Biuletyn101013 févr. 2023

La Lettre

Jean Bizet, Fabrice Hugot

13 lutego 2023
Jest oczywiste, że region Bałkanów jest europejski. Ale czy te kraje łatwo zaakceptują unijne zasady? Czy model wspólnotowy może im odpowiadać? Czy po wiekach zależności będą w stanie znieść nową formą federalizmu? I wreszcie czy Unia Europejska może zakończyć bałkańskie przekleństwo? Z pewnością Europejska Wspólnota Polityczna oferuje interesujące ramy, lecz nie może być poczekalnią bez przyszłości, musi zapewnić przyznanie rzeczywistego statusu przynależności do wspólnoty wartości.

Read more

Na pierwszej stronie!

Wyrzucić wojnę poza prawo

12 lutego 2023

etudes.jpg
Dla Europy wspieranie Ukrainy jest obroną wyprzedzającą. Postawa agresora, który używa siły, żeby przeważył jego punkt widzenia, musi zostać usunięta z Europy, która pozostaje tak krucha od resentymentów zasianych przez jej historię, pisze Jean-Dominique Guliani.

Read more

Wybory

Nikos Christodoulides wybrany prezydentem Republiki Cypru

13 lutego 2023

elections.jpg
12 lutego Nikos Christodoulides (niezależny, centrum) został wybrany na prezydenta Republiki Cypru w II turze wyborów prezydenckich, uzyskując 51,97% oddanych głosów. Andreas Mavroyiannis (niezależny, lewica) zdobył 48,03%. Frekwencja wyniosła 72,45%.

Read more

Fundacja

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

13 lutego 2023

frs.jpg
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska uruchomiła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 8 lutego Komisja dokonała drugiej płatności na rzecz Portugalii w wysokości 1,8 mld euro. Komisja zatwierdziła również pozytywną wstępną ocenę wniosków o płatność z Czech i Słowacji. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów według krajów, z kwotami i harmonogramami.

Read more

Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze

13 lutego 2023

Aby rozwiązać problem rosnących cen energii, 6 lutego belgijski rząd podjął nowe kroki, w tym przedłużył obowiązywanie 6-procentowej stawki VAT na gaz i energię elektryczną. 8 lutego holenderski rząd ogłosił utworzenie funduszu awaryjnego o wartości 49 mln euro, który ma pomóc gospodarstwom domowym o niskich dochodach w opłacaniu rachunków za energię. Fundacja udostępnia Państwu regularnie aktualizowaną mapę stosowanych instrumentów.

Read more

Rada Europejska

Konkluzje Rady Europejskiej

12 lutego 2023

conseilparlement.jpg
9 lutego, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej, szefowie państw i rządów przyjęli prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który poprosił ich o zwiększenie wsparcia militarnego. Przywódcy przyjęli konkluzje dotyczące wojny w Ukrainie, gospodarki, migracji, dialogu między Belgradem a Prisztiną oraz trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Przestudiowali pierwsze propozycje Komisji dotyczące planu przemysłowego Zielonego Ładu, przedstawione w odpowiedzi na amerykańską ustawę IRA, oraz dostosowanie zasad pomocy państwa. Zgodzili się również na zintensyfikowanie europejskich działań na rzecz kontroli granic zewnętrznych.

Read more -inny link

Komisja

Odnawialny wodór - uznanie energii jądrowej

13 lutego 2023

commission1.jpg
13 lutego Komisja przyjęła dwa akty delegowane dotyczące definicji ekologicznego europejskiego wodoru, w tym wodoru produkowanego z użyciem energii atomowej. Nowe przepisy mają służyć temu, by niskoemisyjny wodór wykorzystywał tylko odnawialne dodatkowe źródła elektryczności i wprowadzają również system wyjątków.

Read more

Prognozy gospodarcze na 2023 rok

13 lutego 2023

Zgodnie z prognozami opublikowanymi przez Komisję 13 lutego w 2023 roku Unia Europejska powinna uniknąć recesji i odnotować wzrost o 0,8% (0,9% w strefie euro). Prognozy inflacji zostały skorygowane w dół do 6,4% dla UE i 5,6% dla strefy euro, ale utrzymuje się niepewność i inflacja będzie zależała od rozwoju sytuacji na rynku energii.

