Biuletyn n°899

Open panel Open panel
Biuletyn n°899
Biuletyn
wtorek, 7 lipca 2020
numer 899
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Kolacja u Jeffersona (albo jak Stany Zjednoczone stworzyły federalny dług publiczny)
W chwili gdy trwają negocjacje w sprawie przyszłego planu ożywienia gospodarczego Unii Europejskiej, czynionych jest wiele odniesień do "hamiltonowskiego momentu" Europy. Po raz pierwszy Unia Europejska może uzupełnić swoje zasoby budżetowe funduszami zebranymi na rynkach kapitałowych i przeznaczonymi na finansowanie subwencji oraz pożyczek dla krajów dotkniętych kryzysem. W tym tekście Jean-Guy Giraud powraca do porozumienia z 1790 roku między Alexandrem Hamiltonem i Thomasem Jeffersonem w sprawie pożyczek publicznych, które przyczyniło się do przekształcenia Stanów Zjednoczonych w prawdziwą federację polityczną. Tekst zawiera wstęp Alaina Lamassoure'a.
Więcej
Wybory : Wspólnota Demokratyczna dotychczasowego premiera zwycięża w chorwackich wyborach
photo
W wyborach parlamentarnych 5 lipca zwyciężyła partia dotychczasowego chorwackiego premiera Andreja Plenkovicia - Chorwacka Wspólnota Demokratyczna (HDZ). Uzyskała 61 ze 151 mandatów w parlamencie. Lewicowa, opozycyjna koalicja - Koalicja na rzecz nowego początku zdobyła 44 mandaty, a Ruch Ojczyźniany - ugrupowanie populistyczne stworzone w lutym przez Miroslava Skoro - zajęło 3. miejsce (13. mandatów). Teraz Andrej Plenkovic musi zbudować koalicję... Więcej

Fundacja : "The Schuman Report on Europe. The State of the Union 2020" w wersji cyfrowej
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "The Schuman Report on Europe. The State of the Union 2020" (wydanie 2020) - jest dostępna w wersji elektronicznej po francusku i po angielsku. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła... Więcej
Po Covidzie Europa przyspiesza swoją transformację
photo
7 lipca Jean-Dominique Giuliani będzie gościem konferencji online na temat Unii Europejskiej wobec nowych wyzwań po Covidzie, organizowanej przez EY w ramach serii webcastów "Dzień po"... Więcej
E-konferencja na temat Francji w Europie
photo
7 lipca o godz. 17.00 Pascale Joannin, dyrektor generalna Fundacji, weźmie udział w konferencji online na zaproszenie Instytutu Roberta Schumana w Budapeszcie. Jej tematem będzie Francja w Europie oraz francuska wizja kryzysu COVID-19 i spraw międzynarodowych... Więcej
Odmrażanie widziane z Europy
photo
Państwa członkowskie Unii Europejskiej kontynuują wyprowadzanie swoich populacji z izolacji, wznawianie aktywności społecznej i gospodarczej. Od 1 lipca prawie całkowicie przywrócono swobodny przepływ osób, a zewnętrzne granice zostały częściowo otwarte. Fundacja Roberta Schumana proponuje wam syntezę podjętych działań i kalendarzy przewidzianych przez każde z państw. To źródło niezbędne do zrozumienia procesu wychodzenia z kryzysu i odnajdywania europejskiego "ducha"... Więcej

