Biuletyn n°921

Open panel Open panel
Biuletyn n°921
Biuletyn
wtorek, 2 lutego 2021
numer 921
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Europejskie mocarstwo, pomimo swojej niekompletności (ma bardziej wymiar gospodarczy i prawny niż dyplomatyczny i militarny) istnieje i coraz bardziej uznaje się za takie oraz bierze na siebie tę rolę. Dzisiaj określenie "strategiczna autonomia" stanowi podstawę europejskiego konsensusu, który od teraz nabiera kształtu.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Czy Europa będzie potrafiła strzec swoich granic?
photo
Obwarowany ścisłymi przepisami prawnymi w zakresie poszanowania praw człowieka Frontex może uwiarygodnić europejską chęć wyprowadzenia Unii z naiwności, do jakiej skłania ją jej naturalna szczodrość, rozpoczynając od nadania konkretnego wymiaru jej granicom zewnętrznym, które w dużym stopniu determinują jej tożsamość i poczucie przynależności, którego jej jeszcze brakuje - ocenia Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Fundacja : Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Ponownie rośnie liczba przypadków COVID-19 i rozwija się szereg bardziej zjadliwych szczepów wirusa. Tymczasem państwa członkowskie przedłużają i wzmacniają środki sanitarne oraz próbują przyspieszyć kampanie szczepień. Francja zawiesiła podróże z i do krajów unijnych, które nie są niezbędne, Niemcy zakazują wjazdu na swoje terytorium podróżnym z wielu krajów, a Portugalia zamyka granice. Fundacja proponuje Państwu syntezę obowiązujących instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To niezbędne do zrozumienia sytuacji, regularnie aktualizowane źródło... Więcej

Komisja : Zielone światło dla paneuropejskiego projektu innowacyjnych baterii
photo
26 stycznia Komisja zaaprobowała wspólne subwencje 12 państw członkowskich w wysokości 2,9 mld euro na ogólnoeuropejski projekt badawczy w zakresie innowacyjnych baterii. Uwzględniając inwestycje prywatne, łączne inwestycje w ten projekt (angażujący 42 przedsiębiorstwa) wyniosą ponad 12 mld euro. Projekt został zainicjowany w 2017 roku przez Europejski Sojusz na rzecz Baterii w celu konkurowania z azjatyckim monopolem na rynku... Więcej
Więcej
Przedłużenie okresu obowiązywania tymczasowych ram pomocy państwa
photo
28 stycznia Komisja zdecydowała o przedłużeniu do 31 grudnia okresu obowiązywania tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych 19 marca 2020, aby wesprzeć gospodarkę w związku z pandemią koronawirusa. Środek ten pozwala w szczególności na podwojenie górnego limitu pomocy i przekształcenie instrumentów zwrotnych w bezpośrednie dotacje... Więcej
Mechanizm udzielania pozwoleń na wywóz i dostawy szczepionek
photo
29 stycznia Komisja przyjęła "ograniczony i ukierunkowany system" wprowadzający wymóg uzyskania wydawanych przez państwa członkowskie pozwoleń na wywóz wszelkich szczepionek przeciwko COVID-19 produkowanych przez laboratoria, które podpisały z Unią z wyprzedzeniem umowy zakupu. Celem jest większa przejrzystość w zakresie produkcji i dystrybucji szczepionek. 1 lutego niemieckie laboratorium BioNTech ogłosiło przyspieszenie dostaw dla Unii Europejskiej, obiecując do 75 mln dodatkowych dawek w II kwartale. 31 stycznia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że AstraZeneca ma dostarczyć Unii w I kwartale o 9 mln dawek więcej, czyli łącznie 40 mln dawek... Więcej
Więcej | Więcej
Zielone światło dla szczepionki AstraZeneci
photo
29 stycznia Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała dopuszczenie do obrotu szczepionki AstraZeneci na COVID-19 w przypadku osób powyżej 18. roku życia. To 3. dopuszczona szczepionka po tych Pfizera/BioNtech i Moderny. Wcześniej tego samego dnia Komisja opublikowała podpisaną w sierpniu umowę na dostawę 300 mln dawek z opcją dodatkowych 100 mln dawek. Publikacja jest konsekwencją sporu między Komisją i tym laboratorium w kwestii opóźnienia przewidzianych dostaw... Więcej
Więcej
Państwo prawa: nowe ostrzeżenie dla Polski
photo
27 stycznia Komisja skierowała do Polski dodatkową uzasadnioną opinię, oceniając jako "niewystarczającą" jej odpowiedź w sprawie wszczętej w kwietniu 2020 roku procedury o uchybienie zobowiązaniom w związku z jedną z polskich reform wymiaru sprawiedliwości. Komisja uważa, że Polska naruszyła unijne prawo, zezwalając na podejmowanie decyzji w sprawie sędziów Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której bezstronność jest kwestionowana. Polska ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi, w przeciwnym wypadku Komisja może się zwrócić do Trybunału Sprawiedliwości... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych
photo
28 stycznia ministrowie spraw wewnętrznych dyskutowali o propozycji Paktu o migracji i azylu. Podkreślali konieczność wzmocnienia współpracy oraz dialogu z krajami trzecimi pochodzenia i tranzytu, zwiększenia zasobów Frontexu, żeby utrzymać kontrolę na granicach, i zachowania strefy Schengen... Więcej
Posiedzenie ministrów sprawiedliwości
photo
W trakcie posiedzenia 29 stycznia ministrowie sprawiedliwości przypomnieli o potrzebie rozbudowania ochrony szczególnie narażonych osób dorosłych i zwalczania przestępczości medycznej. Wezwali do ratyfikacji Konwencji Haskiej o Ochronie Dorosłych z 2020 roku i Konwencji Medicrime Rady Europy z 2010, która penalizuje sprzedaż nielegalnych i podrobionych leków... Więcej
Aktualizacja listy krajów trzecich bez ograniczeń w podróżach
photo
28 stycznia Rada uaktualniła listę krajów trzecich, w stosunku do których nie stosuje się restrykcji dotyczących podróży do Unii. Z listy usunięto Japonię. Pozostaje na niej 6 krajów: Australia, Nowa Zelandia, Rwanda, Singapur, Korea Południowa, Tajlandia, a także Chiny (z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności)... Więcej

Dyplomacja : Zwiększenie budżetu na pomoc humanitarną
photo
26 stycznia Komisja przyjęła unijny budżet pomocy humanitarnej na rok 2021. Opiewa on na 1,4 mld euro, co stanowi wzrost o 60% w stosunku do roku ubiegłego. 505 mln euro zarezerwowano dla Afryki, 385 mln dla Środkowego Wschodu, a 180 mln dla Azji i Ameryki Łacińskiej... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok w sprawie możliwości płacenia w gotówce
photo
W orzeczeniu z 26 stycznia na temat uiszczania w gotówce składki abonamentowej w Niemczech Trybunał Sprawiedliwości ocenił, że państwa członkowskie strefy euro mogą zobligować swoje administracje do akceptowania płatności w gotówce, ale mogą również ograniczyć tę możliwość, jeśli może to spowodować powstanie po stronie administracji nieracjonalnych kosztów... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat wymiany informacji podatkowych w Unii
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 26 stycznia Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że system wymiany informacji podatkowych jest satysfakcjonujący, ale można go poprawić. Zaleca, by Komisja poszerzyła zakres przepisów unijnych w tym obszarze, usprawniła monitorowanie i zapewniała więcej wytycznych dla państw członkowskich... Więcej

Europejskie agencje : Podpisanie reformy Europejskiego Mechanizmu Stabilności
photo
27 stycznia 18 państw członkowskich strefy euro podpisało reformę traktatu w sprawie Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) i porozumienie w sprawie Jednolitego Funduszu Restrukturyzacji. Fundusz, który uzupełnia 2. filar unii bankowej, pozwoli EMS reagować w charakterze zabezpieczenia poprzez tworzenie linii kredytowej. 19. członek strefy euro - Estonia, która właśnie zmieniła rząd - zapowiedziała podpisanie dokumentu, "jak tylko będzie to możliwe". Teraz reformę muszą jeszcze ratyfikować parlamenty narodowe... Więcej
Więcej
Operacja przeciwko złośliwemu oprogramowaniu EMOTET
photo
27 stycznia Europol ogłosił, że koordynował z Holandią, Niemcami, Stanami Zjednoczonymi, Zjednoczonym Królestwem, Francją, Litwą, Kanadą i Ukrainą operację przeciwko oprogramowaniu EMOTET, które pozwala cyberprzestępcom wpraszać się na komputery poprzez e-maile, żeby wykradać z nich dane. Operacja umożliwiła przejęcie kontroli nad setkami serwerów używanych przez cyberprzestępców i rozbicie ich systemu od wewnątrz... Więcej
Więcej
Wzrost wydatków wojskowych Unii w 2019 roku
photo
W 2019 roku całkowite wydatki państw członkowskich na obronę (z wyjątkiem Danii, która nie jest członkiem Europejskiej Agencji Obrony) wyniosły 186 mld euro, co w stosunku do 2018 stanowi wzrost o 5%, wynika z raportu opublikowanego 28 stycznia przez Agencję. W sprawozdaniu stwierdzono znaczący wzrost zakupów nowego sprzętu, ale też spadek łącznych zakupów wyposażenia we współpracy z innymi państwami do wysokości 20% (podczas gdy cel wynosi 35%)... Więcej

Niemcy : Doroczny raport gospodarczy 2021
photo
27 stycznia niemiecki rząd opublikował swoje prognozy gospodarcze na 2021 rok. Pomimo niepewności wywołanej przez warianty COVID-19, przewiduje on wzrost PKB o 3% i stabilne bezrobocie na poziomie 6%. Rząd powinien w dalszym ciągu masowo wspierać gospodarkę poprzez plan inwestycyjny na kwotę 50 mld euro dla innowacyjnych technologii takich jak sztuczna inteligencja i wodór. I wreszcie, rząd chce przyspieszyć zieloną transformację oraz w 2030 roku osiągnąć 65% energii odnawialnych... Więcej
Więcej

Bułgaria : Raport na temat bułgarskiej gospodarki
photo
W opracowaniu opublikowanym 29 stycznia OECD przewiduje, że po skurczeniu się PKB Bułgarii o 4,1% w 2020 roku, w 2021 powinno ono wzrosnąć o 3,1%, a w 2022 o 3,7%. OECD uważa, że ożywienie bułgarskiej gospodarki (skierowanej na przemysł przetwórczy i eksport) uzależnione będzie od ożywienia na poziomie europejskim i światowym. Zachęca kraj do spożytkowania europejskiego funduszu odbudowy, aby rozwijać energie o niskim zużyciu węgla, infrastrukturę publiczną i kształcenie dorosłych. Kraj musi zmodernizować swoją politykę konkurencji i wzmocnić walkę z korupcją... Więcej

Hiszpania : Parlament zaaprobował odblokowanie planu odbudowy
photo
28 stycznia hiszpański parlament zaaprobował plan odbudowy zaprezentowany w październiku przez premiera Pedro Sancheza. Plan na kwotę 140 mld euro (finansowany z europejskiego funduszu NextGenerationEU) ma postawić na nogi gospodarkę dotkniętą kryzysem COVID-19... Więcej

Estonia : Kaja Kallas zaprzysiężona na premiera
photo
26 stycznia Kaja Kallas z Partii Reform została zaprzysiężona, stając się w ten sposób pierwszą premier w historii Estonii. Jej koalicyjny rząd z Partią Centrum liczy 6 kobiet na 14 ministrów. Kallas zadeklarowała, że jej priorytetami będzie skuteczne zarządzanie kryzysem COVID-19 i poprawa sytuacji w kraju... Więcej
Więcej

Finlandia : Posiedzenie grupy Digital9+ na temat europejskiej strategii cyfrowej
photo
27 stycznia państwa członkowskie z nieformalnej grupy Digital9+ przedyskutowały europejską strategię cyfrową 2030. Grupa ta obejmuje Portugalię, Danię, Finlandię, Szwecję, Holandię, Luksemburg, Belgię, Hiszpanię, Irlandię, Estonię, Czechy i Polskę, to znaczy państwa członkowskie najlepiej sklasyfikowane pod względem rocznego indeksu cyfrowej gospodarki i społeczeństwa cyfrowego (DESI), ustanowionego przez Komisję. Na zakończenie posiedzenia pod przewodnictwem Finlandii D9+ opublikowało komunikat wzywający do wzmocnienia wymiany danych między krajami i wzmocnienia w Unii kształcenia na rzecz korzystania z narzędzi cyfrowych... Więcej
Więcej

Francja : Posiedzenie z państwami bałtyckimi
photo
Z okazji 30. rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Francją i krajami bałtyckimi, 26 stycznia ministrowie spraw zagranicznych Łotwy i Litwy oraz wiceminister spraw zagranicznych Estonii zostali przyjęci przez swojego francuskiego odpowiednika. Uzgodnili koordynację krajowych strategii szczepień i kontroli na granicach oraz przyspieszenie produkcji szczepionek. Dyskutowali o przyszłej francuskiej prezydencji w Radzie w 2022 roku, nielegalnym aresztowaniu Aleksieja Nawalnego przez rosyjskie władze, sytuacji na Białorusi, kryzysie w Górnym Karabachu i o sytuacji we wschodniej części Morza Śródziemnego w kontekście Turcji... Więcej

Włochy : Dymisja premiera Giuseppe Contego
photo
26 stycznia szef włoskiego rządu Giuseppe Conte złożył dymisję na ręce prezydenta republiki Sergio Mattarellego, który zwrócił się do niego o administrowanie sprawami bieżącymi. Dymisja ta ma miejsce po zapowiedzi wycofania się z koalicji rządowej przez ugrupowanie Italia Viva Matteo Renziego - rząd nie ma już większości absolutnej. 29 stycznia Mattarella dał partiom rządzącym 4 dni na znalezienie większości parlamentarnej w perspektywie stworzenia nowego rządu... Więcej
Więcej

Polska : Publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji
photo
27 stycznia wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego ograniczający prawo do aborcji jedynie do przypadków gwałtu, kazirodztwa czy sytuacji, w których zagrożone jest życie matki, został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Wyrok wydany w październiku 2020 roku wywołał falę manifestacji, co skłoniło rząd do zawieszenia jego publikacji w Dzienniku Ustaw. Od czasu publikacji w kraju rozwija się nowy ruch protestu... Więcej
Więcej

Portugalia : Legalizacja eutanazji
photo
29 stycznia portugalscy deputowani zaaprobowali dokument, który czyni możliwą eutanazję lub wspomagane samobójstwo w przypadkach "skrajnego cierpienia" czy "nieuleczalnej choroby"... Więcej
Więcej

Szwajcaria : Forum Davos online
photo
Od 25 do 29 stycznia odbywało się online 51. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos pod hasłem "Rok kluczowy dla przywrócenia zaufania". Z europejskich przywódców głos zabrali francuski prezydent Emmanuel Macron, niemiecka kanclerz Angela Merkel i hiszpański premier Pedro Sanchez, a także przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego
photo
Podczas swojej sesji plenarnej, która odbyła się w dniach 25-28 stycznia, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) dyskutowało o aresztowaniu rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, roli platform cyfrowych w życiu publicznym i kwestii szczepionek na COVID-19. Przyjęto rezolucję wyrażającą zaniepokojenie sytuacją państwa prawa w Polsce. Greczynka Despina Chatzivassiliou-Tsovilis wybrana została na sekretarza generalnego ZPRE na 5-letnią kadencję. To pierwsza kobieta na tym stanowisku... Więcej
Więcej
Wytyczne w sprawie rozpoznawania rysów twarzy
photo
W swoich wytycznych przyjętych 28 stycznia Rada Europy zwróciła się o uregulowanie technologii rozpoznawania rysów twarzy, aby zagwarantować ochronę życia prywatnego, danych i utrzymać zakaz dyskryminacji... Więcej
Więcej

MFW : Perspektywy gospodarcze
photo
25 stycznia MFW skorygowało w górę swoje prognozy wzrostu na 2021 w kontekście upowszechniania się szczepionki na COVID-19. Przewiduje, że w tym roku wzrost wyniesie 5,5% PKB, a następnie w 2022 4,2%. W przypadku strefy euro przywrócenie środków izolujących pociągnęło za sobą obniżenie prognoz do 4,2% w 2021, czyli o 1 punkt procentowy mniej niż w październiku... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Zielona księga na temat starzenia się europejskiej populacji
photo
27 stycznia Komisja zaprezentowała Zieloną księgę w sprawie starzenia się, która ma zainicjować debatę polityczną na temat tej zmiany, która powinna wstrząsnąć systemami ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego, jeśli dzietność będzie w dalszym ciągu spadała. Za 50 lat Europejczycy w wieku ponad 65 lat i ponad 80 lat powinni stanowić odpowiednio 30 i 13% populacji (wobec 20 i 6% obecnie). Rozpoczęto 12-tygodniowe publiczne konsultacje... Więcej
Więcej
Silny spadek imigracji z powodu pandemii
photo
W ciągu pierwszych 10 miesięcy 2020 liczba wniosków azylowych spadła o 33% w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym, wynika z raportu opublikowanego 29 stycznia przez Komisję. Złożono 390 000 wniosków. Liczba przekroczeń granic na morzu spadła o 10% (do 114 300 nowych przekroczeń granic). Spadek ten jest głównie związany ze spadkiem liczb w Grecji (o 74%), choć we Włoszech i na Malcie (+154%) oraz w Hiszpanii (+46%) granice przekraczano znacznie częściej... Więcej
Więcej
Pozytywne oddziaływanie umów handlowych na sektory rolno-spożywcze
photo
Według opracowania opublikowanego przez Komisję 26 stycznia 12 obowiązujących umów handlowych między Unią i innymi krajami będzie mieć do 2030 roku pozytywny wpływ na rolno-spożywczy bilans handlowy Unii. Eksport powinien się zwiększyć od 25 do 29%, a import od 10 do 13%. Konsekwencje dla klimatu nie zostały opracowaniu wzięte pod uwagę... Więcej
Więcej

Kultura : Wirtualna wizyta w dublińskiej National Gallery
photo
National Gallery w Dublinie oferuje zwiedzanie swoich kolekcji za pośrednictwem wirtualnego spaceru po czterech z jej obszarów wystawienniczych: po Wielkiej Galerii, Shaw Room, salach ze sztuką irlandzką i salach ze sztuką europejską... Więcej
Złota epoka Jagiellonów
photo
Zakład Narodowy im. Ossolińskich w Krakowie proponuje wirtualną wystawę "Złota epoka Jagiellonów". Na ekspozycji, przygotowanej z okazji 500. rocznicy urodzin króla Zygmunta Augusta - ostatniego monarchy z tej dynastii, prześledzono 200 lat panowania Jagiellonów... Więcej
Festiwal Hors Pistes w Beaubourg
photo
Centrum Georges'a Pompidou w Paryżu organizuje swój Festiwal Hors Pistes, który dotyczy sztuki współczesnej i omawia aktualne tematy. W tym roku odbywa się online i potrwa do 14 lutego. Jego temat brzmi "Czy można sobie wyobrazić i praktykować ekologię obrazów?"... Więcej
Mozart na żywo
photo
Opéra de La Monnaie w Brukseli wznawia swoje koncerty i opery, bez publiczności, ale nadawane na jej stronie internetowej. Luty został w całości poświęcony Mozartowi... Więcej
"Solstice" w Barcelonie
photo
Od 6 do 9 lutego Gran Teatre del Liceu w Barcelonie proponuje spektakl taneczny "Solstice", stworzony przez choreografkę Blancę Li. Za pośrednictwem tańca przywołuje on wstrząsy w naszym ekosystemie i degradację natury... Więcej
Das Filmfest online
photo
Od 8 do 14 lutego odbywa się Das Filmfest, festiwal filmów niemieckojęzycznych organizowany przez Instytut Goethego w Pradze i Austriackie Forum Kulturalne w Pradze, aby Czesi mogli odkrywać niemiecką kulturę. Z powodu pandemii tegoroczna edycja odbędzie się online i będzie dostępna dla wszystkich. Zaproponowano selekcję 7 filmów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Co wieczór, o 19.00 w internecie umieszczany będzie film, który następnie będzie dostępny przez 48 godzin... Więcej
Więcej
Ponowne otwarcie muzeów we Włoszech
photo
1 lutego swoje podwoje otworzyło wiele włoskich muzeów, w tym Muzea Watykańskie i Kaplica Sykstyńska, Galeria Uffizi we Florencji, Pompeje i ich odnowione Antiquarium, Muzea Królewskie w Turynie, a także Koloseum w Rzymie. Gallerie dell'Accademia w Wenecji otworzy się 8 lutego... Więcej
Więcej

3lut.
3 lutego

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności

5lut.
5 lutego

Wizyta Josepa Borrella, Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, w Moskwie

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022