Biuletyn n°890

Open panel Open panel
Biuletyn n°890
Biuletyn
wtorek, 5 maja 2020
numer 890
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
9 maja przypada 70. rocznica deklaracji Roberta Schumana, która rozpoczęła proces integracji europejskiej. Zapraszamy Państwa, byście w tym dniu zajrzeli na naszą stronę internetową poświęconą temu wydarzeniu.
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Autor : Robert Schuman
Robert Schuman
Deklaracja z 9 maja 1950, której 70-lecie obchodzimy w tym roku, uważana jest za tekst założycielski integracji europejskiej. W deklaracji wygłoszonej przez Roberta Schumana, francuskiego ministra spraw zagranicznych, w Salonie Zegarowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Paryżu zaproponowano utworzenie europejskiej organizacji mającej za zadanie uwspólnienie francuskiej i niemieckiej produkcji węgla oraz stali. Deklaracja dała początek pierwszej Europejskiej Wspólnocie (EWWiS). W 1985 roku 9 maja został ustanowiony Dniem Europy. Proponujemy Państwu integralny test deklaracji wraz ze słowem wstępnym Roberta Schumana.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Władza strachu
photo
Europa, podobnie jak połowa ludzkości, izoluje się pod wpływem strachu przed pandemią. Ale sposoby izolacji są różne w zależności od państw członkowskich, które przywiązane są do tradycji społecznych i politycznych. Jean-Dominique Giuliani odnotowuje, że demokratyczne debaty i więź z obywatelami mają zasadnicze znaczenie dla skuteczności i poszanowania wolności... Więcej

Fundacja : Kryzys sanitarny widziany z... Podróż po Europie walczącej z wirusem
photo
COVID-19 dotknął w różnym stopniu wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jak stawiają mu czoła? Jak ich systemy ochrony zdrowia dostosowały się do sytuacji? Jakie są ich reakcje na szok gospodarczy wywołany przez pandemię? Fundacja chce się podzielić uczuciami Europejczyków, którzy walczą w swoich krajach. Te świadectwa nie są ani wyczerpujące, ani akademickie, to samo życie, są ludzkie. Lepiej się nawzajem poznajmy. Następne etapy: Włochy, Niemcy i Polska... Więcej
Przekonać Europejczyków do celu osiągnięcia "strategicznej autonomii"
photo
Klub Włochy-Francja przeprowadził wywiad z prezesem Fundacji Jeanem-Dominique'iem Giulianim na temat europejskich spraw bieżących i stojących przed nami wyzwań... Więcej
Więcej
COVID-19: europejskie reakcje, kompletny obraz
photo
W obliczu sanitarnego i gospodarczego kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa Unia próbuje zastosować różne środki, które ma do dyspozycji. Jej zdolność do działania zależy w dużej mierze od państw członkowskich i od ich woli współdziałania. To warunek unijnej reakcji i tego, czy Unia da dowód odporności. Fundacja proponuje Wam syntezę na temat ogółu środków przyjętych do tej pory na szczeblu krajowym i europejskim, którą regularnie aktualizujemy... Więcej

Koronawirus : Środki krajowe
photo
4 maja w Niemczech niektóre klasy wróciły do szkół, ponownie otworzyli się fryzjerzy i sklepy powyżej 2 500 m2, ale 6 maja sytuacja zostanie poddana ocenie. Po decyzji Trybunału Konstytucyjnego ponownie otwarto także kościoły. W Austrii 2 maja ponownie otwarto sklepy powyżej 400 m2. W Belgii 4 maja otwarto miejsca pracy i pewne punkty handlowe, a wszystkie sklepy otworzą się 11 maja. We Francji przedsiębiorstwa, handel, szkoły, małe muzea i biblioteki zostaną ponownie otwarte 11 maja, a szczegóły ma przeanalizować parlament. W Hiszpanii 3 maja wznowiono aktywności na zewnątrz, ale restauracje otwierają się jedynie, by wydawać dania na wynos. Przedłużenie stanu wyjątkowego zostanie przeanalizowane 6 maja. 4 maja do życia wrócił polski handel, hotele, muzea, biblioteki i infrastruktura sportowa, a 6 maja mają zostać otwarte żłobki i przedszkola. W Zjednoczonym Królestwie wszelkie osoby wrażliwe lub udające się do pracy mogą się przetestować. W Irlandii środki izolacji przedłużono do 18 maja... Więcej
Więcej | Więcej |
Stopniowe odmrażanie we Włoszech
photo
Od 4 maja Włosi mogą swobodnie spacerować i wybrać się do rodziny w tym samym regionie. Zezwolono również na udział w pogrzebach (maksymalnie 15 osób). Muzea i biblioteki otworzą się ponownie 18 maja, a bary i restauracje 1 czerwce. Szkoły pozostaną zamknięte do września... Więcej
Środki wspierające gospodarkę
photo
We Francji instrument częściowego bezrobocia dla pracowników w domach przedłużono do 1 czerwca. 27 kwietnia brytyjski rząd zaprezentował program pożyczek dla małych przedsiębiorstw i wyasygnował 76 mln funtów dla ofiar przemocy, a 2 maja uzupełniono pomoc dla lokalnych przedsiębiorstw. W Irlandii rząd sfinansował 26 programów badań i innowacji związanych z COVID-19 na kwotę 5 mln euro. 28 kwietnia hiszpański rząd zaaprobował zawieszenie składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorstw z 12 sektorów. Niemieckie Ministerstwo Gospodarki ogłosiło, że gotowe są środki adresowane do start-upów w wysokości 2 mld euro. Austriacki rząd zaprezentował cele ulg podatkowych i mechanizmów zabezpieczających miejsca pracy... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Środki wspierające działalność kredytową banków
photo
28 kwietnia Komisja zaproponowała tymczasowe złagodzenie warunków pożyczek dla banków, by wspierać MŚP i gospodarstwa domowe w obliczu kryzysu gospodarczego spowodowanego przez pandemię. Polega ono na dostosowaniu harmonogramu stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, bardziej uprzywilejowanym traktowaniu gwarancji publicznych i odłożeniu wejścia w życie wymogów dotyczących bufora wskaźnika dźwigni... Więcej
Zalecenia w sprawie prób klinicznych
photo
28 kwietnia Komisja opublikowała wytyczne, by umożliwić kontynuację 200 prób klinicznych trwających w Unii w trakcie pandemii. Zalecenia te dotyczą administrowania leczeniem zarażonych pacjentów i weryfikacji danych źródłowych na odległość oraz wyjaśniają kwestię klasyfikacji i powiadamiania władz o podjętych działaniach, aby dostosować próby do aktualnej sytuacji... Więcej
Więcej
Deklaracja w sprawie aplikacji cyfrowych monitorujących kontakty
photo
28 kwietnia przewodnicząca Komitetu Rady Europy ds. ochrony danych i Komisarz Rady Europy ds. Ochrony Danych opublikowali wspólną deklarację w sprawie możliwych skutków ubocznych stosowania cyfrowych aplikacji śledzących związanych z zapobieganiem pandemii COVID -19. Zalecają stworzenie gwarancji prawnych i technicznych, aby ograniczyć ryzyko naruszenia ochrony danych i życia prywatnego. Użytkowanie tych aplikacji powinno być dobrowolne i być ograniczone w czasie... Więcej
Wsparcie dla Bałkanów Zachodnich
photo
29 kwietnia Komisja zapowiedziała zebranie 3,3 mld euro dla Bałkanów Zachodnich, żeby zaspokoić sanitarne i humanitarne potrzeby krajów tego regionu w obliczu pandemii wirusa oraz żeby umożliwić tam ożywienie gospodarcze. Później w tym roku powinien również zostać zaprezentowany plan gospodarczy i inwestycyjny... Więcej
Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych: ponowne otwarcie granic zewnętrznych?
photo
28 kwietnia unijni ministrowie spraw wewnętrznych dyskutowali o możliwości ponownego, stopniowego otwarcia granic, poprawie korytarzy tranzytowych do celów transportu zasobów i priorytetowego sprzętu, a także o zaprezentowanych przez Komisję wytycznych w sprawie wychodzenia z izolacji. Ministrowie omówili znaczenie poszanowania życia prywatnego przez aplikacje śledzące i podsumowali walkę z cyberprzestępczością. Omówili też kwestię migracji i znaczenie dalszych prac nad paktem na rzecz migracji i azylu... Więcej
Więcej
Koordynacja wychodzenia z obostrzeń w transporcie
photo
29 kwietnia europejscy ministrowie transportu dyskutowali o konsekwencjach COVID-19 dla tego sektora. Podkreślili konieczność zacieśnienia współpracy, aby ograniczyć negatywne konsekwencje dla transportu, zwłaszcza wraz z wychodzeniem z izolacji, które powinno się przełożyć na zwiększenie ruchu. Ministrowie omówili harmonizację praw pasażerów lotniczych czy wzmocnienie roli korytarzy powietrznych w kolejowym transporcie towarowym... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów energii
photo
28 kwietnia ministrowie ds. energii przedyskutowali środki podjęte przez sektor w obliczu kryzysu COVID-19. Wdrożono porozumienia handlowe służące zapewnieniu ciągłości zasadniczych operacji. Ministrowie podkreślili, że Zielony Europejski Ład może odegrać ważną rolę w ożywianiu gospodarki... Więcej
Więcej
Światowa mobilizacja przeciwko wirusowi
photo
4 maja francuski prezydent Emmanuel Macron, niemiecka kanclerz Angela Merkel, przewodniczący włoskiej Rady Giuseppe Conte, norweska premier Erna Solberg, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wzięli udział w wideokonferencji, wystosowując apel o światowe darowizny, dzięki którym uda się sfinansować badania nad szczepionką przeciwko COVID-19. Donatorzy z całego świata (ale nie Stany Zjednoczone ani Rosja) obiecali 7,4 mld euro... Więcej
Więcej

Komisja : Nowe postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce
photo
29 kwietnia Komisja ogłosiła wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce w związku z reformą sądownictwa wprowadzoną w grudniu 2019 roku. Nowa ustawa poszerza obszar stosowania sankcji dyscyplinarnych wobec sędziów, daje Sądowi Najwyższemu wyłączne prawo rozpatrywania pytań o niezależność wymiaru sprawiedliwości i zakazuje sędziom dokonywania oceny uprawnień innych sędziów. Komisja uważa, że reforma jest sprzeczna z prawem Unii i że narusza prawo do bezstronnego procesu oraz pierwszeństwo i nadrzędność unijnego prawa... Więcej

Dyplomacja : Umowa handlowa z Meksykiem
photo
28 kwietnia Unia Europejska i Meksyk zakończyły negocjacje w sprawie nowego ogólnego porozumienia handlowego, które zastąpi aktualną umowę z 1997 roku. Nowa umowa likwiduje niemal wszystkie cła na towary i usługi oraz zawiera gwarancje dotyczące dostępu do zamówień publicznych, a także dotyczące poszanowania porozumienia paryskiego i zwalczania korupcji. Meksyk jest najważniejszym partnerem Unii w Ameryce Łacińskiej (wymiana handlowa opiewa na 85 mld euro rocznie). Zanim rozpocznie się faza ratyfikacji, obie strony muszą formalnie podpisać umowę... Więcej
Więcej
Wejście w życie postanowień o tymczasowym organie apelacyjnym WTO
photo
30 kwietnia Komisja ogłosiła, że weszły w życie postanowienia dotyczące tymczasowego organu apelacyjnego służącego rozwiązywaniu sporów handlowych. Komisja wspierała jego utworzenie wraz 19 państwami członkowskimi Światowej Organizacji Handlu (WTO). Organ złożony z 10 sędziów tymczasowo zastąpi sąd apelacyjny WTO uśpiony od 11 grudnia, ponieważ Stany Zjednoczone odmówiły powołania sędziego... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Konkluzje rzecznika generalnego w sprawie mechanizmów w silnikach diesla
photo
30 kwietnia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości ocenił, że instalowanie w silnikach diesla mechanizmów zmniejszających wyrzuty tlenków azotu w trakcie testów homologacyjnych jest sprzeczne z prawem europejskim, ponieważ nie jest to konieczne do ochrony silnika... Więcej

EBC : Nowe decyzje w zakresie polityki pieniężnej i prognozy na 2020 rok
photo
30 kwietnia Europejski Bank Centralny podjął decyzję, aby złagodzić warunki dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III) dla banków i przeprowadzić nową serię dłuższych operacji refinansujących (nazywanych PELTRO). Nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii i miesięczny program skupu aktywów są kontynuowane i, jeśli będzie taka potrzeba, zostaną przedłużone. EBC zwraca się do europejskich przywódców, by realizowali kluczowe "ambitne i skoordynowane działania fiskalne". Stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie... Więcej
Więcej

Niemcy : 11. Dialog Petersburski
photo
27 i 28 kwietnia odbyło się (w formie wideokonferencji) 11. posiedzenie Dialogu Petersburskiego na temat klimatu pod wspólnym przewodnictwem Niemiec i Zjednoczonego Królestwa. Z powodu światowego kryzysu sanitarnego dyskusje dotyczyły głównie "zielonego" ożywienia gospodarczego po COVID-19, uwzględniającego cele ochrony klimatu. Po raz pierwszy zorganizowano rozmowę z podmiotami niepaństwowymi, takimi jak przedstawiciele sektora prywatnego czy z organizacjami pozarządowymi... Więcej
Więcej
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie programu zakupu aktywów EBC
photo
5 maja niemiecki Trybunał Konstytucyjny orzekł, że program zakupu długu publicznego prowadzony przez Europejski Bank Centralny przekracza kompetencje Unii w zakresie polityki pieniężnej. Dał EBC trzy miesiące na wykazanie, że jego działania są proporcjonalne w stosunku do konsekwencji gospodarczych i budżetowych. W przeciwnym wypadku Bundesbank, niemiecki bank centralny, nie będzie już mógł uczestniczyć w programie... Więcej
Więcej

Francja : Zielone światło dla francusko-niemieckiego czołgu
photo
28 kwietnia Niemcy i Francja zapaliły zielone światło dla budowy nowego systemu walki lądowej (Main Ground Combat System), mającego w latach 30. XXI wieku zastąpić czołgi Lepoard 2 i Leclerc. Ministrowie obrony Francji i Niemiec podpisali porozumienie o implementacji (Implementing Arrangement 1), które stanowi umowną podstawę opracowania struktury systemu czołgu. Powierzono je trzem przedsiębiorstwom - francuskiemu Nexter oraz niemieckim Rheinmetall i KMW... Więcej
Więcej

Irlandia : Pierwsze negocjacje w sprawie irlandzkiego protokołu
photo
30 kwietnia Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo rozpoczęły rozmowy na temat protokołu irlandzkiego. Stawką jest takie zarządzanie granicą między Irlandią i Irlandią Północną (Ulsterem), żeby zagwarantować pokój i ciągłość jednolitego rynku. Umowa o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE stanie się ciałem 1 stycznia 2021 roku, po zakończeniu okresu przejściowego. Komisja wyraziła zadowolenie z rozmów, ale podkreśliła, że potrzeba szybkich i namacalnych efektów... Więcej

Polska : Apel byłych rządzących o odłożenie wyborów prezydenckich
photo
30 kwietnia 3 byłych polskich prezydentów i 6 byłych premierów zaapelowało o bojkot wyborów prezydenckich, jeśli ich I tura odbędzie się tak, jak zaplanowano, czyli 10 maja. Oceniają oni, że głosowanie, które będzie korespondencyjne z powodu pandemii i któremu nie towarzyszy kampania wyborcza, nie będzie "ani powszechne, ani równe". 28 kwietnia były premier Donald Tusk, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej (EPP), oświadczył, że odmawia udziału w tym głosowaniu, uważając je za niekonstytucyjne. Wybory mogą jednak zostać przełożone, ponieważ ustawa przewidująca wybory korespondencyjne jest jeszcze w Senacie, gdzie rządzące Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości. Senat będzie głosował nad ustawą dopiero 6 maja... Więcej
Więcej

Rada Europy : Raport na temat naruszeń wolności prasy
photo
W dorocznym raporcie 2020, który przygotowały organizacje partnerskie Rady Europy i który dotyczy ochrony dziennikarzy (opublikowanym 29 kwietnia przez 14 międzynarodowych grup broniących prasy), pojawiają się niepokojące wnioski. W 2019 roku nasiliły się ataki na dziennikarzy - naliczono 142 poważne przypadki zagrożeń dla wolności mediów. Nowe zagrożenia związane z pandemią COVID-19 (takie jak intensywniejszy monitoring mediów czy przyznawanie nieograniczonej władzy w ramach stanu nadzwyczajnego) odbiją się na mediach i czynią ten obraz czarniejszym. Rosja, Turcja i Azerbejdżan znajdują się w grupie państw członkowskich Rady Europy, które odpowiadają na najpoważniejsze naruszenia. Tymczasem na Ukrainie i w Irlandii Północnej odnotowano dwa zabójstwa... Więcej
Więcej
Brytyjski system penitencjarny przechodzi poważny kryzys
photo
W raporcie opublikowanym 30 kwietnia Komitet Przeciwko Torturom w Radzie Europy podkreślił poważną sytuację brytyjskiego systemu penitencjarnego. Stwierdza, że przemoc i agresja między zatrzymanymi osiągnęły poziomy "bez precedensu" i że 1/3 osadzonych ma pozytywne wyniki testów na narkotyki. Podkreślił też problem przeludnienia w więzieniach w Anglii i Walii, a także problemy psychiczne i samookaleczenia wśród więźniów. Komitet zdecydowanie odradza budowanie nowych więzień, żeby doszło do zmiany w polityce orzekania kar co doprowadzi do osiągnięcia stabilizacji i zmniejszenia populacji więziennej... Więcej

Eurostat : Spadek PKB w I kwartale
photo
30 kwietnia Eurostat opublikował swoje wstępne szacunki dotyczące PKB w I kwartale 2020 roku. Odnotowano spadki - o 3,5% w Unii Europejskiej i o 3,8% w strefie euro. To największe spadki zaobserwowane przez Eurostat od 1995 roku... Więcej
Więcej
Marcowy wzrost bezrobocia
photo
Eurostat podał dane na temat marcowego bezrobocia. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6,6%, a w strefie euro 7,4%. Stopa bezrobocia wśród młodzieży to 15,2% w UE i 15,8% w strefie euro. Bezrobocie wśród kobiet sięga 7% w Unii i 7,8% w strefie euro... Więcej
Więcej
Kwietniowy spadek inflacji
photo
Według szacunków Eurostatu (opublikowanych 30 kwietnia) w kwietniu roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 0,4% (wobec 0,7% miesiąc wcześniej). Odnotowano więc spadek o 0,3% punktu wynikający ze środków izolacji wdrożonych w państwach członkowskich. Największy spadek zaliczyła Słowenia (-1,3%), podczas gdy najwyższą inflację zaobserwowano na Słowacji (2,2%)... Więcej
Więcej
Osoby wnioskujące o azyl i nieletni bez opieki w 2019 roku
photo
27 kwietnia Eurostat ogłosił, że w 2019 roku państwa członkowskie Unii udzieliły azylu 295 800 uchodźcom, co w stosunku do roku 2018 stanowi spadek o 6%. Syryjczycy (27%), Afgańczycy (14%) i Wenezuelczycy (13%) to główni beneficjenci ochrony międzynarodowej. Krajami, które wydały najwięcej zgód na azyl, są Niemcy (39%) i Francja (14%). 28 kwietnia Eurostat podał, że 14 000 osób wnioskujących o azyl, które przedostały się do Unii, to nieletni pozostający bez opieki (czyli 7% wnioskodawców). Liczba ta jest niższa niż w latach ubiegłych... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : 38. roczny raport na temat wykorzystywania instrumentów ochrony handlu
photo
30 kwietnia Komisja opublikowała swój roczny raport na temat wykorzystywania instrumentów ochrony handlu. Podała, że w 2019 roku wszczęto 16 spraw, czyli o 6 więcej niż w 2018. Podwoiła się liczba przypadków, w których sięgnięto po środki ochrony (z 6 w 2018 do 12 w 2019). W raporcie podkreślono, że instrumenty te umożliwiły zmniejszenie nieuczciwego importu o 80%, zdywersyfikowanie źródeł zaopatrzenia i ochronę 23 000 unijnych miejsc pracy... Więcej
4. roczny raport na temat Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji
photo
30 kwietnia Komisja opublikowała 4. raport na temat Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji. Podsumowano w nim stosowanie umowy między Unią i Turcją z marca 2016 roku. Sprawozdanie pokrywa okres od kwietnia 2019 do lutego 2020 roku. Podano w nim, że 41% budżetu Instrumentu przeznaczono na projekty pomocy rozwojowej, a 59% na pomoc humanitarną. W 2019 roku do Unii z Turcji weszło 83 333 uchodźców. Oznacza to wzrost o 47% w stosunku do 2018. W ubiegłym roku 7 020 migrantów przemieszczono do Unii, a 1 995 odesłano do Turcji... Więcej

Kultura : "Operaoké" w Opéra comique
photo
Paryska Opéra comique proponuje Operaoké Challenge, zabawę-konkurs wykonywania najsłynniejszych przebojów operowych według pierwowzoru, na przykład "L'Amour est un oiseau rebelle" Bizeta śpiewanego przez Marię Callas. Wznowiono online popularną zabawę rozpoczętą w trakcie prac w teatrze w 2016 roku... Więcej
Historia Polski
photo
Na swoim kanale na Youtubie Muzeum Historii Polski w Warszawie proponuje filmy dokumentalne na temat różnych okresów w historii naszego kraju... Więcej
Więcej
Środy V&A
photo
Muzeum Victorii & Alberta w Londynie organizuje co środę #LetsMakeWednesdays, odwołując się do kreatywności młodzieży i dorosłych w zakresie designu, tworzenia przedmiotów czy opowiadań. Inspiracją służą kolekcje placówki... Więcej
Sztuka nowoczesna w Berlinie
photo
Berlinische Galerie, muzeum sztuki nowoczesnej w niemieckiej stolicy, proponuje program #museumfromhome, który umożliwia wirtualne zwiedzanie jego kolekcji stałej, ale także wystawy poświęconej niemieckiemu fotografowi Umbo... Więcej
Muzeum Saragossy
photo
Muzeum Saragossy proponuje zwiedzanie online jego kolekcji sięgających od prehistorii do XX wieku i dotyczących tak różnorodnych tematów jak etnografia, ceramika czy Colonnia Celsa, dawne rzymskie miasto, na którym zbudowane jest muzeum... Więcej

5maj
5 maja

Posiedzenie ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych

Posiedzenie ministrów telekomunikacji

6maj
6 maja

Szczyt UE-Bałkany Zachodnie

8maj
8 maja

Posiedzenie Eurogrupy

9maj
9 maja

Dzień Europy - 70. rocznica deklaracji Roberta Schumana

10maj
10 maja

Polska

Wybory prezydenckie (I tura)

11maj
11 maja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2021
Biuletyn n°959
"Trzeba się oprzeć na planie odbudowy, żeby poczynić inteligentne inwestycje"
Opublikowany 06/12/2021
Biuletyn n°958
Państwo prawa w Polsce albo fałszywa kłótnia o pierwszeństwo prawa europejskiego
Opublikowany 29/11/2021
Biuletyn n°957
Unia Europejska wyznacza nowy kurs w sprawie Arktyki
Opublikowany 22/11/2021
Biuletyn n°956
Europa i wyzwania związane z nauczaniem historii
Opublikowany 15/11/2021
Biuletyn n°955
"Ogólnie Unia Europejska jest postrzegana jako ważny aktor"
Opublikowany 08/11/2021
Biuletyn n°954
"Europejska przestrzeń polityczna i publiczna tworzyła się poprzez kryzysy"
Opublikowany 02/11/2021
Biuletyn n°953
Wzrost cen energii: jakie są europejskie rozwiązania?
Opublikowany 25/10/2021
Biuletyn n°952
Polityka kosmiczna Unii: niedoceniany sukces
Opublikowany 18/10/2021
Biuletyn n°951
Szczyt UE-Ukraina w dobie zmian
Opublikowany 11/10/2021
Biuletyn n°950
Czy nowy "europejski pakt imigracji i azylu" może odpowiedzieć na kolejne wyzwania migracyjne?
Opublikowany 04/10/2021
Biuletyn n°949
Porozumienie AUKUS - jakie będą jego reperkusje dla Unii Europejskiej?
Opublikowany 27/09/2021
Biuletyn n°948
Wspólna polityka rolna 2023-2027: zmiana w ciągłości
Opublikowany 20/09/2021
Biuletyn n°947
Mowa na rzecz Europy praktykantów
Opublikowany 13/09/2021
Biuletyn n°946
Kto zastąpi Angelę Merkel? I z jaką koalicją?
Opublikowany 06/09/2021
Biuletyn n°945
Kryzys COVID-19 i mobilność europejska: jakie wnioski? jaka przyszłość?
Opublikowany 19/07/2021
Biuletyn n°944
"Robienie polityki jest dla Komisji źródłem ryzyka. Ale stało się nieuniknione"
Opublikowany 12/07/2021
Biuletyn n°943
Dostosowanie do celu 55: w kierunku realizacji ambitnego europejskiego kompromisu politycznego na rzecz klimatu
Opublikowany 05/07/2021
Biuletyn n°942
Udział w europejskiej suwerenności poprzez prawo
Opublikowany 28/06/2021
Biuletyn n°941
Od Procesu Barcelońskiego po Program dla Regionu Morza Śródziemnego, kruche partnerstwo z Unią Europejską
Opublikowany 21/06/2021
Biuletyn n°940
600. opracowanie - Zarządzanie Unią Europejską: zmiana praktyk bez zmiany traktatu
Opublikowany 14/06/2021
Biuletyn n°939
Stosunki francusko-włoskie w przeddzień traktatu kwirynalskiego: między asymetrią i bliskością
Opublikowany 07/06/2021
Biuletyn n°938
Sankcje, uprzywilejowany instrument europejskiej polityki zagranicznej
Opublikowany 31/05/2021
Biuletyn n°937
Strategiczny przegląd polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego: klucz do powrotu do trwałego wzrostu w Europie
Opublikowany 25/05/2021
Biuletyn n°936
Europa: dobre reguły, by odnaleźć wzrost
Opublikowany 17/05/2021
Biuletyn n°935
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Opublikowany 10/05/2021
Biuletyn n°934
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Opublikowany 03/05/2021
Biuletyn n°933
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Opublikowany 26/04/2021
Biuletyn n°932
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Opublikowany 19/04/2021
Biuletyn n°931
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Opublikowany 12/04/2021
Biuletyn n°930
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Opublikowany 06/04/2021
Biuletyn n°929
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Opublikowany 29/03/2021
Biuletyn n°928
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Opublikowany 22/03/2021
Biuletyn n°927
"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"
Opublikowany 15/03/2021
Biuletyn n°926
Europa kobiet
Opublikowany 08/03/2021
Biuletyn n°925
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Opublikowany 01/03/2021
Biuletyn n°924
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Opublikowany 22/02/2021
Biuletyn n°923
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19
Opublikowany 15/02/2021
Biuletyn n°922
Brexit i kwestia irlandzka
Opublikowany 08/02/2021
Biuletyn n°921
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Opublikowany 01/02/2021
Biuletyn n°920
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Opublikowany 25/01/2021
Biuletyn n°919
Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja czy zmiana paradygmatu?
Opublikowany 18/01/2021
Biuletyn n°918
Przekazanie władzy Bidenowi
Opublikowany 11/01/2021