Biuletyn101627 mars 2023

La Lettre

Mathieu Brugidou, Jeremy Bouillet

27 marca 2023

Pandemia Covid-19 i wojna w Ukrainie zmieniły postrzeganie energii jądrowej przez Europejczyków. Za pośrednictwem licznych badań autorzy pokazują znaczenie szczebla europejskiego w odniesieniu do kwestii energetycznych. Energia jądrowa wydaje się ponownie stanowić wiarygodną alternatywę, dzięki dyskusji o zielonej taksonomii na poziomie europejskim oraz politycznemu oknu możliwości, które znów czyni imperatyw bezpieczeństwa energetycznego centralnym tematem debaty.

Read more

Fundacja

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

27 marca 2023

frs.jpg
Reagując na konsekwencje gospodarcze i społeczne pandemii Covid-19, Unia Europejska ustanowiła fundusz odbudowy z budżetem 672,5 mld euro. 22 marca Czechy otrzymały pierwszą transzę w wysokości 928 mln euro, a Słowacja drugą w wysokości 709 mln euro. Fundacja oferuje Państwu interaktywną mapę planów według krajów, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Rada Europejska

Konkluzje na temat Ukrainy i gospodarki

27 marca 2023

conseilparlement.jpg
Obradujący 23 marca szefowie państw i rządów omówili wojnę w Ukrainie i potwierdzili swoje wsparcie dla tego kraju. Dyskutowali o wzmocnieniu jednolitego rynku i konkurencyjności europejskiej gospodarki, energii, migracji i unijnych stosunkach zewnętrznych. Szczyt strefy euro 24 marca był okazją, by omówić polityki gospodarcze państw członkowskich i ramy zarządzania gospodarczego, rynki kapitałowe i odporność systemu bankowego.

Read more -inny link

Ukraina/Rosja

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

27 marca 2023

ukrru.jpg
21 marca Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy jednogłośnie przyjął deklarację z okazji pierwszej rocznicy wojny Rosji z Ukrainą. Potępił inwazję na Ukrainę i potwierdził swoją "niezachwianą solidarność" z tym krajem. Ponowił swoje wsparcie dla Ukrainy w procesie jej akcesji do UE i jest gotowy jej pomóc w wysiłkach na rzecz reform.

Read more

Plan pomocowy MFW

27 marca 2023

21 marca Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował, że osiągnął porozumienie z rządem Ukrainy w sprawie pakietu pomocowego o wartości 15,6 mld dolarów. Pomoc ta ma wesprzeć ożywienie gospodarcze tego kraju przy jednoczesnym tworzeniu warunków do długoterminowego wzrostu w kontekście jego starań o wejście do Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Nowy szacowany koszt odbudowy

27 marca 2023

23 marca ukraiński rząd, Bank Światowy, Komisja Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowały wspólną ewaluację określającą koszty odbudowy Ukrainy na 411 mld dolarów (383 mld euro). Szacują, że pokrycie tych kosztów zajmie dziesięć lat.

Read more

Przemówienie Wołodymyra Zełenskiego z okazji posiedzenia Rady Europejskiej

27 marca 2023

23 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił przed Radą Europejską. Podziękował państwom członkowskim popierającym utworzenie specjalnego trybunału i ustanowienie mechanizmu odszkodowań za szkody wyrządzone przez wojnę. Powiedział, że ma nadzieję na kolejne dostawy (oprócz tych Polski i Słowacji) oraz wezwał do zaostrzenia unijnych sankcji wobec Rosji.

Read more

Raport GRECO na temat Ukrainy

27 marca 2023

24 marca Grupa Państw Przeciwko Korupcji przy Radzie Europy (GRECO) opublikowała raport oceniający i monitorujący środki wdrożone przez Ukrainę w celu zwalczania korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów. Pozytywnie oceniono poczynione postępy i wdrożenie 15 z 31 rekomendacji wydanych w 2017 roku. Pozostałe zalecenia zostaną ocenione do 31 marca 2024 roku.

Read more

Japońskie, estońskie i litewskie wizyty w Kijowie

27 marca 2023

21 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Japonii Fumio Kishidą. Przy tej okazji podpisali wspólną deklarację o specjalnym, globalnym partnerstwie między tymi dwoma krajami. 22 marca Ukrainę odwiedził estoński minister spraw zagranicznych Urmas Reinsalu. Spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą, aby omówić kwestię miliona pocisków, które UE ma dostarczyć Ukrainie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 24 marca litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis udał się do Kijowa na spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który podziękował Litwie za wsparcie dla Ukrainy.

Read more -inny link -inny link -inny link

Komisja

Przedłużenie okresu obowiązywania rozporządzenia w sprawie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz

27 marca 2023

commission1.jpg
20 marca Komisja zaproponowała przedłużenie o rok awaryjnego prawodawstwa Unii w sprawie skoordynowanej redukcji zapotrzebowania na gaz. Rozporządzenie miałoby obowiązywać do marca 2024 roku, a jego celem jest dobrowolne zmniejszenie zapotrzebowania na gaz o 15%. Państwa członkowskie miałyby zgłaszać swoje oszczędności gazu co miesiąc, a nie co dwa miesiące. Propozycja ta zostanie przeanalizowana przez ministrów energii 28 marca.

Read more

Propozycja na rzecz prawa do naprawy i walki z greenwashingiem

27 marca 2023

22 marca Komisja zaprezentowała wspólne reguły dotyczące naprawy towarów oraz wprowadzenia "prawa do naprawy" w gwarancjach prawnych i poza nimi. Tego samego dnia zaproponowała wspólne kryteria zwalczania greenwashingu i wprowadzających w błąd twierdzeń dotyczących ekologiczności. Zgodnie z tą propozycją przedsiębiorstwa będą musiały w określony sposób uzasadniać twierdzenia o ekologiczności, które składają w odniesieniu do swoich produktów i usług.

Read more -inny link

Rada

Porozumienie w sprawie ekologicznego paliwa w sektorze morskim

27 marca 2023

conseilparlement.jpg
23 marca Rada i Parlament osiągnęły polityczne porozumienie w sprawie inicjatywy FuelUE służącej zwiększeniu wykorzystania odnawialnych i niskoemisyjnych paliw w sektorze morskim, aby zredukować jego emisje gazów cieplarnianych netto o 55% do 2030 roku, a w 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną. Teraz porozumienie musi zostać formalnie zatwierdzone przez obu współlegislatorów.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa

27 marca 2023

20 marca ministrowie rolnictwa i rybołówstwa omówili zaproponowane przez Komisję środki mające sprawić, że sektor rybołówstwa i akwakultury będzie bardziej zrównoważony i odporny. Ministrowie wymienili poglądy na temat sytuacji na rynku, w szczególności na temat wpływu przywozu produktów rolnych z Ukrainy i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie stosowania neonikotynoidów.

Read more

Stanowisko w kwestii rozporządzenia w sprawie danych

27 marca 2023

24 marca państwa członkowskie uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego danych, które ustanawia zharmonizowane zasady sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania. Stanowisko to stanowi mandat Rady na nadchodzące negocjacje z Parlamentem.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Wyrok w sprawie szkód związanych z podkręconymi silnikami diesla

27 marca 2023

cjue.jpg
21 marca Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że właściciele pojazdów z silnikami diesla wyposażonymi w niedozwolone oprogramowanie kontroli spalin mogą się domagać od producentów odszkodowania.

Read more

Dyplomacja

Przyjęcie ram windsorskich

27 marca 2023

diplomatie.jpg
24 marca Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo formalnie przyjęły ramy windsorskie, które zmieniają Protokół w sprawie Irlandii Północnej zawarty w porozumieniu o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Przyjęte środki obejmują system przepływu towarów, w przypadku których nie istnieje ryzyko wprowadzenia na jednolity rynek, i mechanizm "hamulca Stormont", który daje głos Zgromadzeniu Irlandii Północnej. Ramy windsorskie zostały zatwierdzone przez Radę Unii i Izbę Gmin.

Read more -inny link

Trybunał Obrachunkowy

Audyt w sprawie rozwoju sztucznej inteligencji w Unii

27 marca 2023

cours-des-comptes-eu.jpg
20 marca Europejski Trybunał Obrachunkowy rozpoczął kontrolę Komisji Europejskiej, której celem jest zapewnienie niezbędnych warunków do przyspieszenia rozwoju sztucznej inteligencji (AI). Kontrolerzy sprawdzą, czy Komisja czuwa nad efektywnym wykorzystaniem unijnych środków na tworzenie konkurencyjnego ekosystemu, przy jednoczesnym uwzględnieniu zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Read more -inny link

EBC

Przemówienie Christine Lagarde na temat przyszłej polityki monetarnej

27 marca 2023

bce.jpg
22 marca prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde zabrała głos, aby podsumować szok inflacyjny, i przypomniała, że inflacja pozostanie powyżej celów EBC przez długi czas. Powiedziała, że EBC będzie musiał realizować "zdecydowaną" strategię, żeby w średnim terminie przywrócić inflację do poziomu 2%, starając się jednocześnie zachować stabilność finansową.

Read more -inny link

Niemcy

Wizyta Annaleny Baerbock w Macedonii Północnej i w Gruzji

27 marca 2023

allemagne.jpg
22 i 23 marca minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock odwiedziła Macedonię Północną i Gruzję. Zapewniła przywódców obu krajów o swoim poparciu dla ich starań o wejście do Unii Europejskiej.

Read more

Dania

Głosowanie w sprawie dołączenia do Europejskiej Agencji Obrony

27 marca 2023

danemark.jpg
23 marca duński parlament zagłosował 91 głosami do 19 za przystąpieniem Danii do Europejskiej Agencji Obrony i ustrukturyzowanej współpracy w dziedzinie obronności. To następstwo referendum z 1 czerwca 2022 roku, które położyło kres wyłączeniu się tego kraju ze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Finlandia

Ratyfikacja akcesji do NATO

27 marca 2023

finlande.jpg
23 marca fiński prezydent Sauli Niinistö podpisał ustawę o przystąpieniu kraju do NATO, przyjętą przez parlament 1 marca. 27 marca akcesję Finlandii zatwierdził parlament Węgier.

Read more -inny link

Francja

Nowa morska farma wiatrowa

27 marca 2023

france.jpg
27 marca francuski koncern EDF i jego kanadyjski partner Maple Power wygrali przetarg na budowę największej we Francji morskiej farmy wiatrowej - Centre Manche 1 u wybrzeży Normandii.

Read more

Dostawa satelitów radarowych i optycznego do IRIDE

27 marca 2023

Thales Alenia Space zbuduje sześć satelitów radarowych i jednego optycznego do przyszłej włoskiej konstelacji obserwacji Ziemi IRIDE za blisko 180 mln euro, ogłosiła 27 marca spółka joint venture francuskiego Thalesa i włoskiego Leonardo. Kontrakt przyznała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

Read more

Grecja

Majowe wybory parlamentarne

27 marca 2023

grece.jpg
21 marca premier Grecji Kyriakos Mitsotakis ogłosił "z całą pewnością, że wybory parlamentarne odbędą się w maju", choć dokładna data nie została jeszcze ustalona.

Read more -inny link

Czechy

Wizyta prezydenta w Berlinie

27 marca 2023

republique-tcheque.jpg
21 marca czeski prezydent Petr Pavel złożył oficjalną wizytę w Niemczech, gdzie spotkał się z niemieckim prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Olafem Scholzem. W trakcie rozmów przywódcy przypomnieli o znaczeniu dwustronnych relacji między tymi państwami, a Petr Pavel podkreślił ważną rolę, jaką Niemcy powinny odgrywać w kontekście bezpieczeństwa Europy, zwłaszcza wobec Rosji.

Read more -inny link

Szwecja

Parlament aprobuje z wyprzedzeniem akcesję do NATO

27 marca 2023

suede.jpg
22 marca szwedzki parlament zaaprobował z wyprzedzeniem członkostwo tego kraju w NATO 269 głosami do 37. Aby państwo to mogło rzeczywiście przystąpić do Sojuszu, wniosek muszą jeszcze zaakceptować Węgry i Turcja.

Read more -inny link

Rada Europy

Raport na temat handlu ludźmi w Grecji

27 marca 2023

conseilparlement.jpg
23 marca Grupa Ekspertów Rady Europy ds. Działań przeciwko Handlowi Ludźmi (GRETA) opublikowała swój drugi raport na temat Grecji. Z zadowoleniem przyjmuje pozytywne inicjatywy greckich władz w tej dziedzinie, w szczególności przyjęcie krajowego planu działania na rzecz zapobiegania temu nielegalnemu handlowi oraz rewizję greckich ram prawnych. Niemniej, w raporcie zauważono, że potrzebne są dalsze wysiłki, zwłaszcza w zakresie zwiększenia środków przeznaczonych na inspekcję pracy.

Read more -inny link

Raport Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom

27 marca 2023

24 marca Europejski Komitet Zapobiegania Torturom opublikował raport na temat Włoch, w którym odnotowuje przeludnienie w tamtejszych więzieniach. Stwierdza, że należy podjąć kroki w celu poprawienia warunków materialnych w zakładach karnych i że włoskie władze powinny wprowadzić kompleksową strategię zapobiegania przemocy w więzieniach.

Read more

ONZ

Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat wody

27 marca 2023

diplomatie.jpg
Od 22 do 24 marca w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbywała się Konferencja Wodna Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej celem było przyspieszenie działań na rzecz powszechnego dostępu do bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych do 2030 roku. Jednym z jej głównych rezultatów jest Water Action Agenda, która będzie zawierać listę wszystkich dobrowolnych zobowiązań państw związanych z wodą.

Read more -inny link

NATO

Doroczny raport

27 marca 2023

otan.jpg
Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podsumował działania NATO w 2022 roku. Z zadowoleniem przyjmuje wsparcie sojuszników dla Ukrainy i blisko 2,2% wzrost wydatków obronnych Sojuszu. Wezwał sojuszników do kontynuowania wysiłków budżetowych.

Read more -inny link

Kultura

Guido Reni w Muzeum Prado w Madrycie

27 marca 2023

culture.jpg
Do 9 lipca w Muzeum Prado prezentowana jest wystawa poświęcona Guido Reniemu. Zgromadzono na niej około stu prac, w tym obrazy, rzeźby i grafiki, które nie były wystawiane nigdy wcześniej lub które niedawno zostały odrestaurowane. Ekspozycja koncentruje się na związkach Guido Reniego z Hiszpanią.

Read more

25 lat Art Paris

27 marca 2023

Do 2 kwietnia w Grand Palais Ephémère trwają targi sztuki Art Paris. Z okazji 25-lecia tej imprezy wystawione zostaną prace z blisko 134 galerii z 25 krajów na całym świecie. To okazja do odkrywania płócien i twórczości w każdym stylu.

Read more

Wystawa na temat kobiet w kinie Republiki Weimarskiej

27 marca 2023

Od 29 marca do 12 listopada Niemiecki Instytut Filmowy we Frankfurcie gości wystawę poświęconą różnorodności i kobietom w kinie Republiki Weimarskiej. Ekspozycja opowiada o reżyserkach, scenarzystkach, projektantkach kostiumów i scenografkach, które przyczyniły się do rozwoju rodzącego się przemysłu filmowego. Pokazuje również, jak kino okresu weimarskiego radziło sobie z kwestiami płci, transwestytyzmem i homoseksualizmem.

Read more

Wystawa na temat Berthe Morisot w Londynie

27 marca 2023

Od 31 marca do 10 września Dulwich Picture Gallery w Londynie prezentuje pierwszą dużą brytyjską wystawę poświęconą Berthe Morisot, pionierce ruchu impresjonistycznego drugiej połowy XIX wieku. We współpracy z Muzeum Marmottan Monet w Paryżu na ekspozycji zgromadzono 40 najważniejszych dzieł Morisot. Wiele z nich nigdy nie było wystawianych w Zjednoczonym Królestwie.

Read more

Pejzaż w Luwr-Lens

27 marca 2023

Do 24 lipca w Luwr-Lens oglądać można wystawę poświęconą tematowi krajobrazu. Poprzez szereg prac ekspozycja stara się zdefiniować, czym jest pejzaż i jaki jest jego związek ze sztuką.

Read more

Międzynarodowy Festiwal Komiksu w Rzymie

27 marca 2023

Od 30 marca do 2 kwietnia odbędzie się 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Rzymie, znanego również jako Romics. Gości ponad 250 wystawców i wiele ekspozycji rysunków i studiów przygotowawczych znanych komiksowych artystów, takich jak Manuele Fior czy Marcos Martin.

Read more -inny link

Maria Papa Rostkowska w Orońsku

27 marca 2023

Do 4 czerwca w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku trwa wystawa poświęcona polskiej rzeźbiarce Marii Papie Rostkowskiej. Na ekspozycji prezentowanych jest około sześćdziesięciu jej rzeźb, które pokazują miejsce ciała i dotyku w twórczości artystki.

Read more

Wystawa "Manet/Degas" w Muzeum Orsay

27 marca 2023

Do 23 lipca Muzeum Orsay w Paryżu organizuje wystawę prac Edouarda Maneta i Edgara Degasa. Ci dwaj mistrzowie malarstwa końca XIX wieku dążyli do malarskiej nowoczesności. Ekspozycja ukazuje kontrasty i rozbieżności w ich podejściu, ale także podobieństwa.

Read more

Dali, Magritte, Man Ray i surrealizm w Mediolanie

27 marca 2023

Do 30 lipca w Muzeum Kultury w Mediolanie prezentowana jest wystawa poświęcona Daliemu, Magritte'owi, Manu Rayowi i surrealizmowi. Ekspozycja, na której znajduje się 180 prac, stara się zgłębić podstawowe tematy surrealizmu, takie jak sny, psychika, miłość i pożądanie.

Read more -inny link

Peter Halley w Mudam

27 marca 2023

Do 15 października Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Mudam) w Luksemburgu zaprasza na wystawę poświęconą amerykańskiemu malarzowi Peterowi Halleyowi. Skupia się ona na pierwszej dekadzie jego kariery. Zgromadzono na niej trzydzieści obrazów z kolekcji publicznych oraz prywatnych, a także niepublikowany wcześniej zbiór rysunków, szkiców i notatek.

Read more

Wystawa Shirley Jaffe i Charmion von Wiegand w Bazylei

27 marca 2023

Muzeum Sztuki w Bazylei prezentuje dwie wystawy poświęcone dwóm malarkom. Pierwsza ekspozycja, trwająca do 30 lipca, dotyczy Shirley Jaffe i została zorganizowana we współpracy z Centrum Pompidou i Muzeum Matisse'a w Nicei. Druga, trwająca do 13 sierpnia, poświęcona jest Charmion von Wiegand, otwartej na inne kultury i zainteresowanej różnorodnością.

Read more -inny link

Agenda

28 marca

Rada ds. Energii (Bruksela)


les 29-30 marca

Sesja Parlamentu Europejskiego (Bruksela)


les 2 kwietnia

Bułgaria Wybory parlamentarne Finlandia Wybory Parlamentarne ()


Newsletter Archives

Skręt w prawo, ale dotychczasowa większościowa koalicja powinna się utrzymać

Powrót rosyjskiego dylematu na bułgarską scenę polityczną

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan, Baptiste Comiti

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Powrót energii jądrowej do łask europejskiej opinii publicznej? Kilka przyczynkó...

pdf

Biuletyn n°1016- wersja 27 mars 2023