Biuletyn n°892

Open panel Open panel
Biuletyn n°892
Biuletyn
wtorek, 19 maja 2020
numer 892
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Konwergencja "mediów i telekomów" wystawiona na próbę COVID-19
Sieci telekomunikacyjne, usługi komunikacyjne i media odgrywają ważną rolę w odporności gospodarczej i społecznej. Transformacyjna natura innowacji cyfrowej w przemyśle medialnym i telekomunikacji odbija się na naszym stylu życia i pracy bardziej niż kiedykolwiek. Kryzys, który przechodzimy mocno wpłynął na nasze cyfrowe sposoby konsumpcji. Stawia to przed nami poważne wyzwania gospodarcze i regulacyjne.
Więcej
Fundacja : Ukazał się "The Schuman Report on Europe. The State of the Union 2020"
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "The Schuman Report on Europe. The State of the Union 2020" (wydanie 2020) - ukazała się w wersji elektronicznej. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje kompletny obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła... Więcej
Apel europejskich przywódców o solidarność
photo
Z okazji 70. rocznicy deklaracji Schumana europejscy przywódcy przesłali Fundacji filmy wideo, aby wyrazić swoje oczekiwania i nadzieje związane z przyszłością Europy. Zerknijcie na wiadomości od Ursuli von der Leyen, Charlesa Michela, Davida Sassoliego, Christine Lagarde, Michela Barniera, Wolfganga Schäuble oraz od innych osobistości opublikowane na naszej stronie internetowej... Więcej
COVID-19: europejskie reakcje, kompletny obraz
photo
W obliczu kryzysu sanitarnego wywołanego przez pandemię koronawirusa Unia zastosowała różne środki, które miała do dyspozycji, a teraz musi zorganizować odmrażanie i reaktywację aktywności społecznej oraz działalności gospodarczej. Fundacja proponuje Wam syntezę na temat ogółu instrumentów przyjętych na szczeblu krajowym i europejskim, którą regularnie aktualizujemy... Więcej

