Biuletyn n°895

Open panel Open panel
Biuletyn n°895
Biuletyn
wtorek, 9 czerwca 2020
numer 895
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Po 3 miesiącach izolacji europejskich populacji i ograniczeń w ich przemieszczaniu się wewnętrzne granice Unii powinny zostać prawie całkowicie otwarte 15 czerwca. Swobodny przepływ, jeden z fundamentów funkcjonowania Unii, został mocno poturbowany przez wirusa. Jego całkowite przywrócenie niesie ze sobą ważne gospodarcze wyzwania i będzie wskaźnikiem siły prawa oraz przepisów Unii po bezprecedensowym kryzysie.
Więcej
Fundacja : "The Schuman Report on Europe. The State of the Union 2020" w wersji cyfrowej
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "The Schuman Report on Europe. The State of the Union 2020" (wydanie 2020) - jest dostępna w wersji elektronicznej. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje kompletny obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła... Więcej
Media streamingu i telekomunikacji: przełom?
photo
10 czerwca w godz. 17.00-18.30 Fundacja organizuje debatę online o mediach i telekomunikacji w Europie w obliczu COVID-19 z udziałem Roberto Violi, dyrektora DG CONNECT w Komisji Europejskiej, oraz Gérarda Pogorela i Augusto Prety, autorów opracowania na ten temat opublikowanego przez Fundację... Więcej
Więcej
Odmrażanie widziane z Europy
photo
Państwa członkowskie Unii Europejskiej kontynuują wyprowadzanie swoich populacji z izolacji oraz wznawianie aktywności społecznej i gospodarczej. Fundacja Roberta Schumana proponuje wam syntezę podjętych kroków i kalendarzy przewidzianych przez każde z państw. To źródło niezbędne do zrozumienia procesu wychodzeniu z kryzysu i odnajdywania europejskiego "ducha"... Więcej

Koronawirus : Kontrola na granicach wewnętrznych i swobodny przepływ osób
photo
5 czerwca ministrowie spraw wewnętrznych przedyskutowali kwestie kontroli na granicach wewnętrznych i swobodnego przypływu osób. W efekcie poprawienia się sytuacji sanitarnej w Europie większość kontroli powinna zostać zniesiona do 15 czerwca, a najpóźniej do 30 czerwca. Ministrowie uzgodnili, że utrzymane obostrzenia powinny być oparte na kryteriach epidemiologicznych, obiektywnych, niedyskryminujących i proporcjonalnych. Przedyskutowali otwarcie granic zewnętrznych Unii i stopniowe znoszenie restrykcji dotyczących nieobligatoryjnych podróży, które nie powinny mieć miejsca przed 1 lipca... Więcej
Więcej
Dostosowanie budżetu na 2020 rok do planu naprawczego
photo
3 czerwca Komisja opublikowała propozycję poprawek do budżetu Unii na 2020 rok, aby wdrożyć część planu naprawczego. Zwraca się o zwiększenie zobowiązań państw w bieżącym roku o 11,5 mld euro, a natychmiastowych płatności o 6,5 mld euro. Nowe środki z budżetu mają zostać przeznaczone na finansowanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (5 mld euro), Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (1,04 mld euro) i inicjatywy React-EU (5 mld euro), która ma na celu mobilizowanie funduszy spójności, by pomagać gospodarkom państw członkowskich w obliczu kryzysu. Zwiększenie budżetu posłuży także zwiększeniu kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego o 500 mln euro... Więcej
Europejski sojusz na rzecz szczepionki
photo
5 czerwca Francja, Niemcy, Włochy i Holandia ogłosiły stworzenie europejskiego sojuszu na rzecz szczepionki przeciwko COVID-19. Sojusz zobowiązuje się do wspierania najbardziej obiecujących badań dotyczących szczepionki, gwarantując jej sprawiedliwą cenę i szybki przepływ informacji między krajami. Poza tym, 4 czerwca Komisja obiecała przekazanie Globalnemu Sojuszowi na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI) 300 mln euro w ramach światowej odpowiedzi na koronawirusa... Więcej
Więcej
Ożywienie sektora transportu
photo
4 czerwca ministrowie transportu dyskutowali o reaktywacji tego sektora. Wymienili opinie na temat inicjatyw, jakie należy wprowadzić, żeby faworyzować trwałe ożywienie, oraz na temat średnio i długoterminowych narzędzi służących osiągnięciu założonych celów. Ministrowie podkreślili konieczność skoordynowanego podejścia i wyrazili zadowolenie z podjętych już kroków... Więcej
Środki krajowe
photo
We Francji dostępna jest aplikacja śledząca StopCovid, a 11 czerwca otwarte zostaną obiekty dziedzictwa kulturowego. W Belgii 8 czerwca otworzyły się bary i restauracje, wznawiane są aktywności sportowe, kulturalne i rozrywka, ale zgromadzenia pozostają ograniczone do 10 osób. Niemcy, Francja, Belgia i inne kraje przywidują otwarcie swoich granic 15 czerwca. W Austrii kontrole na granicach z 7 państwami zostały zniesione 4 czerwca. W Hiszpanii całe terytorium wyszło z pierwszej fazy odmrażania, ale stan alarmowy został przedłużony do 21 czerwca. W Polsce wesela mogą gromadzić do 150 osób, a kina, teatry, balet, baseny i parki rozrywki są ponownie otwarte. W Zjednoczonym Królestwie osoby wjeżdżające do kraju muszą się poddać 14-dniowej autoizolacji, a 15 czerwca otwarte zostaną miejsca kultu. W Irlandii zezwolono na przemieszczanie się w promieniu 20 km, otwiera się mały handel detaliczny i biblioteki, wznawiane są treningi sportowe... Więcej
Więcej | Więcej
We Włoszech trwa odmrażanie
photo
1 czerwca Włochy ponownie otworzyły swoje granice. Muzea nadal się otwierają, a teatry i kina będą mogły wznowić działalność począwszy od 15 czerwca... Więcej
Więcej
Środki wspierające gospodarkę
photo
We Francji rząd zaprezentował plan wsparcia na ponad 1 mld euro dla French tech oraz zapowiedziano kolejne odłożenie terminu zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne. W Niemczech koalicja rządowa zgodziła się na plan naprawczy w wysokości 130 mld euro: VAT zmniejszy się z 19 do 16%, rodziny skorzystają z jednorazowego bonusu 300 euro na dzieci, a premia za zakup pojazdu elektrycznego zwiększy się z 3 000 do 6 000 euro. W Austrii przedsiębiorstwa, które przyjęły stażystę w trakcie kryzysu sanitarnego, dostaną premię 2 000 euro. W Polsce pożyczki udzielone przedsiębiorstwom w trakcie kryzysu sanitarnego nie zostaną uwzględnione przy obliczaniu podatku dochodowego. W Zjednoczonym Królestwie rząd przyznał 10 mld funtów (11,2 mld euro) gwarancji dla systemów ubezpieczających transakcje między przedsiębiorstwami... Więcej
Więcej

EBC : Poszerzenie programu zakupu aktywów
photo
4 czerwca Europejski Bank Centralny postanowił zwiększyć pulę środków na nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP) o 600 mld euro, do łąc znej kwoty 1350 mld euro, oraz przedłużyć go do czerwca 2021 roku (miał trwać do grudnia 2020). EBC przewiduje, że z powodu kryzysu koronawirusa tegoroczne PKB w strefie euro spadnie o 8,8%... Więcej
Więcej

