Biuletyn n°897

Open panel Open panel
Biuletyn n°897
Biuletyn
wtorek, 23 czerwca 2020
numer 897
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Morze Śródziemne, będące przestrzenią handlu i konfrontacji od czasów starożytności, pozostaje ważnym tyglem interakcji między głównymi strategicznymi konkurentami. Namnożenie się aktorów i nieunikniona dwulicowość generuje niejednoznaczność manifestowanych czy rzeczywistych zamiarów. Ale Europa jest najlepiej położna, by zrozumieć ten niepewny obszar i odegrać bardziej aktywną rolę.
Więcej
Fundacja : "The Schuman Report on Europe. The State of the Union 2020" w wersji cyfrowej
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "The Schuman Report on Europe. The State of the Union 2020" (wydanie 2020) - jest dostępna w wersji elektronicznej po francusku i po angielsku. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła... Więcej
Odmrażanie widziane z Europy
photo
Państwa członkowskie Unii Europejskiej kontynuują wyprowadzanie swoich populacji z izolacji, wznawianie aktywności społecznej i gospodarczej oraz otwierają wewnętrzne granice UE. Fundacja Roberta Schumana proponuje wam syntezę podjętych kroków i kalendarzy przewidzianych przez każde z państw. To źródło niezbędne do zrozumienia procesu wychodzeniu z kryzysu i odnajdywania europejskiego "ducha"... Więcej
Ambitne wieloletnie ramy finansowe 2021/2027
photo
23 czerwca o godz. 15.00 Fundacja organizuje debatę online na temat kolejnych wieloletnich ram finansowych z udziałem Gerta-Jana Koomana, dyrektora generalnego DG BUDGET w Komisji Europejskiej, José Manuela Fernandesa, eurodeputowanego, i Alaina Lamassoure'a, byłego ministra i byłego europosła oraz przewodniczącego Komitetu Naukowego Fundacji. Debatę będzie moderować Pascale Joannin, dyrektor generalna Fundacji... Więcej
Więcej

Ożywienie : Posiedzenie szefów państw i rządów
photo
19 czerwca szefowie państw i rządów dyskutowali o europejskim planie odbudowy i wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027. Na zakończenie posiedzenia Charles Michel odnotował, że istnieją różnice poglądów i że rozpoczyna się faza negocjacji w perspektywie kolejnego posiedzenia w Brukseli w połowie lipca. Europejscy przywódcy podsumowali również negocjacje w sprawie przyszłych relacji ze Zjednoczonym Królestwem i zaaprobowali przedłużenie o rok sankcji przeciwko Rosji z powodu jej inwazji na Ukrainę... Więcej
Więcej
Strategia Komisji w sprawie szczepionek
photo
17 czerwca Komisja zaprezentowała swoją strategię odnośnie szczepionek przeciwko COVID-19, wypracowaną na wniosek unijnych ministrów zdrowia. Służy zagwarantowaniu jakości szczepionek, a także szybkiego i sprawiedliwego ich udostępniania. Opiera się na dwóch filarach: wsparciu dla europejskich producentów, dla których te szczepionki byłyby produkowane na kontynencie i uelastycznieniu regulacji, aby przyspieszyć ich doskonalenie... Więcej
Porozumienie w sprawie kompatybilności aplikacji namierzających chorych na koronawirusa
photo
16 czerwca Komisja ogłosiła, że osiągnięto porozumienie między państwami członkowskimi w sprawie kompatybilności aplikacji namierzających osoby chore na COVID-19. Doszło do niego równolegle do ponownego otwarcia granic oraz wznawiania turystyk. Porozumienie sprawi, że każda krajowa aplikacja stanie się funkcjonalna na terytorium Unii. Komisja podkreśla, że dane użytkowników będą magazynowane wyłącznie na ich telefonie, i zaproponuje bramę sieciową, aby umożliwić telefonom użytkowników komunikowanie się między sobą... Więcej
Środki krajowe
photo
Od 22 czerwca we Francji chodzenie do szkoły jest ponownie obowiązkowe, kina mogą się otworzyć i wznawiane są niekontaktowe sporty kolektywne. W Niemczech od 16 czerwca dostępna jest aplikacja do namierzania Corona-warn. W Hiszpanii granice zostały otwarte wraz z zakończeniem stanu alarmowego 21 czerwca, a Katalonia całkowicie weszła w 3. fazę odmrażania: mniejsze będą ograniczenia dla gości w barach, w handlu i na plażach. W Polsce od 16 czerwca dostępna jest aplikacja ProteGO Safe. W Zjednoczonym Królestwie, gdzie wznowiono zawodowe rozgrywki piłki nożnej, premier Boris Johnson zapowiedział na 4 lipca nowe środki mające zastosowanie do sektora rozrywki, zgromadzeń i branży hotelarskiej... Więcej
Więcej | Więcej
Środki wspierające gospodarkę
photo
Francuski rząd ogłosił plan działania na rzecz relokacji projektów badawczych w zakresie zdrowia oraz ośrodków produkcji artykułów ochrony zdrowia. W Belgii rząd uchylił pewne specjalne instrumenty dla federalnych urzędników publicznych. W Niemczech rząd zapowiedział 24,8 mld euro na zagwarantowanie miejsc pracy, 1 mld euro na wsparcie kultury i przedłużenie do 30 września obowiązujących warunków dostępu do środków ochrony socjalnej. W Austrii bezrobotni otrzymają zasiłek 450 euro, rodziny otrzymają pomoc 360 euro na dziecko i obniżkę podatków od pensji oraz dochodów, a VAT od restauracji zostanie obniżony o 5%. Hiszpański rząd wyasygnował 16 mld euro na pomoc dla wspólnot autonomicznych i zapowiedział plan wsparcia dla turystyki na kwotę 4,262 mld euro... Więcej
Więcej
Konsultacje w sprawie planu odbudowy
photo
Od 13 do 21 czerwca włoski premier Giuseppe Conte rozmawiał z liderami politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi, aby przygotować plan odbudowy kraju, który zostanie sfinansowany ze wspólnej pożyczki Unii Europejskiej. Ma on trzy filary: modernizację kraju, zainicjowanie transformacji energetycznej, nakreślenie kraju bardziej inkluzywnego. Stosowne propozycje powinny zostać zaprezentowane we wrześniu... Więcej
Więcej
Zniesienie stanu wyjątkowego
photo
16 czerwca węgierski parlament jednomyślnie przegłosował zakończenie stanu wyjątkowego wprowadzonego w marcu, by zwalczać pandemię COVID-19. W tym samym czasie przyjęta została nowa ustawa w sprawie tymczasowych środków sanitarnych przejmująca mechanizmy stanu wyjątkowego... Więcej
Więcej
Przyjęcie czasowego uelastycznienia przepisów dla banków
photo
18 czerwca europosłowie przyjęli plan tymczasowo odchudzający regulacyjne obciążenia dla banków, aby pomóc im wspierać ożywienie gospodarki. Plan ten uelastycznia niektóre unijne bankowe reguły ostrożnościowe, zwłaszcza rozporządzenie w sprawie wymogów zasobów własnych, przepisy w sprawie pożyczek dla MŚP, emerytów i pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony. Chodzi o to, by umożliwić bankom wstrzyknięcie do gospodarki pieniędzy zmobilizowanych przez EBC... Więcej
Konkluzje Rady w sprawie edukacji i kształcenia
photo
17 czerwca Rada przyjęła konkluzje dotyczące odpowiedzi na wyzwania, jakie stawia przed systemami edukacji i kształcenia pandemia koronawirusa. Rada zwraca się do państw członkowskich o rozwój innowacji i transformację cyfrową w nauczaniu, a także o rozwijanie umiejętności cyfrowych wśród osób szkolących. Poza tym podkreślono znaczenie dzielenia się dobrymi praktykami między państwami oraz konieczność zapewnienia inkluzji i równości szans... Więcej

Komisja : Konsultacje w sprawie zrewidowania polityki handlowej
photo
16 czerwca Komisja zainicjowała pogłębioną analizę polityki handlowej Unii Europejskiej, obejmującą publiczne konsultacje. Celem jest wypracowanie konsensusu w sprawie nowego kierunku polityki handlowej UE w średniej perspektywie czasowej, z uwzględnieniem nowych globalnych wyzwań oraz doświadczeń wyniesionych z kryzysu związanego z koronawirusem. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane pod koniec roku... Więcej
Więcej
Uruchomienie 16 nowych europejskich projektów w dziedzinie obrony
photo
15 czerwca Komisja ogłosiła 16 ogólnoeuropejskich projektów, które mogą skorzystać z finansowania w wysokości 205 mln euro w ramach dwóch pilotażowych programów poprzedzających w pełni rozwinięty Europejski Fundusz Obronny. Finansowanie to zostanie rozdystrybuowane pomiędzy przedsiębiorstwami pochodzącymi z Unii, w tym wśród 83 MŚP. Finansowane projekty będą wspierać rozwój nowych technologii w zakresie obronności takich jak drony, technologie kosmiczne, bezzałogowe pojazdy naziemne, systemy rakietowe o wysokiej precyzji, zdolności do elektronicznego ataku powietrznego, platformy cybernetycznej orientacji sytuacyjnej czy następną generację aktywnych technologii "stealth"... Więcej
Więcej
Biała księga w sprawie subsydiów zagranicznych
photo
17 czerwca Komisja przyjęła białą księgę w sprawie subsydiów zagranicznych na jednolitym rynku i rozpoczęła publiczne konsultacje w tej sprawie otwarte do 23 września 2020 roku. Subwencje przyznawane przez kraje trzecie mogą bowiem wpływać na konkurencję w Unii i powodować zakłócenia. W celu wyeliminowania istniejącej luki regulacyjnej Komisja proponuje stworzyć ogólny mechanizm kontroli, aby zagwarantować, że zagraniczne subwencje nie dają indywidualnych korzyści, a także mechanizm nadzoru w zakresie udzielania zamówień publicznych... Więcej

Parlament : Europosłowie zwracają się o plan odbudowy strefy Schengen
photo
19 czerwca europosłowie przyjęli rezolucję zwracającą się do państw członkowskich o jak najszybsze integralne przywrócenie strefy Schengen (520 głosów za, 86 przeciw, 59 wstrzymało się). Choć europosłowie są usatysfakcjonowani, że niektóre kraje otwierają swoje granice, stwierdzają, że nie wszystkie i że we wszystkich takich przypadkach dzieje się tak bez uzgodnień. Oceniają, że ponowne otwarcie ma zasadnicze znaczenie dla ożywienia europejskiej gospodarki. W średnim okresie europosłowie chcieliby rozpocząć refleksję na temat stworzenia prawdziwego zarządzania strefą Schengen... Więcej
Wzmocnienie pomocy dla sektora rolnego
photo
19 czerwca europosłowie zaaprobowali wzmocnienie pomocy dla rolników za pośrednictwem Funduszu Rozwoju na rzecz Obszarów Wiejskich z 5 000 do 7 000 euro na rolnika oraz do 50 000 euro dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym. Termin przekazywania pomocy został wydłużony z 31 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2021. Poza tym, pomoc będzie mogła stanowić do 2% kwoty przeznaczanej na programy rozwoju obszarów wiejskich zamiast pierwotnego 1%. Teraz ten projekt ma zostać definitywnie zaaprobowany przez Radę... Więcej
Krytyka ustawy o bezpieczeństwie dla Hongkongu
photo
W rezolucji przyjętej 19 czerwca Parlament skrytykował nową ustawę w sprawie chińskiego bezpieczeństwa narodowego, która narusza autonomię Hongkongu. Eurodeputowani zalecili wniesienie sprawy do Międzynarodowego Trybunału

