Biuletyn n°882

Open panel Open panel
Biuletyn n°882
Biuletyn
wtorek, 10 marca 2020
numer 882
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Autor : Françoise Grossetête
Françoise Grossetête
Wykryta w grudniu epidemia COVID-19 rozciąga się teraz na wszystkie kontynenty, pokrywając 98 krajów. Na razie uchowała się jedynie Arktyka. Do szoku sanitarnego dochodzi więc szok gospodarczy wzmocniony przez zjawisko psychozy w społeczeństwie. Koronawirus stanowi zbiorowe wyzwanie i bardziej niż kiedykolwiek oczywista staje się konieczność zbudowania europejskiej polityki zdrowotnej.
Więcej
Fundacja : Dzielenie się danymi i nowa rewolucja przemysłowa
photo
19 marca Fundacja organizuje w Brukseli seminarium na temat dzielenia się danymi i nowej rewolucji przemysłowej. Przemówienie otwierające wygłosi unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton. Seminarium odbędzie się w Stałym Przedstawicielstwie Francji przy Unii. Rejestracja obowiązkowa... Więcej
Więcej
25 lat EUROMARFOR, specyfika europejskich sił morskich
photo
25 marca Fundacja organizuje w Brukseli Europejski Dialog Strategiczny z okazji 25-lecia EUROMARFOR. Czterej dowódcy flot krajów uczestniczących - Francji, Hiszpanii, Włoch i Portugalii - opowiedzą o wyzwaniach związanych z europejskimi siłami morskimi... Więcej

Koronawirus : Konkluzje Rady ds. Zdrowia
photo
6 marca ministrowie zdrowia uczestniczyli w nadzwyczajnym posiedzeniu, którego celem było przedyskutowanie wzrostu liczby przypadków COVID-19 w Unii. Ministrowie podkreślili konieczność współpracy i zwiększenia wymiany informacji. Przypomnieli o znaczeniu uwrażliwiania i ochrony grup ryzyka. Ministrowie podkreślili również konieczność kontrolowania przemieszczania się w strefach ocenianych jako niebezpieczne i monitorowania w Unii dyspozycyjności sprzętu medycznego i leków... Więcej
Dodatkowe 37,5 mln euro na walkę z COVID-19
photo
Komisja zwiększyła środki przeznaczone na walkę z COVID-19 (koronawirusem) poprzez wkład z funduszu Horyzont 2020 w wysokości 37,5 mln euro. Pieniądze te mają dofinansować 17 projektów realizowanych przez 136 ekip badawczych pracujących nad opracowaniem testów diagnostycznych dla COVID-19, a także nad szczepionką i leczeniem... Więcej
Więcej
Krajowe narzędzia przeciwko COVID-19
photo
W obliczu epidemii COVID-19 europejskie rządy stworzyły strony internetowe mające informować ludność o wirusie, o podjętych krokach i środkach ostrożności. We Francji rząd podjął decyzję o zakazaniu zgromadzeń powyżej 1 000 osób. Jest to także środek zalecany przez rząd niemiecki... Więcej
Więcej
Włochy: izolacja w obliczu koronawirusa
photo
9 marca włoski premier Guiseppe Conte podpisał w obliczu COVID-19 dekret w sprawie środków izolacyjnych na terytorium całego kraju obowiązujących do 3 kwietnia. Dekret zakazuje zgromadzeń w miejscach publicznych i ogranicza przemieszczanie się ludności do spraw pilnych i obowiązków zawodowych. Uniwersytety, ośrodki kultury, siłownie pozostaną zamknięte. Bary i restauracje zamykają się o godz. 18, a wydarzenia sportowe są zawieszone... Więcej
Więcej

Migracje : Konkluzje na temat granic zewnętrznych
photo
4 marca obradowali europejscy ministrowie spraw wewnętrznych. Zadeklarowali wsparcie dla Grecji, Bułgarii i Cypru mierzących się z napływem migrantów pochodzących z Turcji. "Stanowczo odrzucili" wykorzystywanie przez Turcję presji migracyjnej do celów politycznych i zaapelowali do tureckiego rządu o poszanowanie porozumienia z 2016 roku w sprawie zarządzania ruchami migracyjnymi. Ministrowie wyrazili gotowość wzmocnienia misji FRONTEX-u i podjęcia "wszelkich niezbędnych kroków", by uniemożliwić nielegalne przekraczanie unijnych granic... Więcej
Oświadczenie w sprawie Syrii i skutków konfliktu dla greckiej granicy
photo
Obradujący 6 marca ministrowie spraw zagranicznych zwrócili się do Turcji o poszanowanie porozumienia z 2016 roku w sprawie zarządzania migracjami i zaprzestanie instrumentalizowania migrantów na greckiej granicy. Zaapelowali też do walczących w Syrii o zaprowadzenia trwałego zawieszenia broni (zwłaszcza w Idlibie), o powrót do stołu negocjacyjnego i pozostawienie cywilom dostępu do pomocy humanitarnej... Więcej
Pomoc Unii dla Grecji w celu zarządzania napływem migrantów
photo
3 marca przewodniczący Komisji, Parlamentu i Rady Europejskiej Ursula von der Leyen, David Sassoli oraz Charles Michel, a także premierzy Grecji i Chorwacji Kyriakos Mitsotakis i Andrej Plenković udali się na grecko-turecką granicę, gdzie w poprzednich dniach dotarło ponad 13 000 migrantów. U. von der Leyen ogłosiła wysłanie na granice zespołu szybkiego reagowania, a także 7 patrolowców, 2 helikopterów i samolotu rozmieszczonych przez agencję FRONTEX. Na miejsce posłanych zostanie dodatkowych 100 pograniczników, a Grecja otrzyma 700 mln euro na zarządzanie migracjami i niezbędną infrastrukturę, a także pomoc medyczną na żądanie... Więcej
Więcej
Wojna w Syrii: 170 mln euro na pomoc humanitarną
photo
4 marca Josep Borell, Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych, ogłosił w trakcie podróży do Ankary wyasygnowanie 170 mln euro pomocy humanitarnej dla Syrii, w tym 60 mln dla północnego-zachodu tego kraju. Komisja ocenia, że łącznie w Syrii pomocy humanitarnej potrzebuje 11 mln osób. Fundusze te mają sfinansować misje humanitarne prowadzone przez lokalne organizacje pozarządowe, a także obecne w Syrii agencje... Więcej
Więcej
Spotkanie z tureckim prezydentem
photo
9 marca turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan został przyjęty w Brukseli przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela i przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen, aby wspólnie przedyskutować kryzys migracyjny na grecko-tureckiej granicy. Centralnym tematem rozmów był kryzys syryjski i brak poszanowania porozumienia z 2016 roku, w którym Turcja zobowiązała się do kontrolowania swoich granic z Unią w zamian za europejską pomoc dla uchodźców obecnych w Turcji... Więcej
Więcej | Więcej

Równość płci : Nowa strategia Komisji
photo
5 marca Komisja zaprezentowała swoją strategię na rzecz równości płci. Strategia określa środki prawne na 5 kolejnych lat (zwłaszcza w zakresie harmonizacji kryminalizacji przemocy wobec kobiet i przyjęcia wiążących środków w sprawie równości płac). Poza tym, Komisja zobowiązała się do osiągnięcia do końca 2024 roku parytetu na wszystkich szczeblach swojej hierarchii i włączenia aspektu płci do wszystkich polityk Unii dzięki nowej grupie zadaniowej... Więcej
Więcej
Jedynie 1 stanowisko managerskie na 3 zajmowane jest przez kobietę
photo
Według raportu Eurostatu opublikowanego 6 marca w 2019 roku kobiety zajmowały tylko 37% stanowisk kierowniczych (w porównaniu do 36% w 2012). Stanowią one tylko 1/4 członków zarządów przedsiębiorstw giełdowych i zajmują jedynie 18% stanowisk w ramach kadry wyższej. Najwyższe proporcje kobiet zajmujących stanowiska kierownicze odnotowano na Łotwie (53%), a najniższe na Cyprze (19%), podczas gdy Francja ma największy odsetek kobiet będących członkami zarządów (45%)... Więcej

Komisja : Propozycja Europejskiego prawa o klimacie
photo
4 marca Komisja zaprezentowała swoją propozycję prawa o klimacie, które ma uczynić dla Unii wiążącym cel neutralności klimatycznej do roku 2050. Komisja miałaby monitorować postępy państw członkowskich w obszarze środowiska i mogłaby formułować dla nich nich zalecenia. Do września Komisja ustali cel klimatyczny na 2030, a potem zaproponuje trajektorię na okres 2030-2050... Więcej
Propozycja strategii wobec Afryki
photo
9 marca Komisja zaprezentowała swoje propozycje wzmocnienia współpracy z Afryką w pięciu obszarach: zielona transformacja, transformacja cyfrowa, wzrost i zatrudnienie, rządzenie oraz migracja. Propozycje te zostaną przeanalizowane podczas kolejnego szczytu z Unią Afrykańską w październiku, aby określić wspólne priorytety strategiczne... Więcej
Porozumienie z platformami w sprawie publikacji danych
photo
5 marca Komisja poinformowała o porozumieniu z Airbnb, Booking, Expedia Group i TripAdvisor w sprawie dzielenia się przez nie ich danymi z Eurostatem. Udostępniane dane dotyczyć będą liczby rezerwowanych nocy i liczby klientów. Na ich podstawie Eurostat przeprowadzi badania na szczeblu europejskim, ale także na szczeblu lokalnym i krajowym, żeby stworzyć bardziej precyzyjny obraz sektora turystycznego... Więcej

Rada : Konkluzje Rady ds. Środowiska
photo
5 marca ministrowie ds. środowiska przyjęli długoterminową strategię Unii służącą osiągnięciu celów zawartych w porozumieniu paryskim, ale także wymienili poglądy na temat wdrażania Zielonego Ładu. Poruszono kwestię uwzględnienia stabilności ekologicznej w semestrze europejskim. Przyjęto konkluzje w sprawie kroków, jakie należy podjąć, by poprawić jakość wody i powietrza... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów obrony
photo
4 i 5 marca w Zagrzebiu obradowali ministrowie obrony Unii. Celem było przedyskutowanie sytuacji w Syrii i jej konsekwencji dla Europy Południowo-Wschodniej, a także wzmocnienie współpracy w zakresie obrony w Unii oraz kooperacji z NATO. Następnie wymieniono poglądy na temat stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i podkreślono konieczność stworzenia jasnej strategii na rzecz przyszłości europejskiej obrony... Więcej
Więcej
Przedłużenie zamrożenia majątków 10 osób na Ukrainie
photo
5 marca Rada zdecydowała o przedłużeniu o rok zamrożenia majątków 10 osób uważanych za winne sprzeniewierzenia ukraińskich funduszy publicznych. Środki przeciwko 2 osobom nie zostały odnowione. Sankcje zostały wprowadzone w 2014 roku i są rokrocznie przedłużane. Środki indywidualne kumulują się z innymi, ogólnymi restrykcjami (sankcjami gospodarczymi, środkami dyplomatycznymi)... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Odrzucenie skargi katalońskiego separatysty Oriola Junquerasa
photo
3 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii odrzucił skargę katalońskiego separatysty Oriola Junquerasa wybranego na europosła w 2019 roku. Junqueras, skazany przez hiszpański Sąd Najwyższy na 13 lat więzienia za rolę, jaką odegrał w organizacji referendum w sprawie katalońskiej niepodległości w 2017, nie uzyskał od hiszpańskiego wymiaru sprawiedliwości zgody na zasiadanie w Parlamencie. Wnioskował o swoje uwolnienie, uzyskanie immunitetu parlamentarnego i zawieszenie decyzji o wakacie jego mandatu wydanej przez Parlament 13 stycznia. Trybunał ocenił, iż nie jest kompetentny, by unieważnić ten akt Parlamentu, ani by skierować nakazy do hiszpańskich władz... Więcej
Więcej
Ustawa przeciwko zagranicznym uniwersytetom na Węgrzech narusza unijne prawo
photo
5 marca rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii potwierdził, że wprowadzone przez Budapeszt wymogi dla zagranicznych uniwersytetów są dyskryminujące, naruszają europejskie przepisy. W listopadzie 2019 roku Uniwersytet Środkowoeuropejski, założony przez amerykańskiego finansistę węgierskiego pochodzenia George'a Sorosa, musiał przeprowadzić zasadniczą część swojej działalności z Budapesztu do Wiednia. Powodem była nowa legislacja obligująca zagraniczne uniwersytety zlokalizowane na Węgrzech do posiadania kampusu i prowadzenia zajęć w ich kraju pochodzenia... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat równoważonego transportu w miastach
photo
Według raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (opublikowanego 4 marca) miasta nie są nastawione na bardziej zrównoważone środki transportu, pomimo apelu Komisji z 2014 roku o radykalną zmianę i 16,5 mld euro inwestycji. W raporcie wskazano zwłaszcza, że wykorzystywanie samochodów prywatnych nie zmalało, a zanieczyszczenie atmosferyczne nadal przekracza akceptowalne progi sanitarne. Projekty finansowane przez Unię, mierzące się z szeregiem trudności, nie okazały się tak skuteczne, jak przewidywano... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : 1 Europejczyk na 5 jest ofiarą zanieczyszczenia hałasem
photo
5 marca Europejska Agencja Środowiska (EEA) ostrzegła, że 1 Europejczyk na 5 jest ofiarą zanieczyszczenia hałasem, a to czynnik, który zagraża zdrowiu. Agencja podkreśliła, że cel zredukowania zanieczyszczenia hałasem na 2020 rok nie zostanie osiągnięty. Zanieczyszczenie to powinno się nawet zwiększyć z powodu przyszłego rozwoju obszarów miejskich i rosnącego popytu na mobilność", odnotowała EEA... Więcej

Francja : Europejski Pakt na rzecz Zrównoważonego Wykorzystywania Tworzyw Sztucznych
photo
6 marca 14 państw członkowskich, ponad 30 przedsiębiorstw i 2 organizacje pozarządowe podpisały Pakt na rzecz Zrównoważonego Wykorzystywania Tworzyw Sztucznych, który zobowiązuje je do lepszego zarządzania opakowaniami i jednorazowymi produktami z plastiku. Tymczasem w 2015 roku wyprodukowano 448 mln ton plastiku. Celem inicjatywy zapoczątkowanej przez Francję i Holandię jest zmniejszenie wykorzystania "czystego" plastiku poprzez zwiększenie udziału plastiku recyklingowanego. Pakt przewiduje także podwyższenie zdolności do recyklingu o 25% i że do 2025 roku wszystkie jednorazowe opakowania i plastik będą recyklingowane... Więcej
Więcej

Rumunia : Wniosek o procedurę w sprawie nadmiernego deficytu przeciwko Rumunii
photo
4 marca Komisja zarekomendowała Radzie wszczęcie wobec Rumunii procedury nadmiernego deficytu. Oceniła rumuński deficyt jako zbyt wysoki (3,9% PKB w 2019 roku) i zwróciła się do rumuńskiego rządu o kroki umożliwiające zejście poniżej 3% do 2022... Więcej

Słowacja : Rząd ma stworzyć Igor Matović
photo
4 marca słowacka prezydent Zuzana Caputowa powierzyła misję utworzenia rządu Igorowi Matoviciowi, którego ugrupowanie Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości (OL'aNO) zwyciężyło w wyborach 29 lutego. M. Matović będzie rozmawiał o stworzeniu koalicji z partiami Wolność i Solidarność (SaS), Dla Ludzi (Za L'udi) i Jesteśmy Rodziną (Sme Rodina). Taka koalicja miałaby w parlamencie 95 na 150 mandatów... Więcej
Więcej

Słowenia : Janez Jansa desygnowany na premiera
photo
3 marca słoweński parlament desygnował na premiera Janeza Jansę (stosunkiem 52 głosów do 31). Jego koalicja rządowa obejmie Partię Demokratyczną (SDS), Partię Nowoczesnego Centrum (SMC), Demokratyczną Partię Emerytów Słowenii (DeSUS) i Nową Słowenię (NSi). Teraz Jansa musi zaprezentować skład swojego rządu i uzyskać jego akceptację przez parlament... Więcej

Ukraina : Nowy rząd pod kierownictwem Denysa Szmyhala
photo
4 marca ukraiński parlament namaścił na premiera Denysa Szmyhala, dotychczasowego wicepremiera. Zastąpił on Ołeksija Honczaruka, który podał się do dymisji po 6 miesiącach rządów. Szef dyplomacji Wadym Prystajko został wicepremierem ds. integracji europejskiej, a Dmytro Kułeba został mianowany ministrem spraw zagranicznych... Więcej

Rada Europy : Raport w sprawie korupcji w Czechach
photo
5 marca organ antykorupcyjny Rady Europy (GREC) ocenił, że Czechy muszą przyspieszyć trwające reformy na rzecz zwalczania korupcji na wysokim szczeblu, zwłaszcza wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów. W swoim raporcie monitorującym GRECO stwierdza bowiem, że jedynie 1 z 14 rekomendacji została całkowicie wdrożona. Czeskie władze mają złożyć raport ze swoich postępów do końca roku... Więcej
Realizacja wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
photo
6 marca Komitet Ministrów Rady Europy przyjął 39 decyzji w sprawie implementacji wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących 19 państw członkowskich. Przyjęto również rezolucje końcowe - o zakończeniu monitoringu wykonania wyroku - dotyczące 81 wyroków i decyzji wymierzonych w 11 państw. Kolejne posiedzenie Komitetu w sprawie praw człowieka odbędzie się w czerwcu... Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Turcja potępiona za więzienie sędziego
photo
W orzeczeniu z 3 marca Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) zobligował Turcję do wypłacenia odszkodowania sędziemu zwolnionemu po nieudanym zamachu stanu w 2016 roku. Uznano, że turecki rząd nielegalnie przetrzymywał skarżącego, co naruszało jego prawo do wolności i bezpieczeństwa. Rząd oskarżał sędziego o przynależność do ruchu Fethullaha Gülena. Uważa, że ten ostatni stał za zamachem stanu... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Badanie na temat Europejczyków i cyfryzacji
photo
5 marca opublikowano wyniki sondażu Eurobarometru, które obrazują postawy Europejczyków w obliczu cyfryzacji. 8 na 10 respondentów chce, by producenci urządzeń cyfrowych byli zobowiązani do uproszczenia ich naprawy. 59% z nich jest gotowa dzielić się swoimi danymi z władzami publicznymi celem poprawienia usług publicznych. 71% potwierdza, że zmierzyła się ostatnio z dezinformacją, a 51% badanych sądzi, że konieczna jest publiczna interwencja, aby uregulować sztuczną inteligencję... Więcej
Więcej
Sondaż dotyczący pracy nierejestrowanej
photo
2 marca Komisja rozpoczęła kampanię na rzecz pracy rejestrowanej. Tymczasem badanie Eurobarometru pokazuje, że 1 na 10 Europejczyków zakupił w ciągu ostatnich 12 miesięcy towary lub usługi, które mogły pochodzić z pracy nierejestrowanej. Zakupy te, w 1/3 przypadków dokonane po znajomości, dotyczyły w większości prac naprawczych i remontów miejsca zamieszkania albo dbania o urodę. W jednym przypadku na dwa wybór opiera się głównie na czynnikach finansowych... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Raport SIPRI na temat handlu bronią
photo
Według rocznego raportu Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), opublikowanego 9 marca, w latach 2015-2019 Francja była trzecim co do wielkości eksporterem broni na świecie po Stanach Zjednoczonych i Rosji. Jak odnotowuje SIPRI, podczas gdy w tym samym okresie handel bronią zwiększył się o 5,5%, amerykański eksport wzrósł o 23%. Francuski eksport zwiększył się zaś o 72%, zwłaszcza dzięki kontraktom z Egiptem, Katarem i Indiami. W tym samym czasie eksport Niemiec (4. w rankingu) wzrósł o 17%... Więcej
Więcej

Kultura : Targi sztuki w Maastricht
photo
Do 15 marca trwają targi sztuki w Maastricht. 275 marszandów z 20 krajów wystawia rozliczne dzieła sztuki - obrazy, antyki, dzieła współczesne i fotografię... Więcej
Więcej
Lygia Clark w Muzeum Guggenheima
photo
Do 24 maja Muzeum Guggenheima w Bilbao prezentuje pierwsze dzieła Lygii Clark, podkreślając międzynarodowy wymiar stylu tej latyno-amerykańskiej postaci okresu powojennego. Określane jako "pole eksperymentu" malarstwo Clark ciągle próbuje przesunąć tradycyjne granice tego medium... Więcej
Andy Warhol w Tate Modern
photo
Od 12 marca do 6 września Tate Modern w Londynie składa hołd Andy'emu Warholowi. Na wystawie zaprezentowano jego liczne, rzadko wcześniej pokazywane dzieła, obrazy stworzone po 1970 roku... Więcej
Retrospektywa Turnera w Paryżu
photo
Od 13 marca do 20 lipca Muzeum Jacquemart-André w Paryżu organizuje we współpracy z Tate Gallery retrospektywę brytyjskiego malarza Josepha Turnera. Zaprezentowano 70 dzieł. Niektóre z nich pokazywane są we Francji po raz pierwszy... Więcej

10marz.
10 marca

Bruksela

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Rada Europejska na temat koronawirusa (wideokonferencja)

12marz.
12 marca

Bruksela

Rada ds. Handlu

Frankfurt

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

13marz.
13 marca

Bruksela

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

16marz.
16 marca

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020