Komisja : Konsultacje w sprawie usług cyfrowych
photo
2 czerwca Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie aktu prawnego o usługach cyfrowych. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, dowodów i danych, które pomogą ukształtować przyszły zbiór przepisów dotyczących usług cyfrowych, od osób, przedsiębiorstw, platform internetowych, środowisk akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i wszystkich zainteresowanych stron. Konsultacje (otwarte do 8 września) obejmują kwestie takie jak bezpieczeństwo w internecie, wolność wypowiedzi, uczciwość i równe warunki działania w gospodarce cyfrowej... Więcej
Konsultacje w sprawie ewentualnego nowego narzędzia w zakresie konkurencji
photo
2 czerwca Komisja Europejska opublikowała wstępną ocenę skutków oraz zaproszenie do zgłaszania uwag w ramach otwartych konsultacji publicznych na temat potrzeby ewentualnego nowego narzędzia, które pozwoliłoby w szybki i skuteczny sposób zająć się problemami o charakterze strukturalnym w obszarze konkurencji. Zainteresowane podmioty mogą przesyłać opinie dotyczące wstępnej oceny skutków do 30 czerwca 2020 roku, zaś odpowiedzi na konsultacje publiczne do 8 września br... Więcej
Nowa faza konsultacji w sprawie europejskiej pensji minimalnej
photo
3 czerwca Komisja rozpoczęła 2. fazę konsultacji na temat zapewnienia sprawiedliwej płacy minimalnej wszystkim pracownikom w Unii Europejskiej. Komisja uważa, że kryzys koronawirusa czyni taki mechanizm jeszcze bardziej niezbędnym. Planuje dobrze funkcjonujący system negocjacji zbiorowych, regularną aktualizację minimalnych wynagrodzeń, zniesienie istniejących derogacji i wdrożenie mechanizmu monitorującego... Więcej
Wzmocnienie środków rescEU
photo
W przewidywaniu ryzyka pożarów tego lata Unia Europejska wzmocnia europejską flotę zwalczającą pożary z powietrza w ramach mechanizmu rescEU. Będzie on dysponował dwoma nowymi samolotami, które zostaną włączone do rezerwy. Łącznie flota rescEU 2020 będzie miała do dyspozycji 13 samolotów i 6 helikopterów... Więcej
Więcej
4. cykl negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem
photo
5 czerwca, na zakończenie 4. cyklu negocjacji w sprawie nowego partnerstwa między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem, główny unijny negocjator Michel Barnier ogłosił, że nie poczyniono żadnego znaczącego postępu w obszarze rybołówstwa, wzajemności gospodarczej, zarządzania oraz współpracy policyjnej i sądowej. Ocenił, że, aby osiągnąć porozumienie przed końcem roku, trzeba zintensyfikować spotkania i zaapelował do brytyjskiego rządu o poszanowanie deklaracji politycznej podpisanej w 2019 roku... Więcej

Parlament : Eurodeputowani zwracają się o przywrócenie strefy Schengen
photo
W rezolucji przyjętej 4 czerwca Komisja Wolności Obywatelskich Parlamentu podzieliła się swoim niepokojem o swobodny przepływ w Europie. Europosłowie zwracają się o przywrócenie swobody przepływu na poziomie regionalnym i o ustanowienie planu reaktywowania strefy Schengen. Wyrazili żal, że w trakcie kryzysu zabrakło koordynacji w zakresie przywracania kontroli na granicach. Mają nadzieję, że w średnim okresie wprowadzone zostanie europejskie zarządzanie strefą Schengen i że strefa obejmie wszystkie kraje Unii... Więcej

Rada : Cyfrowe priorytety na unijną przyszłość
photo
5 czerwca ministrowie ds. telekomunikacji dyskutowali o tym, jaką naukę należy wyciągnąć z pandemii, o konkurencyjności i suwerenności cyfrowej Europy, a także o priorytetach inwestycyjnych w zakresie cyfryzacji. Podsumowali negocjacje w sprawie projektu rozporządzenia na rzecz e-Privacy. Tematem posiedzenia było też utworzenie Europejskiego Centrum Kompetencji w zakresie Cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwo sieci 5G. Ministrowie rozpoczęli proces przyjmowania konkluzji w sprawie cyfrowej przyszłości Unii w procedurze pisemnej... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów sprawiedliwości
photo
4 czerwca ministrowie sprawiedliwości przeanalizowali propozycję Komisji w sprawie ustania wierzytelności, której celem jest określenie, jakie prawo krajowe ma zastosowanie w trakcie sporu, w który zaangażowani są wierzyciele z wielu krajów. Ministrowie omówili kwestię działania mechanizmu wstecz, inkluzję kryteriów pierwszeństwa i zasady uniwersalności. Ministrowie dyskutowali także o ekstradycji unijnych obywateli do krajów trzecich oraz o skutkach pandemii koronawirusa dla europejskich systemów sądownictwa... Więcej
Więcej
Reaktywacja działalności sportowej i zawodów sportowych
photo
2 czerwca ministrowie sportu przedyskutowali wznowienie działalności sportowej. Zgodzili się, że ważny jest powrót stopniowy, stworzenie reguł sanitarnych, współpraca między państwami na rzecz ożywienia tego sektora i że ważne jest wykorzystywanie funduszy europejskich, zwłaszcza Erasmus+, żeby wesprzeć ożywienie branży. Poza tym, ministrowie sfinalizowali swoje konkluzje w sprawie kształcenia trenerów, które zostały przyjęte w procedurze pisemnej... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów rolnictwa
photo
8 czerwca ministrowie rolnictwa poparli określone przez Komisję strategie na rzecz bioróżnorodności i zasadę "od pola do stołu". Zaapelowali o ambitny wieloletni budżet i podkreślili znaczenie dobrej komunikacji, wspólnych etykiet na produktach spożywczych, uwzględniania specyfiki narodowej oraz pomocy dla rolników, tak aby Zielony Ład był sukcesem... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów ds. rozwoju
photo
8 czerwca ministrowie ds. rozwoju dyskutowali o środkach zwalczających konsekwencje pandemii COVID-19 na kwotę 36 mld euro. Te zasoby przyznane krajom partnerskim zostaną wykorzystane na wsparcie systemów ochrony zdrowia, ułatwianie ożywienia społeczno-gospodarczego, umożliwienie przepływu towarów i inwestycji w badania nad szczepionką... Więcej
Konkluzje w sprawie europejskiej polityki kosmicznej
photo
4 czerwca Rada przyjęła konkluzje w sprawie unijnej polityki kosmicznej, która mogłaby odegrać rolę w radzeniu sobie ze zmianami klimatycznymi, degradacją ekosystemów, kryzysami sanitarnymi, zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem żywnościowym i migracją. Rada zwróciła się do Komisji o dogłębne przeanalizowanie perspektyw nurtu New Space w Europie oraz podkreśliła znaczenie rozwijania innowacji i badań, ale także wspierania państw członkowskich posiadających mniej zdolności w dziedzinie kosmosu... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Niewystarczająca ekologizacja WPR
photo
W raporcie opublikowanym 5 czerwca Europejski Trybunał Obrachunkowy ocenił, że środki ekologizacji wspólnej polityki rolnej (WPR) w latach 2014-2020 były niewystarczające, aby zahamować zmniejszanie się bioróżnorodności. Audytorzy stwierdzają spadek bioróżnorodności od 1990 roku. Sądzą, że Komisja przecenia pewne narzędzia finansowane przez WPR i że nie stworzyła wystarczająco silnego systemu wzajemnej zgodności pozwalającego monitorować konsekwencje WPR dla bioróżnorodności... Więcej

Francja : Projekt GAIA-X w zakresie europejskiej infrastruktury danych
photo
4 czerwca ministrowie gospodarki Francji i Niemiec Bruno Le Maire i Peter Altmaier zaprezentowali zarys projektu GAIA-X mającego stworzyć europejską infrastrukturę danych. Potwierdzili, że chcą przyznać priorytet wyzwaniu, jakim jest cyfryzacja. Ma ona ona zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw i przyszłych miejsc pracy. W projekt oficjalnie włączyły się 22 przedsiębiorstwa (11 niemieckich i 11 francuskich). Wchodzi on w nową fazę prac. Dwóch ministrów zaapelowało do innych krajów i europejskich przedsiębiorstw o przyłączenie się do tej inicjatywy... Więcej

Polska : Wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca
photo
3 czerwca marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła, że I tura wyborów prezydenckich odbędzie się ostatecznie 28 czerwca. Wybory (początkowo przewidziane na 10 i 24 maja) nie mogły się odbyć w terminie z powodu sytuacji sanitarnej... Więcej

Kosowo : Nowy rząd
photo
3 czerwca kosowski parlament poparł nowego premiera Avdullaha Hotiego i jego rząd (61 głosów za na 86 obecnych na posiedzeniu deputowanych). Koalicja rządowa obejmuje Demokratyczną Ligę Kosowa (LDK), Inicjatywę Społeczno-Demokratyczną, Sojusz dla Przyszłości Kosowa i partię serbską. Poprzedni rząd Albina Kurtiego (Vetevendosje) został obalony w marcu poprzez wniosek o wotum nieufności złożony z inicjatywy LDK... Więcej
Więcej

Rada Europy : Roczny raport na temat korupcji i przejrzystości
photo
W swoim raporcie opublikowanym 3 czerwca organ Rady Europy do walki z korupcją (GRECO) analizuje środki zwalczające korupcję przyjęte w 2019 roku w państwach członkowskich, a dotyczące parlamentarzystów, sędziów, prokuratorów i rządów centralnych. Do końca roku w pełni wdrożono 36% zaleceń, ale jedynie 27% tych dotyczących parlamentarzystów. 15 krajów objęto procedurą braku zgodności w ramach 4. cyklu GRECO (Armenię, Austrię, Czechy, Danię, Francję, Niemcy, Węgry, Irlandię, Luksemburg, Monaco, Macedonię Północną, Polskę, Portugalię, Rumunię i Turcję)... Więcej
Więcej
Raport na temat rasizmu i nietolerancji w Austrii
photo
2 czerwca Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji przy Radzie Europy (ECRI) opublikowała swój 6. raport na temat Austrii. ECRI stwierdziło pewne postępy od czasu poprzedniego raportu z 2018 roku, zwłaszcza w przypadku osób LGBT+: uznano trzecią płeć i zalegalizowano małżeństwa osób tej samej płci. W raporcie odnotowano starania na rzecz zwalczania mowy nienawiści, ale ogólnie ECRI niepokoi się wzrostem islamofobii i ksenofobii w tym kraju... Więcej
Raport na temat rasizmu i nietolerancji w Danii
photo
2 czerwca Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) w Radzie Europy opublikowała wnioski w sprawie wdrażania jej priorytetowych rekomendacji skierowanych do Daniii w 2017 roku. Kraj częściowo stworzył zalecany globalny system zbierania danych w sprawie rasistowskich, homofobicznych i transfobicznych incydentów związanych z mową nienawiści i próbuje poprawić różnorodność etniczną w szkołach... Więcej

Agencja : Nowe centrum zwalczania przestępczości finansowej
photo
5 czerwca Europol, europejska agencja współpracy policyjnej, powołała nowe Europejskie Centrum ds. Przestępczości Finansowej i Gospodarczej, które zatrudniać będzie 65 ekspertów, aby pomóc państwom członkowskim w łatwiejszym odzyskiwaniu pieniędzy zagarniętych przez przestępczość zorganizowaną. Agencja ta powinna w szczególności stawić czoła próbom sprzeniewierzenia europejskich funduszy naprawczych... Więcej
Więcej

Eurostat : Kwietniowy wzrost bezrobocia
photo
Według danych Eurostatu opublikowanych 3 czerwca w kwietniu stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6,6%, a w strefie euro 7,3% (wobec odpowiednio 6,4% i 7,1% w marcu). Oznacza to około 14 mln bezrobotnych, z czego 11,9 mln w strefie euro... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat Unii Europejskiej w świecie
photo
2 czerwca Eurostat opublikował statystyczny portret Unii Europejskiej, porównując ją jednocześnie do 16 krajów z G20 niebędących w UE (do Republiki Południowej Afryki, Arabii Saudyjskiej, Argentyny, Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych, Indii, Indonezji, Japonii, Meksyku, Zjednoczonego Królestwa, Rosji i Turcji). Raport pokrywa trzy główne obszary: ludzie i społeczeństwo, gospodarka i przedsiębiorstwa, środowisko i zasoby naturalne. Eurostat pokazuje w szczególności, że w 2018 roku w UE (mającym 2. co do wielkości PKB na świecie) żyło 6% światowej populacji... Więcej
Więcej
Raport na temat Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
photo
2 czerwca Komisja opublikowała raport na temat wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), filaru planu inwestycji zagranicznych. EFZR służy finansowaniu inwestycji, zwłaszcza w krajach sąsiadujących z Unią i w Afryce. Z tego tytułu przyznano już 3,1 mld euro dotacji łączonych i gwarancji na kwotę 4,6 mld euro. Powinno to umożliwić zebranie 47 mld euro inwestycji. W raporcie podkreślono adekwatność EFZR, szczególnie dzięki temu, że uwzględniania cele zrównoważonego rozwoju i ma zdolność wspierania innowacji w sektorze prywatnym... Więcej

Kultura : Czarne słońca w Luwr-Lens
photo
Muzeum Luwr-Lens ponownie otworzyło swoje podwoje i przedłuża do 25 stycznia 2021 roku wystawę "Czarne słońca" na temat historii czarnego koloru w sztuce od Egipcjan po Pierre'a Soulages'a. Do 30 czerwca bilety są bezpłatne... Więcej
Ponowne otwarcie muzeów w Madrycie
photo
6 czerwca ponownie otwarto drzwi trzech wielkich muzeów w Madrycie. Do 13 września Muzeum Prado skupia około 200 wybranych dzieł na 1/3 swojej powierzchni. A w centrum sztuki Reina Sofia dostępna jest część kolekcji i wystawa włoskiego artysty Mario Merza. Muzeum Thyssen Bornemisza poza swoją stałą kolekcją proponuje ekspozycję na temat Rembrandta i portretu oraz wystawę amerykańskiej artystki Joan Jonas... Więcej
Więcej | Więcej
Sztuka współczesna w Monachium
photo
Muzeum Brandhorst w Monachium ma w zbiorach ponad 700 współczesnych dzieł, w tym jedną z najważniejszych na świecie kolekcji Andy'ego Warhola. Obecnie proponuje ono retrospektywę na 10-lecie swojego istnienia, ekspozycję książek pochodzących ze swoich kolekcji i wystawę poświęconą brytyjskiemu artyście multimedialnemu Markowi Leckeyowi... Więcej
Przepych i sekrety w Warszawie
photo
Zamek Królewski w Warszawie proponuje "Niezwykły dar Króla" - wystawę na temat fajansowego serwisu podarowanego przez Stanisława Augusta sułtanowi Abdulowi Hamidowi I oraz "Tajemnice zamkowych Ogrodów" - trasę na świeżym powietrzu, dzięki której można odkryć historię tego miejsca, jaką ujawniły wykopaliska archeologiczne... Więcej
Więcej
11 wirtualnych sposobów pójścia do British Museum
photo
Nadal zamknięte dla zwiedzających British Museum proponuje 11 sposobów skorzystania online z jego kolekcji i aktywności. M.in. wirtualne galerie, podcasty, wideo i audioprzewodniki... Więcej

9czer.
9 czerwca

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

Posiedzenie ministrów pracy i spraw społecznych

Posiedzenie ministrów handlu

11czer.
11 czerwca

Posiedzenie Eurogrupy

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Wschodniego

12czer.
12 czerwca

Posiedzenie ministrów zdrowia

Posiedzenie ministrów przemysłu

15czer.
15 czerwca

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

Posiedzenie ministrów energii

Posiedzenie ministrów spójności

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020