Biuletyn n°923

Open panel Open panel
Biuletyn n°923
Biuletyn
wtorek, 16 lutego 2021
numer 923
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19. Diagnoza i perspektywy
Pandemia zakłóciła agendę Unii wobec krajów afrykańskich, które umiały stawić czoła kryzysowi. Teraz Europa musi się bardziej utwierdzić się w swojej roli najważniejszego partnera tego kontynentu, potwierdzić współpracę przemysłową, w zakresie cyfryzacji i walki ze zmianami klimatu.
Więcej
Fundacja : Reindustrializacja Europy: lekcje z kryzysu sanitarnego
photo
11 lutego komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton został zaproszony na wideokonferencję zorganizowaną przez Fundację w partnerstwie z Wydziałem Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Lille i Instytutem Katolickim w Paryżu na temat strategii przemysłowej Europy po kryzysie COVID-19. Można obejrzeć zapis całej tej dyskusji... Więcej
Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Podczas gdy kampania szczepień w Europie trwa, państwa członkowskie utrzymują restrykcje i godziny policyjne. We Włoszech restrykcje w podróżowaniu przedłużono do 25 lutego. W Niemczech ograniczenia przedłużono do 7 marca, a granica z Czechami i austriackim Tyrolem pozostaje zamknięta. Fundacja proponuje Państwu syntezę obowiązujących instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To niezbędne do zrozumienia sytuacji, regularnie aktualizowane źródło... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
Podczas gdy na Białorusi, pomimo represji, trwa protest przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim z 9 sierpnia 2020 roku, niemiecki rząd dał do zrozumienia, że gotowy jest do przyjęcia ofiar tortur i przemocy ze strony policji. Fundacja proponuje chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, pomagające prześledzić ten kryzys... Więcej

Komisja : Prognozy wzrostu idą w górę
photo
Prognozy gospodarcze Komisji (opublikowane 11 lutego) przewidują w przypadku Unii wzrost o 3,7% w 2021 i o 3,9% w 2022 roku oraz o 3,8% w obu tych latach w przypadku strefy euro. Komisja prognozuje bardziej zdecydowany wzrost w 2. półroczu 2021 i w 2022 roku niż wcześniej oczekiwano, pod warunkiem że wdrożony zostanie skuteczny program szczepień i że restrykcje zostaną poluzowane. Odnośnie inflacji, Komisja przewiduje jej wzrost w strefie euro o 1,1%... Więcej
Imigracja: bilans współpracy z państwami trzecimi w zakresie powrotów
photo
10 lutego Komisja opublikowała komunikat na temat poprawienia współpracy z państwami trzecimi w zakresie powrotów i readmisji migrantów, którym nie przysługuje prawo do azylu. Zawarła w nim pierwsze podsumowanie swoich działań w tej materii... Więcej
Posiedzenie na temat Protokołu północno-irlandzkiego
photo
11 lutego wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maros Sefcović i brytyjski minister Michael Goven spotkali się w Londynie, żeby przygotować posiedzenie Wspólnego Komitetu ds. Wdrażania Protokołu na temat Irlandii Północnej. Dwie strony uzgodniły, że Komitet zwołany zostanie najpóźniej na 24 lutego, aby nadać polityczny kierunek i wyrazić aprobatę dla jego prac, niezbędnych do dobrego wdrożenia tego dokumentu... Więcej
Więcej
Przedłużenie okresu tymczasowego stosowania porozumienia ze Zjednoczonym Królestwem
photo
9 lutego Komisja zaproponowała przedłużenie do 30 kwietnia okresu tymczasowego stosowania umowy o handlu i współpracy ze Zjednoczonym Królestwem. Parlament Europejski, który rozpoczął rozpatrywanie tego dokumentu, nie ratyfikuje go przed 28 lutego (to pierwotna data zakończenia jego tymczasowego stosowania). Nowy termin musi zaakceptować brytyjski rząd... Więcej
Szczepionki: publikacja umowy z Sanofi-GSK
photo
9 lutego Komisja opublikowała umowę podpisaną 18 września ubiegłego roku ze spółką farmaceutyczną Sanofi-GSK na dostawę szczepionki na COVID-19. Na wniosek laboratorium z dokumentu usunięto szereg paragrafów i stron. Prace na tą szczepionką ciągle trwają... Więcej