Read more -inny link

Parlament

Reforma na rzecz wzmocnienia uczciwości

12 lutego 2023

parlement.jpg
8 lutego Konferencja Przewodniczących Parlamentu zatwierdziła plan reformy na rzecz wzmocnienia integralności, niezależności i odpowiedzialności instytucji zaproponowany przez przewodniczącą Robertę Metsolę. Środki te obejmują m.in. obowiązkową rejestrację w rejestrze przejrzystości każdego wydarzenia z udziałem przedstawicieli grup interesu w Parlamencie oraz zakaz tworzenia grup przyjaźni z krajami trzecimi, w których istnieją już oficjalni rozmówcy parlamentarni i które mogłyby prowadzić do konfuzji.

Read more

Dyplomacja

Rada ds. Handlu i Technologii z Indiami

13 lutego 2023

diplomatie.jpg
6 lutego UE i Indie powołały Radę ds. Handlu i Technologii, aby wzmocnić swoje strategiczne zaangażowanie i skoordynować swoje polityki w tej dziedzinie. Spotkania ministerialne będą opierać się na pracach przygotowawczych trzech grup roboczych, które zajmą się kwestią łączności, zielonych technologii i odpornych łańcuchów dostaw.

Read more

Porozumienie między Europejską Agencją Obrony i amerykańskim Departamentem Obrony

12 lutego 2023

6 lutego Rada zatwierdziła projekt porozumienia administracyjnego między Europejską Agencją Obrony a Departamentem Obrony USA mającego na celu wymianę informacji i ocenę możliwości współpracy. Pozwoli stworzyć forum wymiany opinii i dialogu oraz umożliwi inne działania, takie jak konsultacje w sprawach mobilności wojskowej i łańcucha dostaw.

Read more

7. Rada Stowarzyszenia z Mołdawią

12 lutego 2023

7 lutego odbyła się Rada Stowarzyszenia Unia Europejska-Mołdawia, pierwsza od momentu przyznania Mołdawii statusu kraju kandydującego. Obie strony potwierdziły wolę wzmocnienia swojej współpracy w zakresie polityki gospodarczej, handlowej, zagranicznej i bezpieczeństwa. Ponadto podpisano trzy umowy w zakresie ceł, podatków i zdrowia.

Read more -inny link -inny link

Pilna pomoc humanitarna dla Syrii i Turcji

12 lutego 2023

Po trzęsieniu ziemi, które 6 lutego nawiedziło Turcję i Syrię, 8 lutego Komisja ogłosiła, że Unia Europejska uruchomi nadzwyczajną pomoc za pośrednictwem Mechanizmu Ochrony Ludności oraz pomoc humanitarną o wartości 6,5 mln euro w celu wsparcia działań poszukiwawczych i ratowniczych. Jest to dodatek do początkowej kwoty 3,5 mln euro dla Syrii na zapewnienie dostępu do schronienia, wody i urządzeń sanitarnych, a także ponad 1500 ratowników i 100 psów poszukiwawczo-ratowniczych z 20 państw członkowskich. Ponadto Komisja i szwedzka prezydencja Rady zorganizują w marcu konferencję darczyńców.

Read more -inny link

Niemcy

Wybory w landzie Berlin

13 lutego 2023

allemagne.jpg
12 lutego odbyły się wybory do berlińskiego parlamentu krajowego. Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) zdobyła 28,2% głosów, podczas gdy Partia Socjaldemokratyczna (SPD) uzyskała 18,4%, co jest jej najgorszym wynikiem od zakończenia II wojny światowej. Zieloni również uzyskali 18,4%, a Die Linke (Lewica) 12,2%.

Read more

Francja

Wizyta Bruno Le Maire'a i Roberta Habecka w Waszyngtonie

13 lutego 2023

france.jpg
7 lutego ministrowie gospodarki Francji i Niemiec Bruno Le Maire i Robert Habeck udali się do Waszyngtonu, aby omówić wpływ ustawy o obniżeniu inflacji (Inflation Reduction Act, IRA) na europejski przemysł. Bronili konieczności zachowania uczciwej konkurencji i wnioskowali o większą przejrzystość dotyczącą wypłacania dotacji dla amerykańskiego przemysłu.

Read more

Zjednoczone Królestwo

Sąd Najwyższy potwierdza legalność Protokołu w sprawie Irlandii Północnej

13 lutego 2023

royaume-uni.jpg
8 lutego brytyjski Sąd Najwyższy potwierdził legalność protokołu północno-irlandzkiego. Decyzja ta jest następstwem skargi wniesionej przed wymiar sprawiedliwości przez unionistycznych polityków z Irlandii Północnej. Trybunał uznał, że protokół jest sprzeczny z Aktami Unii, które stanowią, że całe Zjednoczone Królestwo powinno być traktowane równo pod względem handlowym, ale dodał, że wolą parlamentu było zawieszenie każdej części Aktów Unii, które były niezgodne z protokołem, a umowa o wystąpieniu z Unii Europejskiej zatwierdzona przez brytyjskich ustawodawców w grudniu 2019 roku ma pierwszeństwo w tym względzie.

Read more -inny link

Przekazanie Unii Europejskiej 1,9 mld euro za oszustwa celne

13 lutego 2023

9 lutego brytyjski sekretarz skarbu John Glen ogłosił, że Zjednoczone Królestwo wpłaciło na rzecz Komisji Europejskiej 1,7 mld funtów (1,9 mld euro), by uregulować sprawę oszustw importowych. To kolejny ruch po pierwszym przelewie na 678 mln euro z czerwca. W 2018 roku Komisja zwróciła się do tego kraju o 2,7 mld euro za zaniżanie ceł na chiński import w latach 2011-2017. Wniosek ten został podtrzymany w marcu 2022 roku przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Read more -inny link

Macedonia

Pomoc w wysokości 100 mln euro

12 lutego 2023

macedoine.jpg
6 lutego Komisja zaproponowała udzielenie Macedonii Północnej pomocy makrofinansowej w wysokości 100 mln euro, aby pomóc jej w pokryciu potrzeb finansowych w latach 2023 i 2024, w tym stawić czoła skutkom wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego. Pomoc miałaby zostać udzielona w formie pożyczek, wypłacanych w dwóch transzach.

Read more

Mołdawia

Dymisja premier

13 lutego 2023

moldavie.jpg
10 lutego premier Mołdawii Natalia Gavrilita podała się do dymisji, powołując się na "brak poparcia i zaufania w kraju". Tego samego dnia prezydent Mołdawii Maia Sandu powołała nowego kandydata na premiera - Dorina Receana. Na uzyskanie wotum zaufania parlamentu ma 15 dni od daty nominacji.

Read more -inny link

Rada Europy

Nowa strategia walki z terroryzmem

13 lutego 2023

conseilparlement.jpg
8 lutego Rada Europy przyjęła strategię antyterrorystyczną na lata 2023-2027, która skupia się na ściganiu przejawów terroryzmu, a oprócz tego na jego korzeniach i wyzwalaczach. Jej celem jest wypracowanie odpowiednich standardów, zwłaszcza w obliczu coraz częstszego wykorzystywania nowoczesnych technologii do propagandy terrorystycznej.

Read more

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Zatwierdzenie sankcji przeciwko francuskiemu kanałowi C8

13 lutego 2023

cedh.jpg
9 lutego Europejski Trybunał Praw Człowieka oddalił skargę francuskiego kanału telewizyjnego C8 na sankcje nałożone przez Najwyższą Radę Audiowizualną. Trybunał uznał, że sankcje nałożone na kanał były zgodne z prawem i nie naruszały jego wolności słowa.

Read more -inny link

MFW

Raport na temat gospodarki Malty

13 lutego 2023

fmi.jpg
8 lutego MFW opublikował swoją prognozę dla gospodarki Malty: w 2023 roku wzrost gospodarczy ma wynieść 3,3%, natomiast deficyt publiczny 5%. Zasugerowano reformy strukturalne w perspektywie długoterminowej, zwłaszcza w obliczu transformacji ekologicznej i energetycznej.

Read more

Opracowania/raporty

Raport na temat zagranicznych manipulacji informacjami i gróźb interferencji

12 lutego 2023

etudes.jpg
8 lutego Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) opublikowała pierwszy raport na temat zagrożeń dezinformacyjnych, w którym analizuje trendy w zakresie zagranicznej manipulacji informacjami i ingerencji.

Read more

Raport na temat przyszłości ochrony socjalnej

13 lutego 2023

6 lutego Grupa Wysokiego Szczebla ds. Przyszłości Ochrony Socjalnej i Państwa Opiekuńczego w Unii, powołana przez Komisję pod koniec 2021 roku, opublikowała sprawozdanie, które zawiera strategiczne zalecenia na szczeblu krajowym i europejskim, mające na celu wzmocnienie systemów ochrony socjalnej i państwa opiekuńczego.

Read more

Kultura

Roy Lichtenstein w Pałacu Tarasconi w Parmie

13 lutego 2023

culture.jpg
Do 18 czerwca w Pałacu Tarasconi w Parmie trwa wystawa poświęcona Royowi Lichtensteinowi. Zaprezentowano ponad 50 prac pozwalających eksplorować różne tematy i gatunki uprawiane przez tego artystę, takie jak komiks, reklama, abstrakcja czy akt kobiecy.

Read more

Bruegel w Wiedniu

13 lutego 2023

Do 24 maja w Muzeum Albertina w Wiedniu trwa wystawa "Bruegel i jego czasy". Wśród około 90 wystawionych prac znajdują się arcydzieła Pietera Bruegla Starszego, Jana de Beera, Maartena van Heemskercka i Hendricka Goltziusa, które świadczą o rozwoju rysunku jako samodzielnego środka wyrazu artystycznego w XVI-wiecznych Niderlandach.

Read more

Artystki w Londynie

13 lutego 2023

Do 7 maja Whitechapel Gallery w Londynie prezentuje 150 obrazów mało znanego pokolenia 81 artystek. Ta duża wystawa powraca do ekspresjonizmu z feministycznej i międzynarodowej perspektywy, a także celebruje praktyki wielu artystek, które pracowały z abstrakcją gestualną i przyczyniły się do zredefiniowania sztuki po II wojnie światowej.

Read more -inny link

Malarstwo surrealistyczne i fantastyczne w Warszawie

13 lutego 2023

Do 28 lutego Galeria Warszawskiego Domu Aukcyjnego zaprasza na wystawę poświęconą Zdzisławowi Beksińskiemu, XX-wiecznemu polskiemu artyście należącemu do nurtu surrealistycznego i fantastycznego. Na ekspozycji znajduje się ponad 40 prac, w tym rysunki, fotografie i obrazy olejne.

Read more

Lucian Freud w Madrycie

13 lutego 2023

Do 18 czerwca Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie gości wystawę poświęconą Lucienowi Freudowi zatytułowaną "Nowe perspektywy", podzieloną na szereg części, zarówno chronologicznych, jak i tematycznych.

Read more

Carroll Dunham w Oslo

13 lutego 2023

Do 21 maja Muzeum Narodowe w Oslo organizuje wystawę poświęconą Carrollowi Dunhamowi, znanemu z malarstwa i rysunków. Jego prace, inspirowane zarówno historią sztuki, jak i kulturą popularną, charakteryzują się kształtami i spłaszczonymi kolorami.

Read more

Tworzenie przez powtarzenie w Centrum Pompidou w Metz

13 lutego 2023

Do 27 stycznia Centrum Pompidou w Metz gości wystawę na temat miejsca powtarzania w twórczości. Aby zeksplorować tę kwestię, zwiedzającym zaprezentowano szereg dzieł pochodzących z Narodowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej - Centrum Pompidou, wzbogaconych wyborem dodatkowych prac.

Read more

Solidarność kulturalna z Ukrainą

13 lutego 2023

W całej Europie odbywają się spektakle i wydarzenia kulturalne, których celem jest przekazanie środków na rzecz stowarzyszeń pomagających Ukrainie. Na swojej stronie internetowej telewizja Arte uhonorowuje ukraińską muzykę poprzez różne artystyczne nagrania. 19 lutego zostanie wyemitowany program "My land". 17 lutego odbędzie się koncert w brytyjskim Reading. 23 lutego w Polsce transmitowany będzie koncert z Opery Narodowej. 25 lutego odbędzie się koncert w Niemczech, a 3 marca w Hiszpanii.

Read more -inny link

73. edycja Berlinale

13 lutego 2023

Od 16 do 26 lutego odbywa się 73. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie, czyli Berlinale. Po dwóch chudych latach z powodu pandemii COVID-19 impreza przechodzi metamorfozę. Zainaugurowano nowe sale projekcyjne i do ceremonii, które pomieszczą więcej gości niż zwykle. Wyświetlonych zostanie blisko 400 filmów wszelkich gatunków, o różnej długości i w różnych formatach.

Read more -inny link

Ukraina/Rosja

Dostawa czołgów przez Niemcy

13 lutego 2023

ukrru.jpg
8 lutego minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiedział podczas wizyty w Kijowie wysłanie na Ukrainę 178 czołgów Leopard 1A5. Dwadzieścia takich czołgów pochodzących z niemieckich zapasów przemysłowych i zakupionych przez rządy Danii, Holandii i Niemiec powinno zostać dostarczonych przed wakacjami. Niemcy planują także dostarczyć do końca lutego nowe rakiety kierowane, pięć czołgów przeciwlotniczych Gepard oraz pięć czołgów inżynieryjnych Badger. I wreszcie Ukraina powinna w marcu otrzymać pięć pojazdów do układania mostów typu Biber.

Read more -inny link

Propozycje stworzenia rejestru szkód i specjalnego trybunału

12 lutego 2023

8 lutego sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejcinovic Buric zaproponowała, by organizacja odegrała rolę w tworzeniu międzynarodowego mechanizmu odszkodowawczego dla Ukrainy z rejestrem szkód, a także specjalnego trybunału do spraw zbrodni agresji na Ukrainę. Celem rejestru jest gromadzenie dokumentów i dowodów odnoszących się do szkód i strat spowodowanych w czasie wojny.

Read more -inny link

Przemówienia Wołodymyra Zełenskiego w Londynie, Paryżu i Brukseli

12 lutego 2023

8 lutego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński zwrócił się w Londynie do brytyjskiego parlamentu, a następnie spotkał się w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Przy obu okazjach apelował o dostarczenie samolotów bojowych. 9 lutego udał się do Brukseli, gdzie wystąpił przed Parlamentem Europejskim, dziękując Unii Europejskiej za pomoc. Został też przyjęty na posiedzeniu Rady Europejskiej, w trakcie której bronił konieczności wprowadzenia nowych sankcji wobec Rosji i idei trybunału, który osądziłby rosyjską zbrodnię agresji.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

Opracowanie Voice of Ukraine

13 lutego 2023

22 lutego Kantar Public prezentuje trzecią falę swoich studiów z udziałem panelu ukraińskich uchodźców w Europie i powraca do głównych wniosków z Eurobarometrów na temat opinii publicznej w kontekście wojny w Ukrainie.

Read more

Agenda

les 14-15 lutego

Posiedzenie ministrów obrony NATO (Bruksela)


14 lutego

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Bruksela)


20 lutego

Rada do Spraw Zagranicznych (Bruksela)


les 13-16 lutego

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


Newsletter Archives

Trudny wybór: rozmawiać czy nie

Między inflacją i wzrostem: na rzecz EBC w służbie mocarstwowości i strategicznej autonomii

Nadal istnieje tyle przeszkód dla pokoleń, które poruszają się po Europie. Europejska odyseja

Jak ułatwić życie prawne europejskich obywateli

Fordyzm kosmiczny i Europa

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Amandine Guérin, Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Czy Unia Europejska może jeszcze wyrwać Bałkany z objęć ich przeznaczenia?

pdf

Biuletyn n°1010- wersja 13 févr. 2023