Biuletyn98520 juin 2022

La Lettre

Eric Maurice

20 czerwca 2022

23 i 24 czerwca, na posiedzeniu Rady Europejskiej, unijni przywódcy omówią wnioski z Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Propozycje obywateli kreślą ambitny wzór dla Europy, ale choć debata na temat ewentualnej zmiany traktatów bardzo szybko się rozpoczęła, wdrożenie proponowanych środków będzie wymagało silnej woli politycznej państw członkowskich i instytucji.

Read more

Wybory

Wyniki wyborów parlamentarnych we Francji

20 czerwca 2022

elections.jpg
Koalicja Ensemble, popierająca prezydenta Francji Emmanuela Macrona, zwyciężyła w wyborach parlamentarnych 19 czerwca, uzyskując 38,57% głosów, ale nie zdołała uzyskać bezwzględnej większości w Zgromadzeniu Narodowym - zdobyła 245 z 577 miejsc. Lewicowa koalicja Nowa Ludowa Unia Ekologiczna i Społeczna (NUPES) zdobyła 131 mandatów, otrzymawszy 31,6% głosów. Tymczasem skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe zwiększyło stan posiadania z 8 do 89 deputowanych (17,9% głosów). Dzięki wynikowi 6,98% Les Républicains (centroprawica) zdobyli 61 mandatów.

Read more

Fundacja

"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"

19 czerwca 2022

frs.jpg
Wydawnictwo Marie B. opublikowało właśnie wydanie "The Schuman Report on Europe, the State of the Union" na 2022 rok. Dzięki artykułom wybitnych osobistości i ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, w "The Schuman Report" przeanalizowano wyzwania stojące przed Europą i książka oferuje całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja drukowana jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

20 czerwca 2022

Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz naprawczy dla państw członkowskich o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Rada przyjęła 25 planów, w tym 17 czerwca plan Polski. 21 krajów otrzymało zaplanowane zaliczki, a 5 państw otrzymało pierwszą transzę po osiągnięciu serii celów. Komisja nie zatwierdziła jeszcze planu Węgier ze względu na naruszanie zasad państwa prawa. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more

Europejskie sojusze. Perspektywy i zagrożenia jedności Europy

21 czerwca 2022

15 czerwca Instytut In.Europa zorganizował z inicjatywy Fundacji i we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce seminarium na temat europejskiej suwerenności w kwestii bezpieczeństwa i obrony w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Wydarzenie odbyło się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Nagranie ze spotkania dostępne jest online.

Read more

Ukraina/Rosja

Wizyta przywódców Francji, Niemiec, Włoch i Rumunii w Kijowie

19 czerwca 2022

ukrru.jpg
16 czerwca prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi i prezydent Rumunii Klaus Iohannis odwiedzili Kijów, by porozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Opowiedzieli się za natychmiastowym przyznaniem Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej. Odwiedzili Irpień (miasto częściowo zniszczone przez rosyjskie wojska) i obiecali pomoc w odbudowie Ukrainy oraz w ściganiu zbrodniarzy wojennych.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

Wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego

19 czerwca 2022

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienia w czeskim parlamencie i na Forum Dialogu Bałkanów Zachodnich Prespa, uczestniczył także w konferencji prasowej dla duńskich mediów. Podkreślił potrzebę dozbrojenia ukraińskiej armii, członkostwo swojego kraju w Unii Europejskiej oraz konieczność skoordynowania narodowego planu z europejskimi inicjatywami na rzecz odbudowy.

Read more -inny link -inny link -inny link

Pozytywna opinia w kwestii statusu państwa kandydującego dla Ukrainy i Mołdawii

19 czerwca 2022

17 czerwca Komisja opowiedziała się za przyznaniem Ukrainie i Mołdawii statusu krajów kandydujących, podkreślając, że oba państwa będą musiały poczynić postępy w niektórych obszarach, takich jak reformowanie instytucji i gospodarki. Oceniła, że również Gruzja może otrzymać status kandydata po przeprowadzeniu szeregu reform. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Radę Europejską, która obraduje 23 i 24 czerwca.

Read more

Komisja

Procedury naruszeniowe przeciwko Zjednoczonemu Królestwu

19 czerwca 2022

commission1.jpg
15 czerwca Komisja wznowiła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom wszczęte w marcu 2021 roku przeciwko Zjednoczonemu Królestwu w związku z nieprzestrzeganiem przez ten kraj Protokołu w sprawie Irlandii Północnej, w szczególności w zakresie wymogów dotyczących certyfikacji w obiegu produktów rolno-spożywczych. Decyzja została podjęta po tym, jak brytyjski rząd przedstawił parlamentowi projekt ustawy zmieniającej niektóre zasady handlu z Irlandią Północną po brexicie, co stanowi naruszenie protokołu podpisanego z UE w 2020 roku. Komisja wszczyna również przeciwko Zjednoczonemu Królestwu dwa postępowania w sprawie naruszenia zobowiązań za nieprzekazanie Unii danych statystycznych dotyczących handlu z Irlandią Północną oraz za niedopełnienie obowiązków wynikających z unijnych przepisów sanitarnych i fitosanitarnych poprzez brak kontroli na granicy z Irlandią Północną.

Read more -inny link -inny link

Nowy kodeks dobrych praktyk przeciwko dezinformacji

19 czerwca 2022

16 czerwca Komisja ogłosiła przyjęcie nowego, udoskonalonego kodeksu postępowania przeciwko dezinformacji, podpisanego przez 34 firmy, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz największe platformy (takie jak Meta, Google, Twitter i Microsoft). Kodeks, który zastępuje ten podpisany w 2018 roku, ma na celu m.in. poszerzenie udziału podmiotów cyfrowych, usunięcie zachęt finansowych do szerzenia dezinformacji, rozszerzenie pola stosowania o nowe rodzaje zachowań manipulacyjnych czy zapewnienie przejrzystości w reklamie politycznej. Użytkownicy będą mieli lepsze narzędzia do zgłaszania fałszywych informacji.

Read more

Analiza propozycji Konferencji w sprawie przyszłości Europy

19 czerwca 2022

17 czerwca Komisja przedstawiła swoją ocenę działań podjętych w następstwie propozycji Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Komisja zamierza włączyć demokrację uczestniczącą do procesu kształtowania polityk, ogłosi pierwszy pakiet nowych propozycji we wrześniowym orędziu o stanie Unii oraz zorganizuje jesienią wydarzenie o charakterze informacyjnym.

Read more

Parlament

Taksonomia: dwie komisje Parlamentu sprzeciwiają się włączeniu działalności związanej z gazem i energią jądrową

20 czerwca 2022

parlement.jpg
14 czerwca europosłowie z Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych oraz Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjęli wspólną rezolucję, w której sprzeciwiają się planowanemu przez Komisję wpisaniu gazu i energii jądrowej na listę zrównoważonych ekologicznie rodzajów działalności gospodarczej. Wzywają do przeprowadzenia konsultacji społecznych przed wprowadzeniem nowych rozwiązań. Rezolucja zostanie poddana pod głosowanie na sesji plenarnej w dniach 4-7 lipca.

Read more -inny link

Rada

Porozumienie w sprawie przedłużenia zaświadczenia covidowego

19 czerwca 2022

conseilparlement.jpg
13 czerwca Rada i Parlament uzgodniły, że przedłużą o rok (do 30 czerwca 2023 roku) okres obowiązywania unijnego cyfrowego zaświadczenia covidowego. Do 31 grudnia 2022 roku Komisja ma przedstawić sprawozdanie na temat potrzeby uchylenia lub utrzymania zaświadczenia w świetle zmieniającej się sytuacji zdrowotnej. Porozumienie przewiduje możliwość wydania zaświadczenia o wyleczeniu po przeprowadzeniu testu antygenowego i rozszerza listę testów antygenowych umożliwiających uzyskanie zaświadczenia.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów zdrowia

19 czerwca 2022

Na posiedzeniu 14 czerwca ministrowie zdrowia omówili propozycję w sprawie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (EHDS) oraz zwrócili uwagę na wyzwania związane z bezpieczeństwem i ochroną danych. Omówili strategię Unii Europejskiej w zakresie światowego zdrowia, wyzwania związane ze strategią szczepień oraz nowo pojawiające się zagrożenia sanitarne, w tym małpią ospę.

Read more

Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa

19 czerwca 2022

Na posiedzeniu 13 czerwca ministrowie rolnictwa i rybołówstwa omówili wzmocnienie spójności między Zielonym Ładem, wspólną polityką rolną (WPR) i polityką handlową Unii Europejskiej. Przypomnieli, że dzięki WPR Unia jest samowystarczalna, jeśli chodzi o większość podstawowych produktów rolnych. Ministrowie wysłuchali informacji Komisji na temat realizacji wspólnej polityki rybołówstwa i omówili wpływ wycofania się Wielkiej Brytanii z UE oraz zmian klimatycznych na zasoby ryb.

Read more

Posiedzenie Eurogrupy

19 czerwca 2022

Na posiedzeniu 16 czerwca ministrowie gospodarki i finansów strefy euro zarekomendowali, by Chorwacja przyjęła wspólną walutę z 1 stycznia 2023 roku. Potwierdzono wypłatę kolejnej transzy dla Grecji w wysokości 748 mln euro w celu spłaty jej zadłużenia oraz zatwierdzono zakończenie programu nadzoru finansowego nad tym krajem. Przyjęto program prac Eurogrupy na drugą połowę roku, a także deklarację w sprawie kolejnych kroków dotyczących unii bankowej.

Read more

Posiedzenie ministrów finansów i gospodarki

19 czerwca 2022

17 czerwca ministrowie finansów poczynili pierwszy krok prawny w kierunku akcesji Chorwacji do strefy euro z 1 stycznia 2023 roku. Przyjęli także polski plan odbudowy (podkreślając, że płatności będą w części zależeć od wdrożenia reform na rzecz niezależności sądownictwa) oraz zalecenia dla poszczególnych krajów opracowane przez Komisję w ramach semestru europejskiego. Ministrowie ostatecznie przyjęli nowe przepisy dotyczące wzajemności w dostępie do międzynarodowych zamówień publicznych. Omówili również sytuację gospodarczą, projekty mające na celu zwiększenie zasobów własnych Unii Europejskiej oraz opodatkowanie przedsiębiorstw. Zatwierdzono rozpoczęcie negocjacji z Norwegią w sprawie współpracy w zwalczaniu oszustw na podatku VAT.

Read more

EBC

Instrumenty na rzecz ograniczenia ryzyka fragmentacji strefy euro

19 czerwca 2022

bce.jpg
W celu uniknięcia ryzyka fragmentacji finansowej w strefie euro, tj. nadmiernego zróżnicowania stóp procentowych w poszczególnych państwach członkowskich, 15 czerwca Europejski Bank Centralny podjął decyzję o zastosowaniu pewnej elastyczności w reinwestowaniu zapadających spłat z nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii. Postanowił również przyspieszyć prace nad nowym instrumentem przeciwdziałającym fragmentacji.

Read more

Dyplomacja

Unia Europejska i Egipt intensyfikują swoją współpracę

20 czerwca 2022

diplomatie.jpg
Przy okazji spotkania 15 czerwca w Kairze, w którym uczestniczyła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i prezydent Egiptu Abdelfattah Al Sisi, Egipt i Unia Europejska wydały wspólną deklarację w sprawie klimatu, energii i transformacji ekologicznej. Obie strony zobowiązują się do współpracy na rzecz globalnej transformacji ekologicznej, w tym do utworzenia śródziemnomorskiego partnerstwa na rzecz wodoru. Unia Europejska i Egipt podpisały trójstronny protokół ustaleń z Izraelem, który ma umożliwić eksport gazu ziemnego do Europy. Ponadto 19 czerwca odbyło się dziewiąte posiedzenie Rady Stowarzyszenia UE-Egipt, na którym zatwierdzono nowe priorytety partnerstwa UE-Egipt do 2027 roku.

Read more -inny link

Redukcja emisji metanu: zainicjowanie Global Methane Pledge Energy Pathway

20 czerwca 2022

17 czerwca Unia Europejska, Stany Zjednoczone i 11 innych krajów rozpoczęło realizację Global Methane Pledge Energy Pathway, by zredukować emisje metanu z sektora ropy naftowej i gazu ziemnego w celu ograniczenia globalnego ocieplenie do 1,5°C. Państwa ogłosiły, że wesprą tę inicjatywę kwotą 59 mln dolarów.

Read more

Komitet Mieszany UE-Mongolia wzmacnia współpracę

20 czerwca 2022

17 czerwca Mongolia i Unia Europejska odbyły doroczne posiedzenie wspólnego komitetu w celu zacieśnienia współpracy w dziedzinie handlu i walki ze zmianami klimatu. Partnerzy będą kontynuować działania na rzecz ochrony praw człowieka i promowania zrównoważonego rozwoju. Mongolia jest jednym z pięciu krajów priorytetowych, z którymi UE rozwija obecnie partnerstwo w dziedzinie leśnictwa.

Read more

Europejskie agencje

Europejska Agencja Kosmiczna i NASA zacieśniają współpracę

19 czerwca 2022

agences-eu.jpg
15 czerwca Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i NASA ogłosiły, że zacieśniają współpracę w zakresie badań Księżyca, w szczególności w ramach misji Lunar Pathfinder - pierwszego satelity telekomunikacyjnego krążącego wokół Księżyca. Nowa współpraca umożliwi agencjom przeprowadzenie wspólnych testów możliwości wykorzystania satelitów nawigacyjnych specyficznych dla Księżyca, a także pozwoli europejskiemu astronaucie udać się na Księżyc w ramach amerykańskiego programu Artemis. Dwie agencje rozważają również nawiązanie współpracy w celu wdrożenia badań nad Marsem po zawieszeniu rosyjsko-europejskiej misji ExoMars z powodu wojny w Ukrainie.

Read more -inny link

Lepiej stosować ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych

20 czerwca 2022

Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) jest "niewystarczająco egzekwowane" w stosunku do technologicznych gigantów, stwierdził 17 czerwca Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) Wojciech Wiewiórowski. Przemawiając na konferencji w Brukseli poświęconej "przyszłości ochrony danych", Inspektor wyraził ubolewanie, że "zbyt często RODO nakłada ograniczenia na małe podmioty, a duże oszczędza".

Read more

Bułgaria

Rząd traci większość

20 czerwca 2022

bulgarie.jpg
15 czerwca opozycyjna partia GERB złożyła wniosek o wotum nieufności wobec bułgarskiego rządu, po tym jak populistyczna partia ITN postanowiła opuścić rządzącą od pół roku koalicję rządową. Głosowanie ma się odbyć 21 czerwca.

Read more

Francja

Wizyta w Rumunii i Mołdawii

19 czerwca 2022

france.jpg
14 i 15 czerwca prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedził Rumunię i Mołdawię. W Rumunii przemówił do francuskich żołnierzy stacjonujących w tym kraju w ramach tzw. wysuniętej obecności NATO i został przyjęty przez swojego odpowiednika Klausa Iohannisa. W Kiszyniowie Emmanuel Macron spotkał się z prezydent Mołdawii Maią Sandu. Powiedział, że oczekuje od Rady Europejskiej "pozytywnego i jasnego sygnału" w sprawie wniosku Mołdawii o przyjęcie do Unii Europejskiej.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link -inny link -inny link

Łotwa

Raport MFW na temat łotewskiej gospodarki

19 czerwca 2022

lettonie.jpg
W raporcie opublikowanym 16 czerwca MFW zauważa, że Łotwa doświadczyła postcovidowego ożywienia gospodarczego, ale reperkusje wojny w Ukrainie mogą być poważne ze względu na znaczenie relacji handlowych tego kraju z Rosją. MFW spodziewa się spowolnienia wzrostu i zwyżki inflacji do 14,5%, a następnie jej spadku w 2023 roku. Aby przeciwdziałać tym zagrożeniom, zaleca tymczasowe dostosowanie polityki fiskalnej i lepsze ukierunkowanie działań na gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji. Rekomenduje także, by Łotwa podjęła kroki mające na celu budowanie odporności i dokapitalizowanie przedsiębiorstw oraz inwestowanie w zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu ożywienie gospodarcze.

Read more

Polska

Wejście w życie reformy systemu dyscyplinarnego dla sędziów

19 czerwca 2022

pologne.jpg
Ustawa reformująca system dyscyplinarny dla sędziów, która m.in. likwiduje Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym, wchodzi w życie. 13 czerwca podpisał ją prezydenta RP Andrzej Duda. Dokument, uznawany przez jego przeciwników za niewystarczający, był warunkiem, jaki postawiła Komisja Europejska, zatwierdzając polski krajowy plan odbudowy. Plan ten został formalnie przyjęty przez Radę UE 17 czerwca, ale przelewy środków będą w części uzależnione od niezależności sądownictwa w Polsce.