Parlament : Definitywne przyjęcie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
photo
10 lutego europosłowie, a potem 11 lutego Rada definitywnie zaaprobowali Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności z budżetem 672,5 mld euro w dotacjach i pożyczkach. Jego cel to pomóc państwom wyjść z kryzysu wywołanego przez pandemię. Każdy z krajów ma do końca kwietnia zaprezentować plan, który powinien wpisywać się w działania takie jak zielona transformacja (przynajmniej 37% budżetu) i transformacja cyfrowa (minimum 20%)... Więcej
Więcej
Rezolucja w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym
photo
W rezolucji przyjętej 10 lutego europosłowie podkreślili potrzebę realizowania gospodarki o obiegu zamkniętym, żeby osiągnąć cele Zielonego Ładu. Zwracają się o wiążące cele na 2030 rok w zakresie wykorzystywania surowców i śladu środowiskowego konsumpcji dla wszystkich kategorii produktów na rynku. Zwracają się też do Komisji o zaprezentowanie nowej legislacji na temat ekoprojektu, żeby objąć produkty niezwiązane z energią... Więcej
Nowe stałe przepisy przeciwko "pustym lotom"
photo
11 lutego europosłowie przyjęli rewizję przepisów w sprawie lotniskowych przydziałów czasowych na start i lądowanie, permanentnie zawieszając dotychczasowe regulacje (o ich zawieszeniu zdecydowano w marcu 2020 roku z powodu pandemii). Spółki lotnicze mogą wykorzystywać tylko 50% swoich przydziałów (w porównaniu do 80% zgodnie z poprzednimi przepisami), żeby móc je zachować w trakcie kolejnego sezonu. W przyszłości Komisja będzie mogła ustalać poziom minimalnego wykorzystania przedziałów między 30 a 70%. 15 lutego dokument został formalnie przyjęty przez Radę... Więcej
Więcej
Wniosek o większe zaangażowanie EBC
photo
W rezolucji na temat sprawozdania Europejskiego Banku Centralnego (EBC) za 2020 rok europosłowie zwrócili się do EBC o zaplanowanie nowych środków, aby stymulować europejską gospodarkę osłabioną przez kryzys COVID-19. Wzywają do "stanowczej" interwencji na rzecz stabilności cen, nowych i skutecznych strategii oraz uwzględniania zmian klimatu w strategiach i decyzjach EBC... Więcej

Rada : Stanowisko w sprawie poufności łączności elektronicznej
photo
10 lutego państwa członkowskie zaaprobowały rewizję przepisów w zakresie ochrony życia prywatnego i poufności w usługach łączności elektronicznej. Nowe przepisy określą, w jakim przypadku usługodawcy mogą przetwarzać dane pochodzące z łączności elektronicznej lub mieć dostęp do danych przechowywanych na urządzeniach użytkowników końcowych. Porozumienie pozwoli prezydencji portugalskiej rozpocząć rozmowy z Parlamentem Europejskim na temat ostatecznej wersji przepisów... Więcej
Nowe instrumenty dotyczące dokapitalizowania przedsiębiorstw i wspierania ożywienia
photo
15 lutego Rada ostatecznie przyjęła rewizję dyrektywy o rynkach instrumentów finansowych (MiFID) II i rozporządzenia o prospekcie. Ułatwią one dokapitalizowywanie unijnych przedsiębiorstw na rynkach finansowych w obliczu kryzysu związanego z COVID-19. 11 lutego europosłowie zmodyfikowali dyrektywę 2014/65/UE i rozporządzenie UE 2017/1129 dotyczące wymogów informacyjnych placówek kredytowych i instytucji finansowych w stosunku do władz regulacyjnych w celu przyspieszenia inwestycji i zmniejszenia ich kosztów oraz wspierania ożywienia gospodarczego... Więcej
Więcej | Więcej
Porozumienie w sprawie europejskiej ochrony cywilnej
photo
8 lutego negocjatorzy Rady i Parlamentu osiągnęli porozumienie w sprawie przepisów i budżetu na europejską ochronę ludności w ramach wieloletniego budżetu na lata 2021-2027. Porozumienie przewiduje kwotę 1,26 mld euro (trzy razy więcej niż w poprzednim budżecie) oraz limit 2,06 mld euro w ramach reakcji na kryzys COVID-19. Dokument musi jeszcze zostać formalnie przyjęty... Więcej
Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
15 lutego ministrowie finansów strefy euro przedyskutowali zmiany makroekonomiczne, perspektywy strefy euro w zakresie polityki gospodarczej w obliczu pandemii i jej konsekwencji, międzynarodową rolę euro oraz wypłacalność przedsiębiorstw... Więcej

Dyplomacja : Program dla regionu Morza Śródziemnego
photo
9 lutego Komisja zaprezentowała swój Program dla regionu Morza Śródziemnego, mający ukierunkować unijną politykę sąsiedztwa na Południu. To nowe partnerstwo z budżetem 7 mld euro do 2027 roku obejmuje 9 krajów Bliskiego Wschodu i Maghrebu oraz skupia się na kobietach i młodzieży, żeby zbudować sąsiedztwo "bardziej bezpieczne, bardziej zielone, dostatnie i inkluzywne"... Więcej
Więcej
Umowa stowarzyszeniowa z Ukrainą
photo
11 lutego, przy okazji 7. posiedzenia Rady Stowarzyszenia z Ukrainą, przedstawiciele Unii Europejskiej i ukraiński premier Denys Szmyhal potwierdzili znaczenie tego partnerstwa, które w 2020 roku zaowocowało europejską pomocą na kwotę 1,1 mld euro. W rezolucji przyjętej tego samego dnia europosłowie przypominają o swoim "niezachwianym poparciu i zaangażowaniu" na rzecz Ukrainy, ale także o tym, że Ukraina musi dać dowód większego zaangażowania w reformy i w przestrzeganie zasad Unii... Więcej
Więcej
17. spotkanie z Republiką Korei
photo
Podczas 17. posiedzenia Republiki Korei z Unią Europejską dwójka partnerów dokonała przeglądu działań w ramach dwustronnej i strategicznej współpracy, a także swoich doświadczeń w walce z pandemią. Uzgodniono, że UE i Korea będą czuwać na tym, by strategie ożywienia gospodarczego po pandemii szanowały środowisko oraz oparte były na wolnym i sprawiedliwym handlu... Więcej
Deklaracje na temat irańskiej działalności w zakresie energii jądrowej
photo
We wspólnej deklaracji z 12 lutego Francja, Niemcy i Zjednoczone Królestwo apelują do Iranu o "bezzwłoczne" zakończenie produkcji uranu metalicznego. 3 kraje oceniają, że ten etap w rozwijaniu broni jądrowej nie ma "żadnego wiarygodnego cywilnego uzasadnienia" i stanowi pogwałcenie międzynarodowego porozumienia podpisanego w 2015 roku... Więcej

Europejskie agencje : ExoMars udziela nowych odpowiedzi
photo
Sonda międzyplanetarna ExoMars Trace Gas Orbiter, zbudowana przez Europejską Agencję Kosmiczną i umieszczona na orbicie planety Mars, wykryła ostatnio nowy gaz. Badania te pozwalają zdobyć wiedzę na temat tego, czy czerwona planeta była już zamieszkana i czy jej eksploracja przez ludzi jest możliwa. Urządzenie dostarczyło również nowych informacji na temat zmian pór roku i sposobu, w jaki Mars traci swoją wodę... Więcej
Rozbicie sieci oszustów podatkowych
photo
10 lutego holenderskie władze rozbiły sieć przestępczą zaangażowaną w międzynarodowe oszustwa na podatku VAT poprzez system wymiany kart pamięci "Secure Digital" (SD). Holandia ocenia straty na 9 mln euro. Europol wspomagał operację, dostarczając wsparcia analitycznego, aby stymulować współpracę transgraniczną. Utworzył również mobilne biuro, żeby wesprzeć władze w terenie i pomóc zidentyfikować sieć przestępczą... Więcej

Hiszpania : Katalonia: separatyści zachowują większość
photo
Partia Socjalistów Katalonii (pod wodzą hiszpańskiego ministra zdrowia Salvadora Illi) zwyciężyła w wyborach regionalnych w Katalonii 14 lutego, zdobywając 22,96% głosów i 33 na 135 mandatów. Separatystyczne ugrupowanie Republikańska Lewica Katalonii (21,35% głosów) również zdobyło 33 mandaty. Łącznie formacje separatystyczne zdobyły 74 mandaty (w porównaniu do 70 w 2017 roku), zachowując większość w parlamencie regionalnym. Frekwencja wyniosła 53,5%... Więcej
Więcej

Węgry : Największe niezależne radio w kraju zdjęte z anteny
photo
9 lutego sąd w Budapeszcie potwierdził decyzję Rady Mediów (NMHH), która wycofała swoją koncesję na nadawanie dla największego niezależnego radia na Węgrzech - Klubradio - z dniem 14 lutego. Radio przechodzi do internetu. NMHH zarzuca radiostacji, że dwukrotnie w ciągu roku przekazała dokumenty administracyjne z opóźnieniem... Więcej
Więcej

Włochy : Nowy rząd pod kierownictwem Mario Draghiego
photo
13 lutego Mario Draghi został oficjalnie zaprzysiężony na szefa rządu Włoch podczas ceremonii z udziałem włoskiego prezydenta Sergio Mattarelli, transmitowanej bezpośrednio przez telewizję. Draghi umiejętnie wymieszał technokratów i osoby z kierownictwa politycznego, wybierając osobistości ze wszystkich partii, które zaoferowały mu wsparcie, nie sięgając jednak po samych liderów. Daniele Franco, nr 2 Banku Włoch, został ministrem gospodarki. Mario Draghi zapowiedział stworzenie "superministerstwa" transformacji ekologicznej, które kierowane będzie przez uznanego fizyka Roberto Cingolaniego. Rząd składa się z 24 członków, w tym 8 kobiet... Więcej
Więcej

Łotwa : Blokada rosyjskich kanałów
photo
9 lutego Narodowa Rada Mediów Elektronicznych (NEPLP) na Łotwie zakazała nadawania w tym kraju 16 rosyjskim kanałom. Powodem jest brak jasnych informacji na temat tożsamości ich nowych przedstawicieli i kierownictwa. W przeddzień inny kanał - Rossija RTR - również dostał szlaban na nadawanie, ponieważ jego treści uznane zostały za nielegalne... Więcej
Więcej

Polska : Posiedzenie Grupy Wyszehradzkiej
photo
9 i 10 lutego prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej obradowali w Juracie, aby zaznaczyć 30. rocznicę narodzin tego forum. Polak Andrzej Duda, Słowaczka Zuzana Caputowa, Czech Andrej Babisz i Węgier Janos Ader przedyskutowali kryzys COVID-19, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę klimatu oraz stosunki międzynarodowe i transatlantyckie... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Spadek PKB o 9,9% w 2020 roku
photo
W 2020 roku PKB Zjednoczonego Królestwa skurczyło się o 9,9%, wynika z danych Urzędu Narodowych Statystyk opublikowanych 12 lutego. To największy roczny spadek, jaki kiedykolwiek odnotowano. Wzrost w IV kwartale 2020 wyniósł 1% (w porównaniu do 16,1% we wcześniejszym okresie)... Więcej
Więcej

Kosowo : Vetevendosje wygrywa wybory parlamentarne
photo
14 lutego partia opozycyjna Vetevendosje, kierowana przez Albina Kurtiego, zwyciężyła w przedterminowych wyborach w Kosowie, zdobywając 47,88% głosów. PDK, partia niepodległościowa, uzyskała 17,36% głosów. LDK (centroprawica) zdobyła 13,06%. Vetevendosje zobowiązało się do walki z korupcją, ubóstwem i z niestabilnością polityczną w kraju... Więcej
Więcej

Rada Europy : Apel o poszanowanie wolności w Rosji
photo
Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović wezwała Rosję do poszanowania wolności zgromadzeń po tym, jak wielu pokojowo manifestujących demonstrantów zostało arbitralnie zatrzymanych w trakcie zgromadzeń politycznych w różnych miastach tego kraju. Niepokoi się ona również wolnością prasy po aresztowaniach dziennikarzy bez podania wyjaśnień... Więcej
Więcej

WTO : Ngozi Okonjo-Iweala, nowa dyrektor generalna WTO
photo
15 lutego Rada Generalna Światowej Organizacji Handlu wybrała w drodze konsensusu nową dyrektor generalną organizacji. To Ngozi Okonjo-Iweala z Nigerii, która jest pierwszą pierwszą kobietą i pierwszą Afrykanką wybraną na to stanowisko. Przejmie obowiązki 1 marca. Jej odnawialna kadencja zakończy się 31 sierpnia 2025 roku... Więcej
Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Dostęp do internetu dla osób zatrzymanych: wyrok przeciwko Turcji
photo
9 lutego Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) orzekł, że Turcja naruszyła art. 10 Konwencji Praw Człowieka, kiedy zakazała adwokatowi (uwięzionemu w 2016 roku i chcącemu przygotować swoją obronę) dostępu do stron internetowych takich jak ta ETPC czy tureckiego Sądu Konstytucyjnego... Więcej