Sprawiedliwości, jeśli ustawa ta wejdzie w życie, ponieważ jest sprzeczna z chińsko-brytyjską umową o zwrocie Hongkongu oraz Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych. Europosłowie podkreślili również pogorszenie się sytuacji praw i wolności na tym terytorium. Zwrócili się o uwolnienie prodemokratycznych aktywistów i wyznaczenie specjalnego wysłannika ONZ do zajęcia tą kwestią... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów obrony
photo
16 czerwca ministrowie obrony i Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej, wymienili poglądy na temat sposobów wzmacniania zaangażowania operacyjnego Unii, zwłaszcza w zakresie formowania sił oraz stopniowego wznawiania misji i operacji. Przedyskutowali poprawienie inicjatyw obronnych i środki potrzebne do wdrożenia celów Unii. 17 czerwca Rada przyjęła konkluzje w sprawie bezpieczeństwa i obrony, aby umożliwić rozwój strategicznej autonomii Europy... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie Partnerstwa Wschodniego
photo
18 czerwca przywódcy europejscy i ich odpowiednicy z krajów Partnerstwa Wschodniego wymienili podglądy na temat reakcji na kryzys koronawirusa i przyszłości Partnerstwa Wschodniego. Wyrazili swoje przywiązanie do Partnerstwa i obszarów współpracy, które obejmują zwłaszcza handel i swobodny przepływ osób. Przygotowywano też kolejny szczyt w marcu 2021 roku... Więcej
Więcej
Francusko-niemiecko-brytyjska deklaracja w sprawie Iranu
photo
19 czerwca Francja, Niemcy i Zjednoczone Królestwo oświadczyły, że sprzeciwiają się sięgnięciu przez Stany Zjednoczone po "snapback", automatyczne przywrócenie sankcji przeciwko Iranowi. Zadeklarowały także sprzeciw przeciwko planowanemu na październik zniesieniu przez ONZ embarga na broń przeznaczoną dla Iranu. 3 kraje wzywają do dialogu i zwracają się do Iranu o poszanowanie jego zobowiązań z tytułu porozumienia w sprawie energii jądrowej, pomimo że Ameryka wycofała się z tej umowy... Więcej
Odnowienie sankcji za aneksję Krymu na kolejny rok
photo
18 czerwca Rada wydłużyła o rok sankcje wprowadzone w 2014 w odpowiedzi na nielegalną aneksję Krymu przez Rosję. Środki te obejmują restrykcje dotyczące importu, eksportu i inwestycji... Więcej
Szczyt Unia Europejska-Chiny
photo
22 czerwca przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell spotkali się z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem oraz premierem Li Keqiangiem. Europejscy przywódcy wezwali Chiny do poszanowania ich zobowiązań w zakresie dostępu do tamtejszego rynku dla europejskich przedsiębiorstw, przejrzystości subwencji i transferu technologii. Przypomnieli, że chcą zawarcia dwustronnej umowy w sprawie inwestycji, o pilnej potrzebie negocjacji w ramach WTO na temat dotacji dla przemysłu oraz o nadmiarze mocy produkcji stali i niektórych technologii. Poza tym, ostrzegli Chiny przez cyberatakami i dezinformacją oraz dali do zrozumienia, że Unia jest "poważnie" zaniepokojona kwestionowaniem autonomii Hongkongu... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Węgierska ustawa w sprawie finansowania NGO jest sprzeczna z unijnym prawem
photo
W orzeczeniu z 18 czerwca Trybunał Sprawiedliwości orzekł na wniosek Komisji, że węgierska ustawa z 2017 roku w sprawie międzynarodowego finansowania NGO jest sprzeczna z europejskim prawem. Przewiduje, że organizacje mają obowiązek deklarowania darowizn powyżej 1 400 euro od zagranicznych donatorów oraz publikowania na publicznej platformie nazwy organizacji i darczyńcy. Trybunał ocenia, że postanowienia te stanowią przeszkodę dla swobodnego przepływu kapitału oraz że są sprzeczne z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Opóźnienia i dodatkowe koszty w 8 wielkich projektach w obszarze infrastruktury transportowej
photo
16 czerwca Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował raport dokonujący przeglądu 8 wielkich projektów z zakresu infrastruktury transportowej. Stwierdził, że nagromadziły się opóźnienia (średnio 11 lat), a koszty robót wzrosły średnio o 47%. Trybunał zaapelował więc o przyspieszenie prac mających zasadnicze znaczenie dla transeuropejskiej sieci transportowej... Więcej

Irlandia : Porozumienie w sprawie nowej koalicji
photo
15 czerwca irlandzkie partie centroprawicowe Fianna Fail i Fine Gael, a także Zieloni porozumieli się w sprawie programu rządu, co pozwala im stworzyć koalicję po wyborach 8 lutego. Lider Fianna Fail Michael Martin ma być kolejnym premierem do grudnia 2022 roku. Po tym terminie na stanowisko powróci lider Fine Gael - dotychczasowy premier Leo Varadkar. Porozumienie koalicyjne musi jeszcze zostać zaaprobowane przez większość członków tych trzech ugrupowań... Więcej
Więcej

Serbia : Zwycięstwo partii rządzącej
photo
Serbska Partia Postępowa (SNS) prezydenta Aleksandra Vucicia zwyciężyła w wyborach parlamentarnych 21 czerwca, zdobywając 63% głosów, a za nią uplasował się jej koalicyjny partner - Socjalistyczna Partia Serbii (SPS), która uzyskała 11% głosów. Frekwencja wyniosła 47,7%. Szacunki dają SNS od 187 do 189 mandatów na 250 miejsc w parlamencie. Partie opozycyjne zbojkotowały te wybory... Więcej
Więcej

Rada Europy : Badanie na temat inkarceracji w Europie
photo
Według rocznego badania SPACE II 2019, przeprowadzonego dla Rady Europy przez Uniwersytet w Lozannie, którego wyniki opublikowano 18 czerwca, w Europie coraz bardziej rozwijają się sposoby ograniczania wolności bez jej pozbawiania. Środki te obejmują nadzór elektroniczny, prace społeczne czy areszt domowy. Poza tym, równolegle do badania opublikowano również specjalny raport na temat osadzonych w Europie w okresie pandemii. Od początku pandemii w Europie zwolniono ponad 118 000 więźniów, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa... Więcej
Więcej

NATO : Posiedzenie ministrów obrony
photo
16 czerwca ministrowie obrony krajów NATO dyskutowali o fakcie, że Rosja uzupełnia swój arsenał atomowy, oraz podsumowali operacje w Afganistanie i Iraku. Ministrowie zaaprobowali środki polityczne i wojskowe stawiające czoła rosyjskiemu nuklearnemu dozbrajaniu się - żeby wzmocnić szkolenie oddziałów, obronę przeciwpowietrzną i antyrakietową, a także konwencjonalne zdolności Sojuszu. Podjęli decyzję o nierozlokowywaniu nowych rakiet jądrowych na kontynencie... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat demografii w Europie
photo
W raporcie na temat demografii w Europie, opublikowanym 17 czerwca, Komisja podkreśla, że populacja Unii zmniejsza się (w 2070 roku stanowić będzie jedynie 4% światowej populacji). Spadek ten powinien się różnić w zależności od regionu. Tendencja spadkowa szczególnie dotknie Europę Środkową. Raport będzie podstawą przyszłych propozycji Komisji w sprawie starzenia się oraz pomocy dla regionów najbardziej dotkniętych spadkiem populacji... Więcej
Roczny raport w sprawie barier w handlu
photo
18 czerwca Komisja opublikowała swój raport w sprawie barier w handlu w roku 2019. Ocenia, że interwencje Unii na rzecz zniesienia nielegalnych barier pozwoliły europejskim przedsiębiorcom zarobić 8 mld euro. Zauważa jednak, że namnożyły się nielegalne przeszkody w sektorze technologii informacyjnych i komunikacji, motoryzacji czy w branży elektronicznej. Komisja naliczyła 438 barier w światowym handlu, z czego 43 wprowadzono w ubiegłym roku. Chiny i Rosja są krajami z największą liczbą barier. Jest tam odpowiednio 38 i 31 instrumentów ograniczających handel... Więcej
Roczny bilans polityki rybołówstwa
photo
17 czerwca Komisja opublikowała coroczny bilans wspólnej polityki rybołówstwa. W raporcie odnotowuje wzrost rezerw morskich w Północno-Wschodnim Atlantyku w 2018 roku, co oznacza, iż rozwija się bardziej zrównoważone rybołówstwo. Zyski netto sektora rybołówstwa to 1,4 mld euro, a średnia marża zysku netto to 18%. Wzrosło średnie wynagrodzenie rybaków. Pomimo tych dobrych wyników, Komisja niepokoi się konsekwencjami kryzysu związanego z koronawirusem dla tej branży i stwierdza, że połowy w Morzu Śródziemnym i w Morzu Czarnym nadal są nadmierne... Więcej
Raport na temat wyborów europejskich
photo
19 czerwca Komisja opublikowała swój raport na temat przebiegu wyborów europejskich w maju 2019 roku. Podkreślono w nim wzrost frekwencji (do 50,5%), zwłaszcza wśród młodych, a także cyfrowy wymiar kampanii. W sprawozdaniu odnotowano występowanie debat narodowych, pomimo pojawienia się debaty na szczeblu europejskim na takie tematy jak zmiany klimatyczne i prawa człowieka. Ważnymi wyzwaniami pozostaje przejrzystość powiązań pomiędzy europejskimi i krajowymi szczeblami politycznymi, a także zwalczanie dezinformacji i ingerencji... Więcej

Kultura : Ponowne otwarcie Muzeum Orsay
photo
23 czerwca ponownie otwarto Muzeum Orsay w Paryżu z prezentowaną do września wystawą "Niejednoznacznie nowoczesny" poświęconą francuskiemu XIX-wiecznemu malarzowi Jamesowi Tissotowi oraz inną, poświęconą Léopoldowi Chauveau, lekarzowi i artyście o naiwnym i wyrazistym stylu... Więcej
Więcej
Ponowna wizyta w Lentos
photo
Muzeum Sztuki Nowoczesnej Lentos w Linz prezentuje ponad 1 500 dzieł, w tym obrazy Klimta, Schielego i Pechsteina. Do 9 sierpnia austriacki artysta Jakob Lena Knebl spogląda na kolekcję własnymi oczyma w instalacji, w której można się również zanurzyć na stronie internetowej muzeum. Do 4 października odbywa się też inna wystawa poświęcona Josefowi Bauerowi... Więcej
Takis w Barcelonie
photo
Do 13 września Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie (MACBA) prezentuje retrospektywę greckiego artysty Takisa, postaci będącej punktem odniesienia w sztukach eksperymentalnych lat 60. XX wieku. Równolegle do 30 lipca muzeum proponuje w każdy czwartek na swojej stronie internetowej serię filmów pochodzących z kolekcji tej instytucji... Więcej
Więcej
Andreas Eriksson w Londynie
photo
Do 31 lipca galeria Stephena Friedmana w Londynie prezentuje wystawę szwedzkiego artysty Andreasa Erikssona, którego obrazy dotyczą głównie tematu natury. To sztuka z pogranicza abstrakcji i figuracji... Więcej
Sztuka i polityka we Wrocławiu
photo
Do 13 lipca Muzeum Współczesne we Wrocławiu prezentuje "Poezję i performans" - ekspozycję, która zajmuje się w szczególności poezją filmową, piśmiennictwem i językiem jako instrumentem stosowanym do celów ideologii politycznej w Europie Środkowej. Inna ekspozycja "Prywatne mitologie", czynna do 2021 roku, eksploruje powiązania między sztuką, rzeczywistością i zaangażowaniem... Więcej

22czer.
22 czerwca

Posiedzenie UE-Chiny

23czer.
23 czerwca

Posiedzenie ministrów środowiska

Posiedzenie ministrów edukacji

Trójstronny szczyt społeczny

28czer.
28 czerwca

Polska

Wybory prezydenckie (I tura)

29czer.
29 czerwca

Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°914
Demokracja europejska, system fundamentalny, który należy chronić
Opublikowany 30/11/2020
Biuletyn n°913
"Europejczycy nauczyli się, że powinni zbudować swoją strategiczną autonomię"
Opublikowany 23/11/2020
Biuletyn n°912
Zrozumieć nowy pakt o migracji i azylu
Opublikowany 16/11/2020
Biuletyn n°911
Europejskie fundusze państwowe - orientujmy oszczędności Europejczyków ku ich rozwijającym się przedsiębiorstwom
Opublikowany 09/11/2020
Biuletyn n°910
Amerykańskie wybory: Europo, co zrobić z Ameryką?
Opublikowany 02/11/2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020