Biuletyn n°929

Open panel Open panel
Biuletyn n°929
Biuletyn
wtorek, 30 marca 2021
numer 929
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Zapoczątkowane w 2009 roku partnerstwo z 6 krajami wschodniego sąsiedztwa Unii Europejskiej przyniosło postęp gospodarczy, zwłaszcza w Ukrainie, w Gruzji i Mołdawii, ale nie zapewniło jeszcze rozwoju dobrych rządów. Poważną przeszkodą pozostają rosyjskie wpływy wojskowe lub okupacja. Jednakże Unia Europejska musi również zająć jasne stanowisko, oparte na przejrzystym dialogu w celu stworzenia wspólnoty interesów.
Więcej
Wybory : Partia dotychczasowego premiera Bojko Borysowa faworytem bułgarskich wyborów parlamentarnych 4 kwietnia
photo
Ugrupowanie Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (GERB), dotychczasowego premiera Bojko Borysowa, powinno wygrać wybory parlamentarne, wyprzedzając Partię Socjalistyczną (BSP), Jest Taki Naród (populistyczną partię stworzoną przez piosenkarza i prezentera telewizyjnego Sławi Trifonowa) oraz Ruch na rzecz Praw i Wolności (DPS), ugrupowanie reprezentujące mniejszość turecką. Po poważnych manifestacjach w 2020 roku pojawia się pytanie, czy GERB zdolne jest do zbudowania większości, a przede wszystkim większości stabilnej... Więcej

Fundacja : Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Francja rozszerzyła ograniczenia na 3 kolejne departamenty i została uznana przez Niemcy za obszar wysokiego ryzyka. Rumunia przyspieszyła godziny zamykania sklepów i godziny policyjne na najbardziej dotkniętych obszarach. Belgia zamknęła szkoły, a sklepy są czynne tylko po wcześniejszym umówieniu się. Holandia przedłużyła obowiązujące środki. Przywódcy europejscy starają się przyspieszyć kampanię szczepień. Fundacja oferuje Państwu podsumowanie obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji, pozwalające zrozumieć sytuację... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
25 marca, w Dniu Wolności, na Białorusi odbyły się dalsze demonstracje (pomimo kolejnych aresztowań). Litwa, Łotwa i Estonia wpisały na listy osób objętych zakazem wjazdu na terytorium 118 białoruskich urzędników. Wysoki Przedstawiciel UE Josep Borrell potępił aresztowanie 2 członków Związku Polaków na Białorusi. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli prześledzić kryzys od czasu wyborów w sierpniu 2020 roku... Więcej

Rada Europejska : Posiedzenie szefów państw i rządów
photo
25 marca, na posiedzeniu w formie wideokonferencji, 27 członków Rady Europejskiej omówiło kwestię dystrybucji szczepionek i przyspieszenia szczepień, a także podkreśliło znaczenie stosowania pozwoleń na wywóz. Przedyskutowano również sytuację we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego i zwrócono się do Turcji o wykazanie się "konstruktywną postawą". Omówiono kwestię transformacji cyfrowej - przywódcy chcą jej przyspieszenia. Pragną też wzmocnienia międzynarodowej roli euro. Podczas spotkania z prezydentem USA Joe Bidenem wyrazili zainteresowanie transatlantycką współpracą w zakresie wspólnych interesów w obszarze polityki zagranicznej... Więcej
Więcej

Komisja : Wejście w życie Programu UE dla zdrowia (EU4Health)
photo
26 marca wszedł w życie Program UE dla zdrowia (EU4Health). Ma on na celu wzmocnienie odporności systemów opieki zdrowotnej i promowanie innowacji w tym sektorze, a jego budżet wynosi 5,1 mld euro. Pieniądze przeznaczone zostaną na poprawę wykorzystania zasobów oraz dostępności leków, wyrobów medycznych i produktów potrzebnych w czasach kryzysu... Więcej
Przyspieszenie szczepionek przeciwko wariantom wirusa i wzmocnienie przejrzystości eksportu
photo
24 marca, działając w ramach Inkubatora HERA (nowego europejskiego planu do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19), Komisja zaproponowała nową procedurę upraszczającą i przyspieszającą wydawanie zezwoleń na dostosowane do wariantów wirusa szczepionki przeciwko COVID-19. 24 marca Komisja Europejska wprowadziła zasady wzajemności oraz proporcjonalności w ramach mechanizmu przejrzystości i udzielania pozwoleń na wywóz szczepionek przeciwko COVID-19. System ten bardzo korzystnie wpłynął na przejrzystość eksportu. 25 marca znaczenie udzielania zezwoleń na eksport pokreślili szefowie państw i rządów... Więcej
Więcej
Strategia na rzecz praw dziecka
photo
24 marca Komisja przedstawiła swoją pierwszą kompleksową strategię dotyczącą praw dziecka oraz propozycję europejskiej gwarancji na rzecz dzieci. Strategia koncentruje się na sześciu obszarach tematycznych: dzieci jako inicjatorzy zmian w życiu demokratycznym, prawo dzieci do pełnego wykorzystania ich potencjału, do wolności od przemocy, do wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom, do bezpiecznego poruszania się w środowisku cyfrowym oraz prawa dzieci w świecie. Państwa członkowskie powinny zapewnić dzieciom w potrzebie swobodny i skuteczny dostęp do usług edukacyjnych oraz zajęć szkolnych, zdrowych posiłków w szkole oraz do opieki zdrowotnej... Więcej
Plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej
photo
25 marca Komisja przedstawiła plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej, zgodnie z Zielonym Ładem dla Europy, strategią "od pola do stołu" i strategią ochrony różnorodności biologicznej. Plan ten koncentruje się na trzech osiach: zachęcaniu do konsumpcji, zwiększaniu produkcji i dalszej poprawie zrównoważonego rozwoju tego sektora. Ma dostarczyć sektorowi produkcji odpowiednich narzędzi do osiągnięcia celu, jakim jest przeznaczenie 25% powierzchni rolnej na rolnictwo ekologiczne do 2030 roku... Więcej
Program zwalczania nadużyć
photo
22 marca Komisja poparła stanowisko przyjęte przez Radę 16 marca w sprawie projektu rozporządzenia ustanawiającego unijny program zwalczania nadużyć finansowych. Na mocy nieformalnego porozumienia osiągniętego z Parlamentem w grudniu 2020 roku budżet programu na lata 2021-2027 wynosi 181,207 mln euro. Teraz dokument ten będzie mógł zostać przyjęty przez Parlament w drugim czytaniu... Więcej
Więcej

Parlament : Przyjęcie rozporządzeń w sprawie zasobów własnych
photo
25 marca eurodeputowani zatwierdzili środki wykonawcze dotyczące zasobów własnych, co pozwala UE na uruchomienie wartego 750 mld euro planu NextGenerationEU. Europosłowie przyjęli też rozporządzenie w sprawie zasobów własnych opartych na plastikowych odpadach z opakowań, które będzie obowiązywać z mocą wsteczną od 1 stycznia... Więcej
Więcej | Więcej
Wzmocnienie międzynarodowej roli euro
photo
25 marca europosłowie wezwali do prowadzenia polityki pozwalającej wzmacniać międzynarodową rolę euro. Podkreślono m.in. polityczną i strategiczną rolę wspólnej waluty na arenie międzynarodowej, a także jej zdolność do zwiększania odporności międzynarodowego systemu finansowego... Więcej
Europejska strategia w zakresie danych
photo
25 marca eurodeputowani przyjęli sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii w zakresie danych, w którym podkreślają znaczenie ochrony danych europejskich obywateli i danych dotyczących zdrowia, ale także ograniczenia śladu ekologicznego technologii cyfrowych. Wzywają w nim do ustanowienia wspólnej europejskiej przestrzeni danych na temat zdrowia, aby umożliwić całkowicie bezpieczną ich wymianę. Parlament podkreśla, że przetwarzanie danych osobowych, w tym ich przekazywanie, powinno się zawsze odbywać zgodnie ze wspólnotowym dorobkiem prawnym w zakresie ochrony danych i chce przyjęcia aktu w sprawie danych, by ułatwić rozwój technologiczny i zachęcać do innowacji... Więcej
Raport na temat nowego partnerstwa UE-Afryka
photo
25 marca eurodeputowani przyjęli strategię nowego partnerstwa z Afryką, którego celem jest wzmocnienie autonomii tego kontynentu. Strategia ta nadaje priorytet edukacji, systemom opieki zdrowotnej i równości płci. Współpraca obejmuje również zieloną transformację, transformację cyfrową, zrównoważone zatrudnienie, dobre rządy i migrację. Europosłowie chcą dwustronnej współpracy, przeznaczając na ten cel znaczne środki w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej. Parlament wzywa również MFW i Bank Światowy do umorzenia długów... Więcej
Eurodeputowani gotowi są ścigać Komisję w kwestii państwa prawa
photo
Europosłowie zagrozili, że pozwą Komisję do Trybunału Sprawiedliwości Unii, jeśli ta będzie dalej zwlekać ze stosowaniem mechanizmu warunkowości w zakresie praworządności. W rezolucji przyjętej 25 marca ostrzegają, że jeżeli Komisja nie przedstawi przed 1 czerwca swoich wytycznych w sprawie mechanizmu, "Parlament uzna to za zaniechanie działania"... Więcej
Początek prac Konferencji w sprawie przyszłości Europy
photo
24 marca rozpoczęły się prace Konferencji w sprawie przyszłości Europy - odbyło się posiedzenie konstytutywne Komitetu Wykonawczego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Parlamentu, Komisji i Rady. 19 kwietnia uruchomiona zostanie platforma cyfrowa. Komitet Wykonawczy dyskutował o możliwości zorganizowania oficjalnej inauguracji w Strasburgu 9 maja, jak również o zorganizowaniu pierwszej sesji plenarnej Konferencji 10 maja, jeśli pozwoli na to sytuacja... Więcej
Więcej
Przyspieszona procedura Zielonego Certyfikatu Cyfrowego
photo
25 marca europosłowie zdecydowali o zastosowaniu trybu pilnego w stosunku do propozycji Zielonego Certyfikatu Cyfrowego, tak aby mógł on zostać przyjęty przed latem. Parlament przyjmie swoje stanowisko na sesji plenarnej w kwietniu. W debacie poprzedzającej głosowanie wielu europosłów podkreślało potrzebę ochrony danych osobowych i medycznych obywateli oraz niedyskryminowania osób, które nie zostały zaszczepione... Więcej

Rada : Trójstronny szczyt społeczny
photo
24 marca odbył się trójstronny szczyt społeczny - forum dialogu między przywódcami instytucji europejskich a europejskimi partnerami społecznymi, którego tytuł brzmiał "Jak dokonać sprawiedliwej i zrównoważonej odbudowy?". Uczestnicy dyskutowali na temat zarządzania kryzysem sanitarnym, społecznym i gospodarczym, o wkładzie partnerów społecznych na poziomie UE i państw członkowskich w ożywienie gospodarcze i społeczne oraz na temat szczytu społecznego, który odbędzie się w maju w Porto... Więcej

Dyplomacja : Negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie ochrony danych osobowych
photo
25 marca komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders spotkał się z sekretarz handlu USA Giną Raimondo. Uzgodniono intensyfikację rozmów na temat ochrony danych osobowych przekazywanych do USA. Obecny mechanizm tarczy ochrony danych UE-USA został unieważniony przez Trybunał Sprawiedliwości UE w lipcu 2020 roku. Obie strony próbują znaleźć nowe rozwiązanie... Więcej
Apel o międzynarodowy traktat przeciwko pandemiom
photo
W liście otwartym, opublikowanym 30 marca, 23 szefów państw i rządów (w tym Emmanuel Macron, Angela Merkel i Boris Johnson), jak również przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i dyrektor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus wzywają do zawarcia nowego, międzynarodowego traktatu dotyczącego przygotowania i reagowania na pandemie. Celem umowy byłoby promowanie globalnej reakcji na wirusa, aby zapewnić wszystkim zdrowie dzięki skuteczniejszej współpracy międzynarodowej. Przykładami obszarów współpracy są systemy ostrzegania, wymiana informacji, badania, szczepionki i leki... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Nowe przepisy w kwestii bezpieczeństwa żywności w Unii
photo
27 marca zaczęło obowiązywać rozporządzenie w sprawie przejrzystości i trwałości oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. Propozycja rozporządzenia została przedstawiona w 2018 roku i powstała w wyniku europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Nowe zasady obejmą szeroki zakres produktów oraz wzmocnią wiarygodność, obiektywizm i niezależność badań przedkładanych przez przemysł Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności. Od lipca 2022 roku państwa członkowskie będą reprezentowane w jego zarządzie... Więcej
Więcej

Niemcy : Zawieszenie ratyfikacji europejskiego planu odbudowy
photo
26 marca niemiecki Trybunał Konstytucyjny zawiesił ratyfikację decyzji w sprawie środków własnych Unii, która jest niezbędna do uruchomienia europejskiego planu odbudowy gospodarczej. Dokument został właśnie przyjęty przez Bundestag i Bundesrat (odpowiednio 25 i 26 marca). Wniosek w tej sprawie złożyła grupa 2 200 niemieckich obywateli, którzy sprzeciwiają się wspólnemu zadłużaniu się państw członkowskich UE w celu sfinansowania tego planu. Niemiecki Trybunał orzekł, że w oczekiwaniu na decyzję w sprawie odwołania dokument "nie powinien zostać parafowany przez głowę państwa"... Więcej
Więcej

Bułgaria : Wydalenie dwóch rosyjskich dyplomatów
photo
22 marca, w środku kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi 4 kwietnia, Bułgaria ogłosiła 2 rosyjskich dyplomatów persona non grata i dała im 72 godziny na opuszczenie tego kraju. Decyzja ta jest bezpośrednią konsekwencją zlikwidowania 19 marca rosyjskiej siatki szpiegowskiej w Ministerstwie Obrony. Sąd wojskowy doprecyzował, że poprzez tę sieć wyciekły wrażliwe informacje mające wpływ na bezpieczeństwo Bułgarii i Unii Europejskiej... Więcej
Więcej

Słowacja : Dymisja premiera
photo
28 marca premier Słowacji Igor Matović ogłosił, że ustępuje ze stanowiska, a jego następcą będzie minister finansów Eduard Heger. 22 marca do dymisji podali się ministrowie pracy, gospodarki, sprawiedliwości, edukacji i spraw zagranicznych. Powodem była decyzja z 1 marca o zakupie 2 milionów dawek rosyjskiej szczepionki Sputnik V, która nie została jeszcze dopuszczona do obrotu przez Europejską Agencję Leków... Więcej
Więcej

Ukraina : Sankcje przeciwko 3 europosłom (ID, Francja) i 23 Rosjanom
photo
23 marca ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski przyjął dekretem 3-letnie sankcje wobec 3 eurodeputowanych, członków grupy Tożsamość i Demokracja (ID) - Francuzów Virginie Joron, Jeana-Lina Lacapelle'i i Philippe'a Oliviera - za ich ubiegłoroczną wizytę na nielegalnie zaanektowanym przez Rosję Krymie, bez zgody ukraińskiego rządu... Więcej
Więcej

Rada Europy : Leendert Verbeek wybrany przewodniczącym Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych
photo
W trakcie 40. sesji Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy wybrał na swojego przewodniczącego Holendra Leenderta Verbeeka. Jego kadencja potrwa 2,5 roku. Zaapelował on o zwiększenie finansowania Kongresu, aby umożliwić mu poprawną realizację jego misji polegającej na ochronie praw człowieka i obywatela, utrzymywaniu demokracji i bezpieczeństwa... Więcej
Apel o zrewidowanie hiszpańskiego kodeksu karnego
photo
22 marca Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović wezwała hiszpańskie władze do zmiany kodeksu karnego w celu wzmocnienia istniejących gwarancji wolności słowa. Rewizja ta powinna również umożliwić hiszpańskim sądom wydawanie decyzji zgodnych z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Komisarz jest zaniepokojona brakiem jasnej definicji pojęcia przeprosin za terroryzm oraz rosnącą liczbą wyroków skazujących artystów za kontrowersyjne teksty piosenek... Więcej
Portugalia musi skuteczniej walczyć z rasizmem
photo
24 marca Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović wyraziła zaniepokojenie rasizmem i dyskryminacją w Portugalii. Wezwała władze tego kraju do wdrożenia planu działania przeciwko nienawiści rasowej, w szczególności wobec Romów i osób pochodzenia afrykańskiego. Komisarz przypomina politykom, że nie wolno im przyczyniać się do szerzenia mowy nienawiści, ani poprzez udział w niej, ani poprzez jej tolerowanie. I wreszcie, Komisarz wzywa ten kraj do skuteczniejszego zwalczania przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej... Więcej
Opinie Komisji Weneckiej dotyczące 10 krajów
photo
23 marca Komisja Wenecka Rady Europy opublikowała 13 opinii na temat Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Czarnogóry, Rosji, Hiszpanii i Ukrainy, przyjętych na jej sesji plenarnej. Komisja zaleca, by Czarnogóra nie "upolityczniała" toczących się tam reform prokuratury, by Hiszpania zrewidowała ustawę o bezpieczeństwie obywateli i z zadowoleniem przyjmuje niektóre ulepszenia wprowadzone w Ukrainie dzięki reformie Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto eksperci przyjęli również opinię w sprawie nowelizacji rosyjskiej konstytucji, a także w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o Wysokiej Radzie Sędziów i Prokuratorów w Bośni i Hercegowinie... Więcej

NATO : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
Ministrowie spraw zagranicznych NATO spotkali się 23 i 24 marca, aby przeanalizować program Sojuszu wraz z inicjatywą NATO 2030, która ma zostać dostosowana do nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa. Ministrowie podkreślili, iż chcą wzmocnić partnerstwa, by zapewnić bezpieczeństwo w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, oraz omówili sytuację w Afganistanie. W towarzystwie swoich odpowiedników z Finlandii i Szwecji (których kraje są partnerami, ale nie są członkami NATO) oraz Wysokiego Przedstawiciela Unii przedyskutowali także działania destabilizacyjne prowadzone przez Rosję... Więcej
Więcej

Publikacje : Brexit: aspekty prawne negocjacji w latach 2016-2020
photo
Jean-Claude Piris, były radca prawny Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej, były dyrektor generalny Służby Prawnej Rady i członek Komitetu Naukowego Fundacji, opublikował właśnie opracowanie dotyczące prawnych aspektów negocjacji w latach 2016-2020 związanych z decyzją Zjednoczonego Królestwa o opuszczeniu Unii Europejskiej (czyli dotyczących brexitu)... Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat skuteczności instrumentu SURE
photo
22 marca Komisja opublikowała pierwsze sprawozdanie na temat skuteczności instrumentu SURE w zakresie ochrony miejsc pracy i dochodów dotkniętych pandemią. Według sprawozdania SURE pomogło 25-30 mln osób i 2,5 mln przedsiębiorstw, które ucierpiały z powodu pandemii. Przydzielono już ponad 90% całkowitego budżetu, który wynosi 100 mld euro... Więcej

Kultura : "Mitologiczne namiętności" w Madrycie
photo
Do 4 lipca w Muzeum Prado w Madrycie można oglądać wystawę "Mitologiczne namiętności: Tycjan, Veronese, Allori, Rubens, Ribera, Poussin, Van Dyck, Velazquez". Oferuje ona wybór 29 mitologicznych obrazów namalowanych w Europie w XVI i XVII wieku... Więcej
Wirtualna wizyta w Kolekcji Jabłonki
photo
Do 5 kwietnia Muzeum Albertina w Wiedniu oferuje zwiedzającym możliwość zapoznania się z Kolekcją Jabłonki za pośrednictwem zaplanowanego zwiedzania online lub samodzielnej wirtualnej wycieczki 3D. Zgromadzony przez marszanda Rafała Jabłonkę zbiór jest jedną z najbardziej prestiżowych kolekcji sztuki amerykańskiej i niemieckiej lat 80. XX wieku. Aby pokazać wielką różnorodność kolekcji, wybrano około 110 obrazów, rzeźb i prac na papierze... Więcej
Wystawa na temat Jana Cybisa
photo
Do 30 czerwca Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie proponuje wystawę poświęconą polskiemu malarzowi Janowi Cybisowi, czołowej postaci grupy polskich kolorystów, którzy w latach 30. XX wieku wyjechali do Paryża i nazywali się kapistami. W oczekiwaniu na ponowne otwarcie dla zawieszających wystawa jest dostępna online w wirtualnej rzeczywistości 3D... Więcej
Artystyczna dekompresja w oknie
photo
Sztuka współczesna dostępna dla wszystkich, z ulicy... To właśnie proponuje Kolekcja Lambert w Awinionie. Ten ośrodek kultury (wciąż zamknięty dla zwiedzających z powodu pandemii) stworzył La Loggię - tymczasową przestrzeń wystawienniczą zlokalizowaną w oknie wychodzącym na ulicę Violette. Kolekcja co tydzień prezentuje dzieła ze swoich zbiorów, a publiczność może je podziwiać z ulicy. Każda z tych wystaw pozwala zwiedzającym zobaczyć artystów reprezentowanych w Kolekcji w nowym świetle lub odkryć prace, które nigdy wcześniej nie były prezentowane w salach muzeum... Więcej
E-zwiedzanie na temat wielkich artystek
photo
3, 5 i 10 kwietnia Muzeum Städel we Frankfurcie zaprasza na zwiedzanie online z przewodnikiem dotyczące najważniejszych dzieł takich artystek jak Lotte Laserstein, Ottilie W. Roederstein i Cindy Sherman. Dzięki wizycie można się dowiedzieć, dlaczego pozycja kobiet w sztuce przez wieki pozostawała stosunkowo niezbadana... Więcej
Wystawa na temat jedwabiu we Florencji
photo
Muzeum Salvatore Ferragamo we Florencji prezentuje dostępną online wystawę "Jedwab", która jest hołdem dla Fulvii Ferragamo. W latach 70. XX wieku rozpoczęła stałą produkcję jedwabnych akcesoriów ze spersonalizowanymi wzorami charakteryzującymi się nadrukami wykonanymi w Como, z ekskluzywnymi elementami dekoracyjnymi (w szczególności kwiatami i egzotycznymi zwierzętami uformowanymi przez patchwork kwiatów)... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Napoleon i religia
photo
W książce "Napoleon i Jezus" Marie-Paule Raffaelli-Pasquini ukazuje, jakie znaczenie w napoleońskim imaginarium miała postać Chrystusa i jego ambicja zjednoczenia ludzkości wokół wspólnego ideału. W publikacji "Napoleon i kulty" Jacques-Olivier Boudon bada dwuznaczne relacje Bonapartego z Kościołem katolickim. Zainteresowanie badawcze polityką religijną Napoleona Bonaparte wynika z faktu, że służyła ona za wzór dla wielu państw, które znalazły się pod panowaniem Francji w latach 1800-1815. Portal histmag.org powraca do kwestii konkordatu podpisanego między Napoleonem i Stolicą Apostolską w tekście Grzegorza Kietlińskiego... Więcej
Więcej | Więcej

4kwie.
4 kwietnia

Bułgaria

Wybory parlamentarne

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022