Biuletyn n°894

Open panel Open panel
Biuletyn n°894
Biuletyn
środa, 3 czerwca 2020
numer 894
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Koronawirus kwestionuje model gospodarczy oparty na narastającej potrzebie surowców i obliguje Europę do przemyślenia swoich łańcuchów zaopatrzenia i jakości zasobów, jakie importuje. Trzeba więc będzie dywersyfikować, a nawet relokalizować czy reindustrializować.
Więcej
Fundacja : Cyfrowa publikacja "The Schuman Report on Europe. The State of the Union 2020"
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "The Schuman Report on Europe. The State of the Union 2020" (wydanie 2020) - ukazała się w wersji elektronicznej. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje kompletny obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła... Więcej
Plan naprawczy Komisji - klucze do jego zrozumienia
photo
27 maja przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprezentowała plan na rzecz ożywienia europejskiej gospodarki dotkniętej przez kryzys COVID-19 na kwotę 750 mld euro. Plan oparty na uwspólnieniu zadłużenia i bezprecedensowych transferach finansowych musi jeszcze zostać zaaprobowany przez państwa członkowskie. Stanowi on istotny etap w historii integracji europejskiej... Więcej
Odmrażanie widziane z Europy
photo
Państwa członkowskie Unii Europejskiej powoli wznawiają swoją aktywność we wszystkich obszarach życia. Fundacja Roberta Schumana proponuje wam syntezę podjętych kroków i kalendarzy przewidzianych przez każde z państw. To źródło niezbędne do zrozumienia procesu wychodzeniu z kryzysu i odnajdywania europejskiego "ducha"... Więcej

Koronawirus : Europejski plan naprawczy
photo
27 maja Komisja zaprezentowała swój plan naprawczy, aby zagwarantować ożywienie w obliczu kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa. Plan na kwotę 750 mld euro, nazwany Next Generation EU, zostanie włączony w wieloletnie ramy finansowe 2021-2027 w wysokości 1 100 mld euro. Pieniądze z planu zostaną zainwestowane w 3 filary: inwestycje wspierające państwa członkowskie; we wsparcie dla prywatnych inwestycji; w rozwój i wzmocnienie europejskich mechanizmów reagowania na kryzysy, zwłaszcza sanitarne... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Czujne wsparcie dla planu naprawczego
photo
27 maja, podczas debaty, która nastąpiła po zaprezentowaniu przez przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen europejskiego planu naprawczego, eurodeputowani wyrazili zadowolenie z tej propozycji. Podkreślili, że Unia potrzebuje zasobów własnych, zaapelowali, by plan skoncentrował się na transformacji klimatycznej i cyfrowej oraz zwrócili się o podanie warunków korzystania z funduszy. Negocjatorzy Parlamentu ds. budżetu podkreślili, że nie można uprzywilejować perspektywy krótkoterminowej kosztem tej długoterminowej i uprzedzili, że Parlament gotowy jest odrzucić wszelką propozycję, która nie spełni jego standardów... Więcej
Więcej | Więcej
Nowy program UE dla zdrowia
photo
28 maja Komisja wyszła z pomysłem stworzenia programu EU4Health w nowym wieloletnim budżecie Unii (w ramach zaproponowanego 27 maja europejskiego planu naprawczego). Komisja proponuje przeznaczyć na program kwotę 9,4 mld euro. Jego celem będzie ochrona obywateli przed transgranicznymi zagrożeniami sanitarnymi, zapewnienie dostępu do leków i sprzętu sanitarnego, a także wzmocnienie systemów ochrony zdrowia i ich personelu. Będzie mógł finansować badania, szkolenia i wymianę personelu medycznego, wdrażanie infrastruktury usług cyfrowych czy współpracę transgraniczną... Więcej
Środki wspierające gospodarkę
photo
We Francji państwo wzięło na siebie koszty częściowego bezrobocia do wysokości 85%, z wyjątkiem sektorów przechodzących trudności (takich jak turystyka). Zapowiedziano plan wsparcia w wysokości 8 mld euro dla sektora motoryzacji. W Niemczech rząd zaprezentował plan wsparcia dla linii lotniczej Lufthansa na kwotę 9 mld euro. Austria opracowała plan naprawczy na kwotę 1 mld euro przeznaczonego na projekty regionalne. W Hiszpanii zatrudnienie hiszpańskich pracowników sezonowych w rolnictwie zostało przedłużone do 30 września. W Zjednoczonym Królestwie zaczął działać system zwrotu kosztów dla MŚP, który uwzględnia świadczenia z tytułu bezrobocia dla ich pracowników, a dla Walii wyasygnowano kwotę 23 mln funtów (25 mln euro). W Polsce przedsiębiorstwa skorzystają z kolejnego odroczenia terminów płatności podatków aż do końca roku... Więcej
Więcej | Więcej
Środki we Włoszech
photo
Począwszy od 3 czerwca Włosi będą mogli podróżować po swoim kraju, granice zostaną otwarte, a loty do innych krajów strefy Schengen zostaną wznowione, bez obowiązku kwarantanny po przyjeździe do Włoch... Więcej
Więcej
Instrument wspierający wypłacalność
photo
29 maja Komisja zaproponowała nowy instrument wspierający wypłacalność przedsiębiorstw w ramach planu naprawczego zaprezentowanego 27 maja. Będzie dysponować budżetem 31 mld euro i oprze się na Europejskim Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, żeby wspomóc europejskie przedsiębiorstwa w sektorach najbardziej dotkniętych przez pandemię. Komisja zaproponowała wzmocnienie programu InvestEU (aby osiągnąć łączną kwotę 15,3 mld euro) oraz dodanie do niego nowego mechanizmu inwestycji strategicznych, finansowanego z planu naprawczego w wysokości 15 mld euro, zwłaszcza dla przedsiębiorstw sprzyjających zielonej i cyfrowej transformacji... Więcej
Wkład badań i innowacji w ożywienie gospodarcze
photo
29 maja ministrowie ds. badań dyskutowali o nauce, jaką sektor badań i innowacji powinien wyciągnąć z kryzysu, i jak doświadczenie kryzysu może zostać wykorzystane, aby wzmocnić Europejską Przestrzeń Badawczą... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów spraw europejskich
photo
26 maja ministrowie spraw zagranicznych dyskutowali o różnych sposobach znoszenia izolacji w swoich państwach, a także o wyzwaniach ożywienia gospodarczego, które powinno zostać wsparte przez kolejne wieloletnie ramy finansowe. Ministrowie podkreślili również znaczenie przyszłej Konferencji w sprawie przyszłości Europy. W kwestii tej Rada powinna przyjąć wspólne stanowisko... Więcej
Europejska Agencja Leków przygotowuje się do uregulowania szczepionek przeciwko COVID-19
photo
27 maja Europejska Agencja Leków (EMA) ogłosiła stworzenie partnerstwa z Uniwersytetem w Utrechcie, aby przygotować infrastrukturę i metody weryfikacji przyszłych szczepionek na COVID-19. Beneficjentem tej inicjatywy będzie Sieć Badań nad Nadzorem Bezpieczeństwa Farmakoterapii, która obejmuje 22 laboratoria i umożliwi weryfikację skuteczności oraz bezpieczeństwa przyszłych szczepionek przed ich wprowadzeniem na rynek, a także ich monitoring, kiedy będą już w sprzedaży... Więcej
Więcej
W przypadku mniejszości koronawirus zaostrza nierówności
photo
28 maja Komitet Doradczy ds. Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych zaalarmował w sprawie skutków koronawirusa, który pogłębia nierówności i słabości oraz uderza w mniejszości (zwłaszcza w Romów i ludy wędrowne). W szczególności zawieszenie zajęć doprowadziło do dużych nierówności w dostępie do edukacji... Więcej
Środki krajowe
photo
Począwszy od 2 czerwca we Francji (poza regionem Ile de France, Gujaną i Majottą) wznowiona zostanie nauka na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, otworzą się kafejki, restauracje, a także muzea, teatry, parki, plaże i parki rozrywki. Można się przemieszczać na dystansach przekraczających 100 km. W Belgii przedszkola i szkoły podstawowe zostaną otwarte 2 i 8 czerwca. W Niemczech restrykcje w kontaktach potrwają do 29 czerwca. W Austrii ponownie otwarto hotele, a 15 czerwca zostanie dokonany przegląd ograniczeń obowiązujących w restauracjach i noszenia maseczek. W Hiszpanii Andaluzja, Kastylia i Katalonia ponownie otwierają bary, restauracje i handel. W Polsce wznowiono rozgrywki ligowe, ale normalne nauczanie w szkołach nie zostanie już przywrócone przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. 6 czerwca zostanie otwarta infrastruktura kulturalna i sportowa. 1 czerwca w Zjednoczonym Królestwie zostaną częściowo otwarte żłobki, szkoły i handel detaliczny, a niektóre zawody sportowe będą mogły być rozgrywane przy zamkniętych trybunach. W Irlandii kolejna faza odmrażania rozpoczyna się 8 czerwca... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Komisja : Fundusz na rzecz sprawiedliwej transformacji
photo
28 maja Komisja zaproponowała instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji. Instrument będzie wdrażany we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i będzie wspierał inwestycje publiczne, które służą przejściu na gospodarkę neutralną dla klimatu w zakresie infrastruktury energetycznej, transportu czy skuteczności energetycznej, przede wszystkim w regionach zależnych od węgla oraz w zakresie działalności wysokoemisyjnej. Instrument będzie obejmował 1,5 mld euro w formie dotacji z budżetu UE oraz maksymalnie 10 mld euro w formie pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego... Więcej

