Biuletyn n°931

Open panel Open panel
Biuletyn n°931
Biuletyn
wtorek, 13 kwietnia 2021
numer 931
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Zmieniona dyrektywa o pracownikach delegowanych weszła w życie zgodnie z planem - w lipcu 2020 roku, w samym środku pandemii. Sytuacja sanitarna doprowadziła do intensywnych krajowych inspekcji i spadku liczby delegowań, co rodzi niebezpieczeństwo, że państwa członkowskie będą usprawiedliwiać krajowe środki ochrony rynku względami zdrowia publicznego.
Więcej
Fundacja : Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
W wielu krajach, takich jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i Polska, do 18 lub do 25 kwietnia obowiązują ograniczenia. W wielu innych krajach, w tym w Czechach, w Bułgarii i na Łotwie, 12 kwietnia szkoły rozpoczęły działalność stacjonarną, a w Luksemburgu ponownie otwarto ogródki barów i restauracji. Fundacja oferuje Państwu podsumowanie obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji, pozwalające zrozumieć bieżący stan rzeczy... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Na początku kwietnia w ramach ruchu demokratycznego, sprzeciwiającego się białoruskiemu reżimowi, powstały dwie partie polityczne. Fundacja oferuje chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli Państwo prześledzić kryzys od czasu wyborów w sierpniu 2020 roku... Więcej

Komisja : Pierwsze zaproszenia do składania wniosków organizowane przez Europejską Radę ds. Innowacji
photo
9 kwietnia Komisja ogłosiła pierwsze zaproszenia do składania wniosków w ramach "Akceleratora" Europejskiej Rady Innowacji (EIC) na kwotę 1 mld euro. Finansowanie ma na celu przyspieszenie rozwoju obiecujących start-upów oraz MŚP. Koncentruje się na odkryciach naukowych lub postępach technologicznych, które wymagają znacznego finansowania przez dłuższy czas, zanim będą mogły przynieść zyski. 495 mln euro przeznaczonych zostanie na innowacje wspierające Zielony Ład dla Europy, a także na technologie cyfrowe i medyczne... Więcej
Nowe przepisy w sprawie EUROSUR-u
photo
9 kwietnia Komisja przyjęła nowe przepisy mające na celu modernizację EUROSUR-u, europejskiego systemu monitorowania granic zewnętrznych Unii. Państwa członkowskie będą musiały publikować regularne sprawozdania i ostrzeżenia dotyczące sytuacji istotnych dla zarządzania granicami zewnętrznymi Unii. Powinny zgłaszać incydenty i operacje związane z poszukiwaniem oraz ratownictwem w celu lepszego wykrywania osób w niebezpieczeństwie... Więcej
Pierwsi beneficjenci programu REACT-EU
photo
6 kwietnia Komisja zatwierdziła wykorzystanie REACT-EU (instrumentu wspierającego odbudowę, która posłuży spójności oraz terytoriom Europy) przez Holandię i Austrię. Te dwa państwa członkowskie otrzymają prawie 262 mln euro. Po raz pierwszy sięgnięto po ten fundusz ustanowiony w ramach planu odbudowy gospodarczej NextGenerationEU... Więcej
Bilans światowego wsparcia w walce z pandemią
photo
8 kwietnia, w rok po jego ustanowieniu, Komisja podsumowała program Drużyna Europy mający na celu wspieranie wysiłków państw członkowskich i partnerów zewnętrznych UE w walce z pandemią COVID-19. Początkowo budżet tego działania wynosił 20 mld euro, a obecnie został podwojony. Inicjatywa ta wspiera uruchamianie kampanii szczepień poprzez mechanizm COVAX oraz zapewnia pełny i sprawiedliwy dostęp do szczepionek. Pomogła ponad 130 krajom na całym świecie, pozwoliła wzmocnić systemy opieki zdrowotnej, wsparła reakcję kryzysową w obliczu potrzeb humanitarnych oraz złagodziła społeczne i gospodarcze skutki pandemii... Więcej
Więcej
123 mln euro na stawianie czoła koronawirusowi i jego wariantom
photo
7 kwietnia Komisja ogłosiła, że zmobilizowała 123 mln euro na koronawirusy w ramach programu Horyzont Europa, nowego unijnego programu badań i innowacji. Program pchnie naprzód obiecujące metody leczenia i szczepionki, które przeszły już fazę przedkliniczną - wzmocni infrastrukturę badawczą w celu przyspieszenia wymiany danych oraz szybkiego dostarczania wsparcia i wiedzy specjalistycznej, jak również zasobów badawczych... Więcej

Parlament : Konferencja w sprawie przyszłości Europy: uruchomienie platformy cyfrowej 19 kwietnia
photo
7 kwietnia komitet wykonawczy Konferencji w sprawie przyszłości Europy ogłosił, że wielojęzyczna platforma cyfrowa, dzięki której obywatele będą mogli wnieść swój wkład w debaty na temat przyszłości Unii, zostanie uruchomiona 19 kwietnia. Na platformie znajdą się informacje o strukturze i pracach Konferencji, a także mapa wydarzeń, w których mogą uczestniczyć obywatele. Komitet doprecyzował swoje metody pracy i odbył pierwszą debatę na temat projektu zasad dotyczących składu i pracy Konferencji na sesjach plenarnych... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów zdrowia
photo
7 kwietnia ministrowie zdrowia spotkali się po ogłoszeniu przez Europejską Agencję Leków informacji o skutkach ubocznych szczepionki firmy AstraZeneca. Przedyskutowali potrzebę przeprowadzania większej liczby badań w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii na niektórych grupach ludności. Komisja i portugalska prezydencja Rady wezwały państwa członkowskie do wypracowania skoordynowanego stanowiska w sprawie szczepionek i potępiły jednostronne decyzje, które wpływają na wszystkich... Więcej
Przyjęcie dodatkowego budżetu na walkę z pandemią
photo
9 kwietnia Rada zatwierdziła dodatkowe środki w wysokości 121,5 mln euro na zaspokojenie pilnych potrzeb związanych z pandemią. Środki te pochodzić będą z rezerwy na rzecz solidarności i pomocy nadzwyczajnej oraz będą wspierać państwa członkowskie w monitorowaniu rozwoju epidemii, zwłaszcza w odniesieniu do nowych wariantów COVID-19... Więcej

Dyplomacja : Spotkanie z tureckim prezydentem
photo
6 kwietnia przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen spotkali się w Ankarze z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Rozmawiano o możliwym wzmocnieniu powiązań gospodarczych między obiema stronami, a także o współpracy w zakresie uchodźców i migracji. Komisja przedstawi wkrótce nowy plan pomocy dla syryjskich uchodźców w Turcji i w innych krajach. Przywódcy UE podkreślili konieczność przestrzegania przez Turcję zasad państwa prawa oraz potępili jednostronne działania Turcji wobec Grecji i Cypru... Więcej
Więcej
Przedłużenie i poszerzenie sankcji przeciwko Iranowi
photo
12 kwietnia Rada postanowiła przedłużyć do 13 kwietnia 2022 roku okres obowiązywania restrykcji wprowadzonych w odpowiedzi na poważne naruszenia praw człowieka w Iranie i rozszerzyła je o 8 osób i 3 podmioty w związku z ich rolą w tłumieniu protestów pod koniec 2019. Środki te obejmują zakaz wjazdu do UE i zamrożenie aktywów, jak również zakaz wywozu do Iranu sprzętu, który mógłby zostać użyty do represji wewnętrznych, oraz sprzętu do monitorowania połączeń telekomunikacyjnych. Obywatelom i przedsiębiorstwom z UE zakazuje się udostępniania funduszy osobom i podmiotom ujętym w wykazie... Więcej

Europejskie agencje : Agenda Europejskiej Agencji Kosmicznej 2025
photo
7 kwietnia dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Josef Aschbacher przedstawił Agendę 2025, która określa priorytety i nowe cele Agencji w zakresie zwiększania roli Europy w gospodarce kosmicznej oraz doganiania Stanów Zjednoczonych i Chin. Agencja chce we współpracy z państwami członkowskimi i przedsiębiorstwami różnej wielkości organizować misje, które przyczyniłyby się do poszerzenia wiedzy i ochrony Ziemi oraz jej orbity... Więcej
Więcej
Prokuratura Europejska rozpocznie działalność 1 czerwca
photo
Prokuratura Europejska będzie mogła rozpocząć działalność 1 czerwca - ogłosiła jej szefowa Laura Kövesi w piśmie do Komisji z 7 kwietnia. Datę zatwierdził komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders, pod warunkiem powołania wszystkich oddelegowanych europejskich prokuratorów i zakończenia ostatnich przygotowań z państwami członkowskimi. Nowy niezależny organ będzie odpowiadał za zwalczanie korupcji i nadużyć finansowych ze szkodą dla budżetu UE. Będzie mógł ścigać przestępców, prowadzić dochodzenia w ich sprawie oraz kierować sprawy do sądów krajowych... Więcej
Więcej | Więcej
Opinia na temat skutków ubocznych szczepionki AstraZeneca
photo
7 kwietnia Komitet Bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków stwierdził, że niektóre rodzaje zakrzepów krwi powinny być wymieniane jako "bardzo rzadkie" skutki uboczne szczepionki przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca. W Wielkiej Brytanii i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgłoszono 86 przypadków, w tym 18 śmiertelnych, na 25 milionów osób zaszczepionych. Większość z nich wystąpiła u kobiet w wieku poniżej 60 lat w ciągu 2 tygodni od szczepienia. Konkretne czynniki ryzyka nie zostały potwierdzone, a Agencja wskazuje, że bilans korzyści i ryzyka związanego ze szczepionką pozostaje "pozytywny"... Więcej

Dania : Zwycięstwo lewicowej partii ekologicznej na Grenlandii
photo
6 kwietnia lewicowa partia ekologiczna Inuit Ataqatigiit (IA) wygrała wybory parlamentarne na Grenlandii, uzyskując 36,6% głosów. Wyprzedziła socjaldemokratyczną partię Siumut (29,4%), która rządzi od 1979 roku. AI powinna zdobyć 12 z 31 miejsc w Inatsisartut, jednoizbowym parlamencie Grenlandii. To autonomiczne terytorium Danii, które nie jest częścią UE... Więcej

Grecja : Zabójstwo dziennikarza Giorgosa Karaiwaza
photo
9 kwietnia dziennikarz śledczy Giorgos Karaiwaz został zamordowany przed swoim domem w Atenach. Morderstwo, do którego nikt się nie przyznał, zostało potępione przez wielu europejskich przywódców oraz stowarzyszenia dziennikarzy i obrońców praw człowieka. Premier Grecji Kiriakos Mitsotakis wezwał do "szybkiego rozwiązania" tej sprawy... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Akty przemocy w Irlandii Północnej
photo
8 kwietnia władze i partie polityczne w Irlandii Północnej potępiły przemoc i starcia, które od kilku dni mają miejsce w tej prowincji. Napięcie polityczne wzrosło zarówno wśród unionistów, jak i republikanów w wyniku wprowadzenia kontroli celnych pomiędzy Irlandią Północną a Wielką Brytanią na mocy umowy Zjednoczonego Królestwa o wystąpieniu z Unii Europejskiej... Więcej
Więcej | Więcej

Ukraina : Wzrost napięcia w Donbasie
photo
8 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził obwód ługański, znajdujący się na linii frontu w konflikcie z prorosyjskimi separatystami na wschodzie kraju. Jego wizyta związana była z faktem, że pod koniec marca zwiększyła się rosyjska obecność wojskowa na Krymie i w regionach graniczących z Ukrainą, a zawieszenie broni jest systematycznie łamane. 12 kwietnia ministrowie spraw zagranicznych państw G7 oraz Wysoki Przedstawiciel UE wydali wspólne oświadczenie, w którym stwierdzili, że ruchy wojsk rosyjskich stanowią "zagrożenie i czynnik destabilizujący" oraz wezwali Rosję do "zaprzestania prowokacji i natychmiastowego złagodzenia napięć"... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Zaostrzenie się zjawiska handlu ludźmi z powodu pandemii
photo
W dorocznym sprawozdaniu członkowie Grupy Ekspertów Rady Europy ds. Działań przeciwko Handlowi Ludźmi (GRETA) wzywają państwa do podjęcia działań w obliczu zaostrzenia się zjawiska handlu ludźmi i wpływu, jaki wywiera na nie pandemia COVID-19. Podkreślają znaczenie identyfikacji osób ubiegających się o azyl, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, tak aby mogły one otrzymać niezbędne wsparcie i ochronę. W sprawozdaniu wezwano również Rosję do ratyfikacji konwencji zwalczającej handel ludźmi... Więcej
Apel o zreformowanie usług z zakresu zdrowia psychicznego
photo
7 kwietnia Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović wezwała do zreformowania usług w zakresie zdrowia psychicznego w państwach członkowskich. Podkreśliła niszczący wpływ pandemii na zdrowie psychiczne i zauważyła, że standardy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych nie zawsze są przestrzegane, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do leczenia... Więcej
Wskaźnik inkarceracji w Europie nadal spada
photo
8 kwietnia Rada Europy opublikowała swój roczny raport na temat statystyk przestępczości. Wskaźnik inkarceracji na 100 000 mieszkańców w 47 państwach członkowskich w dalszym ciągu spada - ze 135 osadzonych na 100 000 mieszkańców w 2013 roku do 105 w 2020. Krajami o najwyższych wskaźnikach pozostają Turcja, Rosja i Gruzja. Mężczyźni stanowią 95% więźniów w Europie. W sprawozdaniu zwrócono uwagę na koszty inkarceracji: każda osoba przebywająca w więzieniu to koszt 63 euro dziennie, co daje łączne wydatki na administrację więzienną w wysokości 27 mld euro... Więcej
Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Orzeczenie zatwierdzające obowiązkowe szczepienia dzieci
photo
8 kwietnia Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że obowiązkowe szczepienia dzieci w Czechach przeciwko 9 chorobom wieku dziecięcego są "konieczne w społeczeństwie demokratycznym". Skarżący uważali, że obowiązek szczepienia dzieci w celu zapisania ich do przedszkola jest sprzeczny z art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczącym ochrony życia prywatnego. Trybunał stwierdził, że środki te są proporcjonalne i zgodne z prawem... Więcej
Więcej

MFW : Perspektywy światowej gospodarki
photo
6 kwietnia Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) podniósł prognozę światowego wzrostu w 2021 roku do 6% (wobec 5,2% prognozowanych w październiku ubiegłego roku). Jednak MFW obniżył do 4,4% prognozę tegorocznego wzrostu w strefie euro (z 5,2% prognozowanych w październiku 2020). Pogłębia się przepaść między strefą euro a Stanami Zjednoczonymi, gdzie szybsze szczepienia i pakiet odbudowy o wartości 1,9 mld dolarów szybciej wpłyną na ożywienie gospodarcze niż środki w Europie. MFW zauważa rozbieżności w ożywieniu gospodarczym między poszczególnymi krajami w zależności od zakresu wsparcia udzielonego gospodarkom, a także niepewność co do ewolucji kryzysu zdrowotnego, która może osłabić ożywienie... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Opracowanie na temat niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego i europejskiego planu odbudowy
photo
W opracowaniu opublikowanym przez European Policy Center Jean-Claude Piris, członek Komitetu Naukowego Fundacji, wyjaśnia, dlaczego niemiecki Trybunał Konstytucyjny zawiesił ratyfikację przez Niemcy dokumentu zezwalającego na pożyczkę na sfinansowanie europejskiego planu odbudowy NextGenerationEU. Podkreśla on, że Trybunał (do którego zwróciła się niemiecka skrajna prawica mająca słabe argumenty) nie powinien zakwestionować planu naprawczego... Więcej
Raport na temat pomocy makrofinansowej dla Ukrainy
photo
9 kwietnia Komisja opublikowała swoje sprawozdanie oceniające trzecią operację pomocy makrofinansowej (MFA-III) dla Ukrainy. Zbadano w nim adekwatność, skuteczność, efektywność, spójność i europejską wartość dodaną operacji przegłosowanej w 2015 roku, opiewającej na kwotę 1,8 mld euro. Komisja przyznaje, że warunki pomocy powiązane z reformami powinny były być mniej restrykcyjne, ale podkreśla, że operacja ta odegrała zasadniczą rolę we wspieraniu Ukrainy w rozwiązywaniu problemów z bilansem płatniczym oraz w przeprowadzaniu reform strukturalnych w celu ustabilizowania gospodarki i wzmocnienia stabilności pozycji zewnętrznej... Więcej

Eurostat : Stabilna lutowa stopa bezrobocia
photo
W lutym stopa bezrobocia w UE wyniosła 7,5%, a w strefie euro 8,3% i w porównaniu do stycznia pozostała bez zmian – wynika z danych Eurostatu opublikowanych 6 kwietnia. Stopa bezrobocia wśród młodzieży sięgnęła 17,2 % w UE i 17,3 % w strefie euro... Więcej
Więcej
Pandemia skraca oczekiwaną długość życia
photo
Podczas gdy w ciągu ostatniej dekady oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w UE rosła, pandemia zmieniła tę tendencję. Według Eurostatu w zdecydowanej większości państw członkowskich oczekiwana długość życia w chwili urodzenia w 2020 roku uległa skróceniu. Największe spadki odnotowano w Hiszpanii (-1,6 roku w stosunku do 2019), w Bułgarii (-1,5), na Litwie, w Polsce i Rumunii (-1,4)... Więcej
Więcej

Kultura : Laury BAFTA
photo
11 kwietnia "Nomadland" zdobył nagrodę Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych (BAFTA) dla najlepszego filmu, a jego reżyserka - Chinka Chloe Zhao uznana została za najlepszą reżyserkę. Frances McDormand i Anthony Hopkins otrzymali nagrody dla najlepszej aktorki i aktora... Więcej
Wiedeńska Orkiestra Symfoniczna w Arte
photo
18 kwietnia Arte transmitować będzie koncert Wiedeńskiej Orkiestry Symfonicznej poświęcony austriackiemu kompozytorowi Franzowi Schubertowi, pod batutą Philippe'a Jordana. Baryton Matthias Goerne wykona "Pieśni" Schuberta, wiersze z muzyką w wersji orkiestrowej, a w szczególności "An Silvia" (według "Kim jest Silvia?" Szekspira) i "Erlkönig" (według "Króla olch" Goethego)... Więcej
Teatr Strinberga online
photo
Co wieczór do 17 kwietnia Chester's Storyhouse Theatre prezentuje "Pannę Julię" Augusta Strindberga, transmitując ją na swojej stronie internetowej... Więcej
Koncert rockowy w Warszawie
photo
18 kwietnia w warszawskim klubie Progresja na scenie spotkają się 3 pokolenia basistów: Wojtek Pilichowski, gwiazda polskiego basu, który ma na koncie występy z wielkimi muzykami rockowymi; Bartek Królik, założyciel zespołu Sistars, oraz Kinga Głyk. Koncert odbędzie się przed ograniczoną publicznością, ale będzie transmitowany online... Więcej
Dzieła Alechinsky'ego na papierze
photo
Do 1 sierpnia Królewskie Muzea Sztuk Pięknych Belgii w Brukseli prezentują "Carte Canta" - wystawę prac na papierze autorstwa belgijskiego artysty Pierre'a Alechinsky'ego, która koncentruje się na kolorze i spontaniczności... Więcej
Grota Buontalentiego w 360°
photo
Galeria Uffizi we Florencji oferuje wirtualną wycieczkę w 360° po Grocie Buontalentiego w Ogrodach Boboli. Sztuczna grota uważana jest za arcydzieło architektury i kultury manierystycznej (1520-1580) oraz stanowi unikalne połączenie architektury, malarstwa i rzeźby... Więcej
Sztuka i mit. Bogowie z Prado
photo
Mitologia klasyczna od zawsze stanowiła źródło inspiracji dla artystów. Bogowie, herosi, nimfy, satyry i menady mieszają się w niej w opowieściach pełnych ludzkich wad i cnót. W Caixa Forum w Tarragonie prezentowana jest wystawa "Sztuka i mit. Bogowie z Prado", która oferuje szerokie spojrzenie na te mitologiczne postacie i ich przedstawienia na przestrzeni całej historii sztuki... Więcej
Rysunek satyryczny w Muzeum Tomiego Ungerera
photo
Muzeum Tomiego Ungerera w Strasburgu organizuje we współpracy z Biblioteką Narodową Francji wystawę online poświęconą rysunkowi satyrycznemu we Francji w latach 1960-2003, w ramach 6. edycji Spotkań z Ilustracją. Do 4 lipca na stronie internetowej muzeum można spacerować po wirtualnych salach ekspozycyjnych... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Napoleon i Józefina
photo
Chaumet, zakład jubilerski cesarzowej Józefiny, prezentuje internetową wystawę biżuterii zainspirowanej jej osobą. Historia Napoleona i Józefiny została opisana w wielu książkach. Ich korespondencja została wydana w publikacji pod redakcją Jeana-Michela Laota. Polskie Radio przypomina o Józefinie w audycji radiowej... Więcej
Więcej | Więcej
Wystawa w Liège
photo
Do 9 stycznia 2022 roku w przestrzeni muzealnej dworca Liège-Guillemins prezentowana jest ekspozycja "Napoleon - poza mitem" - zbiór 350 oryginalnych eksponatów (takich jak ubrania i wanna cesarza czy suknia Józefiny) pochodzących z prywatnych kolekcji oraz belgijskich i zagranicznych instytucji... Więcej

16kwie.
16 kwietnia

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

Wideokonferencja

Posiedzenie Eurogrupy

19kwie.
19 kwietnia

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022