Koronawirus : Francusko-niemiecka inicjatywa na rzecz ożywienia gospodarczego
photo
18 maja francuski prezydent Emmanuel Macron i niemiecka kanclerz Angela Merkel zaprezentowali wspólną propozycję na rzecz ożywienia gospodarczego Unii z funduszem naprawczym na kwotę 500 mld euro, przeznaczonym dla sektorów i regionów najbardziej dotkniętych przez kryzys koronawirusa oraz zintegrowanym z wieloletnim budżetem Unii. Proponują oni również europejskie podejście opierające się na strategicznej suwerenności sanitarnej, aby przygotować się przyszłych kryzysów. Podkreślili też potrzebę przyspieszenia transformacji klimatycznej i cyfrowej. Komisja ma sfinalizować swój plan naprawczy do 27 maja... Więcej
Więcej
Plan pomocy gospodarczej i odmrażanie po włosku
photo
14 maja przewodniczący włoskiej Rady Giuseppe Conte zapowiedział nowy plan wsparcia gospodarki w wysokości 55 mld euro, obejmujący w szczególności odroczenie podatków i pomoc dla sektora turystyki. 18 maja Włochy weszły w nowy etap odmrażania, który wiąże się zwłaszcza z ponownym otwarciem muzeów, salonów fryzjerskich, barów i restauracji, pod warunkiem ścisłego przestrzegania ograniczeń sanitarnych. Kraj przewiduje, że granice zostaną otwarte 3 czerwca... Więcej
Więcej | Więcej
Określić jasny plan wyjścia z kryzysu
photo
15 maja ministrowie ds. konkurencyjności dyskutowali o planie wyjścia z kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa, skoncentrowanym na 3 elementach: jednolitym rynku, inwestycjach, globalnym działaniu i dobrym zarządzaniu. Poza tym, odnotowali konieczność zredukowania europejskiej zależności od krajów trzecich w kwestii przemysłu i zachęcali do zielonej transformacji, a także do transformacji cyfrowej. Zidentyfikowano sektory szczególnie dotknięte przez kryzys - są to przemysł motoryzacyjny, turystyka i branża kosmiczno-lotnicza... Więcej
Więcej
Zalecenia w sprawie turystyki i transportu
photo
13 maja Komisja zaprezentowała swoje wytyczne dotyczące zniesienia ograniczeń w zakresie podróży i przywrócenia swobodnego przepływu, które powinny mieć miejsce w oparciu o 3 kryteria: sytuację epidemiologiczną, zdolność do przestrzegania dystansu w trakcie podróży i sytuację społeczno-ekonomiczną. Wznowienie usług transportowych zależeć będzie od zdolności do zagwarantowania bezpieczeństwa pracowników i klientów... Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
15 maja Eurogrupa przedyskutowała perspektywy gospodarcze strefy euro i reakcję gospodarczą na koronawirusa. Ministrowie finansów wyrazili zadowolenie z tempa wdrażania nadzwyczajnych środków takich jak program SURE na rzecz częściowego bezrobocia i zgodzili się, że konieczny jest tymczasowy, ukierunkowany i proporcjonalny plan naprawczy, żeby wspierać kraje najbardziej dotknięte przez pandemię... Więcej
Posiedzenie ministrów obrony
photo
12 maja ministrowie obrony dyskutowali o skutkach koronawirusa dla sektora obrony z Wysokim Przedstawicielem Unii Josepem Borellem, sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem i Jeanem-Pierre'm Lacroix, zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. operacji utrzymania pokoju. Ministrowie wymienili poglądy na temat pomocy wojskowej dla cywilów w obliczu pandemii oraz utrzymania operacji bezpieczeństwa i obrony. Podkreślili znaczenie przygotowania się na przyszłe zagrożenia, zwłaszcza hybrydowe, takie jak cyberataki i dezinformacja... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów zdrowia
photo
12 maja ministrowie zdrowia przedyskutowali bezpieczeństwo dostępu do leków, zwłaszcza poprzez wczesne wykrywanie braków i rozwój produkcji w Unii. Poza tym, ministrowie podkreślili znaczenie dostępności leków i gwarantowania ich cen... Więcej
Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa
photo
13 maja ministrowie rolnictwa przedyskutowali skuteczność środków podjętych przez Unię celem zwalczania wpływu epidemii COVID-19 na obszar rolnictwa. Zidentyfikowali sektory przechodzące trudności, takie jak sektor mleczarski, winiarski, a także działalność związana z cielęciną, mięsem wołowym i drobiem. Poza tym ministrowie zaapelowali o stworzenie "solidnego" budżetu dla wspólnej polityki rolnej po 2020 roku... Więcej
Posiedzenie ministrów edukacji
photo
18 maja ministrowie edukacji przedyskutowali swoje plany ponownego otwierania szkół, instrumenty sanitarne i organizacyjne tworzone, aby umożliwić ich otwarcie, dostosowania poczynione w zakresie egzaminów i przyjmowania na studia wyższe, warunki wznowienia studiów w kolejnym roku akademickim, a także wymianę międzynarodową. Dyskusje te posłużą do zredagowania konkluzji Rady w sprawie adaptacji systemów edukacji do pandemii... Więcej
Apel na rzecz transportu publicznego
photo
13 maja ponad 80 prezesów i lokalnych radnych zaapelowało w liście otwartym do przewodniczących Komisji, Parlamentu i Rady Europejskiej o to, by transport publiczny był jednym z sektorów objętych planem naprawczym Unii. Podkreślili, że sektor, który może do końca roku stracić 40 mld euro dochodów, jest "zasadniczym motorem gospodarki, tworzenia miejsc pracy, inkluzji społecznej, zdrowia i zrównoważonego rozwoju"... Więcej
Środki wspierające gospodarkę
photo
14 maja francuski rząd ogłosił plan wsparcia sektora turystycznego na kwotę 18 mld euro, a także środki na rzecz branży winiarskiej. W Zjednoczonym Królestwie pracownicy najbardziej dotknięci przez kryzys sanitarny będą otrzymywać 80% swojej pensji do końca października. Irlandzkie przedsiębiorstwa podążają zgodnie z mapą drogową celem wznowienia ich działalności 18 maja. W Austrii rząd stworzył ryczałt restauracyjny, żeby wspierać narodową gastronomię, zwłaszcza poprzez ulgi podatkowe i zachęty do konsumowania lokalnych produktów. W Hiszpanii mechanizm ERTE (skierowany do przedsiębiorstw i pracujących na własnych rachunek) został przedłużony do 30 czerwca. Polega on w szczególności na zwolnieniach podatkowych... Więcej
Więcej
Definitywne przyjęcie programu SURE na rzecz częściowego bezrobocia
photo
19 maja Rada definitywnie przyjęła program SURE. Mechanizm na kwotę 100 mld euro będzie oferował kredyty dla państw członkowskich, aby pomóc im sfinansować ich programy częściowego bezrobocia, pomoc dla osób pracujących na własny rachunek i dla sektora ochrony zdrowia. Będzie finansowany z pożyczek Komisji gwarantowanych w wysokości 25 mld euro przez państwa członkowskie. Kredyty będą udzielane na wniosek Komisji i będą musiały zostać przegłosowane przez Radę. SURE stanie się operacyjny, kiedy wszystkie państwa wystawią swoje gwarancje i potrwa do 31 grudnia 2022 roku... Więcej
Środki krajowe
photo
18 maja we Francji zostaną częściowo otwarte gimnazja w departamentach sklasyfikowanych jako "zielone". W Belgii 18 maja częściowo otwierają się szkoły podstawowe i licea, zaczynają działać targowiska i muzea. W Niemczech wszystkie sklepy są na powrót otwarte, ale do 5 czerwca obowiązują ograniczenia w kontaktach. Zaś 16 maja wznowiono rozgrywki Bundesligi przy zamkniętych stadionach. 15 maja ponownie otwarto austriackie bary i restauracje. W Irlandii 18 maja wznowione zostaną niektóre rodzaje działalności gospodarczej. W Hiszpanii zezwolono na spotkania rodzinne i w gronie przyjaciół, a ogródki barów i restauracji zostały otwarte (z wyjątkiem Madrytu i Barcelony). W Zjednoczonym Królestwie szkoły, handel nie dotyczący zasadniczych produktów będzie mógł zostać wznowiony 1 czerwca, a wydarzenia kulturalne i sportowe zostaną wznowione przy zamkniętych drzwiach i trybunach. W Polsce otwarto ponownie salony fryzjerskie i kosmetyczne, restauracje i kafejki. Kult religijny podlega mniejszym ograniczeniom, a praktykowanie sportu jest możliwe w szerszym zakresie... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Parlament : Na rzecz ambitnego budżetu
photo
13 maja europosłowie przyjęli 616 głosami (przy 29 głosach przeciw i 46 wstrzymujących się) rezolucję ustawodawczą, w której zwracającą się do Komisji Europejskiej o zaprezentowanie do 15 czerwca 2020 roku propozycji dotyczącej nadzwyczajnego planu na rzecz wieloletnich ram finansowych (stanie się to 27 maja). 15 maja parlamentarzyści przegłosowali rezolucję w sprawie zrewidowania budżetu Unii po 2020 i zwracającą się o to, aby nowy "Fundusz Odbudowy i Transformacji" dysponował kwotą 2 000 mld euro... Więcej
Więcej
Nowe rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystywania wody
photo
14 maja europosłowie definitywnie przyjęli rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystywania wody, które ma zagwarantować szersze korzystanie z zużytej miejskiej wody uzdatnionej w stacjach co celów nawadniania w rolnictwie. Legislacja określa minimalne wymogi w zakresie jakości, by taka woda mogła zostać ponownie wykorzystana. Pozwoli to w szczególności ograniczyć nadmierną eksploatacja wód gruntowych w wielu europejskich krajach stawiającym czoła niedoborom wody, zwłaszcza w okresie upałów... Więcej
Nowe rozporządzenie w sprawie etykietowania opon
photo
13 maja europosłowie ostatecznie przyjęli rozporządzenie w sprawie etykietowania opon, które ma uwrażliwić konsumentów w kwestii oszczędzania paliwa, bezpieczeństwa i hałasu powodowanego przez pojazdy, wskazując skuteczność paliwową, przyczepność, poziom hałasu oraz (kiedy to będzie możliwe) liczbę kilometrów i poziom starcia opony. Instrument ten powinien umożliwić producentom opon oszczędności w wysokości 9 mld euro i uniknięcie emisji rzędu 10 mln ton CO2 rocznie... Więcej
Odrzucenie projektu dotyczącego wymiany odcisków palców ze Zjednoczonym Królestwem
photo
13 maja europosłowie odrzucili projekt decyzji w sprawie wymiany odcisków palców ze Zjednoczonym Królestwem do 31 grudnia 2020 roku. Z jednej strony oceniają, że Zjednoczone Królestwo nie proponuje wystarczających gwarancji w zakresie ochrony danych: nic nie wskazuje, że po okresie przejściowym będzie ona podlegać europejskim normom. Z drugiej strony europosłowie dostrzegli brak wzajemności, gdyż Zjednoczone Królestwo nie podzieli się odciskami palców podejrzanych, w przeciwieństwie do strony unijnej... Więcej

