Biuletyn n°887

Open panel Open panel
Biuletyn n°887
Biuletyn
środa, 15 kwietnia 2020
numer 887
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Autor : Alan Hervé
Alan Hervé
Wielostronny, oparty na regułach system handlowy, jaki Europa znała przez te ostatnie dziesięciolecia, jest osłabiony i ustępuje miejsca nieprzewidywalnemu systemowi zdominowanemu przez logikę potęgi oraz trwały powrót międzynarodowych napięć gospodarczych. Jeśli Unia chce bronić bardziej zrównoważonej wizji globalizacji, to musi prowadzić ambitniejszą politykę.
Więcej
Fundacja : COVID-19: europejskie reakcje, kompletny obraz
photo
W obliczu sanitarnego i gospodarczego kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa Unia próbuje zastosować różne środki będące w jej dyspozycji. Jej zdolność do działania zależy w dużej mierze od państw członkowskich i od ich woli współdziałania. To warunek unijnej reakcji i tego, czy Unia da dowód odporności. Fundacja proponuje Wam syntezę na temat ogółu środków podjętych do tej pory na szczeblu krajowym i europejskim, którą regularnie aktualizujemy... Więcej

Komisja : Europejski Fundusz Obronny: zaproszenia do składania wniosków
photo
6 kwietnia Komisja opublikowała zaproszenia do składania wniosków w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego. Łączna kwota finansowania w 2020 roku to 160 mln euro z dwóch źródeł - Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego oraz Działania Przygotowawczego w Zakresie Badań nad Obronnością. Projekty powinny dotyczyć takich obszarów jak badania nad medycznymi środkami obronnymi przeciwko atakom biologicznym czy obrona przed dronami... Więcej

Koronawirus : Uzgodnienie planu ratunkowego w wysokości 540 mld euro
photo
9 kwietnia ministrowie finansów obradujący w ramach Eurogrupy uzgodnili plan ratunkowy w wysokości 540 mld euro, by możliwe było stawienie czoła konsekwencjom pandemii COVID-19. Dla wszystkich krajów członkowskich dostępna będzie linia kredytowa w wysokości 240 mld euro za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (EMS), na wydatki na sektor zdrowia. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) dostarczy do 200 mld euro gwarancji płynności dla przedsiębiorstw. Komisja będzie gwarantować narodowe plany tymczasowego bezrobocia do kwoty 100 mld euro. Ministrowie porozumieli się też wstępnie w sprawie wspólnego planu naprawczego na kolejne miesiące... Więcej
Więcej | Więcej
Rekomendacje w sprawie wykorzystywania aplikacji mobilnych
photo
8 kwietnia Komisja wydała zalecenia dotyczące wykorzystywania danych i aplikacji w reakcji na pandemię koronawirusa oraz podkreśliła konieczność wspólnego europejskiego podejścia w tej kwestii. Oceniła, że narzędzia cyfrowe mogą odegrać ważną rolę w stopniowym znoszeniu środków izolacji. Podkreśliła zarazem znaczenie zasad dotyczących bezpieczeństwa danych i poszanowanie praw podstawowych. Aplikacje mobilne mogłyby być narzędziem zachowania społecznego dystansu - alarmować, zapobiegać i poszukiwać osób z kontaktu, podczas gdy wykorzystywanie zanonimizowanych danych lokalizacyjnych może pozwolić na modelowanie przyszłej ewolucji wirusa... Więcej
Wyjątkowe środki muszą być zgodne z podstawowymi wartościami
photo
6 kwietnia ministrowie sprawiedliwości omówili konsekwencje koronawirusa dla europejskich systemów sądownictwa i więziennictwa. Wymienili podglądy na temat wprowadzonych w każdym kraju mechanizmów i zgodzili się, że nadzwyczajne środki muszą pozostać zgodne z podstawowymi wartościami Unii... Więcej
Więcej
10 działań w dziedzinie badań i rozwoju
photo
7 kwietnia ministrowie ds. badań debatowali na temat wspólnej odpowiedzi na koronawirusa. Podkreślili znaczenie wymiany informacji i finansowania badań oraz uzgodnili priorytetowe działania związane z COVID-19... Więcej
Środki krajowe
photo
Plan francuskiego rządu na rzecz wsparcia gospodarki zostanie wzmocniony do kwoty 100 mld euro. Stosowana zapowiedź ma paść 15 kwietnia. 11 kwietnia Belgia ogłosiła nowe środki, takie jak tymczasowe moratorium na upadanie przedsiębiorstw i zamrożenie stopniowego zmniejszania zasiłków dla bezrobotnych. W Hiszpanii 10 kwietnia rząd aktywował 2. transzę (20 mld euro) z linii gwarancyjnej dla przedsiębiorstw opiewającej na 100 mld euro (o której rząd zdecydował 17 marca). W Polsce 8 kwietnia rząd uruchomił "tarczę finansową" dla przedsiębiorstw w wysokości 100 mld złotych (21,9 mld euro), która podnosi do 300 mld złotych (65,7 mld euro) kwotę środków na załagodzenie konsekwencji pandemii. 6 kwietnia niemiecki rząd stworzył plan szybkich pożyczek dla MŚP gwarantowanych przez państwo... Więcej
Więcej | Więcej
Środki krajowe
photo
13 kwietnia francuski prezydent zapowiedział przedłużenie kwarantanny we Francji do 11 maja. W Niemczech, gdzie obostrzenia potrwają do 19 kwietnia, Niemiecka Akademia Przyrodników Leopoldina opublikowała 13 kwietnia swoje rekomendacje dotyczące stopniowego znoszenia ograniczeń. W Austrii 14 kwietnia ponownie otwarto ogrody publiczne, sklepy poniżej 400 m2, sklepy ogrodnicze i sklepy dla majsterkowiczów, ale wychodząc z domu trzeba nałożyć maseczkę. W Hiszpanii, gdzie restrykcje potrwają do 26 kwietnia, 13 kwietnia wznowiono niektóre rodzaje działalności. W Irlandii kwarantanna potrwa do 5 maja. W Zjednoczonym Królestwie, gdzie populacja pozostaje bezterminowo zamknięta w domach, 12 kwietnia premier Boris Johnson wyszedł ze szpitala. W Polsce ograniczenia w przemieszczaniu obowiązują do 19 kwietnia, a szkoły będą zamknięte do 26 kwietnia... Więcej
Więcej |
Włochy: przedłużenie izolacji do 3 maja
photo
10 kwietnia przewodniczący włoskiej Rady Giuseppe Conte zdecydował o przedłużeniu populacji kwarantanny do 3 maja. Niemniej zezwolono na ponowne otwarcie księgarni i sklepów z ubraniami, począwszy od 14 kwietnia. Można również wznowić pozyskiwanie drewna... Więcej
Utrzymanie restrykcji w dostępie do strefy Schengen do 15 maja
photo
8 kwietnia Komisja zaleciła odnowienie zakazu przemieszczania się w nieistotnych sprawach po strefie Schengen. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ocenia bowiem, że ewolucja liczby zakażonych oraz wysokie ryzyko przeładowania systemów ochrony zdrowia w państwach członkowskich nie pozwala na razie na powrót do normalności. Komisja proponuje utrzymanie tego zakazu co najmniej do 15 maja... Więcej
Wkład sił obronnych w zwalczanie pandemii
photo
6 kwietnia ministrowie obrony przedyskutowali sposób, w jaki wojska w ich krajach przyszły z pomocą narodowym systemom ochrony zdrowia. Zdecydowali o utworzeniu task force, by uprościć wymianę informacji i dobrych praktyk na temat stosowania wojska, w uzupełnieniu do mechanizmu NATO. Odnośnie europejskich misji zagranicznych, ministrowie zdecydowali o utrzymaniu ich obecności w krajach wrażliwych... Więcej
Więcej
Wsparcie dla podmiotów kulturalnych
photo
8 kwietnia ministrowie kultury dyskutowali o konsekwencjach pandemii koronowirusa dla sektora kultury i mediów. Podkreślili zasadniczą rolę prasy w walce z dezinformacją i wyrazili zadowolenie z kroków podjętych już przez Komisję... Więcej
Zmiana budżetu na 2020 rok
photo
14 kwietnia Rada przyjęła dwie propozycje zmieniające budżet Unii na 2020 rok, aby uwolnić fundusze, które umożliwią zareagowanie na kryzys COVID-19. Dodatkowo oddano do dyspozycji Grecji środki, żeby ta mogła stawić czoła zwiększonej presji migracyjnej. Zobowiązania zostały zwiększone o 3,57 mld euro i wynoszą 172,2 mld euro. Płatności wzrosły o 1,6 mld euro, do łącznej kwoty 155,2 mld euro. Pieniądze te zostaną wykorzystane na sfinansowanie dostaw medycznych, budowę wiejskich szpitali i transfer pacjentów, by byli leczeni w innych państwach członkowskich... Więcej
Międzynarodowy plan pomocy w wysokości 20 mld euro
photo
8 kwietnia Rada zatwierdziła międzynarodowy plan pomocy zaprezentowany przez Komisję. Plan opiewający na 20 mld euro pomoże krajom afrykańskim, karaibskim i sąsiedztwu Unii walczyć z wirusem. Dofinansuje zwłaszcza lokalne systemy ochrony zdrowia i plany wsparcia tamtejszych gospodarek. W plan zaangażują się instytucje europejskie, instytucje finansowe i państwa członkowskie... Więcej
Więcej
Priorytety MFW dla światowej gospodarki
photo
9 kwietnia dyrektor generalna MFW Kristalina Georgiewa oceniła, że kryzys wywołany przez koronawirusa będzie "najgorszym spowolnieniem gospodarczym od czasu Wielkiego Kryzysu" 1929 roku. Zaprezentowała 4 priorytety dla MFW: utrzymanie środków izolacji i wsparcie systemów ochrony zdrowia, ochrona osób i przedsiębiorstw przy użyciu zdecydowanych środków budżetowych, ochrona sektora finansowego i stworzenie planu ożywienia gospodarczego. Dyrektor podkreśliła, że MFW ma zdolność pożyczkową na poziomie 1 000 mld dolarów i że może podwyższyć swoją zdolność nadzwyczajnej pomocy do 100 mld dolarów... Więcej
Silny spadek handlu międzynarodowego
photo
8 kwietnia Światowa Organizacja Handlu oceniła, że z powodu pandemii COVID-19 światowy handel odnotuje w 2020 roku spadek mogący sięgać od 13 do 32%. Przewiduje również scenariusze ożywienia gospodarczego w 2021 roku, z których najbardziej optymistyczny to powrót do status quo sprzed kryzysu sanitarnego... Więcej

Rada : Rada przyjęła pakiet mobilności
photo
7 kwietnia Rada przyjęła pakiet mobilności regulujący delegowanie kierowców, maksymalny czas ich pracy, minimalny czas odpoczynku oraz wymogi w zakresie kontroli i kabotażu. Teraz dokument musi zostać zaaprobowany przez Parlament... Więcej
Przebudowa rozporządzenia w sprawie poszanowania zasad handlu międzynarodowego
photo
8 kwietnia Rada przyjęła stanowisko w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego stosowania i egzekwowania przez UE zasad handlu międzynarodowego. Umożliwia to rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim. Aby rozporządzenie zostało przyjęte, Rada musi je poprzeć kwalifikowaną większością głosów, uzyskawszy zgodę Parlamentu... Więcej
Porozumienie w sprawie nowych przepisów w zakresie nawadniania upraw
photo
7 kwietnia Rada podjęła nowe działania, by zmniejszyć ryzyko niedoboru wody do nawadniania upraw. Łatwiej będzie wykorzystywać wodę odzyskaną ze ścieków komunalnych, żeby sprostać zmianom klimatycznym, a szczególnie falom upałów i suszy. Dokument musi jeszcze przyjąć Parlament... Więcej
Porozumienie w sprawie cyfryzacji informacji w transporcie towarowym
photo
7 kwietnia Rada przyjęła projekt rozporządzenia, dzięki któremu firmom z sektora transportu towarowego będzie łatwiej przekazywać władzom informacje w formie cyfrowej. Wszystkie instytucje publiczne będą musiały akceptować takie informacje w formacie cyfrowym i papierowym, co powinno sprawić, że sektor transportu zyska na wydajności i będzie bardziej zrównoważony. Dokument musi jeszcze zostać przyjęty w drugim czytaniu przez Parlament... Więcej

Dyplomacja : Przedłużenie europejskiej misji w Iraku
photo
7 kwietnia Rada przedłużyła mandat misji doradczej EUAM/Irak do 20 kwietnia 2022 roku. EUAM ma na zadanie doradzać irackim władzom w reformowaniu cywilnej części sektora bezpieczeństwa. W ramach nowego mandatu EUAM stworzy komórkę ds. identyfikacji i wdrażania projektów, by skoordynować swoje działania z tymi państw członkowskich interweniujących w Iraku... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok na rzecz zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej
photo
8 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że należy zawiesić utworzoną w Polsce Izbę Dyscyplinarną do czasu, aż Trybunał wypowie się o jej zgodności z unijnym prawem. Komisja zarzuca nowej Izbie stronniczość i twierdzi, że stwarza zagrożenie karania sędziów nieorzekających tak, jak by sobie tego życzył polski rząd. Zwróciła się więc do Trybunału o środki tymczasowe. Dopóki Izba nie zostanie zawieszona, Polska będzie płacić karę... Więcej

Europejskie agencje : Aresztowanie osoby podejrzanej o oszustwa związane z koronawirusem
photo
6 kwietnia Europol ogłosił, że w Singapurze aresztowano mężczyznę podejrzanego o pranie pieniędzy w związku z oszustwem dotyczącym koronawirusa. Mężczyzna podszywał się pod przedsiębiorstwo, żeby reklamować szybkie dostawy maseczek FFP2 i środków dezynfekujących do rąk. To francuska policja skontaktowała się z Europolem po tym, jak francuska spółka farmaceutyczna została oszukana na kwotę 6,64 mln euro... Więcej
Ryzyko braku leków
photo
W oczekiwaniu na szczepionkę przeciwko nowemu koronawirusowi w Europie może zabraknąć niektórych leków wykorzystywanych do leczenia objawów tej choroby. Stała dostępność leków (zwłaszcza tych wykorzystywanych dla pacjentów dotkniętych COVID-19) to poważny powód do niepokoju, stwierdziła 6 kwietnia Europejska Agencja Leków zlokalizowana w Amsterdamie... Więcej
Więcej

Polska : Nowa wicepremier
photo
9 kwietnia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz została powołana na wicepremiera. Zastąpiła Jarosława Gowina, który podał się do dymisji 6 kwietnia z powodu swojej niezgody na utrzymanie terminu wyborów prezydenckich (10 maja), pomimo pandemii COVID-19... Więcej
Więcej

Watykan : Przesłanie Urbi et Orbi
photo
W swoim przesłaniu Urbi et Orbi z 12 kwietnia papież Franciszek zwrócił się do Europy, kontynentu, który umiał się podnieść po II wojnie światowej, stawiając na jedność. Papież zaapelował o europejską jedność, aby kraje pomagały sobie nawzajem. Zakończył mówiąc, że, jeśli Europa podniesie się z tego kryzysu, to cały świat się podniesie... Więcej

Rada Europy : Ukierunkowanie na poszanowanie praw człowieka, demokracji i państwa prawa
photo
8 kwietnia sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić opublikowała narzędziownik dla ogółu europejskich rządów dotyczący poszanowania praw człowieka, demokracji i państwa prawa w trakcie kryzysu COVID-19... Więcej
Wytyczne w sprawie algorytmów
photo
8 kwietnia Rada Europy opublikowała swoje wytyczne w sprawie wykorzystania algorytmów, które są coraz częściej stosowane, ale stanowią zagrożenie dla wolności jednostek. Zaleca stworzenie stosownej legislacji w każdym państwie członkowskim i żeby przepisy te gwarantowały przejrzystość, ludzką kontrolę nad operacjami algorytmów i poszanowanie życia prywatnego... Więcej
Raport na temat greckiego systemu więziennictwa
photo
9 kwietnia Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) w Radzie Europy zwrócił się do Grecji o podjęcie kroków, by zapobiegać utrzymującemu się tam złemu traktowaniu zatrzymanych, przeludnieniu w więzieniach i brakom personelu. Poza tym, w swoim raporcie CPT zwraca się o to, żeby "wszyscy policjanci w kraju jasno zrozumieli, iż wszelka forma złego traktowania osób zatrzymanych stanowi przestępstwo"... Więcej
W 2019 roku wskaźnik inkarceracji w Europie pozostał na stabilnym poziomie
photo
W latach 2018-2019 wskaźnik inkarceracji na kontynencie europejskim pozostał na stabilnym poziomie, ale w 10 krajach przeludnienie w więzieniach jest "szczególnie poważne", wynika z opracowania Rady Europy opublikowanego 7 kwietnia. Dotyczy ono 45 administracji penitencjarnych na 52, jakie istnieją w 47 krajach członkowskich Rady Europy, które dostarczyły danych... Więcej

ONZ : Spodziewane poważne straty w zakresie zatrudnienia
photo
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) ocenia, że z powodu pandemii koronawirusa rynek pracy mierzy się z najpoważniejszym "kryzysem od czasu II wojny światowej". 1,25 mld osób może stracić pracę albo mieć obniżone wynagrodzenie. W opracowaniu opublikowanym 7 kwietnia agencja ONZ szacuje, że przez pandemię nowego koronawirusa w samym tylko II kwartale 2020 roku powinno zniknąć na świecie 6,7% godzin pracy, co stanowi odpowiednik 195 mln pełnych etatów (liczonych według 48-godzinnego tygodnia pracy)... Więcej
Inwestować w personel pielęgniarski
photo
W swoim raporcie na temat sytuacji personelu pielęgniarskiego na świecie (opublikowanym 7 kwietnia) WHO podkreśla braki takiego personelu w Europie i wzywa do zwiększenia jego liczby. Obserwując, że w Europie jest jedynie 79 osób personelu na 10 000 mieszkańców, WHO zachęca Europę do monitorowania jego mobilności, poprawienia jego warunków pracy i wzmocnienia zdolności do interwencji w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej. Poza tym, odnotowując, że zaledwie 25% pielęgniarek zajmuje stanowiska kierownicze, organizacja zaleca stworzenie polityk sprzyjających równości płci... Więcej
Więcej

Eurostat : Nadwyżka handlowa
photo
8 kwietnia Eurostat ogłosił, że w IV kwartale 2019 roku nadwyżka handlowa 27 państw członkowskich Unii wyniosła 90,9 mld. Nadwyżka na rachunku usług sięgnęła 12,1 mld euro. Trzech głównych partnerów Unii to Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Zjednoczone Królestwo... Więcej

Publikacje : Wywód na rzecz prawdziwej reformy procesu rozszerzenia Unii Europejskiej
photo
Choć naturalne miejsce krajów Bałkanów Zachodnich w Unii Europejskiej nie powinno być poddawane w wątpliwość, konieczne jest przeprowadzenie gruntownej refleksji na temat sposobu, w jaki procedura rozszerzenia była prowadzona do tej pory, pisze Andi Mustafaj w fundacyjnej kolekcji "Libres réflexions"... Więcej

Kultura : Miró w domu
photo
Fundacja Joana Miró w Barcelonie udostępnia online program "Miró w domu", dzięki któremu można jednocześnie odkryć dzieła i osobowość tego artysty. Proponuje także gry pomyślane dla całej rodziny i literaturę... Więcej
Muzeum Bacha w Lipsku
photo
Muzeum poświęcone Janowi Sebastianowi Bachowi w Lipsku (w mieście, w którym niemiecki kompozytor zakończył swój żywot) daje wirtualny dostęp do swojej stałej ekspozycji składającej się z przedmiotów, instrumentów i partytur... Więcej
Wirtualna wizyta w katedrze i zamku na Wawelu
photo
Wzgórze wawelskie w Krakowie było sercem władzy w Polsce. Teraz katedrę (w której pochowani są królowie, bohaterowie oraz poeci i w której Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II, odprawiał swoją pierwszą mszę w 1946 roku) można zwiedzać wirtualnie, łącznie z wysłuchaniem dźwięku dzwonu. Położony w pobliżu katedry zamek (wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO) również można zwiedzać w 3D... Więcej
Więcej
Serial w sercu Parlamentu Europejskiego
photo
Serial "Parlament" (koprodukcja francusko-niemiecko-belgijska) opowiada w formie komedii politycznej o przygodach Francuza świeżo przybyłego do Parlamentu Europejskiego, by asystować europosłowi. 10 odcinków zostało udostępnionych na stronie France Télévisions... Więcej
Wirtualne zwiedzanie Stonehenge
photo
Portal English Heritage proponuje interaktywną, wirtualną wizytę po Stonehenge mającym ponad 3 000 lat. Zwiedzający mogą również obserwować przemieszczanie się i zrównanie się planet ponad tym miejscem... Więcej

14kwie.
14 kwietnia

Konferencja ministrów edukacji

15kwie.
15 kwietnia

Konferencja ministrów zdrowia

Konferencja ministrów obrony NATO

16kwie.
16 kwietnia

Konferencja ministrów handlu

16kwie.

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020