rady ds. Środowiska
photo
Obradujący 19 grudnia ministrowie środowiska przedyskutowali Europejski Zielony Ład i przyjęli wytyczne polityczne w kontekście światowych ram dla bioróżnorodności po 2020 roku. Zostali poinformowani o krokach podjętych przez Komisję w sprawie przetwarzania odpadów i ponownego wykorzystania wody do nawadniania rolnictwa, a także o rozmowach w ramach konwencji z Minamaty w sprawie rtęci, o COP 25, o konferencji sygnatariuszy konwencji barcelońskiej o ochronie Morza Śródziemnego oraz o Forum Jakości Powietrza. Dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) Hans Bruyninckx zaprezentował raport 2020 na temat stanu i perspektyw środowiska... Więcej
Porozumienie w sprawie zielonego systemu klasyfikacji dla inwestorów
photo
17 grudnia Parlament Europejski i Rada doszły do porozumienia w sprawie zielonego systemu klasyfikacji, by zachęcać do inwestycji w zrównoważony rozwój. Wspierane działania powinny się przyczyniać do łagodzenia zmian klimatycznych i dostosowywania się do nich, do ochrony zasobów wodnych i morskich, do przejścia na gospodarkę obiegową, wtórnego wykorzystania surowców, zapobiegania i kontrolowania zanieczyszczenia lub do ochrony i odnowy bioróżnorodności. Porozumienie musi jeszcze zostać formalnie zaaprobowane przez Parlament i Radę... Więcej
Porozumienie w sprawie mobilności kierowców ciężarówek
photo
20 grudnia przedstawiciele państw członkowskich zaaprobowali wstępne porozumienie zawarte w zeszłym tygodniu między Parlamentem i prezydencją Rady, służące zreformowaniu unijnego sektora transportu drogowego. Nowe przepisy mają zapewnić równowagę między lepszymi warunkami pracy kierowców (zwłaszcza w zakresie czasu odpoczynku) i swobodą świadczenia przez transportów usług transgranicznych. Teraz ogół dokumentów nazywanych "pakietem mobilności" musi zostać przyjęty przez Parlament i Radę... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie reguł finansowania społecznościowego
photo
19 grudnia fińska prezydencja Rady i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w zakresie nowych uregulowań, dzięki którym platformom finansowania społecznościowego (crowdfundingowym) łatwiej będzie świadczyć usługi w ramach unii rynków kapitałowych. Nowe przepisy przewidują harmonizację minimalnych wymogów w przypadku działalności na rynku krajowym i w innych państwach UE. Zwiększą również ochronę inwestorów. Teraz tę propozycję muszą jeszcze zatwierdzić przedstawiciele państw członkowskich, aby następnie oficjalnie je przyjęły Parlament i Rada... Więcej

