Biuletyn n°879

Open panel Open panel
Biuletyn n°879
Biuletyn
wtorek, 18 lutego 2020
numer 879
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Autor : Bernard Bourget
Bernard Bourget
Wspólna polityka rolna (WPR) wchodzi w nową dekadę, pozbywszy się za sprawą brexitu swojego najbardziej zażartego przeciwnika, ale osłabiona przez presje zewnętrzne. Będzie musiała w pełni uwzględniać wyzwania środowiskowe i klimatyczne, poprawić zarządzanie ryzykami klimatycznymi, sanitarnymi i rynkowymi oraz wzmocnić zdolności organizacji producenckich do negocjacji z ich potężnymi kupcami z przemysłu spożywczego i sklepów wielkopowierzchniowych. Będzie również musiała być bardziej skoordynowana z innymi europejskimi politykami, szczególnie z polityką handlową. Analiza z okazji paryskiego Salonu Rolnictwa, który rozpoczyna się 22 lutego.
Więcej
Wybory : Czy Kierunek–Socjalna Demokracja Roberta Ficy może się utrzymać u władzy?
photo
29 lutego Słowacy mają odnowić 150-osobowy skład parlamentu w atmosferze protestów przeciwko klasie politycznej oskarżanej o korupcję i groźbach głosowania na nacjonalistów. Według ostatniego sondażu zwycięży Kierunek–Socjalna Demokracja (SMER-SD), partia byłego premiera Robert Ficy i dotychczasowego premiera Petera Pellegrina. Ma zdobyć 17% głosów. Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości-Nowa Większość (OL'aNO-NOVA) ma uzyskać 13,3%, prawicowi ekstremiści z Partii Ludowej-Naszej Słowacji (LSNS) 12,2%, a Progresywna Słowacja/Razem-Demokracja Obywatelska 9,3%... Więcej

Fundacja : Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
photo
Porażki pewnych projektów fuzji typu Alstom/Siemens stawiają pytanie o niedostosowany, a nawet przestrzały charakter europejskiego prawa konkurencji i jego miejsce w stosunku do innych celów polityki publicznej. Czy nie trzeba zrównoważyć polityki konkurencji i polityki przemysłowej, aby cele tej ostatniej mogły się rozwinąć? Bruno Deffains, Olivier d'Ormesson i Thomas Perroud proponują w imieniu Fundacji wiele ścieżek reform... Więcej

Rada Europejska : Nieformalne posiedzenie UE-Bałkany Zachodnie
photo
16 lutego przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, chorwacki premier Andrej Plenković i Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell spotkali się w Brukseli z reprezentantami Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Macedonii Północnej, Czarnogóry i Serbii, żeby przygotować szczyt UE-Bałkany Zachodnie w Zagrzebiu. Kilka dni po opublikowaniu propozycji Komisji na rzecz zreformowania procesu rozszerzenia Charles Michel podkreślił konieczność pogłębienia strategicznej współpracy wokół takich tematów jak zmiany klimatu, multilateralizm i polityka zagraniczna... Więcej
Więcej
Udział Charles'a Michela w szczycie Unii Afrykańskiej
photo
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel uczestniczył w szczycie Unii Afrykańskiej 9 i 10 lutego. Podkreślił, że ważne jest przemyślenie stosunków między Europą i Afryką, zwłaszcza tematów takich jak technologie, klimat i transformacje cyfrowe... Więcej
Więcej

Komisja : Prognozy niskiego wzrostu
photo
13 lutego Komisja zaprezentowała swoje zimowe prognozy gospodarcze na 2020 i 2021 rok. Przewiduje stabilny wzrost w strefie euro (1,2% w 2020 i 2021 roku) i lekki spadek wzrostu w Unii (do 1,4% w 2020 i 2021 w porównaniu do 1,5% w 2019). Rewizję prognoz tłumaczą napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonym i Chinami, zamieszki w Ameryce Łacińskiej, napięcia geopolityczne na Środkowym Wschodzie i niepewność co do przyszłych relacji ze Zjednoczonym Królestwem. Niemniej, Komisja odnotowuje, że europejska gospodarka może skorzystać na bardziej ekspansywnych politykach budżetowych i na pozytywnych skutkach atrakcyjniejszych warunków finansowania w strefie euro... Więcej
Więcej
Negocjacje z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP)
photo
14 lutego naczelni negocjatorzy Unii oraz krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) uzgodnili scenariusz, który należy realizować, kontynuując rozmowy w sprawie umowy, która zastąpi tą z Kotonu (wygasającą w tym roku). Chodzi zwłaszcza o postanowienia ogólne, sposoby współpracy, ramy instytucjonalne i postanowienia końcowe... Więcej

Parlament : Debata budżetowa 2021-2027
photo
12 lutego, podczas debaty w trakcie sesji plenarnej Parlamentu na kilka dni przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Europejskiej 20 lutego, eurodeputowani podkreślili konieczność wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych (WPR), żeby lepiej podejść do wyzwań takich jak transformacja klimatyczna, obrona czy wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE. Europosłowie, którzy wnioskują o budżet stanowiący 1,3% unijnego PNB, podkreślili konieczność znalezienia nowych zasobów poprzez stworzenie mechanizmów takich opłata na granicach za ślad węglowy czy podatek od transakcji finansowych... Więcej
Więcej
Rezolucja w sprawie negocjacji ze Zjednocznym Królestwem
photo
W rezolucji przyjętej 12 lutego europosłowie zadeklarowali generalnie zgodę na wytyczne zaprezentowane przez Komisję w celu wynegocjowania przyszłych stosunków ze Zjednoczonym Królestwem. Podkreślili, że umowa powinna opierać się na partnerstwie gospodarczym, partnerstwie w sprawach zagranicznych i specyficznych kwestiach sektorowych. Doprecyzowali, że ich aprobata podporządkowana będzie wstępnemu porozumieniu w sprawie połowów zawartemu do czerwca 2020 roku. Podkreślili również fakt, że brytyjski rząd powinien się zobowiązać do zagwarantowania "dynamicznej harmonizacji" unijnej i brytyjskiej legislacji... Więcej
Rezolucja w sprawie sztucznej inteligencji
photo
12 lutego europosłowie przyjęli rezolucję poruszającą szereg wyzwań wynikających z szybkiego rozwoju technologii sztucznej inteligencji (AI) i zautomatyzowanych procesów decyzyjnych (ADM), skupiając się na ochronie konsumentów. Zaapelowali o system ewaluacji ryzyk, a także wspólne podejście UE do rozwoju zautomatyzowanych procesów decyzyjnych, które pomoże zagwarantować korzyści wynikające z tych procesów... Więcej
Zaaprobowanie umów z Wietnamem
photo
12 lutego europosłowie zaaprobowali porozumienia między Unią Europejską i Wietnamem w sprawie wolnego handlu i ochrony inwestycji. Umowa handlowa przewiduje likwidację praktycznie wszystkich taryf celnych między dwiema stronami w ciągu 10 lat, pod warunkiem że Wietnam będzie przestrzegał porozumienia paryskiego w sprawie klimatu i przyjmie dwa prawa dotyczące zniesienia pracy przymusowej i o wolności zrzeszania się... Więcej
Więcej
Priorytety polityczne dla EBC
photo
W rezolucji przyjętej 12 lutego Parlament zwrócił się do Europejskiego Banku Centralnego o więcej ambicji w zakresie ekologii i przezwyciężanie narastających technologicznych wyzwań finansowych. Europosłowie, którzy przedyskutowali priorytety EBC z prezes Christine Lagarde, wnioskują, by instytucja dalej zwiększała globalne zasoby pieniężne i kontynuowała swoje prace przygotowawcze w kontekście zapewnienia stabilności unijnych rynków finansowych po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej... Więcej
Więcej
Rezolucja w zakresie równości płci
photo
13 lutego europosłowie przyjęli rezolucję ustalającą ich priorytety wraz ze zbliżającym się kolejnym posiedzeniem Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet, które odbędzie się od 9 do 20 marca w Nowym Jorku (463 głosy za, 108 przeciw i 50 wstrzymujących się). Parlamentarzyści zwracają się o większą inkluzję kobiet na rynku pracy, zmniejszenie różnic między płciami w wynagrodzeniach i emeryturach oraz bardziej wyrównaną reprezentację kobiet i mężczyzn na wszystkich poziomach podejmowania decyzji. Wzywają Radę do zaprezentowania jednolitego unijnego stanowiska w zakresie równości płci i kontrowania wszelkich kroków, które osłabiają prawa kobiet... Więcej

Rada : Konkluzje Rady w sprawie koronawirusa
photo
Obradujący 13 lutego ministrowie zdrowia zaapelowali do wszystkich państw członkowskich o większą koordynację i wymianę posiadanych informacji we współpracy z Komisją i wyspecjalizowanymi europejskimi agencjami, żeby podjęte zostały wszelkie kroki niezbędne do ograniczenia epidemii koronawirusa nazwanego COVID-19. Ministrowie zaapelowali o kooperację w zakresie badań, aby wypracować szczepionkę przeciwko chorobie... Więcej
Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
17 lutego 19 ministrów Eurogrupy przeanalizowało priorytety Komisji na rzecz unii gospodarczej i walutowej, raport Komisji na temat dokonanego przez nią przeglądu "sześciopaku" ("zarządzanie gospodarcze) i "dwupaku" ("nadzór budżetowy"), a także prognozy gospodarcze i zalecenia dla strefy euro na 2020 rok. W gronie dwudziestki siódemki ministrowie przeanalizowali projekt raportu dotyczący ewentualnego porozumienia międzyrządowego w sprawie finansowania Instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych
photo
17 lutego ministrowie spraw zagranicznych zdecydowali o rozpoczęciu morskiej, powietrznej i satelitarnej operacji w regionie śródziemnomorskim, aby embargo na broń do Libii było przestrzegane. Dodatkowo operacja może obejmować zwalczanie przemytu migrantów i kształcenie libijskiej straży przybrzeżnej. Ministrowie przedyskutowali strategiczne priorytety stosunków z Afryką, przeanalizowali sytuację na Środkowym Wschodzie, w Wenezueli i w Sahelu oraz zostali poinformowali o nieformalnym posiedzeniu UE-Bałkany Zachodnie, które odbyło się 16 lutego. Poza tym, przyjęli hinduskiego ministra spraw zagranicznych, by przygotować szczyt UE-Indie przewidziany w Brukseli na 13 marca... Więcej

Europejskie agencje : Nowy przewodniczący Komitetu Regionów
photo
12 lutego nowym przewodniczącym Komitetu Regionów został Apostolos Tzitzikostas, gubernator Macedonii Środkowej w Grecji. Wybrano go na 2,5-letnią kadencję. Członkowie Komitetu Regionów wybrali również swojego wiceprzewodniczącego. Został nim przewodniczący regionalnego rządu portugalskich Azorów Vasco Ilídio Alves Cordeiro... Więcej

Niemcy : Głosowanie w Bundestagu za programem francusko-niemieckiego samolotu bojowego
photo
12 lutego Bundestag, izba niższa niemieckiego parlamentu, zaaprobowała pierwszy kontrakt na badania i technologię programu SCAF (Przyszłego Systemu Walki Powietrznej), który potrwa 18 miesięcy (faza 1A). Kontrakt dla Dassault Aviation opiewa na 155 mln euro i zostanie po równo sfinansowany przez Francję i Niemcy. Kolejnym ważnym etapem będzie włączenie Hiszpanii. Pierwszy kontrakt ma doprowadzić przemysł do drugiego, jeszcze bardziej ambitnego... Więcej
Więcej
Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa
photo
Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (14-16 lutego) niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier wyraził żal, że Stany Zjednoczone odmawiają "samej idei wspólnoty międzynarodowej" i ocenił, że jego kraj "musi się bardziej przyczyniać do bezpieczeństwa Europy, w tym finansowego". Francuski prezydent Emmanuel Macron podkreślił potrzebę, by Europa zbudowała własne zdolności w zakresie obrony, by zapewnić sobie "wiarygodność wobec amerykańskiego partnera, a więc możliwość posiadania swobody działania". Zwrócił się również do Niemiec o "jasne odpowiedzi" celem "nadania europejskiej przygodzie nowej dynamiki"... Więcej
Więcej | Więcej

Zjednoczone Królestwo : Rekonstrukcja rządu
photo
13 lutego brytyjski premier Boris Johnson dokonał rekonstrukcji swojego rządu. W inne ręce poszły teki Irlandii Północnej, środowiska i gospodarki. Tymczasem ministrowie spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości pozostali na swoich stanowiskach. Minister finansów Sajid Javid zrobił niespodziankę, podając się do dymisji. Zastąpił go minister delegowany ds. budżetu Rishi Sunak... Więcej
Więcej

Macedonia Północna : Ratyfikacja akcesji do NATO
photo
11 lutego parlament Macedonii Północnej ratyfikował protokół akcesji tego kraju do NATO. Na tak zagłosowało 114 obecnych podczas głosowania parlamentarzystów, żaden nie zagłosował przeciw ani się nie wstrzymał. Akcesję Macedonii Północnej ratyfikowali wszyscy członkowie NATO z wyjątkiem Hiszpanii... Więcej
Więcej

Rada Europy : Raport na temat handlu żywym towarem w Czechach
photo
11 lutego grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi przy Radzie Europy (GRETA) opublikowała raport oceniający wdrażanie Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, ratyfikowanej przez Czechy w 2017 roku. W raporcie podkreślono inicjatywy podjęte przez ten kraj w tym obszarze, ale zwrócono się do władz, by identyfikacja ofiar handlu i pomoc dostarczana ofiarom nie była podporządkowana wszczęciu procedury karnej. Wezwano do zintensyfikowania starań mających na celu wcześniejsze wychwytywanie ofiar handlu wykorzystywanych do pracy, podobnie jak ofiar wśród osób wnioskujących o azyl i umieszczonych w areszcie administracyjnym... Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Trybunał zatwierdza natychmiastowe odesłanie nielegalnych migrantów
photo
13 lutego Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) orzekł, że Hiszpania nie naruszyła Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gdy odesłała do Maroka dwóch obywateli Mali i Wybrzeża Kości Słoniowej, którzy przekroczyli ogrodzenia w Melili, hiszpańskiej enklawie w Maroku. Trybunał ocenił, iż dwaj mężczyźni sami spowodowali to, że znaleźli się w sytuacji nielegalności, decydując się, że nie skorzystają z istniejących legalnych dróg umożliwiających przepisowe dostanie się na hiszpańskie terytorium... Więcej

NATO : Posiedzenie ministrów obrony
photo
Obradujący 12 i 13 lutego ministrowie obrony NATO wyrazili wstępną zgodę na wzmocnienie misji szkoleniowej NATO w Iraku. Chodzi o to, by w pierwszej kolejności przejąć niektóre aktywności szkoleniowe prowadzone obecnie przez światową koalicję przeciwko Państwu Islamskiemu. Ministrowie rozpoczęli także rozważania na temat ewentualnego poszerzenia misji Sojuszu na Środkowym Wschodzie. Poza tym, przeanalizowali wyzwania związane z rozwojem nowych rosyjskich rakiet i odnotowali postępy poczynione w zakresie bardziej sprawiedliwego podziału obciążeń w łonie Sojuszu... Więcej
Więcej

OECD : Analiza reform podatków międzynarodowych
photo
W studium opublikowanym 13 lutego OECD ocenia, że planowane opodatkowanie działalności cyfrowej będzie miało pozytywny wpływ na światowe dochody podatkowe. Odnotowano, że łączny skutek dwóch filarów analizowanego rozwiązania może stanowić 4% dochodów podatkowych od spółek w skali świata, czyli 100 mld dolarów rocznie. Bieżące prace zostaną zaprezentowane na G20 podczas kolejnego posiedzenia ministrów finansów i prezesów banków centralnych (22 i 23 lutego)... Więcej
Irlandia musi się przygotować na wyzwania gospodarcze
photo
W raporcie opublikowanym 13 lutego OECD odnotowuje, że Irlandia musi się przygotować, by stawić czoła presji na budżet i zewnętrznym ryzykom w kontekście brexitu. Pomimo prognoz wzrostu powyżej 3% na 2020 i 2021 rok, kraj stoi w obliczu starzenia się populacji, co może zwiększyć wydatki publiczne. OECD radzi, by znalazł nowe źródła dochodów i zajął się brakiem wykwalifikowanej siły roboczej. Inną ważną dla irlandzkiej gospodarki zmianą może być powstanie nowych międzynarodowych przepisów podatkowych... Więcej

Eurostat : Nadwyżka w międzynarodowym handlu towarami
photo
W grudniu 2019 roku Unia Europejska odnotowała nadwyżkę w wysokości 23,4 mld euro (wobec +14,8 mld euro w grudniu 2018), wynika z szacunków opublikowanych przez Eurostat 14 lutego. Natomiast strefa euro odnotowała w grudniu ubiegłego roku nadwyżkę w międzynarodowym handlu towarowym z resztą świata na kwotę 23,1 mld euro (w porównaniu do +16,3 mld euro w grudniu 2018)... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Silny wzrost światowych wydatków na wojsko
photo
Według rocznego raportu Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (IISS), opublikowanego 14 lutego, w 2019 roku światowe wydatki na cele wojskowe osiągnęły najwyższy wzrost od 10 lat - globalny przyrost wyniósł 4%. Dwa największe budżety na wojsko mają Stany Zjednoczone (685 mld dolarów) i Chiny (181 mld). Amerykańskie wydatki wzrosły o 53,4 miliardy dolarów. W ten sposób stanowią 1/7 światowego budżetu na obronność. Zjednoczone Królestwo znajduje się na 6. miejscu rankingu, Francja na 7., a Niemcy na 9... Więcej
Więcej
Europejskie rachunki ekonomiczne środowiska
photo
14 lutego Komisja opublikowała swój składany co 3 lata raport na temat wdrażania rozporządzenia w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska. Rachunkowość środowiskowa, która zajmuje się aspektami związanymi ze zrównoważonością naszych zachowań gospodarczych, pozwala włączyć aspekty gospodarcze i środowiskowe do wykorzystywanych statystyk dotyczących produkcji, konsumpcji, inwestycji czy finansowania. W raporcie Komisja odnotowuje, że większość państw członkowskich systematycznie podaje dane w terminie, ale niektóre z nich mają trudności z dostarczeniem poprawnych danych... Więcej

Kultura : Caravaggio i Bernini w Amsterdamie
photo
Do 7 czerwca holenderskie Rijksmuseum w Amsterdamie zaprasza na wystawę "Caravaggio-Bernini. Barok w Rzymie". Wystawiono blisko 80 arcydzieł tych dwóch artystów. Zaprezentowano również obrazy Nicolasa Poussina, Ludovica Carracciego, Annibala Carracciego, Guido Reniego czy Giovanniego Baglionego... Więcej
Przyszłość ukraińskiej sztuki
photo
Z okazji 6. edycji nagrody przyznawanej przez PinchukArtCentre w Kijowie galeria ta prezentuje do 1 maja wystawę 24 ukraińskich artystów lub ukraińskich grup artystów, w tym tych żyjących poza granicami. Tematem jest historia Ukrainy oraz jej problemy społeczne i polityczne... Więcej
Uwolnić kobiety, zmienić świat
photo
Od 20 lutego do 24 maja Muzeum BELvue w Brukseli zaprasza na wystawę poświęconą ruchowi feministycznemu w Belgii w latach 70. oraz do zagłębienia się w jego żądaniach i analizach... Więcej
Środek jest niebieski w Pałacu Tokio
photo
Od 21 lutego do 17 maja Pałac Tokio zaprasza na wystawę poświęconą niemieckiej artystce Ulli von Brandenburg, zatytułowaną "Środek jest niebieski". To unikalne, wciągające i teatralne doświadczenie prowadzące na spotkanie rzeźb, filmów, ale także refleksji wokół pojęcia rytuału... Więcej
Tomas Saraceno w Palazzo Strozzi
photo
Od 22 lutego do 19 lipca Fundacja Pałacu Strozzi we Florencji prezentuje wystawę Tomasa Saraceno, współczesnego argentyńskiego artysty, który łączy sztukę oraz nauki przyrodnicze i społeczne... Więcej

18lut.
18 lutego

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

20lut.
20 lutego

Bruksela

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020