Eurostat : Nadwyżka w międzynarodowym handlu towarowym w 2020 roku
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 15 lutego w grudniu 2020 roku Unia Europejska odnotowała nadwyżkę w międzynarodowym handlu towarowym z resztą świata na kwotę 30,1 mld euro, a strefa euro 29,2 mld. W 2020 strefa euro odnotowała nadwyżkę w wysokości 234,5 mld euro (w 2019 221), a Unia Europejska 217,3 mld euro (191,5 w 2019). Eurostat zarejestrował, że w ubiegłym roku Chiny stały się największym partnerem Unii przed Stanami Zjednoczonymi... Więcej

Eurobarometr : Sondaż na temat obywateli i pandemii
photo
Według wyników sondażu Eurobarometru dla Parlamentu, opublikowanych 12 lutego, 66% Europejczyków jest optymistami odnośnie przyszłości Unii, a 72% popiera europejski plan odbudowy. Ale w obliczu światowych wyzwań i konsekwencji pandemii, obywatele wnioskują o zmiany w priorytetach politycznych Parlamentu i zrewidowanie hierarchii wartości podstawowych... Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat demografii Unii
photo
W raporcie opublikowanym 11 lutego Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) wykazało coraz istotniejsze różnice pomiędzy regionami w zakresie starzenia się populacji i związek tego zjawiska z aktywnością gospodarczą. Raport wpisuje się w otwartą przez Komisję debatę na temat starzenia się europejskiej ludności... Więcej

Publikacje : Powrót do przyszłości, 10 lekcji dla jutra
photo
W "Powrocie do przyszłości" amerykański politolog i eseista Fareed Zakaria kreśli scenariusze służące stawieniu czoła światowym wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu, rewolucje technologiczne i narastająca konfrontacja między Chinami i Stanami Zjednoczonymi... Więcej

Kultura : Cztery elementy Johanna Jakoba Hartmanna w Belwederze
photo
Do 29 sierpnia Muzeum Belweder w Wiedniu daje po raz pierwszy od ponad 100 lat szansę na obejrzenie w całości reprezentacji czterech elementów autorstwa XVIII-wiecznego malarza Johanna Jakoba Hartmanna. Wystawa wpisuje się w serię "Im Blick", która rzuca światło na pewne szczególne aspekty muzealnej kolekcji i analizuje dzieła sztuki z nowych, naukowych perspektyw... Więcej
Anselm Kiefer w Bourget
photo
Galeria Gagosian w Bourget prezentuje do 28 marca "Field of the Cloth of Gold" ("Pole złotego płótna") - wystawę 4 wielkich płócien Anselma Kiefera, który czerpie inspiracje z poezji, Starego i Nowego Testamentu oraz kabały. Warunkiem zwiedzania jest rezerwacja... Więcej
Księgi da Vinciego w Madrycie
photo
Do 16 maja Królewska Akademia Sztuk Pięknych San Fernando w Madrycie prezentuje "Ducha w służbie władzy" - wystawę na temat ksiąg Leonarda da Vinci na dworze Habsburgów, który w tamtej epoce rezydował w hiszpańskiej stolicy. Można m.in. odkryć zaproponowane przez artystę projekty z zakresu infrastruktury wodnej i inżynierii lądowej... Więcej
Muzeum Narodowe w Cardiff online
photo
Muzeum Narodowe w Cardiff proponuje wirtualną wizytę w 360° z informacjami na temat dzieł z jego kolekcji sztuki walijskiej i międzynarodowej z pięciu ostatnich stuleci... Więcej
Więcej
E-festiwal Opera Rara
photo
Do 21 lutego w internecie odbywa się krakowski festiwal Opera Rara. Program obejmuje "Il ballo delle Ingrate" Monteverdiego, "Così fan tutte" Mozarta i "Der goldene Drache" - dzieło współczesnego węgierskiego kompozytora Petera Eötvösa... Więcej
Cztery pory roku z choreografią
photo
Do 28 lutego Teatr San Carlo w Neapolu proponuje "Cztery pory roku", przedstawienie do muzyki Antonio Vivaldiego nagrane w listopadzie ubiegłego roku... Więcej
Nowoczesny Edyp w Volksbühne
photo
19 lutego Volksbühne w Berlinie nadaje w streamingu w 360° premierę "Antropos, tyran" - sztukę Alexandra Eisenacha, inspirowaną "Królem Edypem" Sofoklesa, która eksploruje historię ludzkości i jej relacje z otaczającym ją światem... Więcej

16lut.
16 lutego

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

19lut.
19 lutego

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów edukacji

Wideokonferencja

Posiedzenie Rady Współpracy UE-Tadżykistan

22lut.
22 lutego

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: