Biuletyn n°1014

Open panel Open panel
Biuletyn n°1014
Biuletyn
wtorek, 14 marca 2023
numer 1014
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Państwo prawa: niepewny zakład warunkowości
Wdrażając wieloletni budżet i pocovidowe plany odbudowy, Unia Europejska wyposażyła się w instrumenty, które uzależniają wypłatę europejskich funduszy od reform na rzecz praworządności. Instrumenty te, choć potencjalnie potężne, nie wykazały jeszcze swojej pełnej skuteczności.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Gruzja, Mołdawia, Ukraina: wielkie odtrącenie Rosji
photo
Dla Gruzinów, Mołdawian i Ukraińców Unia Europejska uosabia wolność, rządy prawa, godność osoby ludzkiej, poszanowanie granic i dobrobyt, który został im dawno temu zabrany. Dlatego odrzucają Rosję Putina, w której odżywają wspomnienia totalitarnej przeszłości - pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Czy 2 kwietnia Finlandia skręci na prawo w wyborach parlamentarnych?
photo
Według najnowszego badania opinii publicznej Partia Koalicji Narodowej (KOK) Petteriego Orpo powinna zwyciężyć w wyborach parlamentarnych 2 kwietnia, uzyskując 20,8% głosów i wyprzedzając Partię Socjaldemokratyczną dotychczasowej premier Sanny Marin (która ma uzyskać 19,9%) oraz Partię Finów (Perus S), kierowaną przez Rikkę Purrę (19%)... Więcej

Fundacja : Systemy emerytalne w Unii Europejskiej
photo
Ze względu na swój wpływ na budżety i ewolucję demograficzną w Europie, systemy emerytalne są regularnie przedmiotem debaty w państwach członkowskich oraz dyskusji na szczeblu europejskim. Choć każdy kraj ma swój własny system, Fundacja oferuje Państwu tabelę porównawczą, abyście mogli lepiej zrozumieć sytuację w każdym kraju i związane z nią wyzwania... Więcej
Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19, Unia Europejska stworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 8 marca Malta i Słowenia otrzymały pierwsze raty. 9 marca Estonia zwróciła się do Komisji o dodanie do swojego planu rozdziału REPowerEU. 10 marca Komisja wydała pozytywną wstępną ocenę wniosku Austrii o płatność. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów według krajów, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy... Więcej

Ukraina/Rosja : Dalsze wsparcie wojskowe Unii Europejskiej dla Ukrainy
photo
7 i 8 marca zebrani w Sztokholmie ministrowie obrony dyskutowali o wsparciu wojskowym Unii Europejskiej dla Ukrainy, zwłaszcza o wspólnym zakupie amunicji artyleryjskiej i szkoleniu ukraińskich żołnierzy za pośrednictwem misji wsparcia wojskowego Unii Europejskiej w Ukrainie (EUMAM Ukraine)... Więcej
Wizyta fińskiej premier
photo
10 marca fińska premier Sanna Marin odwiedziła Kijów, gdzie potwierdziła, że przyszłość Ukrainy znajduje się w Europie. Omówiła z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim europejskie wsparcie i wysiłki na rzecz ścigania zbrodni wojennych. Dwoje przywódców potępiło "nieodpowiedzialną retorykę nuklearną" Rosji... Więcej
Więcej
Antonio Guterres w Kijowie
photo
8 marca sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres odwiedził Kijów. Przypomniał, że inwazja Rosji na Ukrainę jest pogwałceniem Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego oraz zobowiązał się do łagodzenia skutków konfliktu, także z perspektywy humanitarnej... Więcej
Więcej
Pomoc w odbudowie Ukrainy
photo
8 i 9 marca ministrowie odpowiedzialni za pomoc rozwojową oraz ukraiński wicepremier ds. odbudowy Ołeksandr Kubrakow omówili w Sztokholmie wsparcie UE na rzecz dbudowy Ukrainy... Więcej
Aplikacja do nauki francuskiego dla osób ukraińskojęzycznych
photo
Organizacja pozarządowa Bibliothèques Sans Frontières oferuje bezpłatną aplikację Bonjour France, dostępną z poziomu aplikacji Kajou, do nauki języka francuskiego dla osób ukraińskojęzycznych. Aplikacja oferuje 50 tematów, które pomogą się odnaleźć w codziennym życiu, 100 podcastów i ponad 1000 ćwiczeń do trenowania języka francuskiego, a także leksykon z 600 nagranymi wcześniej zwrotami w języku francuskim... Więcej

