Biuletyn n°901

Open panel Open panel
Biuletyn n°901
Biuletyn
wtorek, 21 lipca 2020
numer 901
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Latem kontynuowane są negocjacje między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem służące ustaleniu warunków ich przyszłych relacji po 31 grudnia 2020 roku. W zawieszeniu pozostaje wiele wrażliwych kwestii. Niemiecka prezydencja w Radzie będzie miała do odegrania kluczową rolę w prowadzeniu rozmów z Londynem, ale rząd Borisa Johnsona powinien dać prymat pragmatyzmowi nad ideologią.
Więcej
Fundacja : Odmrażanie widziane z Europy
photo
Państwa członkowskie Unii Europejskiej kontynuują wyprowadzanie swoich populacji z izolacji, wznawianie aktywności społecznej i gospodarczej. Od 1 lipca prawie całkowicie przywrócono swobodny przepływ osób, a zewnętrzne granice zostały częściowo otwarte. Europejczycy zaczynają podróżować po Unii. Fundacja Roberta Schumana proponuje wam syntezę podjętych działań i kalendarzy przewidzianych przez każde z państw. To źródło niezbędne do zrozumienia procesu wychodzenia z kryzysu i odnajdywania europejskiego "ducha"... Więcej
Emisja dokumentu "Handel dziećmi w Paryżu"
photo
22 lipca o godz. 22.35 w telewizji Arte pokazany zostanie dokument "Handel dziećmi w Paryżu", zrealizowany przez Oliviera Ballande'a, w który włączyła się Fundacja. Prześledzono w nim współpracę policyjną i sądową w Europie, w szczególności tę między francuskimi i rumuńskimi sędziami, której celem było rozbicie sieci wykorzystującej rumuńskich nieletnich zmuszanych przez rodziców do kradzieży w paryskim metrze. Do 19 września dokument jest także dostępny na VOD... Więcej
Zarządzanie COVID-19, podróż po Europie
photo
Jak państwa członkowskie Unii zarządzały kryzysem sanitarnym i jakie są tego konsekwencje społeczno-polityczne? Jakie są odpowiedzi na szok gospodarczy wywołany przez pandemię? Jaka jest dynamika między europejskimi państwami i tendencje regionalne? Fundacja zgromadziła w jednym tomie serię tekstów opublikowanych w ostatnich miesiącach, aby przyczynić się do zrozumienia tego wyjątkowego zjawiska... Więcej
"Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2020" w wersji drukowanej
photo
Teraz książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" (wydanie 2020) - dostępna jest po francusku w wersji drukowanej w wydawnictwie Marie B. W wersji elektronicznej dostępna jest po francusku i po angielsku. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła... Więcej

Ożywienie : Porozumienie w Radzie Europejskiej w sprawie Funduszu Odbudowy i budżetu na lata 2021-2027
photo
Rada Europejska, której posiedzenie rozpoczęło się 17 lipca, zakończyła się 21 lipca porozumieniem w sprawie Funduszu Odbudowy w wysokości 750 mld euro (złożonego ostatecznie z 390 mld euro dotacji i 360 mld euro pożyczek) oraz w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 na kwotę 1 074 mld euro. Porozumienie to stanowi nowy ważny etap integracji europejskiej w tym znaczeniu, że pierwszy raz daje Komisji możliwość zaciągnięcia wspólnej pożyczki... Więcej
Aktualizacja listy krajów, do których można podróżować
photo
Rada zaktualizowała listę krajów, w stosunku do których nie zaleca stosowania restrykcji w zakresie podróży. Na funkcjonującą od 1 lipca listę nie wpisano żadnego kraju, ale Serbia i Czarnogóra zostały z niej usunięte z powodu nagłego rozwoju pandemii. Lista oparta jest na sytuacji epidemiologicznej w krajach trzecich i środkach, jakie wprowadziły, aby walczyć z wirusem. Państwa członkowskie mogą indywidualnie zdecydować, czy znoszą restrykcje, czy też nie... Więcej
Posiedzenie ministrów środowiska
photo
14 lipca ministrowie środowiska zaapelowali o to, żeby środowisko i klimat znalazły się w centrum planu odbudowy. Ministrowie zobowiązali się, że europejskie kwestie w tych obszarach będą dla nich priorytetem. I wezwali, by reformy zostały dostosowane tak, aby rozwijać kompetencje pracowników w zakresie klimatu i środowiska... Więcej
Przedłużenie restrykcji we Włoszech
photo
14 lipca włoski rząd zapowiedział przedłużenie do końca miesiąca środków służących ponownej izolacji, o których zdecydowano 11 czerwca. Dyskoteki w zamkniętych pomieszczeniach pozostaną zamknięte, targi i wydarzenia publiczne wewnątrz budynków są zakazane. Ale od 15 lipca noszenie maseczek nie jest już w Lombardii obowiązkowe... Więcej
Środki upraszczające poszukiwanie szczepionki
photo
14 lipca Rada przyjęła rozwiązanie mające uprościć i przyspieszyć opracowanie szczepionki przeciwko COVID-19. Badania kliniczne zostaną tymczasowo zwolnione z wymogu przeprowadzenia oceny ryzyka środowiskowego. Środki te będą obowiązywać tak długo, jak WHO będzie uważać COVID-19 za pandemię... Więcej
Posiedzenie ministrów zdrowia
photo
16 lipca ministrowie zdrowia wymienili poglądy na temat poprawienia reakcji na kryzysy sanitarne. Oceniają, że kompetencje Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) powinny zostać wzmocnione, że łańcuchy zaopatrzenia w leki powinny zostać przemyślane tak, aby zagwarantować niezależność UE. Trzeba także zachęcać do cyfryzacji w obszarze ochrony zdrowia... Więcej
Środki krótkoterminowe zwalczające pandemię
photo
15 lipca Komisja zaprezentowała środki, które należy zrealizować w krótkim terminie, aby wzmocnić odporność europejskich systemów ochrony zdrowia na wypadek przyszłych pandemii i wznowy COVID-19. Identyfikuje priorytetowe działania, takie jak testowanie i ustalanie kontaktów, gwarancje płynnego zaopatrzenia w leki i w środki ochronne, ale także wzmocnienie zdolności szpitali, które muszą równoległe w dalszym ciągu przyjmować pacjentów z różnego typu chorobami... Więcej
Środki wspierające gospodarkę
photo
We Francji rząd zapowiedział nowe inwestycje na kwotę 6 mld euro na rzecz sektora ochrony zdrowia, 20 mld euro na ekologię i 40 mld euro na przemysł. Natomiast w Niemczech rząd zapowiedział plan wspierający zatrudnienie poprzez nowe umowy stażowe i zaprezentował plan na rzecz przemysłu metalurgii łączący ochronę klimatu z konkurencyjnością. W Hiszpanii Kongres zatwierdził fundusz wsparcia w wysokości 16 mld euro dla wspólnot autonomicznych, a rząd udzielił dotacji na kwotę 5,6 mln euro na 13 projektów R&D, przedłużył do 30 września regulacje dotyczące pracy tymczasowej i ogłosił zwolnienie z obciążeń osób pracujących na własny rachunek. Brytyjski rząd zaprezentował środki ochrony zatrudnienia, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku... Więcej
Więcej | Więcej
Środki krajowe
photo
We Francji od 20 lipca noszenie maseczek w miejscach publicznych i punktach handlowych jest obowiązkowe. W Niemczech noszenie maseczek pozostaje obowiązkowe, a w przypadku pojawienia się ognisk COVID mogą zostać także wprowadzone lokalne środki izolacji. W Hiszpanii miasto Lerida zostało otwarte, ale mieszkańcy Barcelony są proszeni o pozostanie w domach. W Zjednoczonym Królestwie od 24 lipca noszenie maseczek jest obowiązkowe w sklepach i supermarketach, ograniczenia dotykające szkół i żłobków w mieście Leicester zostaną zniesione, a te stosowane w handlu detalicznym złagodzone. W Irlandii 4. faza odmrażania została przełożona na 10 sierpnia, noszenie maseczek pozostaje obowiązkowe we wszystkich sklepach i centrach handlowych, a ograniczenia dotyczące zgromadzeń (50 osób w przestrzeniach zamkniętych, 200 na zewnątrz) zostały utrzymane... Więcej
Więcej | Więcej
Zalecenie w sprawie niepomagania przedsiębiorstwom mającym powiązania z rajami podatkowymi
photo
14 lipca Komisja zaleciła państwom członkowskim, by nie udzielały pomocy finansowej przedsiębiorstwom mającym powiązania z krajami i terytoriami wpisanymi na europejską listę krajów niewspółpracujących w zakresie podatków. Wdrożenie takich restrykcji jest możliwe bez uszczerbku dla unijnego prawa. Komisja zaleca także wprowadzenie wyjątków dla przedsiębiorstw mogących udowodnić, że zapłaciły odpowiedni podatek i że faktycznie prowadzą działalność gospodarczą na terytorium lub w kraju z listy. Komisja zwróciła się do państw o informowanie jej o stosowaniu zalecenia tak, żeby za 3 lata można było przygotować na ten temat raport... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów finansów G20
photo
18 lipca ministrowie finansów i prezesi banków centralnych krajów G20 dyskutowali o konsekwencjach finansowych i gospodarczych pandemii. Wyrazili zadowolenie ze zobowiązań MFW i Banku Światowego w ramach Inicjatywy Zawieszenia Obsługi Zadłużenia, z której skorzystają kraje wschodzących gospodarek i te mniej rozwinięte, a także z innych ponadnarodowych instrumentów finansowych. Zobowiązali się uwzględniać zasady przyjętego 15 kwietnia planu działania G20 na rzecz globalnego ożywienia gospodarczego oraz wzmocnienia odporności w obliczu kolejnych pandemii, katastrof i zagrożeń środowiskowych... Więcej
Więcej

EBC : EBC kontynuuje swoją politykę pieniężną
photo
16 lipca Europejski Bank Centralny zdecydował o utrzymaniu podstawowych stóp procentowych na poziomie 0% (w przypadku operacji refinansujących) oraz 0,25% i 0,5% dla stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym. Tak jak przewidziano, Bank kontynuuje nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii, a także program skupu aktywów na kwotę 20 mld euro miesięcznie. Chce w dalszym ciągu dostarczać znaczną ilość płynności poprzez swoje operacje refinansowania i wyraża gotowość dostosowania swoich polityk, żeby utrzymać swoje cele w kwestii inflacji... Więcej
Więcej

Komisja : Posiedzenie na temat wdrażania protokołu między Irlandią i Irlandią Północną
photo
17 lipca po raz drugi zebrał się specjalny komitet ds. wdrażania protokołu między Irlandią i Irlandią Północną. Przypomniano, że jego głównym celem jest wdrożenie protokołu, który ma zachować otwartą granicę między Irlandią i Irlandią Północną. Wyrażono zaniepokojenie brakiem postępów w sprawie praktycznych i czasochłonnych przygotowań, gdy tymczasem protokół ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku... Więcej
Na rzecz uczciwych i uproszczonych podatków
photo
15 lipca Komisja zaprezentowała pakiet środków na rzecz uczciwych i uproszczonych podatków. Składa się z 3 inicjatyw. Pierwszą jest plan działania w 25 krokach służący uproszczeniu kolejnych etapów procedur w ramach europejskich systemów podatkowych, zwłaszcza w zakresie rejestracji VAT-u i opodatkowania pracowników transgranicznych. Plan ten próbuje także poprawić wykorzystanie nowych technologi do walki z oszustwami podatkowymi. Druga inicjatywa to propozycja reformy przepisów o europejskiej współpracy administracyjnej tak, aby rozciągnąć je na platformy cyfrowe. Trzeci element to komunikat o dobrym zarządzaniu w kwestiach podatkowych służący zmniejszeniu nieuczciwej rywalizacji podatkowej w Europie i na świecie... Więcej
Więcej | Więcej

Parlament : Sondaż na temat oczekiwań Europejczyków w obliczu kryzysu
photo
14 lipca Parlament upublicznił wyniki przeprowadzonego w czerwcu badania na temat oczekiwań europejskich obywateli. 68% respondentów chce, aby Unia miała więcej kompetencji, a 56% życzyłoby sobie większego budżetu na walkę z kryzysem. 53% jest niezadowolonych z poziomu solidarności między państwami członkowskimi, a 43% jest usatysfakcjonowanych. Sondaż ujawnia też, że choć 57% obywateli napotyka w tych ostatnich miesiącach trudności finansowe, to ich stan ducha poprawia się. Uczucia niepewności i strachu są w odwrocie (45% i 17% wobec 50% i 22% w kwietniu). Tymczasem nadzieja i zaufanie rosną do 41% i 24%... Więcej
Więcej
Apel o działania na rzecz państwa prawa w Polsce
photo
16 lipca Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego przyjęła raport na temat państwa prawa w Polsce, który zostanie poddany pod głosowanie w trakcie wrześniowej sesji plenarnej. Raport alarmuje o problemach w zakresie funkcjonowania systemu legislacyjnego i systemu wyborczego, niezależności wymiaru sprawiedliwości, praw sędziów, a także ochrony praw podstawowych. Zaapelowano w nim również o reaktywowanie procedury z tytułu art. 7 TUE, będącej w zawieszeniu od 2018 roku... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa
photo
20 lipca zgromadzeni fizycznie w Brukseli ministrowie rolnictwa i rybołówstwa zwrócili się do Komisji o przejrzystość, elastyczność i szybkość w wypracowywaniu strategii "od pola do stołu". Przedyskutowali zielony wymiar wspólnej polityki rolnej i szansę na uczynienie rozwiązań ekologicznych obowiązkowymi (bądź też nie). Podsumowali również sytuację na rynkach rolnych w kontekście kryzysu COVID-19... Więcej

Dyplomacja : Spotkanie przywódców Kosowa i Serbii
photo
16 lipca serbski prezydent Aleksandar Vucić i kosowski premier Avdullah Hoti spotkali się w Brukseli pod egidą Unii w następstwie dwóch wideokonferencji w dniach 10 i 12 lipca. Mowa była o osobach przemieszczonych i zaginionych w trakcie konfliktu w latach 1998-1999, który doprowadził do ogłoszenia niepodległości Kosowa w 2008 roku (nieuznawanego przez Serbię). Europejski wysłannik ds. dialogu między Belgradem i Prisztiną Miroslav Lajcak zapowiedział kolejne spotkanie w Brukseli we wrześniu... Więcej
Francusko-niemiecko-włoska deklaracja w sprawie Libii
photo
We wspólnej deklaracji z 18 lipca francuski prezydent Emmanuel Macron, niemiecka kanclerz Angela Merkel i przewodniczący włoskiej Rady Giuseppe Conte zwrócili się do libijskich partii i ich zagranicznych sojuszników o zaprzestanie walk oraz zagrozili sankcjami krajom, które nie przestrzegają embarga na broń wprowadzonego na szczeblu ONZ. Trójka przywódców potwierdza, że wspiera inicjatywy ONZ na rzecz osiągnięcia porozumienia pokojowego, a także negocjacje w ramach grupy 5+5. I wreszcie, wzywa do zniesienia nałożonego na ten kraj embarga na ropę oraz do przejrzystej i sprawiedliwej redystrybucji dochodów z ropy... Więcej
Szczyt Unia Europejska-Indie
photo
Podczas 15. (wirtualnego) szczytu UE-Indie 15 lipca Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen rozmawiali z premierem Indii Narendrą Modim. Zdecydowali o wzmocnieniu strategicznego partnerstwa, zwłaszcza w zakresie handlu i walki ze zmianami klimatu. Podkreślili perspektywy współpracy w walce z pandemią i w badaniach nad szczepionką. Przyjęli mapę drogową dotyczącą współpracy między Unią Europejską i Indiami w ciągu kolejnych 5 lat... Więcej
Spotkanie ministrów spraw zagranicznych w realu
photo
13 lipca ministrowie spraw zagranicznych zaapelowali do Turcji o przestrzeganie embarga na broń do Libii i o zakończenie nielegalnych odwiertów u wybrzeży Cypru. Potępili też decyzję o przekształceniu bazyliki Hagia Sofia w Stambule w meczet. Poza tym, ministrowie wyrazili zaniepokojenie sytuacją sanitarną w Ameryce Południowej. I w końcu, przyjęli konkluzje dotyczące priorytetów Unii Europejskiej w ONZ i dotyczące kooperacji z Radą Europy... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Unieważnienie decyzji o zwróceniu Irlandii 13 mld euro przez Apple'a
photo
15 lipca Trybunał Unii unieważnił decyzję Komisji z 2016 roku obligującą irlandzkie państwo do odzyskania 13 mld euro odpowiadających udzielonym Apple'owi korzyściom podatkowym, które Komisja uważała za nielegalną pomoc publiczną. Sędziowie ocenili, że Komisja nie zdołała udowodnić, iż spółki zależne Apple'a czerpały takie korzyści. Po wyroku Trybunału unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager oświadczyła, że zastanowi się nad kolejnymi ruchami i że chce kontynuować walkę z unikaniem podatków... Więcej
Więcej
Unieważnienie umowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie przekazywania danych osobowych
photo
16 lipca Trybunał Sprawiedliwości unieważnił porozumienie między Unią i Stanami Zjednoczonymi w sprawie przekazywania danych osobowych nazywane Tarczą Prywatności. Ocenił, że porozumienie to, które zastępuje umowę Safe harbour z 2000 roku (również unieważnioną przez Trybunał w 2015) jest nielegalne w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i Karty Praw Podstawowych. Nie zawiera wystarczających gwarancji dotyczących przetwarzania danych przez amerykańskie państwo ani trybu odwołania dla europejskich obywateli. Komisja będzie więc musiała wynegocjować kolejne porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi... Więcej

Belgia : N-VA i PS mają przygotować tworzenie nowego rządu
photo
20 lipca przewodniczący Partii Socjalistycznej Paul Magnette oraz przewodniczący partii N-VA Bart De Wever otrzymali od króla Filipa misję zbadania możliwości utworzenia rządu. 31 lipca dwóch przywódców politycznych powinno złożyć królowi pierwszy raport. Kilka godzin później, w przemówieniu z okazji święta narodowego król ocenił, że "cały kraj domaga się teraz zdecydowanego i stabilnego rządu". Aktualny rząd kierowany przez Sophie Wilmès (MR), posiadający uprawnienia do zarządzania kryzysem koronawirusa, dysponuje większością w parlamencie tylko do września... Więcej
Więcej

Bułgaria : Dymisja trzech ministrów
photo
15 lipca bułgarski premier Bojko Borisow zwrócił się o dymisję do swojego ministra spraw wewnętrznych Mładena Marinowa, ministra finansów Władisława Goranowa i gospodarki Emila Karanikołowa w chwili, gdy jego rząd stawia czoła protestom przeciwko korupcji... Więcej

Polska : Stworzenie ruchu obywatelskiego
photo
17 lipca prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który o włos przegrał wybory prezydenckie 12 lipca, zapowiedział stworzenie szerokiego ruchu obywatelskiego na rzecz Polski "tolerancyjnej i europejskiej"... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Huawei wykluczony z brytyjskiej sieci 5G
photo
Idąc za technicznymi radami Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC), 14 lipca brytyjski rząd ogłosił, że do 31 grudnia zaniecha zakupów nowego sprzętu 5G u chińskiego producenta Huawei, a do 2027 roku całkowicie wycofa sprzęt Huawei ze swojej sieci... Więcej
Więcej

Macedonia Północna : Zwycięstwo socjaldemokratów w wyborach parlamentarnych
photo
W wyborach parlamentarnych w Macedonii Północnej 15 lipca zwyciężył sojusz prowadzony przez Socjaldemokratyczny Związek Macedonii (SDSM) byłego premiera Zorana Zaewa. Zdobył 35,89% głosów i 46 miejsc w Zgromadzeniu. Prawicowa partia VMRO-DPMNE pod wodzą Hristijana Mickoskiego zajęła 2. miejsce z 34,57% głosów i 44 mandatami. Demokratyczny Związek na rzecz Integracji uzyskał 11,48% głosów i 15 mandatów, a partia albańskiej mniejszości 8,95% i 12 mandatów. Frekwencja wyborcza wyniosła 51,34%. Przedterminowe wybory, początkowo przewidziane na 12 kwietnia, zostały przełożone z powodu pandemii COVID-19... Więcej
Więcej

Eurostat : Nadwyżka w handlu... spada
photo
16 lipca Eurostat ogłosił, że w maju strefa euro odnotowała nadwyżkę w międzynarodowym handlu towarami na kwotę 9,4 mld euro (wobec 20,7 mld w maju 2019). W stosunku do ubiegłego roku eksport spadł o 29,5%, a import o 26,7%. Na poziomie Unii Europejskiej mamy do czynienia z taką samą dynamiką – ze spadkiem pozaunijnego eksportu o 29,7% w stosunku do maja 2019, a importu o 26,2%... Więcej
Lekki czerwcowy wzrost inflacji
photo
W czerwcu roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 0,8%, a strefie euro 0,3%, ogłosił 17 lipca Eurostat... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Raport OECD na temat międzynarodowych podatków
photo
18 lipca OECD zaprezentowało raport na temat toczących się negocjacji służących przezwyciężeniu wyzwań podatkowych, jakie stawia przed nami cyfryzacja, oraz ostatnich postępów w zakresie międzynarodowych podatków... Więcej
Studium na temat wpływu mobilności na rozprzestrzenianie się COVID-19
photo
15 lipca Wspólne Centrum Badawcze (JRC) opublikowało studium na temat powiązania między mobilnością i rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Analizując zanonimizowane dane lokalizacyjne z telefonów pochodzące od 14 operatorów z 19 państw członkowskich JRC stwierdziło, że sama mobilność może wyjaśnić propagację wirusa we Włoszech, we Francji i w Hiszpanii. W ten sposób dane dowiodły skuteczności środków izolacji. Niemniej, wraz z nałożeniem ograniczeń w postaci dystansu fizycznego, mobilność stała się mniej ważnym czynnikiem propagacji... Więcej
Spadek nielegalnej imigracji w pierwszym półroczu
photo
Według danych opublikowanych przez FRONTEX 13 lipca w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku odnotowano 36 400 nielegalnych przekroczeń granic Unii, czyli o 20% mniej w stosunku do pierwszego półrocza 2019. Agencja wyjaśnia ten spadek pandemią koronawirusa. Najbardziej aktywnym szlakiem jest ten na Bałkanach Zachodnich (9 300 wykrytych przekroczeń), co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 73%. Droga przez zachodnią część Morza Śródziemnego była dużo mniej uczęszczana niż wcześniej (11 900 przekroczeń, czyli 2 razy mniej niż w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2019 roku). Rzadziej także obierano szlak przez centralną część Morza Śródziemnego (900 przekroczeń). I wreszcie, na szlaku przez wschodnią część morza nastąpił wzrost wykrytych przekroczeń o 8% (do 750)... Więcej
Więcej

Kultura : Nicolas de Staël w Maladze
photo
Od 23 lipca do 8 listopada Centrum Pompidou w Maladze pokazuje w jednym miejscu 25 dzieł Nicolasa de Staëla - obrazy i dzieła na papierze (często dużego formatu), poprzez które śledzimy ewolucję tego artysty... Więcej
Christo w Centrum Pompidou
photo
Do 19 października Centrum Pompidou w Paryżu zaprasza na wystawę czasową "Christo i Jeanne-Claude. Paryż!" poświęconą pracy tej pary artystów nad gigantycznymi i efemerycznymi dziełami. Wystawa zajmuje się w szczególności ich okresem paryskim, przypominając różne projekty, które wymyślili dla francuskiej stolicy, takie jak zapakowanie Pont neuf... Więcej
"Natura i symbole" w Albertinie
photo
Począwszy od 6 sierpnia Muzeum Albertina w Wiedniu prezentuje "Naturę i symbole" - wystawę konfrontującą dzieła Franza Gertscha, Christiane Baumgartner, Ofera Lellouche'a i Kiki Smith w powiązaniu z tematem natury oraz ludzkiej egzystencji... Więcej
Prerafaelici w Liverpoolu
photo
Od 15 lipca, od czasu ponownego otwarcia, Walker Art Gallery w Liverpoolu prezentuje swoją kolekcję prerafaelickich obrazów, jedną z największych poświęconych temu XIX-wiecznemu ruchowi zainspirowanemu renesansem... Więcej
Do kogo należy kosmos?
photo
Do 27 lipca Muzeum Narodowe w Krakowie prezentuje wystawę "Do kogo należy kosmos?". Ekspozycja, wypracowana w oparciu o cyfrowe archiwa fotograficzne Zygmunta Rytki, unaocznia, jak ewoluowały tematy, które eksplorował on w latach 1978-1983 (głównie związane z propagandą ustroju komunistycznego w trakcie zimnej wojny)... Więcej

20lip.
20 lipca

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

21lip.
21-22 lipca

Posiedzenie ministrów ds. badań

21lip.
21-23 lipca

Londyn

Negocjacje między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020