Biuletyn n°881

Open panel Open panel
Biuletyn n°881
Biuletyn
wtorek, 3 marca 2020
numer 881
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Autorzy : Ramona Bloj, Myriam Benallaoua
Ramona Bloj, Myriam Benallaoua
Komisją i Europejskim Bankiem Centralnym kierują teraz kobiety. Parlament liczy obecnie 39,5% europosłanek, to więcej niż średnia w parlamentach narodowych. Ale równość jest nadal odległa zarówno w polityce, jak i w społeczeństwie. Tymczasem niektórzy politycy kwestionują prawa kobiet.
Więcej
Wybory : Opozycja pod wodzą Igora Matovicia zwycięzcą wyborów parlamentarnych
photo
Słowackie wybory 29 lutego wygrało ugrupowanie Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości (OL'aNO), partia prawicowa kierowana przez Igora Matovicia. Zdobyła 25,02% głosów i 53 na 150 mandatów w parlamencie. Partia SMER-SD dotychczasowego premiera Petera Pellegriniego uzyskała tylko 18,29% głosów i 38 mandatów. Ciężko przewidzieć, jaka będzie polityka Igora Matovicia, który do rządzenia będzie potrzebował stabilnych sojuszników... Więcej

Fundacja : Państwo prawa w Europie
photo
6 marca Euractiv Bułgaria i grupa EPP organizują w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji w Sofii spotkanie na remat projektów Komisji Europejskiej w zakresie wspólnego mechanizmu sądowego i kryzysu państwa prawa we wschodniej części Unii. Weźmie w nim udział Eric Maurice kierujący biurem Fundacji w Brukseli... Więcej

Komisja : Ocena reform, zapobieganie i korekta nierównowag makroekonomicznych
photo
26 lutego Komisja opublikowała raporty dla poszczególnych krajów analizujące główne wyzwania społeczno-gospodarcze, z którymi powinny się zmierzyć państwa członkowskie, aby zrealizować 4 cele: zrównoważone podejście do środowiska, podwyższenie produktywności, sprawiedliwość i stabilność makroekonomiczną. W raportach podkreślono zwłaszcza silne rozbieżności w poziomie bezrobocia i zadłużenia. 3 kraje - Grecja, Włochy i Cypr - nadal mają nadmierne nierównowagi, a 9 innych (w tym Francja i Niemcy) mają nierównowagi... Więcej
Więcej
Raport na temat postępów poczynionych przez Albanię i Macedonię Północną
photo
2 marca Komisja przedstawiła zaktualizowane dane na temat postępów poczynionych przez Albanię i Macedonię Północną w zakresie przeprowadzania dalszych reform związanych z praworządnością. Oba kraje osiągnęły kolejne wymierne i trwałe rezultaty, w związku z czym zalecenie Komisji, by rozpocząć negocjacje akcesyjne z Albanią i Macedonią Północną, pozostaje aktualne... Więcej
Utworzenie zespołu w reakcji na koronawirusa
photo
2 marca Komisja ogłosiła utworzenie zespołu w reakcji na atak wirusa COVID-19 (koronawirusa). Kieruje nim 5 komisarzy - do spraw kryzysów, zdrowia, granic, transportu i gospodarki. Zespół będzie koordynować przepływ informacji, ocenę potrzeb i tworzenie narzędzi na szczeblu europejskim. Powstała również strona internetowa gromadząca dostępne informacje. Z kolei Rada w pełni uruchomiła zintegrowane uzgodnienia UE dotyczące reagowania na szczeblu politycznym w sytuacjach kryzysowych (IPCR)... Więcej

