Biuletyn n°889

Open panel Open panel
Biuletyn n°889
Biuletyn
wtorek, 28 kwietnia 2020
numer 889
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Wraz z pandemią COVID-19 globalizacja, określana zarazem jako liberalizacja i planetyzacja, stała się dla świata formą fatalnej patologii, którą trzeba odwrócić. Ale historia i konieczność multilateralizmu przekreślają tę wizję.
Więcej
Fundacja : Kryzys sanitarny widziany z... Podróż po Europie walczącej z wirusem
photo
COVID-19 dotknął w różnym stopniu wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jak stawiają mu czoła? Jak ich systemy ochrony zdrowia dostosowały się do sytuacji? Jakie są ich reakcje na szok gospodarczy wywołany przez pandemię? Fundacja chce się podzielić uczuciami Europejczyków, którzy walczą w swoich krajach. Te świadectwa nie są ani wyczerpujące, ani akademickie, to samo życie, są ludzkie. Nauczmy się lepiej znać siebie nawzajem. Następne etapy: Austria, Grecja, Czechy i Szwecja... Więcej
COVID-19: europejskie reakcje, kompletny obraz
photo
W obliczu sanitarnego i gospodarczego kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa Unia próbuje zastosować różne środki, które ma do dyspozycji. Jej zdolność do działania zależy w dużej mierze od państw członkowskich i od ich woli współdziałania. To warunek unijnej reakcji i tego, czy Unia da dowód odporności. Fundacja proponuje Wam syntezę na temat ogółu środków podjętych do tej pory na szczeblu krajowym i europejskim, którą regularnie aktualizujemy... Więcej