Parlament : Porozumienie w sprawie dyrektywy o skuteczności energetycznej
photo
10 marca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie zredukowania końcowego zużycia energii na poziomie Unii o 11,7% do 2030 roku. Ten limit zużycia będzie wiążący dla państw członkowskich, które będą musiały przyczyniać się do jego osiągnięcia poprzez swoje narodowe plany energetyczne i klimatyczne (NECP). Porozumienie przewiduje również stopniowy wzrost rocznego celu oszczędności energii oraz że sektor publiczny będzie zobowiązany do ponadprzeciętnych oszczędności energii... Więcej
Więcej

Komisja : Nowe przepisy w sprawie pomocy państwa
photo
9 marca Komisja zaaprobowała poprawkę do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych (GBER) i przyjęła tymczasowe ramy, żeby przyspieszyć wsparcie dla transformacji ekologicznej i cyfrowej, zgodnie z planem przemysłowym Zielonego Ładu. Dokument upraszcza i rozszerza możliwości przyznawania publicznych dotacji na projekty, które pomagają zmniejszyć emisje CO2 w Unii Europejskiej, w odpowiedzi na amerykańskie i chińskie dotacje, które rodzą obawy o ucieczkę zielonych inwestycji z Europy... Więcej
Więcej
Nowa strategia w zakresie bezpieczeństwa morskiego
photo
10 marca Komisja opublikowała swoje propozycje na rzecz wzmocnienia strategii w zakresie bezpieczeństwa morskiego Unii, a także zaktualizowany plan działania na rzecz jej wdrożenia. Nowa strategia przewiduje efektywniejsze środki wobec nowych zagrożeń i ramy pozwalające Unii na ochronę jej interesów na morzu. Promuje pokój i bezpieczeństwo międzynarodowe, ale również ochronę oceanów i ich bioróżnorodności... Więcej
Europejska strategia na rzecz kosmosu
photo
10 marca Komisja przedstawiła komunikat w sprawie europejskiej strategii kosmicznej na rzecz bezpieczeństwa i obrony. Proponuje w nim zwłaszcza wzmocnioną współpracę w obliczu kosmicznych zagrożeń, działania na rzecz wzmocnienia ochrony systemów i usług kosmicznych w Unii, maksymalne wykorzystanie przestrzeni kosmicznej dla bezpieczeństwa i obrony oraz promowanie odpowiedzialnego wykorzystania przestrzeni kosmicznej na szczeblu międzynarodowym... Więcej
Wytyczne dla polityk budżetowych państw członkowskich
photo
8 marca Komisja opublikowała swoje wytyczne dla polityk budżetowych państw członkowskich, wzywając do ostrożności. Zaleca polityki gwarantujące znośny poziom zadłużenia w średnim okresie i promujące wzrost, zwłaszcza poprzez inwestycje publiczne. Ogólna klauzula derogacyjna zawarta w Pakcie Stabilności i Wzrostu zostanie zdezaktywowana z końcem 2023 roku i zastąpiona... Więcej
Więcej
Wizyta Ursuli von der Leyen w Ameryce Północnej
photo
Od 6 do 11 marca przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen odwiedzała Kanadę, a potem Stany Zjednoczone. W Kanadzie złożyła wspólne oświadczenie z premierem Justinem Trudeau, a następnie przemówiła w kanadyjskim parlamencie, aby ponowić wspólne wsparcie dla Ukrainy, zaangażowanie na rzecz demokracji, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa energetycznego i transformacji energetycznej. W Waszyngtonie spotkała się z prezydentem USA Joe Bidenem, z którym omówiła wyzwania gospodarcze związane ze współpracą UE-USA, zwłaszcza w dziedzinie transformacji energetycznej. Dwoje przywódców omówiło również swoją współpracę w sprawie wojny w Ukrainie... Więcej
Więcej | Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości
photo
9 marca ministrowie spraw wewnętrznych omówili kwestie azylu i migracji, zwłaszcza w środkowym regionie Morza Śródziemnego i na Bałkanach Zachodnich, stan strefy Schengen i politykę wizową. 10 marca ministrowie sprawiedliwości przyjęli konkluzje w sprawie Karty Praw Podstawowych. Przedyskutowali przeszkody w dostępie do wymiaru sprawiedliwości, projekt dyrektywy w sprawie odzyskiwania i konfiskaty mienia oraz zagrożenie, jakie dla europejskich społeczeństw stanowi przestępczość zorganizowana... Więcej
Posiedzenie ministrów edukacji
photo
7 marca ministrowie edukacji zaaprobowali konkluzje dotyczące umiejętności i kompetencji na potrzeby zielonej transformacji. Przedyskutowali również niedobór nauczycieli w Unii Europejskiej i ściślejszą europejską współpracę, żeby przyciągać, doskonalić zawodowo i zatrzymać nauczycieli oraz szkoleniowców... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów ds. handlu
photo
9 i 10 marca ministrowie ds. handlu obradowali w Sztokholmie, aby omówić stosunki handlowe, zwłaszcza ze Stanami Zjednoczonymi, oraz wkład handlu w konkurencyjność Unii. Przedyskutowali kwestię odporności łańcuchów dostaw, a także wsparcie handlowe dla Ukrainy i jej akcesję do unijnej strefy wolnego handlu... Więcej

EBC : Ukierunkować europejskie oszczędności na wzrost
photo
9 marca prezesi Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz przewodniczący Rady Europejskiej, Komisji i Eurogrupy potwierdzili we wspólnym oświadczeniu swoją determinację, aby pracować nad przyspieszeniem ekologicznej i cyfrowej transformacji, zwłaszcza poprzez ukończenie unii rynków kapitałowych... Więcej

Cypr : Nowy rząd na Cyprze
photo
Po przejęciu obowiązków przez nowego prezydenta Cypru Nikosa Christodoulidesa (co miało miejsce 28 lutego) powstał nowy rząd, w skład którego wchodzi 11 ministrów, w tym 3 kobiety. Będzie się on musiał zająć kilkoma ważnymi kwestiami, a mianowicie rosnącą inflacją i kosztami życia, walką z korupcją, a także stosunkami z Turcją i rządem okupowanej przez Turków północnej części wyspy... Więcej
Więcej

Hiszpania : Wzmocniona równość płci
photo
Pedro Sanchez, szef hiszpańskiego rządu, wygłosił w izbie niższej hiszpańskiego parlamentu przemówienie na temat postępów poczynionych w zakresie równości płci w czasie jego kadencji. Miało wesprzeć rządowy projekt ustawy (będący obecnie przedmiotem debaty), który ma na celu osiągnięcie bardziej wyrównanej reprezentacji kobiet i mężczyzn w polityce, życiu publicznym i w biznesie... Więcej

Francja : Szczyt francusko-brytyjski
photo
10 marca francuski prezydent Emmanuel Macron przyjął brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka na szczycie poświęconym kwestiom migracji i obrony. Spotkanie to było też okazją do zmiany tonu po kilku latach napięć między dwoma krajami. Dwaj przywódcy ogłosili nowe porozumienie w sprawie ograniczenia nielegalnej imigracji do Zjednoczonego Królestwa, które przewiduje zwiększenie brytyjskiego wkładu o 543 mln euro do 2026 roku, budowę centrum dowodzenia oraz nowe zasoby kadrowe i materialne... Więcej
Więcej

Irlandia : Projekt referendum na rzecz równości płci
photo
8 marca rząd Irlandii ogłosił, że w listopadzie przeprowadzi referendum w sprawie równości płci. Chodzi o zmianę konstytucji w celu uwzględnienia równości kobiet i mężczyzn oraz usunięcie odniesienia do "gospodyń domowych"... Więcej

Luksemburg : Raport MFW w sprawie Luksemburga
photo
10 marca MFW opublikował swoją prognozę dla luksemburskiej gospodarki. Organizacja spodziewa się spowolnienia wzrostu do poziomu 1,5%-2%, natomiast inflacja powinna się zawrzeć w przedziale 3,5%-4% PKB. Raport ostrzega przed ryzykiem ponownego wzrostu inflacji w latach 2023-2024 i zaleca Luksemburgowi prowadzenie globalnie neutralnej polityki fiskalnej i powstrzymanie się od dalszych działań stymulacyjnych... Więcej

Holandia : Mark Rutte we Włoszech
photo
8 marca premier Holandii Mark Rutte udał się do Rzymu na spotkanie ze swoją włoską odpowiedniczką Giorgią Meloni. Dwoje przywódców omówiło kwestię migracji, która - jak stwierdzili - wymaga skutecznej i skoordynowanej reakcji Europy i musi być rozpatrywana z perspektywy obrony granic zewnętrznych oraz walki z przemytnikami... Więcej
Więcej

Czechy : Zaprzysiężenie Petra Pavela
photo
9 marca Petr Pavel (koalicja SPOLU, centroprawica) został zaprzysiężony na prezydenta Czech. Wybrano go 28 stycznia na 5-letnią kadencję. Zastąpił Milosza Zemana (Obywatelska Partia Demokratyczna, lewica). 13 marca Pavel odbył swoją pierwszą oficjalną podróż na Słowację... Więcej
Więcej

Gruzja : Wycofanie kontrowersyjnego projetu ustawy w sprawie agentów zagranicy
photo
9 marca gruziński rząd wycofał projekt ustawy wymagającej od organizacji, które otrzymują ponad 20% swoich funduszy z zagranicy, zarejestrowania się jako "agenci zagranicy ". Projekt ustawy spowodował protesty na dużą skalę i potępienie społeczności międzynarodowej. Uzyskując wycofanie tej antydemokratycznej ustawy, obywatele poczynili kluczowy krok na drodze do Unii Europejskiej... Więcej
Więcej

Kosowo : Zwolnienie z wiz dla Kosowian
photo
9 marca Rada przyjęła stanowisko w sprawie ruchu bezwizowego do Unii Europejskiej dla posiadaczy kosowskiego paszportu (90-dniowy pobyt w okresie 180 dni). Teraz przepisy te muszą zostać przyjęte przez Parlament... Więcej

Rada Europy : Posiedzenie Komisji Weneckiej
photo
11 i 12 marca obradowali eksperci Komisji Weneckiej, organu doradczego Rady Europy w zakresie prawa konstytucyjnego. Przyjęli okresowe opinie w sprawie projektów ustaw dotyczących wpływów oligarchów w Ukrainie, Gruzji i Mołdawii. Przyjęli też wspólną opinię w sprawie projektu ustawy o zewnętrznej ocenie sędziów i prokuratorów w Mołdawii oraz projekt wspólnej opinii w sprawie partii politycznych w Azerbejdżanie. Zajęli się także skutkami swoich dwóch opinii dotyczących projektów ustaw o systemie sądownictwa w Czarnogórze i Gruzji... Więcej
Więcej
Raport Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji na temat Cypru
photo
7 marca Komisja Rady Europy przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) wydała raport, w którym wyraża zadowolenie z kroków podjętych na Cyprze od 2016 roku, sygnalizując jednocześnie pewne obawy. Zauważa ona, że mowa nienawiści pozostaje rozpowszechniona w dyskursie publicznym i że jest mało kontestowana... Więcej
Raport Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji na temat Węgier
photo
W raporcie na temat Węgier, opublikowanym 9 marca, Komisja Rady Europy przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) odnotowuje poprawę w zakresie walki z przestępstwami z nienawiści i inkluzji Romów. Gratuluje krajowi wysiłków na rzecz ochrony ukraińskich uchodźców wojennych... Więcej

Opracowania/raporty : Wzrost importu broni w Europie
photo
Według danych opublikowanych 13 marca przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) między latami 2013-2017 i 2017-2022 import głównych rodzajów broni przez europejskie państwa wzrósł o 47%. Według tych samych danych w 2022 roku Ukraina stała się trzecim największym importerem broni na świecie, za Katarem i Indiami... Więcej
Więcej

Kultura : Tydzień Frankofonii
photo
Od 18 do 26 marca, z okazji Tygodnia Języka Francuskiego i Frankofonii, w 80 krajach zorganizowanych zostanie blisko 1 500 wydarzeń, w tym gala komików ku pamięci Raymonda Devosa, kolokwium na temat wzbogacania języka i frankofońskie spotkania w Bibliotece Narodowej Francji w Paryżu... Więcej
Więcej
Dzień Świętego Patryka w Irlandii
photo
Od 16 do 19 marca w Irlandii odbywają się uroczystości związane z Dniem Świętego Patryka. Święto to obchodzone jest na cześć świętego Patryka, misjonarza, który nawrócił Irlandię na chrześcijaństwo. Stolicą obchodów jest Dublin - odbędzie się tam wiele koncertów, spektakli i innych atrakcji. Największa w historii miasta parada zaplanowana została na 17 marca... Więcej
Paul Smith czyta Pabla Picassa
photo
Do 27 sierpnia Muzeum Picassa w Paryżu organizuje wystawę z okazji 50. rocznicy śmierci Pabla Picassa. Projektant Paul Smith, który jest dyrektorem artystycznym ekspozycji, przynosi współczesne spojrzenie na najbardziej emblematyczne arcydzieła artysty... Więcej
Herman Han w Warszawie
photo
Do 23 kwietnia Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na wystawę poświęconą Hermanowi Hanowi, znanemu głównie z prac o tematyce religijnej. Ekspozycja ma rzucić światło na mniej znaną część kariery tego artysty, który eksplorował również tematykę świecką i gatunek portretu... Więcej
Lucie Rie: przygoda ceramiki w Cambrige
photo
Do 25 czerwca wystawa w Kettle's Yard w Cambrige pozwala odkrywać twórczość Lucie Rie, jednej z najbardziej wpływowych ceramiczek XX wieku. Lucie Rie była czołową postacią nowej sztuki ceramicznej, która rozwinęła się po II wojnie światowej, zrywając z tradycją, która dominowała w tej dyscyplinie... Więcej
Fotografie Duane'a Michalsa w Helsinkach
photo
Do 21 maja Fińskie Muzeum Fotografii w Helsinkach organizuje wystawę "Portrecista", poświęconą Duane'owi Michalsowi, słynnemu fotografowi, który zerwał z tradycją fotografii dokumentalnej... Więcej
Malarstwo figuratywne w Montpellier
photo
Do 7 maja MO.CO w Montpellier gości wystawę poświęconą młodemu francuskiemu malarstwu figuratywnemu. Ekspozycja uhonorowuje artystów urodzonych między latami 70. i 90., którzy powracają do stylu figuratywnego... Więcej
Nowe wystawy w Institut KW w Berlinie
photo
Do 14 maja w Instytucie Sztuki Współczesnej KW w Berlinie oglądać można trzy wystawy. Pierwsza poświęcona jest chińsko-amerykańskiemu malarzowi Martinowi Wongowi. Druga gromadzi obrazy, rysunki, kolaże i wideo kolumbijsko-amerykańskiej artystki Karen Lamassonne. I wreszcie amerykański artysta Win McCarthy prezentuje serię fotogramów poświęconych życiu codziennemu i przedstawiających sceny zarówno osobiste, jak i uniwersalne... Więcej
Więcej | Więcej
Od Maurizio Cattelany do Lynette Yiadom-Boakye w Pałacu Strozzi
photo
Do 18 czerwca Fundacja Palazzo Strozzi zaprasza na wystawę, na którą składają się jedni z najważniejszych włoskich i międzynarodowych współczesnych artystów, w tym Maurizio Cattelan i Lynette Yiadom-Boakye. Za pośrednictwem ponad 70 prac ekspozycja proponuje refleksję nad teraźniejszością i przyszłością sztuki... Więcej
Oskar Kokoschka w Muzeum Guggenheima w Bilbao
photo
Do 3 września w Muzeum Guggenheima w Bilbao trwa wystawa poświęcona Oskarowi Kokoschce, zatytułowana "Wiedeński buntownik". Artysta, znany ze swojej wszechstronności i nieklasyfikowalności, za życia uznawał jedynie termin ekspresjonista na określenie swojej sztuki, uważając, że nie robi nic poza "wyrażaniem życia"... Więcej