Read more -inny link

Czechy

Priorytety czeskiej prezydencji w Radzie UE

19 czerwca 2022

republique-tcheque.jpg
15 czerwca czeski rząd przedstawił priorytety swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczyna się 1 lipca. Przewodnictwo pod hasłem "Europa jako zadanie: przemyśleć, odbudować i wzmocnić Europę" skupi się na pięciu obszarach: zarządzaniu kryzysem uchodźczym i odbudowie Ukrainy w okresie powojennym, bezpieczeństwie energetycznym, wzmocnieniu zdolności obronnych Europy i bezpieczeństwie cyberprzestrzeni, strategicznej odporności europejskiej gospodarki oraz odporności demokratycznych instytucji.

Read more -inny link

Rumunia

Raport na temat ochrony kobiet

20 czerwca 2022

roumanie.jpg
W raporcie dotyczącym Rumunii, opublikowanym 16 czerwca, GREVIO - grupa niezależnych ekspertów odpowiadająca za monitorowanie wdrażania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - stwierdza, że kraj poprawił ochronę kobiet poprzez szereg reform prawodawstwa dotyczących przemocy domowej i równouprawnienia, ale nadal istnieją znaczące niedociągnięcia w mechanizmach wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w zakresie zwalczania przemocy seksualnej, które należy wyeliminować.

Read more

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Rosja potępiona za swoje prawo o "zagranicznych agentach"

20 czerwca 2022

cedh.jpg
16 czerwca Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że rosyjska ustawa z 2012 roku o "zagranicznych agentach" narusza art. 10 i 11 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dotyczące wolności słowa, zgromadzeń i zrzeszania się. Stwierdzono, że obostrzenia nakładane na zagraniczne organizacje pozarządowe, takie jak wymóg rejestracji jako "zagraniczny agent", nie są konieczne w społeczeństwie demokratycznym. Trybunał nakazał Rosji wypłacenie skarżącym odszkodowania w wysokości 1,02 mln euro.

Read more -inny link

Wstrzymanie odsyłania migrantów ze Zjednoczonego Królestwa do Rwandy

20 czerwca 2022

14 czerwca, po wielu odwołaniach do sądu, Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał pilną decyzję o odwołaniu lotu, który miał deportować migrantów z Wielkiej Brytanii do Rwandy. Lot był częścią zatwierdzonego przez brytyjski sąd planu transferu 130 nielegalnych azylantów w celu zahamowania nielegalnego przekraczania kanału La Manche.

Read more -inny link

NATO

Posiedzenie ministrów obrony

19 czerwca 2022

otan.jpg
16 czerwca ministrowie obrony państw NATO spotkali się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Ołeksijem Reznikowem, aby omówić pilne potrzeby Ukrainy. Zapowiedzieli dostarczenie broni ciężkiej i systemów dalekiego zasięgu oraz przygotowanie pakietu pomocowego, który ma wesprzeć Ukrainę w modernizacji wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa. W perspektywie szczytu NATO, który odbędzie się pod koniec czerwca, ministrowie omówili również przyszłość Sojuszu, w szczególności rozmieszczenie jego sił w Europie Wschodniej, rozwój obrony powietrznej i morskiej oraz mobilizację "specjalnych sił wstępnie wyznaczonych do obrony niektórych sojuszników".

Read more -inny link

WTO

Porozumienie w sprawie handlu i reformy WTO

19 czerwca 2022

omc.jpg
17 czerwca państwa członkowskie WTO zakończyły 12. Konferencję Ministerialną porozumieniem w sprawie tymczasowego zniesienia patentów chroniących szczepionki przeciwko COVID dla krajów rozwijających się, w sprawie zakazu subsydiowania szkodliwych połowów na pełnym morzu oraz w sprawie przedłużenia moratorium na cła na przekładnie elektroniczne. Wyrazili również gotowość, by ułatwić ukraińskiemu eksportowi dostęp do międzynarodowych rynków oraz by unikać zakazów lub ograniczeń w eksporcie produktów żywnościowych. Uzgodnili też reformę mechanizmu rozstrzygania sporów. Unijni ministrowie handlu przyjęli te rezultaty z zadowoleniem.

Read more -inny link -inny link

Eurobarometr

Sondaż na temat priorytetów europejskich obywateli w 2022 roku

19 czerwca 2022

eurobarometre.jpg
Europejscy obywatele popierają wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony (81% respondentów) oraz uważają obronę i bezpieczeństwo za priorytety na rok 2022 (takiego zdania jest 34%) - wynika z badania Eurobarometru, którego wyniki opublikowano 15 czerwca. Obywatele popierają sankcje gospodarcze wobec Rosji (80%) i oczekują, że UE będzie stopniowo zmniejszać swoją zależność od rosyjskich źródeł energii (87%), ponieważ uważają, że polityka energetyczna może przyczyniać się do obrony europejskich strategicznych interesów (80%). Inne priorytetowe obszary działań w 2022 roku to, zdaniem respondentów, zarządzanie sytuacją gospodarczą (24%), środowisko (22%) i bezrobocie (21%).

Read more

Opracowania/raporty

Doroczny raport na temat międzynarodowej roli euro

19 czerwca 2022

etudes.jpg
Według 21. rocznego raportu na temat międzynarodowej roli euro, opublikowanego przez Europejski Bank Centralny 14 czerwca, reperkusje COVID-19 i wojny w Ukrainie dla wspólnej waluty nie doprowadziły do żadnych znaczących zmian w międzynarodowej roli euro. Ponadto udział euro w światowych rezerwach walutowych wzrósł o 0,5%. Wzrósł on również o prawie 3% w przypadku emisji międzynarodowych obligacji (z 21,8% w 2020 roku do 24,6% w 2021). A udział euro w fakturowaniu importu i eksportu poza strefę euro pozostał stabilny.

Read more

Raport Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

20 czerwca 2022

Jak wynika z opublikowanego 14 czerwca rocznego raportu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, w 2021 roku liczba osób zażywających narkotyki w Europie wzrosła. Dotyczy to wszystkich narkotyków, z wyjątkiem ecstasy. Dyrektor Obserwatorium Alexis Goosdeel zauważa, że "tradycyjne narkotyki nigdy nie były tak łatwo dostępne, a wciąż pojawiają się nowe substancje w dużych dawkach" - w 2021 roku zasygnalizowano 52 nowe substancje. Raport wskazuje również na wzrost produkcji narkotyków w Europie, zwłaszcza kokainy.

Read more

Kultura

Festiwal Move w Pradze

20 czerwca 2022

culture.jpg
Z okazji przekazania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej między Francją a Czechami, do 9 października w Pradze prezentowana jest specjalna edycja Festiwalu Move - wydarzenia organizowanego od 2017 roku w paryskim Centrum Pompidou. Wystawa "Intymność jako opór" jest efektem współpracy z Galerią Narodową w Pradze. Eksploruje ciało i intymność jako manifestację polityczną.

Read more -inny link

Festiwal tańca w Montpellier

20 czerwca 2022

Do 3 lipca trwa 42. edycja festiwalu tańca w Montpellier, na którym prezentowane są spektakle współczesnych choreografów.

Read more -inny link

Berlinale Open Air

20 czerwca 2022

Trwające do 29 czerwca Berlinale Open Air to okazja, by ponownie zobaczyć najlepsze filmy z Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Wydarzenie odbywa się przez 15 wieczorów w pięciu kinach plenerowych, a każdy film zostanie przedstawiony przez dyrektorów Berlinale.

Read more

Wystawa Nestora Sanmiguela Diesty w Madrycie

20 czerwca 2022

Do 19 września Muzeum Reina Sofia w Madrycie prezentuje w Palacio Velázquez wystawę "Nestor Sanmiguel Diest: zmienne koleje automatu", która bada związki ustanowione przez artystę między obrazem a tekstem. Jego dzieła ilustrują "rzemiosło unikania" - artysta interesuje się pojęciem "peryferii", zarówno geograficznych, jak i technicznych oraz materialnych.

Read more -inny link

Włoski renesans w Warszawie

20 czerwca 2022

Do 18 września Zamek Królewski w Warszawie proponuje wystawę "Botticelli opowiada swoją historię", na której zaprezentowano arcydzieła wielkich mistrzów włoskiego renesansu.

Read more

Święto Muzyki

20 czerwca 2022

21 czerwca w Europie odbędzie się 40. edycja Święta Muzyki. W Paryżu, w Muzeum Armii wystąpi zespół jazzowy Orchestre de la Musique de l'Air. W Brukseli Belgijska Orkiestra Narodowa gości holenderskiego pianistę Ralpha van Raata. Do 30 czerwca w Madrycie trwa festiwal Europejski Dzień Muzyki, podczas którego odbywają się koncerty, konferencje i wydarzenia audiowizualne. W Berlinie na scenie plenerowej Gusthof Britz wystąpi Neuköllner Blechblasensemble. W Szczecinie platforma z muzykami będzie wędrować przez miasto, a następnie zatrzyma się przed Filharmonią. 25 czerwca, z okazji otwarcia Ambasady Irlandii w Dakarze, w ramach Cork Midsummer Festival odbędą się koncerty artystów francuskich, irlandzkich i senegalskich zorganizowane we współpracy z Ambasadą Francji w Irlandii.

Read more -inny link -inny link

Kultura solidarna z Ukrainą

20 czerwca 2022

Kontynuowane są wystawy i koncerty na rzecz Ukrainy. We Francji Galerie ROD organizuje wystawę z udziałem ukraińskich artystów z Quebecu. Zebrane fundusze zostaną przekazane organizacji COFFRET na pomoc uchodźcom. 23 czerwca w Berlinie spotkają się na koncercie dwie ukraińskie grupy jazzowe: Maryna Sherstnova Quartett i trio Danil Zverkhanovsky. Do 2 lipca artysta Paul Woods wystawia w Dublinie część swojego nowego dzieła zatytułowanego "Specjalna operacja wojskowa", którego tematem jest inwazja na Ukrainę. W związku z okrucieństwem tej wojny, od 24 czerwca Sala Neoplastyczna Muzeum Sztuki w Łodzi (pierwotnie przeznaczona do wystawiania artystów wyrażających sprzeciw wobec ideologii komunistycznej) poświęcona będzie Ukrainie. Od czerwca do sierpnia centrum Leones de Arte w Hiszpanii organizuje ekspozycję fotografii ukazujących skutki wojny w Ukrainie.

Read more

Festiwal muzyczny w Wilnie

20 czerwca 2022

Do 28 czerwca na Festiwal Wileński w litewskiej stolicy przyjeżdżają muzycy klasyczni z całego świata. Wydarzenie oferuje liczne koncerty w Litewskiej Filharmonii Narodowej.

Read more

Vladimir Dimitrov w Sofii

20 czerwca 2022

Do 28 sierpnia w Galerii Narodowej w Sofii oglądać można dwie wystawy poświęcone bułgarskiemu malarzowi Vladimirowi Dimitrovowi. Pierwsza z nich przedstawia życie i wpływ artysty poprzez malowane i rzeźbione portrety. Druga bada jego związki z nieformalnym ruchem sztuki tubylczej w latach 20. i 30. XX wieku.

Read more

Targi BRAFA w Brukseli

20 czerwca 2022

Do 26 czerwca trwają Brukselskie Targi Sztuki (BRAFA). Na tegorocznej edycji tego wydarzenia (zapoczątkowanego w 1956 roku) prezentowanych jest ponad 10 000 prac z ponad 115 galerii z całego świata. Organizowane są również wykłady o sztuce.

Read more

Targi sztuki TEFAF

20 czerwca 2022

Od 25 do 30 czerwca targi sztuki TEFAF w Maastricht proponują podróż za pośrednictwem przedmiotów i dzieł sztuki z całego globu. Na tych prestiżowych targach sztuki i antyków, które odbywają się od 1988 roku, spotyka się ponad 250 antykwariuszy i marszandów sztuki z całego świata.

Read more

Chorégies d'Orange

20 czerwca 2022

Do 6 sierpnia trwa międzynarodowy festiwal operowy Chorégies d'Orange. Wydarzenia odbywają się głównie w miejskim Théâtre Antique. W programie są opery i różne wykonania muzyki klasycznej.

Read more -inny link

Agenda

20 czerwca

Rada do Spraw Zagranicznych Rada Współpracy UE-Kazachstan (Luksemburg)


les 20-24 czerwca

Posiedzenie plenarne Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (Strasburg)


21 czerwca

Rada do Spraw Ogólnych (Luksemburg)


les 23-24 czerwca

Rada Europejska (Bruksela)


23 czerwca

Posiedzenie UE-Bałkany Zachodnie (Bruksela)


les 26-28 czerwca

Szczyt G7 (Schloss Elmau)


27 czerwca

Rada ds. Energii (Luksemburg)


Newsletter Archives

Być Europejczykiem (wolnym, umiarkowanym i niezależnym): widziane z Europy Środkowej i Wschodniej

Skręt w prawo, ale dotychczasowa większościowa koalicja powinna się utrzymać

Powrót rosyjskiego dylematu na bułgarską scenę polityczną

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji

pdf

Biuletyn n°985- wersja 20 juin 2022