Koronawirus : Ku europejskiemu funduszowi odbudowy
photo
23 kwietnia szefowie państw i rządów przedyskutowali odpowiedź, jakiej udzieliła Unia w obliczu kryzysu związanego z koronawirusem. Zatwierdzili plan wsparcia na kwotę 540 mld euro, który 9 kwietnia zaproponowała Eurogrupa. Przywódcy zgodzili się, że trzeba zwiększyć strategiczną autonomię Unii i stworzyć ambitny fundusz naprawczy. Zwrócili się do Komisji, żeby do 6 maja wyszła z propozycją i doprecyzowała szczegóły w powiązaniu z wieloletnim budżetem Unii... Więcej
Stopniowe odmrażanie we Włoszech, począwszy od 4 maja
photo
26 kwietnia przewodniczący włoskiej Rady Giuseppe Conte ogłosił złagodzenie środków izolacji, począwszy od 4 maja. Będzie można otworzyć fabryki, sklepy i parki, podobnie jak bary i restauracje w przypadku sprzedaży na wynos. Dozwolone będą rodzinne wizyty. 1 czerwca, przy zachowaniu specjalnych środków ostrożności, powinno dojść do otwarcie barów i restauracji. Szkoły zostaną otwarte dopiero we wrześniu... Więcej
Więcej
Środki krajowe
photo
28 kwietnia francuski premier Edouard Philippe zaprezentuje plan wychodzenia z izolacji, który zacznie działać po 11 maja. W Belgii wieloetapowe odmrażanie rozpocznie się 4 maja, ale sklepy zostaną otwarte dopiero 11. W Hiszpanii stan nadzwyczajny został przedłużony do 10 maja, ale od 26 kwietnia dzieci poniżej 14. roku życia mogą pod opieką wychodzić z domu na godzinę. Aktywność fizyczna będzie dozwolona począwszy od 2 maja. W Polsce szkoły pozostaną zamknięte do 24 maja. W Niemczech władze przedyskutują wychodzenie z izolacji 30 kwietnia. W Austrii szkoły otworzą się ponownie 4 maja. 27 kwietnia brytyjski premier Boris Johnson wyjaśnił, iż jest za wcześnie, aby złagodzić kwarantannę. W Irlandii obostrzenia będą obowiązywać do 5 maja... Więcej
Więcej
Środki wspierające gospodarkę
photo
23 kwietnia francuski parlament przyjął plan wsparcia na kwotę 110 mld euro (zamiast przewidzianych 45 mld). Obejmuje on środki pomocowe dla przedsiębiorstw, zwolnienia podatkowe i obniżki VAT-u. W Niemczech rząd wprowadził 23 kwietnia nowe środki podatkowe, zwłaszcza obniżkę VAT-u w restauracjach, która może zostać poszerzona i objąć pracowników innych przedsiębiorstw na częściowym bezrobociu. W Hiszpanii rząd zaaprobował 22 kwietnia dodatkowe środki wspierające gospodarkę. Polski minister finansów oświadczył 23 kwietnia, że podatnicy będą mogli zapłacić swoje podatki do 1 czerwca, bez karnych odsetek. W Zjednoczonym Królestwie skarb państwa zapowiedział 23 kwietnia nowe narzędzia wspierające osoby indywidualne i firmy. 25 kwietnia belgijskie władze przyjęły instrumenty wspierające pracowników i pracodawców... Więcej
Więcej
Na rzecz bezpiecznego powrotu do pracy
photo
24 kwietnia Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opublikowała wytyczne służące bezpiecznemu powrotowi do pracy, aby pomóc pracodawcom ocenić ryzyko dla ich pracowników i włączyć ich w ten proces. Zawierają one także informacje poświęcone niektórym sektorom gospodarki... Więcej
Dodatkowe środki pomocowe dla rybaków
photo
22 kwietnia Rada przyjęła środki wspierające sektor rybołówstwa i akwakultury, żeby ograniczyć konsekwencje koronawirusa. Instrumenty obejmują wsparcie w przypadku tymczasowego zatrzymania działalności produkcyjnej i sprzedaży, w tym dla rybaków łowiących z brzegu, a także większą elastyczność w przyznawaniu i wykorzystywaniu funduszy. Zwiększone zostaną w szczególności dopłaty do składowania... Więcej
Nowe środki pomocy dla najuboższych
photo
22 kwietnia Rada przyjęła nowe środki, żeby załagodzić negatywne konsekwencje pandemii koronawirusa dla najuboższych obywateli. Działania te zaaprobował już Parlament. Pozwalają w szczególności na bardziej elastyczne wykorzystywanie Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), z którego korzysta 13 mln europejskich obywateli. Poza pomocą żywnościową i materialną (którą zarządza FEAD) z tego funduszu będzie teraz można dokonywać zakupów wyposażenia ochronnego przeciwko COVID-19... Więcej
Elastyczność w wykorzystywaniu europejskich funduszy
photo
22 kwietnia Rada przyjęła nowe reguły korzystania z funduszy strukturalnych, żeby uelastycznić ich wykorzystywanie w ramach reakcji na kryzys koronawirusa. Nowe przepisy pozwolą państwom członkowskim na transferowanie pieniędzy między różnymi funduszami, regionami, a także na finansowanie działań z funduszy strukturalnych do wysokości 100% (zamiast 50%, jak ma to miejsce obecnie)... Więcej
Posiedzenie ministrów sportu
photo
21 kwietnia ministrowie sportu dyskutowali o konsekwencjach koronawirusa dla sektora sportu. Podkreślili znaczenie środków podejmowanych w celu ochrony zdrowia obywateli, którzy skutkiem jest jednak odwołanie wielu wydarzeń sportowych, co ma duże reperkusje gospodarcze, a także zaburza funkcjonowanie federacji, jak i małych klubów. Ministrowie omówili znaczenie treningu sportowców... Więcej
Zagwarantowanie światowych łańcuchów dostaw
photo
22 kwietnia Unia Europejska i 21 członków Światowej Organizacji Handlu zobowiązało się do zapewnienia dobrego funkcjonowania światowych łańcuchów dostaw żywności i do unikania działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo zaopatrzenia w żywność innych członków WTO w trakcie pandemii koronawirusa. Nadzwyczajne instrumenty związane z sektorem rolno-spożywczym powinny być ukierunkowane, przejrzyste i tymczasowe oraz nie powinny tworzyć nieuzasadnionych przeszkód w handlu... Więcej
Ostrzeżenie przed skutkami ubocznymi chlorochiny
photo
23 kwietnia Europejska Agencja Leków (EMA) przypomniała o niebezpieczeństwie związanym z wykorzystywaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny, które mogą wywołać skutki uboczne takie jak arytmia, zwłaszcza, gdy są podawane w dużych dawkach lub w połączeniu z niektórymi antybiotykami. Chlorochina i hydroksychlorochina mogą być przyczyną problemów wątrobowych i z nerkami. EMA przypomina, że aktualne próby kliniczne mają jeszcze ograniczony zasięg i są mało konkluzywne. Zaleca także osobom pracującym w sektorze zdrowia ścisłe kontrolowanie pacjentów dotkniętych COVID-19... Więcej
Więcej | Więcej
Platforma udostępniania danych dla naukowców
photo
20 kwietnia Komisja Europejska uruchomiła europejską platformę danych dotyczących COVID-19, aby badacze mogli korzystać z dostępnych danych i dzielić się nimi w celu przyspieszenia badań. Platforma umożliwia gromadzenie wszelkiego typu danych - od sekwencji DNA po próby kliniczne... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów turystyki
photo
27 kwietnia ministrowie turystyki zgodzili się co do konieczności stworzenia planu reaktywacji tego sektora. Omówiono pomysł ustanowienia korytarzy dla turystów w oczekiwaniu na pełne otwarcie granic w Unii. Niektórzy ministrowie podpisali się pod wspólnym oświadczeniem wzywającym, by turystyka była priorytetem prac nad unijnym funduszem odbudowy. Komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton zaprosił państwa członkowskie, by w pełni wykorzystywały unijne fundusze... Więcej
Więcej | Więcej

Komisja : Bez wyraźnych postępów w trakcie 2. cyklu negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem
photo
24 kwietnia naczelny negocjator Unii Michel Barnier zabrał głos na zakończenie 2. cyklu negocjacji w sprawie przyszłych stosunków dwustronnych. Odnotował szereg obszarów spornych, zwłaszcza kwestię gwarancji uniemożliwiających nieuczciwe praktyki handlowe, kwestię formy umowy, zagadnienia związane ze współpracą policyjną i rybołówstwem. Barnier zaapelował o "wolę polityczną, realizm i wzajemny szacunek" celem poczynienia postępów i uniknięcia sytuacji, gdy na zakończenie okresu przejściowego (przewidziane 31 grudnia) nie będzie porozumienia... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
22 kwietnia ministrowie spraw zagranicznych przedyskutowali sytuację w Turcji, w Libii i w Afganistanie, a także środki zastosowane w obliczu koronawirusa: sprowadzanie europejskich obywateli, walkę z dezinformacją, wdrażanie pakietu pomocowego w wysokości 20 mld euro dla krajów partnerskich Unii. Omówili także utworzenie mostu powietrznego, który pozwoliłby dostarczać sprzęt medyczny. I wreszcie ministrowie przedyskutowali pomoc dla krajów Partnerstwa Wschodniego oraz wyrazili poparcie dla projektów reform na Ukrainie... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Orzeczenie w sprawie podawania cen przez linie lotnicze
photo
W orzeczeniu wydanym 23 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie prejudycjalne włoskiej Rady Stanu dotyczące podawania cen przez linie lotnicze. Trybunał ocenił, że przewoźnik musi podawać VAT stosowany w stosunku do lotów krajowych, a także koszt płatności kartą kredytową... Więcej
Opinia rzecznika generalnego w sprawie przetrzymywania migrantów na Węgrzech
photo
W opinii wydanej 23 kwietnia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii ocenił jako nielegalne przetrzymywanie wnioskujących o azyl w węgierskim obozie w Röszke (na granicy z Serbią). Uważa on, że wnioskodawcy są izolowani, pozbawiani swobody przemieszczania i nie mają możliwości opuszczenia obozu, ponieważ unieważniłoby to ich wniosek o azyl. Rzecznik zwrócił się do Trybunału o wyrok stwierdzający, że przetrzymywanie osób wnioskujących o azyl jest sprzeczne z prawem Unii... Więcej
Homofobiczne deklaracje mogą stanowić dyskryminację w zakresie zatrudnienia
photo
23 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że jeśli osoba, która może być postrzegana jako mająca decydujący wpływ na politykę rekrutacyjną danego pracodawcy, składa homofobiczne oświadczenia, to mogą być one uważane za dyskryminację w dziedzinie zatrudnienia... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat stanu sieci drogowej
photo
21 kwietnia Trybunał Obrachunkowy opublikował raport na temat stanu europejskiej sieci drogowej, a zwłaszcza transeuropejskiej sieci transportowej (sieć TEN-T). Dostrzegł krótszy czas przejazdów i wydłużenie autostrad, ale ocenia, że sieć nie jest w pełni operacyjna: Europa Środkowa i Wschodnia pozostają z tyłu. Wiele odcinków transgranicznych pozostaje nieukończonych. Od 2007 roku Komisja przyznała państwom członkowskim około 78 mld euro na budowę i modernizację dróg... Więcej
Raport na temat wydatków na kulturę
photo
W raporcie na temat wydatków na kulturę (opublikowanym 23 kwietnia) Trybunał Obrachunkowy ocenia, że promocja obiektów kultury nie jest wystarczająco ukierunkowana i skoordynowana oraz staje się zbyt skomplikowana. Poza tym, pomoc jest głównie dystrybuowana poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w którym kultura nie jest priorytetem. Trybunał Obrachunkowy wyraża żal, że nad kwestią stabilności finansowej obiektów czy odnawianiem dziedzictwa górują cele gospodarcze... Więcej

EBC : Aktywa spekulacyjne akceptowane jako gwarancje bankowe
photo
22 kwietnia Europejski Bank Centralny ogłosił, że zaakceptuje aktywa spekulacyjne jako zabezpieczenie (lub gwarancję) pożyczek przyznawanych bankom. Rating niektórych przedsiębiorstw z krajów najbardziej dotkniętych przez kryzys koronawirusa został obniżony z kategorii inwestycji do kategorii spekulacji i te ostatnie nie mogły już być wykorzystywane w EBC jako gwarancje. Decyzja ta pozwala bankom dalej finansować się w EBC... Więcej
Więcej

Francja : W stronę Europy jutra
photo
23 kwietnia były francuski prezydent Valéry Giscard d'Estaing opublikował artykuł w 12 ważnych europejskich mediach, pod którym podpisał się z dwudziestką osobistości (w tym byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Hansem-Gertem Pötteringiem, prezeską Foundation for European progressive studies Marią João Rodrigues i Alainem Lamassoure'm, przewodniczącym Komitetu Naukowego Fundacji... Więcej

Rada Europy : Doroczny raport na temat praw człowieka
photo
W raporcie z działalności za 2019 rok (opublikowanym 21 kwietnia) Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović oceniła, że na kontynencie europejskim prawa człowieka są coraz częściej kwestionowane. Podkreśliła rosnącą akceptację dla rasizmu, naruszania praw migrantów i uchodźców, a także kobiet, represje w obliczu protestów i kwestionowanie niezależności wymiaru sprawiedliwości... Więcej
Zapobieganie korupcji w kontekście koronawirusa
photo
21 kwietnia Grupa Państw Przeciw Korupcji (GRECO) w ramach Rady Europy opublikowała wytyczne pod adresem państw członkowskich celem zwalczania korupcji w trakcie pandemii COVID-19. Sytuacja sanitarna, pilne potrzeby w zakresie sprzętu medycznego i uproszczenie niektórych regulacji zwiększają bowiem zagrożenie korupcją... Więcej
Deklaracja w sprawie praw kobiet w trakcie pandemii
photo
20 kwietnia Komitet Stron Konwencji Stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przypomniał państwom sygnatariuszom o znaczeniu dalszego stosowania konwencji w trakcie kwarantanny i pandemii, w czasach, gdy przemoc domowa mocno wzrosła. Komitet sugeruje konkretne środki, takie jak włączanie perspektywy płci w wypracowywanie i wdrażanie strategii walki z pandemią, wzmacnianie współpracy z aktorami społeczeństwa obywatelskiego, gwarantowanie ciągłości usług wsparcia dla ofiar czy dostosowanie zasobów finansowych do specyficznych potrzeb w tym okresie... Więcej

WTO : Rosnąca liczba ograniczeń w eksporcie
photo
W raporcie opublikowanym 23 kwietnia Światowa Organizacja Handlu stwierdza, że 80 krajów i terytoriów przyjęło z powodu COVID-19 zakazy lub ograniczenia w eksporcie. 24 kwietnia MFW i WTO zaapelowały do rządów, by powstrzymały się od nakładania ograniczeń na eksport zasadniczego sprzętu medycznego i produktów spożywczych oraz od innych ograniczeń w handlu tymi produktami, a także o szybkie zniesienie tych ustanowionych od początku tego roku... Więcej
Więcej

Eurostat : Lutowa nadwyżka handlowa
photo
Według szacunków Eurostatu z 20 kwietnia w lutym 2020 roku Unia Europejska miała nadwyżkę handlową na kwotę 22,4 mld euro, a strefa euro na kwotę 23 mld euro. Handel wewnątrz strefy euro zaliczył jednak spadek o 0,6%... Więcej
Więcej
Spadający deficyt budżetowy i dług publiczny w 2019 roku
photo
22 kwietnia Eurostat opublikował dane na temat długu publicznego w 2019 roku. Średni roczny deficyt w Unii Europejskiej wyniósł 0,6%, podobnie ten w strefie euro. Średnie proporcje długu publicznego do PKB to w Unii 77,8% (spadek o 1,8% w stosunku do roku 2018). W strefie euro to 84,1%, co oznacza wzrost o 1,7% w stosunku do 2018... Więcej
Więcej
Odsetek osób w wieku 30-34 lata będących absolwentami uczelni wyższych przekroczył 40%
photo
Według danych Eurostatu opublikowanych 22 kwietnia w 2019 roku odsetek absolwentów szkolnictwa wyższego w grupie wiekowej 30-34 lata wyniósł 40,3%. Unia osiągnęła więc swój globalny cel zapisany w strategii Europa 2020 (czyli 40%). A 18 państw członkowskich osiągnęło swoje cele krajowe... Więcej

Opracowania/raporty : Studium na temat gospodarczej wartości oznaczeń geograficznych
photo
20 kwietnia Komisja opublikowała raport na temat wartości sprzedaży produktów chronionych jako unijne oznaczenia geograficzne. Komisja ocenia, że opiewa ona na 74,76 mld euro, z czego 39 mld przypada na wina. To 7% całkowitej wartości sprzedaży w europejskim sektorze żywności i napojów. Produkty te sprzedają się dwa razy lepiej niż produkty niechronione... Więcej
Raport na temat transformacji cyfrowej w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
photo
20 kwietnia Europejski Bank Inwestycyjny opublikował raport na temat transformacji cyfrowej w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych z punktu widzenia przedsiębiorstw. Według tego studium jedynie 4 unijne kraje wyprzedzają USA w zakresie cyfryzacji. Są to Dania, Holandia, Czechy i Finlandia... Więcej
Wzrost wydatków wojskowych na świecie
photo
W 2019 roku wydatki wojskowe na świecie wzrosły o 3,6%, do łącznej kwoty 1 917 mld dolarów - wynika z raportu Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w Sztokholmie (SIPRI), opublikowanego 27 kwietnia. Największy wzrost odnotowano w Niemczech - o 10%, co jest najwyższym wzrostem wydatków od 1993 roku... Więcej

Kultura : Rzeźba w Valladolid
photo
Narodowe Muzeum Rzeźby w Valladolid proponuje wirtualną wizytę, a także wystawy online, w tym na temat Miro i rzeźby... Więcej
Średniowieczne skarby Waterford
photo
Wirtualna wizyta w Muzeum Średniowiecza w Waterford zanurza nas w historii irlandzkiego średniowiecza, a także zapoznaje z archeologicznymi artefaktami z tego okresu... Więcej
Arcydzieła Kunsthalle w Hamburgu
photo
Kunsthalle w Hamburgu proponuje wirtualny katalog swoich kolekcji. Dzieła posegregowano według okresu. Są także wystawy online... Więcej
Kaplice solne w Wieliczce
photo
Wpisana na Listę Dziedzictwa UNESCO Kopalnia Soli "Wieliczka" koło Krakowa skrywa m.in. szereg kaplic. Obiekt ten można zwiedzać dzięki serii filmików... Więcej
Kolekcje sztuki współczesnej Île de France
photo
Dzieła zgromadzone przez Regionalny Fundusz Sztuki Współczesnej (FRAC) regionu Île de France dostępne są online, pogrupowane według artystów, dziedzin sztuki i lat... Więcej

27kwie.
27 kwietnia

Posiedzenie ministrów turystyki

28kwie.
28 kwietnia

Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych, posiedzenie ministrów energii

29kwie.
29 kwietnia

Posiedzenie ministrów transportu

30kwie.
30 kwietnia

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020