Biuletyn n°904

Open panel Open panel
Biuletyn n°904
Biuletyn
wtorek, 22 września 2020
numer 904
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Napięcia między Grecją, Cyprem i Turcją karmią się historycznymi i gazowymi rywalizacjami w regionie borykającym się z niestabilnością. Dla Unii Europejskiej to strategiczne wyzwanie rzucone przez tureckiego prezydenta. Rozwiązanie tego kryzysu wiedzie przez uwzględnienie tej aktualnej sytuacji, ale także przez refleksję na temat relacji, jaką Europejczycy chcą w dłuższym okresie utrzymywać ze swoim tureckim sąsiadem.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Czy europejska polityka zagraniczna jest możliwa?
photo
Kiedy chodzi o zajęcie stanowiska czy działanie na arenie międzynarodowej, Europejczycy pozostają podzieleni. Dowodem na to jest orędzie Ursuli von der Leyen na temat stanu Unii, które zajmuje się wymiarem międzynarodowym w skromnym zakresie. Jean-Dominique Giuliani proponuje pozostanie wiernym podejściu Roberta Schumana: nie trzeba zabierać prerogatyw państwom członkowskim, ale dać im coś ponad to... Więcej

Wybory : Wybory parlamentarne na Litwie 11 i 25 października
photo
11 i 25 października Litwini mają pójść do urn wyborczych, żeby odnowić 141-osobowy skład Sejmu, jedynej izby parlamentu. W wyborach startują 22 partie polityczne. Według ostatniego badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez instytut Spinter tyrimai, zwycięży Związek Ojczyzny–Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD), główna partia opozycyjna kierowana przez Gabrieliusa Landsbergisa, która ma zdobyć 21,7% głosów. Wyprzedzi Partię Ludową i Zieloną, która zdobędzie 19,4% głosów, Partię Socjaldemokratyczną (12,6%) i Partię Pracy (8,6%). Za nimi uplasuje się Partia Wolności (Laisves), ugrupowanie socjal-liberalne pod wodzą Ausrinė Armonaite (6,8%), oraz Ruch Liberalny Republiki Litewskiej (LRLS) Eugenijusa Gentvilasa (5,9%)... Więcej

Fundacja : Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich 9 sierpnia białoruski naród protestuje przeciwko pozostaniu Aleksandra Łukaszenki u władzy. W chwili gdy opozycyjna kandydatka Swiatłana Cichanouska przebywa na uchodźstwie na Litwie i trwają aresztowania opozycjonistów oraz przemoc policji, Unia Europejska apeluje o polityczny dialog i przygotowuje sankcje przeciwko reżimowi. Fundacja proponuje wam chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw... Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Po wakacjach 27 państw członkowskich Unii Europejskiej próbuje określić warunki wznowienia aktywności bez wznowy epidemii. Fundacja proponuje syntezę obowiązujących instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To źródło niezbędne do zrozumienia otwierającego się nowego rozdziału, regularnie aktualizowane... Więcej
"Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2020"
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" (wydanie 2020) - dostępne jest po francusku w wersji drukowanej, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B. A w wersji elektronicznej dostępne jest po francusku i po angielsku. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła. Możecie ją zamówić na naszej stronie... Więcej
Więcej

Komisja : Orędzie o stanie Unii
photo
W swoim pierwszym orędziu o stanie Unii 16 września przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła serię celów. Potwierdziła chęć podwyższenia celów redukcji CO2 z 40% do 55% w 2030 roku w ramach wypracowywania Zielonego Ładu. 30% środków z programu odbudowy NextGenerationEU zostanie zebranych za pośrednictwem zielonych obligacji. Przewodnicząca zaproponowała stworzenie bezpiecznej europejskiej tożsamości elektronicznej i domenę zachowywania europejskich danych. Zaapelowała o rozwinięcie europejskiej polityki zdrowotnej i chce utworzenia publicznej agencji badań biomedycznych. Wezwała państwa członkowskie do przejścia na głosowanie większością kwalifikowaną w kwestiach praw człowieka oraz obiecała zrewidowanie rozporządzenia dublińskiego... Więcej
Kryteria wdrażania planu odbudowy i strategii wzrostu
photo
17 września Komisja opublikowała swoje strategiczne wytyczne dotyczące wdrażania europejskiego planu odbudowy NextGenerationEU z budżetem na 672,5 mld euro. Plany zaprezentowane przez państwa członkowskie będą musiały przestrzegać 4 aspektów zdefiniowanych przez Komisję w ramach semestru europejskiego: zrównoważenia środowiskowego, wydajności, sprawiedliwości i stabilności makroekonomicznej. Powinny służyć wzmocnieniu potencjału wzrostu, promować tworzenie miejsc pracy i odporność gospodarczą oraz społeczną i realizować transformację ekologiczną oraz cyfrową... Więcej
Więcej | Więcej
Superkomputery do wysokowydajnych obliczeń i informatyki kwantowej
photo
Aby wzmocnić politykę cyfrową Unii, 18 września Komisja zaprezentowała propozycję rozporządzenia służącego stworzeniu nowej generacji wysokowydajnych urządzeń do obliczeń, żeby doprowadzić do postępu w badaniach i innowacjach. Te supermaszyny powinny stanowić podstawę strategii cyfrowej, a zwłaszcza technologii sztucznej inteligencji, analiz dużych zbiorów danych czy cyberbezpieczeństwa. Będą mogły być wykorzystywane na potrzeby ponad 800 europejskich zastosowań naukowych, przemysłowych i w sektorze publicznym... Więcej
Więcej
Zalecenia na rzecz wspólnej strategii testów na COVID-19
photo
18 września Komisja opublikowała swoje zalecenia na rzecz ustanowienia wspólnej strategii testów na COVID-19 w państwach członkowskich. Zalecenia te odzwierciedlają 5 celów, w tym skuteczną kontrolę poziomów i ostrości zachorowań na COVID-19, zmniejszenie wpływu wirusa na struktury społeczne i sanitarne, wykrywanie specyficznych ognisk zakażeń, a także zwalczanie ponownego pojawienia się wirusa, kiedy został już wyeliminowany... Więcej
Plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020–2025
photo
18 września Komisja zaprezentowała swój plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020–2025. Ten ostatni przewiduje powołanie europejskiego koordynatora ds. przeciwdziałania rasizmowi, zwołanie szczytu przeciwko rasizmowi w 2021 roku oraz środki legislacyjne i wspierające państwa członkowskie, aby wzmocnić narodowe organy broniące równości. Komisja chce przeciwdziałać profilowaniu etnicznemu, dyskryminacji algorytmicznej i poprawić różnorodność w łonie samych europejskich instytucji... Więcej
Przyjęcie propozycji na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej
photo
17 września Komisja przyjęła komunikat, a także aktualizację projektu prawa o klimacie, aby włączyć do niego cel zredukowania gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. Jak ogłosiła w przeddzień przewodnicząca Ursula von der Leyen, to obietnica, która wpisuje się w ramy Europejskiego Zielonego Ładu. Dokument przewiduje, że 30 czerwca 2021 roku będzie datą graniczną przyjęcia tego prawa, a także przeprowadzenie na jesieni 2020 "debaty publicznej", aby przed końcem roku zwiększyć wkład Unii w porozumienie paryskie. Udział energii odnawialnych w 2030 roku, który miał wynieść 27%, został podniesiony do 38%... Więcej
Więcej

Parlament : Propozycja w sprawie zasobów własnych
photo
16 września europosłowie przyjęli propozycję w sprawie zasobów własnych Unii. Chcą podwyższyć do 30% udział dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) przeznaczonych na zasoby własne, podnieść limit tych ostatnich do 1,5% rocznego PNB państw i ograniczyć do 10% udział ceł zachowywanych przez państwa członkowskie po ich pobraniu w imieniu Unii. Parlamentarzyści apelują o podatek w wysokości 2 euro od kilograma niezrecyklingowanych opakowań plastikowych, począwszy od stycznia 2021 roku. Zwracają się również o zniesienie rabatów przyznanych różnym państwom od ich wkładów do budżetu i ustanowienie dodatkowych zasobów własnych do 2028 roku... Więcej
Rezolucja w sprawie sytuacji we wschodniej części Morza Śródziemnego
photo
17 września europosłowie przyjęli rezolucję wyrażającą solidarność z Grecją i Cyprem oraz potępiającą prowadzone przez Turcję odwierty w ich wyłącznych strefach ekonomicznych. Wzywają również Radę, by była gotowa do wprowadzenia nowych sankcji i ograniczeń, jeśli Turcja nie zobowiąże się do politycznego i pokojowego dialogu z Unią... Więcej
Wniosek o sankcje przeciwko Białorusi i Rosji
photo
17 września europosłowie opowiedzieli się za sankcjami przeciwko białoruskiemu prezydentowi Łukaszence, któremu odmawiają legitymizacji po "rzekomych wyborach prezydenckich" 9 sierpnia. Potępiają brutalne represje wobec manifestantów, a także potwierdzone gwałty i tortury w ośrodkach zatrzymań. Zwracają się również o natychmiastowe rozpoczęcie międzynarodowego dochodzenia w sprawie próby otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego... Więcej
Więcej
Propozycja, aby ukrócić brak leków
photo
W rezolucji przyjętej 17 września europosłowie zaprosili Komisję do podjęcia kroków niezbędnych dla zagwarantowania bezpieczeństwa zaopatrzenia w produkty medyczne, żeby zmniejszyć zależność Unii od krajów trzecich i wesprzeć lokalną produkcję produktów farmaceutycznych o dużym znaczeniu. Zwracają się o zrewidowanie legislacji dotyczącej krwi, tkanek i komórek oraz ustanowienia europejskiego zakładu farmaceutycznego... Więcej
Rezolucja w sprawie współpracy z Afryką
photo
17 września europosłowie przyjęli rezolucję w sprawie współpracy między Unią Europejską i Afryką w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, Afryki Zachodniej i Rogu Afryki. Zwrócili się w szczególności do Rady o zaaprobowanie utworzenia europejskiego funduszu mającego finansować współpracę wojskową i obronną z krajami trzecimi oraz z organizacjami międzynarodowymi. Poza aspektami bezpieczeństwa, europosłowie chcą też zapewnić, by operacje nie przeszkadzały w zrównoważonym rozwoju i dystrybucji pomocy humanitarnej... Więcej
Apel o wznowienie procedury z art. 7 przeciwko Polsce
photo
W rezolucji przegłosowanej 17 września europosłowie zaapelowali do Rady o "działanie" na rzecz państwa prawa i obrony mniejszości w Polsce oraz o wznowienie procedury z art. 7, która przewiduje zawieszenie pewnych praw danego kraju w przypadku naruszania praw obywateli. W dokumencie przedstawiono "przytłaczające dowody" na pogarszanie się państwa prawa, reform sądownictwa, naruszanie prawa do aborcji, dostępu do antykoncepcji i wolności prasy... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów przemysłu
photo
18 września ministrowie ds. rynku wewnętrznego i przemysłu potwierdzili, iż chcą pogłębienia jednolitego rynku, zniesienia nieuzasadnionych przeszkód i poprawienia transpozycji oraz wdrażania legislacji dotyczącej rynku wewnętrznego. Oświadczyli, że aktualne pogorszenie sytuacji epidemiologicznej nie powinno prowadzić do perturbacji w funkcjonowaniu jednolitego rynku... Więcej
Posiedzenie ministrów kultury
photo
Obradujący 14 września w Berlinie ministrowie kultury wymienili poglądy na temat narzędzi przeciwdziałających skutkom pandemii w sektorze kultury. Główne ścieżki refleksji dotyczyły pomocy na rozwój sektora kultury, mobilizacji sztuki i wspólnego dziedzictwa kulturalnego państw członkowskich, a także krajowych doświadczeń i strategii ożywiania działalności kulturalnej... Więcej
Posiedzenie ministrów edukacji
photo
16 i 17 września w Osnabrück, podczas nieformalnego posiedzenia ministrowie edukacji potwierdzili swój zamiar wzmocnienia kształcenia zawodowego w Europie i trwałego włączenia do niego mobilności transgranicznej. Cele te powinny przyjąć formę "Deklaracji z Osnabrück", która może zostać przyjęta przez ministrów w listopadzie... Więcej
Posiedzenie ministrów finansów i zdrowia krajów G20
photo
17 września odbyło się spotkanie ministrów finansów i zdrowia krajów G20 poświęcone pandemii oraz jej konsekwencjom społeczno-gospodarczym. Ministrowie potwierdzili zobowiązania podjęte 26 marca 2020 roku i przypomnieli o znaczeniu międzynarodowej współpracy na rzecz walki z epidemią i wynikającym z niej kryzysem gospodarczym. Ministrowie chcą "sprawiedliwego i przystępnego cenowo dostępu dla wszystkich" do szczepionki... Więcej
Posiedzenie ministrów rolnictwa
photo
Obradujący 21 września ministrowie rolnictwa i rybołówstwa kontynuowali negocjacje w sprawie przyszłości WPR po 2020 roku. Rozmowy dotyczyły handlowego aspektu rolnictwa, zwłaszcza w kontekście przyszłych umów o wolnym handlu. Przedmiotem obrad była także zielona architektura i włączenie konkluzji dotyczących wdrażania przyszłego systemu dotacji bezpośrednich do wieloletnich ram finansowych (WRF). Do października ministrowie powinni przyjąć ogólne stanowisko w sprawie reformy WPR... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
21 września w Brukseli obradowali ministrowie spraw zagranicznych, aby przedyskutować sytuację na Białorusi i w Libii oraz negocjacje "po Kotonie" z Unią Afrykańską. Nałożyli restrykcje na 2 osoby i 3 podmioty zaangażowane w naruszenie embarga ONZ na broń dla Libii. Wysoki Przedstawiciel Unii Josep Borrell, który przewodniczył spotkaniu, potwierdził, że żałuje, iż Turcja wykorzystuje cypryjskie wody terytorialne, i że negocjacje w sprawie instrumentów przeciwko Białorusi będą kontynuowane przez Radę Europejską na posiedzeniu 24 i 25 września... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok w sprawie neutralności internetu
photo
15 września Trybunał Sprawiedliwości potwierdził unijne rozporządzenie gwarantujące dostęp do otwartego internetu. Okazją był spór między węgierskim urzędem ds. komunikacji i mediów a węgierską spółką Telenor, która stosowała preferencyjne warunki dla niektórych aplikacji, podczas gdy w przypadku innych dochodziło do spowolnienia transmisji danych. Trybunał potwierdził, że krajowe władze regulacyjne powinny ukarać dostawcę, kiedy uprzywilejowuje niektóre aplikacje czy pewne usługi. Trybunał musiał zinterpretować rozporządzenie z 2015 roku po raz pierwszy... Więcej
Odrzucenie skargi Rosneftu na europejskie sankcje
photo
17 września Trybunał Sprawiedliwości odrzucił skargę rosyjskiej spółki naftowej i gazowej Rosneft, która kontestowała europejskie sankcje przeciwko rosyjskim firmom wprowadzone z powodu wojny na Ukrainie. Sędziowie potwierdzili prawowitość zakazów eksportu, który mógłby być przeznaczony dla sektora naftowego, a także ograniczeń w dostępie do unijnego rynku kapitałowego. O sankcjach tych zdecydowano w 2014 roku. Trybunał potwierdził, że zakazy zgodne są z prawem międzynarodowym i przyczyniają się do osiągnięcia celu ukarania rosyjskiego państwa, większościowego akcjonariusza spółki... Więcej
Zatwierdzenie środków pomocowych dla francuskich rybaków
photo
17 września Trybunał Sprawiedliwości unieważnił decyzję Komisji, w której zwraca się ona do Francji o odzyskanie przez ten kraj sum odpowiadających ulgom w obciążeniach społecznych, jakie przyznano sektorom rybołówstwa i akwakultury po zatonięciu tankowca Erika oraz po wichurze 1999 roku. Komisja uważała te ulgi za nienależną pomoc państwową. Trybunał ocenił, że uznając, iż ulgi w obciążeniach społecznych dały przedsiębiorstwom rybackim bezpośrednią korzyść, popełniono naruszenie prawa... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat systemu handlu uprawnieniami do emisji
photo
15 września Trybunał Obrachunkowy ocenił w swoim raporcie, że państwa członkowskie Unii mają trudności ze skutecznym ukierunkowaniem bezpłatnych kwot emisyjnych. 40% kwot przyznaje się bezpłatnie głównie sektorom przemysłu i lotnictwa. Taki udział spowalnia postęp dekarbonizacji, zapisanej w paryskim porozumieniu klimatycznym. Trybunał Obrachunkowy nakazał Komisji optymalizację ukierunkowania kwot, dając priorytet sektorom, które nie mogą przerzucić kosztów emisji na konsumentów... Więcej

Europejskie agencje : Airbus prezentuje pierwszą maszynę o zerowej emisji
photo
21 września Airbus ujawnił trzy koncepcje zwiastujące pierwszy komercyjny samolot na świecie o zerowej emisji, którego oddanie do użytku przewidziano na 2035 rok. Każda z tych koncepcji prezentuje inne podejście do lotu zeroemisyjnego, eksplorując rozmaite scenariusze technologiczne i konfiguracje aerodynamiczne. Airbus chce zdobyć pozycję lidera dekarbonizacji przemysłu aeronautycznego... Więcej
Christiane Lambert wybrana przewodniczącą europejskich rolników
photo
18 września Francuzka Christiane Lambert, przewodnicząca głównego związku zawodowego francuskich rolników (FNSEA), wybrana została na przewodniczącą Copa-Cogec, organizacji europejskich rolników. Zastąpi Niemca Joachima Rukwieda. Jej kadencja potrwa 2 lata... Więcej

Niemcy : Rząd ogłosił przyjęcie dodatkowych 1 553 migrantów
photo
15 września niemiecki rząd ogłosił, że "przyjęte zostaną 1 553 osoby należące do 408 rodzin, w sprawie których Grecja uznała już, że powinny korzystać z ochrony". Decyzja ta jest konsekwencją pożaru, który w nocy z 8 na 9 września zniszczył obóz migrantów Moria w Grecji, pozostawiając 12 000 migrantów bez dachu nad głową... Więcej
Więcej

Francja : Francusko-niemiecka eskadra transportowa i Eurodron
photo
17 września panie minister obrony Francji i Niemiec Florence Parly i Annegret Kramp-Karrenbauer położyły kamień węgielny pod budynek francusko-niemieckiej eskadry transportu taktycznego w bazie lotnictwa w Évreux. Jednostka, która powinna być operacyjna w 2021 roku, a pełne zdolności osiągnie w 2024, będzie wyposażona w 10 maszyn. Następnie dwie panie minister udały się do Airbus Defense and Space w Manching (w Bawarii), żeby podsumować dwa inne francusko-niemieckie projekty - przyszły system walki powietrznej (SCAF) i Eurodron... Więcej
Więcej | Więcej
Zdaniem Banku Francji ożywienie gospodarcze będzie silniejsze niż przewidywano
photo
14 września Bank Francji zrewidował swoje prognozy dotyczące spadku aktywności w 2020 roku do -8,7% (zamiast zapowiedzianego w czerwcu spadku o -10,3%). Do poziomu aktywności z końca 2019 roku powinniśmy powrócić na początku 2022. W 2021 roku PKB powinno wzrosnąć o 7,4%, a w 2022 o 3%... Więcej
Więcej

Irlandia : Budżet na 2021 rok będzie oparty na hipotezie twardego brexitu
photo
16 września irlandzki rząd opublikował zarys swojego budżetu na 2021 rok, który skupia się głównie na długoterminowym zarządzaniu światową pandemią i brexicie, uprzywilejowując hipotezę nieuporządkowanego brexitu... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Parlament uchwalił w pierwszym czytaniu ustawę o rynku wewnętrznym
photo
14 września Izba Gmin przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy w sprawie rynku wewnętrznego, która zajmuje się w szczególności kwestią ceł z Irlandią Północną (340 głosów za do 263 przeciw). Unia zwróciła się do brytyjskiego rządu o wycofanie tego dokumentu, który narusza umowę o wyjściu z UE podpisaną w ubiegłym roku. Teraz 21 i 22 września dokument powinien zostać rozpatrzony przez Izbę Lordów... Więcej
Więcej

Rada Europy : Intensyfikacja współpracy, aby wyciągnąć wnioski z kryzysu
photo
15 września Rada Europy opublikowała dokument informacyjny na temat starań państw członkowskich w obliczu wyzwań dla sektora ochrony zdrowia w kontekście pandemii koronawirusa. Zachęca państwa członkowskie do uczestnictwa we wdrażaniu Strategicznego Planu Działania w sprawie Praw Człowieka i Technologii w Biomedycynie (2020-2025)... Więcej
Wyrok przeciwko Turcji
photo
14 września Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił Turcję za arbitralne i nielegalne przetrzymywanie pisarza Ragipa Zarakolu. Trybunał ocenił, że fakt, iż skarżący nie miał możliwości dostępu do swoich akt, żeby odeprzeć oskarżenia o przynależność do organizacji terrorystycznej, stanowi całkowite ograniczenie jego praw. Ragip Zarakolu został zwolniony w 2012 roku po 5 miesiącach więzienia i w dalszym ciągu czeka na proces... Więcej
Więcej

NATO : Nowe dowództwo na Atlantyku
photo
17 września podano, że Dowództwo Atlantyckie NATO, nowe strategiczne dowództwo Sojuszu, jest operacyjne. Położone w bazie morskiej w Norfolk (w Stanach Zjednoczonych) służy zapewnieniu bezpieczeństwa transatlantyckich dróg morskich w celu dostarczania wsparcia i zaopatrzenia między Ameryką Północną i Europą... Więcej

OECD : Silny spadek PKB krajów G20
photo
14 września OECD opublikowało dane dotyczące wzrostu w II kwartale 2020 roku w krajach G20. Dane te pozwalają zmierzyć skutki światowej pandemii dla gospodarki. Według OECD "PKB spadło o rekordowe stopę 6,9%, wyraźnie więcej niż -1,6% odnotowane w I kwartale 2009 roku, w kulminacyjnym momencie kryzysu finansowego". Indie i Zjednoczone Królestwo to dwa kraje najbardziej dotknięte przez kryzys - ich PKB skurczyło się odpowiednio o 25,2% i 20,4%, podczas gdy Chiny są krajem, który najlepiej się uchował (wzrost podskoczył o 11,5%)... Więcej
Więcej

Eurostat : Nadwyżka handlowa w lipcu
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 16 września w lipcu Unia odnotowała nadwyżkę handlową w wysokości 25,8 mld euro, a strefa euro 27,9 mld euro. W stosunku do lipca 2019 roku eksport ze strefy euro spadł o 10,4%, a import o 14,5%... Więcej
Doroczny "Rocznik regionalny"
photo
18 września Eurostat opublikował tegoroczne wydanie swojego "Rocznika regionalnego", który dostarcza statystycznego przeglądu regionów. Dostępne są w nim dane dla 27 państw członkowskich, a także dla Zjednoczonego Królestwa i w niektórych przypadkach dla krajów EFTA oraz krajów kandydujących do akcesji. Sklasyfikowano w nim 240 regionów Unii (na poziomie NUTS 2 - z zachowaniem parytetu demograficznego) według struktury wieku, rozrodczości populacji, korzystania z handlu elektronicznego czy nawrotu pewnych chorób... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat "zielonego" ożywienia
photo
14 września OECD opublikowało raport na temat miejsca ekologii w planach odbudowy. W raporcie odnotowano, że większość państw wpisała w swoje strategie naprawcze mechanizmy służące wspieraniu transformacji ku bardziej zielonej gospodarce - łączna kwota publicznych pieniędzy przeznaczonych na zielony wzrost to 312 mld dolarów. Jednakże w raporcie wskazano również na niespójności w pewnych planach, które wspierają "niezielone" przemysły, szczególnie pomoc dla energii kopalnych. Wezwano do większych starań na rzecz transformacji ekologicznej... Więcej
Raport na temat ewolucji zatrudnienia i sytuacji społecznej w Europie
photo
W swoim dorocznym raporcie na temat ewolucji zatrudnienia i sytuacji społecznej, poświęconym równości społecznej i solidarności, Komisja analizuje szkodliwe skutki epidemii COVID-19 i tendencje społeczne w dziedzinie zatrudnienia w Europie. Raport wyjaśnia wpływ pensji minimalnych na mobilność społeczną, wpływ mechanizmów częściowego bezrobocia, inwestycji społecznych czy rozbieżności między kobietami i mężczyznami... Więcej

Kultura : Sarah Moon w Paryżu
photo
Do 10 stycznia 2021 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu prezentuje wystawę "PrzeszłośćTeraźniejszość" poświęconą wielkiej fotografce modowej Sarah Moon. Ekspozycja jest retrospektywą największych fotografii artystki, na których uchwycono naturę, osoby i zwierzęta pod wszystkimi kątami, oraz prezentuje jej twórczość kinematograficzną charakteryzującą się grą świateł... Więcej
Więcej
Wystawa Lee Krasner w Bilbao
photo
Do 10 stycznia 2021 roku w Muzeum Guggenheima w Bilbao trwa wystawa "Żywy kolor" poświęcona artystce Lee Krasner. Krasner, pionierka ekspresjonizmu abstrakcyjnego, próbowała wymyślać się na nowo przez całą swoją karierę. Wystawa jest hołdem dla niej... Więcej
Vienna Design Week
photo
Od 25 do 4 października w Wiedniu odbywa się 14. edycja Vienna Design Week. Program obejmuje ponad 150 retrospektyw w muzeach, ekspozycje w galeriach, wystąpienia artystów, odkrywanie stylistów i warsztaty. Część wydarzeń odbędzie się online... Więcej
Więcej
"Dekadencja i czarne sny" w Berlinie
photo
Do 17 stycznia 2021 roku Alte Nationalgalerie w Berlinie prezentuje wystawę "Dekandencja i czarne sny" poświęconą ruchowi artystycznemu symbolizmu. Zaprezentowane zostaną dzieła takich artystów takich jak Gustave Moreau, Arnold Böcklin oraz wybór dzieł belgijskiego symbolizmu... Więcej
Więcej
Wystawa NOW w Scottish National Gallery Of Modern Art
photo
Do 10 stycznia 2021 roku odbywa się 6. edycja wystawy NOW w Scottish National Gallery Of Modern Art. Edycja ta poświęcona jest twórczości szkockiej artystki Katie Paterson, która uważana jest za jedną z najważniejszych artystek swojego pokolenia, zwłaszcza za jej refleksję wokół pojęcia czasu i kosmosu... Więcej
Więcej
"Polska. Siła obrazu" w Warszawie
photo
Do 20 grudnia 2020 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie odbywa się wystawa "Polska. Siła obrazu", na której prześledzono historię naszego kraju. Zgromadzono na niej ponad 120 obrazów wielkich nazwisk polskiego malarstwa... Więcej
Więcej

1wrz.
24-25 października

Bruksela

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej

21wrz.
21 września

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

22wrz.
22 września

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

27wrz.
27 września

Francja

Wybory do Senatu

28wrz.
28 września

Wideokonferencja ministrów transportu

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020