Biuletyn n°877

Open panel Open panel
Biuletyn n°877
Biuletyn
wtorek, 4 lutego 2020
numer 877
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Autor : Anna Dimitrova
Anna Dimitrova
3 lutego caucus w Iowa rozpoczął amerykański rok wyborczy. Seria wyborczych terminów potrwa do 3 listopada, kiedy Amerykanie mają wybrać 46. prezydenta. W przeddzień Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (14-16 lutego) prawybory demokratów zobowiązują nas do przemyślenia stosunków Europa/Stany Zjednoczone. Rok 2020 będzie decydujący po obu stronach Atlantyku.
Więcej
Fundacja : Spotkanie z Christine Lagarde
photo
3 lutego Fundacja gościła prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde. Rozmawiała z Jean-Dominique'iem Giulianim na temat wyzwań europejskich i przyszłości polityki EBC... Więcej
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
photo
Porażki pewnych projektów fuzji typu Alstom/Siemens stawiają pytanie o niedostosowany, a nawet przestrzały charakter europejskiego prawa konkurencji i jego miejsce w stosunku do innych celów polityki publicznej. Czy nie trzeba zrównoważyć polityki konkurencji i polityki przemysłowej, aby cele tej ostatniej mogły się rozwinąć? Bruno Deffains, Olivier d'Ormesson i Thomas Perroud prezentują wiele ścieżek reform... Więcej

Komisja : Zestaw narzędzi na rzecz bezpieczeństwa sieci 5G
photo
29 stycznia Komisja zaprezentowała unijny zestaw narzędzi ograniczających ryzyko związane z uruchomieniem sieci 5G. Środki obejmują regulacje, certyfikację, ochronę handlu, konkurencję, procedury zamówień publicznych, a także programy finansowania. Komisja wzywa państwa członkowskie, by do 30 kwietnia wzmocniły swoje wymogi w zakresie bezpieczeństwa, zwłaszcza służące ocenie profili i ograniczeniu dostępu dla wysoce ryzykownych dostawców, przy jednoczesnym tworzeniu strategii na rzecz zapewnienia dywersyfikacji dostawców... Więcej
Wytyczne negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem
photo
3 lutego Michel Barnier, główny negocjator Unii, zaprezentował swoją propozycję wytycznych w negocjacjach dotyczących przyszłych stosunków między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem. Dokument, który ma zostać przyjęty przez Radę, obejmuje głównie kwestie gospodarcze i handlowe, współpracę policyjną i sądową, politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, a także ramy zarządzania tymi relacjami... Więcej
Więcej
Program prac na 2020 rok
photo
29 stycznia Komisja przyjęła swój program prac na 2020 rok, przekładający na konkrety 6 priorytetów jej przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Wyjdzie z wnioskami legislacyjnymi na rzecz neutralności węglowej w 2050, z nową europejską strategią w dziedzinie danych cyfrowych, sztucznej inteligencji i przemysłu. Zaproponuje również ramy gwarantujące europejską pensję minimum oraz wypracuje nowe strategie współpracy z Afryką i Bałkanami Zachodnimi. Zaprezentuje nowy pakt dotyczący migracji i azylu, a także strategię na temat unii bezpieczeństwa. I wreszcie, zainicjuje Konferencję w sprawie przyszłości Europy... Więcej
Więcej
Grzywna 14,3 mln euro dla NBCUniversal za praktyki naruszające zasady konkurencji
photo
30 stycznia Komisja wymierzyła grzywny wielu spółkom należącym do Comcast Corporation za praktyki sprzeczne z zasadami konkurencji. W tym 14,3 mln euro dla grupy audiowizualnej NBCUniversal za to, że ograniczyła ona sprzedaż produktów pochodnych na licencji w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego realizowaną przez handlowców do terytoriów i klientów, którzy są do nich przypisani. Dzięki współpracy z Komisją, zwłaszcza dostarczeniu obciążających ją dodatkowych elementów dowodowych, spółka skorzystała ze zmniejszenia grzywny o 30%... Więcej