13marz.
13-14 marca

Bruksela

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

13marz.
13-16 marca

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

14marz.
14 marca

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

16marz.
16 marca

Frankfurt
Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego
Bruksela
Rada ds. Środowiska
Tirana
Rada ds. Stowarzyszenia UE-Albania

17marz.
17 marca

Skopje

Rada Stowarzyszenia UE-Macedonia Północna

19marz.
19 marca

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2023
Biuletyn n°1025
Z wojną u swoich bram Mołdawia przyspiesza integrację z Unią Europejską
Opublikowany 30/05/2023
Biuletyn n°1024
Koniec silników spalinowych: odwracanie kota ogonem!
Opublikowany 22/05/2023
Biuletyn n°1023
Geopolityka europejskiej pszenicy
Opublikowany 15/05/2023
Biuletyn n°1022
Instytucje europejskie w obliczu kryzysów
Opublikowany 09/05/2023
Biuletyn n°1021
Ponowne uzbrojenie marynarki wojennej: perspektywy europejskie
Opublikowany 02/05/2023
Biuletyn n°1020
Sześć pierwszych miesięcy Giorgii Meloni
Opublikowany 24/04/2023
Biuletyn n°1019
Europejskie polityki zwalczania propagandy
Opublikowany 17/04/2023
Biuletyn n°1018
Nowe życie Unii Europejskiej
Opublikowany 11/04/2023
Biuletyn n°1017
Osądzić Putina
Opublikowany 03/04/2023
Biuletyn n°1016
Powrót energii jądrowej do łask europejskiej opinii publicznej? Kilka przyczynków na temat szybkiej zmiany paradygmatu
Opublikowany 27/03/2023
Biuletyn n°1015
Powrót kryzysu bankowego?
Opublikowany 20/03/2023
Biuletyn n°1014
Państwo prawa: niepewny zakład warunkowości
Opublikowany 13/03/2023
Biuletyn n°1013
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: model na świecie... jeszcze niedoskonały
Opublikowany 06/03/2023
Biuletyn n°1012
Europa mocarstwem: teraz albo nigdy
Opublikowany 27/02/2023
Biuletyn n°1011
Wojna w Ukrainie i działalność Unii Europejskiej: wiedza techniczna i polityczna
Opublikowany 20/02/2023
Biuletyn n°1010
Czy Unia Europejska może jeszcze wyrwać Bałkany z objęć ich przeznaczenia?
Opublikowany 13/02/2023
Biuletyn n°1009
Europejska solidarność energetyczna: wzmocnienie odporności Unii Europejskiej na kryzysy
Opublikowany 06/02/2023
Biuletyn n°1008
Ponad europejską eksterytorialnością, na rzecz inteligencji prawa i jego zgodności w służbie suwerenności
Opublikowany 30/01/2023
Biuletyn n°1007
Traktat Elizejski, pojednanie francusko-niemieckie i konstrukcja europejska: mity i rzeczywistość
Opublikowany 23/01/2023
Biuletyn n°1006
Suwerenność cyfrowa: na rzecz Planu Schumana danych
Opublikowany 16/01/2023
Biuletyn n°1005
Unia Europejska w obliczu wojny w Ukrainie: liberalna potęga i jej ograniczenia
Opublikowany 09/01/2023