Biuletyn n°880

Open panel Open panel
Biuletyn n°880
Biuletyn
wtorek, 25 lutego 2020
numer 880
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Autor : Henri Thomé
Henri Thomé
Cyfryzacja jest jednym z ważnych elementów trzeciej rewolucji przemysłowej. Pierwszy etap związany jest z wykorzystywaniem danych osobowych pozostawianych w sieci. Pożywką drugiego etapu będą miliardy danych posiadanych przez przedsiębiorstwa, związanych z ich działalnością. Trzeba zorganizować dostęp do tych danych przez strony trzecie. Ta ewolucja wymaga regulacji sprzyjających zaufaniu i uczestnictwu wszystkich podmiotów i umożliwiających zbudowanie europejskiej suwerenności cyfrowej.
Więcej
Rada Europejska : Brak porozumienia w sprawie budżetu
photo
Pomimo 30 godzin negocjacji w dniach 20 i 21 lutego mających na celu osiągnięcie kompromisu, 27 przywódców nie zdołało się porozumieć w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, do tego stopnia duży był rozłam między niektórymi krajami płatnikami i szeregiem krajów beneficjentów. "Zawarcie porozumienia nie było możliwe. Potrzebujemy więcej czasu", oświadczył przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Niemniej, nie zaproponowano żadnej daty nowego szczytu... Więcej
Apel o zawieszenie broni w Syrii
photo
20 lutego Rada Europejska wezwała do zaprzestania działań wojennych w Syrii po ofensywie w Idlibie na północnym zachodzie kraju, przeprowadzonej przez syryjski reżim i jego zwolenników. Europejscy przywódcy przypomnieli o zobowiązaniach stron z tytułu międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka oraz wyrazili chęć wzmocnienia swoich działań humanitarnych w regionie. Zwrócili się o to, by kwestię sytuacji w Syrii przekazać Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu... Więcej

Komisja : Strategie w zakresie danych i sztucznej inteligencji
photo
19 lutego Komisja zaprezentowała swoją strategię w zakresie cyfryzacji, w której planuje ustanowienie europejskiej przestrzeni wymiany danych przemysłowych i handlowych oraz zapowiada ramy regulacyjne dotyczące zarządzania danymi. W białej księdze w sprawie sztucznej inteligencji opartej na doskonałości i zaufaniu Komisja przeanalizowała sposób promowania i uregulowania użytkowania tych technologii, zwłaszcza poprzez rozwój partnerstw publiczno-prywatnych i nowe prawodawstwo na rzecz zagwarantowania poszanowania praw podstawowych... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
232 mln euro na walkę z koronawirusem
photo
24 lutego Komisja zapowiedziała, że wyasygnuje 232 mln euro na walkę z wirusem COVID-19, z czego część zostanie rozdysponowana natychmiast. Połowa kwoty pójdzie na światowy plan przygotowania i reakcji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), którego celem jest wsparcie najsłabszych krajów. A 100 mln euro posłuży na finansowanie badań nad szczepionką. Komisja koordynuje i finansuje część operacji sprowadzania Europejczyków z Chin, gdzie wybuchła ta epidemia... Więcej
Więcej
Handel: nowe środki w sprawie przejrzystości
photo
19 lutego unijny komisarz ds. handlu Phil Hogan ogłosił, że zamierza stworzyć nowe narzędzia dotyczące przejrzystości negocjacji handlowych. W praktyce przełożą się one na publikowanie zaleceń Komisji dotyczących wytycznych negocjacyjnych i decyzji Komisji upoważniających państwa członkowskie do prowadzenia dwustronnych negocjacji inwestycyjnych, także na publikację protokołów posiedzeń Komitetu ds. Instrumentów Ochrony Handlu... Więcej

Rada : Konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych
photo
18 lutego ministrowie gospodarki i finansów przedyskutowali strategie zrównoważonego wzrostu i walki z nierównowagami makroekonomicznymi, a także ramy nadzoru gospodarczego ustanowione w 2011 roku. Przyjęli dwie reformy VAT-u dotyczące oszustw online i MŚP. I wreszcie, ministrowie dodali 4 pozycje do listy krajów i terytoriów niechętnych współpracy w zakresie podatków. Jest ich teraz 12, w tym terytorium brytyjskie - wyspy Kajmany... Więcej
Konkluzje Rady ds. Edukacji
photo
20 lutego ministrowie ds. edukacji zwrócili się o to, by ich bardziej angażować w procedurę semestru europejskiego. Przedyskutowali instrumenty służące przyciąganiu talentów, gwarantujące jednocześnie ich zrównoważony przepływ. Ministrowie dyskutowali także o zielonej edukacji i zrównoważonym rozwoju... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Zielone światło dla negocjacji z Japonią w sprawie danych PNR
photo
18 lutego Rada zapaliła zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji z Japonią w sprawie transferu i eksploatacji danych pasażerów (danych PNR) zbieranych przez kompanie lotnicze. Unia zawarła już umowy o wykorzystywaniu tych danych ze Stanami Zjednoczonymi i Australią... Więcej

EBC : Sprawozdanie finansowe za rok 2019
photo
20 lutego opublikowano sprawozdanie finansowe EBC za rok 2019 pokazujące, że suma bilansowa Banku wzrosła o 2% (z 447 mld euro w 2018 do 457 mld euro w roku ubiegłym). Zysk finansowy wyniósł 2 366 mld euro (wzrósł o 790 mln euro), głównie z powodu wyższych przychodów z portfela dolarowego i portfela programu skupu aktywów... Więcej
Rozpoczęcie konsultacji publicznych na temat przeglądu strategii
photo
24 lutego Europejski Bank Centralny rozpoczął swoją kampanię konsultacji, by "wysłuchać oczekiwań i niepokojów" obywateli na temat sposobu, w jaki powinna być prowadzona polityka pieniężna w strefie euro. "Chcemy wysłuchać opinii, oczekiwań i niepokojów ludzi z otwartą głową", oświadczyła prezes EBC Christine Lagarde. Instytucja umieści online vademecum przeglądu strategii i formularz internetowy, z którego obywatele będą mogli skorzystać do 24 kwietnia... Więcej
Więcej

Niemcy : Wybory regionalne w Hamburgu
photo
23 lutego Partia Socjaldemokratyczna (SPD) wygrała wybory regionalne w landzie Hamburg, uzyskując 39% głosów. Oznacza to spadek o ponad 8 punktów w stosunku do wyborów 2015 roku. 2. miejsce zajęli Zieloni, którzy otrzymali 24,2% (wobec 12% w 2015). Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU), ugrupowanie kanclerz Angeli Merkel, zajęło 3. pozycję z 11,2% głosów (w porównaniu do 15,9% w 2015)... Więcej
Kongres CDU 25 kwietnia
photo
Annegret Kramp-Karrenbauer, przewodnicząca CDU, ustąpi ze swojego stanowiska po nadzwyczajnym kongresie 25 kwietnia. W świetle obecnych trudności, 24 lutego instancje CDU przyspieszyły proces wyborczy. Partia doznała porażki w Hamburgu i ma problem ze znalezieniem wyjścia z kryzysu w Turyngii... Więcej

Belgia : Wyjście z politycznego impasu?
photo
19 lutego król Belgów Filip zwrócił się do dwóch kolejnych postaci politycznych o to, by spróbowały wyprowadzić kraj z impasu politycznego, który uniemożliwia powstanie rządu od wyborów 26 maja 2019 roku. Patrick Dewael, przewodniczący Izby Deputowanych, i Sabine Laruelle, przewodnicząca Senatu, oficjalnie otrzymali misję "nawiązania kontaktów niezbędnych z punktu widzenia utworzenia rządu w pełnym zakresie". 9 marca złożą raport... Więcej

Chorwacja : Zaprzysiężenie prezydenta Zorana Milanovicia
photo
18 lutego Zoran Milanović został zaprzysiężony na prezydenta Chorwacji. 5 stycznia zwyciężył w II turze wyborów prezydenckich. Podczas ceremonii w Zagrzebiu wskazał, iż chce "zamknąć rozdział" przeszłych wojen oraz chce promować wartości takie jak demokracja, sprawiedliwość i równość... Więcej
Więcej

Finlandia : Wizyta fińskiej premier w Niemczech
photo
19 lutego fińska premier Sanna Marin została przyjęta przez niemiecką kanclerz Angelę Merkel. Dwie przywódczynie omówiły europejską politykę klimatyczną, negocjacje w sprawie kolejnego wieloletniego budżetu Unii, politykę cyfrową i wzmocnienie roli Unii na arenie międzynarodowej... Więcej
Więcej

Francja : Zainicjowanie studiów nad przyszłym europejskim samolotem bojowym
photo
20 lutego minister obrony Francji i Niemiec Florence Parly i Annegret Kramp-Karrenbauer, a także hiszpański sekretarz stanu ds. obrony Angel Olivares podpisali kontrakt na prototyp samolotu bojowego, zasadniczy element SCAF (Systemu Przyszłej Walki Powietrznej). Projekt ma budżet w kwocie 150 mln euro i zostać zwieńczony pierwszym lotem próbnym w 2026 roku... Więcej

Irlandia : Dymisja rządu Leo Varadkara
photo
20 lutego, po wyborach parlamentarnych 8 lutego (w których żadna partia nie uzyskała większości w parlamencie), irlandzki premier Leo Varadkar ogłosił swoją dymisję. Pozostanie na stanowisku do czasu powstania koalicji rządowej... Więcej

Włochy : Powstrzymać wirusa
photo
22 lutego włoski rząd, mierzący się z wieloma przypadkami wirusa COVID-19 (koronawirusa) w tym kraju, podjął decyzję o ograniczeniu dostępu do wszystkich gmin, gdzie znajduje się co najmniej jedna osoba z infekcją nieznanego pochodzenia, w tym o zamknięciu miejsc publicznych i szkół oraz o zawieszeniu wszystkich wydarzeń. Dotyczy to w pierwszej kolejności 11 gmin w Lombardii. Skrócony również zostanie karnawał w Wenecji... Więcej
Więcej

Holandia : Izba niższa popiera umowę UE-Kanada
photo
18 lutego izba niższa holenderskiego parlamentu zagłosowała za ratyfikacją umowy handlowej między Unią Europejską i Kanadą (CETA) stosunkiem 72 głosów do 69. By ratyfikacja traktatu przez Holandię była możliwa, musi go zaakceptować również Senat, gdzie koalicja rządowa nie dysponuje większością. Lewicowa i skrajnie prawicowa opozycja kontestuje CETA, które jej zdaniem osłabia holenderskich rolników i bezpieczeństwo żywności... Więcej
Więcej

Polska : 8 krajów Europy Środkowej za utrzymaniem budżetu WPR
photo
24 lutego ministrowie rolnictwa 8 krajów Europy Środkowej (Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski i Rumunii) podpisali w Warszawie deklarację zwracającą się o utrzymanie aktualnego budżetu wspólnej polityki rolnej (WPR). Chcą też konwergencji dopłat bezpośrednich dla rolników w różnych państwach członkowskich... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Rząd prezentuje swoją politykę migracyjną
photo
19 lutego brytyjski rząd zaprezentował punktowy system imigracyjny, który planuje wprowadzić począwszy od 1 stycznia 2021 roku. Chce uprzywilejować pracowników wykwalifikowanych, uzależniając uzyskanie wizy od spełnienia specjalnych wymogów, takich jak znajomość angielskiego czy wcześniejsze posiadanie oferty pracy z roczną pensją na poziomie co najmniej 25 600 funtów (30 820 euro). Nowy system będzie w taki sam sposób traktował obywateli unijnych i tych spoza Unii... Więcej
Więcej

Rumunia : Unieważnione powołanie premiera
photo
24 lutego rumuński Sąd Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność drugiego powołania Ludovica Orbana na stanowisko premiera przez prezydenta Klausa Iohannisa (miało ono miejsce 7 lutego). Sąd ocenił, że konstytucja nie pozwala prezydentowi na ponowne powołanie tego samego premiera po wotum nieufności. Musi zaproponować inną osobę będącą w stanie uzyskać poparcie parlamentu wystarczające do pełnienia tej funkcji... Więcej
Więcej

Szwecja : Bank Szwecji testuje e-koronę
photo
20 lutego Bank Szwecji zapowiedział rozpoczęcie pilotażowego projektu, którego celem jest przetestowanie elektronicznej wersji korony, narodowej waluty. W ramach symulacji użytkownicy będą mogli korzystać z e-korony w cyfrowym portfelu w aplikacji mobilnej. Projekt potrwa do lutego 2021 roku, z możliwością jego przedłużenia... Więcej

Albania : 1,15 mld euro na odbudowę
photo
Podczas międzynarodowej konferencji darczyńców, która odbyła się w Brukseli 17 lutego, Unia i międzynarodowi donatorzy zobowiązali się do przekazania 1,15 mld euro na odbudowę Albanii po tamtejszym trzęsieniu ziemi w listopadzie 2019 roku. Państwa członkowskie, Komisja i Europejski Bank Inwestycyjny powinny wyłożyć kwotę 400 mln euro... Więcej

Rada Europy : Raport GRECO na temat wymiaru sprawiedliwości w Słowenii
photo
W raporcie opublikowanym 18 lutego Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy oceniła, że możliwe jest, iż śledztwa parlamentarne stanowią ingerencję w podział władz i poszanowanie niezależności wymiaru sprawiedliwości, jeśli bezpośrednio dotyczą władzy sądowniczej w indywidualnych sprawach czekających na rozpatrzenie... Więcej

OECD : Spowolnienie wzrostu
photo
Według opracowania OECD opublikowanego 20 lutego w IV kwartale 2019 roku wzrost produktu krajowego brutto w jego państwach członkowskich zwolnił do 0,2% (w stosunku do 0,4% w poprzednim okresie)... Więcej

MFW : Raport na temat stanu belgijskiej gospodarki
photo
W raporcie na temat belgijskiej gospodarki opublikowanym 20 lutego MFW podkreśla, że pomimo niskiego bezrobocia Belgia musi wznowić reformy, aby skonsolidować finanse publiczne i stawić czoła starzeniu się populacji. Zwraca się również o to, by państwo przestrzegało swoich zobowiązań dotyczących zmian klimatu... Więcej
Więcej
Raport na temat gospodarki Chorwacji
photo
W raporcie opublikowanym 19 lutego Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wezwał Chorwację do przyspieszenia jej konwergencji gospodarczej z Unią Europejska, wzmocnienia postępów w zakresie budżetu i poprawienia klimatu biznesowego dla zwiększenia wzrostu. Zaleca również zwrócenie szczególnej uwagi na ryzyko wywołane przez wysoki poziom pożyczek udzielanych przez banki... Więcej
Posiedzenie ministrów finansów G20
photo
22 i 23 lutego w Rijadzie odbyło się spotkanie ministrów finansów i prezesów banków centralnych G20. Dyskutowano na temat światowej sytuacji gospodarczej, szczególnie zmian klimatu i konsekwencji epidemii koronawirusa. Ministrowie uczestniczyli również w sympozjum na temat uwzględniania gospodarki cyfrowej w międzynarodowych podatkach od przedsiębiorstw... Więcej

Eurostat : Wzrost inflacji
photo
Według danych Eurostatu z 21 lutego w styczniu roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 1,4% (wobec 1,3% w grudniu). Inflacja wzrosła również w Unii (w styczniu było to 1,7% wobec 1,6% w grudniu). Niemniej między państwami członkowskimi istnieją duże różnice: najniższa inflacja jest we Włoszech (0,4%), a najwyższa na Węgrzech (4,7%)... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat transportu i łączności w Afryce
photo
19 lutego grupa robocza ds. transportu i łączności w Afryce, która gromadzi ekspertów z dwóch kontynentów w ramach Sojuszu Afryka-Europa na rzecz Zrównoważonych Inwestycji i Miejsc Pracy, przedłożyła swój raport końcowy. Raport obejmuje zalecenia dotyczące lotnictwa, bezpieczeństwa drogowego i łączności, takie jak stworzenie jednolitego afrykańskiego rynku transportu lotniczego czy Obserwatorium Bezpieczeństwa Drogowego... Więcej
Raport na temat badań i innowacji
photo
19 lutego komisja ekspertów na rzecz badań i innowacji (EFI) wręczyła niemieckiej kanclerz Angeli Merkel swój 13. roczny raport. Ma trzy główne osie: Niemcy Wschodnie jako miejsce innowacyjności 30 lat po zjednoczeniu, cyberbezpieczeństwo i wreszcie wymiana wiedzy oraz technologii między Niemcami i Chinami... Więcej
Więcej
Raport na temat przenosin brytyjskich przedsiębiorstw
photo
Według raportu holenderskiej agencji inwestycji zagranicznych (opublikowanego 19 lutego) od czasu referendum w sprawie wyjścia z Unii w 2016 roku na przeprowadzkę do Holandii zdecydowało się 140 brytyjskich przedsiębiorstw, z czego 78 podjęło tę decyzję w 2019. Agencja ocenia, że firmy te mogą tworzyć ponad 4 200 bezpośrednich miejsc pracy i wygenerować w 3 pierwszych latach 375 mln euro inwestycji... Więcej
Deklaracja sztokholmska na temat bezpieczeństwa drogowego
photo
19 lutego, w trakcie Światowej Konferencji na temat Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na szczeblu ministrów, uczestnicy wyrazili zaniepokojenie faktem, że co roku w wypadkach drogowych ginie 1,35 mln osób i że ponad 90% wypadków ma miejsce w krajach o niskich i średnich dochodach. We wspólnej deklaracji uczestnicy zobowiązują się do podejmowania starań na rzecz zmniejszenia liczby zabitych w wypadkach drogowych w latach 2020-2030 o 50%, do wzmocnienia bezpieczeństwa pojazdów i poprawienia dostępu do pierwszej pomocy... Więcej

Kultura : Berlinale 2020
photo
Do 1 marca trwa 70. Berlinale, Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie. Przewodniczącym jury jest brytyjski aktor Jeremy Irons. W konkursie startuje 18 filmów, a we wszystkich sekcjach zaprezentowane zostaną 343 filmy... Więcej
Więcej
Kobiety fantastyczne... i surrealistyczne
photo
Do 24 maja Schirn Kunsthalle we Frankfurcie po raz pierwszy prezentuje wystawę poświęconą kobiecemu wkładowi w surrealizm. Wystawiono około 260 obrazów, prac na papierze, rzeźb, zdjęć i filmów 34 kobiet - międzynarodowych artystek takich jak Louise Bourgeois, Leonora Carrington, Meret Oppenheim czy Frida Kahlo... Więcej
Madryt myśli o Rodinie
photo
Do 3 maja Fundacja Canal zaprasza we współpracy z Muzeum Rodina do odkrywania innego oblicza twórcy słynnego Myśliciela - Auguste'a Rodina. Ekspozycja, złożona z ponad 91 prac, w tym wielu rysunków, pozwala lepiej zrozumieć proces twórczy tego artysty... Więcej
Jeremy Shaw w Centrum Pompidou
photo
Od 26 lutego do 20 kwietnia kanadyjski artysta Jeremy Shaw prezentuje w Centrum Pompidou nietypowe doświadczenie artystyczne łączące muzykę, wideo, taniec, fotografię, a także nowe technologie... Więcej

25lut.
25 lutego

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

27lut.
27-28 lutego

Bruksela

Rada ds. Konkurencyjności

29lut.
29 lutego

Słowacja

Wybory parlamentarne

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°914
Demokracja europejska, system fundamentalny, który należy chronić
Opublikowany 30/11/2020
Biuletyn n°913
"Europejczycy nauczyli się, że powinni zbudować swoją strategiczną autonomię"
Opublikowany 23/11/2020
Biuletyn n°912
Zrozumieć nowy pakt o migracji i azylu
Opublikowany 16/11/2020
Biuletyn n°911
Europejskie fundusze państwowe - orientujmy oszczędności Europejczyków ku ich rozwijającym się przedsiębiorstwom
Opublikowany 09/11/2020
Biuletyn n°910
Amerykańskie wybory: Europo, co zrobić z Ameryką?
Opublikowany 02/11/2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020