Rada : Wzmocnienie strategicznej europejskiej autonomii w kosmosie
photo
29 maja ministrowie ds. kosmosu wymienili opinie na temat gospodarczego, środowiskowego i społecznego wkładu technologii kosmicznych. Przeanalizowali priorytety niemieckiej prezydencji w Radzie, która rozpoczyna się 1 lipca. Figuruje wśród nich nowy program kosmiczny i określenie kluczowych zasad ekonomii kosmosu... Więcej
Więcej
Nowi dowódcy operacji IRINI
photo
29 maja Rada mianowała dwóch nowych dowódców wojskowej operacji morskiej IRINI, która pilnuje przestrzegania embarga na broń dla Libii. Włoski kontradmirał Ettore Socci, były dowódca operacji Sophia, będzie pełnił obowiązki do 18 października, a grecki wiceadmirał Theodoros Mikropulos od 19 października do 31 marca 2021 roku. Będą wykonywać rozkazy kierującego całą operacją kontradmirała Fabio Agostiniego... Więcej
Umowa w sprawie wiz z Białorusią
photo
27 maja Rada zaaprobowała dwa porozumienia mające zachęcić do przepływu osób między Unią Europejską i Białorusią. Pierwsze dotyczy wiz, które będą teraz wystawiane unijnym i białoruskim obywatelom według uproszczonych procedur. Drugie służy wprowadzeniu procedur i obowiązków w zakresie readmisji obywateli obecnych nielegalnie na terytorium jednej ze stron. Umowy powinny wejść w życie 1 lipca... Więcej
Umowy z Czarnogórą i Serbią w sprawie zarządzania granicami
photo
26 maja Rada przypieczętowała dwa porozumienia w sprawie zarządzania granicami zawarte między agencją FRONTEX oraz Czarnogórą i Serbią. Umowy te pozwolą FRONTEX-owi udzielać pomocy tym dwóm krajom, prowadzić wspólne operacje i rozmieszczać tam zespoły. Umowa z Czarnogórą wejdzie w życie 1 lipca, ale Serbia musi jeszcze dokończyć zawieranie umowy... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie UE-Japonia
photo
26 maja przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, przewodnicząca Komisji Ursula Von der Leyen i japoński premier Shinzo Abbe potwierdzili znaczenie multilateralizmu dla stawienia czoła pandemii, a zwłaszcza dla stworzenia szczepionki (chcieliby, żeby stała się ona światowym dobrem publicznym). Podkreślili także znaczenie ambitnego i zielonego ożywienia gospodarczego oraz partnerstwa między Europą i Japonią... Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
29 maja ministrowie spraw zagranicznych dyskutowali o stosunkach Unii Europejskiej z Chinami i wyrazili swoje zaniepokojenie kwestionowaniem przez Pekin autonomii Hongkongu. Przypomnieli również o swoim wsparciu dla procesu pokojowego w Afganistanie i przedłużyli o rok sankcje wobec reżimu syryjskiego oraz wobec popierających go osób i podmiotów... Więcej
Więcej | Więcej
Apel o wzmocnienie europejskiej polityki obronnej
photo
W liście opublikowanym 29 maja ministrowie obrony Francji, Niemiec, Hiszpanii i Włoch proponują zwiększenie solidarności i odporności Unii Europejskiej oraz państw członkowskich w obliczu kryzysów, konsolidację stałej współpracy strukturalnej, ugruntowanie przemysłowych i technologicznych fundamentów europejskiej obrony, poczynienie kroku naprzód ku wspólnej analizie zagrożeń, wzmocnienie europejskiego zewnętrznego zaangażowania operacyjnego, poprawę spójności europejskich inicjatyw i rozwój współpracy z partnerami... Więcej

EBC : Raport na temat stabilności finansowej strefy euro
photo
W raporcie na temat stabilności finansowej strefy euro (opublikowanym 26 maja) Europejski Bank Centralny odnotował, że początkowa reakcja Banku i państw członkowskich na niestabilność wywołaną przez pandemię pozwoliła uniknąć kryzysu finansowego, ale obawia się, czy nie będzie powtórki, gdy pandemia się skończy. Podkreśla ryzyko wzrostu zadłużenia państw, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, a także deprecjacji papierów wartościowych w posiadaniu europejskich banków... Więcej
Więcej

Kosowo : Nałożenie nowych środków na serbski import
photo
30 maja kosowski rząd przyjął nowe środki handlowe nazwane "wzajemnymi", które nakazują, by importowane z Serbii produkty rolne i przemysłowe miały wyraźną wzmiankę o "Republice Kosowa" jako miejscu przeznaczenia. To samo w odniesieniu do certyfikatów Agencji ds. Żywności i Weterynarii. Decyzja ta służy wymuszeniu uznania niepodległości i suwerenności Kosowa, którego Serbia odmawia. Prezydent Kosowa Hashim Thaci i przedstawiciel Unii Miroslav Lajcak ocenili, że decyzja ta może stanowić przeszkodę w normalizacji stosunków między kosowskimi i serbskimi władzami... Więcej
Więcej

Rada Europy : Roczny raport Komitetu ds. Zapobiegania Torturom
photo
28 maja Komitet ds. Zapobiegania Torturom (CPT) przy Radzie Europy opublikował swój roczny raport za 2019, który wybija 30-lecie działalności tego Komitetu. Za poważne problemy uznano przeludnienie w więzieniach, przetrzymywanie migrantów, leczenie pacjentów psychiatrycznych bez ich zgody i zatrzymywanie nieletnich. W 2019 roku CPT złożyło wizyty w 16 państwach. Albania i Czechy dołączyły do 10 innych państw, które zezwoliły CPT na publikowanie raportów z dotyczących ich wizyt... Więcej
Więcej
Raport na temat mniejszości na Cyprze
photo
W raporcie opublikowanym 29 maja i dotyczącym mniejszości narodowych na Cyprze Rada Europy stwierdziła "ogólny klimat tolerancji". Uznane w konstytucji mniejszości narodowe - ormiańska, maronicka i łacińska grupa religijna - są dobrze zintegrowane oraz mają swobodę kultu i wyrażania opinii. Rada Europy wyraża jednak żal z powodu braku inkluzji społecznej w przypadku nieuznawanej na wyspie wspólnoty romskiej, utożsamianej ze wspólnotą turecką. Rada Europy zachęca do ustanowienia dialogu z jej przedstawicielami, sprzyjania jej inkluzji i do stworzenia w kolejnym spisie ludności kategorii "mnogiej przynależności"... Więcej
Propozycja rezolucji w sprawie łotewskiej reformy terytorialnej
photo
28 maja przewodniczący Izby Władz Lokalnych w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy Xavier Cadoret zarekomendował, aby Kongres zwrócił się o zawieszenie reformy terytorialnej na Łotwie, ponieważ nie skonsultowano się w wystarczający sposób z lokalnymi aktorami... Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Potępienie Węgier za naruszenie wolności wypowiedzi
photo
26 maja Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił Węgry za pogwałcenie wolności wypowiedzi. Dziennikarze, którzy prowadzili śledztwo w sprawie afery dotyczącej domniemanych nielegalnych płatności w Banku Narodowym, stracili akredytacje do parlamentu za filmowanie w gmachu parlamentu poza dozwolonymi strefami. Trybunał ocenił, że kara (bez ograniczeń czasowych i bez możliwości odwołania) nie była ani proporcjonalna, ani uprawniona... Więcej

OECD : Silny spadek PKB w europejskich krajach
photo
Według danych OECD opublikowanych 26 maja w I kwartale roku PKB w Unii Europejskiej spadło o 3,3% (wobec wzrostu o 0,2% w poprzednim kwartale). Najsilniejsze spadki odnotowały Francja i Włochy, gdzie środki izolacji były najbardziej restrykcyjne i zostały wdrożone wcześniej - odpowiednio 5,8% i 4,7%... Więcej

