Biuletyn n°891

Open panel Open panel
Biuletyn n°891
Biuletyn
wtorek, 12 maja 2020
numer 891
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Wraz z pandemią COVID-19 obserwujemy w Europie ogólną tendencję do wycofywania parlamentów z korzyścią dla egzekutyw. A w dobie "dystansowania się" zgromadzenia są ważniejsze niż kiedykolwiek. Jawność ich pracy jest wektorem legitymizacji działalności władz. Kontrola prowadzona przez zgromadzenia pozostaje zasadniczym wymogiem demokracji parlamentarnej.
Więcej
Fundacja : 70 lat deklaracji Schumana: wypowiedzi europejskich osobistości
photo
Z okazji 70. rocznicy deklaracji Schumana szereg europejskich osobistości (wśród nich Ursula von der Leyen, Charles Michel, Christine Lagarde, David Sassoli, Wolfgang Schäuble i Michel Barnier) odpowiedziało na zaproszenie Fundacji i podzieliło się swoimi nadziejami na kolejnych 70 lat Unii. Wypowiedzi te możecie znaleźć na naszej specjalnej stronie internetowej... Więcej
Europa będzie demokratyczna albo jej nie będzie
photo
Z okazji 70-lecia deklaracji Schumana (aktu założycielskiego integracji europejskiej), przypadającego 9 maja, VoxEurop zapytał prezesa Fundacji Jeana-Dominique'a Giulianiego o stan Unii i jej perspektywy... Więcej
COVID-19: europejskie reakcje, kompletny obraz
photo
W obliczu sanitarnego i gospodarczego kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa Unia próbuje zastosować różne środki, które ma do dyspozycji. Jej zdolność do działania zależy w dużej mierze od państw członkowskich i od ich woli współdziałania. To warunek unijnej reakcji i tego, czy Unia da dowód odporności. Fundacja proponuje Wam syntezę na temat ogółu środków przyjętych do tej pory na szczeblu krajowym i europejskim, którą regularnie aktualizujemy... Więcej

Koronawirus : Środki krajowe
photo
Odmrażanie we Francji rozpoczęło się 11 maja - ponownie otwarto sklepy i szkoły podstawowe. Sanitarny stan nadzwyczajny został przedłużony do 10 lipa. W Belgii od 10 maja dozwolone są spotkania w gronie ponad 4 osób, a 11 maja otwarto sklepy. W Hiszpanii parlament przedłużył stan wyjątkowy do 24 maja. W Niemczech trwa ponowne otwieranie szkół i handlu, ale liczba zakażeń rośnie. Landy decydują o otwarciu restauracji, muzeów i teatrów. 16 maja wznowione zostaną rozgrywki Bundesligi. W Austrii można otworzyć restauracje, a 15 maja wznowione zostaną nabożeństwa religijne. W Irlandii izolacja potrwa do 18 maja. W Zjednoczonym Królestwie izolacja potrwa zaś do 1 czerwca, ale dozwolono na ćwiczenia fizyczne na zewnątrz... Więcej
Więcej | Więcej
Środki wspierające gospodarkę
photo
We Francji przedsiębiorstwom odłożono płatności z tytułu składek i danin społecznych za maj. W Hiszpanii rząd zmobilizował 24,5 mld euro, żeby zagwarantować płynność przedsiębiorstw i osób pracujących na własny rachunek. W Niemczech "Corona Tax Assistance Act" obejmuje środki na rzecz częściowego bezrobocia i obniża o 7% podatek od sprzedaży żywności dla restauracji. Austriacki rząd stworzył nowe subwencje wspierające start-upy. W Zjednoczonym Królestwie wprowadzono nowe finansowanie w wysokości 10 000 funtów, żeby wesprzeć producentów nabiału. Irlandzki rząd przekazał z wyprzedzeniem 16 mln euro, aby pomóc studentom będącym w najgorszym położeniu. Belgijski rząd przedłużył ważność niektórych bonów (na prezenty, posiłki, pomoc na rzecz sportu i kultury)... Więcej
Więcej | Więcej
Wychodzenie z izolacji we Włoszech
photo
4 maja we Włoszech rozpoczęło się odmrażanie - zezwolono na wyjścia, kontakty z osobami bliskimi oraz wznowiono pewne rodzaje działalności gospodarczej. Kolejny etap rozpocznie się 18 maja wraz z otwarciem małego handlu i muzeów... Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
8 maja ministrowie finansów uzgodnili szczegóły instrumentu wsparcia w ramach kryzysu wywołanego przez pandemię. Linia kredytowa w wysokości 240 mld euro z Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego będzie dostępna dla państw członkowskich dotkniętych przez kryzys począwszy od 1 czerwca, do wysokości 2% ich PKB. Ministrowie podsumowali prace nad programem SURE na rzecz finansowania częściowego bezrobocia związanego z kryzysem... Więcej
Więcej
Restrykcje na granicach Unii potrwają do 15 czerwca
photo
Komisja zaproponowała przedłużenie do 15 czerwca ograniczeń w zakresie podróży do Unii, które nie są niezbędne. Ocenia ona, że nadal za słabo kontrolujemy pandemię, i zaapelowała o zachowanie obostrzeń na granicach zewnętrznych oraz o stopniowe i skoordynowane znoszenie restrykcji... Więcej
Nowe reguły pomocy państwowej
photo
8 maja Komisja ogłosiła nowe dostosowania w przepisach o pomocy państwa, żeby uregulować kwestię rekapitalizacji i sięganie po instrumenty pomocowe przez przedsiębiorstwa przechodzące trudności. Komisja wydłuża do końca czerwca 2021 roku okres stosowania uelastycznionych reguł, o których zadecydowano w marcu. Ale stawia warunki odnośnie wynagrodzenia kierownictwa, zarządzania i wyprowadzania kapitału z korzystających z pomocy przedsiębiorstw. Reguły te obejmują też subsydiowanie skrośne i zobowiązują państwa członkowskie do zakazania takim przedsiębiorstwom prowadzenia operacji przejęć... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. telekomunikacji
photo
5 maja ministrowie ds. telekomunikacji dyskutowali o roli sektora cyfrowego w zwalczaniu pandemii. Wymienili poglądy na temat wykorzystywania aplikacji lokalizujących do zwalczania wirusa. Rozmawiali o roli cyfryzacji w umożliwianiu społeczeństwu dalszego funkcjonowania. Ministrowie stwierdzili, że ważne jest wspieranie inwestycji w infrastrukturę cyfrową, aby ożywić gospodarkę... Więcej
Posiedzenie ministrów do spraw społecznych i zatrudnienia
photo
5 maja ministrowie do spraw społecznych i zatrudnienia omówili ożywienie gospodarcze w Unii i środki wspierające zatrudnienie. Komisja podkreśliła znaczenie zatwierdzenia do 1 czerwca programu SURE na rzecz częściowego bezrobocia. Ministrowie omówili raport na temat demografii Unii (który Komisja powinna wkrótce opublikować), przypominając o tym, jak pilne jest przezwyciężanie wyzwań demograficznych... Więcej
Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego
photo
4 maja Komisja zaprezentowała najświeższy pakiet nadzwyczajnych środków wspierających sektor rolno-spożywczy. Ten ostatni mocno ucierpiał na skutek pandemii koronawirusa. Komisja zaproponowała, by państwa członkowskie mogły wykorzystywać fundusze na rozwój obszarów wiejskich na odszkodowania dla rolników (do kwoty 5 000 euro) oraz dla małych przedsiębiorstw rolno-spożywczych (do kwoty 50 000 euro). Oprócz tego podwyższono limity pomocy publicznej... Więcej
Przyspieszenie procedur ewaluacji leczenia i szczepień
photo
4 maja Europejska Agencja Leków ogłosiła uproszczenie swoich procedur, żeby przyspieszyć proces zezwoleń na wprowadzenie na rynek leków związanych z COVID-19. Pod warunkiem, że są bezpieczne i skuteczne. W szczególności skrócono terminy uzyskiwania opinii naukowych i kontrole zgodności... Więcej
Deklaracja niemieckich, francuskich i włoskich pracodawców
photo
We wspólnej deklaracji opublikowanej 12 maja prezesi BDI, Medef i Cofindustrii, które reprezentują przedsiębiorstwa w Niemczech, we Francji i we Włoszech, zaapelowali o "poważną reakcję ze strony polityki publicznej" na europejskim szczeblu o "bezprecedensowej" skali, żeby stawić czoła kryzysowi wywołanemu przez COVID-19... Więcej
Więcej
Dodatkowa pomoc dla populacji romskich
photo
7 maja Rada Europy zapowiedziała wzmocnienie programu ROMACTED, który przychodzi z pomocą populacjom romskim w Europie w obliczu COVID-19... Więcej

Komisja : W 2020 roku PKB Unii może spaść o 7,4%
photo
6 maja Komisja zaprezentowała swoje zaktualizowane prognozy gospodarcze na 2020 i 2021 rok. Ocenia, że Unia mierzy się z szokiem, który może pociągnąć za sobą spadek PKB o 7,4% w 2020 i ożywienie na poziomie 6% w 2021. W bieżącym roku gospodarka w strefie euro skurczy się o rekordowe 7,7%, natomiast w 2021 wzrośnie o 6,3%. W 2020 roku bezrobocie ma wzrosnąć z 6,7% do 9%, a w 2021 spaść do 8%. W tym roku średnie zadłużenie krajów Unii powinno wzrosnąć z 79,4% do 95% PKB. W 2021 spadnie do 92%. Komisja przypomina, że prognozy te zależą od ewolucji pandemii, ale uświadamiają konieczność wypracowania strategii europejskiego ożywienia... Więcej
Plan walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
photo
7 maja Komisja przedstawiła nowy plan działania na rzecz zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Określono w nim środki, które podejmie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Obejmuje on również zaktualizowaną listę krajów trzecich uważanych za kraje wysokiego ryzyka, a także nową metodologię identyfikacji takich krajów trzecich. Plan działania opiera się na 6 filarach: skuteczne stosowanie przepisów UE, harmonizacja przepisów w państwach członkowskich, nadzór na szczeblu UE, współpraca policyjna i sądowa, udział UE w zwalczaniu terroryzmu na szczeblu światowym... Więcej
Oświadczenie w sprawie wyroku niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego
photo
10 maja przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przypomniała, że "ostatnie słowo w sprawie prawa europejskiego przypada Luksemburgowi", gdzie zasiada Trybunał Sprawiedliwości Unii. Komisja studiuje orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, które kwestionuje działalność Europejskiego Banku Centralnego, i orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości oraz nie wyklucza wszczęcia procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego... Więcej
Więcej

Rada : Deklaracja z Zagrzebia
photo
Podczas wirtualnego szczytu 6 maja przypomniano o poparciu dla europejskich perspektyw dla Bałkanów Zachodnich. We wspólnej deklaracji podkreślono starania państw Bałkanów Zachodnich, by wprowadzić tam w pełni funkcjonalne systemy demokratyczne, państwo prawa i gospodarki rynkowe. Państwa członkowskie Unii zobowiązały się do wspierania tego trendu, przypominając o pakiecie pomocowym przeciwko koronawirusowi na kwotę 3,3 mld euro (który UE przyznała regionowi), a także o pojednaniu między krajami Bałkanów Zachodnich... Więcej
Program pomocy finansowej dla państw sąsiedzkich
photo
5 maja Rada zaaprobowała program pomocy w wysokości 3 mld euro dla krajów sąsiedzkich Unii. Pomoc przybierze postać pożyczek na korzystnych warunkach. Ukraina, Tunezja, Bośnia i Hercegowina oraz Jordania są pierwszymi odbiorcami pomocy w wysokości odpowiednio 1 200, 600, 250 i 200 mln euro. Otrzymają ją również Albania, Gruzja, Kosowo, Mołdawia, Czarnogóra i Macedonia Północna... Więcej

Dyplomacja : Misja EUNAVFORMED Irini stała się operacyjna
photo
Od 4 maja misja morska Irini, mająca za zadanie pilnowanie embarga na broń dla Libii, stała się operacyjna wraz z przypłynięciem do strefy działań francuskiej fregaty Jean Bart oraz okręgu luksemburskiego... Więcej
Więcej
Konkluzje w sprawie Partnerstwa Wschodniego po 2020 roku
photo
11 maja Rada zaaprobowała konkluzje w sprawie przyszłości Partnerstwa Wschodniego. Dokument potwierdza ramy partnerstwa, zwłaszcza plan "20 celów na 2020 rok" przyjęty w marcu 2019 roku, który promuje rozwój gospodarczy, wzmacnianie państwa prawa, transformację i bezpieczeństwo energetyczne, a także swobodny przepływ. Rada chce, żeby polityka w ramach Partnerstwa Wschodniego oparta była na zachętach i żeby jego kolejne ramy pomagały państwom członkowskim stawić czoła kryzysowi spowodowanemu przez koronawirusa... Więcej

Parlament : Eurodeputowani zwracają się do czeskiego premiera o zakończenie konfliktu interesów
photo
7 maja Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu przestudiowała problem konfliktów interesów w Czechach w związku z funduszami europejskimi. Europosłowie pytają, czy, jeśli Komisja potwierdzi, że istnieje konflikt dotyczący premiera Andreja Babisza i jego przedsiębiorstwa Agrofert, to ten natychmiast go zakończy. Zwracają się do niego o nieuczestniczenie w negocjacjach dotyczących budżetu Unii w oczekiwaniu na wyniki dochodzenia. Europosłowie skrytykowali brak mechanizmów zwalczania konfliktów interesów w Czechach i zwracają się do tego kraju o systematyczne kontrole, a także zerową tolerancję dla konfliktów interesów... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Doprecyzowanie po wyroku niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego
photo
8 maja Trybunał Sprawiedliwości Unii wskazał - po wyroku wydanym 5 maja przez niemiecki Trybunał Konstytucyjny, wzywającym Europejski Bank Centralny (EBC) do zdania sprawozdania - że jako jedyny jest uprawniony do orzekania o działalności EBC. Przypomniał o pierwszeństwie prawa unijnego, o swojej roli jako ostatniej instancji rozstrzygającej w sprawie unijnego prawa i wiążącym charakterze swoich orzeczeń wydanych w trybie prejudycjalnym... Więcej

EBC : Deklaracja Christine Lagarde
photo
8 maja, z okazji konferencji w przeddzień 70-lecia deklaracji Schumana, prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde oceniła, że kryzys koronawirusa jednocześnie potwierdza i testuje ambicje Roberta Schumana dotyczące stworzenia "rzeczywistej solidarności", żeby pchnąć Europę naprzód. 3 dni po orzeczeniu niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego politykę pieniężną EBC zapewniła również, że EBC nie pozwolić się zniechęcić w swoich działaniach. EBC zapewniło także w komunikacie, że, aby utrzymać stabilizację cen, będzie w dalszym ciągu robić "wszystko co konieczne w ramach swojego mandatu"... Więcej

Europejskie agencje : Roczny raport Europejskiej Rzeczniczki
photo
4 maja Europejska Rzecznika Emily O'Reilly opublikowała roczny raport za 2019. W ubiegłym roku wszczęto 458 spraw, z czego blisko 27% dotyczy przejrzystości (umożliwienia ludziom lepszego zrozumienia europejskiego procesu decyzyjnego, zwłaszcza odnośnie rocznych kwot połowowych czy posiedzeń Eurogrupy). Rzecznika prowadziła postępowanie w sprawie Europejskiej Agencji Leków - niezależność podejmowanych przez nią decyzji w sprawie wprowadzania na rynek nowych leków musi zostać wzmocniona, a także w sprawie personelu instytucji przechodzącego do sektora prywatnego i na odwrót... Więcej
Rozbicie międzynarodowej sieci przemytników dzieł sztuki
photo
6 maja Europol ogłosił sukces międzynarodowej operacji policyjnej przeciwko przemytnikom dzieł sztuki. Operacja ta była prowadzona wspólnie z Interpolem oraz Światową Organizacją Celną i odbyła się w 103 różnych krajach. Pozwoliła na zaaresztowanie 101 przemytników i odzyskanie 19 000 dzieł sztuki na całym świecie. Wśród odzyskanych dzieł znajdują się w szczególności przedmioty prekolumbijskie czy dawna biżuteria... Więcej

Polska : Odłożenie wyborów prezydenckich w ostatniej chwili
photo
6 maja wieczorem Jarosław Kaczyński, szef rządzącego PiS, i jego partner koalicyjny Jarosław Gowin wskazali, że według nich nie można przeprowadzić wyborów prezydenckich 10 i 24 maja. 7 maja Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła, że z powodu braku kart niemożliwe jest przeprowadzenie głosowania, które miałoby zostać przeprowadzone korespondencyjnie. Być może w ciągu 2 tygodni zostanie ustalona nowa data wyborów... Więcej
Więcej

