Biuletyn n°878

Open panel Open panel
Biuletyn n°878
Biuletyn
wtorek, 11 lutego 2020
numer 878
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Autor : Gilles Lepesant
Gilles Lepesant
W ostatnich latach Niemcy rozpoczęły odważną transformację energetyczną mającą jednocześnie uwzględniać konsekwencje wypadku jądrowego w Fukushimie i odpowiedzieć na ocieplenie klimatu. Na razie bilans jest pełen kontrastów. Choć silny przyrost energii odnawialnych zastąpił straty odnotowane w zakresie energii atomowej i węgla, Niemcy pozostają największym krajem emitentem gazów cieplarnianych w Europie, szczególnie z powodu transportu.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Energia atomowa w Europie: Trump czy Macron, trzeba dokonać wyboru!
photo
Po wystąpieniu francuskiego prezydenta z 7 lutego na temat doktryny atomowej, w którym wezwał on Europejczyków do udziału w pogłębionym dialogu i we wspólnych ćwiczeniach dotyczących odstraszania w kontekście szerszej strategicznej autonomii Europy, Jean-Dominique Giuliani wystosowuje apel do Europejczyków: Trump czy Macron, trzeba dokonać wyboru... Więcej

Wybory : Sinn Fein wygrywa wybory parlamentarne
photo
Trzy partie dobiegły do mety irlandzkich wyborów parlamentarnych 8 lutego z podobnym wynikiem. Sinn Fein, radykalna partia lewicowa kierowana przez Mary Lou McDonad, zrobiła niespodziankę i zaliczyła imponujący skok poparcia, uzyskując 24,5% głosów. Fianna Fail pod kierownictwem Micheala Martina zdobyła 22,2%. I wreszcie, Fine Gael dotychczasowego premiera Leo Varadkara otrzymała 20,9% głosów. Utworzenie przyszłego rządu bez wątpienia będzie trudnym zadaniem. Fine Gael i Fianna Fail wykluczyły sojusz z Sinn Fein, zwłaszcza z powodu jego powiązań z Irlandzką Armią Republikańską (IRA)... Więcej
Więcej

Fundacja : Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
photo
Porażki pewnych projektów fuzji typu Alstom/Siemens stawiają pytanie o niedostosowany, a nawet przestrzały charakter europejskiego prawa konkurencji i jego miejsce w stosunku do innych celów polityki publicznej. Czy nie trzeba zrównoważyć polityki konkurencji i polityki przemysłowej, aby cele tej ostatniej mogły się rozwinąć? Bruno Deffains, Olivier d'Ormesson i Thomas Perroud proponują w imieniu Fundacji wiele ścieżek reform... Więcej
Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód
photo
18 lutego Senat organizuje sesję naukową zatytułowaną "Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód 30 lat po upadku muru berlińskiego". Wezmą w niej udział Joachim Bitterlich, członek Komitetu Naukowego Fundacji, i Andi Mustafaj, ekspert Fundacji... Więcej
Więcej

Komisja : Przegląd zarządzania gospodarczego
photo
5 lutego Komisja zaprezentowała swój raport na temat przeglądu zarządzania gospodarczego Unii. Oceniła, że pakiety legislacyjne - "sześciopak" i "dwupak" - pozwoliły skorygować istniejące nierównowagi makroekonomiczne i zmniejszyć dług publiczny, prowadząc jednocześnie do ściślejszej koordynacji polityk budżetowych w strefie euro i sprzyjając konwergencji gospodarczej. Komisja uznała jednakże, że ramy budżetowe stały się "nadmiernie skomplikowane" i jest mniej prawdopodobne, iż zyskają poparcie polityczne. Komisja rozpocznie konsultacje na temat sposobu wzmocnienia ram zarządzania gospodarką... Więcej
Propozycja reformy procesu akcesyjnego
photo
5 lutego Komisja zaprezentowała reformę procesu akcesji do Unii Europejskiej, by uczynić go "bardziej wiarygodnym, dynamicznym i przewidywalnym" oraz "w znacznym stopniu sterowanym politycznie". Zaproponowała w szczególności powiązanie włączania krajów kandydujących w polityki, rynek i programy Unii z postępami we wnioskowanych reformach. Rozdziały negocjacyjne zostaną pogrupowane w 6 pakietów tematycznych, które będą otwierane jako całość, a negocjacje będą sterowane politycznie przez państwa członkowskie... Więcej
Uruchomienie funduszu BlueInvest
photo
4 lutego Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny, który zależy od Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), uruchomiły fundusz BlueInvest. Wyposażony w 75 mln euro fundusz powinien zapewnić finansowanie kapitału bazowego funduszy wspierających strategicznie innowacyjną niebieską gospodarkę, to znaczy działalność gospodarczą związaną z oceanami, morzami i wybrzeżami... Więcej

Parlament : Debata na temat przebudowy polityki EBC
photo
6 lutego prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde została wysłuchana przez Komisję Gospodarczą i Monetarną Parlamentu. Wyjaśniła, że głębokie strukturalne zmiany światowej gospodarki sprawiają, że zrewidowanie polityki pieniężnej EBC (wypracowanej 16 lat temu) jest niezbędne. Prezes podkreśliła, że trzeba, aby EBC się lepiej komunikowało, żeby uczynić swoje działania skuteczniejszymi... Więcej
Więcej

Rada : Bezpieczna i czysta woda pitna
photo
5 lutego Rada potwierdziła wstępne porozumienie z Parlamentem Europejskim z 18 grudnia 2019 roku w sprawie propozycji zmiany dyrektywy o wodzie pitnej. Celem tej nowelizacji jest poprawa jakości wody i lepsza ochrona ludzkiego zdrowia poprzez unikanie wszelkiego zanieczyszczenia. Przyjęcie porozumienia otwiera drogę do ostatecznego przyjęcia dokumentu... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności
photo
Ministrowie ds. konkurencyjności, obradujący 3 i 4 lutego w Zagrzebiu, przedyskutowali kwestię przepływu talentów celem zrównoważenia szans w Unii. Rozmawiali również o przyszłej Europejskiej Przestrzeni Badawczej, identyfikując przeszkody i kroki, jakie należy podjąć, by stworzyć prawdziwy rynek pracy dla badaczy... Więcej

Dyplomacja : Raport na temat umowy stowarzyszeniowej UE-Gruzja
photo
W 4. raporcie na temat wdrażania umowy stowarzyszeniowej z Gruzją, opublikowanym 7 lutego, Unia odnotowuje wolę gruzińskich władz, by kontynuować reformy w zakresie wyborów i sądownictwa, pomimo narastania podziałów politycznych. Unia podkreśla, że kolejne miesiące będą decydujące... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat wykorzystywania pestycydów
photo
5 lutego Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował raport na temat zrównoważonego korzystania ze środków ochrony roślin. Wyraził żal, że postępy w ostatnich 10 latach zmierzające do zmniejszenia wykorzystywania w Unii pestycydów są ograniczone. Odnotowuje, że rolnicy nie są w wystarczającym stopniu zachęcani do zmniejszenia swojej zależności od pestycydów i żałuje, że zasada integrowanej ochrony roślin nie stanowi wstępnego warunku wypłacania płatności z tytułu WPR... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Wystrzelenie Solar Orbiter
photo
W nocy 9 lutego euro-amerykańska sonda Solar Orbiter wystartowała z Florydy ku centrum Układu Słonecznego. Jej podróż potrwa prawie 2 lata, a jej misja naukowa od 5 do 9 lat. Celem sondy jest eksploracja wiatru słonecznego i zrozumienie aktywności naszej gwiazdy... Więcej
Więcej

Niemcy : Polityczne trzęsienie ziemi po wyborach w landzie Turyngii
photo
Być może w landzie Turyngii zorganizowane zostaną kolejne wybory. 8 lutego do dymisji podał się Thomas Kemmerich (Wolna Partia Demokratyczna, FDP). 3 dni wcześniej został wybrany na premiera tego kraju związkowego przy wsparciu skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec (AfD), wygrywając z dotychczasowym premierem Bodo Ramelowem (lewicowa partia Die Linke). Kanclerz Angela Merkel określiła ten sojusz jako "niewybaczalny" i zdymisjonowała swojego sekretarza stanu ds. landów wschodnich Christiana Hirte, który wyrażał z niego zadowolenie. 10 lutego swoją dymisję ogłosiła przewodnicząca CDU Annegret Kramp-Karrenbauer. Nie będzie kandydatką na urząd kanclerza w 2021 roku... Więcej
Więcej

Bułgaria : Poprawka legislacyjna mająca na celu przygotowanie akcesji do strefy euro
photo
6 lutego bułgarski parlament przyjął poprawkę umożliwiającą ustalenie kursu wymiany lewa (krajowej waluty) na euro, celem przygotowania wejścia tego państwa do Europejskiego Mechanizmu Kursów Walutowych (ERM II). To pierwszy krok w procesie akcesji do strefy euro, który Bułgaria chciałaby zakończyć w 2023 roku... Więcej
Więcej

Cypr : Zakup europejskich rakiet
photo
6 lutego MBDA, europejskie przedsiębiorstwo produkujące rakiety, podpisało z Cyprem 2 kontrakty na dostawę rakiet Mistral ziemia-powietrze i przybrzeżnej baterii wyposażonej w rakiety Exocet przeciwko okrętom. Cypr od wielu miesięcy stawia czoła tureckim manewrom u swoich wybrzeży mającym na celu odwierty potępiane przez Unię Europejską... Więcej

Francja : Wystąpienie na temat obrony i odstarszania
photo
7 lutego, w przemówieniu wygłoszonym w Szkole Wojennej francuski prezydent Emmanuel Macron zwrócił się do Europejczyków o wspólne określenie ich interesów w zakresie bezpieczeństwa i ustanowienie "odnowionej międzynarodowej agendy na rzecz kontrolowania uzbrojenia", żeby zmniejszyć zagrożenia związane z kwestionowaniem istniejących traktatów o kontroli i redukcji uzbrojenia. Zaproponował również europejskim partnerom Francji dialog na temat roli francuskiego odstraszania atomowego w zbiorowym bezpieczeństwie Europy... Więcej
Więcej
Wizyta Emmanuela Macrona w Polsce
photo
3 i 4 lutego francuski prezydent Emmanuel Macron przebywał z oficjalną wizytą w Polsce. We wspólnej deklaracji Francja i Polska zobowiązały się do wzmacniania swojej współpracy w zakresie obrony oraz polityki gospodarczej, podatkowej i przemysłowej na szczeblu europejskim. Oba kraje podkreśliły znaczenie społecznego wymiaru transformacji klimatycznej i prawo państw członkowskich do decydowania o ich mixie energetycznym. W przemówieniu na Uniwersytecie Jagiellońskim E. Macron podkreślił fakt, że Polska nie może być częścią UE "dystansując się od jej podstawowych wartości"... Więcej
Więcej | Więcej

Węgry : Wizyta Viktora Orbana w Berlinie
photo
10 lutego węgierski premier Viktor Orban spotkał się w Berlinie z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Dyskutowali głównie o kolejnym wieloletnim budżecie Unii, rozszerzeniu o Bałkany Zachodnie i o gospodarczej konkurencyjności Europy... Więcej

Polska : Podpisanie ustawy represyjnej przeciwko sędziom
photo
4 lutego polski prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą sankcje przeciwko sędziom, który sprzeciwialiby się naruszaniu niezależności wymiaru sprawiedliwości. Akt prawny został przyjęty przez parlament 23 stycznia, pomimo ostrzeżeń ze strony Unii... Więcej
Więcej

Rumunia : Wotum nieufności wobec rządu
photo
5 lutego rumuński parlament obalił rządzący od 3 miesięcy gabinet Ludovica Orbana (Partia Narodowo-Liberalna, PNL). Złożony przez Partię Socjaldemokratyczną wniosek o wotum nieufności został przyjęty głosami 261 deputowanych na 465. Kryzys polityczny zapoczątkował projekt poprawki, która przewidywała zreformowanie prawa wyborczego, tak by ustanowić w wyborach parlamentarnych system dwuturowy. 6 lutego rumuński prezydent Klaus Iohannis ogłosił, że pozostawi Ludovica Orbana na stanowisku premiera do czasu powstania nowego rządu. W maju mogą się odbyć przedterminowe wybory... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Wizyta sekretarz generalnej w unijnych instytucjach
photo
Podczas roboczej wizyty w Brukseli 6 lutego sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić spotkała się w szczególności z przewodniczącym Parlamentu Davidem Sassolim i wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji ds. klimatu Fransem Timmermansem. Podkreśliła znaczenie multilateralizmu i konieczność współpracy przy zwalczaniu zmian klimatu... Więcej
Raport na temat aresztów policyjnych i więzień w Katalonii
photo
4 lutego Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu (CPT) Rady Europy opublikował raport na temat swojej wizyty ad hoc w Katalonii we wrześniu 2018 roku. Raport dotyczy sytuacji zatrzymanych umieszczonych w specjalnych jednostkach zamkniętych, osadzonych kobiet i efektywności gwarancji udzielanych osobom pozbawionym wolności w wielu komisariatach, sposobu, w jaki są one traktowane, i warunków aresztu... Więcej
Więcej
Raport GRECO na temat Czarnogóry
photo
6 lutego GRECO, antykorupcyjny organ Rady Europy, opublikował swój drugi raport na temat zgodności Czarnogóry dotyczący zapobiegania korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów. Stwierdzono w nim, że Czarnogóra wdrożyła w satysfakcjonujący sposób 8 z 11 zaleceń, które zostały do niej skierowane... Więcej

OECD : Raport na temat Belgii
photo
Według studium gospodarczego OECD, opublikowanego 3 lutego, przeprowadzane w Belgii reformy w zakresie podatków, pracy, emerytur i edukacji poprawiły perspektywy na bardziej żwawy i długoterminowy wzrost. Niemniej, wzrost gospodarczy pozostaje poniżej poziomów obserwowanych w strefie euro i mamy do czynienia ze stagnacją produktywności. Mile widziane są reformy dotyczące pomocy publicznej, a także redukcji długu publicznego, żeby zmniejszyć przyszłe przeszkody dla zatrudnienia... Więcej
Więcej

Publikacje : Pewna idea Europy
photo
4 lutego w wieku 90 lat zmarł w Cambridge (gdzie wykładał) francusko-amerykański filozof i krytyk literacki George Steiner. Myśliciel rozważający takie kwestie jak religia, muzyka, sztuka i historia był w 2014 roku autorem eseju "Pewna idea Europy", w którym omawiał to, co w historii, kulturze i mentalnościach zrodziło i podtrzymuje poczucie bycia Europejczykami... Więcej
Więcej
Nagroda Roberta Schumana 2020
photo
Z okazji 70. rocznicy deklaracji z 9 maja 1950 roku Europejskie Centrum Roberta Schumana czeka na zgłoszenia do Nagrody Roberta Schumana dla tekstów, które prezentują przyszłość lub proponują nową aktywność Unii w kolejnych 70 latach. Pierwsza nagroda to 15 000 euro. Termin nadsyłania prac upływa 15 marca... Więcej

Kultura : Georges de La Tour, Europa światła
photo
Do 7 czerwca wystawa "Georges de La Tour. Europa światła" w Pałacu Królewskim w Mediolanie składa hołd francuskiemu malarzowi, duchowemu spadkobiercy Caravaggia... Więcej
William Kentridge w Villeneuve d'Ascq
photo
Do 5 lutego Muzeum Sztuki Nowoczesnej Lille-Métropole (LAM) w Villeneuve d'Ascq zaprasza na nadzwyczajną retrospektywę poświęconą Williamowi Kentridge'owi, południowoafrykańskiemu artyście znanemu z poruszania problemów dekolonizacji i apartheidu. Ekspozycję przygotowano we współpracy z Kunstmuseum w Bazylei... Więcej
Targi Art Karlsruhe
photo
Od 13 do 16 lutego odbędą się 17. Międzynarodowe Targi Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej Art Karlsruhe. Wydarzenie zgromadzi ponad 200 galerii z 15 krajów. W tym roku uhonorowuje kolekcję Hansa-Petera Haasa, jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji w Europie... Więcej
Art Capital w Grand Palais
photo
Od 12 do 16 lutego w paryskim Grand Palais odbędzie się Art Capital. Wydarzenie, którego celem jest uczynienie sztuki dostępną dla jak największej liczby osób, gromadzi praktyki i artystów wszelkiej maści. Młoda publiczność może w szczególności spojrzeć na salon i nawę oczami rzeźbiarza Rémy'ego Teulierego... Więcej
Olafur Eliasson w Guggenheim Bilbao
photo
Od 14 lutego do 21 czerwca Muzeum Guggenheima Bilbao gości wystawę poświęconą duńsko-islandzkiemu artyście Olafurowi Eliassonowi. Zaprezentowano 30 dzieł zrealizowanych od 1990 roku: rzeźby, fotografie, obrazy i instalacje grające odbiciami oraz kolorami i kwestionujące nasz sposób postrzegania naszego środowiska... Więcej

10lut.
10-13 lutego

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

13lut.
13 lutego

Bruksela

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

16lut.
16 lutego

Bruksela

Nieformalny szczyt UE-Bałkany Zachodnie

17lut.
17 lutego

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020