Dyplomacja : Przedłużenie sankcji przeciwko Rosji
photo
19 grudnia Unia przedłużyła o 6 miesięcy sankcje gospodarcze przeciwko Rosji. Środki ustanowione w 2014 roku wymierzone są w sektor finansów, sektor energetyczny i obronny oraz produkty podwójnego zastosowania. Sankcje zostały przedłużone, ponieważ porozumienia mińskie w sprawie procesu pokojowego na wschodzie Ukrainy nie zostały w pełni wdrożone... Więcej
Umowa między Ukrainą i Rosją w sprawie tranzytu gazu
photo
19 grudnia, po miesiącu negocjacji pod egidą Komisji Europejskiej, Rosja i Ukraina osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie tranzytu rosyjskiego gazu do Europy przez Ukrainę po zakończeniu obecnej umowy, która wygasa 31 grudnia. Szczegóły porozumienia, które pozwoli uniknąć przerw w dostawach dla Unii, nie zostały od razu podane do publicznej wiadomości... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Airbnb nie jest pośrednikiem w obrocie nieruchomościami
photo
19 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii orzekł, że Francja nie może wymagać od Airbnb posiadania licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami. Sędziowie ocenili, że, ponieważ Francja nie notyfikowała wcześniej takiego wymogu Komisji, zgodnie z dyrektywą o handlu elektronicznym platforma służąca do wynajmu i rezerwacji indywidualnych mieszkań pozostaje "usługą społeczeństwa informacyjnego"... Więcej
Więcej
Wnioski rzecznika generalnego na temat Facebooka i danych osobowych
photo
19 grudnia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości stwierdził, że decyzja Komisji w sprawie transferu pewnych danych osobowych za granicę jest ważna i że platforma odpowiadająca za przetwarzanie może do niego przystąpić, jeśli daje stosowne gwarancje. Ale w przypadku braku gwarancji, platforma lub kontrolujące ją władze mają obowiązek zablokować transfer. Rzecznik generalny, którego konkluzje nie są dla Trybunału wiążące, wypowiedział się w sprawie Facebooka, podniesionej przez austriackiego aktywistę Maxa Schremsa... Więcej
Kataloński separatysta Junqueras powinien się cieszyć immunitetem parlamentarzysty europejskiego
photo
18 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii orzekł, że osoba wybrana do Parlamentu Europejskiego natychmiast korzysta z immunitetu związanego z funkcją eurodeputowanego. Trybunał zajął się przypadkiem lidera katalońskich separatystów Oriola Junquerasa, wybranego na europosła w maju 2019 roku (gdy przebywał w areszcie), którego wybór został unieważniony przez hiszpański wymiar sprawiedliwości. Ocenił, że, jeśli kompetentny krajowy sąd chce kontynuować środki tymczasowe, powinien się zwrócić do Parlamentu o zawieszenie immunitetu parlamentarzysty. Od 2017 roku O. Junqueras znajduje się za kratami za udział w organizacji referendum w sprawie samostanowienia Katalonii, a w październiku 2019 roku został skazany na 13 lat więzienia... Więcej
Więcej

EBC : Bilans polityki pieniężnej
photo
19 grudnia Europejski Bank Centralny opublikował opracowanie na temat polityki pieniężnej prowadzonej od czasu jego utworzenia 20 lat temu. Przeanalizował zwłaszcza, jak jego definicja stabilności cen zadziałała w obliczu szoków i jakie są instrumenty wykorzystywane od czasu kryzysu... Więcej
Nowi członkowie zarządu
photo
19 grudnia Rada formalnie powołała Niemkę Isabel Schnabel i Włocha Fabio Panettę do zarządu Europejskiego Banku Centralnego. Ich 8-letnia kadencja zacznie się 1 stycznia. Isabel Schnabel zastąpi Niemkę Sabine Lautenschläger, która podała się do dymisji 31 października, podczas gdy Fabio Panetta zastąpi Francuza Benoît Coeuré'a, którego kadencja skończy się 31 grudnia... Więcej

Agencje : Wystrzelenie teleskopu Cheops dedykowanego egzoplanetom
photo
18 grudnia rakieta Sojuz wystartowała z Gujańskiego Centrum Kosmicznego w Kuru, zabierając ze sobą ku egzoplanetom kosmiczny teleskop Cheops (akronim "Characterising exoplanet satellite"). Jego zadaniem będzie obserwowanie około 400 systemów planetarnych sąsiadujących z naszym systemem słonecznym... Więcej
Rekordowe zamówienia dla Airbusa w 2019 roku
photo
18 grudnia europejski producent samolotów Airbus przekroczył poprzeczkę 1 000 zamówień w 2019 roku. Było to możliwe dzięki zamówieniu sześćdziesięciu A220 przez grupę Air France-KLM. Airbus, którego obecne wyniki są po części związane ze wstrzymaniem Boeinga 737 MAX z powodów bezpieczeństwa, przekroczył również symboliczny próg 20 000 maszyn sprzedanych od momentu jego utworzenia w 1970 roku... Więcej

Niemcy : Amerykańskie sankcje przeciwko gazociągowi Nord Stream 2
photo
20 grudnia amerykański prezydent Donald Trump podpisał ustawę "Ochrona bezpieczeństwa energetycznego Europy" (przyjętą przez Kongres 17 grudnia), która wprowadza sankcje gospodarcze przeciwko europejskim przedsiębiorstwom uczestniczącym w projekcie gazociągu Nord Stream 2 łączącego Rosję z Niemcami. Zdaniem Waszyngtonu, gazociąg zwiększa zależność Europejczyków od Rosji. Komisja Europejska dała do zrozumienia, że sprzeciwia się ustawie, którą Niemcy uważają za ingerencję w swoje sprawy wewnętrzne. Sankcje te opóźnią projekt o wiele miesięcy i podwyższą jego koszty... Więcej
Więcej

Francja : Raport G7 na temat rozwoju
photo
17 grudnia francuska prezydencja w G7 upubliczniła "Raport z Biarritz na temat rozwoju", który kreśli bilans zobowiązań podjętych w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). W tym 4. raporcie podkreślono, że G7 jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu w przypadku ponad 3/4 z 48 zobowiązań, choć rezultaty w kwestii środowiska, handlu i żywności pozostają poniżej oczekiwań... Więcej

Włochy : Fuzja grup motoryzacyjnych Fiat Chrysler FCA i Peugeot PSA
photo
18 grudnia europejscy producenci samochodów PSA (Peugeot Citroën) i FCA (Fiat Chrysler) podpisali porozumienie z zamiarem fuzji, która w ciągu 12-15 miesięcy stworzy 4. co do wielkości grupę motoryzacyjną na świecie z rocznymi sprzedażami na poziomie 8,7 mln pojazdów i skonsolidowanymi obrotami w wysokości blisko 170 mld euro... Więcej
Więcej

Holandia : Sąd Najwyższy obliguje państwo do zmniejszenia emisji CO2
photo
W orzeczeniu z 20 grudnia Sąd Najwyższy Holandii potwierdził wyrok Sądu Apelacyjnego w Hadze i stwierdził, że holenderskie państwo ma pozytywny obowiązek zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, żeby chronić prawo do życia. Sąd zwrócił się do rządu o podjęcie niezbędnych kroków, aby w 2020 zredukować emisje gazów cieplarnianych o 25% w stosunku do roku 1990... Więcej
Więcej

Polska : Ostrzeżenie Sądu Najwyższego przed projektem ustawy w sprawie wymiaru sprawiedliwości
photo
17 grudnia Sąd Najwyższy ostrzegł przed projektem ustawy złożonym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS), mającym na celu karania sędziów, którzy sprzeciwiają się aktualnym reformom sądownictwa. Dokument, który został przyjęty przez Sejm 20 grudnia, przewiduje w szczególności sankcje obejmujące nawet wykluczenie z zawodu sędziów, którzy zakwestionują nominację innego sędziego, czy za prowadzenie działalności o charakterze politycznym. Sąd ocenił, że projekt może docelowo doprowadzić do wyjścia Polski z Unii... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Mowa królowej Elżbiety II
photo
19 grudnia królowa Elżbieta II zaprezentowała program brytyjskiego premiera Borisa Johnsona w mowie otwierającej nową kadencję parlamentu. W nowej agendzie rządowej znajduje się głównie legislacja służąca przeprowadzeniu brexitu 31 stycznia, wzrost budżetu dla NHS (publicznej służby zdrowia) i inwestycje publiczne... Więcej
Więcej
Izba Gmin aprobuje umowę o wyjściu
photo
20 grudnia brytyjscy deputowani zaaprobowali umowę o wyjściu kraju z Unii Europejskiej (358 głosów do 234). Zaaprobowali również harmonogram przyjęcia wniosku, który precyzuje kalendarz definitywnego wyjścia w dniu 31 stycznia 2020 roku. Teraz dokument musi zostać przyjęty przez Izbę Lordów... Więcej
Więcej
Szkocka premier zwraca się o referendum w sprawie niepodległości
photo
W notatce opublikowanej 19 grudnia szkocki rząd zwraca się do rządu brytyjskiego o kompetencje niezbędne do zorganizowania referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Premier Nicola Sturgeon, której Szkocka Partia Narodowa zgarnęła 48 z 59 szkockich mandatów w wyborach parlamentarnych 12 grudnia, ocenia, iż ma "demokratyczny mandat", aby zorganizować referendum... Więcej
Więcej

Szwecja : Bank Szwecji podniósł swoją stopę do 0% i kończy 5-letni okres stóp ujemnych
photo
19 grudnia bank centralny Szwecji podniósł swoją podstawową stopę procentową, która po raz pierwszy od pięciu lat wychodzi z wartości ujemnych (z -0,25% do 0%). Bank przewiduje bowiem na 2020 rok inflację na poziomie 1,7% (czyli bliską 2%)... Więcej

Rada Europy : Grecki wymiar sprawiedliwości działa w sprawach karnych nieadekwatnie do celu zwalczania korupcji
photo
W raporcie opublikowanym 18 grudnia Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy oceniła, że pomimo kilku niedawno podjętych kroków, wymiar sprawiedliwości w Grecji zajmujący się sprawami karnymi działa nieadekwatnie do celu, jakim jest zwalczanie korupcji. W raporcie odnotowano zwłaszcza, że przestępstwa korupcyjne popełniane przez urzędników publicznych przed 18 listopada 2019 roku nadal będą uważane za przestępstwa mniejszej wagi... Więcej
Serbia: sytuacja Romów pozostaje alarmująca
photo
18 grudnia Rada Europy oceniła, że sytuacja Romów w Serbii pozostaje alarmująca i to pomimo solidnych ram prawnych na rzecz ochrony mniejszości narodowych. Aby poprawić stosunki między wspólnotami, trzeba jeszcze podjąć istotne kroki... Więcej

Eurostat : Spadająca inflacja
photo
W listopadzie 2019 roku roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 1,3%, w porównaniu do 1,1% w październiku. Rok wcześniej było to 2%. Listopadowa stopa w strefie euro sięgnęła 1% (wobec 0,7% w październiku). Rok wcześniej było to 1,9%. Dane te zostały opublikowane 19 grudnia przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej... Więcej
Nadwyżka w międzynarodowym handlu towarami
photo
Według pierwszych szacunków opublikowanych 17 grudnia przez Eurostat w październiku 2019 roku Unia Europejska odnotowała nadwyżkę w międzynarodowym handlu towarowym z resztą świata w wysokości 2,2 mld euro, a strefa euro nadwyżkę na kwotę 28 mld euro... Więcej

Eurobarometr : Jesienny Eurobarometr
photo
Według wyników badania Eurobarometru opublikowanych 20 grudnia głównym powodem zaniepokojenia Europejczyków jest imigracja (34%), a następnie ocieplenie klimatu (24%). 43% respondentów deklaruje zaufanie do Unii (to liczba relatywnie stabilna w stosunku do poprzedniego, wiosennego badania). 70% czuje się obywatelami UE, a 52% badanych czuje się usatysfakcjonowanymi funkcjonowaniem demokracji w Unii... Więcej
Więcej

Kultura : Mistrz renesansu w Lizbonie
photo
Do 15 marca Muzeum Narodowe Sztuk Dawnych w Lizbonie wystawia Alvaro Pireza d'Evorę, portugalskiego mistrza renesansu. Ekspozycja była możliwa dzięki wypożyczeniu dzieł z szeregów europejskich muzeów... Więcej
Noworoczny koncert w Wiedniu
photo
Tradycyjnym koncertem noworocznym, który odbędzie się 1 stycznia w Musikverein, dyrygować będzie Łotysz Andris Nelsons, dyrektor muzyczny Boston Symphony Orchestra i Gewandhausorchester w Lipsku... Więcej

1sty.
1 stycznia

Chorwacja

Początek prezydencji w Radzie UE

5sty.
5 stycznia

Chorwacja

Wybory prezydenckie (II tura)

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020