Biuletyn101413 mars 2023

La Lettre

Eric Maurice

13 marca 2023

Wdrażając wieloletni budżet i pocovidowe plany odbudowy, Unia Europejska wyposażyła się w instrumenty, które uzależniają wypłatę europejskich funduszy od reform na rzecz praworządności. Instrumenty te, choć potencjalnie potężne, nie wykazały jeszcze swojej pełnej skuteczności.

Read more

Na pierwszej stronie!

Gruzja, Mołdawia, Ukraina: wielkie odtrącenie Rosji

13 marca 2023

etudes.jpg
Dla Gruzinów, Mołdawian i Ukraińców Unia Europejska uosabia wolność, rządy prawa, godność osoby ludzkiej, poszanowanie granic i dobrobyt, który został im dawno temu zabrany. Dlatego odrzucają Rosję Putina, w której odżywają wspomnienia totalitarnej przeszłości - pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Wybory

Czy 2 kwietnia Finlandia skręci na prawo w wyborach parlamentarnych?

13 marca 2023

elections.jpg
Według najnowszego badania opinii publicznej Partia Koalicji Narodowej (KOK) Petteriego Orpo powinna zwyciężyć w wyborach parlamentarnych 2 kwietnia, uzyskując 20,8% głosów i wyprzedzając Partię Socjaldemokratyczną dotychczasowej premier Sanny Marin (która ma uzyskać 19,9%) oraz Partię Finów (Perus S), kierowaną przez Rikkę Purrę (19%).

Read more

Fundacja

Systemy emerytalne w Unii Europejskiej

13 marca 2023

frs.jpg
Ze względu na swój wpływ na budżety i ewolucję demograficzną w Europie, systemy emerytalne są regularnie przedmiotem debaty w państwach członkowskich oraz dyskusji na szczeblu europejskim. Choć każdy kraj ma swój własny system, Fundacja oferuje Państwu tabelę porównawczą, abyście mogli lepiej zrozumieć sytuację w każdym kraju i związane z nią wyzwania.

Read more -inny link

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

13 marca 2023

Reagując na gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19, Unia Europejska stworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 8 marca Malta i Słowenia otrzymały pierwsze raty. 9 marca Estonia zwróciła się do Komisji o dodanie do swojego planu rozdziału REPowerEU. 10 marca Komisja wydała pozytywną wstępną ocenę wniosku Austrii o płatność. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów według krajów, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Ukraina/Rosja

Dalsze wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy

13 marca 2023

ukrru.jpg
7 i 8 marca zebrani w Sztokholmie ministrowie obrony dyskutowali o wsparciu wojskowym Unii Europejskiej dla Ukrainy, zwłaszcza o wspólnym zakupie amunicji artyleryjskiej i szkoleniu ukraińskich żołnierzy za pośrednictwem misji wsparcia wojskowego Unii Europejskiej w Ukrainie (EUMAM Ukraine).

Read more

Wizyta fińskiej premier

13 marca 2023

10 marca fińska premier Sanna Marin odwiedziła Kijów, gdzie potwierdziła, że przyszłość Ukrainy znajduje się w Europie. Omówiła z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim europejskie wsparcie i wysiłki na rzecz ścigania zbrodni wojennych. Dwoje przywódców potępiło "nieodpowiedzialną retorykę nuklearną" Rosji.

Read more -inny link

Antonio Guterres w Kijowie

13 marca 2023

8 marca sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres odwiedził Kijów. Przypomniał, że inwazja Rosji na Ukrainę jest pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego oraz zobowiązał się do łagodzenia skutków konfliktu, także z perspektywy humanitarnej.

Read more -inny link

Aplikacja do nauki francuskiego dla osób ukraińskojęzycznych

13 marca 2023

Organizacja pozarządowa Bibliothèques Sans Frontières oferuje bezpłatną aplikację Bonjour France, dostępną z poziomu aplikacji Kajou, do nauki języka francuskiego dla osób ukraińskojęzycznych. Aplikacja oferuje 50 tematów, które pomogą się odnaleźć w codziennym życiu, 100 podcastów i ponad 1000 ćwiczeń do trenowania języka francuskiego, a także leksykon z 600 nagranymi wcześniej zwrotami w języku francuskim.

Read more

Pomoc w odbudowie Ukrainy

13 marca 2023

8 i 9 marca ministrowie odpowiedzialni za pomoc rozwojową oraz ukraiński wicepremier ds. odbudowy Ołeksandr Kubrakow omówili w Sztokholmie wsparcie UE na rzecz dbudowy Ukrainy.

Read more

Parlament

Porozumienie w sprawie dyrektywy o skuteczności energetycznej

13 marca 2023

parlement.jpg
10 marca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie zredukowania końcowego zużycia energii na poziomie Unii o 11,7% do 2030 roku. Ten limit zużycia będzie wiążący dla państw członkowskich, które będą musiały przyczyniać się do jego osiągnięcia poprzez swoje narodowe plany energetyczne i klimatyczne (NECP). Porozumienie przewiduje również stopniowy wzrost rocznego celu oszczędności energii oraz że sektor publiczny będzie zobowiązany do ponadprzeciętnych oszczędności energii.

Read more -inny link

Komisja

Nowe przepisy w sprawie pomocy państwa

13 marca 2023

commission1.jpg
9 marca Komisja zaaprobowała poprawkę do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER) i przyjęła tymczasowe ramy, żeby przyspieszyć wsparcie dla transformacji ekologicznej i cyfrowej, zgodnie z planem przemysłowym Zielonego Ładu. Dokument upraszcza i rozszerza możliwości przyznawania publicznych dotacji na projekty, które pomagają zmniejszyć emisje CO2 w Unii Europejskiej, w odpowiedzi na amerykańskie i chińskie dotacje, które rodzą obawy o ucieczkę zielonych inwestycji z Europy.

Read more -inny link

Europejska strategia na rzecz kosmosu

13 marca 2023

10 marca Komisja przedstawiła komunikat w sprawie europejskiej strategii kosmicznej na rzecz bezpieczeństwa i obrony. Proponuje w nim zwłaszcza wzmocnioną współpracę w obliczu kosmicznych zagrożeń, działania na rzecz wzmocnienia ochrony systemów i usług kosmicznych w Unii, maksymalne wykorzystanie przestrzeni kosmicznej dla bezpieczeństwa i obrony oraz promowanie odpowiedzialnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej na szczeblu międzynarodowym.

Read more

Nowa strategia w zakresie bezpieczeństwa morskiego

13 marca 2023

10 marca Komisja opublikowała swoje propozycje na rzecz wzmocnienia strategii w zakresie bezpieczeństwa morskiego Unii, a także zaktualizowany plan działania na rzecz jej wdrożenia. Nowa strategia przewiduje efektywniejsze środki wobec nowych zagrożeń i ramy pozwalające Unii na ochronę jej interesów na morzu. Promuje pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe, ale również ochronę oceanów i ich bioróżnorodności.

Read more

Wizyta Ursuli von der Leyen w Ameryce Północnej

13 marca 2023

Od 6 do 11 marca przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen odwiedzała Kanadę, a potem Stany Zjednoczone. W Kanadzie złożyła wspólne oświadczenie z premierem Justinem Trudeau, a następnie przemówiła w kanadyjskim parlamencie, aby ponowić wspólne wsparcie dla Ukrainy, zaangażowanie na rzecz demokracji, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa energetycznego i transformacji energetycznej. W Waszyngtonie spotkała się z prezydentem USA Joe Bidenem, z którym omówiła wyzwania gospodarcze związane ze współpracą UE-USA, zwłaszcza w dziedzinie transformacji energetycznej. Dwoje przywódców omówiło również swoją współpracę w sprawie wojny w Ukrainie.

Read more -inny link -inny link

Wytyczne dla polityk budżetowych państw członkowskich

13 marca 2023

8 marca Komisja opublikowała swoje wytyczne dla polityk budżetowych państw członkowskich, wzywając do ostrożności. Zaleca polityki gwarantujące znośny poziom zadłużenia w średnim okresie i promujące wzrost, zwłaszcza poprzez inwestycje publiczne. Ogólna klauzula derogacyjna zawarta w Pakcie Stabilności i Wzrostu zostanie zdezaktywowana z końcem 2023 roku i zastąpiona.

Read more -inny link

Rada

Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości

13 marca 2023

conseilparlement.jpg
9 marca ministrowie spraw wewnętrznych omówili kwestie azylu i migracji, zwłaszcza w środkowym regionie Morza Śródziemnego i na Bałkanach Zachodnich, stan strefy Schengen i politykę wizową. 10 marca ministrowie sprawiedliwości przyjęli konkluzje w sprawie Karty Praw Podstawowych. Przedyskutowali przeszkody w dostępie do wymiaru sprawiedliwości, projekt dyrektywy w sprawie odzyskiwania i konfiskaty mienia oraz zagrożenie, jakie dla europejskich społeczeństw stanowi przestępczość zorganizowana.

