Biuletyn n°883

Open panel Open panel
Biuletyn n°883
Biuletyn
wtorek, 17 marca 2020
numer 883
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Fundacja, choć przeszła na telepracę, pozostaje w sercu europejskich wydarzeń. Robimy wszystko, aby Wam dostarczyć najświeższe, najbardziej urozmaicone i najbardziej interesujące informacje na temat życia Unii, jej obywateli i państw członkowskich. W dalszym ciągu śledźcie nasze publikacje, refleksje i krótkie informacje na naszej stronie, w naszym cotygodniowym Biuletynie, w naszych mediach społecznościowych i naszej aplikacji. Można się z nami skontaktować telefonicznie lub mailowo.
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Autor : Jean Arthuis
Jean Arthuis
Po porażce lutowej Rady Europejskiej poświęconej budżetowi Unii na lata 2021-2027 rozbieżność między politycznymi deklaracjami i budżetowym pozorem stała się nie do zniesienia. Jean Arthuis, były przewodniczący Komisji Budżetu, ocenia, że Parlament Europejski, który może zostać postawiony przed nieodwracalnym porozumieniem - do zaakceptowania lub odrzucenia, może w uprawniony sposób zwrócić się o dodatkowy czas. Co do budżetu, trzeba przemyśleć pomysł na europejskie dobra publiczne.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Zwyciężyć wirusa
photo
W obliczu pandemii COVID-19 współpraca międzynarodowa jest skuteczniejsza niż jednostronne zamknięcie granic. Poza walką z wirusem europejskie państwa powinny także razem zareagować na katastrofę gospodarczą, która jawi się na horyzoncie, i uwolnić nadzwyczajne i znaczące środki budżetowe, napisał Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Koronawirus : Strategia na rzecz załagodzenia gospodarczych konsekwencji wirusa
photo
13 marca Komisja zaprezentowała swoją odpowiedź będącą próbą ograniczenia społeczno-gospodarczych konsekwencji pandemii COVID-19. Komisja proponuje przeznaczyć na walkę z wirusem 37 mld euro z polityki spójności i lepiej wykorzystać przewidzianą w traktatach elastyczność, aby umożliwić państwom członkowskim podjęcie wszelkich kroków budżetowych celem wsparcia systemu ochrony zdrowia i gospodarki. Proponuje wykorzystanie do tego budżetu Unii, Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i Europejskiego Funduszu Społecznego, żeby załagodzić społeczne skutki epidemii. Komisja zwraca się do państw członkowskich o zapewnienie przepływu sprzętu medycznego na jednolitym rynku... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Konkluzje Rady Europejskiej
photo
10 marca odbyło się posiedzenie Rady Europejskiej w formie wideokonferencji. Jej celem było przedyskutowanie epidemii koronawirusa. Szefowie państw i rządów podkreślili znaczenie wspólnego działania koordynowanego przez Komisję. Określili również 4 priorytety: ograniczenie propagowania się wirusa, przewidywanie potrzeb w zakresie sprzętu medycznego, finansowanie badań nad szczepionką i zaradzenie skutkom społeczno-gospodarczym... Więcej
EBC dorzuca 120 mld euro na wsparcie gospodarki
photo
12 marca Europejski Bank Centralny podjął decyzję o wydaniu do końca roku 120 mld euro na zakupy aktywów, aby wesprzeć gospodarkę w obliczu pandemii COVID-19. Zdecydował również, by nie obniżać stóp procentowych, ale przyznać europejskim bankom bardziej sprzyjające warunki refinansowania. Podczas konferencji prasowej prezes EBC Christine Lagarde wyraziła żal z powodu "zadowolenia i powolności" państw członkowskich w obliczu konsekwencji wirusa i zaapelowała o "ambitną i skoordynowaną" reakcję budżetową... Więcej
Więcej
Krajowe środki przeciwko COVID-19
photo
Wszystkie kraje Unii podjęły kroki mające spowolnić postępy wirusa i wesprzeć finansowo ich gospodarkę. Hiszpania zadekretowała 15-dniowy stan alarmowy. Niektóre kraje, jak Francja, Belgia i Irlandia zdecydowały o zamknięciu szkół i uniwersytetów oraz ograniczeniu zgromadzeń. Belgia zadekretowała zamknięcie barów, restauracji, miejsc związanych z kulturą i świętowaniem. Polska i Niemcy wprowadziły na swoich granicach kontrole sanitarne... Więcej
Więcej
Wideokonferencja ministrów edukacji
photo
12 marca, w trakcie wideokonferencji, ministrowie edukacji wymienili poglądy na temat kroków podjętych w różnych państwach członkowskich odnośnie COVID-19. Omówiona także została kwestia zamknięcia placówek szkolnych, zwłaszcza w zakresie nauczania na odległość i opieki nad małymi dziećmi... Więcej
Nadzwyczajne środki wsparcia dla kompanii lotniczych
photo
W obliczu spadku liczby pasażerów lotniczych z powodu epidemii COVID-19 komisarz ds. transportu Adina Valean zaprezentowała 10 marca propozycję służącą tymczasowemu zwolnieniu linii lotniczych z obowiązków w zakresie wykorzystania 80% ich przydziałów czasu na start lub lądowanie pod karą zmniejszenia liczby przydziałów w kolejnym roku. Obowiązek ten popycha firmy do utrzymania pustych lotów, co ma skutki gospodarce i środowiskowe... Więcej
Więcej
Ograniczenia w eksporcie materiałów ochronnych
photo
15 marca Komisja podjęła decyzję o uzależnieniu pozaunijnego eksportu indywidualnego sprzętu ochronnego (takiego jak maseczki, maski i ubrania ochronne) od zgody państwa. Mechanizm ten będzie ważny przez 6 kolejnych tygodni, aby uniknąć braków materiałów w Europie w trakcie pandemii koronawirusa. Przewodnicza Komisji Ursula von der Leyen wyraziła również żal z powodu zamykania wewnętrznych granic, co także blokuje łańcuchy zaopatrzenia w materiały... Więcej
Więcej
ONZ inicjuje fundusz solidarności
photo
13 marca Światowa Organizacja Zdrowia, Fundacja Narodów Zjednoczonych i Swiss Philantropy Foundation zainicjowały Fundusz Solidarnościowej Odpowiedzi w reakcji na COVID-19. Inicjatywa ta umożliwia osobom, przedsiębiorstwom i instytucjom przyczynianie się do globalnej walki z koronawirusem. Na 16 marca WHO doliczyło się ponad 160 000 zakażonych w 146 krajach i ponad 6 500 zgonów... Więcej
Stany Zjednoczone zawieszają ruch lotniczy ze strefą Schengen
photo
11 marca amerykański prezydent Donald Trump zdecydował o 30-dniowym zawieszeniu wstępu do Stanów Zjednoczonych dla obcokrajowców z państw członkowskich strefy Schengen. Powodem ma być pandemia COVID-19. Przewodniczący Komisji i Rady Europejskiej Ursula von der Leyen i Charles Michel wyrazili dezaprobatę wobec tego środka "przyjętego jednostronnie i bez konsultacji"... Więcej
Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
16 marca obradowała Eurogrupa. Chodziło o skoordynowanie reakcji gospodarczej państw członkowskich w obliczu koronawirusa. Eurogrupa poparła nadzwyczajne środki gospodarcze Komisji i Europejskiego Banku Centralnego oraz oceniła, że aktualne przepisy makroekonomiczne dają wystarczająco dużo elastyczności, by umożliwić państwom stawienie czoła kryzysowi. Ministrowie zadeklarowali gotowość "do podjęcia wszelkich skoordynowanych i decydujących działań, które będą niezbędne"... Więcej
Więcej
Wideokonferencja przywódców G7
photo
16 marca przywódcy krajów G7 dyskutowali w ramach telekonferencji o COVID-19. Zobowiązali się do wzmocnienia współpracy na rzecz zwalczania pandemii, w szczególności w zakresie informacji i badań. Zobowiązali się również do współpracy na rzecz łagodzenia konsekwencji gospodarczych i tworzenia fundamentów silnego ożywienia działalności gospodarczej, zwłaszcza poprzez działania instytucji międzynarodowych, banków centralnych oraz poprzez ułatwienia w handlu międzynarodowym... Więcej
Więcej
Dyskurs krajowych przywódców w obliczu COVID-19
photo
Europejscy przywódcy zabrali głos w swoich krajach, aby przypomnieć ludziom o ograniczeniu przemieszczania i zgromadzeń oraz ogłosić środki służące spowolnieniu postępów COVID-19. W Hiszpanii premier Pedro Sanchez wprowadził stan alarmowy. W Polsce premier Mateusz Morowiecki wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. We Francji prezydent Emmanuel Macron ocenił, że kraj jest na "wojnie" i ograniczył wszelkie przemieszczanie się, które nie jest niezbędne. W Niemczech kanclerz Angela Merkel wezwała rodaków, by nie podróżowali i zamknęła większość miejsc otwartych dla ludzi. W Zjednoczonym Królestwie premier Boris Johnson zwrócił się do Brytyjczyków o ograniczenie przemieszczania się oraz unikanie barów i restauracji, ale nie podjęto żadnego środka zapobiegawczego... Więcej
Więcej
Zalecenia dotyczące zarządzania granicami
photo
16 marca Komisja zaprezentowała swoje zalecenia dotyczące zarządzania granicami w obliczu pandemii COVID-19. Zaleca utrzymanie swobodnego przepływu towarów i usług. Odnośnie osób, państwa członkowskie mogą wprowadzić testy medyczne i zamknąć swoje granice. Poza tym, Komisja apeluje do państw członkowskich o zajmowanie się chorymi na miejscu zamiast ich odsyłać oraz by nie podejmować kroków, które mogą powodować długie kolejki oczekujących na granicach, w których wirus może się rozprzestrzeniać. Zaproponowała również wprowadzenie restrykcji dotyczących wstępu do strefy Schengen na okres 30 dni. Rozwiązanie to weszło w życie 17 marca... Więcej

Komisja : Nowa strategia przemysłowa
photo
10 marca Komisja przedstawiła swoją nową strategię, która służy wzmocnieniu konkurencyjności Unii przy jednoczesnym zaakcentowaniu neutralności klimatycznej oraz wyzwań cyfrowych. Komisja podkreśla konieczność udzielania pomocy MŚP i zmierzenia się z przeszkodami na jednolitym rynku. Strategia obejmuje zróżnicowane działania, takie jak plan działania dotyczący własności intelektualnej, środki mające zdekarbonizować przemysły energochłonne, fundusz na rzecz wprowadzania MŚP na giełdę. Komisja przeanalizuje również ryzyka i potrzeby różnych ekosystemów przemysłowych i dokona ponownej oceny swojej polityki konkurencji... Więcej
Więcej
Plan działania na rzecz gospodarki obiegowej
photo
11 marca Komisja zaprezentowała plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym w ramach Zielonego Ładu. Celem jest zagwarantowanie, by konsumowane zasoby pozostawały w gospodarce Unii tak długo, jak to możliwe. Plan ma na celu wzmocnienie konkurencyjności i praw konsumentów, przy jednoczesnym chronieniu środowiska. Jedynie 12% surowców wtórnych wraca do gospodarki. Komisja zobowiązała się do uczynienia zrównoważonych produktów normą, do zagwarantowania mniejszej ilości odpadów i do położenia nacisku na przemysły najbardziej konsumujące zasoby (tekstylny, elektroniczny, motoryzacyjny, opakowania)... Więcej
Finansowanie 107 innowacyjnych projektów
photo
12 marca Komisja ogłosiła, że Europejska Rada ds. Innowacji (obecnie w fazie pilotażu) sfinansuje 107 projektów na kwotę 344 mln euro. Pieniądze pochodzą z programu Horyzont 2020. Te projekty badawcze mają rozwinąć nowe technologie w takich obszarach jak środowisko czy zdrowie... Więcej
Więcej

Parlament : Na rzecz ambitniejszego wieloletniego budżetu
photo
11 marca europosłowie przedyskutowali z przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem wieloletni budżet Unii. Parlamentarzyści wyrazili swoje rozczarowanie porażką ostatniego posiedzenia Rady Europejskiej w kwestii przyjęcia budżetu na lata 2021-2027 oraz wyrazili swój sprzeciw wobec aktualnej propozycji budżetu. Oceniają, że przez nią Unia stanie się mniej ważna na świecie i że trwający kryzys wskazuje na konieczność silnego budżetu... Więcej
Debata na temat sytuacji migracyjnej
photo
11 marca europosłowie przedyskutowali sytuację migracyjną na grecko-tureckiej granicy z chorwacką prezydencją i komisarz Ylvą Johansson. Większość z nich skrytykowała fakt, że Turcja politycznie wykorzystuje uchodźców i wyraziła obawy związane z sytuacją humanitarną. Europosłowie podkreślili również konieczność zreformowania europejskiego prawa azylowego, by uniknąć nowego kryzysu migracyjnego... Więcej

Rada : Konkluzje ministrów spraw wewnętrznych
photo
Obradujący 13 marca ministrowie spraw wewnętrznych przedyskutowali sytuację na grecko-tureckiej granicy, która wydaje się stabilizować, i podsumowali wdrażanie środków pomocowych dla Grecji zapowiedzianych 4 marca. Następnie rozmawiali o pandemii COVID-19, aby poprawić wymianę informacji w sprawie wirusa, a także uruchomić nowe europejskie pomysły wzajemnej pomocy... Więcej
Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów transportu
photo
Obradujący 11 marca ministrowie transportu przyjęli oświadczenie mające rzucić podwaliny pod morską i rzeczną politykę transportową. W Deklaracji z Opatiji podkreślono 4 kierunki działań: ochronę środowiska, cyfryzację, zasoby ludzkie, bezpieczeństwo i konkurencyjność. Ministrowie dyskutowali również o konsekwencjach pandemii COVID-19 dla sektora transportu... Więcej
Więcej
Ukraina: odnowienie sankcji na 6 miesięcy
photo
13 marca Rada odnowiła sankcje gospodarcze przeciwko osobom, które naruszyły integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. Przyjęte w 2014 roku sankcje wymierzone są w 175 osób i 44 podmioty. Polegają na zamrożeniu aktywów finansowych, a także zakazie udostępniania im funduszy... Więcej

Dyplomacja : Nowy dowódca operacji Atalante
photo
13 marca Rada mianowała szefem operacji morskiej Atalante hiszpańskiego wiceadmirała lgnacio Villanuevę Serrano. Obejmie stanowisko 17 marca. Operacja EU NAVFOR Atalante przyczynia się do zapobiegania i zwalczania aktów piractwa u wybrzeży Somalii... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok w sprawie praw pasażerów linii lotniczych
photo
W wyroku wydanym 12 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii orzekł, że pasażerowi, który otrzymał odszkodowanie z tytułu odwołania lotu i zaakceptował lot alternatywny, przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu opóźnienia lotu alternatywnego. Trybunał zajął się przypadkiem pasażerów Finnair, których alternatywny lot miał 3-godzinne opóźnienie z powodu usterki części samolotu... Więcej
Nowy rzecznik generalny
photo
12 marca Rada Unii mianowała rzecznikiem generalnym Trybunału Sprawiedliwości Francuza Jeana Richarda de la Toura. Zastąpił Yves'a Bota, zmarłego w czerwcu 2019 roku. Kadencja J. Richarda de la Toura na stanowisku rzecznika rozpocznie się 23 marca i potrwa do 6 października 2024... Więcej

Europejskie agencje : FRONTEX: przyjazd 100 pograniczników do Grecji
photo
12 marca 100 pograniczników (obiecanych 3 marca przez Ursulę von der Leyen) zostało rozlokowanych na 2 miesiące w Grecji przez Frontex, w ramach wsparcia dla tego kraju, który mierzy się z silną presją migracyjną na swojej granicy z Turcją. Pogranicznicy, którzy są częścią zespołów szybkiego reagowania pochodzą z 22 państw członkowskich i dołączą do ponad 500 pograniczników już obecnych na miejscu... Więcej

Belgia : Specjalne kompetencje dla rządu
photo
17 marca belgijska premier Sophie Wilmès złożyła ślubowanie przed królem Filipem i pokieruje rządem wyposażonym w specjalne kompetencje, żeby stawić czoła pandemii COVID-19. Wilmès stała na czele rządu administrującego sprawami bieżącymi od upadku rządu Charlesa Michela w grudniu 2018 roku, z braku porozumienia politycznego w kwestii koalicji po wyborach w maju 2019. Główne belgijskie partie polityczne (z wyjątkiem flamandzkich nacjonalistów z N-VA) zobowiązały się ją poprzeć na odnawialny okres 3 miesięcy i umożliwić jej podejmowanie wszelkich kroków niezbędnych w reakcji na budżetowe i społeczno-gospodarcze konsekwencje pandemii... Więcej
Więcej

Grecja : Objęcie stanowiska prezydentki
photo
13 marca Ekaterini Sakielaropulu objęła stanowisko prezydentki Grecji. Parlament wybrał ją na 5-letnią kadencję 22 stycznia. To pierwsza kobieta w tym kraju pełniąca tę funkcję... Więcej
Więcej | Więcej
Wizyta premiera w Wiedniu i w Berlinie
photo
9 i 10 marca grecki premier Kyriakos Mitsotakis przebywał w Niemczech i w Austrii. Podczas niemiecko-greckiego forum w Berlinie rozmawiał z kanclerz Angelą Merkel o reakcji na kryzys graniczny między Grecją i Turcją oraz o przyszłości porozumienia UE-Turcja w sprawie migracji. W Wiedniu rozmawiał z kanclerzem Sebastianem Kurzem o kwestiach dotyczących sytuacji gospodarczej obu krajów... Więcej
Więcej

Włochy : 25 mld euro na walkę z pandemią COVID-19
photo
11 marca włoski premier Guiseppe Conte zapowiedział przeznaczenie 25 mld euro na walkę z epidemią COVID-19 w tym kraju. Wirus spowodował śmierć ponad 1 800 osób, a na terytorium całego państwa do 3 kwietnia obowiązują środki prewencyjne... Więcej
Więcej

Portugalia : Antonio Costa spotyka się z Angelą Merkel
photo
11 marca portugalski premier Antonio Costa pojechał do Berlina na roboczy obiad z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Dwoje przywódców omówiło pandemię koronawirusa, a poza tym relacje dwustronne i przygotowania do prezydencji w Radzie UE - w przypadku Niemiec w drugiej połowie 2020 roku, a w przypadku Portugalii w pierwszej połowie 2021... Więcej
Więcej

Rumunia : Ludovic Orban ponownie desygnowany na premiera
photo
14 marca Ludovic Orban, przewodniczący Partii Narodowo-Liberalnej (PNL), uzyskał od deputowanych wotum zaufania (286 głosów za na 309 głosujących). 5 lutego przegrał w głosowaniu, ale został przywrócony na stanowisko szefa rządu po tym, jak 12 marca zrezygnował z niego Florin Citu, wyznaczony na jego następcę. Premier uczynił priorytetem swojego rządu walkę z koronawirusem... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Pierwszy brytyjski budżet po brexicie
photo
11 marca brytyjski kanclerz skarbu Rishi Sunak zaprezentował projekt pierwszego budżetu po brexicie, który przewiduje 2-procentowy podatek od usług cyfrowych, nowe programy, by zastąpić unijne polityki środowiska, rolnictwa i rybołówstwa. Przewiduje także plan naprawczy na kwotę 30 mld funtów, aby stawić czoła pandemii... Więcej
Więcej

Słowenia : Nowy rząd kierowany przez Janeza Jansę
photo
13 marca słoweński parlament namaścił nowy rząd koalicyjny pod kierownictwem Janeza Jansy, który obejmuje Partię Nowoczesnego Centrum, Nową Słowenię i Demokratyczną Partię Emerytów. Za było 52 parlamentarzystów na 90. Rząd liczy 17 członków, w tym 4 kobiety... Więcej

Rada Europy : Deklaracja w sprawie praw dzieci
photo
11 marca Komitet Ministrów Rady Europy zaprezentował deklarację w sprawie praw dzieci. Zwraca się w niej do państw o zagwarantowanie dzieciom dostępu do wymiaru sprawiedliwości o zajęcie się przyczynami ubóstwa, wykluczenia społecznego, przemocy i dyskryminacji, jakich mogą doświadczać. Państwa powinny także chronić dzieci w kontekście migracji, a zwłaszcza dzieci bez ochrony rodziców... Więcej

MFW : Raport na temat hiszpańskiej gospodarki
photo
12 marca Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował swój raport na temat stanu hiszpańskiej gospodarki. Pomimo wyższej od unijnej średniej stopy wzrostu, MFW odnotowuje różnice gospodarcze i radzi krajowi, aby zajął się strukturalnym bezrobociem. MFW podkreśla również wyzwanie, jakim jest koronawirus, i zaleca Hiszpanii wzmocnienie szpitali i innych mechanizmów służby zdrowia, żeby chronić najsłabszą populację... Więcej

Opracowania/raporty : Sprawozdanie z działalności Unii Europejskiej w 2019 roku
photo
11 marca Komisja opublikowała doroczne sprawozdanie z działalności Unii za 2019, które podsumowuje główne polityki prowadzone przez Komisję w ciągu roku. W sprawozdaniu omówiono w szczególności Zielony Ład, plan inwestycji dla Europy, wzmocnienie FRONTEX-u czy wejście w życie porozumień o wolnym handlu z Japonią i Singapurem, podpisanie takiego porozumienia z Wietnamem i negocjacje umowy z MERCOSUR-em... Więcej

Kultura : Tycjan i mity
photo
Do 14 czerwca National Gallery w Londynie organizuje wystawę "Miłość, pożądanie i śmierć" - ekspozycję poświęconą Tycjanowi. Zgromadzono na niej obrazy słynnego włoskiego artysty przedstawiające klasyczne mity miłości, pokusy i kary zainspirowane "Metamorfozami" Owidiusza... Więcej
Zapalenie ognia olimpijskiego w Olimpii
photo
12 marca w Olimpii odbyła się ceremonia zapalenia płomienia igrzysk olimpijskich w Tokio. Po raz pierwszy w historii to kobieta - grecka atletka Anna Korakaki - rozpoczęła sztafetę, a po niej pobiegło m.in. dwoje unijnych komisarzy Maryia Gabriel i Margaritis Schinas... Więcej

16marz.
16 marca

Wideokonferencja przywódców G7

17marz.
17 marca

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

Wideokonferencja członków Rady Europejskiej

23marz.
23 marca

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020