Watykan : Apel papieża o zjednoczoną i braterską Europę
photo
10 maja papież Franciszek przypomniał o znaczeniu upamiętnienia 75-lecia zakończenia II wojny światowej i 70. rocznicy deklaracji Roberta Schumana. Zaapelował o zjednoczoną, braterską i zróżnicowaną Europę... Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Rumunia przegrywa sprawę dymisji prokuratorki Laury Codruțy Kövesi
photo
W orzeczeniu z 5 maja Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił Rumunię za zdymisjonowanie prokuratorki ds. korupcji Laury Codruțy Kövesi w lipcu 2018 roku po tym, jak skrytykowała reformy służące w szczególności depenalizacji nadużycia władzy popełnianego w związku z aprobowaniem lub przyjmowanie prawa. Trybunał ocenił, że Rumunia naruszyła art. 6 ust. 1 dotyczący prawa do sprawiedliwego procesu i art. 10 dotyczący wolności wypowiedzi... Więcej
Więcej

EKES : Upamiętnienie deklaracji Schumana
photo
W tekście opublikowanym 9 maja z okazji 70. rocznicy deklaracji Schumana przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Luca Jahier i przewodniczący 10 europejskich rad ekonomiczno-społecznych zaapelowali "o zbudowanie [w ramach zjednoczonej Europy] nowego modelu rozwoju dostosowanego do wielkich transformacji XXI wieku". W wiadomości wideo skierowanej do Fundacji L. Jahier oświadczył również, że "albo jesteśmy Unią, albo jesteśmy niczym"... Więcej

Kultura : Nagroda Dziedzictwa Europejskiego 2020
photo
7 maja podano laureatów Nagrody Dziedzictwa Europejskiego. Wyróżnienie otrzymało 21 projektów odnowy i waloryzacji europejskiego dziedzictwa... Więcej
Więcej
Uruchomienie platformy Creative Unite
photo
5 maja Komisja ogłosiła uruchomienie platformy Creative Unite. Platforma oferuje dostęp do zasobów i przestrzeń dla profesjonalistów działających w obszarze kultury oraz twórców. Ma sprzyjać wymianie i współpracy między artystami, pomimo pandemii... Więcej
Lekcje Courtauld Institute
photo
Courtauld Institute of Art w Londynie proponuje w każdy czwartek do 21 maja serię konferencji z udziałem ekspertów w dziedzinie sztuki, historii i społeczeństwa... Więcej
Dawni i współcześni mistrzowie w Schwerin
photo
Muzeum w Schwerin (w Niemczech) posiada dzieła powstałe od XVII wieku do naszych czasów. Autorami wielu z nich są dawni mistrzowie. Muzeum można zwiedzać wirtualnie... Więcej
Z Picassem
photo
Na swojej stronie internetowej Muzeum Picassa w Barcelonie proponuje (poza swoimi kolekcjami) gry dotyczące twórczości artystów, a także rozmaite wydarzenia online - wizyty, koncerty, quiz. To wszystko pod hasłem #DIM2020... Więcej
Rafael w Chantilly
photo
Strona zespołu pałacowego w Chantilly proponuje wizytę wideo z przewodnikiem po wystawie "Rafael w Chantilly. Mistrz i jego uczniowie", zorganizowanej z okazji 500-lecia śmierci włoskiego malarza... Więcej
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie ponownie otwarte
photo
Jak większość muzeów w Polsce, 12 maja swoje podwoje otworzyło ponownie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie kuszące nowymi ekspozycjami poświęconymi w szczególności realizmowi i przestrzeni. Kolekcje instytucji pozostają dostępne online... Więcej

11maj
11-15 maja

Negocjacje Unia Europejska-Zjednoczone Królestwo

12maj
12 maja

Posiedzenie ministrów zdrowia; posiedzenie ministrów obrony

13maj
13 maja

Posiedzenie ministrów rolnictwa

13maj
13-16 maja

Bruksela

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

15maj
15 maja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych; posiedzenie ministrów przemysłu; posiedzenie Eurogrupy

18maj
18 maja

Posiedzenie ministrów edukacji

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020