Parlament : Rezolucja na rzecz przyjęcia standardu uniwersalnej ładowarki
photo
30 stycznia Parlament wezwał Komisję, by do lipca podjęła kroki w sprawie uniwersalnych ładowarek, wykorzystywanych przez wszystkie przenośne urządzenia. Europosłowie podkreślają pilną potrzebę zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych, które w 2016 roku wynosiły średnio 16,6 kg na europejskiego mieszkańca. Zwracają się do Komisji o refleksję w kwestii inicjatyw legislacyjnych służących zwiększeniu ilości zbieranych i recyklingowanych w Unii ładowarek, a także nad strategiami służącymi oddzieleniu zakupu ładowarek od zakupu nowych urządzeń... Więcej
Rezolucja na rzecz ambitniejszych narzędzi w zakresie równości wynagrodzeń
photo
30 stycznia europosłowie wezwali Komisję do zaprezentowania ambitnej strategii w zakresie równości płci, obejmującej wiążące narzędzia dotyczące przejrzystości wynagrodzeń i różnic wynagrodzeń, które miałyby zastosowanie do wszystkich sektorów. Celem usunięcia ich głębokich przyczyn, parlamentarzyści zwrócili się do państw członkowskich o inwestowanie w usługi edukacyjne, opiekę nad małymi dziećmi i opiekę długoterminową, a także formuły pracy kompatybilne z życiem rodzinnym. Zwracają się również o wdrożenie narzędzi dostosowanych do kobiet starszych, w przypadku których różnica wynagrodzeń jest dwa razy wyższa, gdy przechodzą na emeryturę... Więcej
Zaaprobowanie umowy w sprawie brexitu
photo
29 stycznia europosłowie zaaprobowali umowę w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (621 głosów za, 49 przeciw, 13 osób wstrzymało się). Następnie 30 stycznia umowa została definitywnie przyjęta przez Radę w drodze procedury pisemnej. To był ostatni etap przed brexitem, który odbył się 31 stycznia o północy czasu brukselskiego... Więcej
Więcej

Rada : Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
28 stycznia ministrowie przedyskutowali propozycje Komisji dotyczące zorganizowania Konferencji na rzecz Przyszłości Europy, która ma zostać zainicjowana w tym roku i zakończyć się w 2022. Ministrowie podkreślili znaczenie skoncentrowania prac na obywatelach i problemach, jakie ich dotykają, przy zapewnieniu zrównoważonej reprezentacji 3 europejskich instytucji i angażując parlamenty narodowe. Ministrowie przypomnieli, że priorytetem powinno być wdrożenie strategicznego programu na lata 2019-2024. Poza tym, chorwacka prezydencja w Radzie zaprezentowała swoje priorytety na kolejne miesiące... Więcej
Ukraina: europejskie sankcje dla kolejnych 7 osób
photo
28 stycznia Rada dodała 7 osób do listy osób będących przedmiotem restrykcji. Powodem jest zagrożenie, jakie stanowią dla integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy. To konsekwencja lokalnych rosyjskich wyborów na Ukrainie, zorganizowanych we wrześniu w Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopol, nielegalnie przyłączonych do Rosji. Teraz na liście znajduje się 177 osób i 44 podmiotów. W ramach sankcji ich majątki w Unii zostały zamrożone... Więcej

