Biuletyn n°1016

Open panel Open panel
Biuletyn n°1016
Biuletyn
wtorek, 28 marca 2023
numer 1016
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Powrót energii jądrowej do łask europejskiej opinii publicznej? Kilka przyczynków na temat szybkiej zmiany paradygmatu
Pandemia Covid-19 i wojna w Ukrainie zmieniły postrzeganie energii jądrowej przez Europejczyków. Za pośrednictwem licznych badań autorzy pokazują znaczenie szczebla europejskiego w odniesieniu do kwestii energetycznych. Energia jądrowa wydaje się ponownie stanowić wiarygodną alternatywę, dzięki dyskusji o zielonej taksonomii na poziomie europejskim oraz politycznemu oknu możliwości, które znów czyni imperatyw bezpieczeństwa energetycznego centralnym tematem debaty.
Więcej
Fundacja : Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na konsekwencje gospodarcze i społeczne pandemii Covid-19, Unia Europejska ustanowiła fundusz odbudowy z budżetem 672,5 mld euro. 22 marca Czechy otrzymały pierwszą transzę w wysokości 928 mln euro, a Słowacja drugą w wysokości 709 mln euro. Fundacja oferuje Państwu interaktywną mapę planów według krajów, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy... Więcej

Rada Europejska : Konkluzje na temat Ukrainy i gospodarki
photo
Obradujący 23 marca szefowie państw i rządów omówili wojnę w Ukrainie i potwierdzili swoje wsparcie dla tego kraju. Dyskutowali o wzmocnieniu jednolitego rynku i konkurencyjności europejskiej gospodarki, energii, migracji i unijnych stosunkach zewnętrznych. Szczyt strefy euro 24 marca był okazją, by omówić polityki gospodarcze państw członkowskich i ramy zarządzania gospodarczego, rynki kapitałowe i odporność systemu bankowego... Więcej
Więcej

Ukraina/Rosja : Plan pomocowy MFW
photo
21 marca Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował, że osiągnął porozumienie z rządem Ukrainy w sprawie pakietu pomocowego o wartości 15,6 mld dolarów. Pomoc ta ma wesprzeć ożywienie gospodarcze tego kraju przy jednoczesnym tworzeniu warunków do długoterminowego wzrostu w kontekście jego starań o wejście do Unii Europejskiej... Więcej
Więcej
Nowy szacowany koszt odbudowy
photo
23 marca ukraiński rząd, Bank Światowy, Komisja Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych opublikowały wspólną ewaluację określającą koszty odbudowy Ukrainy na 411 mld dolarów (383 mld euro). Szacują, że pokrycie tych kosztów zajmie dziesięć lat... Więcej
Japońskie, estońskie i litewskie wizyty w Kijowie
photo
21 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Japonii Fumio Kishidą. Przy tej okazji podpisali wspólną deklarację o specjalnym, globalnym partnerstwie między tymi dwoma krajami. 22 marca Ukrainę odwiedził estoński minister spraw zagranicznych Urmas Reinsalu. Spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą, aby omówić kwestię miliona pocisków, które UE ma dostarczyć Ukrainie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 24 marca litewski minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis udał się do Kijowa na spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, który podziękował Litwie za wsparcie dla Ukrainy... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Przemówienie Wołodymyra Zełenskiego z okazji posiedzenia Rady Europejskiej
photo
23 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił przed Radą Europejską. Podziękował państwom członkowskim popierającym utworzenie specjalnego trybunału i ustanowienie mechanizmu odszkodowań za szkody wyrządzone przez wojnę. Powiedział, że ma nadzieję na kolejne dostawy (oprócz tych Polski i Słowacji) oraz wezwał do zaostrzenia unijnych sankcji wobec Rosji... Więcej
Raport GRECO na temat Ukrainy
photo
24 marca Grupa Państw Przeciwko Korupcji przy Radzie Europy (GRECO) opublikowała raport oceniający i monitorujący środki wdrożone przez Ukrainę w celu zwalczania korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów. Pozytywnie oceniono poczynione postępy i wdrożenie 15 z 31 rekomendacji wydanych w 2017 roku. Pozostałe zalecenia zostaną ocenione do 31 marca 2024 roku... Więcej
Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy
photo
21 marca Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy jednogłośnie przyjął deklarację z okazji pierwszej rocznicy wojny Rosji z Ukrainą. Potępił inwazję na Ukrainę i potwierdził swoją "niezachwianą solidarność" z tym krajem. Ponowił swoje wsparcie dla Ukrainy w procesie jej akcesji do UE i jest gotowy jej pomóc w wysiłkach na rzecz reform... Więcej

Komisja : Propozycja na rzecz prawa do naprawy i walki z greenwashingiem
photo
22 marca Komisja zaprezentowała wspólne reguły dotyczące naprawy towarów oraz wprowadzenia "prawa do naprawy" w gwarancjach prawnych i poza nimi. Tego samego dnia zaproponowała wspólne kryteria zwalczania greenwashingu i wprowadzających w błąd twierdzeń dotyczących ekologiczności. Zgodnie z tą propozycją przedsiębiorstwa będą musiały w określony sposób uzasadniać twierdzenia o ekologiczności, które składają w odniesieniu do swoich produktów i usług... Więcej
Więcej
Przedłużenie okresu obowiązywania rozporządzenia w sprawie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz
photo
20 marca Komisja zaproponowała przedłużenie o rok awaryjnego prawodawstwa Unii w sprawie skoordynowanej redukcji zapotrzebowania na gaz. Rozporządzenie miałoby obowiązywać do marca 2024 roku, a jego celem jest dobrowolne zmniejszenie zapotrzebowania na gaz o 15%. Państwa członkowskie miałyby zgłaszać swoje oszczędności gazu co miesiąc, a nie co dwa miesiące. Propozycja ta zostanie przeanalizowana przez ministrów energii 28 marca... Więcej

Rada : Porozumienie w sprawie ekologicznego paliwa w sektorze morskim
photo
23 marca Rada i Parlament osiągnęły polityczne porozumienie w sprawie inicjatywy FuelUE służącej zwiększeniu wykorzystania odnawialnych i niskoemisyjnych paliw w sektorze morskim, aby zredukować jego emisje gazów cieplarnianych netto o 55% do 2030 roku, a w 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną. Teraz porozumienie musi zostać formalnie zatwierdzone przez obu współlegislatorów... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa
photo
20 marca ministrowie rolnictwa i rybołówstwa omówili zaproponowane przez Komisję środki mające sprawić, że sektor rybołówstwa i akwakultury będzie bardziej zrównoważony i odporny. Ministrowie wymienili poglądy na temat sytuacji na rynku, w szczególności na temat wpływu przywozu produktów rolnych z Ukrainy i orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie stosowania neonikotynoidów... Więcej
Stanowisko w kwestii rozporządzenia w sprawie danych
photo
24 marca państwa członkowskie uzgodniły wspólne stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego danych, które ustanawia zharmonizowane zasady sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania. Stanowisko to stanowi mandat Rady na nadchodzące negocjacje z Parlamentem... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok w sprawie szkód związanych z podkręconymi silnikami diesla
photo
21 marca Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że właściciele pojazdów z silnikami diesla wyposażonymi w niedozwolone oprogramowanie kontroli spalin mogą się domagać od producentów odszkodowania... Więcej

Dyplomacja : Przyjęcie ram windsorskich
photo
24 marca Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo formalnie przyjęły ramy windsorskie, które zmieniają Protokół w sprawie Irlandii Północnej zawarty w porozumieniu o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Przyjęte środki obejmują system przepływu towarów, w przypadku których nie istnieje ryzyko wprowadzenia na jednolity rynek, i mechanizm "hamulca Stormont", który daje głos Zgromadzeniu Irlandii Północnej. Ramy windsorskie zostały zatwierdzone przez Radę Unii i Izbę Gmin... Więcej
Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Audyt w sprawie rozwoju sztucznej inteligencji w Unii
photo
20 marca Europejski Trybunał Obrachunkowy rozpoczął kontrolę Komisji Europejskiej, której celem jest zapewnienie niezbędnych warunków do przyspieszenia rozwoju sztucznej inteligencji (AI). Kontrolerzy sprawdzą, czy Komisja czuwa nad efektywnym wykorzystaniem unijnych środków na tworzenie konkurencyjnego ekosystemu, przy jednoczesnym uwzględnieniu zagrożeń dla bezpieczeństwa... Więcej
Więcej

EBC : Przemówienie Christine Lagarde na temat przyszłej polityki monetarnej
photo
22 marca prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde zabrała głos, aby podsumować szok inflacyjny, i przypomniała, że inflacja pozostanie powyżej celów EBC przez długi czas. Powiedziała, że EBC będzie musiał realizować "zdecydowaną" strategię, żeby w średnim terminie przywrócić inflację do poziomu 2%, starając się jednocześnie zachować stabilność finansową... Więcej

Niemcy : Wizyta Annaleny Baerbock w Macedonii Północnej i w Gruzji
photo
22 i 23 marca minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock odwiedziła Macedonię Północną i Gruzję. Zapewniła przywódców obu krajów o swoim poparciu dla ich starań o wejście do Unii Europejskiej... Więcej

Dania : Głosowanie w sprawie dołączenia do Europejskiej Agencji Obrony
photo
23 marca duński parlament zagłosował 91 głosami do 19 za przystąpieniem Danii do Europejskiej Agencji Obrony i ustrukturyzowanej współpracy w dziedzinie obronności. To następstwo referendum z 1 czerwca 2022 roku, które położyło kres wyłączeniu się tego kraju ze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej... Więcej

Finlandia : Ratyfikacja akcesji do NATO
photo
23 marca fiński prezydent Sauli Niinistö podpisał ustawę o przystąpieniu kraju do NATO, przyjętą przez parlament 1 marca. 27 marca akcesję Finlandii zatwierdził parlament Węgier... Więcej
Więcej

Francja : Nowa morska farma wiatrowa
photo
27 marca francuski koncern EDF i jego kanadyjski partner Maple Power wygrali przetarg na budowę największej we Francji morskiej farmy wiatrowej - Centre Manche 1 u wybrzeży Normandii... Więcej
Dostawa satelitów radarowych i optycznego do IRIDE
photo
Thales Alenia Space zbuduje sześć satelitów radarowych i jednego optycznego do przyszłej włoskiej konstelacji obserwacji Ziemi IRIDE za blisko 180 mln euro, ogłosiła 27 marca spółka joint venture francuskiego Thalesa i włoskiego Leonardo. Kontrakt przyznała Europejska Agencja Kosmiczna (ESA)... Więcej

Grecja : Majowe wybory parlamentarne
photo
21 marca premier Grecji Kyriakos Mitsotakis ogłosił "z całą pewnością, że wybory parlamentarne odbędą się w maju", choć dokładna data nie została jeszcze ustalona... Więcej
Więcej

Czechy : Wizyta prezydenta w Berlinie
photo
21 marca czeski prezydent Petr Pavel złożył oficjalną wizytę w Niemczech, gdzie spotkał się z niemieckim prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Olafem Scholzem. W trakcie rozmów przywódcy przypomnieli o znaczeniu dwustronnych relacji między tymi państwami, a Petr Pavel podkreślił ważną rolę, jaką Niemcy powinny odgrywać w kontekście bezpieczeństwa Europy, zwłaszcza wobec Rosji... Więcej
Więcej

Szwecja : Parlament aprobuje z wyprzedzeniem akcesję do NATO
photo
22 marca szwedzki parlament zaaprobował z wyprzedzeniem członkostwo tego kraju w NATO 269 głosami do 37. Aby państwo to mogło rzeczywiście przystąpić do Sojuszu, wniosek muszą jeszcze zaakceptować Węgry i Turcja... Więcej
Więcej

Rada Europy : Raport na temat handlu ludźmi w Grecji
photo
23 marca Grupa Ekspertów Rady Europy ds. Działań przeciwko Handlowi Ludźmi (GRETA) opublikowała swój drugi raport na temat Grecji. Z zadowoleniem przyjmuje pozytywne inicjatywy greckich władz w tej dziedzinie, w szczególności przyjęcie krajowego planu działania na rzecz zapobiegania temu nielegalnemu handlowi oraz rewizję greckich ram prawnych. Niemniej, w raporcie zauważono, że potrzebne są dalsze wysiłki, zwłaszcza w zakresie zwiększenia środków przeznaczonych na inspekcję pracy... Więcej
Więcej
Raport Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom
photo
24 marca Europejski Komitet Zapobiegania Torturom opublikował raport na temat Włoch, w którym odnotowuje przeludnienie w tamtejszych więzieniach. Stwierdza, że należy podjąć kroki w celu poprawienia warunków materialnych w zakładach karnych i że włoskie władze powinny wprowadzić kompleksową strategię zapobiegania przemocy w więzieniach... Więcej

