Biuletyn n°876

Open panel Open panel
Biuletyn n°876
Biuletyn
wtorek, 28 stycznia 2020
numer 876
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Autorzy : Ramona Bloj, Eric Maurice
Ramona Bloj, Eric Maurice
Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej 31 stycznia to wydarzenie przede wszystkim symboliczne. W trakcie okresu przejściowego przewidzianego do 31 grudnia Unia będzie traktować Zjednoczone Królestwo jak państwo członkowskie, ale nie będzie już ono reprezentowane. Okres przejściowy posłuży do wynegocjowania umowy, której celem będzie utrzymanie jak najściślejszych powiązań. 27, która zachowuje tę samą metodę negocjacji co w przypadku wyjścia, powinna ustalić priorytety w tych bardzo krótkich rozmowach.
Więcej
Wybory : Ekaterini Sakelaropolu pierwszą kobietą wybraną na prezydenta Grecji
photo
22 stycznia grecki parlament wybrał na prezydenta Ekaterini Sakelaropulu (uzyskała 261 na 300 głosów w I turze głosowania). Sakelaropulu, będąca obecnie przewodniczącą Rady Państwa, zostanie zaprzysiężona 13 maca i zastąpi Prokopisa Pawlopulosa. Jej kadencja potrwa 5 lat... Więcej
8 lutego Irlandczycy biorą udział w wyborach parlamentarnych: wyniki mogą się różnić o włos
photo
8 lutego, kilka dni po brexicie, Irlandczycy mają wziąć udział w przedterminowych wyborach parlamentarnych. Według ostatniego badania opinii publicznej powinna zwyciężyć Fianna Fail (prawica), kierowana przez Micheala Martina. Ma uzyskać 25% głosów i wyprzedzić Fine Gael (centroprawicę) dotychczasowego premiera Leo Varadkara (23%). Sinn Fein (SF), radykalna partia lewicowa, ma otrzymać 21%, Partia Zielonych 8%, a Partia Pracy 5%... Więcej

Fundacja : Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
photo
Porażki pewnych projektów fuzji typu Alstom/Siemens stawiają pytanie o niedostosowany, a nawet przestrzały charakter europejskiego prawa konkurencji i jego miejsce w stosunku do innych celów polityki publicznej. Czy nie trzeba zrównoważyć polityki konkurencji i polityki przemysłowej, aby cele tej ostatniej mogły się rozwinąć? Bruno Deffains, Olivier d'Ormesson i Thomas Perroud prezentują wiele ścieżek reform... Więcej

Komisja : Propozycja dotycząca Konferencji w sprawie przyszłości Europy
photo
22 stycznia Komisja przedstawiła swoje propozycje dotyczące formuły Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Planuje dwie części debaty: jedną na temat ważnych wyzwań, takich jak klimat, gospodarka i cyfryzacja; drugą na temat procesów demokratycznych i kwestii instytucjonalnych, zwłaszcza dotyczących wyborów europejskich. Komisja, Parlament i Rada powinny się porozumieć w sprawie organizacji tej Konferencji. Mogłaby się symbolicznie rozpocząć 9 maja... Więcej
Spotkanie Ursuli von der Leyen i Donalda Trumpa
photo
21 stycznia przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen spotkała się z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Rozmowa dotyczyła w szczególności handlu, technologii i energii. Dwoje przywódców uzgodniło, że wkrótce zobaczą się ponownie i rozpoczną dyskusję o podpisaniu "umowy handlowej"... Więcej
Więcej

Parlament : Komisja Transportu zatwierdza pakiet mobilności
photo
21 stycznia Komisja Transportu w Parlamencie Europejskim zaaprobowała porozumienie w sprawie reformy sektora transportu drogowego, zawarte między negocjatorami Parlamentu i prezydencji w Radzie 12 grudnia. Pakiet mobilności dotyczący pracy delegowanej, kabotażu oraz czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku musi teraz zostać zaaprobowany na sesji plenarnej... Więcej
Nowy etap na drodze do wejścia w życie umowy UE-Wietnam
photo
21 stycznia Komisja Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego zaaprobowała porozumienia o wolnym handlu i ochronie inwestycji z Wietnamem. W ciągu 10 lat zniesione zostaną praktycznie wszystkie cła między dwoma stronami. Umowa o wolnym handlu ochroni też emblematyczne europejskie produkty i pozwoli Europejczykom ubiegać się o wietnamskie zamówienia publiczne. Parlament powinien się wypowiedzieć w sprawie porozumień w trakcie lutowej sesji plenarnej... Więcej
Zalecono zaaprobowanie umowy brexitowej
photo
23 stycznia Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego zaakceptowała rekomendację, by ratyfikować umowę o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej z dniem 31 stycznia. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się 29 stycznia. Obowiązuje zwykła większość oddanych głosów... Więcej