Dyplomacja : Wzrost europejskiego eksportu do Japonii
photo
1 lutego wybiła pierwsza rocznica wejścia w życie porozumienia o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia. W ciągu 10 pierwszych miesięcy jego obowiązywania europejski eksport do Japonii wzrósł o 6,6% w porównaniu do roku 2018. Między rokiem 2018 i 2019 japoński eksport do Unii zwiększył się o 6,3%... Więcej
Rada Stowarzyszenia UE-Ukraina
photo
28 stycznia obradowała Rada Stowarzyszenia UE-Ukraina, która przeanalizowała wdrażanie umowy stowarzyszeniowej oraz potwierdziła, iż obie strony chcą wzmocnienia współpracy politycznej i gospodarczej. Wyrażono też zadowolenie z pozytywnego wpływu systemu zwolnień Ukraińców z wiz. Szczególną uwagę zwrócono na kwestię reform politycznych i państwo prawa. Poza tym Rada podsumowała sytuację na wschodzie Ukrainy i stosowanie porozumień mińskich. Dyskutowano również o nieuznawaniu nielegalnej aneksji Krymu i miasta Sewastopol przez Rosję... Więcej
Europejska misja w Cieśninie Ormuz
photo
Od 30 stycznia europejska misja monitorująca Cieśninę Ormuz (EMASOH) jest operacyjna. W strefie tej działa francuska fregata Courbet, do której w połowie lutego dołączy holenderska fregata De Ruyter, a potem, we wrześniu fregata duńska. Sztab taktyczny złożony z oficerów Francji, Belgii, Danii i Holandii ulokowany jest we francuskiej bazie w Abu Zabi... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Trybunał oświadcza, iż jest niekompetentny, by rozsądzić spór graniczny między Chorwacją i Słowenią
photo
31 stycznia Trybunał Sprawiedliwości Unii oświadczył, iż jest niekompetentny, by orzec w sporze granicznym między Chorwacją i Słowenią. Sędziowie wyjaśniają, że wytyczenie granicy między dwoma państwami byłej Jugosławii było już przedmiotem międzynarodowego arbitrażu i że ten nie jest integralną częścią prawa Unii. Wzywają oba kraje do lojalnej współpracy przy wypracowywaniu definitywnego rozwiązania prawnego. Chorwacja odmawia uznania arbitrażu z powodu nieprawidłowości w trakcie procedury... Więcej

EBI : Rekordowa liczba operacji w 2019 roku
photo
W 2019 roku finansowanie przyznane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny wzrosło w stosunku do 2018 o 13%, osiągając poziom 72,22 mld euro. Mieliśmy do czynienia z największą liczbą operacji finansowych w skali roku: było ich 1 095, co oznacza wzrost o 28%. 31% finansowania przeznaczono na kwestie klimatyczne, odnotował prezes Banku Werner Hoyer podczas prezentacji rocznego raportu w dniu 30 stycznia... Więcej

Europejskie agencje : Airbus zawiera porozumienia z władzami 3 krajów
photo
28 stycznia Airbus, europejski producent samolotów, ogłosił, że osiągnął wstępne porozumienia z amerykańskimi, brytyjskimi i francuskimi władzami, które prowadziły przeciwko temu przedsiębiorstwu śledztwa antykorupcyjne. W praktyce porozumienia z Parquet national financier (PNF) we Francji, Serious Fraud Office (SFO) w Zjednoczonym i Departamentem Sprawiedliwości (DoJ) w Stanach Zjednoczonych kończą te procedury. Aby wykaraskać się z antykorupcyjnych śledztw, Airbus zapłacił 3,6 mld euro... Więcej
Więcej

Niemcy : Mario Draghi odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej
photo
31 stycznia niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier odznaczył byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego Orderem Zasługi. To najwyższe odznaczenie w tym kraju. Draghi podkreślił, że polityka pieniężna, którą prowadził od 2012 do 2019 roku oparta była na "głęboko zakorzenionym szacunku dla prawa, przepisów i jego mandatu"... Więcej

Austria : Wizyta Sebastiana Kurza w Niemczech
photo
3 lutego austriacki kanclerz Sebastian Kurz został przyjęty w Berlinie przez swoją niemiecką odpowiedniczkę Angelę Merkel. Dyskutowano w szczególności o ochronie klimatu, kolejnym wieloletnim budżecie Unii i ewentualnej reformie podatkowej na szczeblu europejskim... Więcej
Więcej

Francja : Lista Emmanuela Macrona do Brytyjczyków
photo
1 lutego francuski prezydent Emmanuel Macron opublikował list skierowany do "brytyjskich przyjaciół", podkreślający jego smutek w obliczu brexitu, a także jego nadzieję na wzmocnienie przyjaźni między Francją i Zjednoczonym Królestwem. Zapowiedziano również, że w czerwcu miasto Londyn otrzyma Legię Honorową z okazji 80. rocznicy apelu generała de Gaulle'a z 18 czerwca 1940 roku... Więcej
Podróż do Polski
photo
Francuski prezydent Emmanuel Macron, przebywający w Polsce 3 i 4 lutego z wizytą państwową, wyraził w Warszawie zadowolenie z przełomu w relacjach z Polską. "Chcę, by ta wizyta, nasze rozmowy miały prawdziwie przełomowe znaczenia dla roli, jaką możemy odegrać na rzecz Europy jutra", oświadczył Macron prasie, stojąc u boku swojego polskiego odpowiednika Andrzeja Dudy. Omówiono zwłaszcza kwestie związane z obronnością... Więcej
Więcej

Irlandia : Sondaże przedwyborcze
photo
Według sondaży opublikowanych 2 i 3 lutego, na niecały tydzień przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi w dniu 8 lutego, Fine Gail dotychczasowego premiera Leo Varadkara zajmuje dopiero 3. pozycję z 20-21% głosów. Partię tę ma wyprzedzić kierowana przez Michaela Martina Fianna Fail (23-24%). Oraz nacjonaliści z Sinn Fein, którym przewodzi Mary Lou McDonald, a którzy mogą liczyć na 24-25% głosów... Więcej
Więcej | Więcej

Portugalia : Posiedzenie grupy przyjaciół polityki spójności
photo
1 lutego w Beja, w Portugalii obradowali Przyjaciele Spójności, nieformalna grupa złożona z 17 państw członkowskich chcących utrzymania polityki spójności w aktualnej formie (składa się z Czech, Polski, Węgier, Słowacji, Słowenii, Estonii, Litwy, Łotwy, Bułgarii, Cypru, Chorwacji, Grecji, Malty, Portugalii, Hiszpanii, Włoch i Rumunii). Przedyskutowano w szczególności kluczowe kwestie dotyczące wieloletniego budżetu Unii, w tym jego rozmiar i priorytety każdego kraju... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Oficjalne wyjście Zjednoczonego Królestwa
photo
31 stycznia Zjednoczone Królestwo oficjalnie wyszło z Unii. Kraj nie będzie już reprezentowany w unijnych instytucjach, ale w dalszym ciągu przestrzega unijnych przepisów w okresie przejściowym przewidzianym do 31 grudnia. W jego trakcie Londyn i Unia będą negocjować warunki swoich przyszłych relacji. Premier Boris Johnson wezwał rodaków do skorzystania z "okazji" i "uwolnienia potencjału" ich kraju. 3 lutego, w przemówieniu w Old Royal Naval College w Greenwich zapewnił, że Zjednoczone Królestwo nie będzie robić UE "nieuczciwej konkurencji", ale odrzucił pomysł dostosowania się do unijnych przepisów... Więcej
Więcej | Więcej
List szkockiej premier do Europy
photo
Zjednoczone Królestwo wyszło 31 stycznia z Unii, tymczasem szkocka premier Nicola Sturgeon opublikowała tego dnia list do Europy. Potwierdza w nim, że Szkoci chcą pozostać w centrum Europy i że "najlepszą opcją dla Szkocji jest bycie niepodległym krajem w ramach Unii". Premier zwróciła się do europejskich obywateli o solidarność ze Szkotami... Więcej

Kosowo : Albin Kurti nowym premierem Kosowa
photo
3 lutego premierem Kosowa został Albin Kurti, założyciel nacjonalistycznej partii lewicowej Vetëvendosje (Samostanowienie). Uzyskał poparcie parlamentu po zawarciu umowy koalicyjnej z Demokratyczną Ligą Kosowa (LDK), co zakończyło 3-miesięczny okres negocjacji po wyborach parlamentarnych w październiku 2019 roku... Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Francja potępiona za przeludnienie w więzieniach
photo
W orzeczeniu wydanym 30 stycznia ETPC potępił Francję za naruszanie prawa osadzonych do efektywnej skargi, a także naruszanie zakazu niehumanitarnego czy poniżającego traktowania. Trybunał wezwał władze do rozwiązania problemu przeludnienia w więzieniach i poniżających warunków przetrzymywania. Poza tym, skonstatował, że stopień obłożenia więzień wskazuje na istnienie strukturalnego problemu i zaleca Francji przyjęcie ogólnych instrumentów, by temu zaradzić... Więcej
Roczny raport na temat działalności ETPC w 2019 roku
photo
1/4 skarg czekających aktualnie na rozpatrzenie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka została złożona przez Rosjan, ogłosił prezes ETPC Linos-Alexandre Sicilianos w rocznym raporcie opublikowanym 29 stycznia. Na blisko 60 000 spraw czekających na rozpatrzenie 25% dotyczy właśnie Rosji, która zostawiała w tyle Turcję (15,5%), Ukrainę (14,8%) i Rumunię (13,2%). Do ETPC może się zwrócić około 820 mln obywateli z 47 państw członkowskich Rady Europy... Więcej
Więcej |

MFW : Przyszłość reguł budżetowych w strefie euro
photo
W przemówieniu wygłoszonym 28 stycznia w Brukseli dyrektor Departamentu Finansów Publicznych Międzynarodowego Funduszu Walutowego Vitor Gaspar wypowiedział się na temat przyszłości przepisów budżetowych w strefie euro. Podkreślił 3 fundamentalne priorytety do rozważenia w kontekście struktury strefy euro: dokończenie unii bankowej, zintegrowany jednolity europejski rynek kapitałów, a także centralną zdolność fiskalną... Więcej

Eurostat : Wzrost PKB w IV kwartale 2019 roku
photo
Według szybkich wstępnych szacunków Eurostatu opublikowanych 31 stycznia w IV kwartale 2019 roku PKB w Unii Europejskiej, jak i w strefie euro wzrosło o 0,1%. Według szybkich szacunków dotyczących rocznego wzrostu w 2019 (na bazie danych kwartalnych) PKB w Unii wzrosło o 1,4%, a w strefie euro o 1,2%... Więcej
Więcej
Nadwyżka w międzynarodowym handlu usługami
photo
Według raportu Eurostatu opublikowanego 28 stycznia w 2018 roku unijna nadwyżka w międzynarodowym handlu usługami (która spadła w latach 2013-2016) wzrosła o ponad 186 mld euro. Tłumaczy to 3-procentowy wzrost eksportu usług na cały świat w latach 2017-2018, a także równoczesny spadek importu o 0,6%. W 2018 roku eksport do Stanów Zjednoczonych opiewał na 257,4 mld euro. Kraj ten pozostaje głównym partnerem Unii i reprezentuje 27% łącznego unijnego eksportu... Więcej
Styczniowy wzrost inflacji w strefie euro
photo
W styczniu roczna stopa inflacji w strefie euro szacowana była na 1,4% (wobec 1,3% w grudniu), wynika z szybkich szacunków opublikowanych przez Eurostat 31 stycznia. Żywność, alkohol i produkty tytoniowe oraz energia mają być sektorami, gdzie stopy są najwyższe... Więcej
Więcej
Spadek bezrobocia
photo
W grudniu 2019 roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6,2% (w porównaniu do 6,6% w ubiegłym roku). To najniższa stopa w Unii od stycznia 2000. Jak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 30 stycznia, grudniowa stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4% (wobec 7,8% w grudniu 2018)... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Europejczycy i cyberprzestępczość
photo
Według raportu Eurobarometru opublikowanego 29 stycznia Europejczycy są bardziej wrażliwi na kwestie cyberprzestępczości – 52% ankietowanych ocenia, że są dosyć dobrze lub bardzo dobrze poinformowani (w porównaniu do 46% w 2017 roku). Jednak coraz więcej z nich nie czuje się już bezpiecznymi w internecie i niepokoi się nadużyciem swoich danych. W 2019 roku 59% ankietowanych uważało, że może się ochronić przed cyberprzestępstwem (wobec 71% w 2017). W trakcie 3 ostatnich lat ponad 1/3 respondentów otrzymała oszukańcze emaile czy telefony zwracające się o prywatne informacje... Więcej

Opracowania/raporty : Roczny raport na temat Programu Erasmus+ za 2018
photo
W rocznym raporcie na temat programu wymian (opublikowanym przez Komisję 28 stycznia) wskazano, że w 2018 roku z Programu Erasmus+ skorzystało ponad 850 000 studentów, praktykantów, nauczycieli i animatorów społeczno-edukacyjnych. Podwyższa to łączną liczbę jego beneficjentów od 1987 roku do ponad 10 mln osób. W okresie 2014-2020 na Erasmus+ przeznaczono 14,7 mld euro. Teraz Komisja proponuje podwyższenie finansowania w trakcie kolejnych wieloletnich ram finansowych (2021-2027) do 30 mld euro, by program ten nadal był coraz bardziej inkluzywny i międzynarodowy... Więcej
Więcej
Raport na temat polityk podatkowych w Unii Europejskiej w 2020 roku
photo
W swoim "Raporcie na temat polityk podatkowych Unii Europejskiej 2020", opublikowanym 31 stycznia, Komisja zaprezentowała sposób, w jaki systemy podatkowe państw członkowskich przyczyniają się do promowanie inwestycji i zatrudnienia, do zwalczania nadużyć i unikania podatków oraz łagodzenia nierówności dochodów na rzecz większej równości społecznej. Raport obejmuje również przegląd ostatnich reform podatkowych na poziomie Unii i w państwach członkowskich... Więcej
Więcej
Więcej Europejczyków pracuje i żyje w innym państwie członkowskim
photo
Według rocznego raportu Komisji na temat mobilności pracowników wewnątrz UE 2019 (opublikowanego 30 stycznia) w 2018 roku poza swoim krajem pochodzenia rezydowało 17,6 mln unijnych obywateli, z czego 12,9 mln w wieku produkcyjnym. To 4,2% unijnej populacji w wieku produkcyjnym. W stosunku do roku wcześniejszego stanowi to wzrost o 3,6%. W 2018 połowa osób, które były mobilne wewnątrz Unii, rezydowała w Niemczech lub w Zjednoczonym Królestwie. Głównym krajami wyjazdów były Rumunia, Polska, Włochy i Bułgaria... Więcej
Więcej

Kultura : Claudia Andujar, walka Janomamów
photo
Do 10 maja Fundacja Cartier na rzecz Sztuki Współczesnej w Paryżu prezentuje największą kiedykolwiek zorganizowaną wystawę poświęconą twórczości brazylijskiej fotografki Claudii Andujar. Od lat 70. XX wieku artystka poświęca swoje życie fotografii i obronie Janomamów, indiańskiego ludu zaliczanego do największych w brazylijskiej Amazonii... Więcej
Międzynarodowe Targi Sztuki w Rotterdamie
photo
Od 6 do 9 lutego dawne warsztaty fabryki Van Nelle w Rotterdamie, zaliczane do światowego dziedzictwa UNESCO, będą gościć Międzynarodowe Targi Sztuki Art Rotterdam. Zaprezentowana na nich zostanie praca młodych międzynarodowych galerii, wektorów innowacyjności w dziedzinie sztuki współczesnej... Więcej
Peter Lindbergh w Düsseldorfie
photo
Od 5 lutego do 1 czerwca muzeum Kunstpalast w Düsseldorfie składa hołd fotografowi Peterowi Lindberghowi, zmarłemu we wrześniu 2019 roku. Wystawa, będąca kompilacją ponad 140 dzieł Lindbergha, pozwala odkryć szereg niecodziennych historii dotyczących kariery tego artysty... Więcej
Wolfgang Tilmans w Brukseli
photo
Do 24 maja Centrum Sztuki Współczesnej WIELS w Brukseli gości pierwszą belgijską wystawę monograficzną poświęconą niemieckiemu artyście Wolfgangowi Tillmansowi. Rozlokowana na dwóch piętrach ekspozycja "Today Is the First Day" ("Dziś jest pierwszy dzień") prezentuje przegląd twórczości artysty z 30 ostatnich lat oraz ukazuje za pośrednictwem nowych fotografii, prac wideo i prac dźwiękowych ostatnie zmiany w jego praktyce twórczej... Więcej

3lut.
3-4 lutego

Zagrzeb

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności (badań)

8lut.
8 lutego

Irlandia

Wybory parlamentarne

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020