ONZ : Konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat wody
photo
Od 22 do 24 marca w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbywała się Konferencja Wodna Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej celem było przyspieszenie działań na rzecz powszechnego dostępu do bezpiecznej wody pitnej i urządzeń sanitarnych do 2030 roku. Jednym z jej głównych rezultatów jest Water Action Agenda, która będzie zawierać listę wszystkich dobrowolnych zobowiązań państw związanych z wodą... Więcej
Więcej

NATO : Doroczny raport
photo
Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg podsumował działania NATO w 2022 roku. Z zadowoleniem przyjmuje wsparcie sojuszników dla Ukrainy i blisko 2,2% wzrost wydatków obronnych Sojuszu. Wezwał sojuszników do kontynuowania wysiłków budżetowych... Więcej
Więcej

Kultura : 25 lat Art Paris
photo
Do 2 kwietnia w Grand Palais Ephémère trwają targi sztuki Art Paris. Z okazji 25-lecia tej imprezy wystawione zostaną prace z blisko 134 galerii z 25 krajów na całym świecie. To okazja do odkrywania płócien i twórczości w każdym stylu... Więcej
Międzynarodowy Festiwal Komiksu w Rzymie
photo
Od 30 marca do 2 kwietnia odbędzie się 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Rzymie, znanego również jako Romics. Gości ponad 250 wystawców i wiele ekspozycji rysunków i studiów przygotowawczych znanych komiksowych artystów, takich jak Manuele Fior czy Marcos Martin... Więcej
Więcej
Dali, Magritte, Man Ray i surrealizm w Mediolanie
photo
Do 30 lipca w Muzeum Kultury w Mediolanie prezentowana jest wystawa poświęcona Daliemu, Magritte'owi, Manu Rayowi i surrealizmowi. Ekspozycja, na której znajduje się 180 prac, stara się zgłębić podstawowe tematy surrealizmu, takie jak sny, psychika, miłość i pożądanie... Więcej
Wystawa Shirley Jaffe i Charmion von Wiegand w Bazylei
photo
Muzeum Sztuki w Bazylei prezentuje dwie wystawy poświęcone dwóm malarkom. Pierwsza ekspozycja, trwająca do 30 lipca, dotyczy Shirley Jaffe i została zorganizowana we współpracy z Centrum Pompidou i Muzeum Matisse'a w Nicei. Druga, trwająca do 13 sierpnia, poświęcona jest Charmion von Wiegand, otwartej na inne kultury i zainteresowanej różnorodnością... Więcej
Więcej
Maria Papa Rostkowska w Orońsku
photo
Do 4 czerwca w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku trwa wystawa poświęcona polskiej rzeźbiarce Marii Papie Rostkowskiej. Na ekspozycji prezentowanych jest około sześćdziesięciu jej rzeźb, które pokazują miejsce ciała i dotyku w twórczości artystki... Więcej
Guido Reni w Muzeum Prado w Madrycie
photo
Do 9 lipca w Muzeum Prado prezentowana jest wystawa poświęcona Guido Reniemu. Zgromadzono na niej około stu prac, w tym obrazy, rzeźby i grafiki, które nie były wystawiane nigdy wcześniej lub które niedawno zostały odrestaurowane. Ekspozycja koncentruje się na związkach Guido Reniego z Hiszpanią... Więcej
Wystawa "Manet/Degas" w Muzeum Orsay
photo
Do 23 lipca Muzeum Orsay w Paryżu organizuje wystawę prac Edouarda Maneta i Edgara Degasa. Ci dwaj mistrzowie malarstwa końca XIX wieku dążyli do malarskiej nowoczesności. Ekspozycja ukazuje kontrasty i rozbieżności w ich podejściu, ale także podobieństwa... Więcej
Wystawa na temat Berthe Morisot w Londynie
photo
Od 31 marca do 10 września Dulwich Picture Gallery w Londynie prezentuje pierwszą dużą brytyjską wystawę poświęconą Berthe Morisot, pionierce ruchu impresjonistycznego drugiej połowy XIX wieku. We współpracy z Muzeum Marmottan Monet w Paryżu na ekspozycji zgromadzono 40 najważniejszych dzieł Morisot. Wiele z nich nigdy nie było wystawianych w Zjednoczonym Królestwie... Więcej
Wystawa na temat kobiet w kinie Republiki Weimarskiej
photo
Od 29 marca do 12 listopada Niemiecki Instytut Filmowy we Frankfurcie gości wystawę poświęconą różnorodności i kobietom w kinie Republiki Weimarskiej. Ekspozycja opowiada o reżyserkach, scenarzystkach, projektantkach kostiumów i scenografkach, które przyczyniły się do rozwoju rodzącego się przemysłu filmowego. Pokazuje również, jak kino okresu weimarskiego radziło sobie z kwestiami płci, transwestytyzmem i homoseksualizmem... Więcej
Peter Halley w Mudam
photo
Do 15 października Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Mudam) w Luksemburgu zaprasza na wystawę poświęconą amerykańskiemu malarzowi Peterowi Halleyowi. Skupia się ona na pierwszej dekadzie jego kariery. Zgromadzono na niej trzydzieści obrazów z kolekcji publicznych oraz prywatnych, a także niepublikowany wcześniej zbiór rysunków, szkiców i notatek... Więcej
Pejzaż w Luwr-Lens
photo
Do 24 lipca w Luwr-Lens oglądać można wystawę poświęconą tematowi krajobrazu. Poprzez szereg prac ekspozycja stara się zdefiniować, czym jest pejzaż i jaki jest jego związek ze sztuką... Więcej

28marz.
28 marca

Bruksela

Rada ds. Energii

29marz.
29-30 marca

Bruksela

Sesja Parlamentu Europejskiego

2kwie.
2 kwietnia

Bułgaria
Wybory parlamentarne
Finlandia
Wybory Parlamentarne

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2023
Biuletyn n°1025
Z wojną u swoich bram Mołdawia przyspiesza integrację z Unią Europejską
Opublikowany 30/05/2023
Biuletyn n°1024
Koniec silników spalinowych: odwracanie kota ogonem!
Opublikowany 22/05/2023
Biuletyn n°1023
Geopolityka europejskiej pszenicy
Opublikowany 15/05/2023
Biuletyn n°1022
Instytucje europejskie w obliczu kryzysów
Opublikowany 09/05/2023
Biuletyn n°1021
Ponowne uzbrojenie marynarki wojennej: perspektywy europejskie
Opublikowany 02/05/2023
Biuletyn n°1020
Sześć pierwszych miesięcy Giorgii Meloni
Opublikowany 24/04/2023
Biuletyn n°1019
Europejskie polityki zwalczania propagandy
Opublikowany 17/04/2023
Biuletyn n°1018
Nowe życie Unii Europejskiej
Opublikowany 11/04/2023
Biuletyn n°1017
Osądzić Putina
Opublikowany 03/04/2023
Biuletyn n°1016
Powrót energii jądrowej do łask europejskiej opinii publicznej? Kilka przyczynków na temat szybkiej zmiany paradygmatu
Opublikowany 27/03/2023
Biuletyn n°1015
Powrót kryzysu bankowego?
Opublikowany 20/03/2023
Biuletyn n°1014
Państwo prawa: niepewny zakład warunkowości
Opublikowany 13/03/2023
Biuletyn n°1013
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: model na świecie... jeszcze niedoskonały
Opublikowany 06/03/2023
Biuletyn n°1012
Europa mocarstwem: teraz albo nigdy
Opublikowany 27/02/2023
Biuletyn n°1011
Wojna w Ukrainie i działalność Unii Europejskiej: wiedza techniczna i polityczna
Opublikowany 20/02/2023
Biuletyn n°1010
Czy Unia Europejska może jeszcze wyrwać Bałkany z objęć ich przeznaczenia?
Opublikowany 13/02/2023
Biuletyn n°1009
Europejska solidarność energetyczna: wzmocnienie odporności Unii Europejskiej na kryzysy
Opublikowany 06/02/2023
Biuletyn n°1008
Ponad europejską eksterytorialnością, na rzecz inteligencji prawa i jego zgodności w służbie suwerenności
Opublikowany 30/01/2023
Biuletyn n°1007
Traktat Elizejski, pojednanie francusko-niemieckie i konstrukcja europejska: mity i rzeczywistość
Opublikowany 23/01/2023
Biuletyn n°1006
Suwerenność cyfrowa: na rzecz Planu Schumana danych
Opublikowany 16/01/2023
Biuletyn n°1005
Unia Europejska w obliczu wojny w Ukrainie: liberalna potęga i jej ograniczenia
Opublikowany 09/01/2023