Rada : Konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych
photo
Obradujący 21 stycznia ministrowie finansów ocenili, że rozwiązanie międzynarodowe to najlepszy sposób procedowania w zakresie podatku cyfrowego, ponieważ pozwala ograniczyć rozdrobnienie i środki jednostronne. Poza tym ministrowie rozpoczęli semestr europejski - proces monitorowania polityk gospodarczych, zatrudnieniowych i fiskalnych państw członkowskich... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości
photo
23 i 24 stycznia ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych dyskutowali w Zagrzebiu o przyszłych strategicznych ramach unijnego "obszaru wolności, bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych". Podkreślili znaczenie kształcenia w zakresie sprawiedliwości, a także skuteczności pracy organów sądowych, aby zapewnić dobrą współpracę w zakresie prawa cywilnego i handlowego. Ministrowie debatowali o przemycie migrantów i rozporządzeniu o FRONTEX-ie oraz o wdrożeniu nowych ram interoperacyjności, których celem jest ułatwienie wymiany informacji, by wydajniej zarządzać granicami... Więcej
Więcej
Konkluzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
27 stycznia ministrowie ds. rolnictwa i rybołówstwa dyskutowali na temat wymiaru rolnego Zielonego Ładu i propozycji rozporządzenia w sprawie przepisów przejściowych WPR, służących zapewnieniu ciągłości wsparcia udzielanego europejskim rolnikom w 2021 roku. Francja, Niemcy i Hiszpania zaprezentowały wspólne stanowisko dotyczące przyszłości WPR. Niemcy przedstawiły swoje stanowisko w sprawie europejskiego etykietowania żywności pochodzenia zwierzęcego. Słowenia i Portugalia zaprezentowały zaś deklarację odnośnie etykietowania wskazującego kraj pochodzenia mieszanek miodu... Więcej

Dyplomacja : Poparcie dla europejskiej misji w Cieśninie Ormuz
photo
8 państw poparło utworzenie morskiej misji nadzorczej w Cieśninie Ormuz. 20 stycznia Francja, Dania, Grecja, Holandia, Niemcy, Belgia, Włochy i Portugalia podpisały deklarację wskazującą, że europejska misja morska EMASOH będzie uzupełniać działania i inicjatywy w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego realizowane w tym regionie... Więcej
Rada Współpracy UE-Kazachstan
photo
20 stycznia ministrowie obradujący w ramach Rady Współpracy UE-Kazachstan potwierdzili swoje wzajemne zaangażowanie w pogłębianie stosunków dwustronnych z uwzględnieniem współpracy w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Wyrazili zadowolenie z narodowej strategii Kazachstanu na rzecz zielonej gospodarki, a także akcesji tego kraju do GRECO, grupy antykorupcyjnej w Radzie Europy... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wnioski rzecznika generalnego w sprawie patentów farmaceutycznych
photo
23 stycznia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości ocenił, że umowa o polubownym rozstrzygnięciu sporu między posiadaczem patentu farmaceutycznego i producentem leków generycznych może być nadużyciem pozycji dominującej. W sprawie skierowanej do Trybunału brytyjska instytucja ds. konkurencji i rynków wymierzyła grzywnę grupie farmaceutycznej GlaxoSmithKline (GSK) i producentom generyków. Ci ostatni zaakceptowali, że cząsteczka generyczna nie będzie sprzedawana, w zamian za płatność od GSK... Więcej

EBC : Ewaluacja strategii polityki pieniężnej
photo
23 stycznia Europejski Bank Centralny rozpoczął ewaluację swojej strategii polityki pieniężnej, by dostosować swoje działania do nowych wyzwań takich jak tendencja do spowolnienia wzrostu, słabość inflacji, transformacja klimatyczna i cyfryzacja gospodarki. Ewaluacja powinna zostać zakończona do końca 2020 roku. W efekcie posiedzenia Rady Prezesów EBC Bank pozostawił swoje podstawowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie... Więcej
Więcej

EBI : 200 mln euro inwestycji w sektor kosmiczny
photo
21 stycznia Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Komisja zapowiedziały inwestycje na kwotę 200 mln euro, aby stymulować innowacje w sektorze kosmicznym. Grupa Ariane skorzysta z pożyczki w wysokości 100 mln euro na program rakiet Ariane 6, a mechanizm InnovFin Space Equity dostanie do dyspozycji 100 mln euro na inwestycje w europejskie MŚP sprzedające nowe produkty i usługi dotyczące przestrzeni kosmicznej... Więcej
Więcej

Niemcy : Światowe Forum Holokaustu
photo
23 stycznia, na kilka dni przed obchodami wyzwolenia obozu w Auschwitz 27 stycznia, w Instytucie Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie odbyło się 5. Światowe Forum Holokaustu. Przypominając o niemieckiej odpowiedzialności za "największą zbrodnię w historii ludzkości", niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier ostrzegł przed powrotem antysemityzmu i nacjonalizmu oraz podkreślił konieczność utrzymania "pokojowego porządku opartego na prawach człowieka i prawie międzynarodowym", stworzonego po II wojnie światowej. Niemiecki prezydent wziął również udział w obchodach w Auschwitz 27 stycznia i spotkał się z ocalałymi z obozu... Więcej
Więcej | Więcej

Francja : Posiedzenie Trójkąta Weimarskiego
photo
21 stycznia sekretarz stanu do spraw zagranicznych Amélie de Montchalin przyjęła swojego niemieckiego i polskiego kolegę Michaela Rotha i Konrada Szymańskiego w Lens na spotkaniu Trójkąta Weimarskiego. Ministrowie wymienili poglądy na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy, państwa prawa, wieloletniego budżetu Unii, wyzwań związanych z konwergencją gospodarczą i społeczną, a także z Zielonym Ładem. Obejrzeli też wystawę "Polska 1840-1918. Namalować duszę narodu" w Muzeum Luwr-Lens... Więcej

Malta : Dymisja minister
photo
20 stycznia Justyne Caruana, maltańska minister Gozo (drugiej wyspy kraju), podała się do dymisji po tym, jak jej mąż (był szef policji) przyznał, że podróżował z jednym z głównych oskarżonych w śledztwie w sprawie morderstwa dziennikarki Daphne Caruany Galizii. Minister zastąpił Clint Camilleri... Więcej

Polska : Przyjęcie ustawy umożliwiającej karanie sędziów
photo
23 stycznia zdominowana przez Prawo i Sprawiedliwość izba niższa przyjęła projekt ustawy umożliwiającej karanie sędziów, którzy kwestionują reformy sądownictwa. Dokument, który wcześniej został odrzucony przez Senat, w Sejmie został zaaprobowany 234 głosami (211 posłów było przeciw, a 9 wstrzymało się). Teraz ustawę musi jeszcze podpisać prezydent Andrzej Duda. Komisja Europejska dała wyraz swojemu zaniepokojeniu. A Sąd Najwyższy w tym samym czasie zakwestionował poprzednią reformę dotyczącą powoływania sędziów, decydując, że ci, których nominacja nie daje gwarancji niezależności, mogą zostać odsunięci od orzekania. Minister sprawiedliwości oświadczył, że nie uwzględni uchwały Sądu Najwyższego... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Przyjęcie umowy o wyjściu z Unii Europejskiej
photo
22 stycznia Izba Gmin definitywnie przyjęła projekt umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, odrzucając wszelkie poprawki zaproponowane przez Izbę Lordów. Królowa Elżbieta II promulgowała ustawę 23 stycznia. 24 umowa została podpisana w Brukseli przez przewodniczącą Komisji Europejskiej i przewodniczącego Rady Europejskiej, a potem w Londynie przez Borisa Johnsona. Głosowanie Parlamentu Europejskiego nad umową przewidziane jest na 29 stycznia. A ostateczne wyjście kraju na 31... Więcej
Więcej | Więcej

Słowenia : Dymisja premiera
photo
27 stycznia swoją dymisję ogłosił słoweński minister Marjan Sarec. Kończy to urzędowanie jego mniejszościowego rządu koalicyjnego. Od 2018 roku rząd złożony był bowiem z pięciu partii politycznych: Listy Marjana Sareca (LMS), socjaldemokratów (SD), Partii Nowoczesnego Centrum (SMC), Partii Centrowej Alenki Bratusek (SAB) i Demokratycznej Partii Emerytów Słowenii (DeSUS). Prezydent Borut Pahor rozpoczął konsultacje z 9 ugrupowaniami reprezentowanymi w parlamencie, żeby sprawdzić, czy możliwa jest nowa koalicja. Dysponuje 30 dniami, by uniknąć przedterminowych wyborów... Więcej
Więcej

Rada Europy : Raport na temat walki z praniem pieniędzy
photo
Moneyval, organ Rady Europy ds. zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, opublikował 24 stycznia raporty monitorujące oceniające postępy 6 krajów - Węgier, Łotwy, Słowenii, Albanii, Serbii i Andory. Ogólnie instytucja podkreśliła kilka postępów poczynionych w dziedzinie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w tych państwach, z wyjątkiem Słowenii, której rating zgodności pozostaje niezmieniony... Więcej
Raport na temat korupcji i promowania integralności w Belgii
photo
W raporcie opublikowanym 23 stycznia Grupa Państw Przeciw Korupcji (GRECO) wezwała Belgię do wzmocnienia przejrzystości oraz integralności w życiu publicznym ministrów i członków ich gabinetów. Nie stworzono żadnych etycznych ram w zakresie rekrutacji i wynagrodzenia tych ostatnich czy odnośnie konfliktów interesów, prezentów, syndromu drzwi obrotowych etc. Poza tym, Grupa stwierdziła, że policji federalnej brakuje zasobów do zapobiegania i zwalczania korupcji. Wezwała także do wzmocnienia nadzoru w zakresie działalności pobocznej członków policji federalnej (komplementarnego zawodu). Na tę praktykę zezwala się w sposób niemal automatyczny... Więcej
Raport na temat stanu więzień we Włoszech
photo
W raporcie opublikowanym 21 stycznia Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom (CPT) skonstatował poważne materialne braki we włoskich więzieniach, infrastrukturę godną pożałowania, a także złe fizyczne traktowanie zatrzymanych przez personel. Zaleca lepszą kontrolę władz nad personelem i zniesienie środka, jakim jest izolacja wymierzana przez sądy osobom skazanym na dożywocie. Poza tym, CPT (organ Rady Europy) stwierdza regularny przyrost włoskiej populacji więziennej i przypomina, że władze muszą czuwać nad tym, by wszyscy osadzeni dysponowali co najmniej 4m² przestrzeni życiowej... Więcej
Raport na temat przemocy wobec kobiet w Holandii
photo
W raporcie opublikowanym 20 stycznia grupa ekspertów Rady Europy (GREVIO) podkreśla starania Holandii w zakresie rozpatrywania przemocy domowej i innych form przemocy wobec kobiet na szczeblu politycznym i sądowym, zwłaszcza rozpoczęty z młodymi dialog na temat zasady zgody i równości płci. Grupa odnotowuje jednak, że kobiety nie są w wystarczającym stopniu uznawane za grupę szczególnie narażoną na przemoc, co może prowadzić do braków w kwestii ochrony i wsparcia... Więcej
Raport na temat mniejszości narodowych w Polsce
photo
W opublikowanym 23 stycznia raporcie Komitet Doradczy Konwencji ramowej o ochronie mniejszości (FCNM) wyraża zadowolenie ze stwierdzonych w Polsce postępów w zakresie integracji Romów w ramach edukacji w latach 2014-2020. Jednak żałuje on bardzo słabej dynamiki zmian w zakresie uregulowań dotyczących mniejszości i to pomimo ponawianych wniosków w tej sprawie. Odnotowano też utrzymujący się klimat nietolerancji, rasizmu i ksenofobii. Komitet zaleca wdrożenie bardziej kompletnego programu integracji Romów począwszy od 2020 roku, a także promowanie przez polskie władze zrozumienia między większością i różnymi grupami mniejszościowymi w naszym kraju... Więcej
Rik Daems wybrany przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego
photo
27 stycznia Rik Daems (Belgia, ALDE) został wybrany przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jedyny startujący kandydat zastąpił Liliane Maury Pasquier (Szwajcaria, SOC) na jednoroczną, odnawialną kadencję. W swoim przemówieniu inauguracyjnym Belg wezwał Zgromadzenie do akcentowania raczej wartości niż interesów narodowych oraz podkreślił powiązania między prawami człowieka i środowiskiem... Więcej

WTO : Porozumienie o utrzymaniu Organu Apelacyjnego
photo
24 stycznia Unia i 16 krajów członkowskich Światowej Organizacji Handlu (WTO), w tym Kanada, Chiny i Brazylia, ogłosiły w Davos porozumienie na rzecz utworzenia w łonie WTO tymczasowego mechanizmu apelacyjnego, aby obejść blokadę Organu Apelacyjnego. Wywołały ją Stany Zjednoczone, odmawiając akceptacji dla nominacji 2 sędziów... Więcej

OECD : Zalecenia na rzecz lepszego zarządzania europejskimi funduszami
photo
20 stycznia Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport, w którym wspólnie z Komisją zachęca państwa członkowskie do rozwijania i testowania rozwiązań na rzecz poprawienia zarządzania i krajowego administrowania różnymi przyznanymi europejskimi funduszami. Dwie instytucje zalecają na przykład władzom większe angażowanie beneficjentów funduszy, a także partnerów komercyjnych i społecznych w ramach polityki spójności. Konkluzje raportu posłużą do stworzenia repozytorium poświęconego tej kwestii, zawierającego praktyczną pomoc dla władz w terenie... Więcej
Więcej
Raport PISA na temat aspiracji zawodowych
photo
Opublikowany 22 stycznia raport na temat PISA (Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) OECD pokazuje, że aspiracje zawodowe nastolatków są coraz mniej zdywersyfikowane. Młodzi mają tendencję do koncentrowania się na klasycznych zawodach, takich jak "nauczyciel, adwokat lub szef przedsiębiorstwa", ignorując pojawianie się nowych zawodów związanych z transformacją cyfrową... Więcej

Eurostat : Wzrost udziału energii odnawialnych
photo
Według raportu opublikowanego 23 stycznia w 2018 roku udział energii odnawialnych w konsumowanej energii osiągnął 18% (wobec 17,5% w 2017 i 8,5% w 2004, pierwszym roku, dla którego takie dane są dostępne). Europejskim celem jest osiągnięcie 20% w roku 2020. 12 państw członkowskich już osiągnęło odsetek równy lub wyższy od swojego celu krajowego... Więcej
Więcej
III kwartał: spadek długu publicznego i niezmieniony deficyt
photo
Według raportu Eurostatu opublikowanego 21 stycznia w III kwartale 2019 roku dług w Unii Europejskiej zmniejszył się z 80,4% do 80,1%, a ten w strefie euro wyniósł 86,1% PKB, co oznacza spadek w stosunku do 86,4% w poprzednim okresie. Deficyt budżetowy w III kwartale 2019 roku sięgnął 0,7% PKB w strefie euro i 0,9% w Unii Europejskiej. To identyczne stopy, jak te odnotowane w poprzednim kwartale... Więcej
Więcej

Kultura : Ocaleni z Holokaustu w Essen
photo
Zollverein, były kompleks kopalniany zamieniony w miejsce kultury w mieście Essen, prezentuje do 26 kwietnia wystawę "Survivors". Portrety fotografa Martina Schoellera pokazują twarze żydowskich kobiet i mężczyzn, którzy poznali i przeżyli okrucieństwa Shoah. Wystawę otworzyła niemiecka kanclerz Angela Merkel... Więcej
Więcej
"Voyage Voyages" w Marsylii
photo
Do 4 maja Muzeum Cywilizacji Europy i Śródmorza w Marsylii (MUCEM) zaprasza na wystawę "Voyage Voyages", na szlak wiodący poprzez ruchy artystyczne i ich historie. Zwiedzający zobaczą setkę dzieł - obrazy, rzeźby, instalacje, rysunki, fotografie i wideo... Więcej
Grayson Perry w Bath
photo
Do 25 maja Muzeum Holburne w Bath proponuje wystawę poświęconą brytyjskiemu artyście plastykowi i twórcy ceramik Graysonowi Perry'emu. Z tej okazji wystawiono ponad 70 dzieł eksplorujących tematy płci, tożsamości i klasy społecznej... Więcej
Festiwal Komiksu w Angoulême
photo
Od 30 stycznia do 2 lutego odbędzie się 47. Międzynarodowy Festiwal Komiksu, w którym udział weźmie ponad 6 000 profesjonalistów z całego świata. Nazwisko autora wybranego do Grand Prix zostanie ujawnione 29 stycznia, podczas ceremonii otwarcia... Więcej
Van Eyck: optyczna rewolucja
photo
Do 30 kwietnia Muzeum Sztuk Pięknych w Gandawie prezentuje największą kiedykolwiek zorganizowaną wystawę poświęconą Janowi Van Eyckowi, prymitywnemu malarzowi flamandzkiemu z XIV wieku, którego uważa się za ojca malarstwa olejnego. Na ekspozycji pokazane zostaną dzieła sprowadzone z całego świata. Wystawiono w szczególności 8 zewnętrznych tablic "Adoracji Mistycznego Baranka", arcydzieła Van Eycka, które jest obecnie restaurowane w gandawskiej katedrze... Więcej

27sty.
27-31 stycznia

Strasburg

Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

28sty.
28 stycznia

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

Bruksela

Rada Stowarzyszenia UE-Ukraina

29sty.
29-30 stycznia

Bruksela

Minisesja plenarna Parlamentu Europejskiego

3lut.
3-4 lutego

Zagrzeb

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności (badań)