Biuletyn n°896

Open panel Open panel
Biuletyn n°896
Biuletyn
wtorek, 16 czerwca 2020
numer 896
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: być latarnią
W obliczu nowych wyzwań, a zwłaszcza kryzysu wywołanego przez pandemię COVID-19, wieloletnie ramy finansowe 2021/2027 będą szczególnie decydujące w kwestii przetrwania projektu europejskiego rozpoczętego przez Roberta Schumana 70 lat temu. Według José Manuela Fernandesa plan odbudowy zaprezentowany przez Komisję jest odważny, a Parlament podtrzymuje ambitne i zjednoczone stanowisko. Do szefów państw i rządów należy stanięcie na wysokości wyzwania.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Europejska polityka zdrowotna, od snu do rzeczywistości?
photo
Kryzys sanitarny sprawia, że konieczne jest nowe europejskie podejście do polityki ochrony zdrowia, ocenia była europosłanka Françoise Grossetête, specjalna doradczyni Fundacji. Podejście to powinno się opierać na strategicznej autonomii sanitarnej, wzmacniając naszą suwerenność w dziedzinie przemysłu i cyfryzacji, żeby zredukować zależność Europy. Trzeba wspólnie rozmawiać z przemysłem farmaceutycznym, dowartościować ścieżki kariery w sektorze ochrony zdrowia i poprawić mobilność personelu służby zdrowia w Unii... Więcej

Wybory : W Chorwacji lewica i prawica idą łeb w łeb
photo
5 lipca w Chorwacji odbędą się przyspieszone wybory parlamentarne (na 6 miesięcy przed pierwotnym terminem). Wspólnota Demokratyczna (HDZ) premiera Andreja Plenkovicia chce skapitalizować popularność, którą cieszy się rząd za to, jak zarządzał pandemią koronawirusa, a obawia się, że zapowiadający się kryzys gospodarczy zaszkodzi jego notowaniom. Według ostatnich sondaży zwycięży lewicowa koalicja opozycyjna - Koalicja na rzecz nowego początku, która zdobędzie 28,60% głosów i wyprzedzi prawicową koalicję rządową prowadzoną przez A. Plenkovicia (ta ma uzyskać 26% głosów). Ruch Patriotyczny (Domovinski Pokret, DPMS), ugrupowanie stworzone w lutym przez Miroslava Skoro, zajmie 3. miejsce z 13,5%... Więcej
I tura polskich wyborów prezydenckich odbędzie się ostatecznie 28 czerwca
photo
I tura polskich wyborów prezydenckich (przewidziana początkowo na 10 maja) odbędzie się 28 czerwca. Została odłożona z powodu pandemii koronawirusa i niezdolności rządu do znalezienia kompromisu z opozycją w sprawie szczegółów głosowania, a także w kwestii jego legalności. Dotychczasowy prezydent Andrzej Duda, który złożył szereg socjalnych obietnic, może liczyć na 41,7% głosów. Wyprzedza nowego kandydata Platformy Obywatelskiej, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego (28,14%). Szymon Hołownia, dziennikarz i kandydat niezależny, ma uzyskać 14%, lewicowy kandydat Robert Biedroń 5,22%, a 6 pozostałych kandydatów po mniej niż 5%... Więcej

Fundacja : "The Schuman Report on Europe. The State of the Union 2020" w wersji cyfrowej
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "The Schuman Report on Europe. The State of the Union 2020" (wydanie 2020) - jest dostępna w wersji elektronicznej po francusku i po angielsku. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła... Więcej
Odmrażanie widziane z Europy
photo
Państwa członkowskie Unii Europejskiej kontynuują wyprowadzanie swoich populacji z izolacji, wznawianie aktywności społecznej i gospodarczej oraz otwierają wewnętrzne granice UE. Fundacja Roberta Schumana proponuje wam syntezę podjętych kroków i kalendarzy przewidzianych przez każde z państw. To źródło niezbędne do zrozumienia procesu wychodzeniu z kryzysu i odnajdywania europejskiego "ducha"... Więcej
Wpływ koronawirusa na unijnych obywateli w Zjednoczonym Królestwie
photo
Kryzys COVID-19 zmodyfikował dyskurs w sprawie migracji w Unii. Pracownicy uważani wcześniej za "nisko wykwalifikowanych" stanowią personel, który zapewniał w tym okresie funkcjonowanie zasadniczych usług. Nowa publikacja z kolekcji Libre Réflexion koncentruje się na studiach przypadków dotyczących unijnych obywateli żyjących w Zjednoczonym Królestwie, aby zidentyfikować pewne problemy, z którymi mierzyli się w trakcie kryzysu unijni obywatele żyjący w innym państwie członkowskim... Więcej
Unia Europejska w obliczu kryzysu gospodarczego - wyzwania i ryzyka bezprecedensowych inicjatyw
photo
9 czerwca Pascale Joannin, dyrektor generalna Fundacji, wzięła udział w konferencji online zorganizowanej przez IRIS na temat Unii Europejskiej wobec kryzysu gospodarczego. Nagranie z całej debaty jest dostępne w internecie... Więcej
Media streamingu i telekomunikacji: przełom?
photo
10 czerwca Fundacja zorganizowała debatę online o mediach i telekomunikacji w Europie w obliczu COVID-19 z udziałem Roberto Violi, dyrektora DG CONNECT w Komisji Europejskiej, oraz Gérarda Pogorela i Augusto Prety, autorów opracowania na ten temat opublikowanego przez Fundację. Cała ta konferencja dostępna jest w internecie... Więcej
Więcej

Ożywienie : Stopniowe otwieranie granic zewnętrznych po 30 czerwca
photo
11 czerwca Komisja zaleciła państwom członkowskim stopniowe znoszenie kontroli na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej po 30 czerwca. Należy znieść ograniczenia w podróżach w odniesieniu do krajów, które zostaną wspólnie wyselekcjonowane przez państwa członkowskie w oparciu ich sytuację sanitarną. 15 czerwca Komisja udostępniła w internecie platformę Reopen, która ma towarzyszyć ponownemu otwarciu granic wewnętrznych Unii i dostępna jest w 24 unijnych językach urzędowych. Platforma zawiera interaktywną mapę pozwalającą zwizualizować obowiązujące instrumenty i dowiedzieć się, jak się przemieszczać z jednego państwa do drugiego... Więcej
Więcej
Środki krajowe
photo
15 czerwca Francja, Belgia, Niemcy i Austria zniosły kontrole na swoich granicach. We Francji można otworzyć bary i restauracje w regionie Île-de-France, a także, począwszy od 22 czerwca wszystkie żłobki, szkoły i gimnazja na całym terytorium. 17 czerwca Zgromadzenie Narodowe rozpatrzy zniesienie nadzwyczajnego stanu sanitarnego z dniem 10 lipca. W Niemczech obywatele będą mogli się przetestować, nawet jeśli nie będą mieli objawów COVID-19. W Hiszpanii regiony Walencji, Katalonii i Kastylii weszły w 3. fazę odmrażania. Wznowiono zawodowe rozgrywki piłkarskie, a od 15 czerwca dozwolona jest turystyka na Balearach. Zniesiony zostanie stan alarmowy, a 21 czerwca granice zostaną ponownie otwarte. W Polsce 13 czerwca otwarto granice, a 19 czerwca częściowo zostaną otwarte stadiony. W Zjednoczonym Królestwa punkty handlowe nie mające zasadniczego znaczenia zostaną ponownie otwarte 15 czerwca, a w transporcie publicznym noszenie maseczki jest obowiązkowe... Więcej
Więcej | Więcej
Nowe kroki odmrażające
photo
Począwszy od 15 czerwca swoją działalność mogą wznowić ośrodki kultury i ośrodki społeczne, pod warunkiem że regiony i autonomiczne prowincje wcześniej sprawdzą kompatybilność ich działalności z sytuacją epidemiologiczną. Z zachowaniem zasad ostrożności wznowiono spektakle, przedstawienia teatralne i seanse w kinach, nawet te w pomieszczeniach. 12 czerwca wznowiono mecze piłki nożnej przy zamkniętych trybunach. Targi i konferencje pozostaną zawieszone do 14 lipca... Więcej
Środki wspierające gospodarkę
photo
We Francji rząd zaprezentował plan wsparcia aeronautyki na kwotę 15 mld euro. Poprzez program publicznej reasekuracji wzmocniono wsparcie dla ubezpieczeń kredytów, a dzienny limit bonów restauracyjnych został podwyższony z 19 do 38 euro. W Belgii przedłużono środki wspierające siłę nabywczą i dla sektorów przechodzących trudności, zwłaszcza tymczasowe bezrobocie i urlopy rodzicielskie. W Niemczech zaprezentowano obniżkę VAT-u z 19 do 16% i z 7 do 5% oraz nową pomoc fiskalną. W Hiszpanii rząd zaprezentował 15 czerwca plan wsparcia sektora motoryzacyjnego w wysokości 3,75 mld euro, żeby wzmocnić konkurencyjność i uprościć dekarbonizację. W Zjednoczonym Królestwie przekazano władzom lokalnym 63 mln funtów (75,6 mln euro) na pomoc dla najbardziej potrzebujących w zakresie żywności. Rodzicie na urlopach rodzicielskich będą uprawnieni do skorzystania z wdrożonego przez rząd programu urlopów... Więcej
Więcej
314 mln euro na wsparcie walki z koronawirusem i odbudowę
photo
8 czerwca Komisja ogłosiła, że w celu walki z pandemią koronawirusa przyznała 36 przedsiębiorstwom prawie 166 mln euro za pośrednictwem pilotażowego programu "Akcelerator" Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC). Oprócz tego ponad 148 mln euro zostanie przyznanych kolejnym 36 przedsiębiorstwom w celu realizacji Planu odbudowy Europy. Wybrane przedsiębiorstwa będą prowadzić projekty dotyczące produkcji chusteczek do odkażania biologicznego, inteligentnych respiratorów czy stworzenia platformy zbierania przeciwciał, a także projekty wspierające ożywienie gospodarcze, na przykład dotyczące turbin wiatrowych czy recyklingu... Więcej
Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
9 czerwca ministrowie gospodarki i finansów przedyskutowali zaprezentowany przez Komisję plan odbudowy dla Europy. Podkreślili znaczenie zapewnienia trwałego ożywienia uwzględniającego cele zielonej transformacji i cyfryzacji. Wymienili poglądy na temat semestru europejskiego i zaleceń w 5 priorytetowych obszarach reagowania na kryzys: inwestycji w systemy ochrony zdrowia, zachowania miejsc pracy i zwalczania społecznych konsekwencji kryzysu, badań i rozwoju, stabilizacji sektora finansowego i zachowania jednolitego rynku... Więcej
Posiedzenie ministrów przemysłu
photo
12 czerwca ministrowie przemysłu i rynku wewnętrznego przeanalizowali plan odbudowy zaproponowany przez Komisję. Wezwali Komisję do zaktualizowania projektu strategii przemysłowej, który zaprezentowała w marcu. Podkreślili znaczenie zapewnienia odporności i strategicznej autonomii Unii w zakresie nowych technologii i zaapelowali o modernizację narzędzi w zakresie konkurencji i pomocy państwa... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów handlu
photo
9 czerwca ministrowie handlu podkreślili znaczenie Światowej Organizacji Handlu po pandemii i wezwali, aby decyzje o ograniczeniach w handlu zapadały w przejrzysty sposób. Uważają oni, że aktualne negocjacje w WTO, zrównoważony rozwój, e-handel, uregulowanie usług i uproszczenie inwestycji powinny stanowić priorytet. Poza tym, ministrowie chcieliby, żeby przyszły dyrektor generalny WTO sprzyjał multilateralizmowi. I wreszcie, podkreślili znacznie łańcuchów wartości i ich dywersyfikacji dla ożywienia gospodarki... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów do spraw społecznych
photo
10 czerwca ministrowie do spraw społecznych wymienili opinie na temat odporności rynku pracy w obliczu koronawirusa. Odnotowali, że aktualna sytuacja (zwłaszcza sięganie po telepracę) rodzi wiele pytań w kwestii ochrony danych, izolacji społecznej i ochrony pracowników. Poza tym, ministrowie oceniają, że kształcenie pracowników będzie determinujące dla odbudowy gospodarki. Rozmawiano także o sposobach zwalczania przemocy domowej, która wzrosła wraz z kwarantanną, oraz o znaczeniu uwzględniania w planie odbudowy równości kobiet i mężczyzn... Więcej
Posiedzenie ministrów zdrowia
photo
12 czerwca ministrowie zdrowia dyskutowali o zaproponowanym przez Komisję programie zdrowotnym na lata 2021–2027. Podkreślili priorytety programu, takie jak długookresowe wzmocnienie systemów ochrony zdrowia, ich cyfryzację czy ograniczenie zależności od łańcuchów dostaw. Ministrowie podkreślili również znaczenie zapewnienia koordynacji między programami i innymi unijnymi instrumentami finansowania... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów ds. energii
photo
15 czerwca ministrowie ds. energii wymienili opinie na temat przyszłych wyzwań tego sektora w ramach europejskiego planu odbudowy. Podkreślili znaczenie inteligentnych sieci elektrycznych, wodoru, energii odnawialnych oraz renowacji budynków, ponieważ te technologie umożliwiają tworzenie miejsc pracy i zwiększanie konkurencyjności kontynentu europejskiego... Więcej
Więcej
Grupa Wyszehradzka chce zmodyfikować plan naprawczy Unii
photo
Przywódcy państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej (Węgier, Polski, Czech i Słowacji), obradujący 11 czerwca w Czechach, ocenili, że plan w wysokości 750 mld euro wypracowany przez Komisję, żeby reaktywować gospodarkę, nie jest sprawiedliwy. Proponują stworzenie rozwiązania opierającego się w większym stopniu na spadku PKB państw członkowskich z powodu pandemii, tak aby kraje Europy Środkowej i Wschodniej bardziej na nim skorzystały. Kwestie te zostaną omówione w trakcie posiedzenia Rady Europejskiej 19 czerwca... Więcej
Więcej
Perspektywy gospodarcze OECD
photo
W swoich "Perspektywach gospodarczych", opublikowanych 10 czerwca, OECD przewiduje dwa scenariusze dla europejskiej gospodarki w 2020 roku. Ocenia, że PKB strefy euro spadnie o 9%, jeśli unikniemy drugiej fali pandemii, a o 11%, jeśli w celu zwalczania drugiej fali ponownie wprowadzone zostaną środki izolacji. Francuska gospodarka znajdzie się w gronie najbardziej pokrzywdzonych wraz z Włochami i Zjednoczonym Królestwem. Prognozy spadku francuskiego PKB w 2020 roku oscylują między 11,4% i 14,1%... Więcej
Więcej