Eurostat : Majowa inflacja w strefie euro szacowana na 0,1%
photo
Według szacunków Eurostatu z 29 maja w ubiegłym miesiącu inflacja w strefie euro miała wynieść 0,1% (wobec 0,3% w kwietniu). Najmocniej skoczyły ceny żywności, alkoholu i papierosów - o +3,3% (wobec +3,6% w kwietniu), a następnie usług (+1,3%). Ceny energii miały spaść o 12% (wobec -9,7% w kwietniu)... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Roczny raport WTO
photo
28 maja Światowa Organizacja Handlu opublikowała swój roczny raport. Powróciła w nim do kwestii toczących się negocjacji, zwłaszcza dotyczących jej funkcjonowania, implikacji jej decyzji, regulowania sporów. Podkreślono również zmiany w sektorze rybołówstwa i rolnictwa... Więcej
Więcej
Raport na temat innowacji i badań w Europie
photo
27 maja Komisja opublikowała swój przygotowywany raz na 2 lata raport na temat innowacji i badań w Europie. Podkreśliła w nim, że z europejskich badań wywodzi się 25% najczęściej cytowanych na świecie publikacji naukowych i 24% wniosków patentowych w obszarze klimatu. Odnotowała, że potrzeba dodatkowych starań, żeby zrealizować Europejską Przestrzeń Badawczą i wspierać rozrastającą się cyfryzację badań. Sformułowano 11 zaleceń pogrupowanych w 3 filary, które przyszły program Horyzont Europa powinien pomóc osiągnąć: przestrzeń sprawiedliwa i bezpieczna dla ludzkości, rola światowego lidera oraz wpływ gospodarczy i społeczny... Więcej
Raport na temat wdrażania inicjatywy Wolontariusze pomocy UE
photo
25 maja Komisja opublikowała raport na temat wdrażania inicjatywy Wolontariusze pomocy Unii za 2019. W ubiegłym roku rozmieszczono 374 wolontariuszy. Blisko połowę z nich w Afryce, a poza tym także w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, na Środkowym Wschodzie, w Azji Środkowej i na Bałkanach... Więcej

Kultura : Wystawa Turnera w Muzeum Jacquemart-André
photo
26 maja swoje podwoje ponownie otworzyło Muzeum Jacquemart-André w Paryżu i do 11 stycznia 2021 roku zaprasza na wystawę "Turner, obrazy i akwarele" - ekspozycję dzieł brytyjskiego malarza pochodzących z londyńskiego Tate Gallery... Więcej
Więcej
Ponowne otwarcie Muzeum Leopolda
photo
27 maja ponownie otworzyło się Muzeum Leopolda w Wiedniu i prezentuje szereg wystaw: "Wiedeń 1900", "Niemiecki ekspresjonizm: kolekcje Braglia i Johenning" oraz "Schiele i Hundertwasser: wyobrazić sobie jutro"... Więcej
Muzeum Sztuk Pięknych w Bilbao
photo
1 czerwca ponownie otwarto Muzeum Sztuk Pięknych w Bilbao - wznowiono 4 wystawy. Równolegle instytucja w dalszym ciągu proponuje w internecie inne zasoby, takie jak materiały pedagogiczne i wystawy wirtualne... Więcej
Więcej
Muzeum Narodowe w Warszawie
photo
Muzeum Narodowe w Warszawie proponuje kolekcje obrazów, rzeźb, rycin i innych dzieł sztuki pochodzących z całego świata od starożytności do naszych czasów, a także wystawę czasową z eksponatami z kolekcji sztuki współczesnej PKO BP... Więcej
Muzeum historii politycznej w Manchesterze
photo
Choć People's History Museum, muzeum poświęcone rozwojowi demokracji w Zjednoczonym Królestwie, jest zamknięte, proponuje szereg narzędzi i aktywności online... Więcej

2czer.
2 czerwca

Posiedzenie ministrów sportu

2czer.
2-5 czerwca

Negocjacje między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem

4czer.
4 czerwca

Posiedzenie ministrów sprawiedliwości

5czer.
5 czerwca

Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych

8czer.
8 czerwca

Posiedzenie ministrów rolnictwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: