Biuletyn n°924

Open panel Open panel
Biuletyn n°924
Biuletyn
wtorek, 23 lutego 2021
numer 924
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Aktualnie zewnętrzne granice Unii Europejskiej są przedmiotem pasjonujących debat. Misja FRONTEX-u - Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej ma zasadnicze znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na stawiane przed Unią wyzwania w zakresie bezpieczeństwa. Istnieją mechanizmy jednoczesnej ochrony granic oraz praw człowieka i powinny być w maksymalnym stopniu wykorzystywane.
Więcej
Wybory : Dotychczasowy premier Mark Rutte faworytem wyborów parlamentarnych w Holandii
photo
Od 15 do 17 marca Holendrzy będą wybierać 150-osobowy skład izby niższej Stanów Generalnych po kampanii bez wieców z powodu pandemii. W wyborach startuje 37 partii. Według ostatniego badania opinii publicznej Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD) liberalnego premiera Marka Rutte'go zwycięży, zdobywając 38 mandatów. Za nią plasuje się PVV prawicowego populisty Geerta Wildersa (22 mandaty), chrześcijańscy demokraci z CDA (20), centryści z D66 (15) i socjaldemokraci z PvdA (12)... Więcej

Fundacja : Migracja i azyl: co może zrobić Europa?
photo
25 lutego Fundacja organizuje w partnerstwie z Instytutem Katolickim w Paryżu wideokonferencję na temat migracji i azylu w Europie. Prelegentami będą wiceprzewodniczący Komisji Margaritis Schinas, dyrektor wykonawczy FRONTEX-u Fabrice Leggeri i europosłanka Fabienne Keller... Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Podczas gdy kampania szczepień w Europie trwa, państwa członkowskie utrzymują restrykcje i godziny policyjne. Fundacja proponuje Państwu syntezę obowiązujących instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To niezbędne do zrozumienia sytuacji, regularnie aktualizowane źródło... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
W obliczu trwającego protestu białoruski reżim nasilił represje - 17 lutego zaatakowano dziennikarzy i liderów organizacji pozarządowych, a 18 lutego skazano 2 dziennikarzy. Akty te zostały potępione przez Unię i Radę Europy. Fundacja proponuje chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, pomagające śledzić ten kryzys... Więcej

Komisja : Otwarta, zrównoważona i asertywna polityka handlowa Unii
photo
18 lutego Komisja zaprezentowała swoją nową strategię handlową, która ma być ekologiczna i cyfrowa, wzmacniać multilateralizm i koncentrować się na zrównoważonych i sprawiedliwych zasadach handlu. Komisja chce być bardziej asertywna w zakresie wdrażania i monitorowania umów handlowych oraz chce walczyć z nieuczciwym handlem... Więcej
Więcej
Plan działania na rzecz synergii w europejskim przemyśle
photo
22 lutego Komisja zaprezentowała plan działania na rzecz synergii między przemysłem cywilnym, obronnym i kosmicznym, aby wzmocnić postęp technologiczny w Europie i wesprzeć jej bazę przemysłową. Plan ma trzy cele: zwiększanie komplementarności pomiędzy odpowiednimi programami i instrumentami UE; zachęcanie do przydzielania środków unijnych na badania naukowe i rozwój; ułatwianie wykorzystywania wyników badań naukowych prowadzonych w przemyśle cywilnym oraz innowacji... Więcej
Inkubator Hera: przewidzieć ogół zagrożeń w związku z wariantami wirusa
photo
17 lutego Komisja zainicjowała europejski plan gotowości do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19 "Inkubator HERA". Plan służy przygotowaniu państw członkowskich do nadzwyczajnych sytuacji sanitarnych, przyspieszeniu produkcji szczepionek i przyspieszeniu procesu ich zatwierdzania. Będą w niego zaangażowani badacze, przedsiębiorstwa biotechnologiczne oraz władze publiczne w Europie i na świecie... Więcej
Szczepionki: umowa z Moderną i wkład w COVAX
photo
17 lutego Komisja podpisała drugą umową z firmą farmaceutyczną Moderna na dodatkowe 300 mln dawek szczepionek. Umowa ta przewiduje możliwość przekazania szczepionek krajom o niskich i średnich dochodach lub innym europejskim krajom. Łącznie, Unia zamówiła 2,6 mld dawek. 19 lutego Komisja zapowiedziała również podwojenie wkładu Unii w COVAX, inicjatywą służącą zagwarantowaniu sprawiedliwego dostępu do szczepionki na COVID-19 w 200 krajach (co oznacza jego zwiększenie do 1 mld euro)... Więcej
Więcej
Wspólna lista szybkich testów na COVID-19
photo
18 lutego unijny Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia zaaprobował wspólną listę 19 szybkich testów antygenowych (wyniki niektórych z nich będą wzajemnie uznawane we wszystkich państwach członkowskich) i wspólny zestaw danych, które będą uwzględniane w certyfikatach wyników... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
16 lutego ministrowie gospodarki i finansów dyskutowali o sytuacji gospodarczej i środkach, aby stawić jej czoła. Wraz z Komisją przeanalizowali wdrażanie europejskiego planu odbudowy i programu wsparcia zatrudnienia SURE... Więcej
Posiedzenie ministrów edukacji
photo
19 lutego ministrowie edukacji przedyskutowali praktyki, jakie należy wdrożyć dla zapewnienia wszystkim dostępu do edukacji i kształcenia, a także inkluzji społecznej, zwłaszcza w kontekście pandemii. Przeanalizowali projekt strategicznych ram na rzecz europejskiej współpracy prowadzącej do Europejskiego Obszaru Edukacji i nie tylko na lata 2021-2030... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów rybołówstwa
photo
22 lutego ministrowie ds. rybołówstwa dyskutowali o przyszłych negocjacjach ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie kwot połowowych po brexicie. Chcą szybkiego porozumienia na sprawiedliwych warunkach, przestrzegającego trzech filarów wspólnej polityki rybołówstwa: społecznego, środowiskowego i gospodarczego... Więcej

Dyplomacja : Szczyt G5 Sahelu
photo
15 i 16 lutego przywódcy 5 krajów Sahelu i Francji obradowali w Ndżamenie i online, aby podsumować 5 lat francuskiej interwencji militarnej w regionie. Wyrazili zadowolenie ze zmian politycznych w Mali, w Nigerii i Burkina Faso, ale podkreślili, że trwały pokój zostanie zapewniony dopiero wraz z powrotem państwa i jego służb na opuszczone terytoria w tym regionie. Przedyskutowali wzmocnienie walki z terroryzmem, zwłaszcza przeciwko grupom powiązanym z Al-Kaidą. Francuski prezydent Emmanuel Macron powiedział, że "na razie" obsada wojskowa w Sahalu nie zostanie zmniejszona... Więcej
Więcej
Posiedzenie G7
photo
19 lutego przywódcy G7 rozmawiali w trakcie wideokonferencji. Zaapelowali o solidarność i wzmocnienie współpracy międzynarodowej, aby przezwyciężyć COVID-19 i walczyć ze zmianami klimatycznymi. Zobowiązali się do podjęcia decyzji w sprawie konkretnych działań w zakresie tych priorytetów na szczycie G7, który odbędzie się w czerwcu w Zjednoczonym Królestwie... Więcej
Strategia na temat roli Unii w ramach systemu wielostronnego
photo
17 lutego Komisja zaprezentowała swoje propozycje służące wzmocnieniu obrony wartości i interesów Unii w systemie wielostronnym. Implikuje to wspieranie starań na rzecz zmodernizowania światowych organizacji takich jak WTO, WHO i ONZ w obszarze podatków, środowiska cyfrowego czy sztucznej inteligencji, ale także ustanowienie nowych partnerstw z krajami trzecimi, organizacjami regionalnymi oraz dialog z sektorem prywatnym, aktorami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim w celu zbudowania multilateralizmu opartego na zasadach... Więcej
Rada Współpracy UE-Tadżykistan
photo
19 lutego Rada Współpracy z Tadżykistanem zebrała się, aby podsumować rozwój relacji dwustronnych oraz zmiany polityczne i społeczno-gospodarcze w tym kraju, a także stosunki handlowe, inwestycje i kwestie energetyczne. Strony przedyskutowały wpływ pandemii i unijnego wsparcia finansowego w trakcie kryzysu sanitarnego. Omówiono również dobre zarządzanie, państwo prawa, prawa człowieka i wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego... Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
Obradujący 22 lutego ministrowie spraw zagranicznych przedyskutowali stosunki z Rosją i uzgodnili przygotowanie sankcji przeciwko osobom odpowiadającym za "prześladowanie" opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Wymienili poglądy z amerykańskim sekretarzem stanu Antony'm Blinkenem na temat współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Przeanalizowali sytuację w Iraku i ostatnie wydarzenia w zakresie energii atomowej. Uzgodnili serię krótko i długoterminowych działań w reakcji na sytuację w Hongkongu oraz wyrazili gotowość zastosowania sankcji w stosunku do wojskowych odpowiedzialnych za zamach stanu w Birmie... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Pomoc dla przedsiębiorstw lotniczych nie jest dyskryminacją
photo
17 lutego Trybunał Unii odrzucił dwie skargi przedsiębiorstwa lotniczego Ryanair dotyczące wsparcia dla kompanii lotniczych we Francji i w Szwecji. Od marca 2020 roku we Francji obowiązuje moratorium na płatności podatkowe dla przedsiębiorstw lotniczych posiadających francuską koncesję. W Szwecji przedsiębiorstwa lotnicze posiadające szwedzką koncesję korzystają z gwarancji pożyczek. Sędziowie ocenili, że środki te, przyjęte w ramach kryzysu wywołanego przez pandemię, są proporcjonalne, a więc nie mają charakteru dyskryminującego... Więcej
Więcej
Powołanie 5 sędziów i rzecznika generalnego
photo
18 lutego przedstawiciele rządów państw członkowskich mianowali 4 sędziów i rzecznik generalną Trybunału Sprawiedliwości na 5 letnią kadencję, która rozpocznie się 7 października. Powołano również jednego sędziego Sądu Unii Europejskiej (kadencja potrwa do 31 sierpnia 2025 roku)... Więcej

EBC : Publikacja rocznego sprawozdania finansowego
photo
18 lutego Europejski Bank Centralny opublikował swoje roczne sprawozdanie finansowe za 2020, w którym wykazano zysk w wysokości 1,643 mld euro (wobec 2,366 mld w 2019). Spadek ten związany jest głównie z niższymi przychodami netto z tytułu odsetek od dewizowych aktywów rezerwowych i papierów wartościowych utrzymywanych na potrzeby polityki pieniężnej. Poza tym, łączne aktywa EBC zwiększyły się o 112,2 mld euro, do 569,3 mld euro. Powodem są operacje dokonane w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) i programu skupu aktywów (APP)... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Misja na Marsa
photo
18 lutego mobilny robot Perseverance z sukcesem stanął na powierzchni Marsa, aby znaleźć dowody na życie na tej planecie dzięki próbkom skał i ziemi, które zostaną tam pobrane. Misja Mars 2020 odbywa się w ramach współpracy międzynarodowej kierowanej przez NASA, w której uczestniczą Europejczycy. Europejska Agencja Kosmiczna dostarcza ExoMars Trace Gas Orbiter, który pozwala Perseverance na komunikację z Ziemią. Francuskie Narodowe Centrum Studiów Kosmicznych (CNES ) i Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS), Uniwersytet Valladolid oraz narodowe laboratorium w Los Alamos (Stany Zjednoczone) wymyśliły SuperCam, narzędzie do analizowania skał. Stacja MEDA wymyślona została przez Centro de Astrobiología (CAB) z Hiszpanii... Więcej
Więcej
Spadek liczby wniosków azylowych w 2020 roku
photo
W 2020 liczba wniosków azylowych w Unii spadła z powodu pandemii o 31% w stosunku do roku 2019 (do 461 300, czyli najniższego poziomu od 2013), ogłosił Europejski Urząd Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej (EASO) 18 lutego. Wnioski od Syryjczyków to 14% wszystkich podań. Kolejnymi liderami klasyfikacji są Afgańczycy i Wenezuelczycy... Więcej
Więcej

Niemcy : Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa
photo
Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, która odbyła się 18 lutego online, amerykański prezydent Joe Biden zapewnił, że "Ameryka wróciła" i że więź z Unią pozostaje "kamieniem węgielnym" odpowiedzi na światowe wyzwania. Niemiecka kanclerz Angela Merkel wezwała do wzmocnienia multilateralizmu oraz do wspólnej agendy Unii i Stanów Zjednoczonych. Francuski prezydent Emmanuel Macron podkreślił znaczenie rozwoju strategicznej autonomii Unii w ramach stosunków transatlantyckich. Brytyjski premier Boris Johnson przypomniał o swojej ambicji "globalnej Wielkiej Brytanii" we współpracy ze swoimi europejskimi i amerykańskimi partnerami... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Francja : Rozpoczęcie trzech francusko-niemieckich projektów przemysłowych
photo
16 lutego ministrowie gospodarki Francji i Niemiec ogłosili rozpoczęcie 3 ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania dotyczących wodoru, informatyki w chmurze i mikroelektroniki. Te 3 projekty, finansowane z europejskiego planu odbudowy, mają na celu walkę z uzależnieniem europejskiego przemysłu od Azji, które dwóch ministrów ocenia jako zbyt silne... Więcej

Włochy : Mario Draghi uzyskuje od parlamentu wotum zaufania
photo
Nowy przewodniczący włoskiej Rady Mario Draghi zaprezentował przed dwoma izbami parlamentu program swojego rządu. 18 lutego zdobył wotum zaufania od deputowanych (535 głosów za, 56 przeciw, 5 wstrzymało się), a 15 lutego od Senatu (262 głosy za, 40 przeciw, 2 wstrzymało się)... Więcej
Więcej | Więcej

Polska : Szczyt Grupy Wyszehradzkiej
photo
17 lutego, z okazji 30. rocznicy utworzenia Grupy Wyszehradzkiej, na Zamku Królewskim na Wawelu spotkali się premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Na zakończenie szczytu, w którym uczestniczył przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, zadeklarowano chęć wzmocnienia współpracy międzynarodowej, Unii Europejskiej i NATO. Podpisano też Deklarację cyfrową... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : David Frost mianowany ministrem do spraw relacji z Unią
photo
17 lutego David Frost został powołany na miejsce Michaela Gove'a na stanowisko ministra ds. instytucjonalnych i strategicznych relacji Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską. Począwszy od 1 marca, będzie współprzewodniczącym Rady Partnerstwa i Wspólnego Komitetu UE-Wielka Brytania w ramach umowy o wystąpieniu, u boku wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Marosa Sefcovicia... Więcej
Więcej

Gruzja : Nowy premier
photo
22 lutego gruziński parlament zatwierdził kandydaturę Irakliego Garibaszwilego z partii Gruzińskie Marzenie na stanowisko premiera. Zastąpił on Giorgiego Gacharię, który podał się do dymisji 18 lutego, aby zaprotestować przeciwko tymczasowemu aresztowaniu opozycjonisty Niki Melii, oskarżonego o zorganizowanie masowych aktów przemocy w 2019 roku... Więcej
Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Nakaz uwolnienia Aleksieja Nawalnego
photo
17 lutego Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się o natychmiastowe uwolnienie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Sędziowie uwzględnili "naturę i skalę zagrożenia życia skarżącego"... Więcej
Więcej
Niemcy uwolnione od zarzutów po śmiertelnym ataku w Afganistanie
photo
16 lutego Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że bombardowanie dokonane przez niemieckie lotnictwo w Afganistanie w 2009 roku, którego ofiarami padło wiele osób, nie stanowiło naruszenia prawa do życia gwarantowanego przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Trybunał ocenił, że niemiecki oficer odpowiadający na uderzenie przekonany był, że w namierzonym miejscu nie było żadnego cywila... Więcej

NATO : Posiedzenie ministrów obrony
photo
18 lutego ministrowie obrony NATO potwierdzili swoje poparcie dla misji w Iraku i w Afganistanie służących zwalczaniu Państwa Islamskiego. Potwierdzili swoją wolę zwiększenia sił Sojuszu zaangażowanych w Iraku z 500 do 4 000 osób oraz zdecydowali o tym, że nie wycofają się z Afganistanu 1 maja, jak to było przewidziane... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Sprawozdanie na temat prac komitetów w 2019 roku
photo
19 lutego Komisja opublikowała swoje sprawozdanie na temat prac komitetów w 2019 roku, które pozwala przyjrzeć się ewolucji systemu komitologii i prezentuje podsumowanie działalności komitetów. Komitologia to procedura regulująca sprawowanie przez Komisję powierzonych jej kompetencji wykonawczych. W sprawozdaniu stwierdzono, że w 2019 roku działalność 318 komitetów pozostała na tym samym poziomie co w latach ubiegłych... Więcej

Kultura : Festiwal Filmowy w Glasgow
photo
Od 24 lutego do 7 marca odbywa się online Festiwal Filmowy w Glasgow. W trakcie tegorocznej edycji uhonorowano Koreę Południową, zwłaszcza "The Man Standing Next" reżysera Woo Min-ho (to thriller polityczny i kandydat do Oskarów). Festiwal proponuje również selekcję filmów szkockich... Więcej
Tiepolo w Mediolanie
photo
Do 2 maja Galerie d'Italia w Mediolanie zaprasza na wystawę "Tiepolo. Wenecja. Mediolan. Europa", na której zgromadzono ponad 70 dzieł artysty i jemu współczesnych. Można prześledzić jego karierę od początków w Wenecji, poprzez doświadczenia w Mediolanie, po wielkie zamówienia dla dworów Niemiec i Hiszpanii... Więcej
W intymności Kandinsky'ego
photo
Do 31 grudnia strona Centrum Pompidou proponuje "W intymności Kandinsky'ego" - wirtualne odkrywanie życia i twórczości tego malarza abstrakcyjnego, w tym m.in. interaktywne doświadczenie na temat związku pomiędzy malarstwem i muzyką... Więcej
Aleksiej Jawlensky w Madrycie
photo
Do 9 maja Fundacja Mapfre w Madrycie proponuje "Pejzaż twarzy", retrospektywę poświęconą rosyjskiemu malarzowi Aleksiejowi Jawlenskiemu, którego sztuka inspiruje się niemieckim ekspresjonizmem i kontemplacją twarzy. Zaprezentowano blisko setkę dzieł, w tym dialog z pracami André Deraina, Henriego Matisse'a i Gabriele Münter... Więcej
"Zmierzch ludzkości" w Muzeum Leopolda
photo
Do 5 kwietnia Muzeum Leopolda w Wiedniu gości wystawę "Zmierzch ludzkości" poświęconą wiedeńskiemu modernizmowi w latach 1918-1938. Wystawa eksponuje 11 artystów tego okresu, takich jak Alfons Walde i Albin Egger, ich twórczość i ich poszukiwania trzeźwego spojrzenia na materialny świat... Więcej
Sztuka Europy Zachodniej w Krakowie
photo
Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM Muzeum Narodowego w Krakowie proponuje wystawę sztuki europejskiej, która obejmuje ponad 100 dzieł (obrazów i rzeźb) z Europy Zachodniej... Więcej
FAME, Międzynarodowy Festiwal Filmów o Muzyce
photo
7. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów o Muzyce FAME 2021 odbywa się do 25 lutego online, na platformie mk2 Curiosity. W konkursie startuje 9 filmów, 5 prezentowanych jest poza konkursem, a dodatkowo zobaczyć można jeszcze trzy programy powiązane z festiwalem... Więcej

23lut.
23 lutego

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów spraw europejskich

25lut.
25 lutego

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów ds. rynku wewnętrznego i przemysłu

25lut.
25-26 lutego

Wideokonferencja

Posiedzenie szefów państw i rządów Unii

26lut.
26 lutego

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów ds. badań

26lut.
26-27 lutego

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów ds. finansów i banków centralnych G20

1marz.
1 marca

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów ds. turystyki

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022