Komisja : Ku wzmocnieniu środków walki z dezinformacją
photo
10 czerwca Komisja zaprezentowała ocenę środków zwalczających dezinformację wokół pandemii koronawirusa. Podkreśliła konieczność odróżniania treści nielegalnych od treści szkodliwych, wzmocnienia komunikacji, współpracy i przejrzystości. Odnotowano rolę Rosji i Chin w dezinformacji oraz zwrócono się do platform internetowych, by dowiodły swojej przejrzystości i składały sprawozdania. Zaproponowane rozwiązania powinny posłużyć do wypracowania planu działania na rzecz europejskiej demokracji oraz legislacji dotyczącej usług cyfrowych, które Komisja powinna zaprezentować do końca roku... Więcej
Deklaracja na temat negocjacji w sprawie przyszłych relacji
photo
Przewodniczący 3 unijnych instytucji - Ursula von der Leyen, Charles Michel i David Sassoli spotkali się 15 czerwca z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem, żeby podsumować negocjacje w sprawie przyszłych relacji między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem. Dwie strony potwierdziły, że Brytyjczycy odmawiają wszelkiego wydłużenia okresu przejściowego po 31 grudnia i uzgodniły intensyfikację rozmów w lipcu, żeby doprecyzować "zasady, które legną u podstaw porozumienia" przed końcem roku. 12 czerwca odbyło się posiedzenie wspólnej komisji odpowiadającej za monitorowanie wdrażania umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa... Więcej
Więcej | Więcej

Parlament : Komisja Transportu aprobuje reformę transportu drogowego
photo
9 czerwca europosłowie z Komisji Transportu zatwierdzili projekt reformy transportu drogowego. Reforma ta służy poprawieniu warunków pracy kierowców - narzuca obowiązek regularnego powrotu do domu i tygodniowy odpoczynek poza kabiną pojazdu finansowany przez pracodawcę. Reforma ma także zwalczać oszustwa, obligując do montażu tachografów w pojazdach, narzucając okresy karencji, nowe przepisy dotyczące rejestracji przedsiębiorstw transportowych i obejmując przepisami w sprawie pracy delegowanej kabotaż, a także transport międzynarodowy. Teraz dokument musi zostać przegłosowany na sesji plenarnej... Więcej
Zielone światło dla uelastycznienia przepisów dla banków
photo
9 czerwca europosłowie z Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych zaaprobowali plan tymczasowego odchudzenia regulacyjnych obostrzeń dla banków, aby pomóc im wspierać ożywienie gospodarki. Ten plan uelastycznia pewne unijne reguły ostrożnościowe dotyczące banków (rozporządzenie w sprawie wymogów zasobów własnych), żeby zmaksymalizować zdolności banków do udzielania pożyczek i do absorbowania strat związanych z koronawirusem. Plan ma zostać definitywnie przyjęty na sesji plenarnej... Więcej