Dyplomacja : Sytuacja na Środkowym Wschodzie i we wschodniej części Morza Śródziemnego
photo
15 maja ministrowie spraw zagranicznych uczestniczyli w wideokonferencji na temat sytuacji na Środkowym Wschodzie i we wschodniej części Morza Śródziemnego. Na początku dali do zrozumienia, że chcą konstruktywnie współpracować z nowym izraelskim rządem i promować w regionie rozwiązanie z dwoma państwami. Następnie przedyskutowali społeczno-gospodarczy wpływ pandemii koronawirusa na kraje w południowym sąsiedztwie Unii oraz przyjęli deklarację krytykującą tureckie odwierty na cypryjskich wodach terytorialnych, a także naruszanie greckiej przestrzeni powietrznej przez tureckie lotnictwo... Więcej
Koniec 3. rundy negocjacji UE-Zjednoczone Królestwo
photo
15 maja Michel Barnier, główny negocjator Unii ze Zjednoczonym Królestwem, wyraził rozczarowanie 3. rundą negocjacji. Odnotował, że Zjednoczone Królestwo odmawia wzajemnych gwarancji w dziedzinie handlu i że brytyjskiemu rządowi brakuje ambicji w wielu kwestiach, w tym zarządzania umową. Żałował także, iż Brytyjczycy odmawiają dyskusji o aspektach środowiskowych, oraz bardzo ograniczonych postępów w zakresie rybołówstwa... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Orzeczenie w sprawie zatrzymywania wnioskodawców o azyl na Węgrzech
photo
14 maja Trybunał Sprawiedliwości ocenił, że umieszczanie wnioskodawców o azyl w ośrodku Röszke na granicy z Serbią oznacza ich zatrzymanie. Jeśli na zakończenie sądowej kontroli prawidłowości takiego zatrzymania stwierdzono by, że stosowne osoby zostały zatrzymane bez prawomocnego powodu, sąd rozpatrujący sprawę musi je uwolnić ze skutkiem natychmiastowym... Więcej
Więcej

EBC : Ku większej liczbie kobiet w EBC
photo
14 maja Europejski Bank Centralny ocenił nowe instrumenty na rzecz zwiększania odsetka kobiet wśród personelu tej instytucji w latach 2020-2026. W latach 2013-2019 udział kobiet na wszystkich stanowiskach kierowniczych zwiększył się z 17 do 30%, co oznacza, że był on niższy niż zakładany cel 35%. Nowe cele obejmują nie tylko stanowiska kierownicze i służą sfeminizowaniu EBC do 2026 roku na poziomie od 40 do 51% (w zależności od szczebla)... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Konsekwencje izolacji dla migrantów będących ofiarami przemytników
photo
Według rocznego raportu Europejskiego Centrum ds. Zwalczania Przemytu Migrantów (opublikowanego 15 maja przez Europol) przemytnicy i kryminaliści znajdują nowe sposoby nadużywania trudnego położenia osób o nieuregulowanej sytuacji chcących dostać się do Europy przy zaostrzonych kontrolach i zamknięciu granic z powodu koronawirusa. Stwierdzono, iż działalność związana z kontrabandą przeniosła się ze szlaków powietrznych na szlaki lądowe i morskie (małe statki, pojazdy cargo). Zwiększyła się również skala wykorzystywania seksualnego... Więcej
W kwietniu nielegalna imigracja spadła o 85%
photo
Według danych podanych przez agencję FRONTEX 12 maja w kwietniu liczba nielegalnych przekroczeń granic na głównych europejskich szlakach migracyjnych spadła o 85%. Spadek ten związany był z koronawirusem, ale także z opóźnieniami w przekazywaniu danych przez państwa członkowskie. Liczby za okres od stycznia do kwietnia 2020 roku (w trakcie którego stwierdzono 26 450 przekroczeń) są zresztą porównywalne do tych z 2019... Więcej

Niemcy : Nowy prezes Trybunału Konstytucyjnego
photo
15 maja prezesem niemieckiego Trybunału Konstytutucyjnego wybrano byłego wiceprezesa tej najwyższej instancji mieszczącej się w Karlsruhe i byłego deputowanego CDU - 48-letniego Stephana Harbartha. Zastąpi Andreasa Vosskuhle, który 6 maja zakończył swoją 12-letnią kadencję... Więcej

Chorwacja : Rozwiązanie parlamentu
photo
18 maja chorwacki premier Andrej Plenković zapowiedział rozwiązanie parlamentu, co otwiera drogę do wyborów parlamentarnych, które odbyłyby się do 12 lipca (miały się odbyć na jesieni). Rząd ma nadzieje, że zapunktuje u wyborców skutecznym zarządzaniem kryzysem związanym z koronawirusem... Więcej

Polska : Rafał Trzaskowski nowym kandydatem opozycji w wyborach prezydenckich
photo
15 maja prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został wyznaczony na nowego kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich. Zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską, która zrezygnowała ze startu. Wybory, początkowo przewidziane na 10 i 24 maja, nie mogły się odbyć z powodu pandemii koronawirusa. Na razie nie wyznaczono żadnej nowej daty... Więcej

Rada Europy : Grecja obejmuje przewodnictwo w Komitecie Ministrów
photo
15 maja Grecja objęła przewodnictwo w Komitecie Ministrów Rady Europy na 6 kolejnych miesięcy (zastąpiła Gruzję). Kraj zaakcentuje ochronę zdrowia publicznego i reakcję na kryzys sanitarny. Greków zastąpią Niemcy... Więcej

