Biuletyn n°906

Open panel Open panel
Biuletyn n°906
Biuletyn
wtorek, 6 października 2020
numer 906
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Po sfałszowanych wyborach 9 sierpnia trwają protesty i represje. Nieuznawanego przez Europejczyków Aleksandra Łukaszenkę kusi władza "sułtańska" i szuka on swojego ratunku po części w Rosji i w Chinach. Unia Europejska, które zdecydowała się nałożyć sankcje przeciwko reżimowi, musi działać, aby nie zostawić narodu sam na sam z jego autokratą.
Więcej
Fundacja : "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2020"
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" (wydanie 2020) - dostępne jest po francusku w wersji drukowanej, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B. A w wersji elektronicznej dostępne jest po francusku i po angielsku. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów (w tym nowej szefowej Prokuratury Europejskiej Laury Codruty Kövesi), oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła. Możecie ją zamówić na naszej stronie... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich 9 sierpnia białoruski naród protestuje przeciwko pozostaniu Aleksandra Łukaszenki u władzy. Podczas gdy opozycyjna kandydatka Swiatłana Cichanouska (przebywająca na uchodźstwie na Litwie) spotkała się z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem i jednocześnie trwają aresztowania opozycjonistów oraz przemoc policji, Unia Europejska podjęła decyzję o ukaraniu przywódców reżimu i wzywa do dialogu politycznego. Fundacja proponuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw pozwalające prześledzić ten kryzys... Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Podczas gdy pandemia nadal jest w Europie obecna, 27 państw członkowskich Unii Europejskiej próbuje określić warunki utrzymania aktywności społecznej i gospodarczej. Fundacja proponuje Państwu syntezę obowiązujących instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To niezbędne do zrozumienia sytuacji, regularnie aktualizowane źródło... Więcej

Rada Europejska : Konkluzje Rady Europejskiej
photo
1 i 2 października szefowie państw i rządów zaapelowali do Turcji o zaprzestanie odwiertów na cypryjskich i greckich wodach oraz zadeklarowali gotowość wykorzystania "wszystkich instrumentów i wszystkich opcji". Podjęli decyzję o sankcjach przeciwko 40 osobom odpowiadającym za represje na Białorusi. Wyrazili swoje "zaniepokojenie" sytuacją praw człowieka w Hongkongu i sytuacją mniejszości w Chinach oraz zaapelowali o natychmiastowe zawieszenie broni między Armenią i Azerbejdżanem. Poza tym, dyskutowali o wnioskach z pandemii i jej wpływie na polityki Unii oraz podkreślili konieczność wzmocnienia rynku wewnętrznego i polityki przemysłowej... Więcej

Komisja : Plan działania na rzecz poprawienia unii celnej
photo
28 września Komisja zainicjowała nowy plan działania służący wzmocnieniu skuteczności unii celnej. Plan koncentruje się na zarządzaniu ryzykami, zarządzaniu handlem elektronicznym, promowaniu zgodności i lepszej koordynacji między krajami. Zalecenia obejmują stworzenie nowej sieci do zbierania, analizowania i dzielenia się danymi celnymi, przepisy dotyczące zwalczania oszustw celnych i podatkowych w handlu elektronicznym, a także lepsze instrumenty na rzecz współpracy między różnymi władzami celnymi... Więcej
Europejska przestrzeń badawcza
photo
30 września Komisja zaprezentowała swoje cele na rzecz reaktywowania utworzonej w 2000 roku Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Chce osadzić transformację ekologiczną i cyfrową w polityce badań i innowacji państw członkowskich. Komisja chce też zwiększyć współpracę wewnątrzeuropejską. Dlatego ustala cel, jakim jest przeznaczanie 5% krajowych środków publicznych na wspólne programy, i zwraca się do państw pozostających w tyle za średnią unijną o zwiększenie wydatków publicznych na badania i rozwój o 50%... Więcej
Więcej
Utworzenie europejskiego obszaru edukacji
photo
30 września Komisja ujawniła swój plan na rzecz utworzenie europejskiego obszaru edukacji do 2025 roku. Chce zdynamizować edukację transgraniczną, promować równość płci, inkluzję i różnorodność, umożliwić lepsze zrozumienie zmian klimatycznych i wzbogacić wymiar cyfrowy systemów edukacyjnych państw członkowskich. Komisja proponuje także plan działania w zakresie edukacji cyfrowej na lata 2021-2027... Więcej
Więcej | Więcej
Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem
photo
1 października Komisja skierowała do brytyjskiego rząd list z wezwaniem do usunięcia uchybienia w związku z podtrzymaniem jego projektu ustawy o rynku wewnętrznym, który Komisja ocenia jako naruszenie umowy o wyjściu z Unii. Zjednoczone Królestwo ma miesiąc, aby odpowiedzieć na to wezwanie. 2 października główny negocjator Michel Barnier odnotował kolejne postępy dotyczące koordynacji w zakresie bezpieczeństwa socjalnego, praw podstawowych i bezpieczeństwa lotniczego. Jednakże zwrócił uwagę na "poważne rozbieżności w tematach dużej wagi", takich jak rybołówstwo, pomoc państwa, zarządzanie umową i kwestie poszanowania porozumienia o wyjściu. Podczas rozmowy telefonicznej 3 października przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i brytyjski premier Boris Johnson uzgodnili intensywną współpracę, żeby, "jeśli to możliwe", osiągnąć porozumienie... Więcej
Więcej | Więcej

Parlament : Przesłuchania kandydatów na stanowisko komisarza
photo
2 października Mairead McGuinness, desygnowana na komisarz ds. usług finansowych, została przesłuchana przez Komisję Spraw Gospodarczych i Monetarnych Parlamentu. Tego samego dnia wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Valdis Dombrovskis, który będzie również odpowiadał za handel, został przesłuchany przez parlamentarną Komisję Handlu Międzynarodowego. Powołanie komisarzy musi zostać zaaprobowane podczas sesji plenarnej Parlamentu (7 października)... Więcej
Więcej |
Dyskusje o szczegółach unijnego budżetu
photo
5 października europosłowie stwierdzili, że propozycja Rady w sprawie uwarunkowania środków z unijnego budżetu i z planu odbudowy poszanowaniem praworządności nie idzie wystarczająco daleko. Oceniają, że projekt ten "nie stworzył (...) instrumentu, który mógłby być kiedykolwiek uruchomiony w praktyce". Tego samego dnia odbył się 6. cykl negocjacji na temat wieloletnich ram finansowych między Radą i Parlamentem. Zdaniem negocjatorów Parlamentu nie doszło do przełomu, zwłaszcza w kwestii uzupełnień do 15 flagowych programów UE... Więcej

Rada : Rada na temat konkurencyjności, badań i innowacji
photo
29 września ministrowie ds. konkurencyjności przyjęli program badań i innowacji Horyzont Europa na lata 2021-2027. Program ma pomóc Europie osiągnąć jej cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, wzmacniając jednocześnie konkurencyjność i wzrost Unii Europejskiej... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów ds. turystyki
photo
W trakcie wideokonferencji 28 września ministrowie turystyki zaapelowali o lepszą koordynację w zakresie ograniczeń podróży w ramach Unii i zwrócili się o zrezygnowanie z przedłużania kwarantanny po pierwszym negatywnym teście. Ogłosili, że chcą towarzyszyć przemysłowi turystyki (który zatrudnia ponad 12% europejskiej populacji) w jego transformacji po covidzie... Więcej
Prawa pasażerów kolejowych
photo
1 października Rada i Parlament Europejski osiągnęły prowizoryczne porozumienie w sprawie reformy praw pasażerów linii kolejowych. Reforma ta powinna sprawić, że firmy przewozu kolejowego poprawią dostęp do swoich usług dla pasażerów o ograniczonej mobilności. W poszanowaniu Zielonego Ładu dla Europy wzmocniona zostanie możliwość zabrania do pociągu roweru. Mają też zostać wprowadzone jednolite bilety, żeby uprościć podróż z przesiadkami. Uproszczony ma również zostać zwrot biletów. To nieformalne porozumienie powinno zostać wkrótce przyjęte przez Radę... Więcej
Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
19 ministrów Eurogrupy, obradujących w trakcie wideokonferencji 5 października, dyskutowało o priorytetach w krajowych planach odbudowy. Ministrowie podjęli decyzję o poparciu kandydatury Holendra Franka Eldersona do zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Zapowiedzieli, iż chcą uniknąć sytuacji, w której kryzys sanitarny jeszcze bardziej pogłębia różnice między 19 gospodarkami, omówili też projekt cyfrowego euro i podsumowali zmiany kursowe... Więcej

Dyplomacja : Starcia w regionie Górskiego Karabachu
photo
Według prowizorycznego bilansu, starcia między Armenią i Azerbejdżanem, które rozpoczęły się 27 września w związku z separatystycznym regionem Górskiego Karabachu (zamieszkanym przez ormiańską większość), kosztowały życie ponad 100 osób. 29 września ormiański rząd oskarżył Turcję o zestrzelenie jednego z jej samolotów (co wspierająca Azerbejdżan Ankara zdementowała). Francja, Stany Zjednoczone i Rosja, które współprzewodniczą Grupie Mińskiej OBWE, zaapelowały o zakończenie starć i zaproponowały mediacje. Rada Europejska wezwała do "natychmiastowego" zakończenia aktów wrogości. Armenia zadeklarowała otwartość na rozmowy o rozejmie. Azerbejdżan ze swojej strony oświadczył, że negocjacje będą możliwe, jeśli Armenia zaprezentuje plan wycofania ormiańskich żołnierzy z Górskiego Karabachu i publicznie przeprosi... Więcej
Więcej | Więcej

EBC : Ku cyfrowemu euro
photo
2 października Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił, że rozpoczyna półroczne testy emisji cyfrowego euro, które będzie istnieć równolegle do gotówki, którą EBC będzie emitować "w każdym wypadku". Inicjatywa ta ma miejsce na tle silnego spadku korzystania z gotówki w strefie euro z powodu kryzysu sanitarnego... Więcej

Europejskie agencje : Prokuratura Europejska zaczyna działać
photo
28 września w Trybunale Sprawiedliwości odbyło się inauguracyjne posiedzenie Prokuratury Europejskiej. Ten niezależny organ będzie miał za zadanie dochodzenie, ściganie i stawianie przed sądem autorów przestępstw naruszających interesy finansowe Unii. W trakcie posiedzenia szefowa Prokuratury Laura Codruţa Kövesi, a także 22 europejskich prokuratorów uroczyście zobowiązali się do przestrzegania obowiązków wynikających z pełnionych przez nich funkcji i do zachowania niezależności... Więcej

Niemcy : 30. rocznica zjednoczenia
photo
3 października Niemcy świętowały 30. rocznicę zjednoczenia. W przemówieniu wygłoszonym w Poczdamie prezydent Frank-Walter Steinmeier wychwalał Niemcy, nową tożsamość kraju zjednoczonego "w wolności i w różnorodności" oraz podkreślił, że jedność Niemiec "musi się zawsze określać w kontekście europejskim!"... Więcej
Więcej | Więcej

Belgia : Nowy rząd
photo
Po 662 dniach bez rządu po wyborach parlamentarnych 26 maja 2019 roku, 1 października Belgia podarowała sobie rząd złożony z 7 partii, kierowany przez Alexandra De Croo (Open VLD). Koalicja nazywana "Vivaldi" obejmuje flamandzkich i francuskojęzycznych liberałów, socjalistów i ekologów, a także flamandzkich chadeków. Dotychczasowa premier Sophie Wilmès została pierwszą kobietą na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Rząd, który 3 października uzyskał od Izby Deputowanych wotum zaufania, jest parytetowy - składa się z 10 mężczyzn i 10 kobiet... Więcej
Więcej

Bułgaria : Akcesja do unii bankowej
photo
1 października Bułgarski Bank Narodowy (BNB) ogłosił, że Bułgaria przystępuje do europejskiej unii bankowej. Udział w niej stał się koniecznością po tym, jak w lipcu kraj ten przystąpił do europejskiego mechanizmu kursowego ERM II (to obowiązkowy etap na drodze do waluty euro). Bułgarska lewa ma stały kurs w stosunku do jednolitej europejskiej waluty od 1999 roku... Więcej
Więcej

Hiszpania : Usunięcie z urzędu premiera Katalonii Quima Torry
photo
28 września separatystyczny premier hiszpańskiego regionu Katalonii Quim Torra został usunięty z urzędu przez hiszpański Sąd Najwyższy. W grudniu 2019 roku Torra został skazany na półtoraroczny zakaz sprawowania urzędów publicznych. Krótko przed wyborami parlamentarnymi w kwietniu 2019 roku zawiesił na fasadzie siedziby regionalnego rządu symbole uważane za separatystyczne i odmówił ich zdjęcia, pomimo wniosków hiszpańskiej komisji wyborczej. Tymczasowo, do kolejnych wyborów regionalnych przewidzianych na luty 2021 roku, rządy sprawować będzie wicepremier katalońskiego rządu Pere Aragoes... Więcej
Więcej

Francja : Referendum w Nowej Kaledonii
photo
Podczas referendum zorganizowanego 4 października w Nowej Kaledonii wyborcy odrzucili niepodległość 53,26% głosów. To 2. referendum zorganizowane w tej sprawie na archipelagu, w terytorium zamorskim o szczególnym statusie. Umowa podpisana w 1988 roku, po okresie zamieszek, przewiduje 3. referendum w sprawie niepodległości w przypadku negatywnego wyniku w dwóch pierwszych głosowaniach. W 2018 roku za pozostaniem w państwie francuskim padło 56,7% głosów... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Ustawa o rynku wewnętrznym przechodzi przez 3. czytanie
photo
29 września projekt ustawy o rynku wewnętrznym został zaaprobowany przez Izbę Gmin w 3. czytaniu (340 głosów za, 256 przeciw). Ta kontrowersyjna ustawa, która narusza umowę o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej podpisaną w październiku 2019 roku, teraz ma zostać rozpatrzona przez Izbę Lordów. 1 października Komisja Europejska skierowała do brytyjskiego rządu wezwanie, żeby ten przestrzegał swoich zobowiązań... Więcej
Więcej

Rada Europy : Raport na temat zapobiegania korupcji we Francji
photo
W raporcie opublikowanym 1 października Grupa Państw przeciwko Korupcji w ramach Rady Europy (GRECO) ocenia kroki podjęte przez francuskie władze, aby wdrożyć zalecenia sformułowane w 2018 roku, dotyczące zapobiegania korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów. Choć GRECO stwierdziło pewne postępy, takie jak kontrola kosztów mandatu senatora, mechanizm zarządzania konfliktami interesów i rozporządzenie w sprawie prezentów w obu izbach, niektóre rekomendacje cały czas nie zostały w ogóle wdrożone lub wdrożono je częściowo. A pierwszy raport na ten temat przyjęto już ponad 6 lat temu, w 2013 roku... Więcej
Więcej

NATO : Mechanizm odprężenia na Morzu Śródziemnym
photo
1 października, po serii posiedzeń z greckimi i tureckimi przedstawicielami wojskowymi w siedzibie NATO ustanowiono dwustronny mechanizm odprężenia na morzu i w powietrzu. Dwa kraje wyraziły wolę wznowienia negocjacji, aby uregulować swoje spory dotyczące wytyczenia ich stref morskich... Więcej
Więcej

Eurostat : Oszczędności gospodarstw domowych na historycznie wysokim poziomie
photo
Według szacunków Eurostatu opublikowanych 2 października, w II kwartale 2020 roku oszczędności gospodarstw w strefie euro osiągnęły rekordowy poziom 24,6% (wobec 16,6% w I kwartale). Tłumaczą to w szczególności spadki wydatków na konsumpcję (-12,6%) i dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych brutto (-3,3%) wywołane kryzysem sanitarnym. Stopa inwestycji gospodarstw domowych wyniosła 7,9%. W obu przypadkach mówimy o poziomach, jakich nie osiągnięto nigdy od czasu wprowadzenia euro... Więcej
Wzrost stopy bezrobocia
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 1 października w sierpniu wzrosła stopa bezrobocia. Wyniosła 7,4% w Unii Europejskiej i 8,1% w strefie euro... Więcej
Więcej
Kolejny spadek inflacji we wrześniu
photo
We wrześniu roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła -0,3% (po spadku o 0,2% w sierpniu) - wynika z szybkich oszacowań opublikowanych 2 października przez Eurostat. Jednak inflacja waha się w zależności od kraju - od -2,3% w Grecji do +1,5% na Słowacji... Więcej

Opracowania/raporty : Pierwszy raport na temat praworządności
photo
30 września Komisja opublikowała swój pierwszy raport na temat sytuacji praworządności w Unii, skoncentrowany na 4 punktach: systemie sądownictwa, walce z korupcją, równowadze władz, wolności i pluralizmie mediów. Choć normy w zakresie państwa prawa stoją na wysokim poziomie, sytuacja w niektórych państwach jest niepokojąca (w tym w Polsce i na Węgrzech, gdzie jest przedmiotem procedury z tytułu naruszenia traktatów, ale również w Bułgarii). Komisja ostrzega przed nadmiernym sięganiem po przyspieszoną ścieżkę legislacyjną, przed naciskami politycznymi na media i przed nieskutecznością dochodzeń w sprawie aktów korupcji na wysokim szczeblu w wielu państwach... Więcej
Raport oceniający środki antyterrorystyczne
photo
30 września Komisja opublikowała raport oceniający transpozycję przez państwa członkowskie unijnej dyrektywy w sprawie zwalczania terroryzmu. W raporcie tym stwierdzono, że krajowa transpozycja tych instrumentów jest ogólnie niesatysfakcjonująca. Niemniej, Komisja wskazuje na rozbieżności między państwami, zwłaszcza odnośnie penalizacji przestępstw terrorystycznych czy sankcji za finansowanie terroryzmu... Więcej
Raport PISA na temat dostępu do technologii w szkołach
photo
29 września OECD opublikowało raport PISA na temat edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do zasobów cyfrowych. W raporcie stwierdzono, że w 2018 na każdego ucznia w wieku 15 lat przypadał "średnio" blisko jeden komputer do celów edukacyjnych, ale w krajach utrzymują się poważne nierówności między placówkami uprzywilejowanymi i tymi w gorszej sytuacji. W raporcie przypomniano o znaczeniu utrzymania wysokich inwestycji w edukację i o traktowaniu w sposób priorytetowy zmniejszania nierówności w dostępie do informatyki, która w kontekście pandemii pozwoliła kontynuować nauczanie na odległość... Więcej
Więcej
Negatywne skutki brexitu dla londyńskiego City
photo
1 października firma Ernst & Young opublikowała opracowanie na temat negatywnych skutków brexitu dla sektora finansów w Zjednoczonym Królestwie. Według tego dokumentu od 2016 roku ze Zjednoczonego Królestwa do Unii przeniesiono ponad 7 500 miejsc pracy w finansach, a 24 spółki finansowe oświadczyły, że przeniosą aktywa ze Zjednoczonego Królestwa do Unii (chodzi o około 1 200 mld funtów). Na delokalizacji miejsc pracy i kapitałów skorzystał głównie Dublin, Luksemburg, Frankfurt i Paryż... Więcej
Więcej

Kultura : Emocje Beethovena w Wiedniu
photo
Z okazji 250. rocznicy urodzin Ludwiga van Beethovena Kunsthistorisches Museum w Wiedniu organizuje do 24 stycznia 2021 roku wystawę, która miesza malarstwo, rzeźbę, wideo i muzykę, żeby pokazać życie tego kompozytora, który spędził w austriackiej stolicy 35 lat, i poeksperymentować z jego twórczością, odwołując się do wszystkich zmysłów... Więcej
Więcej
Olmekowie w Muzeum Quai Branly-Jacques Chirac w Paryżu
photo
Od 9 października do 15 lipca 2021 roku w Muzeum Quai Branly-Jacques Chirac w Paryżu czynna będzie wystawa "Olmekowie i kultury Zatoki Meksykańskiej". Uhonorowano na niej kulturę olmecką, a także kultury prekolumbijskie Zatoki Meksykańskiej. Pokazanych zostanie blisko 300 obiektów pochodzących z misji archeologicznych zorganizowanych na przestrzeni ponad 100 lat, z czego niektóre wystawione zostaną poza Meksykiem po raz pierwszy... Więcej
Sztuka kwarantanny w Madrycie
photo
Od 6 października do 13 grudnia Muzeum Thyssen-Bornemisza gości "Jak lekko kroczyć?" - zespół projektów artystycznych stworzonych w trakcie kwarantanny i zrealizowanych z użyciem minimalnych środków. Co tydzień prezentowane będą dzieła od fotografii, przez rysunek i rzeźbę, po wideo... Więcej
Więcej
Sztuka i światło w Cork
photo
Od 7 października do 29 listopada Crawford Art Gallery w Cork doprowadza do spotkania nauki i sztuki na wystawie "Niewidzialne światło" na temat widma elektromagnetycznego. Człowiek naturalnie widzi tylko jedną z siedmiu stref widma elektromagnetycznego. Tymczasem ekspozycja śledzi okiem artysty historię technik, które pozwoliły uczynić widzialnym to, co niewidzialne... Więcej
Więcej
Muzyka barokowa w Neapolu
photo
Do 7 listopada w Neapolu trwa 5. Festiwal Muzyki Barokowej Sicut Sagittae. W programie koncerty XVII-wiecznej muzyki, zwłaszcza "Motet na dwa różne głosy" pod batutą Angelo Trancone czy "Domenico Scarlatti - kantaty i sonaty"... Więcej
Więcej
Warszawski Festiwal Filmowy
photo
Od 9 do 18 października odbywa się 36. Warszawski Festiwal Filmowy. W programie ponad 180 filmów pozwalających odkryć ostatnie tendencje w światowym kinie... Więcej
Więcej

5paź.
5 października

Luksemburg

Eurogrupa

5paź.
5-8 października

Bruksela

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

6paź.
6 października

Wideokonferencja ministrów gospodarki i finansów

Bruksela

Szczyt UE-Ukraina

8paź.
8 października

Wideokonferencja ministrów spraw wewnętrznych

9paź.
9 października

Wideokonferencja ministrów sprawiedliwości

11paź.
11 października

Litwa

Wybory parlamentarne (I tura)

12paź.
12 października

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°913
"Europejczycy nauczyli się, że powinni zbudować swoją strategiczną autonomię"
Opublikowany 23/11/2020
Biuletyn n°912
Zrozumieć nowy pakt o migracji i azylu
Opublikowany 16/11/2020
Biuletyn n°911
Europejskie fundusze państwowe - orientujmy oszczędności Europejczyków ku ich rozwijającym się przedsiębiorstwom
Opublikowany 09/11/2020
Biuletyn n°910
Amerykańskie wybory: Europo, co zrobić z Ameryką?
Opublikowany 02/11/2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020