Biuletyn n°898

Open panel Open panel
Biuletyn n°898
Biuletyn
wtorek, 30 czerwca 2020
numer 898
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Począwszy od 1 lipca, Niemcy zapewniają przez 6 miesięcy półroczną prezydencję w Radzie Unii. Pełnią tę funkcję w momencie, gdy kryzys koronawirusa zatrząsł ich celem Europy "silniejszej, bardziej sprawiedliwej i bardziej zrównoważonej". Dla Angeli Merkel, która dokonała ważnego zwrotu akceptując europejską pożyczkę, chodzi o przygotowanie przyszłości Europy zanim odda władzę.
Więcej
Wybory : Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski spotkają się w II turze 12 lipca
photo
12 lipca odbędzie się II tura wyborów prezydenckich z udziałem dotychczasowego prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Popierany przez rządzące Prawo i Sprawiedliwość Andrzej Duda uzyskał w I turze 28 czerwca 43,5% głosów. Rafał Trzaskowski, kandydat centroprawicowej Platformy Obywatelskiej (PO), dostał 30,46%. Frekwencja wyniosła 64,51%. Wraz z odłożeniem głosowania (wybory miały się odbyć 10 maja, ale zostały przełożone w związku z COVID-19) przewaga Andrzeja Dudy, który miał nadzieję na zwycięstwo w I turze, stopniała... Więcej

Fundacja : "The Schuman Report on Europe. The State of the Union 2020" w wersji cyfrowej
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "The Schuman Report on Europe. The State of the Union 2020" (wydanie 2020) - jest dostępna w wersji elektronicznej po francusku i po angielsku. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła... Więcej
Odmrażanie widziane z Europy
photo
Państwa członkowskie Unii Europejskiej kontynuują wyprowadzanie swoich populacji z izolacji, wznawianie aktywności społecznej i gospodarczej. Od 1 lipca powinien zostać całkowicie przywrócony swobody przepływ osób, a zewnętrzne granice zostaną częściowo otwarte. Fundacja Roberta Schumana proponuje wam syntezę podjętych działań i kalendarzy przewidzianych przez każde z państw. To źródło niezbędne do zrozumienia procesu wychodzenia z kryzysu i odnajdywania europejskiego "ducha"... Więcej
Ambitne wieloletnie ramy finansowe 2021/2027
photo
23 czerwca Fundacja zorganizowała debatę online na temat kolejnych wieloletnich ram finansowych, którą moderowała Pascale Joannin, dyrektor generalna Fundacji. Wziął w niej udział Gert-Jan Kooman, dyrektor generalny DG BUDGET w Komisji Europejskiej, José Manuel Fernandes, eurodeputowany, i Alain Lamassoure, były minister i były europoseł oraz przewodniczący Komitetu Naukowego Fundacji. Całość dyskusji dostępna jest online... Więcej

