Biuletyn n°903

Open panel Open panel
Biuletyn n°903
Biuletyn
wtorek, 15 września 2020
numer 903
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Znaczenie wymiaru moralnego w europejskim projekcie
Kryzys COVID-19 pozostawił poczucie, że Europejczykom brakuje solidarności i zaufania jednych do drugich, zwłaszcza w zakresie budżetu. Tymczasem model integracyjny Unii był korzystny dla wszystkich jej członków. Aby wzmocnić zaufanie, konieczne jest zwiększenie wysiłków na rzecz komunikacji oraz wzmocnienie kulturowego i moralnego wymiaru Unii.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Europa, prawo i zaufanie
photo
Podczas gdy coraz więcej rządów na świecie narusza przepisy międzynarodowe (w tym brytyjski rząd, który planuje nieprzestrzeganie umowy zawartej z Unią Europejską w ubiegłym roku), europejski kontynent musi pamiętać, że jedynie prawo gwarantuje wolności i chroni je przed nadużyciami, przypomina Jean-Dominique Giuliani... Więcej
Unia - w jakim jest stanie?
photo
16 września przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wygłosi swoje pierwsze orędzie o stanie Unii. Dzięki swojemu planowi odbudowy i działalności EBC Europa lepiej zareagowała na kryzys niż inne mocarstwa. Teraz musi przemyśleć swoją rolę jako "geopolitycznej potęgi", aby stawić czoła wyzwaniom, oraz zwrócić się bezpośrednio do obywateli, żeby potwierdzić swoją wyjątkowość i bronić swojego modelu - uważa Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Fundacja : "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2020"
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" (wydanie 2020) - dostępne jest po francusku w wersji drukowanej opublikowanej przez wydawnictwo Marie B. A w wersji elektronicznej dostępne jest po francusku i po angielsku. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła. Możecie ją zamówić na naszej stronie... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich 9 sierpnia białoruski naród protestuje przeciwko pozostaniu Aleksandra Łukaszenki u władzy. W chwili gdy opozycyjna kandydatka Swiatłana Cichanouska przebywa na uchodźstwie na Litwie i trwają aresztowania opozycjonistów oraz przemoc policyjna, Unia Europejska apeluje o polityczny dialog i przygotowuje sankcje przeciwko reżimowi. Fundacja proponuje wam chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw... Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Po wakacjach 27 państw członkowskich Unii Europejskiej próbuje określić warunki wznowienia aktywności bez wznowy epidemii. Fundacja proponuje syntezę obowiązujących instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To źródło niezbędne do zrozumienia otwierającego się nowego rozdziału, regularnie aktualizowane... Więcej

Komisja : Zmniejszenie ceł na amerykański import
photo
8 września Komisja zaproponowała zredukowanie ceł na amerykański import do Unii o 111 mln dolarów rocznie. Chodzi w szczególności o eliminację opłat od homarów. Propozycja potwierdza umowę zawartą 21 sierpnia między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Te ostatnie zobowiązują się w niej do zmniejszenia opłat od europejskiego importu o 160 mln dolarów rocznie. Narzędzia te będą stosowane ze skutkiem wstecznym, począwszy od 1 sierpnia 2020 roku... Więcej
Bilans Kodeksu Dobrych Praktyk dotyczących Dezinformacji
photo
10 września, w ramach swojej ewaluacji Kodeksu Dobrych Praktyk dotyczących Dezinformacji, Komisja wyraziła zadowolenie z działań sygnatariuszy (wśród których znajduje się Google, Facebook, Twitter, Microsoft i Tiktok) przeciwko dezinformacji i nielegalnym reklamom. Chciałaby, żeby do Kodeksu przyłączyły się inne spółki. Ocenia również, że konieczne jest wypracowanie wspólnych definicji pojęć takich jak "operacje wpływu", "reklama polityczna" czy "nieautentyczne zachowanie". Potrzeba też wskaźników (takich jak wiarygodność zasobów), jaśniejszych zobowiązań oraz dzielenia się informacjami i danymi algorytmicznymi na szerszą skalę... Więcej
Ostrzeżenie dla Zjednoczonego Królestwa
photo
10 września, na zakończenie 8. cyklu negocjacji między Unią i Zjednoczonym Królestwem na temat przyszłych relacji (rozmowy odbyły się w Londynie), naczelny unijny negocjator Michel Barnier wyraził żal z powodu braku współpracy ze strony Brytyjczyków. Podkreślił, że z braku postępów w negocjacjach Unia kontynuuje swoje przygotowania na wypadek "no deal". Tego samego dnia wiceprzewodniczący Komisji Maros Sefcović nakazał brytyjskiemu rządowi wycofanie "przed końcem miesiąca" projektu ustawy w sprawie brytyjskiego rynku wewnętrznego. Zaprezentowano go 9 września i, jak się okazuje, kwestionuje on niektóre postanowienia umowy o wyjściu z UE, która weszła w życie 1 lutego. Komisarz uprzedził, że Unia gotowa jest na wszczęcie procedur prawnych przeciwko Zjednoczonemu Królestwu. Grupa koordynacyjna ds. Zjednoczonego Królestwa w Parlamencie oraz szefowie grup politycznych oświadczyli, że nie ratyfikują żadnego nowego porozumienia, jeśli Zjednoczone Królestwo nie będzie przestrzegać umowy o wyjściu... Więcej
Więcej | Więcej

Parlament : Negocjacje z Radą w sprawie wieloletniego budżetu
photo
Podczas 3. cyklu negocjacji z prezydencją Rady na temat budżetu Unii na lata 2021-2027 negocjatorzy Parlamentu ponownie zwrócili się o zwiększenie środków na flagowe programy Unii, takie jak Horyzont (program na rzecz badań) lub Erasmus+, a także dla programu EU4Health na rzecz zdrowia. Poza tym, odnotowali postępy w rozmowach w kwestii zasobów własnych służących sfinansowaniu budżetu... Więcej

Rada : Posiedzenie Eurogrupy
photo
19 ministrów Eurogrupy, obradujących w Berlinie 11 września, wyraziło wolę pogłębienia unii bankowej i zreformowania Traktatu ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności (EMS) do końca tego roku. To pierwsze posiedzenie "w realu" od lutego i pierwsze pod przewodnictwem irlandzkiego ministra Paschala Donohoe, wybranego w lipcu na szefa Eurogrupy... Więcej
Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
12 września w Berlinie obradowało 27 ministrów gospodarki i finansów. Omówiono 4 tematy: ożywienie, zasoby własne, harmonizację podatkową i podatek cyfrowy. Niemiecki minister Olaf Scholz, który przewodniczył posiedzeniu, wyjaśnił, że większość państw członkowskich opowiada się za dodatkowymi zasobami własnymi... Więcej
Tunel pod Kanałem La Manche: Francja z mandatem do negocjowania ze Zjednoczonym Królestwem
photo
9 września, w kontekście wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, Rada przyznała Francji uprawnienia do wynegocjowania zmian w traktacie z Canterbury, który reguluje eksploatację tunelu pod kanałem od 1986 roku. Europejskie przepisy w zakresie bezpieczeństwa kolejowego i interoperacyjności zostaną zmienione w taki sposób, by aktualna francusko-brytyjska komisja mogła pozostać instancją ds. bezpieczeństwa kompetentną do stosowania prawa Unii w ramach połączenia kolejowego w tunelu... Więcej
Stanowisko w sprawie budżetu na 2021 rok
photo
9 września Rada przyjęła swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu Unii na 2021 rok. Budżet wyniesie 162,9 mld euro na zobowiązania i 164,8 mld euro na płatności... Więcej
Podwyższenie budżetu na 2020 rok
photo
11 września Rada przyjęła znowelizowany budżet na 2020 rok, który przewiduje kwotę 6,2 mld euro na łagodzenie konsekwencji pandemii i sfinansowanie strategii szczepień przeciwko COVID-19. Przyznano 1,09 mld euro na opracowanie i wprowadzenie na rynek szczepionki oraz 5,1 mld euro na rzecz inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa i inicjatywę "plus"... Więcej
Przedłużenie sankcji przeciwko naruszaniu ukraińskiej integralności terytorialnej
photo
10 września Rada zdecydowała o przedłużeniu o 6 miesięcy sankcji skierowanych przeciwko osobom i podmiotom oskarżanym o naruszanie "integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności" Ukrainy. Chodzi o ograniczenia w przemieszczaniu się i zamrożenie majątku 175 osób i 44 podmiotów. Restrykcje obowiązują od marca 2014 roku... Więcej

Dyplomacja : Deklaracja G7 w sprawie otrucia Aleksieja Nawalnego
photo
8 września ministrowie spraw zagranicznych krajów G7 (Francji, Niemiec, Kanady, USA, Włoch, Japonii, Zjednoczonego Królestwa) i Wysoki Przedstawiciel Unii potępili otrucie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. We wspólnym komunikacie wezwali Rosję do "pilnego i pełnego wyjaśnienia, kto jest odpowiedzialny za to odrażające otrucie". Otruty 20 sierpnia Nawalny jest leczony w Berlinie, a jego stan pozostaje poważny... Więcej
Potępienie aresztowań na Białorusi
photo
7 września Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych Josep Borrell potępił ostatnie aresztowania i zatrzymania na Białorusi umotywowane politycznie. Wezwał do zwolnienia wszelkich osób zatrzymanych z motywów politycznych przed lub po wyborach prezydenckich 9 sierpnia. 11 września potępił "eskalację przemocy" ze strony reżimu, zmuszanie do uchodźstwa i aresztowania członków Rady Koordynacyjnej oraz ponownie zwrócił się o ich natychmiastowe uwolnienie... Więcej
Więcej
Posiedzenie UE-Chiny
photo
14 września przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen oraz niemiecka kanclerz Angela Merkel rozmawiali z chińskim prezydentem Xi Jinpingiem. Europejscy przywódcy wyrazili zaniepokojenie sytuacją Ujgurów i sytuacją w Hongkongu. Zwrócili się o szybkie postępy w negocjacjach w sprawie umowy o inwestycjach i podkreślili zasadę wzajemności. Unia Europejska i Chiny podpisały umowę o wzajemnej ochronie oznaczeń geograficznych (gotową od 2019 roku), która powinna wejść w życie przed końcem 2021. 10 września miało miejsce pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Cyfrowego z Chinami na Wysokim Szczeblu. Pozwoliło ono zidentyfikować priorytety transformacji cyfrowej w obu gospodarkach i obszary, w których możliwe są konkretne postępy... Więcej
Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Opinia w sprawie europejskiego planu odbudowy
photo
W opinii wydanej 9 września Trybunał Obrachunkowy podkreślił znaczenie rygorystycznego wdrażania narodowych planów, poprzez które wykorzystywany będzie Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na kwotę 672 mld euro. Audytorzy zalecają, żeby plany były powiązane z celami Komisji i opierały się na silnej europejskiej koordynacji. Zalecają również narzędzia walki z oszustwami i oceniają, że rola Parlamentu Europejskiego w zarządzaniu planami powinna być jaśniej określona... Więcej
Analiza reakcji Unii na strategię inwestycyjną Chin
photo
Unia Europejska ma trudności ze stawieniem czoła strategii inwestycyjnej Chin w Europie, ocenił Trybunał Obrachunkowy w analizie opublikowanej 10 września. Podkreślił zagrożenia gospodarcze i polityczne, jakie ta chińska strategia rodzi dla Unii. Zaleca lepszą koordynację między unijnymi instytucjami i państwami członkowskimi w ich wzajemnych relacjach z Chinami, a także przeprowadzenie prawdziwej analizy ryzyk i perspektyw takich inwestycji... Więcej

EBC : Posiedzenie Rady Prezesów
photo
10 września Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Potwierdziła, że zostaną zmienione dopiero, gdy inflacja ustabilizuje się na poziomie około 2%. Prezes EBC Christine Lagarde odnotowała "silne odbicie aktywności", które pozostaje jednak uzależnione od ewolucji pandemii. Podkreśliła, że chce z bliska nadzorować zmiany kursu euro, zwyżkującego w tym ostatnim czasie... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Zanieczyszczenie odpowiada za 1 na 8 zgonów w Europie
photo
W raporcie opublikowanym 8 września Europejska Agencja Środowiska wyjaśnia, że pogorszenie się stanu środowiska było przyczyną 600 000 zgonów (czyli 13%). Agencja uprzedza przed skutkami zanieczyszczenia atmosferycznego, falami upałów i ekspozycją na niebezpieczne produkty chemiczne... Więcej

Niemcy : Przemówienie Angeli Merkel na temat niemieckiej i europejskiej jedności
photo
10 września, podczas konferencji zorganizowanej przez Fundację Konrada Adenauera, niemiecka kanclerz Angela Merkel podkreśliła, że niemiecka jedność (której 30-lecie będzie obchodzone 3 października) była możliwa tylko w ramach europejskiej solidarności i że tylko wspólnie można stawić czoła wyzwaniom, z którymi obecnie mierzy się Europa (chodzi w szczególności o koronawirusa i imigrację)... Więcej

Estonia : Posiedzenie 8 krajów Forum Północnego Bałtyku
photo
Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Łotwa, Litwa, Norwegia i Szwecja, członkowie forum Ósemka Północnego Bałtyku (obradujący w Tallinie 9 września), potępili wykorzystanie broni chemicznej przeciwko rosyjskiemu opozycjoniście Aleksiejowi Nawalnemu. Państwa te przypomniały o swojej solidarności z narodem białoruskim i domagają się zwolnienia opozycjonistów. Ogłosiły, że chcą wzmocnić współpracę, aby stawić czoła kryzysowi sanitarnemu... Więcej

Francja : Szczyt Południowych Krajów Unii
photo
10 września 7 szefów państw państw i rządów (Francji, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Cypru i Malty) obecnych na Szczycie Południowych Krajów UE, zorganizowanym przez Francję na Korsyce, przypomniało o znaczeniu nadania nowego impulsu europejskiej polityce w basenie Morza Śródziemnego. Wezwali Turcję do zakończenia jej jednostronnej aktywności na wodach morskich Grecji, aby kraje te mogły rozpocząć dialog dotyczący rozgraniczenia ich obszarów morskich... Więcej
Więcej
Strategia na rzecz rozwoju niskoemisyjnego wodoru
photo
9 września francuski rząd zaprezentował 7-miliardowy plan na rzecz rozwinięcia technologii niskoemisyjnego wodoru. Projekt ten ma zachęcać do wykorzystywania ekologicznego wodoru, by zmniejszyć emisję w takich sektorach jak przemysł i transport. Zainteresowanie tą technologią podzielają Niemcy, które zaprezentowały plan rozwojowy opiewający na 9 mld euro... Więcej
Więcej
Rozmowa z rosyjskim prezydentem i potwierdzenie otrucia Nawalnego
photo
14 września francuski prezydent Emmanuel Macron rozmawiał przez telefon ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem. Dał do zrozumienia, że "ze strony Rosji konieczne są wyjaśnienia w ramach wiarygodnego i przejrzystego śledztwa" w zakresie próby zabójstwa opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Tego samego dnia niemiecki rząd ogłosił, że dwa laboratoria - szwedzkie i francuskie - potwierdziły otrucie Nawalnego neurotoksyczną substancją z rodziny nowiczoka. Francuski prezydent podkreślił również konieczność wypracowania na Białorusi politycznego rozwiązania, bez interwencji z zewnątrz... Więcej
Więcej

Grecja : Pożar obozu na Lesbos i przeniesienie migrantów
photo
9 września w przeludnionym obozie migrantów Moria na włoskiej wyspie Lesbos wybuchło kilka pożarów. Unia Europejska zapowiedziała natychmiastowe przeniesienie do Grecji kontynentalnej 400 dzieci i nastolatków. Grecki premier Kyriakos Mitsotakis zapowiedział wysłanie 3 okrętów mających tymczasowo zakwaterować 2 000 migrantów. 10 września niemiecka kanclerz Angela Merkel ogłosiła francusko-niemiecką inicjatywę przyjęcia przez każdy z dwóch krajów od 100 do 150 dzieci z Moria. Łącznie 10 europejskich krajów przyjmie 400 migrantów... Więcej

Irlandia : Rząd prezentuje swój plan przygotowań do brexitu
photo
9 września irlandzki rząd zaprezentował plan przygotowań do brexitu przeznaczony dla przedsiębiorstw. Dokument ten koncentruje się na dwóch scenariuszach: umowie handlowej między Zjednoczonym Królestwem i Unią Europejską oraz no deal z relacjami handlowymi opartymi na przepisach WTO. Irlandzki rząd uprzedza, że te dwa scenariusze będą miały "poważne implikacje polityczne, ekonomiczne i prawne", ponieważ Zjednoczone Królestwo to najważniejszy partner handlowy Irlandii... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Rząd planuje naruszyć zawartą z Unią umowę o wyjściu
photo
9 września brytyjski rząd opublikował projekt ustawy w sprawie organizacji swojego rynku wewnętrznego po brexicie. Pewne postanowienia są wbrew umowie o wyjściu wynegocjowanej z Unią Europejską - przewidują zwłaszcza derogacje od uzgodnionych zobowiązań w zakresie pomocy państwa i modyfikację przepisów związanych z przepływem towarów, jeśli Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska nie zdołają zawrzeć umowy handlowej. Komisja oceniła, że ustawa ta będzie sprzeczna z prawem międzynarodowym i zaapelowała do brytyjskiego rządu o wycofanie tego projektu... Więcej
Więcej
Porozumienie handlowe z Japonią
photo
11 września Zjednoczone Królestwo i Japonia zawarły porozumienie o wolnym handlu, które przewiduje zniesienie 99% ceł na brytyjski eksport do Japonii. To pierwsza umowa handlowa wynegocjowana przez Zjednoczone Królestwo od czasu brexitu... Więcej

Rada Europy : Apel o pomoc migrantom w greckich obozach
photo
9 września Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović zaapelowała do greckich władz o dostarczenie nadzwyczajnej pomocy dla osób będących w potrzebie na skutek pożaru w obozie dla migrantów Moria. Komisarz potępiła warunki, w jakich żyją osoby wnioskujące o azyl i migranci w obozach na wyspach Morza Egejskiego. Wezwała innych członków Rady Europy do udzielenia Grecji pomocy... Więcej
Zaniepokojenie sytuacją na Białorusi
photo
8 września sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejcinović Burić dała wyraz swojemu zaniepokojeniu ostatnimi naruszeniami praw człowieka na Białorusi. Skrytykowała niesprawiedliwe aresztowania opozycyjnych manifestantów i zastraszanie utworzonej Rady Koordynacyjnej. Zaproponowała pomoc Rady Europy, żeby rozpocząć uczciwy dialog między białoruskimi przywódcami i społeczeństwem obywatelskim... Więcej
Więcej

ONZ : Apel o "dogłębne" i "niezależne"śledztwo w sprawie Nawalnego
photo
8 września Wysoka Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet zwróciła się do Rosji o przeprowadzenie niezależnego, bezstronnego, przejrzystego i dogłębnego dochodzenia w sprawie otrucia Aleksieja Nawalnego. Dała wyraz swojemu zaniepokojeniu wieloma próbami zamachów wymierzonych w tych ostatnich latach w obywateli lub byłych obywateli rosyjskich... Więcej

Eurostat : Spadek PKB i zatrudnienia w II kwartale
photo
8 września Eurostat opublikował dane mówiące o tym, że w II kwartale PKB Unii spadło o 11,4%, a w strefie euro o 11,8%. W tym samym czasie liczba osób posiadających zatrudnienie w Unii spadła o 2,7%, a w strefie euro o 2,9%... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Pierwszy raport Komisji dotyczący prognozy strategicznej
photo
9 września Komisja Europejska zaprezentowała swoje pierwsze sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej skoncentrowane na pojęciu odporności po kryzysie COVID-19. Raport porusza głównie kwestie społeczno-ekonomiczne, cyfrowe, ekologiczne i geopolityczne... Więcej
W 2018 roku oszustwa na podatku VAT kosztowały gospodarkę 140 mld euro
photo
Z powodu oszustw na podatku VAT, unikania opodatkowania oraz niedoskonałości administracji podatkowych i krajowych statystyk gospodarki Unii straciły w 2018 roku 140 mld euro, wynika z raportu Komisji opublikowanego 10 września. Rumunia i Grecja straciły ponad 30% swojego VAT-u, podczas gdy Szwecja tylko 0,7%. Raport przewiduje, że w 2020 roku utracone dochody sięgną 164 mld euro. Komisja konkluduje, że liczba ta (przewyższająca roczny europejski budżet) wskazuje na konieczność generalnej reformy przepisów Unii w zakresie VAT-u i wzmocnienia współpracy podatkowej między państwami członkowskimi... Więcej
Więcej
Raport na temat edukacji
photo
W raporcie poświęconym edukacji (opublikowanym 8 września) OECD ocenia potencjalne skutki pandemii dla systemów edukacji. W raporcie podkreślono, że wzmocnienie edukacji musi pozostać priorytetem państw, w momencie gdy "władze publiczne mogą niemniej być zmuszone do podejmowania trudnych decyzji odnośnie przyznawania funduszy publicznych, w miarę jak spowolni wzrost gospodarczy". I wreszcie, w raporcie przewiduje się spadek mobilności międzynarodowych studentów i ryzyko dla wartości dodanej placówek szkolnictwa wyższego... Więcej

Kultura : Festiwal w San Sebastian
photo
Od 18 do 26 września odbywa się 68. Międzynarodowy Festiwal w San Sebastian, pod kierownictwem włoskiego reżysera Luci Guadagnino. W programie ponad 250 pokazów... Więcej
Festiwal Nauki w Glasgow
photo
Do 9 listopada odbywa się "Nauka na kanapie" - internetowa wersja Festiwalu Nauki w Glasgow, który normalnie odbywa się w czerwcu. Tematyka wydarzeń i atrakcji jest naukową odpowiedzią na światową pandemię... Więcej
Festiwal Reeperbahn w Hamburgu
photo
Od 16 do 19 września w Hamburgu odbędzie się Festiwal Reeperbahn na wielkiej alei o tej samej nazwie. W programie ponad 200 koncertów dla amatorów muzyki wszelkiej maści. Z powodu sytuacji sanitarnej część koncertów odbędzie się online... Więcej
Więcej
Festiwal Warszawska Jesień
photo
Od 17 do 27 września odbędzie się festiwal Warszawska Jesień, główne wydarzenie poświęcone muzyce współczesnej w Polsce. W centrum programu będzie relacja między muzyką i językiem, zwłaszcza nowa opera François Sarhana oraz performans słowno-muzyczny Agaty Zubel i Cezarego Duchnowskiego... Więcej
De Chirico w Oranżerii
photo
Wystawa "Giorgio de Chirico. Malarstwo metafizyczne", prezentowana od 16 września do 14 grudnia w Muzeum Oranżerii, pokazuje przebieg kariery włoskiego artysty i jego wpływy artystyczne oraz filozoficzne... Więcej
Laury festiwalu w Wenecji
photo
12 września Złotego Lwa weneckiej Mostry przyznano filmowi "Nomadland" amerykańskiej reżyserki Chloé Zhao. Brytyjka Vanessa Kirby otrzymała trofeum dla najlepszej aktorki za film "Pieces of a Woman", a nagroda dla najlepszego aktora trafiła do Włocha Pierfrancesco Favino za jego rolę w "Padrenostro"... Więcej

14wrz.
14-17 września

Bruksela

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

16wrz.
16 września

Parlament Eurpejski

Orędzie o stanie Unii

16wrz.
16-17 września

Osnabrück

Nieformalne posiedzenie ministrów edukacji

18wrz.
18 września

Bruksela

Rada ds. Konkurencyjności

20wrz.
20-21 września

Berlin

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. handlu

21wrz.
21 września

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2021
Biuletyn n°957
Unia Europejska wyznacza nowy kurs w sprawie Arktyki
Opublikowany 22/11/2021
Biuletyn n°956
Europa i wyzwania związane z nauczaniem historii
Opublikowany 15/11/2021
Biuletyn n°955
"Ogólnie Unia Europejska jest postrzegana jako ważny aktor"
Opublikowany 08/11/2021
Biuletyn n°954
"Europejska przestrzeń polityczna i publiczna tworzyła się poprzez kryzysy"
Opublikowany 02/11/2021
Biuletyn n°953
Wzrost cen energii: jakie są europejskie rozwiązania?
Opublikowany 25/10/2021
Biuletyn n°952
Polityka kosmiczna Unii: niedoceniany sukces
Opublikowany 18/10/2021
Biuletyn n°951
Szczyt UE-Ukraina w dobie zmian
Opublikowany 11/10/2021
Biuletyn n°950
Czy nowy "europejski pakt imigracji i azylu" może odpowiedzieć na kolejne wyzwania migracyjne?
Opublikowany 04/10/2021
Biuletyn n°949
Porozumienie AUKUS - jakie będą jego reperkusje dla Unii Europejskiej?
Opublikowany 27/09/2021
Biuletyn n°948
Wspólna polityka rolna 2023-2027: zmiana w ciągłości
Opublikowany 20/09/2021
Biuletyn n°947
Mowa na rzecz Europy praktykantów
Opublikowany 13/09/2021
Biuletyn n°946
Kto zastąpi Angelę Merkel? I z jaką koalicją?
Opublikowany 06/09/2021
Biuletyn n°945
Kryzys COVID-19 i mobilność europejska: jakie wnioski? jaka przyszłość?
Opublikowany 19/07/2021
Biuletyn n°944
"Robienie polityki jest dla Komisji źródłem ryzyka. Ale stało się nieuniknione"
Opublikowany 12/07/2021
Biuletyn n°943
Dostosowanie do celu 55: w kierunku realizacji ambitnego europejskiego kompromisu politycznego na rzecz klimatu
Opublikowany 05/07/2021
Biuletyn n°942
Udział w europejskiej suwerenności poprzez prawo
Opublikowany 28/06/2021
Biuletyn n°941
Od Procesu Barcelońskiego po Program dla Regionu Morza Śródziemnego, kruche partnerstwo z Unią Europejską
Opublikowany 21/06/2021
Biuletyn n°940
600. opracowanie - Zarządzanie Unią Europejską: zmiana praktyk bez zmiany traktatu
Opublikowany 14/06/2021
Biuletyn n°939
Stosunki francusko-włoskie w przeddzień traktatu kwirynalskiego: między asymetrią i bliskością
Opublikowany 07/06/2021
Biuletyn n°938
Sankcje, uprzywilejowany instrument europejskiej polityki zagranicznej
Opublikowany 31/05/2021
Biuletyn n°937
Strategiczny przegląd polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego: klucz do powrotu do trwałego wzrostu w Europie
Opublikowany 25/05/2021
Biuletyn n°936
Europa: dobre reguły, by odnaleźć wzrost
Opublikowany 17/05/2021
Biuletyn n°935
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Opublikowany 10/05/2021
Biuletyn n°934
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Opublikowany 03/05/2021
Biuletyn n°933
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Opublikowany 26/04/2021
Biuletyn n°932
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Opublikowany 19/04/2021
Biuletyn n°931
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Opublikowany 12/04/2021
Biuletyn n°930
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Opublikowany 06/04/2021
Biuletyn n°929
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Opublikowany 29/03/2021
Biuletyn n°928
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Opublikowany 22/03/2021
Biuletyn n°927
"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"
Opublikowany 15/03/2021
Biuletyn n°926
Europa kobiet
Opublikowany 08/03/2021
Biuletyn n°925
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Opublikowany 01/03/2021
Biuletyn n°924
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Opublikowany 22/02/2021
Biuletyn n°923
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19
Opublikowany 15/02/2021
Biuletyn n°922
Brexit i kwestia irlandzka
Opublikowany 08/02/2021
Biuletyn n°921
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Opublikowany 01/02/2021
Biuletyn n°920
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Opublikowany 25/01/2021
Biuletyn n°919
Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja czy zmiana paradygmatu?
Opublikowany 18/01/2021
Biuletyn n°918
Przekazanie władzy Bidenowi
Opublikowany 11/01/2021