Read more

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. handlu

13 marca 2023

9 i 10 marca ministrowie ds. handlu obradowali w Sztokholmie, aby omówić stosunki handlowe, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, oraz wkład handlu w konkurencyjność Unii. Przedyskutowali kwestię odporności łańcuchów dostaw, a także wsparcie handlowe dla Ukrainy i jej akcesję do unijnej strefy wolnego handlu.

Read more

Posiedzenie ministrów edukacji

13 marca 2023

7 marca ministrowie edukacji zaaprobowali konkluzje dotyczące umiejętności i kompetencji na potrzeby zielonej transformacji. Przedyskutowali również niedobór nauczycieli w Unii Europejskiej i ściślejszą europejską współpracę, żeby przyciągać, doskonalić zawodowo i zatrzymać nauczycieli oraz szkoleniowców.

Read more

EBC

Ukierunkować europejskie oszczędności na wzrost

13 marca 2023

bce.jpg
9 marca prezesi Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz przewodniczący Rady Europejskiej, Komisji i Eurogrupy potwierdzili we wspólnym oświadczeniu swoją determinację, aby pracować nad przyspieszeniem ekologicznej i cyfrowej transformacji, zwłaszcza poprzez ukończenie unii rynków kapitałowych.

Read more

Cypr

Nowy rząd na Cyprze

13 marca 2023

chypre.jpg
Po przejęciu obowiązków przez nowego prezydenta Cypru Nikosa Christodoulidesa (co miało miejsce 28 lutego) powstał nowy rząd, w skład którego wchodzi 11 ministrów, w tym 3 kobiety. Będzie się on musiał zająć kilkoma ważnymi kwestiami, a mianowicie rosnącą inflacją i kosztami życia, walką z korupcją, a także stosunkami z Turcją i rządem okupowanej przez Turków północnej części wyspy.

Read more -inny link

Hiszpania

Wzmocniona równość płci

13 marca 2023

espagne.jpg
Pedro Sanchez, szef hiszpańskiego rządu, wygłosił w izbie niższej hiszpańskiego parlamentu przemówienie na temat postępów poczynionych w zakresie równości płci w czasie jego kadencji. Miało wesprzeć rządowy projekt ustawy (będący obecnie przedmiotem debaty), który ma na celu osiągnięcie bardziej wyrównanej reprezentacji kobiet i mężczyzn w polityce, życiu publicznym i w biznesie.

Read more

Francja

Szczyt francusko-brytyjski

13 marca 2023

france.jpg
10 marca francuski prezydent Emmanuel Macron przyjął brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka na szczycie poświęconym kwestiom migracji i obrony. Spotkanie to było też okazją do zmiany tonu po kilku latach napięć między dwoma krajami. Dwaj przywódcy ogłosili nowe porozumienie w sprawie ograniczenia nielegalnej imigracji do Zjednoczonego Królestwa, które przewiduje zwiększenie brytyjskiego wkładu o 543 mln euro do 2026 roku, budowę centrum dowodzenia oraz nowe zasoby kadrowe i materialne.

Read more -inny link

Irlandia

Projekt referendum na rzecz równości płci

13 marca 2023

irlande.jpg
8 marca rząd Irlandii ogłosił, że w listopadzie przeprowadzi referendum w sprawie równości płci. Chodzi o zmianę konstytucji w celu uwzględnienia równości kobiet i mężczyzn oraz usunięcie odniesienia do "gospodyń domowych".

Read more

Luksemburg

Raport MFW w sprawie Luksemburga

13 marca 2023

luxembourg.jpg
10 marca MFW opublikował swoją prognozę dla luksemburskiej gospodarki. Organizacja spodziewa się spowolnienia wzrostu do poziomu 1,5%-2%, natomiast inflacja powinna się zawrzeć w przedziale 3,5%-4% PKB. Raport ostrzega przed ryzykiem ponownego wzrostu inflacji w latach 2023-2024 i zaleca Luksemburgowi prowadzenie globalnie neutralnej polityki fiskalnej i powstrzymanie się od dalszych działań stymulacyjnych.

Read more

Holandia

Mark Rutte we Włoszech

13 marca 2023

pays-bas.jpg
8 marca premier Holandii Mark Rutte udał się do Rzymu na spotkanie ze swoją włoską odpowiedniczką Giorgią Meloni. Dwoje przywódców omówiło kwestię migracji, która - jak stwierdzili - wymaga skutecznej i skoordynowanej reakcji Europy i musi być rozpatrywana z perspektywy obrony granic zewnętrznych oraz walki z przemytnikami.

Read more -inny link

Czechy

Zaprzysiężenie Petra Pavela

13 marca 2023

republique-tcheque.jpg
9 marca Petr Pavel (koalicja SPOLU, centroprawica) został zaprzysiężony na prezydenta Czech. Wybrano go 28 stycznia na 5-letnią kadencję. Zastąpił Milosza Zemana (Obywatelska Partia Demokratyczna, lewica). 13 marca Pavel odbył swoją pierwszą oficjalną podróż na Słowację.

Read more -inny link

Gruzja

Wycofanie kontrowersyjnego projetu ustawy w sprawie agentów zagranicy

13 marca 2023

georgie.jpg
9 marca gruziński rząd wycofał projekt ustawy wymagającej od organizacji, które otrzymują ponad 20% swoich funduszy z zagranicy, zarejestrowania się jako "agenci zagranicy ". Projekt ustawy spowodował protesty na dużą skalę i potępienie społeczności międzynarodowej. Uzyskując wycofanie tej antydemokratycznej ustawy, obywatele poczynili kluczowy krok na drodze do Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Kosowo

Zwolnienie z wiz dla Kosowian

13 marca 2023

kosovo.jpg
9 marca Rada przyjęła stanowisko w sprawie ruchu bezwizowego do Unii Europejskiej dla posiadaczy kosowskiego paszportu (90-dniowy pobyt w okresie 180 dni). Teraz przepisy te muszą zostać przyjęte przez Parlament.

Read more

Rada Europy

Raport Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji na temat Węgier

13 marca 2023

conseilparlement.jpg
W raporcie na temat Węgier, opublikowanym 9 marca, Komisja Rady Europy przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) odnotowuje poprawę w zakresie walki z przestępstwami z nienawiści i inkluzji Romów. Gratuluje krajowi wysiłków na rzecz ochrony ukraińskich uchodźców wojennych.

Read more

Raport Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji na temat Cypru

13 marca 2023

7 marca Komisja Rady Europy przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) wydała raport, w którym wyraża zadowolenie z kroków podjętych na Cyprze od 2016 roku, sygnalizując jednocześnie pewne obawy. Zauważa ona, że mowa nienawiści pozostaje rozpowszechniona w dyskursie publicznym i że jest mało kontestowana.

Read more

Posiedzenie Komisji Weneckiej

13 marca 2023

11 i 12 marca obradowali eksperci Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy w zakresie prawa konstytucyjnego. Przyjęli okresowe opinie w sprawie projektów ustaw dotyczących wpływów oligarchów w Ukrainie, Gruzji i Mołdawii. Przyjęli też wspólną opinię w sprawie projektu ustawy o zewnętrznej ocenie sędziów i prokuratorów w Mołdawii oraz projekt wspólnej opinii w sprawie partii politycznych w Azerbejdżanie. Zajęli się także skutkami swoich dwóch opinii dotyczących projektów ustaw o systemie sądownictwa w Czarnogórze i Gruzji.

Read more -inny link

Opracowania/raporty

Wzrost importu broni w Europie

13 marca 2023

etudes.jpg
Według danych opublikowanych 13 marca przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) między latami 2013-2017 i 2017-2022 import głównych rodzajów broni przez europejskie państwa wzrósł o 47%. Według tych samych danych w 2022 roku Ukraina stała się trzecim największym importerem broni na świecie, za Katarem i Indiami.

Read more -inny link

Kultura

Tydzień Frankofonii

13 marca 2023

culture.jpg
Od 18 do 26 marca, z okazji Tygodnia Języka Francuskiego i Frankofonii, w 80 krajach zorganizowanych zostanie blisko 1 500 wydarzeń, w tym gala komików ku pamięci Raymonda Devosa, kolokwium na temat wzbogacania języka i frankofońskie spotkania w Bibliotece Narodowej Francji w Paryżu.

Read more -inny link

Malarstwo figuratywne w Montpellier

13 marca 2023

Do 7 maja MO.CO w Montpellier gości wystawę poświęconą młodemu francuskiemu malarstwu figuratywnemu. Ekspozycja uhonorowuje artystów urodzonych między latami 70. i 90., którzy powracają do stylu figuratywnego.

Read more

Od Maurizio Cattelany do Lynette Yiadom-Boakye w Pałacu Strozzi

13 marca 2023

Do 18 czerwca Fundacja Palazzo Strozzi zaprasza na wystawę, na którą składają się jedni z najważniejszych włoskich i międzynarodowych współczesnych artystów, w tym Maurizio Cattelan i Lynette Yiadom-Boakye. Za pośrednictwem ponad 70 prac ekspozycja proponuje refleksję nad teraźniejszością i przyszłością sztuki.

Read more

Herman Han w Warszawie

13 marca 2023

Do 23 kwietnia Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na wystawę poświęconą Hermanowi Hanowi, znanemu głównie z prac o tematyce religijnej. Ekspozycja ma rzucić światło na mniej znaną część kariery tego artysty, który eksplorował również tematykę świecką i gatunek portretu.

Read more

Paul Smith czyta Pabla Picassa

13 marca 2023

Do 27 sierpnia Muzeum Picassa w Paryżu organizuje wystawę z okazji 50. rocznicy śmierci Pabla Picassa. Projektant Paul Smith, który jest dyrektorem artystycznym ekspozycji, przynosi współczesne spojrzenie na najbardziej emblematyczne arcydzieła artysty.

Read more

Oskar Kokoschka w Muzeum Guggenheima w Bilbao

13 marca 2023

Do 3 września w Muzeum Guggenheima w Bilbao trwa wystawa poświęcona Oskarowi Kokoschce, zatytułowana "Wiedeński buntownik". Artysta, znany ze swojej wszechstronności i nieklasyfikowalności, za życia uznawał jedynie termin ekspresjonista na określenie swojej sztuki, uważając, że nie robi nic poza "wyrażaniem życia".

Read more

Fotografie Duane'a Michalsa w Helsinkach

13 marca 2023

Do 21 maja Fińskie Muzeum Fotografii w Helsinkach organizuje wystawę "Portrecista", poświęconą Duane'owi Michalsowi, słynnemu fotografowi, który zerwał z tradycją fotografii dokumentalnej.

Read more

Lucie Rie: przygoda ceramiki w Cambrige

13 marca 2023

Do 25 czerwca wystawa w Kettle's Yard w Cambrige pozwala odkrywać twórczość Lucie Rie, jednej z najbardziej wpływowych ceramiczek XX wieku. Lucie Rie była czołową postacią nowej sztuki ceramicznej, która rozwinęła się po II wojnie światowej, zrywając z tradycją, która dominowała w tej dyscyplinie.

Read more

Nowe wystawy w Institut KW w Berlinie

13 marca 2023

Do 14 maja w Instytucie Sztuki Współczesnej KW w Berlinie oglądać można trzy wystawy. Pierwsza poświęcona jest chińsko-amerykańskiemu malarzowi Martinowi Wongowi. Druga gromadzi obrazy, rysunki, kolaże i wideo kolumbijsko-amerykańskiej artystki Karen Lamassonne. I wreszcie amerykański artysta Win McCarthy prezentuje serię fotogramów poświęconych życiu codziennemu i przedstawiających sceny zarówno osobiste, jak i uniwersalne.

Read more -inny link -inny link

Dzień Świętego Patryka w Irlandii

13 marca 2023

Od 16 do 19 marca w Irlandii odbywają się uroczystości związane z Dniem Świętego Patryka. Święto to obchodzone jest na cześć świętego Patryka, misjonarza, który nawrócił Irlandię na chrześcijaństwo. Stolicą obchodów jest Dublin - odbędzie się tam wiele koncertów, spektakli i innych atrakcji. Największa w historii miasta parada zaplanowana została na 17 marca.

Read more

Agenda

les 13-16 marca

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


les 13-14 marca

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (Bruksela)


14 marca

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Bruksela)


16 marca

Frankfurt Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego Bruksela Rada ds. Środowiska Tirana Rada ds. Stowarzyszenia UE-Albania ()


17 marca

Rada Stowarzyszenia UE-Macedonia Północna (Skopje)


19 marca

Rada do Spraw Zagranicznych (Bruksela)


Newsletter Archives

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek Macedonii Północnej

20 lat po wielkim rozszerzeniu

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan, Baptiste Comiti

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Państwo prawa: niepewny zakład warunkowości

pdf

Biuletyn n°1014- wersja 13 mars 2023