Ożywienie : Środki wspierające gospodarkę
photo
We Francji rząd wystosował zaproszenie do wyrażenia zainteresowania (AMI), żeby stymulować inwestycje i modernizację sektora motoryzacyjnego, a linia lotnicza KLM skorzystała z pożyczki 3,4 mld euro od holenderskich władz. W Niemczech rząd zaprezentował plan wsparcia dla przedsiębiorstw, które zatrudniają stażystów, w wysokości 500 mln euro. W Hiszpanii rząd zaprezentował nowe środki wspierające sektor rolny na kwotę 25 mln euro, żeby promować konsumpcję krajowych produktów spożywczych, a środki wspierające osoby pracujące na własny rachunek zostały przedłużone do 30 września. W Polsce rząd zapowiedział plan wsparcia dla systemu ochrony zdrowia w wysokości 100 mld złotych (22 mln euro). W Zjednoczonym Królestwie rząd wyasygnował 22 mln funtów (26,4 mln euro) dla stowarzyszeń zajmujących się przemocą domową i seksualną oraz 200 mln (240 mln euro) dla innowacyjnych przedsiębiorstw... Więcej
Więcej | Więcej
Termin otwarcia szkół wyznaczono na 14 września
photo
26 czerwca włoski premier Giuseppe Conte zapowiedział, że powrót do szkół będzie miał miejsce 14 września przy zachowaniu restrykcyjnych środków sanitarnych, aby uniknąć tłoku w salach lekcyjnych. Szkoły w tym kraju są zamknięte od 5 marca... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów środowiska
photo
23 czerwca ministrowie środowiska wymienili opinie na temat wdrażania Zielonego Ładu w powiązaniu z europejskim planem odbudowy. Zgodzili się, że ważna jest zbieżność dwóch polityk i przyznanie w ramach planu odbudowy zasobów wystarczających do transformacji ekologicznej. Ministrowie potwierdzili swoje poparcie dla celu neutralności klimatycznej do 2050 roku i chcą, aby w politykach ożywienia gospodarczego uwzględniana była bioróżnorodność. I wreszcie, szacują, że inicjatywy Komisji w sprawie gospodarki obiegowej oraz "od pola do stołu" powinny być ważnymi wektorami ożywienia... Więcej
Przyjęcie tymczasowych przepisów bankowych
photo
24 czerwca Rada definitywnie przyjęła tymczasowe przepisy służące udzieleniu pomocy bankom i gospodarce w obliczu kryzysu (19 czerwca przegłosował je już Parlament). Modyfikują zwłaszcza wymogi dotyczące zasobów własnych i przewidują środki upraszczające pożyczki dla MŚP, emerytów, pracowników i przedsiębiorstw... Więcej
Trójstronny szczyt społeczny
photo
23 czerwca odbył się trójstronny szczyt społeczny z udziałem przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela, chorwackiego premiera Andreja Plenkovicia, którego kraj zapewnia prezydencję w Radzie, i europejskich partnerów społecznych. Uczestnicy mogli wymienić poglądy na temat roli partnerów społecznych w odbudowie gospodarki. Zwrócili się o ambitny europejski plan naprawczy i koordynację planów krajowych, aby stawić czoła szokowi gospodarczemu wywołanemu przez pandemię. Mają nadzieję, że plany te pozwolą im na rozpoczęcie transformacji ekologicznej i cyfrowej... Więcej
Konkluzje w sprawie sportu
photo
22 czerwca Rada przyjęła konkluzje w sprawie pomocy dla sektora sportu. Zwraca się do państw członkowskich o wsparcie tego sektora poprzez istniejące europejskie programy takie jak program Erasmus, Europejski Korpus Solidarności i inicjatywy inwestycyjne będące odpowiedzią na pandemię CRII i CRII+. Rada zwraca się także do Komisji o regularne powiadomienia w sprawie unijnych funduszy, z których sektor sportu mógłby skorzystać. I wreszcie, ministrowie zwracają się do podmiotów tego sektora o przestrzeganie wytycznych narodowych i międzynarodowych organizacji ochrony zdrowia celem wznowienia działalności sportowej... Więcej
Akceptacja pomocy finansowej dla rolnictwa
photo
24 czerwca Rada przyjęła rozporządzenie uelastyczniające wykorzystywanie unijnych funduszy dla rolnictwa. Dzięki temu państwa członkowskie będą mogły rozdawać rolnikom do 7 000 euro, a MŚP, które tworzą lub promują produkty rolne, do 50 000 euro, aby pomóc im stawić czoła konsekwencjom gospodarczym wprowadzonych w Europie środków izolacji. Pomoc ta może być dystrybuowana do 30 czerwca 2021 roku i powinna stanowić maksymalnie 2% łącznego wkładu w Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)... Więcej
Środki krajowe
photo
28 czerwca we Francji odbyła się II tura wyborów lokalnych. W Belgii otwierają się baseny, teatry i kina, nie ma już ograniczeń stoisk na targowiskach, a od 1 lipca wznowione zostaną aktywności gromadzące do 15 osób. W Niemczech w kantonie Gütersloh w Nadrenii Północnej-Westfalii do 30 czerwca na powrót obowiązuje izolacja. Od 1 lipca w Austrii noszenie maseczki nie będzie już obowiązkowe w restauracjach. Hiszpania otwiera granicę z Portugalią, a 1 lipca zniesione zostaną ograniczenia związane z kwarantanną. W Polsce 28 czerwca odbyła się I tura wyborów prezydenckich. W Zjednoczonym Królestwie 4 lipca zostaną otwarte restauracje, puby, salony fryzjerskie, siłownie, kina, muzea, biblioteki i miejsca kultu. W Irlandii dozwolone są zgromadzenia publiczne do 50 osób, a 29 czerwca ponownie otwarto żłobki. 1 lipca granice zewnętrzne Unii powinny się otworzyć dla 14 krajów... Więcej
Więcej
Spotkanie Angeli Merkel i Emmanuela Macrona
photo
29 czerwca niemiecka kanclerz Angela Merkel przyjęła w pałacu w Mesebergu francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, żeby przygotować posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 17 i 18 lipca oraz niemiecką prezydencję w Radzie, która rozpoczyna się 1 lipca. Dwoje przywódców potwierdziło, iż chcą dojść do szybkiego porozumienia z partnerami w sprawie planu odbudowy i kolejnych wieloletnich ram finansowych. "Chodzi o spójność Europy i funkcjonowanie jednolitego rynku", podkreśliła kanclerz... Więcej
Więcej

Komisja : Propozycje budżetu na 2021 rok
photo
24 czerwca Komisja zaprezentowała swoją propozycję budżetu na rok 2021. To będzie pierwszy budżet w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych i pierwszy budżet bez brytyjskiego wkładu. Komisja proponuje łączną kwotę wydatków na poziomie 388 mld euro, z czego 166,7 mld euro w rocznym budżecie i 211 mld euro dotacji w ramach planu odbudowy Next Generation EU. Poza tym proponuje 133 mld euro pożyczek, również w ramach planu odbudowy... Więcej
Ocena rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych
photo
24 czerwca Komisja opublikowała swój raport oceniający europejskie przepisy w zakresie ochrony danych. Odnotowuje ona, że 69% Europejczyków wie o istnieniu RODO, a budżety i personel organów ochrony danych zostały wzmocnione. Odnośnie zarządzania, Komisja uważa, że system jednego okienka funkcjonuje dobrze - od maja 2018 do grudnia 2019 roku złożono 141 projektów decyzji, z czego 79 zostało przyjętych. Komisja chce teraz rozwijać bezpieczne międzynarodowe mechanizmy transferu danych, a także negocjować umowy dotyczące ochrony danych ze swoimi międzynarodowymi partnerami... Więcej
Więcej
Strategia ochrony ofiar
photo
25 czerwca Komisja opublikowała swoją strategię w zakresie praw ofiar. Zaproponowała 5 kierunków służących wzmocnieniu europejskiej legislacji w tej dziedzinie, a także koordynacji między aktorami. Komisja zaproponowała zwłaszcza wdrożenie kampanii uświadamiających, wzmocnienie ochrony ofiar, przegląd europejskich przepisów o odszkodowaniach czy stworzenie platform współpracy. I wreszcie, chce rozwinąć prawa ofiar na świecie, wspierając działania ONZ i krajów partnerskich... Więcej

Parlament : Porozumienie w sprawie naprawy i restrukturyzacji izb rozliczeniowych
photo
23 czerwca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji izb rozliczeniowych. Ma ono na celu zmniejszenie systemowego ryzyka dla europejskich rynków finansowych poprzez ograniczenie zagrożenia potencjalnej upadłości izb, które służą za pośredników w transakcjach na rynkach. Rozporządzenie przywiduje stworzenie kolegiów restrukturyzacyjno-likwidacyjnych i 3-etapowy protokół naprawczy, żeby z wyprzedzeniem ograniczać zagrożenie upadłością, a także ograniczać koszty dla podatników, jeśli upadłości nie da się uniknąć... Więcej
Porozumienie w sprawie europejskich powództw zbiorowych
photo
22 czerwca negocjatorzy Rady i Parlamentu osiągnęli porozumienie w sprawie dyrektywy wprowadzającej europejskie powództwa zbiorowe. Każde państwo powinno wyznaczyć prywatną lub publiczną organizację uprawnioną i finansowaną w celu prowadzenia tych powództw. Jednocześnie każde państwo ma swobodę określenia kryteriów powództw zbiorowych na szczeblu krajowym. Aby uniknąć nadużywania pozwów, stosowana będzie zasada "przegrany płaci", a sędziowie administracyjni w pierwszej instancji będą mogli odrzucić sprawę wyraźnie bezpodstawną. Teraz Parlament przyjmie dokument na sesji plenarnej... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów edukacji
photo
23 czerwca ministrowie edukacji spotkali się, żeby wymienić poglądy na temat lekcji, jakiej udzieliła nam pandemia. Zgodzili się, że w przyszłości należy rozwinąć nauczanie na odległość, nawet jeśli nie zastąpi interakcji między profesorami i uczniami. Odnotowali jednak, że w związku z tym trzeba przezwyciężyć pewne wyzwania: rozwinąć kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli, poprawić ich sprzęt informatyczny, rozwinąć cyberbezpieczeństwo w szkole i poprawić inkluzję wszystkich uczniów. Ministrowie dyskutowali także o początku kolejnego roku szkolnego: jego organizacja zależeć będzie od kryteriów epidemiologicznych, choć wznowienie zajęć w czerwcu nie przyspieszyło propagacji wirusa... Więcej
Odroczenie terminów wymiany informacji podatkowych
photo
24 czerwca Rada zatwierdziła odroczenie terminów automatycznej wymiany informacji podatkowych między państwami członkowskimi z powodu pandemii. Administracje podatkowe będą miały dodatkowych 6 miesięcy na wymianę informacji o rachunkach finansowych, których beneficjenci są rezydentami do celów podatkowych w innym państwie członkowskim, i o uzgodnieniach transgranicznych w zakresie planowania podatkowego. W razie potrzeby okres ten będzie mógł zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące. Odnośnie systemu VAT-u w e-handlu Rada podjęła decyzję o odłożeniu jego wdrożenia do lipca 2021 roku... Więcej
Konkluzje w sprawie przyszłych relacji ze Zjednoczonym Królestwem
photo
25 czerwca Rada przyjęła konkluzje w sprawie przyszłych relacji między Unią i Zjednoczonym Królestwem. Odnotowała w nich wolę Zjednoczonego Królestwa, by zakończyć okres przejściowy do 31 grudnia i przypomniała, iż chce utrzymania tak bliskich relacji z tym krajem, jak to możliwe. Rada ponowiła swoje zaufanie dla negocjatora Unia Michela Barniera i wspiera jego chęć zintensyfikowania negocjacji. Rada będzie z bliska nadzorować stosowanie umowy o wyjściu, zwłaszcza w zakresie praw obywateli i protokołu w sprawie irlandzkiej granicy. I wreszcie, wzywa wszystkich publicznych i prywatnych aktorów, aby przygotowywali się na wszelkie ewentualności, w tym na porażkę negocjacji... Więcej
Trójka kandydatów do kierowania Eurogrupą
photo
Do schedy po Mario Centeno na stanowisku szefa Eurogrupy zgłosiła się trójka kandydatów: Hiszpanka Nadia Calvino, Irlandczyk Paschal Donohoe i Luksemburczyk Pierre Gramegna. Wybory odbędą się 9 lipca zwykłą większością głosów ministrów finansów strefy euro... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok w sprawie procedur azylowych
photo
W wyroku wydanym 25 czerwca Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie wstępne dotyczące możliwości uwzględnienia wniosku o ochronę międzynarodową. Trybunał ocenił, że sądy wchodzą w zakres pojęcia "innych organów", a więc mogą przyjmować wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej, nawet jeżeli na podstawie prawa krajowego nie są właściwe do ich rejestrowania. Trybunał precyzuje także, że niemożność znalezienia zakwaterowania w ośrodku przyjęć nie może uzasadniać zatrzymania osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony, podobnie złożenie wniosku o azyl... Więcej
Opinia rzecznika generalnego w sprawie prawa azylowego na Węgrzech
photo
25 czerwca rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości ocenił, że Węgry nie wypełniają swoich zobowiązań w zakresie prawa azylowego. Terminy rozpatrywania wniosków azylowych są zbyt długie. Ani rozpatrywanie wniosków w obozach na granicach, ani zakwaterowanie wnioskodawców w tych obozach powyżej 4 tygodni nie są kompatybilne z prawem europejskim, podobnie jak systematyczne umieszczanie w obozach i brak gwarancji dotyczących pozostania na Węgrzech w trakcie procedury azylowej. Poza tym, rzecznik generalny, którego opinia ma charakter doradczy, ocenia, że Węgry nie stosują dyrektywy w sprawie powrotów do wszystkich osób o nieuregulowanym statusie na swoim terytorium... Więcej

Europejskie agencje : Raport Europolu na temat terroryzmu
photo
23 czerwca Europol opublikował swój raport na temat terroryzmu w Unii w 2019 roku. Łącznie w 13 państwach zostało przeprowadzonych, udaremnionych lub poniosło porażkę 119 zamachów. Straciło w nich życie 10 osób, a rannych zostało 27. W związku z atakami aresztowano 1004 osoby w 19 państwach. Europejska agencja stwierdza wzrost skrajnie prawicowego terroryzmu i cofnięcie się terroryzmu dżihadystycznego, który pozostaje jednak istotnym elementem. Europol niepokoi się zwłaszcza częstym sięganiem przez aktywistów po materiały wybuchowe i broń palną, ich zdolnością do finansowania się, a także do upowszechniania swojej propagandy. Ocenia, że te dwie formy terroryzmu przyczyniają się do klimatu nienawiści i animozji w Unii. Europol podkreśla także, że w wielu krajach w dalszym ciągu zagrożeniem są anarchizm i terroryzm skrajnie lewicowy... Więcej
Więcej
Raport na temat azylu w Unii: wzrost liczby wniosków w 2019 roku
photo
25 czerwca Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) opublikował swój roczny raport na temat azylu w Unii. W 2019 roku złożono 738 425 wniosków azylowych, co stanowi wzrost o 11%, a współczynnik akceptacji wniosków wyniósł 40%. Państwa, które otrzymały najwięcej podań to Niemcy (22%), Francja (17%) i Hiszpania (16%). Ten przyrost częściowo tłumaczy duży wzrost liczby wniosków azylowych od obywateli kolumbijskich (+214%) i wenezuelskich (+103%). Tendencja ta potwierdziła się w ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2020 roku (wzrost wniosków o azyl o 16%), po czym z powodu pandemii w kwietniu doszło do załamania o 87%... Więcej
Więcej

Francja : Spotkanie z holenderskim premierem
photo
23 czerwca w Hadze doszło do spotkania Emmanuela Macrona z holenderskim premierem Markiem Rutte. Dwóch przywódców przedyskutowało europejski plan odbudowy i kolejne wieloletnie ramy finansowe, aby przygotować porozumienie w trakcie posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17 i 18 lipca... Więcej

Irlandia : Nowy rząd pod kierownictwem Micheala Martina
photo
27 czerwca lider Fianna Fail Micheal Martin został Taoiseachem (premierem). Stanął na czele koalicyjnego rządu swojej partii z Fine Gael (centroprawicą) i Zielonymi. 26 czerwca członkowie 3 ugrupowań mają zaaprobować umowę rządową zawartą 15 czerwca, która przewiduje m.in., że w grudniu 2022 roku Martin odstąpi swoje stanowisko liderowi Fine Gael - dotychczasowemu premierowi Leo Varadkarowi... Więcej

Kosowo : Hashim Thaci oskarżony o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości
photo
24 czerwca urząd specjalnego prokuratora ds. Kosowa - instancja międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości stworzona w 2016 roku - złożył akt oskarżenia m.in. przeciwko prezydentowi Hashimowi Thaciemu dotyczący zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, które miał on popełnić podczas wojny o niepodległość z Serbią w latach 1998-1999... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Plan działania w sprawie bioetyki
photo
24 czerwca Komitet Bioetyczny Rady Europy zainicjował nowy plan działania w sprawie praw człowieka i technologii w biomedycynie na lata 2020-2025. Plan pokrywa 4 obszary: gwarancje sprawiedliwego dostępu do opieki zdrowotnej, włączenie praw człowieka do rozwoju technologii, stworzenie przewodnika z dobrymi praktykami, a także wzmocnienie współpracy i komunikacji... Więcej
Zatwierdzenie pozbawienia obywatelstwa w sprawach o terroryzm
photo
25 czerwca Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że pozbawienie obywatelstwa orzeczone przez Francję przeciwko 5 osobom o podwójnym obywatelstwie w sprawie o terroryzm było zgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Ocenił, że decyzja ta nie pociąga za sobą natychmiastowego wydalenia, nie czyni z 5 mężczyzn apatrydów i nie stanowi podwójnej kary, ponieważ chodzi o decyzję administracyjną, a nie karną. Trybunał podniósł fakt, że terroryzm jest poważnym aktem naruszającym demokrację, poprzez który terroryści zaprzeczają swojej więzi lojalności z krajem, którego obywatelstwo przyjęli... Więcej

MFW : Pikujące prognozy gospodarcze
photo
24 czerwca Międzynarodowy Fundusz Walutowy ocenił, że w 2020 roku strefa euro doświadczy spadku PKB o 10,2%, podczas gdy recesja na świecie wyniesie 4,9%. Najbardziej dotknięte kraje to Włochy, Hiszpania i Francja. MFW przewiduje także, że przyszłoroczny wzrost w strefie euro wyniesie 6 punktów. Podkreśla znaczenie wielostronnej współpracy, zwłaszcza przy budowaniu światowych zasobów zasadniczych dóbr i wyposażenia ochronnego, finansowaniu badań, konsolidacji systemów ochrony zdrowia i tworzeniu mechanizmu pomocy populacjom najbardziej potrzebującym... Więcej
Więcej | Więcej

Eurostat : Raport na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju
photo
22 czerwca Eurostat opublikował raport na temat stosowania w Unii Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), ogłoszonych jednym z priorytetów Komisji. Agencja statystyczna odnotowuje postępy w realizacji większości z nich w ciągu 5 ostatnich lat. Najwięcej osiągnięto w realizacji celu 16 dotyczącego pokoju, sprawiedliwości i skutecznych instytucji, podczas gdy w celu 3 dotyczącym podjęcia działań, by przeciwdziałać zmianom klimatu, nie doszło do poprawy, a od celu 5 (osiąganie równości płci) nawet się oddaliliśmy... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Tablica wyników w zakresie innowacyjności 2020
photo
23 czerwca Komisja opublikowała tablicę wyników zakresie innowacyjności, która dostarcza analizy rezultatów w obszarze innowacyjności w UE oraz identyfikuje siły i słabości państw członkowskich. Komisja odnotowuje, że w 2019 roku europejskie wyniki poprawiły się. Drugi rok z rzędu są lepsze niż Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli pozostają niższe niż wyniki Korei Południowej, Australii i Japonii. Szwecja, Finlandia i Dania pozostają najbardziej innowacyjni państwami członkowskimi... Więcej
Więcej
Raport na temat dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej
photo
W opublikowanym 25 czerwca raporcie poświęconym dyrektywie ramowej z 2008 roku w sprawie strategii morskiej Komisja odnotowuje, że ogólny stan europejskiego środowiska morskiego się poprawił: prawie wszystkie miejsca połowów w Północnym Atlantyku uważane są za zdrowe, a wiele morskich lokalizacji się regeneruje. Jednak blisko połowa europejskich wybrzeży pada ofiarą eutrofizacji, liczba plastików i produktów chemicznych w morzach rośnie, a miejsca połowowe w Morzu Śródziemnym są zbyt zanieczyszczone... Więcej
Państwa członkowskie muszą poprawić walkę z zanieczyszczeniem powietrza
photo
26 czerwca Komisja opublikowała raport oceniający pierwsze programy kontroli emisji do atmosfery w państwach członkowskich. Zgodnie z nim trzeba poprawić walkę z zanieczyszczeniem powietrza, żeby możliwe było osiągnięcie celów ustalonych na 2020 i 2030 rok oraz sprostanie ambicji zerowych emisji w ramach Zielonego Ładu. Szczególnie konieczne są starania w sektorze rolnictwa... Więcej
Raport na temat wdrażania kodeksu postępowania w sprawie mowy nienawiści w internecie
photo
22 czerwca Komisja opublikowała raport na temat stosowania kodeksu postępowania w zakresie zwalczania mowy nienawiści w internecie. Mechanizm od 2016 łączy europejskie instytucje, stowarzyszenia i platformy internetowe. Komisja cieszy się, że 90% zgłaszanych treści jest ocenianych w ciągu 24 godzin i że usuwa się 71% treści uznanych za nielegalne nawoływanie do nienawiści (wobec 28% w 2016 roku). Jednak liczba informacji zwrotnych dla użytkowników utknęła na poziomie 67,1% otrzymanych zgłoszeń (w 2016 było to 65%). Komisja wzywa platformy do większej przejrzystości i bardziej systematycznego przekazywania użytkownikom informacji zwrotnej... Więcej

Kultura : Sztuka i duchy w Muzeum Maillol
photo
Do 1 listopada Muzeum Maillol w Paryżu prezentuje wystawę "Duchu, gdzie jesteś?" poświęconą spirytystycznym artystom z końca XIX i z początków XX wieku - ruchowi, który łączy sztukę z magią i zaświatami... Więcej
Riley-Klee w Londynie
photo
Do 31 lipca Galeria Davida Zwirnera w Londynie prezentuje wystawę studiów angielskiej artystki Bridget Riley, zainspirowanych dziełami i pismami Paula Klee, którego kilka prac również wystawiono... Więcej
Więcej
Historie niedokończone w Hamburgu
photo
Kunsthalle w Hamburgu proponuje w trakcie lata dwie wystawy. Jedna (trwająca do 2 sierpnia) poświęcona jest tematowi żałoby i poczuciu straty w sztuce współczesnej. Druga - "Historie niedokończone" eksploruje, jak artyści od lat 60. podchodzą do relacji między jednostką i społeczeństwem oraz do upływającego czasu... Więcej
Rysunki Joaquina Sorolli
photo
Muzeum Sorolli w Madrycie przedłuża do 30 sierpnia wystawę poświęconą rysunkom Joaquina Sorolli, malarza epoki impresjonizmu... Więcej
Retrospektywa Urszuli Broll w Warszawie
photo
Muzeum Rzeźby w warszawskiej Królikarni prezentuje retrospektywę "Urszula Broll. Atman znaczy Oddech" o twórczości artystki zmarłej na początku tego roku. Dotyczy ona relacji między człowiekiem i naturą, mistycyzmu oraz filozofii zen... Więcej

29czer.
29 czerwca-3 lipca

Bruksela

Negocjacje między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem

30czer.
30 czerwca

Posiedzenie UE-Korea

Konferencja w sprawie przyszłości Syrii

1lip.
1 lipca

Początek niemieckiej prezydencji w Radzie

5lip.
5 lipca

Chorwacja

Wybory parlamentarne

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°914
Demokracja europejska, system fundamentalny, który należy chronić
Opublikowany 30/11/2020
Biuletyn n°913
"Europejczycy nauczyli się, że powinni zbudować swoją strategiczną autonomię"
Opublikowany 23/11/2020
Biuletyn n°912
Zrozumieć nowy pakt o migracji i azylu
Opublikowany 16/11/2020
Biuletyn n°911
Europejskie fundusze państwowe - orientujmy oszczędności Europejczyków ku ich rozwijającym się przedsiębiorstwom
Opublikowany 09/11/2020
Biuletyn n°910
Amerykańskie wybory: Europo, co zrobić z Ameryką?
Opublikowany 02/11/2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020