Biuletyn10096 févr. 2023

La Lettre

Aline Bartenstein

6 lutego 2023

Solidarność, będąca postulatem działania państw członkowskich, nigdy nie była uważana za oczywistą. Obecny kryzys energetyczny i transformacja klimatyczna generują jednak rosnącą potrzebę solidarności społecznej, na którą Unia Europejska będzie musiała odpowiedzieć.

Read more

Wybory

II tura 12 lutego między Nikosem Christodoulidesem i Andreasem Mavroyiannisem

6 lutego 2023

elections.jpg
5 lutego niezależny kandydat Nikos Christodoulides wygrał I turę wyborów prezydenckich na Cyprze z wynikiem 32,04% głosów. 12 lutego zmierzy się z Andreasem Mavroyiannisem, kandydatem popieranym przez Postępową Partię Ludzi Pracy (Akel), który uzyskał 29,59% głosów.

Read more

Ukraina/Rosja

Austriacki prezydent i duńska premier w Kijowie

6 lutego 2023

ukrru.jpg
30 stycznia premier Danii Mette Frederiksen odwiedziła prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby omówić dwustronną współpracę między krajami oraz duńską pomoc wojskową dla Ukrainy. 1 lutego prezydent Austrii Alexander Van der Bellen również odwiedził Kijów, by spotkać się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem i przygotować się do szczytu UE-Ukraina, który odbył się 3 lutego.

Read more -inny link

Wizyta przewodniczącego ukraińskiego parlamentu we Francji

5 lutego 2023

31 stycznia i 1 lutego przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk przebywał z oficjalną wizytą we Francji. W trakcie dwóch wystąpień przed Zgromadzeniem Narodowym i Senatem prosił o przysłanie samolotów bojowych i czołgów Leclerc, o powołanie specjalnego sądu, który osądziłby sprawców zbrodni wojennych oraz żeby Francja uznała Rosję za państwo terrorystyczne.

Read more -inny link

Dodatkowe wsparcie wojskowe

6 lutego 2023

2 lutego Rada zatwierdziła dodatkowe środki pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym 7. pakiet na sprzęt o wartości 500 mln euro oraz 45 mln euro na szkolenie ukraińskich sił zbrojnych. 30 stycznia francuski minister sił zbrojnych Sébastien Lecornu i jego australijski odpowiednik Richard Marles ogłosili, że wyprodukowanych zostanie kilka tysięcy pocisków 155 mm z przeznaczeniem na dostawy dla Ukrainy. 31 stycznia, przy okazji wizyty swojego ukraińskiego odpowiednika Ołeksija Reznikowa, Lecornu zadeklarował, że Francja dostarczy 12 nowych dział Cezar. 3 lutego Francja i Włochy sfinalizowały rozmowy dotyczące dostarczenia Ukrainie systemu obrony powietrznej SAMP/T - MAMBA do wiosny 2023 roku.

Read more -inny link -inny link -inny link

Szczyt UE-Ukraina

5 lutego 2023

3 lutego w Kijowie odbył się 24. szczyt UE-Ukraina z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Troje przywódców omówiło wsparcie UE dla Ukrainy, kandydaturę tego kraju oraz podsumowali realizację umowy stowarzyszeniowej. Dzień wcześniej 15 unijnych komisarzy wzięło udział w spotkaniu z ukraińskim rządem.

Read more -inny link

Ograniczenie cen rosyjskich produktów naftowych

6 lutego 2023

4 lutego Unia Europejska i członkowie G7 uzgodnili dodatkowy limit cen na rosyjskie produkty naftowe transportowane drogą morską, który wszedł w życie 5 lutego. Porozumienie ustala cenę dla oleju napędowego, parafiny i oleju gazowego na 100 dolarów za baryłkę oraz 45 dolarów dla oleju opałowego i benzyny.

Read more -inny link -inny link

Rada Europejska

Charles Michel spotyka się w Rzymie z Giorgią Meloni

5 lutego 2023

conseilparlement.jpg
30 stycznia przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel został przyjęty przez włoską przewodniczącą Rady Giorgię Meloni. Rozmawiali o wojnie w Ukrainie, o europejskiej polityce gospodarczej i przemysłowej oraz o migracji. Kwestie te znajdą się w porządku obrad posiedzenia Rady Europejskiej 9 i 10 lutego.

Read more -inny link

Komisja

Plan na rzecz neutralności emisyjnej przemysłu

5 lutego 2023

commission1.jpg
1 lutego Komisja przedstawiła plan przemysłowy mający na celu wzmocnienie konkurencyjności w ramach "neutralności emisyjnej". Plan opiera się na czterech filarach: uproszczonym środowisku regulacyjnym; wzmocnieniu finansowania, zwłaszcza poprzez złagodzenie warunków pomocy państwa i utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Suwerenności; umiejętnościach oraz na polityce handlowej zapewniającej bezpieczeństwo dostaw. Zaproponowane zostanie rozporządzenie dotyczące przemysłu o zerowej emisji netto do 2050 roku oraz przepisy dotyczące surowców krytycznych, a w marcu także reforma rynku energii elektrycznej.

Read more

Raport na temat Ukrainy, Mołdawii i Gruzji

5 lutego 2023

2 lutego Komisja opublikowała swoje raporty analityczne oceniające zdolność Ukrainy, Mołdawii i Gruzji do spełnienia standardów i zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Zawierają szczegółową analizę stanu zaawansowania tych krajów w zakresie dorobku prawnego UE.

Read more

Parlament

Zaostrzenie przepisów w zakresie reklamy politycznej

5 lutego 2023

parlement.jpg
2 lutego europosłowie przyjęli ostrzejsze wymogi dotyczące reklamy politycznej. Proponowane zmiany mają na celu poprawę przejrzystości dla obywateli, władz i dziennikarzy poprzez stworzenie internetowego katalogu wszystkich reklam politycznych i związanych z nimi danych.

Read more

Uchylenie immunitetu 3 eurodeputowanym

6 lutego 2023

2 lutego europosłowie zatwierdzili uchylenie immunitetu parlamentarnego Marcowi Tarabelli (S&D, Belgia) i Andrei Cozzolino (S&D, Włochy), podejrzanym o udział w katarskiej korupcji. Postępowanie zostało wszczęte 16 stycznia na skutek wniosków złożonych przez belgijski wymiar sprawiedliwości. Europosłowie uchylili też immunitet Nicolasowi Bayowi (NI, Francja), wobec którego we Francji toczy się śledztwo w sprawie nawoływania do nienawiści rasowej.

Read more

Prawodawstwo w sprawie warunków pracy pracowników platform

5 lutego 2023

2 lutego europosłowie przyjęli stanowisko na negocjacje w sprawie nowych przepisów, które mają na na celu poprawę warunków pracy pracowników platform cyfrowych. Zaproponowali określenie statusu tych pracowników oraz uregulowanie wykorzystywania algorytmów i sztucznej inteligencji do monitorowania oraz oceny pracowników.

Read more -inny link

Rada

Zalecenie w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego

5 lutego 2023

conseilparlement.jpg
30 stycznia Rada przyjęła zalecenie, w którym wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia do 2030 roku odpowiedniego dochodu minimalnego, z uwzględnieniem m.in. konkretnych potrzeb gospodarstw domowych, źródeł dochodów i zmian poziomu cen.

Read more

Posiedzenie ministrów rolnictwa

5 lutego 2023

30 stycznia ministrowie rolnictwa omówili wpływ wojny na rynki rolne, w szczególności bardzo wysokie ceny energii i środków produkcji, mimo stabilizacji rynku. Powtórzyli swoją gotowość do wspierania Ukrainy, zwłaszcza poprzez kanały solidarności. Ponadto przedyskutowali politykę na rzecz rozwoju zrównoważonej biogospodarki.

Read more

Dyplomacja

Porozumienie w sprawie cyfryzacji z Singapurem

5 lutego 2023

diplomatie.jpg
1 lutego UE i Singapur podpisały partnerstwo cyfrowe skoncentrowane na współpracy w zakresie najnowocześniejszych technologii i obszarów krytycznych, takich jak półprzewodniki, zaufane przepływy danych i innowacje w zakresie danych. Partnerstwo obejmuje podpisanie zasad handlu cyfrowego, co wpisuje się w realizację unijnej strategii na rzecz Indo-Pacyfiku.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Wyrok w sprawie obowiązku wykonania europejskiego nakazu aresztowania

5 lutego 2023

cjue.jpg
31 stycznia Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że organ sądowy nie może odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania z takiego powodu, że sąd mający osądzić osobę poszukiwaną w państwie członkowskim wydającym nakaz nie jest do tego kompetentny. Taki organ może jednak odmówić wykonania wyroku, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że naruszy europejskie prawa podstawowe.

Read more

Trybunał Obrachunkowy

Sprawozdanie na temat integracji rynku wewnętrznego energii elektrycznej

5 lutego 2023

cours-des-comptes-eu.jpg
W opublikowanym 31 stycznia sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że integracja rynków energii elektrycznej postępuje w Unii nierównomiernie. Wskazano w nim, że ukończenie budowy europejskiego rynku energii elektrycznej jest zagrożone przez kilka czynników, w tym wybór narzędzi regulacyjnych i słabości unijnych ram zarządzania, zwłaszcza istnienie 27 różnych ram krajowych, opóźnienia i niepełne monitorowanie rynku.

Read more

EBC

Kolejny wzrost stóp procentowych

5 lutego 2023

bce.jpg
2 lutego Europejski Bank Centralny ogłosił podwyżkę głównych stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Prezes EBC Christine Lagarde powiedziała na konferencji prasowej, że na następnym posiedzeniu stopy powinny wzrosnąć o 50 punktów bazowych już po raz trzeci, aby zapewnić szybki powrót do celu inflacyjnego na poziomie 2%. Oświadczyła jednak, że ryzyko dla perspektyw wzrostu gospodarczego stało się bardziej zrównoważone.

Read more

Bułgaria

Budowa gazociągu z Serbią

5 lutego 2023

bulgarie.jpg
1 lutego rozpoczęto budowę 170 km gazociągu między Bułgarią a Serbią. Gazociąg, uznany za europejski projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania, powinien zacząć działać w drugiej połowie roku.

Read more -inny link

Hiszpania

Wizyta Pedro Sancheza w Maroku

6 lutego 2023

espagne.jpg
2 lutego w Rabacie odbył się pierwszy od 8 lat dwustronny szczyt między Hiszpanią a Marokiem, w kontekście pojednania po poważnych napięciach dyplomatycznych. Jedną ze spornych kwestii była sprawa Sahary Zachodniej. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. współpraca gospodarcza, polityczna, handlowa, migracyjna i w zakresie bezpieczeństwa pomiędzy oboma państwami.

Read more -inny link

Włochy

Wizyta Giorgii Meloni w Szwecji i w Niemczech

6 lutego 2023

italie.jpg
3 lutego prezes włoskiej Rady Ministrów Giorgia Meloni odwiedziła premiera Szwecji Ulfa Kristerssona, aby przygotować się do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 9-10 lutego. Spotkała się również z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, by omówić współpracę między Niemcami a Włochami.

Read more -inny link

Holandia

Wizyta Emmanuela Macrona

6 lutego 2023

pays-bas.jpg
30 stycznia prezydent Francji Emmanuel Macron udał się do Hagi na spotkanie z premierem Holandii Markiem Rutte. Przywódcy wymienili poglądy na temat przygotowań do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 9 i 10 lutego, wsparcia wojskowego dla Ukrainy oraz suwerenności gospodarczej, energetycznej i przemysłowej Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Rada Europy

Współpraca Unii Europejskiej z Radą Europy

5 lutego 2023

conseilparlement.jpg
30 stycznia Rada Unii przedstawiła konkluzje dotyczące priorytetów współpracy z Radą Europy w latach 2023-2024, skupiające się na dialogu politycznym i współpracy prawnej. Unia Europejska zobowiązała się do zwiększenia liczby wspólnych deklaracji i wydarzeń na wysokim szczeblu w zakresie tematów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz potwierdziła swoje zobowiązanie do przystąpienia do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Read more

Plan działania na rzecz białoruskich demokratów

5 lutego 2023

1 lutego sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić przedstawiła Komitetowi Ministrów plan działań wspierających społeczeństwo obywatelskie i demokratów na Białorusi, który obejmuje szkolenie w zakresie praw człowieka i aktywności na rzecz zniesienia kary śmierci.

Read more

Zalecenie w sprawie dostępu do leków i sprzętu medycznego

5 lutego 2023

2 lutego Komitet Ministrów Rady Europy przyjął zalecenie dotyczące zapewnienia sprawiedliwego dostępu do leków i sprzętu medycznego w sytuacji ich niedoboru. Określono w nim ogólne zasady ochrony prawa człowieka i zasady proceduralne mające na celu zapewnienie takiego dostępu, szczególnie niedyskryminacja, nadawanie priorytetów w oparciu o kryteria medyczne, udział pracowników służby zdrowia i społeczeństwa obywatelskiego oraz przejrzystość decyzji.

Read more -inny link

MFW

Perspektywy światowej gospodarki

5 lutego 2023

fmi.jpg
30 stycznia MFW zaktualizował swoje prognozy wzrostu gospodarczego na lata 2023 i 2024 w swoim raporcie na temat perspektyw światowej gospodarki. Podkreśla w nim odporność i dostosowanie europejskiej gospodarki w obliczu wojny w Ukrainie, kryzysu energetycznego i gwałtownie rosnącej inflacji. Prognozuje 0,7% wzrostu w strefie euro (więcej niż przewidywane w październiku 2022 roku 0,5%). Niemcy, Francja i Włochy mają doświadczyć wzrostu o 0,1%, 0,7% i 0,6%. MFW ostrzega jednak, że ryzyko pozostaje wysokie.

Read more -inny link

Eurostat

Wzrost PKB w IV kwartale 2022 roku

5 lutego 2023

eurostat.jpg
Według danych opublikowanych przez Eurostat 31 stycznia w IV kwartale 2022 roku PKB w strefie euro wzrosło, w porównaniu z poprzednim kwartałem, o 0,1%, a w Unii pozostało stabilne. Z pierwszych szacunków wynika, że w 2022 PKB w strefie euro wzrosło o 3,5%, a w o 3,6% w UE.

Read more -inny link

Spadająca stopa bezrobocia

5 lutego 2023

Według danych opublikowanych przez Eurostat 1 lutego w grudniu 2022 roku stopa bezrobocia wyniosła 6,1% w Unii Europejskiej i 6,6% w strefie euro, co oznacza spadek z 7% w grudniu 2021. Bezrobocie w większym stopniu dotyczy ludzi młodych - tu wskaźnik wynosi 15% w UE i 14,8% w strefie euro.

Read more -inny link

Spadająca inflacja w strefie euro

5 lutego 2023

Według szacunków opublikowanych 1 lutego przez Eurostat w styczniu 2023 roku roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 8,5% (wobec 9,2% w grudniu 2022). Najniższy wskaźnik, na poziomie 5,8%, odnotowano w Hiszpanii i Luksemburgu, natomiast na Łotwie najwyższy - 21,6%.

Read more -inny link

Eurobarometr

Plan odbudowy NextGenerationEU

5 lutego 2023

eurobarometre.jpg
Według badania Eurobarometru, którego wyniki opublikowano 31 stycznia, 51% respondentów wie o planie NextGenerationEU, który ma na celu wsparcie odbudowy gospodarczej po pandemii, a ponad 70% go popiera. 64% zgadza się z warunkowością związaną z wypłatą środków. Ponadto ankietowani uważają, że priorytetem powinno być zdrowie (57%), energia, środowisko i klimat (48%) oraz zatrudnienie (37%).

Read more

Kultura

Niki de Saint Phalle we Frankfurcie

5 lutego 2023

culture.jpg
Do 21 maja w Schirn Kunsthalle we Frankfurcie trwa wystawa precyzująca wielorakie oblicza kariery Niki de Saint Phalle. Zaprezentowano setkę prac, które w szczególności powracają do tematu jej krytyki wobec konwencjonalnych modeli oraz do jej podejścia do kwestii politycznych i społecznych.

Read more

Solidarność kulturalna z Ukrainą

6 lutego 2023

Prawie rok po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę artyści mnożą inicjatywy wspierające ukraiński naród. Do 25 lutego w Zgromadzeniu Narodowym we Francji wystawiona jest seria fotografii prac wykonanych przez artystę C215 w Ukrainie w marcu i kwietniu 2022 roku. W warszawskiej Galerii Promocyjnej do 1 kwietnia trwa pierwsza wystawa ukraińskiego malarza Vasyla Lyakha, na którą składają się monumentalne prace ukazujące konflikt z punktu widzenia cywilów zamieszkujących okupowane tereny. I wreszcie do 8 maja w Imperial War Museum w Londynie oglądać można 17 fotografii ukraińskiej dziennikarki Anastazji Taylor-Lind. Te zdjęcia przedstawiają surową rzeczywistość codziennego życia cywilów w środku konfliktu.

Read more -inny link -inny link

Vermeer w Amsterdamie

6 lutego 2023

Od 10 lutego do 4 kwietnia w Rijksmuseum w Amsterdamie trwa największa w historii wystawa poświęcona Vermeerowi. Malarz, znany z intymnych portretów życia codziennego, pozostawił po sobie jedynie 35 prac, z których większość została zebrana na tej właśnie ekspozycji.

Read more -inny link

David Hockney w Aix-en-Provence

6 lutego 2023

Do 28 maja w Muzeum Granet w Aix-en-Provence trwa retrospektywna wystawa poświęcona Davidowi Hockneyowi, zorganizowana we współpracy z Tate Gallery w Londynie. Zajmująca ponad 700 m² ekspozycja uhonorowuje malarza, od początków jego kariery artystycznej w latach 50. XX wieku.

Read more

Elliott Erwitt w Padwie

5 lutego 2023

Do 11 czerwca Muzeum Villa Bassi Rathgeb w Padwie zaprasza na wystawę poświęconą amerykańskiemu fotografowi Elliottowi Erwittowi. Na ekspozycji znajduje się ponad 150 fotografii, z których niektóre są rzadko wystawiane. Pozwalają zwiedzającym zanurzyć się w XX-wiecznym amerykańskim społeczeństwie.

Read more

Wystawy Cédrine Scheidig i Faith Ringgold w Paryżu

6 lutego 2023

Do 26 marca Europejski Dom Fotografii (MEP) w Paryżu zaprasza na wystawę poświęconą francusko-karaibskiej fotografce Cédrine Scheidig, laureatce Nagrody Diora dla Młodych Talentów za Fotografię i Sztuki Wizualne 2021. Do 4 marca w Muzeum Picassa w Paryżu prezentowana jest ekspozycja poświęcona Faith Ringgold, amerykańskiej feministycznej artystce zaangażowanej w walkę o prawa obywatelskie.

Read more -inny link

Leonora Carrington w Madrycie

6 lutego 2023

Do 7 maja Fundacja MAPFRE w Madrycie prezentuje wystawę poświęconą Leonorze Carrington, jednej z najważniejszych postaci kobiecych ruchu surrealistycznego. Fundacja pragnie oddać hołd tej artystce, podkreślając różne formy ekspresji, z którymi eksperymentowała, takie jak malarstwo, rzeźba i pisarstwo.

Read more

Karnawał w Wenecji

6 lutego 2023

Do 21 lutego trwa tegoroczna edycja weneckiego karnawału, skoncentrowana na tematyce znaku. Główne parady rozpoczynają się 11 lutego paradą gondoli. Równolegle miasto organizuje kilka przedstawień i wieczornych imprez, m.in. nocny spektakl na basenie Arsenału.

Read more -inny link

Agenda

les 6-8 lutego

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności (Sztokholm)


7 lutego

Rada Stowarzyszenia UE-Mołdawia (Bruksela)


les 9-10 lutego

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (Bruksela)


12 lutego

Wybory prezydenckie (II tura) (Cypr)


13 lutego

Posiedzenie Eurogrupy (Bruksela)


Newsletter Archives

Bilans 9. kadencji Parlamentu Europejskiego

Co warto zapamiętać z europejskiego aktu o sztucznej inteligencji

"Komisarz ds. obrony"

Rolnictwo Europy i rolnictwo Ukrainy są komplementarne

Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej stanowi wartość dodaną i wymierza historyczną sprawiedliwość

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Micol Cattana, Eléna Roux, Amandine GuérinRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Europejska solidarność energetyczna: wzmocnienie odporności Unii Europejskiej na...

pdf

Biuletyn n°1009- wersja 6 févr. 2023