Biuletyn n°905

Open panel Open panel
Biuletyn n°905
Biuletyn
wtorek, 29 września 2020
numer 905
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Na rzecz przekształcenia naszych europejskich przedsiębiorstw i rozwoju ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej
Europa nie ma powodów, by czuć się gorsza w zakresie rozwoju etyki biznesu i zgodności, pojęć, którymi posługuje się jako narzędziami i wektorami promowania swoich podstawowych wartości i wolności. To poprzez wolę polityczną i poprzez rzeczywiste ulokowanie pojęcia etyki oraz odpowiedzialności w sercach naszych systemów prawnych, rozwój ten może towarzyszyć europejskim przedsiębiorstwom w ich transformacji i rozwojowi w jutrzejszym świecie.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Mamma Li Turchi
photo
Czy to w Syrii, czy w Libii, czy w Górskim Karabachu Ankara stała się czynnikiem destabilizacji. Ponownie istnieje "kwestia turecka", która dotyczy NATO, Europy i regionu śródziemnomorskiego. Europejczycy muszą znaleźć sposób, który pozwoli zahamować agresję Turcji, żeby zmusić ją do dyskusji ze jej partnerami, zanim będzie działać coraz brutalniej... Więcej

Fundacja : "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2020"
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" (wydanie 2020) - dostępne jest po francusku w wersji drukowanej, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B. A w wersji elektronicznej dostępne jest po francusku i po angielsku. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła. Możecie ją zamówić na naszej stronie.. Więcej
Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich 9 sierpnia białoruski naród protestuje przeciwko pozostaniu Aleksandra Łukaszenki u władzy. W chwili gdy opozycyjna kandydatka Swiatłana Cichanouska przebywa na uchodźstwie na Litwie i trwają aresztowania opozycjonistów oraz przemoc policji, Unia Europejska apeluje o polityczny dialog i przygotowuje sankcje przeciwko reżimowi. Fundacja proponuje wam chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw... Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
27 państw członkowskich Unii Europejskiej próbuje określić warunki ożywienia aktywności bez wznowienia epidemii. Fundacja proponuje syntezę obowiązujących instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To regularnie aktualizowane źródło, niezbędne do zrozumienia otwierającego się rozdziału... Więcej

Rada Europejska : ONZ ma 75 lat
photo
22 września António Guterres, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), otworzył wirtualną sesję Zgromadzenia Ogólnego. Z okazji 75. urodzin tej organizacji przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wygłosił 21 września przemówienie, w którym potwierdził "przysięgę multilateralizmu" w imieniu Unii Europejskiej... Więcej
Więcej

Komisja : Nowy pakt o migracji i azylu
photo
23 września Komisja zaprezentowała swój pakt o migracji i azylu. Przewiduje on kontrolę przesiewową przed wjazdem na terytorium Unii Europejskiej, obejmującą identyfikację wszystkich osób bez prawa pobytu w bazie danych Eurodac. Następnie każde państwo członkowskie powinno wziąć udział w wysiłkach na rzecz rozdziału i powrotów migrantów. Przewidziano także europejskie ramy prawne powrotów (wraz z powołaniem specjalnego koordynatora), plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021–2024, kodeks postępowania dotyczący ratowania na morzu oraz nowe, szyte na miarę partnerstwa z krajami pochodzenia i tranzytu... Więcej
Nowe instrumenty na rzecz finansów cyfrowych
photo
24 września Komisja zaprezentowała narzędzia i propozycje legislacyjne służące dostosowaniu europejskich przepisów do ery cyfrowej, tak aby uczynić finanse cyfrowe bezpieczniejszymi i skuteczniejszymi. Digital Operational Resilience Act (DORA) to pierwsze europejskie prawodawstwo obejmujące kryptoaktywa (cyfrowe odwzorowania wartości lub praw, którymi można obracać elektronicznie). Narzędzia nakierowane na jednolity rynek finansów cyfrowych przewidują większe dzielenie się danymi, transgraniczny dostęp konsumentów do produktów finansowych, pojawienie się ogólnoeuropejskich rozwiązań płatniczych oraz stworzenie gwarancji mających zablokować cyberataki i inne ryzyka, jakie stawia przez nami cyfryzacja... Więcej
Więcej | Więcej
Rozwój jednolitego rynku kapitałów
photo
Plan działania, zaprezentowany przez Komisję 24 sierpnia, służy likwidacji przeszkód na drodze do prawdziwego rynku kapitałowego, sprzyjając jednocześnie inwestycjom i dostępowi do finansowania dla małych i średnich europejskich przedsiębiorstw (MŚP). Zapowiedziano 16 instrumentów. Komisja chce m.in. wspierać inwestycje ubezpieczycieli i banków w zasoby własne, promować finansowanie alternatywne i edukację finansową, zharmonizować przepisy w zakresie niewypłacalności, stworzyć pojedynczy punkt dostępu do danych przedsiębiorstw i poprawić adekwatność świadczeń emerytalnych w państwach... Więcej
Apple kontra Komisja
photo
25 września Komisja ogłosiła, że odwoła się od wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 15 lipca unieważniającego jej decyzję w sprawie zwrócenia Irlandii przez Apple'a 13 mld euro korzyści podatkowych... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów spraw europejskich
photo
22 września w Brukseli obradowali ministrowie spraw europejskich, aby przygotować posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 1 i 2 października. Dyskusje zdominowały negocjacje w sprawie kolejnego budżetu. Poza tym, w obecności Michela Barniera ministrowie domagali się od Zjednoczonego Królestwa wycofywania kontrowersyjnego projektu ustawy o rynku wewnętrznym. Ponadto, utrzymali procedurę z art. 7 przeciwko Węgrom i Polsce (dotyczy naruszenia traktatów)... Więcej
Pomoc finansowa, żeby stawić czoła bezrobociu
photo
25 września Rada zaaprobowała pomoc finansową z programu SURE dla 16 państw członkowskich. Ma służyć zmniejszeniu zagrożenia bezrobociem w trakcie kryzysu spowodowanego pandemią. Pomoc ta pozwoli zrekompensować wzrost wydatków publicznych państw w związku z wprowadzeniem krajowych mechanizmów częściowego bezrobocia... Więcej
Posiedzenie ministrów handlu
photo
20 i 21 września ministrowie handlu spotkali się w Berlinie na nieformalnym posiedzeniu, żeby omówić reorientację polityki handlowej Komisji, tak aby stawić czoła konsekwencjom związanym z kryzysem COVID-19; sytuację przemysłu metalurgicznego; współpracę w WTO i desygnację jego przyszłego dyrektora generalnego... Więcej

Dyplomacja : Francja, Niemcy i Zjednoczone Królestwo bronią porozumienia jądrowego z Iranem
photo
20 września Francja, Niemcy i Zjednoczone Królestwo (E3) wspólnie odpowiedziały na amerykański wniosek o przywrócenie wielostronnych sankcji przeciwko Iranowi (zniesionych w 2015 roku zgodnie z rezolucją 2231 przyjętą przez Radę Bezpieczeństwa ONZ). Trzy kraje oświadczyły, że Stany Zjednoczone, niebędące już członkiem Wspólnego Kompleksowego Planu Działania (JCPOA) od 8 maja 2018 roku, nie mogą się zwracać o przywrócenie sankcji, opierając się na paragrafie 11 tej rezolucji, ponieważ nie będzie to miało skutków prawnych... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Państwo może pomagać w budowie elektrowni atomowej
photo
22 września Trybunał Sprawiedliwości potwierdził w swoim orzeczeniu decyzję Komisji Europejskiej zezwalającą na przyznanie przez Zjednoczone Królestwo pomocy państwowej na budowę elektrowni jądrowej. Zezwolenie to kontestowała Austria, ponieważ uważała, iż sprzeczne jest z ochroną środowiska i rynkiem wewnętrznym. Trybunał wskazał, że ochrona środowiska nie kwestionuje swobody państwa do sięgania po energię atomową jako źródła energii... Więcej
Walka z brakiem mieszkań
photo
Krótkoterminowy wynajem lokali mieszkalnych bez zameldowania może zostać obwarowany wymogiem uzyskania wstępnego zezwolenia władz lokalnych, przewidzianym przez prawo krajowe - wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z 22 września. Wyrok ten wpisuje się w zwalczanie braków lokalowych i jest ciągiem dalszym wyroku Sądu Apelacyjnego w Paryżu przeciwko dwóm właścicielom paryskich mieszkań, którzy wynajmowali swoje lokale klientom zatrzymującym się przejazdem i na krótki czas bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia władz lokalnych, jak to przewiduje francuski kodeks budownictwa i mieszkalnictwa... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Bilans cyfrowego wspierania przedsiębiorstw
photo
22 września Trybunał Obrachunkowy opublikował raport na temat "Cyfryzacji przemysłu europejskiego", inicjatywy zapoczątkowanej przez Komisję w 2016 roku. Audytorzy podkreślili duże rozbieżności między państwami członkowskimi oraz między dużymi i małymi przedsiębiorstwami. Apelują w szczególności o lepsze wykorzystywanie unijnych funduszy na rzecz rozwoju regionalnego w celu rozkręcenia cyfryzacji oraz o wzmocniony monitoring ze strony Komisji, na przykład tworzenia hubów innowacji cyfrowych mających wspierać przedsiębiorstwa, a w szczególności zachęcać je do przyjęcia łączności szerokopasmowej... Więcej

Europejskie agencje : Operacja przeciwko sprzedaży nielegalnych produktów w darkwebie
photo
22 września amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości i europejska agencja Europol ogłosiły aresztowanie 179 domniemanych sprzedawców opiatów i nielegalnych towarów w darkwebie w Stanach Zjednoczonych i w Europie. W konsekwencji tej wspólnej operacji policja przejęła 5,5 mln euro w gotówce i walutach cyfrowych, 500 kilo opiatów i 60 sztuk broni palnej... Więcej
Więcej

Niemcy : Niemiecki budżet na 2021 rok zrywa z zasadą równowagi budżetowej
photo
23 września niemiecki rząd zaaprobował budżet na 2021 rok zaproponowany przez ministra finansów Olafa Scholza. Wynosi on 413,4 mld euro, w tym 55 mld na inwestycje na rzecz reaktywowania gospodarki. Budżet, który będzie w części sfinansowany z pożyczki w wysokości 96,2 mld euro, zrywa z konstytucyjną regułą, która zakazuje rządowi federalnemu zapożyczania się o więcej niż 0,35% PKB, chyba że większość członków Bundestagu uzna, że mamy do czynienia z wyjątkową, awaryjną sytuacją. Rząd przewiduje powrót do równowagi od 2022 roku... Więcej
Więcej
Niemiecka gospodarka się podnosi
photo
22 września Instytut Badań Ekonomicznych w Monachium (Ifo) opublikował analizę na temat ożywienia niemieckiej gospodarki. Według prognoz w 2020 roku niemieckie PKB skurczy się o 5,2% (wobec wcześniej przewidywanego 6,7%). Ifo przewiduje, że, jeśli nie będzie drugiego lockdownu, to nadrabianie zapóźnień przez niemiecką gospodarkę będzie miało miejsce w IV kwartale 2021 roku, a w 2022 roku będziemy mieć do czynienia ze wzrostem około 1,7%... Więcej
Więcej

Belgia : Powołanie dwóch formatorów kolejnego belgijskiego rządu
photo
23 września król Belgów Filip powierzył zadanie utworzenia belgijskiego rządu po wyborach 26 maja 2019 roku Alexandrowi De Croo (Open Vld) i Paulowi Magnette'owi (PS). 7 partii zaakceptowało syntezę opracowaną przez dwóch preformatorów Egberta Lachaerta (Open Vld) i Connera Rousseau (sp.a). Formatorzy powinni przekazać królowi swój raport "jak najszybciej to możliwe". Partie koalicji nazwanej "Vivaldi" zapowiedziały, iż 1 października chcą zaprezentować swoją umowę rządową w Izbie, w której dysponują większością 87 mandatów na 150... Więcej
Więcej

Francja : Wyniki francuskich wyborów do Senatu
photo
W wyniku częściowych wyborów do Senatu 27 września równowaga w izbie nie uległa zmianie. Może powstać nowy klub wokół ugrupowania Europa Ekologia-Zieloni. Alain Cadec, specjalny doradca Fundacji i przewodniczący Rady Departamentu Côtes d'Armor, został wybrany senatorem... Więcej
Więcej
Podróż na Litwę i Łotwę
photo
28 i 29 września francuski prezydent Emmanuel Macron przebywa z wizytą na Litwie i na Łotwie. Pierwszy dzień spotkań zakończył się wspólną propozycją Francji, Litwy i Łotwy na rzecz "wspólnego mechanizmu ochrony wyborów". Projekt przewiduje wyposażenie UE (na wzór FRONTEX-u i RescEU) w sieć ekspertów ds. europejskiego cyberbezpieczeństwa, którzy mogliby przyjść z pomocą państwom członkowskim, które o nią wystąpią w celu zabezpieczenia wyborów krajowych i europejskich. Inne punkty programu to wizyta u 300 francuskich żołnierzy stacjonujących od lata w Rukli w ramach misji NATO, dyskusje z bałtyckimi przywódcami i z główną postacią białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską o sytuacji na Białorusi... Więcej

Włochy : Redukcja liczby parlamentarzystów i wyniki wyborów regionalnych
photo
W trakcie referendum konstytucyjnego 20 i 21 września włoscy wyborcy przegłosowali zmniejszenie liczby parlamentarzystów (na tak było 69,64%). Liczba parlamentarzystów ma się zmniejszyć z 945 do 600. Co do wyborów regionalnych zorganizowanych w tym samym czasie, Partia Demokratyczna (PD), która rządzi w koalicji z Ruchem 5 Gwiazd, zachowuje trzy regiony (Toskanię, Apulię i Kampanię), a zjednoczony front skrajnej prawicy zachował swoje (Wenecję i Ligurię) oraz zdobył region Marche. Liga zajęła pierwsze miejsce w Dolinie Aosty... Więcej
Więcej

Rumunia : Wyniki wyborów lokalnych
photo
27 września Rumuni udali się do lokali wyborczych, aby odnowić skład wszystkich organów jednostek samorządu terytorialnego. Według sondaży exit polls w Bukareszcie wygrał Nicușor Dan, niezależny kandydat wspierany przez Sojusz Centro-Prawicowy - PNL i USR PLUS (47,2%). Frekwencja na szczeblu krajowym wyniosła 46% i była niższa niż w wyborach w 2016 roku (48,43%). Dla obserwatorów politycznych głosowanie to było testem przed przewidzianymi na 6 grudnia wyborami parlamentarnymi... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Brexit bez umowy dużo kosztowałby Brytyjczyków
photo
22 września centrum badań UK in a changing Europe opublikowało raport na temat skutków brexitu bez umowy, w którym oceniono, że byłby on dla brytyjskiej gospodarki trzy razy bardziej kosztowny niż pandemia COVID-19. W raporcie wskazano na krótkoterminowe perturbacje, takie jak opóźnienia związane z cłami. Ale to, czego należy obawiać się przede wszystkim, to skutki długoterminowe. Studium przewiduje koszt około 5,7% PKB w ciągu 15 lat. Raport ukazał się w kontekście zablokowanych negocjacji z UE. Powodem jest zwłaszcza projekt ustawy o rynku wewnętrznym, który narusza umowę o wyjściu podpisaną w październiku 2019 roku... Więcej
Więcej
Brexit bez umowy wywoła duże perturbacje w przepływie towarów
photo
23 wrześnie minister stanu Michael Gove zaprezentował przed brytyjskim parlamentem różne planowane przez rząd scenariusze po zakończeniu okresu przejściowego z Unią Europejską. Uprzedza, że na brexit bez umowy przygotowanych jest 50 do 70% wielkich przedsiębiorstw i jedynie 20 do 40% małych. Konsekwencją tego stanu będzie zmniejszenie drogowego ruchu towarowego między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem o 60 do 80% w stosunku do styczniowej normy. Ciężarówki, które nie przeszły niezbędnych formalności, mogą blokować inne i spowodować kolejki "w Kent sięgające do 7 000 ciężarówek"... Więcej
Więcej

Białoruś : Unia odmawia uznania Aleksandra Łukaszenki za prezydenta
photo
24 września Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell zareagował na "zaprzysiężenie", które miało miejsce w Mińsku 23 września, oświadczając, że "ceremonia ta i nowy mandat, którego domaga się Aleksander Łukaszenka nie mają żadnej legitymacji demokratycznej". Deklaracja ta jest konsekwencją białoruskich wyborów prezydenckich 9 sierpnia, których wyniki nie zostały uznane przez Unię Europejską i dużą część białoruskiej populacji, która co niedziela manifestuje... Więcej
Litwa, Polska i Rumunia prezentują plan pomocy dla demokratycznej Białorusi
photo
21 września litewski prezydent Gitanas Nausėda upublicznił plan pomocy gospodarczej przygotowany wraz z Polską i Rumunią, żeby pomóc "demokratycznej Białorusi". Trzy kraje proponują preferencyjny system handlowy między Unią Europejska i Białorusią; możliwość, by Białorusini wjeżdżali do Unii bez wiz i wsparcie dla akcesji tego kraju do WTO. Plan ten zostanie zaprezentowany przez Litwę, Polskę i Rumunię europejskim partnerom podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 1 i 2 października... Więcej

Szwajcaria : Wyniki referendum w sprawie inicjatywy ludowej "Na rzecz umiarkowanej imigracji"
photo
27 września szwajcarscy obywatele odrzucili inicjatywę ludową zorganizowaną przez Demokratyczną Unię Centrum (UDC) i zatytułowaną "Na rzecz umiarkowanej imigracji" (61,7% zagłosowało przeciw). Tego samego dnia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wyraziła zadowolenie z wyników i oświadczyła, że czeka, aż szwajcarska Rada Federalna podejmie kroki, żeby podpisać i ratyfikować wynegocjowaną w 2018 roku z Unią Europejską Umowę o ramach instytucjonalnych... Więcej
Więcej | Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Trybunał zajął się sprawą Polska versus jeden z jej sędziów
photo
21 września Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do Polski o jej opinię w sprawie wytoczonej naszemu krajowi przez polskiego sędzię Igora Tuleyę, jeden z najbardziej krytycznych głosów wobec rządowych reform sądownictwa, które wzmocniły kontrolę egzekutywy i legislatywy na władzą sądowniczą oraz umożliwiły karanie sędziów za ich decyzje na sali sądowej. Igor Tuleya wniósł swoją skargę w kwietniu 2019 roku i powołuje się na fakt, że 7 wszczętych przeciw niemu procedur dyscyplinarnych splamiło jego reputację. W czerwcu Międzynarodowa Komisja Prawników zaapelowała o zamknięcie procedur przeciwko Tuleyi... Więcej
Więcej

Armenia : Napięcia w regionie Górskiego Karabachu
photo
27 września w separatystycznym regionie Górskiego Karabachu wybuchły walki między Armenią i Azerbejdżanem. Prowizoryczny bilans to 95 zabitych. Górski Karabach ogłosił generalną mobilizację męskiej populacji. Armenia i Azerbejdżan wprowadziły stan wojenny. W latach 1988-1994 konflikt zbrojny w tym separatystycznym regionie przyczynił się do śmierci 30 000 osób i spowodował 1,5-milionową falę uchodźców. 28 września Armenia zwróciła się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o środki tymczasowe wobec Azerbejdżanu. Wysoki Przedstawiciel Unii Josep Borrell rozmawiał z armeńskim oraz azerskim ministrem spraw zagranicznych i 29 września zaapelował o wstrzymanie się od zewnętrznych ingerencji i o powstrzymanie starć... Więcej
Więcej | Więcej

Opracowania/raporty : Intensyfikacja walki z COVID-em
photo
24 września Komisja zwróciła się do państw członkowskich o zintensyfikowanie walki z COVID-19, opierając się na konkluzjach raportu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób opublikowanego tego samego dnia. Uprzedza ona państwa przed wzrostem poziomu zakażeń. Na szczeblu europejskim poziom odporności nie przekracza 15%. Komisja wzywa, by w oczekiwaniu na szczepionkę zwielokrotnić testy, poprawić namierzanie kontaktów, poprawić dostęp do odzieży ochronnej i leków oraz wzmocnić wydolność szpitali... Więcej
Więcej
Wzrost konsumpcji narkotyków
photo
W raporcie opublikowanym 22 września przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) zwrócono uwagę, że konsumpcja i produkcja narkotyków w Europie rozrasta się i dywersyfikuje. Konsumpcja marihuany przeważa nad konsumpcją takich narkotyków jak MDMA i kokaina. Okres lockdownu sprzyjał rozwojowi sprzedaży domowej, w mediach społecznościowych i w darknecie. Wzrosła także konsumpcja opioidów wśród osób powyżej 50. roku życia... Więcej

Kultura : Festiwal PHotoESPAÑA w Madrycie
photo
Od 29 września do 9 stycznia festiwal PHotoESPAÑA prezentuje w Madrycie ostatnie tendencje w sztuce fotografii. Zaprezentowano w szczególności wystawy "Foto No Foto" i "Lee Friedlander", ale planowana jest także projekcja na świeżym powietrzu zatytułowana "Ondulación en sombra", która koncentruje się na metaforycznej potędze obszarów przyrodniczych niedostępnych dla człowieka... Więcej
Więcej
Romaeuropa Festival 2020
photo
Do 22 listopada trwa 35. edycja Festiwalu Romaeuropa poświęconego włoskiej sztuce współczesnej. W programie 62 wydarzenia od przedstawień teatralnych, przez spektakle taneczne, po projekcje filmowe w 14 lokalizacjach. W tym roku oferta festiwalu wzbogacona jest o sekcję online, obejmującą 40 wydarzeń pomyślanych specjalnie z myślą o internecie... Więcej
Więcej
Festiwal Świateł w Berlinie
photo
Od 2 do 4 października Festiwal Świateł w Berlinie powraca w specjalnym wydaniu, by uczcić Dzień Jedności Niemiec 3 października. W programie 90 spektakli świetlnych w 86 miejscach w stolicy, które będzie można podziwiać od godziny 20 do 6 rano... Więcej
Więcej
"Zatrute źródło" Jerzego Kaliny w Warszawie
photo
Do 8 listopada Dziedziniec Główny Muzeum Narodowego w Warszawie przekształcony został w przestrzeń ekspozycyjną, żeby przyjąć rzeźbę Jana Pawła II autorstwa współczesnego artysty Jerzego Kaliny. Instalacja upamiętnia stulecie narodzin papieża, ważnej postaci w historii Polski... Więcej
Więcej
Biała Noc w Paryżu
photo
3 października w Paryżu odbędzie się Biała Noc. Przez jedną noc zwiedzający będą mogli odkrywać miasto - prestiżowe lokalizacje ze szczególnym oświetleniem, którego tematem będzie współczesna sztuka. Z tej okazji wiele muzeów i instytucji kulturalnych będzie bezpłatnie czynnych przez całą noc... Więcej
Więcej
"Rembrandt: portret mężczyzny" w Pradze
photo
Do 31 stycznia 2021 roku Galeria Narodowa w Pradze prezentuje we współpracy z Wallraf-Richartz - Muzeum w Kolonii wystawę poświęconą malarzowi Rembrandtowi Van Rijn. Wystawiono setkę dzieł wypożyczonych przez muzea oraz galerie regionalne i międzynarodowe... Więcej
Więcej

27wrz.
27-28 września

Wideokonferencja ministrów energii krajów G20

28wrz.
28 września

Wideokonferencja ministrów transportu, telekomunikacji i energii

Nieformalna wideokonferencja ministrów turystyki

29wrz.
29 września

Bruksela

Rada ds. Konkurencyjności

Berlin

Nieformalna Rada dotycząca rozwoju

30wrz.
30 września - 1 października

Berlin

Nieformalna Rada ds. Środowiska

1paź.
1-2 października

Bruksela

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej

3paź.
3 października

Dzień Jedności Niemiec

5paź.
5 października

Luksemburg

Eurogrupa

Berlin

Nieformalne posiedzenie ministrów energii

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020