Rada : Posiedzenie Eurogrupy
photo
11 czerwca ministrowie finansów strefy euro zaaprobowali przekazanie Grecji 748 mln euro w ramach warunkowych środków związanych z zadłużeniem. Przedyskutowali również poprogramowy nadzór nad Cyprem i Hiszpanią, a także kroki podjęte w odpowiedzi na kryzys spowodowany przez pandemię. Poza tym, ministrowie omówili proces wyboru nowego przewodniczącego. 9 czerwca obecny przewodniczący Mario Centeno ogłosił, że 15 czerwca poda się do dymisji ze stanowiska ministra finansów Portugalii i że 13 lipca, wraz z końcem kadencji opuści fotel przewodniczącego Eurogrupy. Wybory jego następcy mają się odbyć 9 lipca... Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
15 czerwca ministrowie spraw zagranicznych wymienili podglądy na temat stosunków transatlantyckich z amerykańskim sekretarzem stanu Mike'm Pompeo. Przedyskutowali relacje z Chinami, a także sytuację w Hongkongu. Josep Borell, Wysoki Przedstawiciel Unii, zasugerował ustanowienie w tym zakresie wzmocnionego dialogu z Pekinem. Ministrowie zaapelowali także do Izraela i Palestyny o rozpoczęcie "wiarygodnego i znaczącego" procesu politycznego oraz podkreślili znaczenie Stanów Zjednoczonych w stabilizacji krajów Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza Ukrainy... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów spójności
photo
15 czerwca ministrowie ds. spójności rozmawiali o znaczeniu polityki spójności dla ożywienia Unii. Poza tym, podkreślili znaczenie przyjęcia nowego, ambitnego europejskiego budżetu na lata 2021-2027, aby można było kontynuować wsparcie służące łagodzeniu negatywnych skutków kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Wznowienie negocjacji w sprawie przyszłego partnerstwa UE-AKP
photo
12 czerwca wznowiono negocjacje na szczeblu ministrów między Unią i Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) w sprawie partnerstwa "po Kotonie". To pierwsze posiedzenie od wybuchu pandemii koronawirusa. Termin wygaśnięcia umowy z Kotonu, która regulowała stosunki między dwoma blokami, odłożono z 29 lutego do 31 grudnia 2020 roku. Rozmowy dotyczyły wspólnych wartości i zasad definiujących priorytetowe obszary współpracy. Przyszłe porozumienie powinno również obejmować partnerstwa regionalne... Więcej
Koalicja dla Sahelu
photo
12 czerwca odbyło się pierwsze ministerialne posiedzenie Koalicji na rzecz Sahelu z udziałem 45 ministrów i przedstawicieli instytucji międzynarodowych. Przewodniczyli mu francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian, mauretański minister spraw zagranicznych Ismail Ould Cheikh Ahmed i Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej Josep Borrell. Uczestnicy potwierdzili swoje poparcie dla 4 wymiarów koalicji: zwalczania terroryzmu, rozwijania zdolności wojskowych 5 krajów Sahelu, przywracania państwa i administracji na ich terytoriach oraz pomocy rozwojowej... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Wschodniego
photo
11 czerwca przedstawiciele Unii Europejskiej i krajów Partnerstwa Wschodniego przyjęli wspólny komunikat, podsumowując osiągnięcia Partnerstwa, a zwłaszcza unijną pomoc w wysokości 1 mld euro na stawienie czoła koronawirusowi. Ministrowie wymienili opinie na temat wyzwań (takich jak dezinformacja) i celów partnerstwa po 2020 roku: rozwoju gospodarczego i cyfrowego, transformacji ekologicznej, reformy instytucjonalnej oraz rozwoju sprawiedliwych i inkluzywnych społeczeństw. Przywódcy Unii i krajów Partnerstwa spotkają się 18 czerwca... Więcej

EBC : W 2019 roku międzynarodowa pozycja euro pozostała stabilna
photo
W swoim raporcie na temat międzynarodowej roli euro, opublikowanym 9 czerwca, Europejski Bank Centralny odnotowuje, że w 2019 roku korzystanie z unijnej waluty pozostało na stabilnym poziomie. Euro zachowało swoją pozycję drugiej waluty najczęściej wykorzystywanej na świecie, tuż za dolarem, i pierwszej waluty denominacji zielonych obligacji. EBC podkreśla, że pogłębienie unii gospodarczej i walutowej (zwłaszcza jednolitego rynku kapitałowego) umożliwiłoby wzrost znaczenia euro na świecie... Więcej

Europejskie agencje : Duży spadek wniosków azylowych w kwietniu
photo
Według raportu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), opublikowanego 11 czerwca, w kwietniu w Unii Europejskiej, w Norwegii i w Szwajcarii zarejestrowano jedynie 8 730 wniosków o azyl. To najniższa liczba od 2008 roku i spadek o 87% w stosunku do stycznia i lutego (przed wprowadzeniem środków izolacji i ograniczeń w przemieszczaniu się). Najsilniejszy spadek odnotowano wśród obywateli Ameryki Południowej. Ale potrzeba ochrony międzynarodowej nie zmalała. Wydaje się, że w maju liczba wniosków wzrosła... Więcej
Więcej

Rada Europy : Wytyczne na rzecz skuteczności wymiaru sprawiedliwości
photo
11 czerwca Europejska Komisja na rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) w Radzie Europy wezwała państwa, by wyciągnęły wnioski z kryzysu koronawirusa i przekształciły funkcjonowanie tradycyjnych sądów, inwestując w cybersprawiedliwość (dostęp online, przesłuchania na odległość), przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu praw podstawowych... Więcej

Eurobarometr : Eurobarometr 2020 na temat korupcji
photo
10 czerwca Komisja opublikowała eurobarometr na temat korupcji 2020. 69% Europejczyków ocenia korupcję jako nieakceptowalną, a 70% uważa, że korupcja jest rozpowszechniona w ich instytucjach publicznych. 53% sądzi, że jest także rozpowszechniona w partiach politycznych oraz wśród przywódców politycznych. I wreszcie, 26% ankietowanych potwierdza, że korupcja wpływa na ich codzienne życie. Komisja odnotowuje, że od pierwszego barometru tego typu z 2013 roku odsetek respondentów uważających, że korupcja jest w ich kraju powszechna, obniżył się w 18 państwach członkowskich... Więcej

Opracowania/raporty : Raport 2020 na temat niebieskiej gospodarki
photo
W raporcie na temat niebieskiej gospodarki, opublikowanym 11 czerwca, Komisja odnotowuje, że pomimo silnego wpływu koronawirusa na rybołówstwo i akwakulturę działalność gospodarcza związana z morzami i oceanami ma duży potencjał w zakresie ożywiania gospodarki i sprawiedliwej transformacji. W 2018 roku w sektorach niebieskiej gospodarki pracowało 5 mln osób, a obroty wyniosły 750 mld euro. Do 2050 35% elektryczności Unii powinno pochodzić ze źródeł offshores, a w latach 2009–2017 produkcja CO2 w sektorze rybołówstwa i akwakultury spadła o 29%... Więcej
Raporty w sprawie postępów na drodze do euro
photo
10 czerwca Europejski Bank Centralny opublikował swoje ukazujące się co 2 lata raporty na temat postępów państw członkowskich spoza strefy euro w dążeniu do wspólnej waluty. Komisja odnotowuje, że tylko Szwecja i Chorwacja spełniają wszystkie kryteria konwergencji z wyjątkiem tego o kursie wymiany i że tylko legislacja Chorwacji jest kompatybilna z przepisami strefy euro. Czechy, Bułgaria, Węgry, Rumunia a także Polska mają inflację dużo powyżej wartości referencyjnej 1,8%. EBC podkreśla, że Bułgaria i Chorwacja podjęły kroki, aby przyłączyć się do mechanizmu stabilizującego kurs wymiany ERM2, które powinny zostać ocenione w kolejnym raporcie... Więcej
Więcej
Raport z postępów w zakresie cyfryzacji
photo
11 czerwca Komisja opublikowała wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na rok 2020. Pięć wykorzystywanych wskaźników (łączność, kompetencje, korzystanie z internetu, cyfryzacja przedsiębiorstw i usług publicznych) wskazuje na postępy. Komisja ocenia, że państwa członkowskie powinny zintensyfikować swoje starania, żeby poprawić zasięg sieci szerokopasmowych, przydzielić częstotliwości 5G, żeby zainicjować usługi komercyjne, poprawić kompetencje cyfrowe ludności oraz wspierać digitalizację przedsiębiorstw i sektora publicznego... Więcej
Raport na temat unii rynków kapitałowych
photo
10 czerwca Forum Wysokiego Szczebla (HLF) do spraw unii rynków kapitałowych opublikowało swój raport, prezentując zalecenia na rzecz przyspieszenia integracji rynków kapitałowych, zwłaszcza, żeby sprzyjać ożywieniu po pandemii wirusa. HLF proponuje wdrożenie 17 narzędzi, aby wyeliminować przeszkody w takich obszarach jak inwestycje, emerytury, kryptowaluty czy reguły niewypłacalności... Więcej
Więcej
Roczny bilans bezpieczeństwa na drogach
photo
11 czerwca Komisja opublikowała swój roczny bilans bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Europie. Stwierdziła spadek liczby zabitych na drogach Unii w 2019 roku o 2% w stosunku do 2018, a w porównaniu do 2010 o 23%. Podczas gdy na drogach Unii mamy średnio 51 zgonów na milion mieszkańców, w Szwecji i w Irlandii liczby te są niższe. A w Rumunii, Bułgarii i w Polsce bilans jest poważniejszy. Francja i Niemcy odnotowały najniższe statystyki w swojej historii. Komisja dostrzega jednak, że spadek śmiertelności na drogach zwolnił tempo. Cel UE – zmniejszenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o połowę do końca 2020 roku – nie zostanie więc osiągnięty... Więcej

Kultura : Ponowne otwarcie Centrum Pompidou-Metz
photo
Centrum Pompidou w Metz ponownie przyjmuje zwiedzających i przedłuża do września oraz października wystawy "Drżenia" Susanny Fritscher na temat powietrza i światła oraz "Folklor", która śledzi relacje między europejskimi artystami i folklorem. 20 czerwca wystawiony zostanie fikcyjny pejzaż "I hear voices" Nadii Lauro... Więcej
Piero Golia w Londynie
photo
15 czerwca ponownie otworzyła się londyńska galeria Gagosian i do 31 lipca prezentuje "rzeźbiarski happening" włoskiego artysty konceptualnego Piero Golii... Więcej
Rodin-Giacometti w Madrycie
photo
Fundacja MAPFRE w Madrycie proponuje do 23 sierpnia wystawę poświęconą Rodinowi i Giacomettiemu, dwóm artystom, których oddziela stulecie, ale których dzieła wykazują podobieństwa... Więcej
Ponowne otwarcie Mumok w Wiedniu
photo
17 czerwca swoje podwoje ponownie otwarło Muzeum Sztuki Nowoczesnej - Fundacja Ludwiga w Wiedniu (Mumok). Oferuje czasowe wystawy austriackiego artysty Ingeborga Stroblsa, kanadyjskiego artysty wideo Steva Reinke, a także ekspozycję na temat modernizmu od 1910 do 1955 roku z dziełami pochodzącymi z kolekcji muzeum, zwłaszcza autorstwa Paula Klee, Yves'a Kleina, René Magritte'a i Maxa Oppenheimera... Więcej
Przedstawienia papieża w Krakowie
photo
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie proponuje wystawę poświęconą filozofowi i fotografowi Romanowi Ingardenowi, a także ekspozycję "Papież" o przedstawieniach Ojca Świętego z okazji stulecia urodzin Karola Wojtyły, który został Janem Pawłem II... Więcej

15czer.
15 czerwca

Posiedzenie UE-Zjednoczone Królestwo

16czer.
16 czerwca

Posiedzenie ministrów obrony

Posiedzenie ministrów spraw europejskich

17czer.
17-18 czerwca

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Posiedzenie ministrów obrony NATO

18czer.
18 czerwca

Posiedzenie Partnerstwa Wschodniego

19czer.
19 czerwca

Posiedzenie szefów państw i rządów

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020