WTO : Dymisja dyrektora generalnego Roberto Azevedo
photo
14 maja dyrektor generalny Światowej Organizacji Handlu Roberto Azevedo zapowiedział, że 31 sierpnia opuści stanowisko, skracając o rok swoją drugą kadencję. Wyjaśnił, że jego odejście pozwoli na dokonanie wyboru jego następcy bez zakłócania przygotowań do 12. konferencji ministerialnej WTO (przewidzianej na 2021 rok)... Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat europejskiej platformy doradztwa inwestycyjnego
photo
14 maja Komisja opublikowała raport 2019 dotyczący europejskiej platformy doradztwa inwestycyjnego. Uruchomiona w 2015 platforma skonsultowała ponad 2 500 projektów, z czego 150 uzyskało 34 mld euro finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Z platformy korzystały w większości projekty z krajów beneficjentów europejskiej polityki spójności. Pozwala ona pomóc lokalnym podmiotom w realizacji projektów związanych z czystą energią, bezpiecznymi drogami, mieszkalnictwem socjalnym i opieką zdrowotną... Więcej

Eurostat : Silny spadek PKB w I kwartale
photo
15 maja Eurostat ogłosił, że w I kwartale 2020 roku PKB w Unii spadło o 3,3%, a w strefie euro o 3,8%. To największy spadek od 1995. Jego konsekwencją jest z kolei spadek zatrudnienia o 0,2% w stosunku do ostatniego kwartału 2019 roku... Więcej
Więcej
Marcowa nadwyżka handlowa
photo
Według danych Eurostatu (opublikowanych 15 maja) w marcu nadwyżka Unii w międzynarodowym handlu towarowym sięgnęła 22,2 mld euro, a strefy euro 28,2 mld euro... Więcej
Więcej

Kultura : Ponowne otwarcie muzeum sztuki współczesnej w Berlinie
photo
Berlinische Galerie, która posiada kolekcję dzieł sztuki tworzonych od 70. XIX wieku do naszych czasów, ponownie otworzyła swoje podwoje. Teraz można już obejrzeć "w realu" wystawę poświęconą fotografowi Umbo na temat lat 1926-1956... Więcej
Sztuki piękne w Agen
photo
13 maja ponownie otwarto Muzeum Sztuk Pięknych w Agen. Dzięki temu można zobaczyć tamtejszą wystawę stałą złożoną z ponad 3 000 obiektów, w tym arcydzieł autorstwa takich artystów jak Tintoretto, Boudin, Goya czy Corot... Więcej
Odkryjcie dom rodzinny Fryderyka Chopina
photo
12 maja ponownie otwarto dom rodzinny Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli koło Warszawy. Co niedziela w tamtejszym parku organizowane będą koncerty... Więcej
Więcej
Rzymski antyk w Tarragonie
photo
Narodowe Muzeum Archeologiczne w Tarragonie i sąsiadujący z nim kompleks archeologiczny z czasów starożytnego Rzymu (figurujący na liście UNESCO) są dostępne online w trójwymiarowych modelach... Więcej
Więcej
Sztuka w Manchesterze
photo
Ośrodek kulturalny The Lowry w Manchesterze proponuje w internecie zasoby i aktywności dotyczące wielu dyscyplin sztuki, takich jak taniec, sztuka cyfrowa, teatr lub cyrk... Więcej

18maj
18 maja

Posiedzenie ministrów edukacji

19maj
19 maja

E-posiedzenie ministrów gospodarki i finansów; e-posiedzenie ministrów kultury i młodzieży

20maj
20 maja

E-posiedzenie ministrów turystyki

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°914
Demokracja europejska, system fundamentalny, który należy chronić
Opublikowany 30/11/2020
Biuletyn n°913
"Europejczycy nauczyli się, że powinni zbudować swoją strategiczną autonomię"
Opublikowany 23/11/2020
Biuletyn n°912
Zrozumieć nowy pakt o migracji i azylu
Opublikowany 16/11/2020
Biuletyn n°911
Europejskie fundusze państwowe - orientujmy oszczędności Europejczyków ku ich rozwijającym się przedsiębiorstwom
Opublikowany 09/11/2020
Biuletyn n°910
Amerykańskie wybory: Europo, co zrobić z Ameryką?
Opublikowany 02/11/2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020