Rada : Konkluzje Rady ds. Konkurencyjności
photo
Obradujący 27 i 28 lutego ministrowie ds. konkurencyjności przedyskutowali Zielony Ład i najbardziej stosowne środki przejścia na gospodarkę obiegową oraz wsparcia przemysłu na drodze do neutralności węglowej w 2050 roku. Przyjęto konkluzje w sprawie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza dotyczące start-upów i MŚP. Ministrowie wymienili poglądy na temat wniosków z raportu Komisji w sprawie wyników jednolitego rynku, a także na temat wpływu koronawirusa na przemysł. Uzgodnili przyszłą strategiczną agendę na rzecz innowacyjności dla Europejskiego Instytutu Innowacyjności i Technologii... Więcej
Mandat w negocjacjach o przyszłych stosunkach ze Zjednoczonym Królestwem
photo
25 lutego ministrowie spraw europejskich przyjęli mandat w negocjacjach w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem, które prowadzone będą przez głównego negocjatora Michela Barniera. Pierwszy cykl rozmów rozpocznie się 2 marca. Ministrowie przygotowywali także posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 26 i 27 marca. Przeanalizowali propozycję Komisji na rzecz zreformowania procesu rozszerzenia. Przedyskutowali program legislacyjny Unii. Komisja poinformowała także ministrów o metodologii i trwających przygotowaniach dotyczących nowego cyklu oraz rocznego raportu w sprawie praworządności... Więcej
Więcej
Wytyczne na rzecz zatrudnienia
photo
26 lutego Komisja zaproponowała Radzie doroczne modyfikacje wytycznych na rzecz zatrudnienia. Rewizja ta służy większemu uwzględnieniu rocznej strategii na rzecz zrównoważonego wzrostu i celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (SDG) w europejskiej strategii na rzecz zatrudnienia... Więcej

Dyplomacja : 14 ministrów spraw zagranicznych krytykuje sytuację w Syrii
photo
14 europejskich ministrów spraw zagranicznych podpisało wspólny list w sprawie sytuacji w Syrii opublikowany 26 lutego. Skrytykowali w nim przeprowadzone przez reżim w Damaszku uderzenia z powietrza na północy kraju, w Idlibie. Operacje te, wspierane przez Rosję, naruszają międzynarodowe prawo humanitarne. Ministrowie zaapelowali o zawieszenie broni i zachęcali strony do wynegocjowania politycznego rozwiązania... Więcej
Więcej
Operacja Agénor w pełni operacyjna
photo
25 lutego operacja Agénor, wojskowa część misji monitorowania i bezpieczeństwa morskiego w Cieśninie Ormuz (EMASOH) realizowana przez 8 europejskich krajów, stała się w pełni operacyjna. Siły wchodzące w skład operacji zostały rozlokowane, zwłaszcza francuska fregata Forbin i holenderska De Ruyter... Więcej
Współpraca euro-afrykańska
photo
27 lutego, podczas 2. posiedzenia Komisji Unii Europejskiej i Komisji Unii Afrykańskiej w Addis Abebie, przewodniczący Komisji Unii Afrykańskiej Moussa Faki Mahamat potwierdził "różnice" między Afrykanami i Europejczykami w kwestii międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości i praw osób. Jego europejska odpowiedniczka Ursula von der Leyen (której towarzyszyło 20 komisarzy) potwierdziła zaś, że dwa kontynenty są "naturalnymi partnerami" i zaakcentowała sektory potencjalnej współpracy, powtarzając, że Afryka jest dla Europy priorytetem... Więcej

EBC : Sojusz na rzecz walki z cyberprzestępczością w finansach
photo
27 lutego Europol, Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa, Europejski Bank Centralny oraz szereg publicznych i prywatnych instytucji finansowych zapowiedziało uruchomienie inicjatywy dzielenia się cyberinformacjami i doniesieniami wywiadowczymi (CIISI-EU). Ma to powstrzymać zagrożenia polegające na naruszaniu cyberbezpieczeństwa w obszarze finansów... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Liczba wniosków o azyl wzrasta po raz pierwszy od 2015 roku
photo
W 2019 roku Unia Europejska odnotowała wzrost liczby wniosków o azyl o 13% po raz pierwszy od kulminacji w 2015, wynika z danych opublikowanych 26 lutego przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Złożono ponad 714 000 wniosków, a ich wnioskodawcy pochodzą głównie z Syrii, Afganistanu i Wenezueli. Wzrost można wyjaśnić podaniami składanym przez obywateli latynoamerykańskich zwolnionych z wiz. Wnioski o ochronę międzynarodową kończą się pozytywną decyzją tylko w 33% przypadków... Więcej
Więcej
Utworzenie Europejskiego Kolegium Wywiadu
photo
26 lutego 23 kraje, z których większość jest członkami Unii, podpisały w Zagrzebiu list intencyjny dotyczący formalnego utworzenia Europejskiego Kolegium Wywiadu - bezprecedensowej platformy mającej wzmocnić kulturę wywiadu na kontynencie. Będące inicjatywą francuską Kolegium powinno się zbierać 3 lub 4 razy do roku w konkretnych kwestiach... Więcej
Więcej
Dochodzenie w sprawie korupcji w piłce nożnej
photo
18 lutego, po dwóch latach śledztwa, hiszpańska Guardia Civil wspierana przez Europol przeprowadziła w Hiszpanii szereg przeszukań, które pozwoliły potwierdzić podejrzenia o działalność przestępczą wobec menadżerów graczy (stosowne doniesienia pojawiły się najpierw w ramach tzw. football leaks w 2016 roku). 5 osób jest ściganych i podejrzanych o organizowanie transferów fikcyjnych graczy za pośrednictwem cypryjskiego klubu celem uniknięcia hiszpańskiego fiskusa, ale także tego w Belgii i w Serbii. Ponad 10 mln euro zysków miało zostać następnie zainwestowanych, w szczególności dzięki maltańskiemu przedsiębiorstwu doradzającemu w sprawach podatkowych. To ostatnie miało zarządzać firmami krzakami służącymi zakamuflowaniu nielegalnej działalności... Więcej
Więcej

Niemcy : Nowa ustawa, by ułatwić imigrację ekonomiczną
photo
1 marca w Niemczech weszła w życie nowa ustawa, która dotyczy pracowników wykwalifikowanych. Upraszcza proces uzyskania wiz do pracy, w szczególności wnioskodawcom będącym absolwentami spoza Unii. Celem ustawy jest uzupełnienie braków wykwalifikowanej siły roboczej w Niemczech... Więcej

Hiszpania : Spotkanie rządu z katalońskimi przywódcami
photo
26 lutego hiszpański premier Pedro Sanchez spotkał się z przewodniczącym regionu Katalonii Quimem Torrą, aby przedyskutować kryzys powstały na tle niepodległościowych żądań wysuwanych przez regionalny rząd. Dwóch przywódców doszło do wspólnej konstatacji, że "polityczna natura konfliktu" wymaga politycznego rozwiązania. Porozumieli się w sprawie utworzenia grupy roboczej oraz organizowania w Madrycie i Barcelonie comiesięcznych spotkań... Więcej
Więcej

Grecja : Napływ migrantów z Turcji
photo
Według Organizacji Narodów Zjednoczonych na granicy między Turcją i Grecją znajduje się ponad 13 000 migrantów. Dotarli tam ze Stambułu przy wsparciu tureckich władz, które chcą, żeby Unia pomogła im na terytorium Turcji (tureckie oddziały mierzą się z rosyjsko-syryjską ofensywą). Grecki rząd zawiesił procedury azylowe i zwrócił się o uruchomienie art. 78 ust. 3 Traktatu w sprawie funkcjonowania UE, który przewiduje kroki na wypadek "nadzwyczajnej sytuacji charakteryzującej się nagłym napływem obywateli państw trzecich". 2 marca agencja FRONTEX podjęła decyzję o uruchomieniu "szybkiej interwencji", aby pomóc Grecji. 3 marca kierownictwo trzech instytucji Unii Europejskiej uda się do Grecji, na granicę z Turcją, gdyż "wyzwanie, które musi przezwyciężyć Grecja jest wyzwaniem europejskim", jak ogłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen... Więcej

Włochy : Szczyt włosko-francuski
photo
27 lutego przewodniczący włoskiej Rady Giuseppe Conte spotkał się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem z okazji 35. szczytu francusko-włoskiego. Przywódcy dyskutowali na temat europejskiej polityki gospodarczej i klimatycznej oraz podkreśli konieczność wspierania wzrostu i zatrudnienia. Zapowiedzieli również wzmocnienie swojej koordynacji w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Dwa kraje zamanifestowały wzajemną solidarność, w chwili gdy Włochy dotknięte są epidemią koronawirusa... Więcej
Więcej
Koronawirus: posiedzenie ministrów zdrowia w Rzymie
photo
25 lutego, na zakończenie posiedzenia w Rzymie, ministrowie zdrowia Włoch i sześciu innych europejskich krajów - Francji, Niemiec, Austrii, Chorwacji, Słowenii i Szwajcarii - a także unijna komisarz ds. zdrowia Stella Kyriakides zdecydowali o tym, by nie zamykać granic... Więcej
Więcej

Polska : Wymiar sprawiedliwości pod presją
photo
W raporcie opublikowanym 29 lutego Iustitia, główne stowarzyszenie polskich sędziów, opowiada o postępowaniach i procedurach dyscyplinarnych wszczętych przez władze przeciwko sędziom, a także o przypadkach wywierania presji czy doświadczanych prześladowaniach... Więcej

Rumunia : Florin Cîtu mianowany premierem
photo
Po tym jak 24 lutego Sąd Konstytucyjny unieważnił powołanie Ludovica Orbana, 26 lutego rumuński prezydent Klaus Iohannisi mianował na premiera Florina Cîtu, dotychczasowego ministra finansów z Partii Narodowo-Liberalnej (PNL)... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Rząd prezentuje swoje stanowisko w sprawie przyszłych relacji z Unią
photo
27 lutego brytyjski rząd opublikował swoje stanowisko w sprawie przyszłych relacji Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską. Zaprezentowano szereg umów naśladujących typ porozumienia, które zawarto między Unią i Kanadą: propozycję ogólnej umowy o wolnym handlu pokrywającej niemal całą wymianę handlową, osobną umowę w sprawie rybołówstwa, umowę o stosowaniu prawa i na temat współpracy w sprawach karnych, ale także porozumienia w kwestiach technicznych dotyczące lotnictwa, energii i cywilnej współpracy jądrowej. Negocjacje rozpoczną się 2 marca... Więcej
Więcej

Słowenia : Janez Jansa nowym premierem
photo
26 lutego prezydent Borut Pahor desygnował na premiera Janeza Jansę, szefa Słoweńskiej Partii Demokratycznej (SDS). Podpisał on umowę koalicyjną zapewniającą mu poparcie 48 z 90 osób zasiadających w parlamencie. Jego partnerami są centroprawicowa partia Nowa Słowenia (N.Si) i dwa małe ugrupowania (Partia Nowoczesnego Centrum - SMC oraz Demokratyczna Partia Emerytów Słowenii, DeSUS), które uczestniczyły w poprzedniej koalicji centrolewicowej. Janez Jansa był już premierem w latach 2004-2008 i 2012-2013... Więcej
Więcej

Rada Europy : Zaniepokojenie wzrostem ksenofobii w Europie
photo
W swoim rocznym raporcie za 2019 (opublikowanym 27 lutego) organ Rady Europy składający się z niezależnych ekspertów i mający za zadania zwalczanie rasizmu i nietolerancji (ECRI) wyraża zaniepokojenie narastaniem dyskursu nienawiści oraz wzrostem antysemityzmu i islamofobii w Europie. Odnotowując niejednorodne tendencje na kontynencie, ECRI wskazuje na przypadki skrajnie poważnej dyskryminacji w internecie czy w dyskursie politycznym, które mogą się przełożyć na akty przemocy - najświeższy przykład to strzelanina w Hanau, w Niemczech, w której zabito 9 osób... Więcej
Więcej

ONZ : Atak COVID-19
photo
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia z 2 marca naliczono 91 000 przypadków CIVID-19 (koronawirusa) w 60 krajach, a ponad 3 100 osób zmarło. Uważając, że kluczowe jest "przerwanie łańcucha przekazywania" organizacja wzywa wszystkie kraje do informowania ludności, poszerzenia nadzoru, zajmowania się wszystkimi przypadkami i podejmowania wszelkich niezbędnych kroków... Więcej

MFW : Opracowanie na temat zakupu aktywów przez EBC
photo
W raporcie opublikowanym 28 lutego Międzynarodowy Fundusz Walutowy analizuje wpływ programu zakupu aktywów w Europejskim Banku Centralnym na międzynarodowe przepływy kapitału. Stwierdzono, że inwestorzy w strefie euro przekierowali swoje aktywa na aktywa spoza strefy euro. Stwierdzono również, że program miał odmienne skutki w zależności od sektora lub kraju strefy euro... Więcej

Eurostat : Raport na temat wydatków publicznych i zdrowia
photo
Według opracowania Eurostatu opublikowanego 27 lutego w 2018 roku wydatki publiczne w Unii stanowiły 46,7% PKB. Od 2012 ten odsetek ciągle spada (wtedy było to 49,7%). Najważniejsza pozycja to ochrona socjalna: 41,2% łącznych wydatków publicznych i 19,2% PKB. To zarazem jedyna pozycja, której udział w latach 2007-2018 wzrósł. W tym samym okresie wydatki w zakresie usług publicznych spadły o 2,1 punktu... Więcej

Opracowania/raporty : Brexit: koszt barier pozataryfowych
photo
Według opracowania Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), opublikowanego 25 lutego, całkowita porażka negocjacji Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską (trwających do końca roku) mogłaby kosztować brytyjską gospodarkę 32 mld dolarów z powodu skurczenia się tamtejszego eksportu o 14%. Byłby to bardzo poważny cios dla brytyjskiej gospodarki, bo unijny rynek stanowi 46% jej rynków zbytu... Więcej

Kultura : Rembrandt w Madrycie
photo
Do 24 maja w Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie czynna jest wystawa poświęcona życiu Rembrandta w Amsterdamie. Na ekspozycji pokazano 97 dzieł wielu artystów niderlandzkiego "złotego wieku", w tym 39 portretów Rembrandta... Więcej
Pejzaże Moneta w Poczdamie
photo
Do 1 czerwca Muzeum Barberini w Poczdamie organizuje w partnerstwie z Denver Art Museum wystawę pejzaży Claude'a Moneta. By pokazać, jak z biegiem czasu ewoluował styl artysty, wystawiono ponad 100 dzieł... Więcej
Więcej
Kolekcja Hahnloser w Albertinie
photo
Do 24 maja Muzeum Albertina w Wiedniu wystawia jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji sztuki nowoczesnej - kolekcję pary Hahnloser-Bühler. Tworzony w latach 1905- 1936 zbiór obejmuje dzieła Pierre'a Bonnarda, Ferdinanda Hodlera, Henriego Matisse'a i Félixa Vallottona, ale także Cézanne'a, Renoira, Toulouse-Lautreca i Van Gogha... Więcej
Cezanne i mistrzowie. Sen o Włoszech
photo
Do 5 lipca Muzeum Marmottan Monet organizuje wystawę "Cezanne i mistrzowie. Sen o Włoszech", na której pokazano najbardziej znane dzieła artysty pochodzącego z Aix-en-Provence oraz włoskich malarzy epoki renesansu. Podkreślono wpływ łacińskiej kultury na styl artystyczny Cezanne'a oraz jego wpływ na włoski nurt Novecento... Więcej

4marz.
4 marca

Zagrzeb

Nieformalne posiedzenie ministrów obrony

5marz.
5 marca

Zagrzeb

Nieformalne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

Bruksela

Rada ds. Środowiska

6marz.
6 marca

Bruksela

Nadzwyczajne posiedzenie Rady na temat zdrowia

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020