Ożywienie : Strategia na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości i odporności społecznej
photo
1 lipca Komisja zaprezentowała swoją strategię rozwoju kompetencji unijnych obywateli. Służy wzmocnieniu kształcenia zawodowego, aby stawić czoła transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz uczynić społeczeństwo bardziej odpornym na kryzysy. Strategia ta opiera się na 5 filarach: rozwinięcie współdziałania z sektorem prywatnym i partnerami społecznymi, harmonizowanie polityk kształcenia, sprzyjanie kształceniu obywateli przez całe ich życie, ustalenie celów wdrażania strategii i mobilizowanie inwestycji na rzecz kształcenia obywateli. Strategia proponuje pakt na rzecz umiejętności, uniwersytety europejskie i upowszechnienie indywidualnych rachunków szkoleniowych... Więcej
Zezwolenie na wykorzystywanie remdesiviru w leczeniu koronawirusa
photo
3 lipca Komisja wyraziła warunkową zgodę na wejście na rynek remdesiviru, leku, który może być wykorzystywany w leczeniu COVID-19. Ta przyspieszona procedura autoryzacji to konsekwencja zaleceń Europejskiej Agencji Leków zatwierdzonych przez państwa członkowskie... Więcej
Więcej
Środki wspierające gospodarkę
photo
We Francji rząd zaprezentował plan wsparcia dla lokalnych punktów handlowych, dla osób pracujących na własny rachunek i dla artystów. W Niemczech rząd wyasygnował 5,4 mln euro, by wesprzeć orkiestry i stworzył system gwarantowanych przez państwo bonów, aby udzielić wsparcia biurom podróży. W Hiszpanii rząd zapowiedział stworzenie funduszu w wysokości 10 mld euro na zapewnienie wypłacalności przedsiębiorstw strategicznych. W Polsce rząd przedłużył termin płatności podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i przedsiębiorstw, a także zredukował stawkę VAT na niektóre produkty. W Zjednoczonym Królestwie premier zapowiedział "New Deal" za 17 mld funtów (20,4 mld euro), który przywiduje budowę szpitali, szkół i mieszkań oraz renowację dróg... Więcej
Więcej | Więcej
Środki krajowe
photo
We Francji 10 lipca przyjęto projekt ustawy organizującej wyjście z sanitarnego stanu wyjątkowego. Od 1 lipca granice strefy Schengen są otwarte dla podróżnych pochodzących z 15 krajów. W Hiszpanii miasto Lerida w Katalonii i 14 miast w Galicji zostało ponownie poddanych izolacji. W Zjednoczonym Królestwie 4 lipca otwarto restauracje, puby, salony fryzjerskie, siłownie, kina, muzea, biblioteki i miejsca kultu. Miasto Leicester zostało ponownie poddane izolacji, a począwszy od 10 lipca brytyjscy podróżni nie będą już wysyłani na kwarantannę. Premier zapowiedział plan - New Deal... Więcej
Więcej | Więcej
Zniesienie ograniczeń w podróży do i z 14 krajów trzecich
photo
30 czerwca Rada przyjęła zalecenie w sprawie stopniowego znoszenia tymczasowych ograniczeń w podróżach, które nie są niezbędne. Od 1 lipca możliwe są podróże z i do następujących krajów: Algieria, Australia, Kanada, Gruzja, Japonia, Czarnogóra, Maroko, Nowa Zelandia, Rwanda, Serbia, Korea Południowa, Tajlandia, Tunezja, Urugwaj oraz warunkowo z i do Chin. Ale państwa członkowskie mogą ograniczyć tę listę. Przegląd listy krajów będzie dokonywany co 2 tygodnie i będzie uwzględniał kryteria epidemiologiczne... Więcej

Komisja : Plan wsparcia zatrudnienia wśród młodzieży
photo
30 czerwca Komisja zaprezentowała swój plan wspierania zatrudnienia młodzieży, której wejście na rynek pracy komplikuje pandemia koronawirusa i kryzys. Uwzględniając NextGenerationEU, na wsparcie zatrudnienia młodzieży powinno zostać przeznaczonych 22 mld euro. Komisja zaleca modernizowanie nauczania i kształcenia zawodowego, a także wzmocnienie przyuczania do zawodu i stworzenie dodatkowych środków wspierania przedsiębiorczości... Więcej
Rozporządzenie w sprawie rozmieszczenia sieci 5G
photo
30 czerwca Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze w sprawie małych anten zasadniczych dla szybkiego rozmieszczenia sieci 5G. Rozporządzenie precyzuje cechy techniczne tych instalacji, które muszą przestrzegać ustalonych w UE limitów ekspozycji na fale, i wpisuje się w ramy nowych przepisów UE w zakresie telekomunikacji, które weszły w życie w grudniu 2018 roku... Więcej
Więcej
5. cykl negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem
photo
Na zakończenie 5. cyklu negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem główny unijny negocjator Michel Barnier ocenił, że "utrzymują się poważne rozbieżności". Podkreślił, że Unia chce gwarancji wzajemności w handlu, sprawiedliwego i zrównoważonego porozumienia dla rybaków oraz jednolitego traktatu wyposażonego w instancję rozwiązywania sporów. Negocjacje zostaną wznowione 20 lipca w Londynie... Więcej
Więcej
Nowe ramy negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną
photo
1 lipca Komisja zaprezentowała nowe ramy negocjacji akcesyjnych Albanii i Macedonii Północnej z Unią. Ramy, podzielone na 3 części - zasady, treść negocjacji i procedury negocjacyjne, podkreślają fundamentalne reformy, jakie kraje te muszą przeprowadzić, aspekt polityczny i przewidywalność tego procesu. Jeśli Rada zatwierdzi tę propozycję, zostanie ona zaprezentowana jako stanowisko Unii w trakcie pierwszej konferencji międzyrządowej z krajami kandydującymi... Więcej

Rada : Odnowienie sankcji przeciwko Rosji
photo
29 czerwca Rada podjęła decyzję o odnowieniu na 6 miesięcy (do 31 stycznia 2021 roku) sankcji przeciwko Rosji za niewdrożenie przez nią porozumień mińskich dotyczących wojny na Ukrainie... Więcej
Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa
photo
29 czerwca ministrowie rolnictwa i rybołówstwa dyskutowali o reformie wspólnej polityki rolnej (WPR). Debatowali również o raporcie Komisji "Dążenie do bardziej zrównoważonego rybołówstwa w UE: aktualna sytuacja i kierunki na 2021 r." i rozpoczęli rozmowy celem ustalenia rocznych kwot połowowych. 30 czerwca Rada porozumiała się z Parlamentem w sprawie przedłużenia obowiązywania przepisów wspólnej polityki rolnej do czasu wejścia w życie nowych pod koniec 2022 roku... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Konkluzje w sprawie relacji z Afryką
photo
30 czerwca Rada przyjęła konkluzje w sprawie Afryki, a zwłaszcza znaczenia partnerstwa UE-Afryka, opartego na wytycznych komunikatu "W kierunku kompleksowej strategii współpracy z Afryką" (opublikowanego w marcu). W konkluzjach podkreślono w szczególności znaczenie multilateralizmu oraz zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju... Więcej
4. konferencja brukselska na temat przyszłości Syrii i regionu
photo
30 czerwca odbyła się 4. konferencja brukselska na temat przyszłości Syrii i regionu, której współprzewodniczyło ONZ i Unia Europejska. Konferencja, która zgromadziła ponad 80 krajów i organizacji międzynarodowych, umożliwiała przyjęcie wspólnej deklaracji, która obejmuje zobowiązania finansowe na 2020 rok w wysokości 4,9 mld euro, aby wspomóc ten region. W deklaracji podkreślono również znaczenie solidarności krajów i wspólnot przyjmujących uchodźców w Libanie, Jordanii i Turcji... Więcej
Posiedzenie Unia Europejska-Korea Południowa
photo
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen rozmawiali z koreańskim prezydentem Mun Jae-inem. Potwierdzili swoje przywiązanie do strategicznego partnerstwa Unii Europejskiej i Republiki Korei podpisanego 10 lat temu oraz wymienili opinie na temat zwalczania koronawirusa, ożywienia gospodarczego i wdrażania porozumienia paryskiego... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Airbus redukuje swój personel, aby stawić czoła konsekwencjom pandemii
photo
30 czerwca producent samolotów Airbus zapowiedział likwidację 15 000 miejsc pracy w konsekwencji pandemii COVID-19, która spowodowała spadek produkcji handlowej o 40%. Do 2021 roku zlikwidowanych zostanie 5 000 stanowisk we Francji, 5 100 w Niemczech, 900 w Hiszpanii i 1 700 w Zjednoczonym Królestwie. To największa redukcja zatrudnienia w historii tego europejskiego producenta... Więcej
16 europejskich banków inicjuje europejski system płatności
photo
2 lipca 16 europejskich banków z 5 państw ogłosiło uruchomienie nowego europejskiego systemu płatności przy wsparciu EBC. Celem jest stworzenie nowego europejskiego standardu płatności transgranicznych i wewnętrznych, zdolnego pokonać zagranicznych usługodawców takich jak Visa i Mastercard oraz nowych na rynku takich jak Apple Pay... Więcej
Więcej
Rozbicie sieci przestępców zorganizowanej wokół zaszyfrowanej sieci EncroChat
photo
2 lipca Europol i Eurojust ogłosiły rozbicie wielu sieci przestępczych w Europie, dzięki infiltracji wykorzystywanych przez przestępców komórek i zaszyfrowanej sieci EncroChat. Operacja prowadzona była wspólnie przez francuską żandarmerię, holenderską policję, Eurojust oraz Europol i trwała od marca do czerwca 2020 roku. Europejskie agencje uczestniczyły w operacji finansując ją, udostępniając śledczych, analityków i ekspertów, koordynując zaangażowane siły. Holenderska policja ogłosiła aresztowanie setki osób, a także przejęcie 8 ton kokainy i 1,2 tony kryształków metamfetaminy... Więcej
Więcej

Niemcy : Niemieccy deputowani udzielają wsparcia EBC
photo
We wniosku przyjętym 2 lipca niemieccy deputowani ocenili, że Europejski Bank Centralny (EBC) dostarczył wystarczająco dużo elementów, aby uzasadnić proporcjonalność swojego programu zakupu aktywów publicznych. Niemiecki rząd, który przekazał parlamentowi dokumenty EBC, ocenił wcześniej, że działanie EBC było proporcjonalne... Więcej
Więcej

Francja : Francja zawiesza swój udział w misji Sea Guardian
photo
Francja zdecydowała o zawieszeniu swojego udziału w misji Sea Guardian, natowskiej operacji bezpieczeństwa morskiego na Morzu Śródziemnym. Potwierdzona 1 lipca decyzja zapadła po tym, jak w czerwcu turecki okręt zagroził wystrzeleniem rakiety we francuską fregatę. Francja oczekuje od NATO reakcji na ten incydent między sojusznikami... Więcej
Spotkania Gospodarcze Aix en Seine
photo
Na zakończenie Spotkań Gospodarczych Aix en Provence, zorganizowanych w tym roku wyjątkowo w Paryżu, Cercle des économistes opublikowało mapę drogową reakcji na kryzys. 15 propozycji zorganizowanych wokół 8 osi przedstawia punkt widzenia 300 osobistości ze świata akademickiego, politycznego i społecznego. Poza tym, dokument proponuje reaktywowanie innowacyjnych branż produkcyjnych na szczeblu europejskim i francuskim oraz budowanie moralnego przywództwa Europy... Więcej
Jean Castex powołany na premiera
photo
3 lipca, po dymisji rządu Edouarda Philippe'a, francuski prezydent Emmanuel Macron mianował premierem Jeana Castexa. Ten 55-letni mer Prades odpowiadał za strategię odmrażania. Jego rząd, który składa się 30 osób (w tym 17 kobiet), zaprezentowany został 6 lipca. Głosowanie nad wotum zaufania w Zgromadzeniu Narodowym przewidziane jest na 15 lipca... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Nabycie udziałów w sieci OneWeb
photo
3 lipca Zjednoczone Królestwo nabyło 45% OneWeb, projektu sieci satelitów na niskiej orbicie do celów komunikacyjnych. Rząd zapewnił, że zainwestuje 500 mln dolarów (443 mld euro), aby wyposażyć się w niezależny globalny system satelitarny. To część jego strategii uczynienia ze Zjednoczonego Królestwa jednego z głównych państw w sektorze technologii kosmicznych. Hinduska grupa Bharti Global również nabyła 45% OneWeb... Więcej
Więcej

Czarnogóra : Otwarcie nowego rozdziału w negocjacjach akcesyjnych
photo
30 czerwca odbyło się 3. spotkanie konferencji akcesyjnej z Czarnogórą, podczas którego otwarto rozdział dotyczący polityki konkurencji. Obecnie negocjowane są 33 rozdziały na 35. Unia podkreśla postępy poczynione przez Czarnogórę w zakresie konkurencji, zwłaszcza dostosowanie jej legislacji do dorobku Unii oraz wzmocnienie jej zdolności administracyjnych i sądowych. Niemniej, trzeba jeszcze wdrożyć ten dorobek i zharmonizować pewne mechanizmy pomocy państwowej ocenione jako niezgodne z funkcjonowaniem jednolitego rynku... Więcej

Białoruś : Nowy system wizowy z Unią
photo
1 lipca weszło w życie porozumienie służące uproszczeniu wydawania wiz i umowa o readmisji między Unią Europejską i Białorusią. To uelastycznienie systemów wizowych uprości przepływ obywateli, zwłaszcza pobyty krótkoterminowe, oraz podróże dziennikarzy, studentów i członków oficjalnych delegacji... Więcej

Rada Europy : Naruszenia prawa do równego wynagrodzenia i równych szans
photo
29 czerwca Europejski Komitet Praw Społecznych (ECSR) Rady Europy stwierdził naruszenia w zakresie równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w 14 z 15 krajów stosujących procedurę skarg zbiorowych z tytułu Europejskiej Karty Społecznej. Czyli we wszystkich państwach z wyjątkiem Szwecji i to pomimo satysfakcjonującej legislacji w tych krajach... Więcej
Rewizja europejskich przepisów penitencjarnych
photo
2 lipca Komitet Ministrów Rady Europy przyjął zalecenia uaktualniające europejskie przepisy penitencjarne z 2006 roku dotyczące zarządzania więzieniami, personelu i podejścia do więźniów. Rewizja dotyczy zarządzania teczkami osadzonych, podejścia do kobiet i więźniów będących zagranicznymi obywatelami, a także sięgania po specjalne środki bezpieczeństwa takie jak izolacja, która może mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia fizycznego i psychicznego osadzonych... Więcej
Programy szkolne powinny obejmować historię Romów i ludów wędrownych
photo
1 lipca Komitet Ministrów Rady Europy zalecił, żeby programy szkolne państw członkowskich obejmowały historię Romów i ludów wędrownych, aby w szczególności walczyć z nienawiścią, dyskryminacją i uprzedzeniami. W rekomendacji podkreślono znaczenie nauczania o holokauście, ale także o pozytywnych przykładach wkładu Romów w lokalne, narodowe i europejskie dziedzictwo kulturowe... Więcej

Eurostat : Czerwcowy wzrost inflacji
photo
Według pierwszych szacunków Eurostatu opublikowanych 30 czerwca w ubiegłym miesiącu roczna inflacji w strefie euro wyniosła 0,3% (wobec 0,1% w maju). Najwyższa stopa inflacji została odnotowana na Słowacji (1,9%), a najniższa na Cyprze (-2,5%)... Więcej
Więcej
Majowy wzrost bezrobocia
photo
2 lipca Eurostat ogłosił, że w maju stopa bezrobocia w Unii wyniosła 6,7%, a w strefie euro 7,4%. Najbardziej dotknięta bezrobociem pozostaje młodzież (15,7% w Unii i 16% w strefie euro). Eurostat odnotowuje także, że kobiety są bardziej dotknięte bezrobociem od mężczyzn - stopa bezrobocia w tej grupie wynosi 7,2%... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Tabela wyników rynku wewnętrznego 2020
photo
3 lipca Komisja opublikowała tabelę wyników rynku wewnętrznego za rok 2020. Zauważyła, że przepisy są nierówno stosowane w zależności od sektora, ale państwa członkowskie lepiej współpracują i lepiej informują swoje przedsiębiorstwa oraz swoich obywateli. W swojej analizie porównawczej państw członkowskich na temat wdrażania jednolitego rynku Komisja rozdała 158 zielonych kartek, 107 żółtych i 58 czerwonych. Krajami z najlepszymi wynikami są Łotwa, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia i Słowacja... Więcej
Raport na temat europejskiego nakazu aresztowania
photo
W raporcie na temat europejskiego nakazu aresztowania opublikowanym 2 lipca Komisja odnotowuje, że w 2018 roku ponad granicami przekazanych zostało blisko 7 000 osób. Niemniej, istnieją jeszcze takie problemy, jak dodatkowe motywy odmowy, nieposzanowanie terminów czy brak kontroli proporcjonalności, które mogą ograniczać skuteczność europejskiego nakazu aresztowania... Więcej
Roczny raport na temat stosowania zasady subsydiarności i proporcjonalności
photo
30 czerwca Komisja opublikowała swój roczny raport na temat stosowania zasad subsydiarności i proporcjonalności oraz relacji z parlamentami narodowymi. W 2019, roku przejściowym między dwoma kadencjami, Komisja zaprezentowała mniej wniosków legislacyjnych i przedłożyła współlegislatorom oraz parlamentom narodowym tylko 28 propozycji legislacyjnych z tytułu kontroli zasady subsydiarności (wobec 139 w 2018). Również parlamenty narodowe przesłały mniej opinii - 159 w porównaniu do 569 w 2018 i żadna z nich nie wyrażała zaniepokojenia w zakresie subsydiarności... Więcej
Długoterminowe prognozy budżetowe na lata 2021-2025
photo
30 czerwca Komisja opublikowała swoje długoterminowe prognozy dotyczące budżetu Unii w okresie 2021-2025, uwzględniające trwające negocjacje w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF). Płatności w ciągu 5 kolejnych lat powinny wynieść 866 mld euro, obejmując do 67% nowych programów wydatkowania i do 33% zobowiązań pozostających z poprzedniego okresu... Więcej

Kultura : "Postać artysty" w Luwrze
photo
6 lipca ponownie otwarto Muzeum Luwru (wstęp po zarezerwowaniu okienka godzinowego). Na wystawie "Postać artysty", przedłużonej do lipca 2021 roku, prześledzono, jak w renesansie pojawił się statut artysty poprzez wyemancypowanie się twórcy w stosunku do jego dzieła oraz dowartościowanie jego osoby... Więcej
Ponowne otwarcie National Gallery
photo
National Gallery w Londynie, które 8 lipca ponownie otwiera swoje podwoje pod warunkiem rezerwacji, proponuje do 20 września wystawę poświęconą malarzowi holenderskiego złotego wieku Nicolasowi Maesowi, a do 17 stycznia 2021 roku ekspozycję "Tycjan: miłość, pożądanie, śmierć". Zgromadzono na niej płótna, na których włoski mistrz interpretuje mityczne opowieści... Więcej
Retrospektywa Christo w Berlinie
photo
Do 14 lipca galeria Pałacu Ludowego w Berlinie zaprasza na wystawę o zmarłym 31 maja Christo i jego żonie Jeanne-Claude. Zaprezentowano studia, rysunki i makiety, które służyły do przygotowania projektów tej pary od 1963 roku, w tym opakowania Reichstagu 25 lat temu... Więcej
Sztuka nowoczesna w Walencji
photo
Do 13 września Instytut Sztuki Współczesnej (IVAM) w hiszpańskiej Walencji proponuje wystawę na temat orientalizmu w latach 1800-1956, a do 12 października ekspozycję rzeźbiarza Jorge Perisa... Więcej
Więcej
Chilijskie rysunki w Gdańsku
photo
Do 30 sierpnia Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku prezentuje "Cobrę", serię rysunków chilijskiego artysty Javiera Rodrigueza zainspirowanych historią jego kraju i tematem zła... Więcej

7lip.
7 lipca

Posiedzenie ministrów sprawiedliwości

8lip.
8-10 lipca

Bruksela

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

9lip.
9 lipca

Posiedzenie Eurogrupy

10lip.
10 lipca

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

12lip.
12 lipca

Polska

Wybory prezydenckie (II tura)

13lip.
13 lipca

Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020