Biuletyn n°1010

Open panel Open panel
Biuletyn n°1010
Biuletyn
wtorek, 14 lutego 2023
numer 1010
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Czy Unia Europejska może jeszcze wyrwać Bałkany z objęć ich przeznaczenia?
Jest oczywiste, że region Bałkanów jest europejski. Ale czy te kraje łatwo zaakceptują unijne zasady? Czy model wspólnotowy może im odpowiadać? Czy po wiekach zależności będą w stanie znieść nową formą federalizmu? I wreszcie czy Unia Europejska może zakończyć bałkańskie przekleństwo? Z pewnością Europejska Wspólnota Polityczna oferuje interesujące ramy, lecz nie może być poczekalnią bez przyszłości, musi zapewnić przyznanie rzeczywistego statusu przynależności do wspólnoty wartości.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Wyrzucić wojnę poza prawo
photo
Dla Europy wspieranie Ukrainy jest obroną wyprzedzającą. Postawa agresora, który używa siły, żeby przeważył jego punkt widzenia, musi zostać usunięta z Europy, która pozostaje tak krucha od resentymentów zasianych przez jej historię, pisze Jean-Dominique Guliani... Więcej

Wybory : Nikos Christodoulides wybrany prezydentem Republiki Cypru
photo
12 lutego Nikos Christodoulides (niezależny, centrum) został wybrany na prezydenta Republiki Cypru w II turze wyborów prezydenckich, uzyskując 51,97% oddanych głosów. Andreas Mavroyiannis (niezależny, lewica) zdobył 48,03%. Frekwencja wyniosła 72,45%... Więcej

Fundacja : Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska uruchomiła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 8 lutego Komisja dokonała drugiej płatności na rzecz Portugalii w wysokości 1,8 mld euro. Komisja zatwierdziła również pozytywną wstępną ocenę wniosków o płatność z Czech i Słowacji. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów według krajów, z kwotami i harmonogramami... Więcej
Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze
photo
Aby rozwiązać problem rosnących cen energii, 6 lutego belgijski rząd podjął nowe kroki, w tym przedłużył obowiązywanie 6-procentowej stawki VAT na gaz i energię elektryczną. 8 lutego holenderski rząd ogłosił utworzenie funduszu awaryjnego o wartości 49 mln euro, który ma pomóc gospodarstwom domowym o niskich dochodach w opłacaniu rachunków za energię. Fundacja udostępnia Państwu regularnie aktualizowaną mapę stosowanych instrumentów... Więcej

Rada Europejska : Konkluzje Rady Europejskiej
photo
9 lutego, na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej, szefowie państw i rządów przyjęli prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który poprosił ich o zwiększenie wsparcia militarnego. Przywódcy przyjęli konkluzje dotyczące wojny w Ukrainie, gospodarki, migracji, dialogu między Belgradem a Prisztiną oraz trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Przestudiowali pierwsze propozycje Komisji dotyczące planu przemysłowego Zielonego Ładu, przedstawione w odpowiedzi na amerykańską ustawę IRA, oraz dostosowanie zasad pomocy państwa. Zgodzili się również na zintensyfikowanie europejskich działań na rzecz kontroli granic zewnętrznych... Więcej
Więcej

Ukraina/Rosja : Przemówienia Wołodymyra Zełenskiego w Londynie, Paryżu i Brukseli
photo
8 lutego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński zwrócił się w Londynie do brytyjskiego parlamentu, a następnie spotkał się w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Przy obu okazjach apelował o dostarczenie samolotów bojowych. 9 lutego udał się do Brukseli, gdzie wystąpił przed Parlamentem Europejskim, dziękując Unii Europejskiej za pomoc. Został też przyjęty na posiedzeniu Rady Europejskiej, w trakcie której bronił konieczności wprowadzenia nowych sankcji wobec Rosji i idei trybunału, który osądziłby rosyjską zbrodnię agresji... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej
Dostawa czołgów przez Niemcy
photo
8 lutego minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiedział podczas wizyty w Kijowie wysłanie na Ukrainę 178 czołgów Leopard 1A5. Dwadzieścia takich czołgów pochodzących z niemieckich zapasów przemysłowych i zakupionych przez rządy Danii, Holandii i Niemiec powinno zostać dostarczonych przed wakacjami. Niemcy planują także dostarczyć do końca lutego nowe rakiety kierowane, pięć czołgów przeciwlotniczych Gepard oraz pięć czołgów inżynieryjnych Badger. I wreszcie Ukraina powinna w marcu otrzymać pięć pojazdów do układania mostów typu Biber... Więcej
Więcej
Opracowanie Voice of Ukraine
photo
22 lutego Kantar Public prezentuje trzecią falę swoich studiów z udziałem panelu ukraińskich uchodźców w Europie i powraca do głównych wniosków z Eurobarometrów na temat opinii publicznej w kontekście wojny w Ukrainie... Więcej
Propozycje stworzenia rejestru szkód i specjalnego trybunału
photo
8 lutego sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejcinovic Buric zaproponowała, by organizacja odegrała rolę w tworzeniu międzynarodowego mechanizmu odszkodowawczego dla Ukrainy z rejestrem szkód, a także specjalnego trybunału do spraw zbrodni agresji na Ukrainę. Celem rejestru jest gromadzenie dokumentów i dowodów odnoszących się do szkód i strat spowodowanych w czasie wojny... Więcej
Więcej

Komisja : Prognozy gospodarcze na 2023 rok
photo
Zgodnie z prognozami opublikowanymi przez Komisję 13 lutego w 2023 roku Unia Europejska powinna uniknąć recesji i odnotować wzrost o 0,8% (0,9% w strefie euro). Prognozy inflacji zostały skorygowane w dół do 6,4% dla UE i 5,6% dla strefy euro, ale utrzymuje się niepewność i inflacja będzie zależała od rozwoju sytuacji na rynku energii... Więcej
Więcej
Odnawialny wodór - uznanie energii jądrowej
photo
13 lutego Komisja przyjęła dwa akty delegowane dotyczące definicji ekologicznego europejskiego wodoru, w tym wodoru produkowanego z użyciem energii atomowej. Nowe przepisy mają służyć temu, by niskoemisyjny wodór wykorzystywał tylko odnawialne dodatkowe źródła elektryczności i wprowadzają również system wyjątków... Więcej

Parlament : Reforma na rzecz wzmocnienia uczciwości
photo
8 lutego Konferencja Przewodniczących Parlamentu zatwierdziła plan reformy na rzecz wzmocnienia integralności, niezależności i odpowiedzialności instytucji zaproponowany przez przewodniczącą Robertę Metsolę. Środki te obejmują m.in. obowiązkową rejestrację w rejestrze przejrzystości każdego wydarzenia z udziałem przedstawicieli grup interesu w Parlamencie oraz zakaz tworzenia grup przyjaźni z krajami trzecimi, w których istnieją już oficjalni rozmówcy parlamentarni i które mogłyby prowadzić do konfuzji... Więcej

Dyplomacja : 7. Rada Stowarzyszenia z Mołdawią
photo
7 lutego odbyła się Rada Stowarzyszenia Unia Europejska-Mołdawia, pierwsza od momentu przyznania Mołdawii statusu kraju kandydującego. Obie strony potwierdziły wolę wzmocnienia swojej współpracy w zakresie polityki gospodarczej, handlowej, zagranicznej i bezpieczeństwa. Ponadto podpisano trzy umowy w zakresie ceł, podatków i zdrowia... Więcej
Więcej | Więcej
Pilna pomoc humanitarna dla Syrii i Turcji
photo
Po trzęsieniu ziemi, które 6 lutego nawiedziło Turcję i Syrię, 8 lutego Komisja ogłosiła, że Unia Europejska uruchomi nadzwyczajną pomoc za pośrednictwem Mechanizmu Ochrony Ludności oraz pomoc humanitarną o wartości 6,5 mln euro w celu wsparcia działań poszukiwawczych i ratowniczych. Jest to dodatek do początkowej kwoty 3,5 mln euro dla Syrii na zapewnienie dostępu do schronienia, wody i urządzeń sanitarnych, a także ponad 1500 ratowników i 100 psów poszukiwawczo-ratowniczych z 20 państw członkowskich. Ponadto Komisja i szwedzka prezydencja Rady zorganizują w marcu konferencję darczyńców... Więcej
Więcej
Porozumienie między Europejską Agencją Obrony i amerykańskim Departamentem Obrony
photo
6 lutego Rada zatwierdziła projekt porozumienia administracyjnego między Europejską Agencją Obrony a Departamentem Obrony USA mającego na celu wymianę informacji i ocenę możliwości współpracy. Pozwoli stworzyć forum wymiany opinii i dialogu oraz umożliwi inne działania, takie jak konsultacje w sprawach mobilności wojskowej i łańcucha dostaw... Więcej
Rada ds. Handlu i Technologii z Indiami
photo
6 lutego UE i Indie powołały Radę ds. Handlu i Technologii, aby wzmocnić swoje strategiczne zaangażowanie i skoordynować swoje polityki w tej dziedzinie. Spotkania ministerialne będą opierać się na pracach przygotowawczych trzech grup roboczych, które zajmą się kwestią łączności, zielonych technologii i odpornych łańcuchów dostaw... Więcej

Niemcy : Wybory w landzie Berlin
photo
12 lutego odbyły się wybory do berlińskiego parlamentu krajowego. Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) zdobyła 28,2% głosów, podczas gdy Partia Socjaldemokratyczna (SPD) uzyskała 18,4%, co jest jej najgorszym wynikiem od zakończenia II wojny światowej. Zieloni również uzyskali 18,4%, a Die Linke (Lewica) 12,2%... Więcej

Francja : Wizyta Bruno Le Maire'a i Roberta Habecka w Waszyngtonie
photo
7 lutego ministrowie gospodarki Francji i Niemiec Bruno Le Maire i Robert Habeck udali się do Waszyngtonu, aby omówić wpływ ustawy o obniżeniu inflacji (Inflation Reduction Act, IRA) na europejski przemysł. Bronili konieczności zachowania uczciwej konkurencji i wnioskowali o większą przejrzystość dotyczącą wypłacania dotacji dla amerykańskiego przemysłu... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Sąd Najwyższy potwierdza legalność Protokołu w sprawie Irlandii Północnej
photo
8 lutego brytyjski Sąd Najwyższy potwierdził legalność protokołu północno-irlandzkiego. Decyzja ta jest następstwem skargi wniesionej przed wymiar sprawiedliwości przez unionistycznych polityków z Irlandii Północnej. Trybunał uznał, że protokół jest sprzeczny z Aktami Unii, które stanowią, że całe Zjednoczone Królestwo powinno być traktowane równo pod względem handlowym, ale dodał, że wolą parlamentu było zawieszenie każdej części Aktów Unii, które były niezgodne z protokołem, a umowa o wystąpieniu z Unii Europejskiej zatwierdzona przez brytyjskich ustawodawców w grudniu 2019 roku ma pierwszeństwo w tym względzie... Więcej
Więcej
Przekazanie Unii Europejskiej 1,9 mld euro za oszustwa celne
photo
9 lutego brytyjski sekretarz skarbu John Glen ogłosił, że Zjednoczone Królestwo wpłaciło na rzecz Komisji Europejskiej 1,7 mld funtów (1,9 mld euro), by uregulować sprawę oszustw importowych. To kolejny ruch po pierwszym przelewie na 678 mln euro z czerwca. W 2018 roku Komisja zwróciła się do tego kraju o 2,7 mld euro za zaniżanie ceł na chiński import w latach 2011-2017. Wniosek ten został podtrzymany w marcu 2022 roku przez Trybunał Sprawiedliwości UE... Więcej
Więcej

Macedonia : Pomoc w wysokości 100 mln euro
photo
6 lutego Komisja zaproponowała udzielenie Macedonii Północnej pomocy makrofinansowej w wysokości 100 mln euro, aby pomóc jej w pokryciu potrzeb finansowych w latach 2023 i 2024, w tym stawić czoła skutkom wojny w Ukrainie i kryzysu energetycznego. Pomoc miałaby zostać udzielona w formie pożyczek, wypłacanych w dwóch transzach... Więcej

Mołdawia : Dymisja premier
photo
10 lutego premier Mołdawii Natalia Gavrilita podała się do dymisji, powołując się na "brak poparcia i zaufania w kraju". Tego samego dnia prezydent Mołdawii Maia Sandu powołała nowego kandydata na premiera - Dorina Receana. Na uzyskanie wotum zaufania parlamentu ma 15 dni od daty nominacji... Więcej
Więcej

Rada Europy : Nowa strategia walki z terroryzmem
photo
8 lutego Rada Europy przyjęła strategię antyterrorystyczną na lata 2023-2027, która skupia się na ściganiu przejawów terroryzmu, a oprócz tego na jego korzeniach i wyzwalaczach. Jej celem jest wypracowanie odpowiednich standardów, zwłaszcza w obliczu coraz częstszego wykorzystywania nowoczesnych technologii do propagandy terrorystycznej... Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Zatwierdzenie sankcji przeciwko francuskiemu kanałowi C8
photo
9 lutego Europejski Trybunał Praw Człowieka oddalił skargę francuskiego kanału telewizyjnego C8 na sankcje nałożone przez Najwyższą Radę Audiowizualną. Trybunał uznał, że sankcje nałożone na kanał były zgodne z prawem i nie naruszały jego wolności słowa... Więcej
Więcej

MFW : Raport na temat gospodarki Malty
photo
8 lutego MFW opublikował swoją prognozę dla gospodarki Malty: w 2023 roku wzrost gospodarczy ma wynieść 3,3%, natomiast deficyt publiczny 5%. Zasugerowano reformy strukturalne w perspektywie długoterminowej, zwłaszcza w obliczu transformacji ekologicznej i energetycznej... Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat zagranicznych manipulacji informacjami i gróźb interferencji
photo
8 lutego Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) opublikowała pierwszy raport na temat zagrożeń dezinformacyjnych, w którym analizuje trendy w zakresie zagranicznej manipulacji informacjami i ingerencji... Więcej
Raport na temat przyszłości ochrony socjalnej
photo
6 lutego Grupa Wysokiego Szczebla ds. Przyszłości Ochrony Socjalnej i Państwa Opiekuńczego w Unii, powołana przez Komisję pod koniec 2021 roku, opublikowała sprawozdanie, które zawiera strategiczne zalecenia na szczeblu krajowym i europejskim, mające na celu wzmocnienie systemów ochrony socjalnej i państwa opiekuńczego... Więcej

Kultura : Solidarność kulturalna z Ukrainą
photo
W całej Europie odbywają się spektakle i wydarzenia kulturalne, których celem jest przekazanie środków na rzecz stowarzyszeń pomagających Ukrainie. Na swojej stronie internetowej telewizja Arte uhonorowuje ukraińską muzykę poprzez różne artystyczne nagrania. 19 lutego zostanie wyemitowany program "My land". 17 lutego odbędzie się koncert w brytyjskim Reading. 23 lutego w Polsce transmitowany będzie koncert z Opery Narodowej. 25 lutego odbędzie się koncert w Niemczech, a 3 marca w Hiszpanii... Więcej
Więcej
73. edycja Berlinale
photo
Od 16 do 26 lutego odbywa się 73. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie, czyli Berlinale. Po dwóch chudych latach z powodu pandemii COVID-19 impreza przechodzi metamorfozę. Zainaugurowano nowe sale projekcyjne i do ceremonii, które pomieszczą więcej gości niż zwykle. Wyświetlonych zostanie blisko 400 filmów wszelkich gatunków, o różnej długości i w różnych formatach... Więcej
Więcej
Lucian Freud w Madrycie
photo
Do 18 czerwca Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie gości wystawę poświęconą Lucienowi Freudowi zatytułowaną "Nowe perspektywy", podzieloną na szereg części, zarówno chronologicznych, jak i tematycznych... Więcej
Tworzenie przez powtarzenie w Centrum Pompidou w Metz
photo
Do 27 stycznia Centrum Pompidou w Metz gości wystawę na temat miejsca powtarzania w twórczości. Aby zeksplorować tę kwestię, zwiedzającym zaprezentowano szereg dzieł pochodzących z Narodowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej - Centrum Pompidou, wzbogaconych wyborem dodatkowych prac... Więcej
Roy Lichtenstein w Pałacu Tarasconi w Parmie
photo
Do 18 czerwca w Pałacu Tarasconi w Parmie trwa wystawa poświęcona Royowi Lichtensteinowi. Zaprezentowano ponad 50 prac pozwalających eksplorować różne tematy i gatunki uprawiane przez tego artystę, takie jak komiks, reklama, abstrakcja czy akt kobiecy... Więcej
Carroll Dunham w Oslo
photo
Do 21 maja Muzeum Narodowe w Oslo organizuje wystawę poświęconą Carrollowi Dunhamowi, znanemu z malarstwa i rysunków. Jego prace, inspirowane zarówno historią sztuki, jak i kulturą popularną, charakteryzują się kształtami i spłaszczonymi kolorami... Więcej
Bruegel w Wiedniu
photo
Do 24 maja w Muzeum Albertina w Wiedniu trwa wystawa "Bruegel i jego czasy". Wśród około 90 wystawionych prac znajdują się arcydzieła Pietera Bruegla Starszego, Jana de Beera, Maartena van Heemskercka i Hendricka Goltziusa, które świadczą o rozwoju rysunku jako samodzielnego środka wyrazu artystycznego w XVI-wiecznych Niderlandach... Więcej
Artystki w Londynie
photo
Do 7 maja Whitechapel Gallery w Londynie prezentuje 150 obrazów mało znanego pokolenia 81 artystek. Ta duża wystawa powraca do ekspresjonizmu z feministycznej i międzynarodowej perspektywy, a także celebruje praktyki wielu artystek, które pracowały z abstrakcją gestualną i przyczyniły się do zredefiniowania sztuki po II wojnie światowej... Więcej
Malarstwo surrealistyczne i fantastyczne w Warszawie
photo
Do 28 lutego Galeria Warszawskiego Domu Aukcyjnego zaprasza na wystawę poświęconą Zdzisławowi Beksińskiemu, XX-wiecznemu polskiemu artyście należącemu do nurtu surrealistycznego i fantastycznego. Na ekspozycji znajduje się ponad 40 prac, w tym rysunki, fotografie i obrazy olejne... Więcej

13lut.
13-16 lutego

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

14lut.
14 lutego

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

14lut.
14-15 lutego

Bruksela

Posiedzenie ministrów obrony NATO

20lut.
20 lutego

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: