Biuletyn n°884

Open panel Open panel
Biuletyn n°884
Biuletyn
wtorek, 24 marca 2020
numer 884
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Autor : Hervé Guillou
Hervé Guillou
By zmierzyć się z rozwojem konkurencji azjatyckiej, rosyjskiej i amerykańskiej oraz by ważyć na kluczowych dla jego działalności rynkach eksportowych, europejski wojskowy sektor stoczniowy musi się skoordynować i pójść naprzód w integracji przemysłowej - ocenia Hervé Guillou, dyrektor generalny Naval Group w ekskluzywnym wywiadzie dla Fundacji.
Więcej
Na pierwszej stronie! : 7 kapitalnych wyzwań
photo
Aby uniknąć sytuacji, że zagrożenie sanitarne, jakie stanowi wirus COVID-19, przekształci się w globalny i śmiertelny kryzys polityczny, trzeba przezwyciężyć 7 istotnych wyzwań, równie niespodziewanych co ważnych, ocenia Jean-Dominique Giuliani. Koordynacja i solidarność będą miały zasadnicze znacznie szczególnie dla Europejczyków... Więcej

Fundacja : Opracowanie na temat Unii w obliczu pandemii COVID-19
photo
40% populacji Unii Europejskiej w odosobnieniu i zamknięcie zewnętrznych granic UE na 30 dni podkreśla powagę kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19. Aby stawić mu czoła, Unia próbuje zastosować różne środki, które ma w swojej dyspozycji. Ale jej zdolność do działania zależy w dużej mierze od państw członkowskich i ich woli współdziałania. Od tego uzależniona jest jej reakcja i to, czy da dowód swojej odporności... Więcej

Koronawirus : EBC ogłasza zakupy obligacji na kwotę 750 mld euro
photo
18 marca Europejski Bank Centralny zapowiedział nowy nadzwyczajny plan, którzy ma pomóc stawić czoła kryzysowi gospodarczemu spowodowanemu przez pandemię koronawirusa. Do końca 2020 roku Bank zakupi publiczne i prywatne obligacje za 750 mld euro. Będzie to największa operacja refinansowania w jego historii. Rada Prezesów dała wyraz swojej determinacji w podejmowaniu wszelkich kroków, do jakich ma prawo, aby wesprzeć strefę euro... Więcej
Więcej | Więcej
Uruchomienie ogólnej klauzuli korekcyjnej
photo
23 marca ministrowie gospodarki wyrazili zgodę, by po raz pierwszy w historii uruchomić ogólną klauzulę korekcyjną z tytułu Paktu Stabilności i Wzrostu, w odpowiedzi na społeczno-ekonomiczne konsekwencje koronawirusa. 20 marca ze stosowną propozycją wyszła Komisja. Oznacza to, że państwa członkowskie będą mogły odstąpić od obowiązujących reguł budżetowych, a więc zwiększyć swoje deficyty, aby walczyć z negatywnymi skutkami pandemii... Więcej
Więcej
Utworzenie strategicznej rezerwy środków medycznych
photo
19 marca Komisja zaprezentowała koncepcję rezerwy strategicznej programu RescEU dedykowanej środkom medycznym do zwalczania COVID-19. Będzie ona dysponować kwotą 50 mln euro, którą w 90% pokryje unijny budżet. Rezerwa obejmie sprzęt dla krajów członkowskich najbardziej dotkniętych przez koronawirusa: respiratory, maski, szczepionki i wyposażenie laboratoryjne. Każde państwo będzie mogło dobrowolnie zgłosić chęć przechowywania u siebie zapasów i zamówić materiały... Więcej
Zalecenia w sprawie środków zdrowia publicznego i testów
photo
19 marca Komisja opublikowała swoje zalecenia dla państw członkowskich w sprawie wspólnotowych środków zdrowia publicznego i wykrywania choroby. W dokumentach tych zaproponowano skoordynowanie podejść państw członkowskich. W pierwszym zaproponowano odłożenie interwencji chirurgicznych nie mających pilnego charakteru, więcej telekonsultacji i zmobilizowanie do walki z wirusem wszelkiego wykwalifikowanego lub kształcącego się personelu. W drugim zalecono priorytetowe testowanie osób hospitalizowanych i osób leczących... Więcej
Wideokonferencja szefów państw i rządów
photo
Obradująca 17 marca w formie wideokonferencji Rada Europejska przyjęła środki zaproponowane przez Komisję służące zwalczaniu epidemii koronawirusa, w tym wprowadzenie ograniczeń wjazdów do Unii z krajów trzecich. Inne środki obejmują tymczasowe przepisy w zakresie przyznawania pomocy państwa, pakiet środków wspierających gospodarkę, zalecenia dotyczące wewnętrznych granic Unii, dzielenie się sprzętem medycznym i fundusz na rzecz badań. Szefowie państw i rządów zdecydowali również, że nie spotkają się na zaplanowanej Radzie Europejskiej 26 i 27 marca, ale będą odbywać cotygodniowe wideokonferencje... Więcej
Nowe wytyczne dotyczące praw pasażerów
photo
18 marca Komisja zaprezentowała wytyczne, by pomóc europejskim pasażerom i transportowcom w obliczu odwołania lotów związanego z ograniczeniami nałożonymi przez krajowe rządy celem walki z pandemią COVID-19. Wytyczne będą stosowane do tras obsługiwanych przez samoloty, pociągi, statki czy autobusy... Więcej
Więcej
Tymczasowe ramy pomocy państwowej
photo
19 marca Komisja przyjęła tymczasowe ramy środków pomocy państwowej, żeby zagwarantować przedsiębiorstwom wystarczającą płynność w trakcie kryzysu COVID-19. Tymczasowe ramy obejmują 5 typów pomocy: bezpośrednie dotacje, gwarancje kredytowe, publiczne pożyczki, gwarancje dla banków i ubezpieczenia kredytów eksportowych... Więcej
Narodowe plany wspierające gospodarkę
photo
17 marca francuski rząd zapowiedział, że w kryzysie COVID-19 wesprze gospodarkę i przedsiębiorstwa (zwłaszcza MŚP) kwotą ponad 300 mld euro. W Niemczech rząd przyjął 23 marca plan obejmujący pożyczkę na kwotę 156 mld euro i gwarancje bankowe dla przedsiębiorstw w wysokości 822 mld euro. 19 marca hiszpański rząd obiecał zmobilizowanie do 200 mld euro. W Polsce rząd zdecydował o stworzeniu planu w wysokości 212 mld zł (47,3 mld euro). W Zjednoczonym Królestwie pakiet środków obejmuje plan gwarancji na kwotę 330 mld funtów (358,6 mld euro) i 20 mld funtów (21,7 mld euro) podatkowego wsparcia dla przedsiębiorstw... Więcej
Środki krajowe
photo
17 marca Hiszpania, 2. europejski kraj najbardziej dotknięty po Włoszech, zamknął swoje granice z Francją i Portugalią, podczas gdy populacja jest w kwarantannie od 14 marca. W Niemczech władze zakazały 22 marca zgromadzeń z udziałem ponad 2 osób i zwrócono się do ludności o pozostanie w domach. 18 marca kanclerz wystąpiła w telewizji, co jest rzadkością. We Francji ludzie pozostaną w odosobnieniu co najmniej do 31 marca, a parlament przyjął nadzwyczajny plan sanitarny. W Polsce zakazane są zgromadzenia powyżej 50 osób i otwarte są jedynie zasadnicze sklepy. W Zjednoczonym Królestwie 23 marca premier Boris Johnson ogłosił plan odizolowania populacji... Więcej
Więcej
Nowe środki we Włoszech
photo
21 marca włoski rząd podjął decyzję o zaostrzeniu środków, próbując spowolnić pandemię COVID-19. Wspólne przemieszczanie się transportem publicznym i prywatnym zostało zakazane, z wyjątkiem dowiedzionych obowiązków zawodowych, przypadków absolutnie pilnych lub z powodów zdrowotnych. Działalność produkcyjna, "która nie jest ściśle konieczna, kluczowa i niezbędna", również została zawieszona... Więcej
Więcej
Decyzje ministrów transportu w sprawie transportu towarowego
photo
18 marca ministrowie transportu, obradujący w ramach wideokonferencji, przedyskutowali propozycję Komisji, by odciążyć wewnętrzne granice i zagwarantować swobodny przepływ towarów, zwłaszcza sprzętu medycznego, pomimo ograniczeń nałożonych na osoby. Komisja proponuje w szczególności stworzenie priorytetowych pasów (tzw. "zielonych") dla transportu towarowego oraz uelastycznienie reguł dotyczących prowadzenia i odpoczynku... Więcej
Więcej
Decyzje ministrów pracy i spraw społecznych
photo
20 marca ministrowie pracy i spraw społecznych dyskutowali w ramach telekonferencji o społecznych i gospodarczych skutkach pandemii COVD-19. Wymienili opinie na temat przyjmowanych w ich krajach środków pomocowych dla przedsiębiorstw i osób najsłabszych. Omówili także wykorzystywanie europejskich funduszy dla wsparcia europejskiej gospodarki... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów przemysłu
photo
20 marca ministrowie ds. przemysłu i rynku wewnętrznego dyskutowali w trakcie wideokonferencji o konsekwencjach koronawirusa. Potwierdzili znaczenie ochrony jednolitego rynku w obliczu groźby jego fragmentaryzacji pod presją pandemii (co pociągnęłoby za sobą poważne zakłócenia w łańcuchach produkcji). Ministrowie dyskutowali również o sposobie zwiększenia produkcji wyposażenia medycznego, o środkach wpierających przedsiębiorstwa oraz o ochronie swobody przepływu towarów i usług... Więcej
OECD wzywa do międzynarodowej koordynacji
photo
20 marca sekretarz generalny OECD Angel Gurria zaproponował międzynarodowy plan działania w obliczu pandemii COVID-19, podkreślając konieczność koordynacji w zakresie produkcji szczepionek, przy regulacjach polityk makroekonomicznych i finansowych oraz konieczność przywrócenia zaufania... Więcej
Odłożenie wyborów w Serbii i w Macedonii Północnej
photo
17 marca serbski prezydent Alexandar Vucić ogłosił odłożenie wszelkich wyborów zaplanowanych w Serbii w najbliższym czasie, zwłaszcza wyborów parlamentarnych 26 kwietnia. Macedoński prezydent Stevo Pendarosvki również odłożył głosowanie przewidziane na 12 kwietnia... Więcej
Więcej

Komisja : Projekt porozumienia ze Zjednoczonym Królestwem
photo
18 marca Komisja opublikowała projekt porozumienia o przyszłym partnerstwie ze Zjednoczonym Królestwem. Obejmuje on wytyczne zaaprobowane przez państwa członkowskie i pokrywa wszystkie aspekty przyszłego partnerstwa: prawne, ekonomiczne, handlowe, sądowe. Ze swojej strony Zjednoczone Królestwo również przygotowuje dokumenty dotyczące swoich przyszłych stosunków z Unią Europejską. Tymczasem cykl negocjacji został zawieszony z powodu pandemii koronawirusa... Więcej
Więcej
Nowe cele Partnerstwa Wschodniego
photo
18 marca Komisja zaproponowała nowe, długoterminowe cele strategiczne dla 6 krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Chodzi o pogłębienie integracji gospodarczej i wzmocnienie państwa prawa w tych krajach. Komisja zobowiązała się w szczególności do działań na rzecz zrównoważonego wzrostu, zredukowania śladu węglowego oraz ochrony praw człowieka i mniejszości... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
23 marca, w trakcie wideokonferencji, ministrowie spraw zagranicznych wymienili opinie na temat międzynarodowej reakcji w obliczu koronawirusa. Przedyskutowali sprowadzanie europejskich obywateli z krajów trzecich, pomoc dla najsłabszych krajów w kontekście wirusa, a także fałszywe informacje wymierzone w europejskich obywateli poza Unią. Omówiono też stosowanie umowy UE-Turcja w sprawie migracji i postępy w rozmowach w sprawie utworzenia nowej misji na Morzu Śródziemnym na rzecz kontrolowania embarga na sprzedaż broni do Libii... Więcej
Więcej
Telekonferencja przywódców Francji, Niemiec, Zjednoczonego Królestwa i Turcji
photo
17 marca odbyło się posiedzenie z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona, brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, niemieckiej kanclerz Angeli Merkel i prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana. Rozmowy dotyczyły walki z COVID-19, a także sytuacji humanitarnej w syryjskim mieście Idlib i kryzysu migracyjnego, zwłaszcza w zakresie porozumienia UE-Turcja w sprawie zarządzania granicami... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Alarm w sprawie sytuacji nieletnich bez opieki w Grecji
photo
17 marca Agencja Praw Podstawowych opublikowała raport na temat niepełnoletnich bez opieki w Grecji. Krytykuje w nim warunki, w jakich żyją ci młodzi migranci, narażeni na bezdomność i przemoc. Formułuje zalecenia dla wszystkich etapów relokacji, takie jak wyznaczenie tutora i przygotowanie przeniesienia. Zaleca zwłaszcza uwzględnianie dobrostanu dzieci, ale także uwzględnianie środków bezpieczeństwa związanych z koronawirusem... Więcej
Spadek liczby nielegalnych przekroczeń granic
photo
Jak wynika z danych opublikowanych przez FRONTEX 16 marca, w lutym spadła liczba wykrytych nielegalnych przekroczeń granic na głównych europejskich szlakach. Agencja naliczyła ich około 6 200, co w stosunku do poprzedniego miesiąca stanowi spadek o 42%. Najczęściej obieranym szlakiem jest nadal ten na wschodzie Morza Śródziemnego, a następnie ten przez Bałkany Zachodnie, na których najczęściej napotkanymi wśród migrantów nacjami są Afgańczycy i Syryjczycy... Więcej
Dochodzenie w sprawie fałszywych produktów związanych z koronawirusem
photo
20 marca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) ogłosił wszczęcie dochodzenia w sprawie fałszywych produktów związanych z koronawirusem. Produkty sprzedawane są za 5-10 euro sztuka, czyli trzykrotnie więcej niż wynosi ich cena rynkowa, prezentowane są jako ochrona przed wirusem i są wysyłane z fałszywymi certyfikatami importu. A nie chronią przed koronawirusem i mogą być niebezpieczne dla zdrowia, gdyż nie przestrzegają europejskich norm... Więcej
Więcej

Belgia : Nowy rząd kierowany przez Sophie Wilmès
photo
19 marca belgijska Izba Deputowanych udzieliła wotum zaufania rządowi kierowanemu przez Sophie Wilmès (Ruch Reformatorski), by mógł zarządzać kryzysem koronawirusa. Głosowanie to kładzie kres 454 dniom bez rządu w pełnym znaczeniu tego słowa. Rząd poparły francuskojęzyczne i niderlandzkojęzyczne partie liberalne, socjaliści i chrześcijańscy demokraci, ale pozostaje mniejszościowy. Premier zobowiązała się do zrezygnowania z pełni władzy, kiedy pandemia koronawirusa zostanie przezwyciężona... Więcej
Więcej | Więcej

Słowacja : Zaprzysiężenie rządu kierowanego przez Igora Matovicia
photo
21 marca nowy słowacki premier Igor Matović i jego rząd złożyli przysięgę przed prezydent Zuzaną Czaputową. Premier kieruje koalicją pochodzącą z ostatnich wyborów parlamentarnych 29 lutego. Znalazła się w niej jego partia OL'aNO (Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobistości), Jesteśmy Rodziną, Wolność i Solidarność oraz Dla Ludzi. W rządzie jest 16 ministrów, w tym 3 kobiety... Więcej
Więcej

Rada Europy : Wszelkie działania w kwestii azylu i migracji muszą się opierać na prawach człowieka
photo
17 marca Komisarz Praw Człowieka Rady Europy upublicznił list skierowany do Margaritisa Schinasa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskej, i Ylvy Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych, w którym zwraca ich uwagę na ważne kwestie związane z prawami człowieka, a dotyczące ochrony praw migrantów (w tym uchodźców i osób wnioskujących o azyl w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w ich bezpośrednim sąsiedztwie)... Więcej
Raport Komisji przeciw Rasizmowi na temat Niemiec
photo
W raporcie opublikowanym 17 marca Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) przy Radzie Europy wezwała Niemcy do zintensyfikowania starań na rzecz zapobiegania oraz zwalczania ekstremizmu i neonazizmu, a także czuwania, by przekazywano policji dowody na mowę nienawiści w internecie... Więcej
Raport na temat rasizmu i nietolerancji w Belgii
photo
18 marca Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) przy Radzie Europy opublikowała swój raport na temat Belgii. Stwierdziła postępy poczynione od czasu poprzedniego raportu z 2013 roku. Zaleciła jednakże, żeby skończyć z obowiązkiem sygnalizowania nielegalnych rezydentów przez osoby świadczące publiczne i prywatne usługi. ECRI nadal niepokoi się pewnymi kwestiami, takimi jak uwzględnianie różnorodności w szkołach, dostęp ofiar do wymiaru sprawiedliwości, cybermolestowanie, integracja migrantów czy ochrona praw Romów... Więcej

NATO : Raport roczny
photo
W swoim rocznym raporcie opublikowanym 19 marca sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podkreśla, że w 2019 organizacja dostosowywała się do złożonej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, wyposażając się zwłaszcza w nową politykę kosmiczną, w dostosowaną strukturę dowodzenia oraz w nowe środki zwalczania ataków hybrydowych i cyberataków. W sprawozdaniu podkreślono konieczność zapewnienia sprawiedliwego podziału obciążeń między sojusznikami w zakresie wydatków na obronność... Więcej

MFW : Raport na temat włoskiej gospodarki
photo
W opublikowanym 20 marca raporcie na temat stanu włoskiej gospodarki MFW odnotowuje postępy poczynione we wzmacnianiu systemu bankowego. Radzi Włochom dalsze zmniejszanie wrażliwości sektora finansowego. MFW podkreśla jednak, że raport wypracowano przed kryzysem związanym z pandemią COVID-19. Na czas po kryzysie zaleca środki skoncentrowane na wzmocnieniu wzrostu i reformy strukturalne na rzecz zwiększenia produktywności, przyciągania inwestycji i zredukowania długu publicznego... Więcej
Więcej

Eurostat : W 2019 roku zarejestrowano ponad 600 000 wniosków o azyl
photo
W 2019 roku w Unii zarejestrowano 612 700 wniosków o azyl od nowych osób, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 20 marca. W stosunku do 2018 stanowi to wzrost o 12%, ale to i tak dwa razy mniej niż liczby z roku 2015. Wnioskujący o azyl pochodzą w większości z Syrii, Afganistanu i Wenezueli. 23% wniosków złożono w Niemczech, a 20% we Francji. Na koniec roku w Europie na rozpatrzenie czekało jeszcze 842 500 wniosków o azyl... Więcej
Nadwyżka w międzynarodowym handlu towarami
photo
Według raportu Eurostatu z 18 marca w styczniu strefa euro odnotowała w międzynarodowym handlu towarami nadwyżkę 1,3 mld euro. Unia Europejska odnotowała natomiast deficyt na poziomie 2,6 mld euro. Import opiewał na 169 mld euro, a import na 166,5 mld euro... Więcej
Więcej
Spadek inflacji
photo
W lutym roczna stopa inflacji w Unii spadła do 1,6% (wobec 1,7% w styczniu), a w strefie euro do 1,2% (wobec 1,4% w styczniu), ogłosił 18 marca Eurostat. Najniższą roczną stopę inflacji odnotowano we Włoszech (0,2%), a najwyższą na Węgrzech (4,4%)... Więcej
Więcej

Kultura : Europejskie Centrum Solidarności
photo
Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku prezentuje historię związku zawodowego Solidarność oraz ma za zadanie promowanie demokracji, obywatelskości i solidarności. Całe Centrum, a zwłaszcza jego 7 sal wystawowych, można zwiedzać wirtualnie... Więcej
Przemyśleć "Guernicę"
photo
Muzeum Królowej Zofii w Madrycie proponuje wystawę poświęconą "Guernice" Pabla Picassa. Przytoczona debata akademicka i historyczna, w tym komentarze samego Picassa, pozwolą zwiedzającym zrozumieć kontekst dzieła ukazanego w formie cyfrowej... Więcej
Mistrzowie bawarskich muzeów
photo
Muzea Bawarii udostępniają online swoje kolekcje, począwszy od niemieckiego malarstwa renesansowego przez romantyków i impresjonistów po sztukę XX wieku. Poza tym stworzono wirtualną wystawę poświęconą portretom Anthonisa van Dycka, XVII-wiecznego malarza flamandzkiego... Więcej
Fantasy w Bibliotece Narodowej Francji
photo
Biblioteka Narodowa Francji proponuje wystawę online "Fantasy - powrót do źródeł", która pozwala zrozumieć ewolucję fantasy, gatunku literackiego mieszającego mity i świat nadprzyrodzony, oraz jego powiązania z wielkimi społecznymi wyzwaniami każdej epoki. Przeznaczona dla osób w każdym wieku wystawa proponuje gry dla dzieci i narzędzia pedagogiczne, by ułatwić przekazywanie informacji... Więcej
World Museum w Liverpoolu
photo
Muzea Liverpoolu otwierają część swoich kolekcji dla wirtualnych gości. World Muzeum zanurza nas w dawnej historii, historii naturalnej i archeologii, w naukach czy kosmosie... Więcej

24marz.
24 marca

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

25marz.
25 marca

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa

26marz.
26 marca

Wideokonferencja

Rada Europejska

Bruksela

Parlament Europejski (sesja na odległość)

27marz.
27 marca

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów ds. spójności

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020