Biuletyn n°930

Open panel Open panel
Biuletyn n°930
Biuletyn
środa, 7 kwietnia 2021
numer 930
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Podczas gdy europejski system demokratyczny jest narażony na hybrydowe zagrożenia z zewnątrz, jest on kwestionowany od wewnątrz przez obecne rządy na Węgrzech i w Polsce oraz ich systemowe podważanie mechanizmów kontroli i równowagi oraz gwarancji zmiany politycznej. Niezależni sędziowie i nieskrępowana prasa pozostają ostatnimi dwoma bastionami przeciwko rozwiązaniom siłowym i tendencjom autorytarnym. Dla Unii Europejskiej priorytetem jest działanie na rzecz zachowania tych mechanizmów kontroli i równowagi.
Więcej
Wybory : Wybory parlamentarne ujawniają skrajną fragmentaryzację bułgarskiej sceny politycznej
photo
Ugrupowanie premiera Bojko Borysowa Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (GERB), które startowało w koalicji ze Związkiem Sił Demokratycznych (SDS), zajęło pierwsze miejsce w bułgarskich wyborach parlamentarnych 4 kwietnia, uzyskując 26,14% głosów. Na drugim miejscu uplasowała się populistyczna partia Jest Taki Lud, założona przez piosenkarza i prezentera telewizyjnego Sławiego Trifonowa (17,73%). Wyprzedziła ona Partię Socjalistyczną (15,02%), która straciła status wiodącej formacji opozycyjnej. Przewiduje się, że Bojko Borysow, który zwyciężył po raz piąty, będzie miał tym razem trudności z utworzeniem koalicji rządowej, gdyż zdecydowana większość pozostałych partii zapowiedziała, że nie zawrze z nim sojuszu... Więcej

Fundacja : Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Francja wydłużyła do 4 tygodni godzinę policyjną, zamknięcie sklepów, które nie są niezbędne, ograniczenia w podróżowaniu na terenie całego kraju, a także zamknęła szkoły. Niemcy wzmacniają kontrole na granicy lądowej z Francją, Danią i Polską. W Hiszpanii do 19 kwietnia obowiązuje zakaz podróżowania między regionami. Włochy wprowadziły 5-dniową kwarantannę dla podróżnych z innych krajów UE i do 30 kwietnia zaliczyły wszystkie regiony do czerwonej lub pomarańczowej strefy. Portugalia ponownie otwiera muzea i uczelnie wyższe. Fundacja oferuje Państwu podsumowanie obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji pozwalające zrozumieć stan rzeczy... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Podczas gdy na Białorusi trwają represje, 30 marca Emmanuel Macron i Angela Merkel powtórzyli w trakcie spotkania z Władimirem Putinem, że trzeba prowadzić dialog polityczny i zorganizować w tym kraju wolne wybory. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli prześledzić kryzys od czasu wyborów w sierpniu 2020 roku... Więcej

Komisja : Państwo prawa: skierowanie sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości
photo
31 marca Komisja skierowała sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z ustawą o wymiarze sprawiedliwości, która weszła w życie na początku 2020 roku. Uważa ona, że procedury dyscyplinarne wobec sędziów i uchylanie ich immunitetu "poważnie naruszają" niezawisłość sądownictwa oraz porządek prawny Unii. W oczekiwaniu na ostateczne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości, Komisja zwraca się do TSUE o zarządzenie środków tymczasowych: o zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a także skutków decyzji podjętych już przez tę Izbę oraz przepisów przyjętych w Polsce w celu uniemożliwienia sędziom stosowania niektórych postanowień prawa europejskiego... Więcej
Więcej
Zezwolenie na dokapitalizowanie Air France
photo
4 kwietnia Komisja zatwierdziła wkład państwa francuskiego w dokapitalizowanie Air France w wysokości 4 mld euro. Komisja uznała pomoc za "konieczną, odpowiednią i proporcjonalną", ale obwarowała zezwolenie szeregiem warunków, w tym przekazaniem przez Air France przydziałów czasowych na start lub lądowanie na lotnisku Paris Orly... Więcej
Więcej
Nowe wypłaty z programu SURE
photo
30 marca Komisja Europejska wypłaciła 13 mld euro w formie pożyczek Czechom (1 mld euro), Belgii (2,2 mld euro), Hiszpanii (4,06 mld euro), Irlandii (2,47 mld euro), Włochom (1,87 mld euro) i Polsce (1,4 mld euro) z tytułu programu SURE, który służy wspieraniu krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy. Komisja zaproponowała również dodatkową pomoc Belgii, Cyprowi, Grecji, Łotwie, Litwie i Malcie w wysokości 3,7 mld euro. Po tym wsparciu program SURE (dysponujący ogólną pulą środków w wysokości 100 mld euro) może jeszcze zapewnić pomoc w wysokości kolejnych 5,7 mld euro... Więcej
Więcej
Finansowanie dla nowych ośrodków dla migrantów na Lesbos i Chios
photo
29 marca Komisja przyznała Grecji dotację w wysokości 155 mln euro na budowę nowych ośrodków przyjmujących migrantów na wyspach Lesbos i Chios. Dofinansowanie to pozwoli zapewnić miejsca noclegowe, kontenery medyczne do udzielania natychmiastowych świadczeń zdrowotnych, bezpieczne miejsca dla dzieci i młodych pozostających bez opieki, a także place zabaw i przestrzenie edukacyjne. Osobny obszar przeznaczony zostanie na rozpatrywanie wniosków o azyl i operacje powrotu... Więcej
Owocne konkluzje rozmów w sprawie danych z Koreą
photo
30 marca Unia Europejska i Republika Korei osiągnęły porozumienie w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych, aby promować wysokie standardy ochrony danych na całym świecie. Umowa ta oferuje nowe możliwości ściślejszej współpracy między Unią a Koreą. Komisja Europejska rozpocznie teraz procedurę przyjęcia tej decyzji... Więcej

Parlament : Skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie braku sesji Parlamentu w Strasburgu
photo
26 marca Collectivité européenne d'Alsace (CEA) ogłosiło, że zwróci się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie braku sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. CEA uważa, że podany przez Parlament powód (kryzys sanitarny) jest nie do przyjęcia, ponieważ można było wprowadzić ścisły protokół sanitarny, a sesje odbywały się w Brukseli. Wzywa do przywrócenia comiesięcznych sesji, a także do zastosowania środków wyrównawczych, takich jak dodatkowe lub dłuższe sesje w Strasburgu... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów transportu
photo
30 marca, dzień po inauguracji Europejskiego Roku Kolei 2021, ministrowie transportu oraz unijna komisarz Adina Valean przeprowadzili wideokonferencję. Rozmawiano głównie o potrzebie inwestycji w tym sektorze... Więcej
Porozumienie w sprawie podziału szczepionek
photo
1 kwietnia państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie podziału 10 milionów dawek szczepionki firmy BioNTech-Pfizer, które mają zostać dostarczone w trybie przyspieszonym. 19 państw członkowskich otrzyma dawki proporcjonalnie do liczby ludności, a jednocześnie kraje te wspomogą kosztem swoich dawek Bułgarię, Chorwację, Estonię, Łotwę i Słowację. Te ostatnie są opóźnione w szczepieniach i otrzymają proporcjonalnie 2,8 mln dodatkowych dawek. Austria, Słowenia i Czechy odmówiły udostępnienia części swoich kwot wspomnianym 5 państwom... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Konferencja w sprawie przyszłości Syrii
photo
Unia Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych współprzewodniczyły 5. brukselskiej konferencji "Wspieranie przyszłości Syrii i regionu", która odbyła się 29 i 30 marca. Wzięło w niej udział ponad 80 państw i organizacji międzynarodowych. Była ona okazją do omówienia obecnej sytuacji w Syrii oraz do zmobilizowania wsparcia dla Syryjczyków wewnątrz tego kraju i w państwach sąsiadujących (w tym dla społeczności ich przyjmujących). Obiecano, że na rok 2021 i na kolejne lata przekazana zostanie pomoc w łącznej kwocie 5,3 mld euro. Na konferencji podkreślono również wyzwania, przed którymi stoją kraje i społeczności przyjmujące Syryjczyków, takie jak Liban, Jordania, Turcja, Egipt i Irak, które wykazują się regionalną solidarnością... Więcej
Więcej
Rozmowa Emmanuela Macrona i Angeli Merkel z Władimirem Putinem
photo
30 marca prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiali z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Przedyskutowano sytuację zdrowotną i ewentualną współpracę w sprawie szczepionki Sputnik V. Omówiono sprawę Aleksieja Nawalnego. Macron i Merkel zwrócili się do Rosji, by zobowiązała się do ustabilizowania zawieszenia broni na Ukrainie, i wezwali do inkluzywnego dialogu na Białorusi. Troje przywódców uzgodniło, że będą koordynować swoje wysiłki w kwestii irańskiego programu jądrowego... Więcej
Więcej
Dokument na temat strategicznej autonomii przy jednoczesnym zachowaniu otwartej gospodarki
photo
24 marca Hiszpania i Holandia opublikowały wspólny dokument w sprawie strategicznej autonomii. W tym dokumencie roboczym dwa kraje dowodzą, że bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest osiągnięcie konsensusu w sprawie sposobu wzmocnienia otwartej strategicznej autonomii Europy, tak aby stała się ona prężnym globalnym graczem odpowiedzialnym za swoją przyszłość. Strategiczna autonomia nie jest synonimem izolacji czy wycofania się. Oznacza raczej przeformułowanie sposobu rozumienia suwerenności w kierunku suwerenności operacyjnej, czyli zdolności do promowania własnego programu... Więcej
Zdolności operacyjne Task Force Takuba
photo
31 marca francuska minister sił zbrojnych Florence Parly oraz jej estońscy i czescy odpowiednicy Kalle Laanet i Lubomir Metnar odwiedzili Mali, aby potwierdzić pełną zdolność operacyjną Task Force Takuba - jednostki europejskich sił specjalnych rozmieszczonej w celu szkolenia malijskiej armii w ramach operacji Barkhane. Takuba obejmuje również oddziały włoskie i szwedzkie... Więcej
Więcej

EBC : Bilans programu
photo
Na swoim blogu prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde podsumowuje ustanowiony rok temu nadzwyczajny program zakupów w czasie pandemii (PEPP). Zauważa, że program przyczynił się do stabilizacji rynków i utrzymania warunków finansowania działalności gospodarczej, oraz podkreśla, że perspektywy pozostają niepewne. EBC gotowe jest dostosować kontynuację programu do bieżących potrzeb... Więcej

Hiszpania : Wyeksponowana rola kobiet po zmianach w rządzie
photo
30 marca hiszpański premier Pedro Sanchez ogłosił przetasowanie w swoim gabinecie w związku z decyzją drugiego wicepremiera i lidera Podemos Pablo Iglesiasa o opuszczeniu egzekutywy. Chce on wystartować w wyborach regionalnych w Madrycie 4 maja. Nadia Calvino, minister gospodarki i biznesu, została awansowana na drugą wicepremier, a minister pracy Yolanda Díaz na trzecią... Więcej

Francja : Objęcie dowództwa nad amerykańską Task Force 50
photo
31 marca Francja objęła dowództwo nad Task Force 50 (TF50), jednym z komponentów sił morskich USA rozmieszczonych w rejonie Zatoki Perskiej. Zachowa je na czas obecności w tej strefie powietrzno-morskiej grupy bojowej skupionej wokół lotniskowca Charles de Gaulle. TF50 jest obecnie zaangażowane w operacje Inherent Resolve, która zwalcza grupę terrorystyczną Daesh... Więcej
Więcej

Słowacja : Nowy rząd pod kierownictwem Eduarda Hegera
photo
1 kwietnia zaprzysiężono rząd nowego premiera Eduarda Hegera. Prezydent Zuzana Czaputową powołała go dzień wcześniej na miejsce Igora Matovicia, który podał się do dymisji po tym, jak jego koalicja rządowa zakwestionowała decyzję o zakupie 2 mln dawek rosyjskiej szczepionki Sputnik V. Igor Matović pozostaje w rządzie i zastąpi Eduarda Hegera na stanowisku ministra finansów. W skład nowego gabinetu weszli wszyscy ministrowie z dotychczasowego rządu (z wyjątkiem ministra zdrowia)... Więcej
Więcej

Armenia : Zapowiedziana dymisja premiera
photo
28 marca armeński premier Nikol Paszynian ogłosił, iż zamierza się w kwietniu podać do dymisji, ale będzie kontynuował pełnienie obowiązków do czasu przedterminowych wyborów parlamentarnych przewidzianych na 20 kwietnia. 25 lutego jego dymisji zażądał sztab generalny armii, obwiniając go o militarną porażkę w starciu z Azerbejdżanem w Górskim Karabachu jesienią 2020 roku. Mimo poparcia prezydenta Armena Sarkisjana, szef sztabu został zmuszony do złożenia dymisji. Jednakże demonstracje zorganizowane przez opozycję domagały się również dymisji Paszyniana... Więcej

Kosowo : Vjosa Osmani obejmie urząd prezydenta
photo
4 kwietnia parlament wybrał zwykłą większością głosów prezydenta Kosowa. Zostanie nim Vjosą Osmani (otrzymała 71 głosów na 120 deputowanych w trzeciej turze głosowania). Po raz drugi prezydentem Kosowa będzie kobieta. 38-letni Vjosa Osmani, członkini centroprawicowej Demokratycznej Ligi Kosowa (LDK), zawarła sojusz z lewicowym ruchem reformatorskim premiera Albina Kurtiego - Vetëvendosje (VV)... Więcej
Więcej

Rada Europy : Wytyczne na rzecz zwalczania terroryzmu
photo
1 kwietnia Komitet Ministrów Rady Europy przyjął wytyczne, które mają pomóc właściwym organom państw członkowskich w lepszym wykrywaniu powiązań i współpracy pomiędzy zorganizowanymi grupami przestępczymi a organizacjami terrorystycznymi, a tym samym w skuteczniejszym zwalczaniu i zapobieganiu terroryzmowi... Więcej
Zalecenie wzmocnienia krajowych instytucji praw człowieka
photo
31 marca Komitet Ministrów Rady Europy przyjął zalecenie dla państw członkowskich w sprawie rozwoju i wzmacniania krajowych instytucji praw człowieka w celu zwiększenia ich promocji i ochrony... Więcej
Apel o przywrócenie wolności dziennikarzy na Węgrzech
photo
30 marca Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović wezwała Węgry do przywrócenia wolności dziennikarskiej w tym kraju. Oświadczyła, że pluralizm mediów na Węgrzech ulega erozji z powodu kontrolowanego politycznie urzędu ds. regulacji mediów. Aby zapobiec temu zjawisku, Komisarz wezwała Węgry do zmiany ustawodawstwa, tak by kompetencje Rady ds. Mediów zostały rozdzielone pomiędzy kilka organów. Komisarz przypomniała, że "Węgry muszą się dostosować w prawie i w praktyce do standardów Rady Europy dotyczących pluralizmu mediów". Na koniec podkreśliła, że Węgry powinny zapewnić wolność debaty politycznej w perspektywie wyborów parlamentarnych w 2022 roku... Więcej

Opracowania/raporty : Krótkoterminowe perspektywy rynków rolnych
photo
30 marca Komisja opublikowała sprawozdanie na temat krótkoterminowych perspektyw dla unijnych rynków rolnych. W pierwszej edycji w 2021 roku stwierdzono, że sektor rolny wykazał się odpornością w czasie kryzysu COVID-19. Ponadto perspektywy są sprzyjające ze względu na dynamiczny popyt globalny i oczekiwane ponowne otwarcie usług gastronomicznych (restauracji, barów, kawiarni), kiedy kampania szczepień będzie wystarczająco zaawansowana. Ostatnie zmiany w handlu (w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi) zmniejszają niepewność związaną z unijnymi relacjami handlowymi, co będzie korzystne dla sektorów rolnych... Więcej
Raport Europejskiej Agencji Obrony za 2020 rok
photo
30 marca Europejska Agencja Obrony (EDA) opublikowała swoje roczne sprawozdanie za 2020 przedstawiające kompleksowy przegląd prac w różnych obszarach jej działalności. Sprawozdanie podsumowuje wdrażanie unijnych inicjatyw w zakresie obrony, jak również uruchamianie nowych instrumentów i zachęt do współpracy w dziedzinie obronności oraz rolę EDA w szerzej pojmowanej polityce UE... Więcej
Raport 2021 na temat różnic między płciami
photo
W raporcie 2021 na temat różnic między płciami, opublikowanym przez Światowe Forum Ekonomiczne 30 marca, podkreślono, że wraz z pandemią nierówności między kobietami i mężczyznami zwiększyły się. Wskaźnik parytetu płci spadł do 68%, co oznacza spadek o 0,6 punktu procentowego w stosunku do roku 2020. Według obliczeń Światowego Forum Ekonomicznego zniwelowanie tej różnicy zajęłoby 135,6 lat, czyli o 4 lata dłużej niż przed kryzysem... Więcej
Więcej

Kultura : Valéry Giscard d'Estaing dodany do nazwy Muzeum Orsay
photo
29 marca francuska minister kultury Roselyne Bachelot ogłosiła, że nazwisko byłego prezydenta Valéry'ego Giscarda d'Estaing (który zmarł 2 grudnia 2020 roku) zostanie dodane do nazwy placówki publicznej obejmującej Muzeum Orsay i Muzeum Oranżerii. Wyjaśniła, że decyzja ta "jest wyrazem uznania dla zaangażowania prezydenta Giscarda d'Estainga w tworzenie tej wielkiej instytucji muzealnej". To Valéry Giscard d'Estaing zdecydował w 1977 roku o przekształceniu dawnego dworca Orsay w muzeum sztuki 2. połowy XIX wieku... Więcej
Więcej
ENTR, nowe europejskie medium
photo
France Médias Monde i Deutsche Welle uruchamiają we współpracy z mediami z 6 europejskich krajów ENTR - nowe medium cyfrowe skierowane do osób w wieku 18-34 lat. Do lata ENTR będzie poruszać tematy, które dotyczą młodych ludzi, w reportażach, portretach, felietonach lub filmach na YouTube, Instagramie i Facebooku w 6 językach (francuskim, niemieckim, angielskim, polskim, portugalskim i rumuńskim)... Więcej
Więcej
Miasto i pejzaż w Wiedniu
photo
Do 4 lipca Muzeum Albertina w Wiedniu gości wystawę "Miasto i pejzaż. Między snem a rzeczywistością", poświęconą najważniejszym twórcom romantycznego malarstwa pejzażowego na przestrzeni pięciu wieków, takim jak Bruegel, Rembrandt czy Canaletto. Wystawę uzupełniają austriackie akwarele z XIX wieku, wśród których zobaczyć można wiedeński pejzaż miejski autorstwa Jakoba Alta... Więcej
Koncert Orkiestry Narodowej Hiszpanii w Madrycie
photo
9 kwietnia w Narodowym Audytorium Muzycznym w Madrycie odbędzie się niezwykły koncert Orkiestry Narodowej Hiszpanii. W programie "Koncert e-moll, op. 64 na skrzypce i orkiestrę" Felixa Mendelssohna, uwertura do "Wesela Figara" oraz "Symfonia nr 41" Mozarta... Więcej
Wirtualny dzień dla rodzin w Opéra comique
photo
11 kwietnia Opéra comique w Paryżu organizuje specjalny dzień online dla rodzin. W programie zajęcia, warsztaty i chwile muzyczne dla dzieci oraz ich rodziców... Więcej
Żywa abstrakcja w Bazylei
photo
Do 20 czerwca Kunstmuseum w Bazylei prezentuje retrospektywę artystki Sophie Taeuber-Arp, znanej z ilustracji na banknocie o nominale 50 franków szwajcarskich. Wystawa poświęcona tej pionierce abstrakcji (jednej z wielkich postaci nowoczesnej awangardy) zorganizowana została we współpracy z Museum of Modern Art w Nowym Jorku i Tate w Londynie... Więcej
Koncert w Filharmonii Krakowskiej
photo
Orkiestra Filharmonii Krakowskiej oraz jej chór Capella Cracoviensis zapraszają w kwietniu na szereg koncertów, w tym na koncert "Acis i Galatea" Georga Friedricha Haendla. Koncert odbędzie się 8 kwietnia o godz. 19.30 i będzie go można obejrzeć online oraz na żywo. Orkiestrę poprowadzi dyrygent Marek Toporowski, a chór Piotr Piwko... Więcej
Koncert online z mediolańskiej La Scali
photo
11 kwietnia Teatr alla Scala w Mediolanie proponuje koncert online o godz. 20 na swoim profilu na Facebooku i na swoim Youtubie. Sopranistka Aleksandra Kurzak wykona dzieła Fryderyka Chopina, Roberta Schumanna, Johannesa Brahmsa i Piotra Czajkowskiego z towarzyszeniem skrzypiec (Tomasz Wabnic) i fortepianu (Marek Ruszczyński)... Więcej
Tkanina z Bayeux online
photo
Muzeum Tkaniny z Bayeux zaprasza do odkrywania tego dzieła w wysokiej rozdzielczości. Można je podziwiać w najmniejszych detalach. Stworzona w XI wieku, długa na 70 metrów tkanina, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, opowiada o inwazji Anglii przez Wilhelma Zdobywcę w 1066 roku... Więcej
Słowa obywateli online
photo
Od 6 do 28 kwietnia Théâtre Antoine i Théâtre libre organizują 4. edycję Paroles citoyennes - festiwalu, w trakcie którego głosy współczesnych autorów spotykają się z głosami wielkich świadków społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku spotkania będzie można śledzić na żywo na Facebooku... Więcej
Więcej

Dwustulecie Napoleona : Napoleon pisarz
photo
To błyskotliwie i oryginalne studium odkrywa przed czytelnikami oblicze Napoleona Bonaparte, które do tej pory było ignorowane przez biografów - twarz aspirującego powieściopisarza i literata. W pouczającej, dowcipnej i elegancko napisanej książce Andy Martin ujawnia, że ten pomijany aspekt niezwykłego życia Napoleona stanowi w istocie klucz do zrozumienia cesarza... Więcej

6kwie.
6-11 kwietnia

Wideokonferencja

Wiosenne posiedzenie MFW i Banku Światowego

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: