Biuletyn n°1017

Open panel Open panel
Biuletyn n°1017
Biuletyn
wtorek, 4 kwietnia 2023
numer 1017
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Osądzić Putina
Międzynarodowy nakaz aresztowania Władimira Putina wydany 17 marca przez Międzynarodowy Trybunał Karny jest ryzykowny, biorąc pod uwagę liczbę przeszkód na drodze do jego ewentualnego skazania. Jednak decyzja ta oznacza ważny krok naprzód w dziedzinie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Zachęcać czy zakazywać
photo
By odnieść sukces w swojej ekologicznej transformacji, Stany Zjednoczone stawiają na naukę i przemysł. Tymczasem Europa preferuje zasady i zakazy. Jeśli chce dać przykład, musi rozwinąć zachęty, pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : GERB zwycięzcą wyborów parlamentarnych w Bułgarii
photo
Według wyników przedterminowych wyborów parlamentarnych w Bułgarii z 2 kwietnia GERB Bojko Borysowa uzyskał 26,54% głosów, a partia Kontynuujemy Zmiany Kiriła Petkowa 24,61%. Skrajnie prawicowe ugrupowanie Odrodzenie zajęło trzecie miejsce z 14,19%. W sumie sześć partii przekroczyło próg 4% wymagany do posiadania reprezentacji w parlamencie. Te piąte w ciągu dwóch lat wybory, dalekie od wyjaśnienia sytuacji, prawdopodobnie nie pozwolą na stworzenie solidnej koalicji rządowej i tym samym wyjście Bułgarii z kryzysu politycznego... Więcej
Centroprawica zwycięża o włos w wyborach parlamentarnych w Finlandii
photo
2 kwietnia Partia Koalicji Narodowej (Kok) nieznacznie wyprzedziła Prawdziwych Finów (PS) i Partię Socjaldemokratyczną dotychczasowej premier Sanny Marin w wyborach parlamentarnych w Finlandii. Według nieostatecznych wyników ugrupowania te otrzymały odpowiednio 20,8%, 20,1% i 19,9% głosów. By rządzić, lider Kok Petteri Orpo musi pracować nad zbudowaniem koalicji... Więcej

Fundacja : Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii Covid-19, Unia Europejska uruchomiła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 31 marca Hiszpania otrzymała trzecią płatność w wysokości 6 mld euro. Państwom członkowskim wypłacono już ponad 150 mld euro. Fundacja oferuje Państwu interaktywną mapę planów według krajów, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy... Więcej
Więcej

Ukraina : Wizyty w trakcie międzynarodowego szczytu na temat zbrodni w Buczy
photo
Kilku europejskich przywódców spotkało się z Wołodymyrem Zełenskim 31 marca, w trakcie międzynarodowego szczytu poświęconego zbrodniom wojennym w Buczy. Odbył się on w Kijowie. Ukraiński prezydent rozmawiał z prezydent Mołdawii Maią Sandu, premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem, premierem Słowacji Eduardem Hegerem i premierem Słowenii Robertem Golobem. Dyskutowano zwłaszcza o potrzebie dalszych sankcji wobec Rosji i utworzeniu specjalnego trybunału ds. zbadania zbrodni rosyjskiej agresji... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Przemówienie Wołodymyra Zełenskiego
photo
30 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił przed Radą Narodową Republiki Austrii. Podziękował Austrii za pomoc humanitarną dla ukraińskiego narodu, za ochronę ukraińskiego przemysłu energetycznego przed rosyjskimi terrorystycznymi atakami rakietowymi oraz za wspieranie rozminowywania terytorium Ukrainy... Więcej

Komisja : Trzeci roczny program prac Europejskiego Funduszu Obronnego
photo
30 marca Komisja przyjęła trzeci roczny program prac Europejskiego Funduszu Obronnego (EFR), przeznaczając 1,2 mld euro na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie obronności. W programie wprowadzono również nowe środki mające na celu promowanie innowacji w zakresie obronności w ramach europejskiego programu innowacji (EUDIS)... Więcej
Szersze korzystanie z cyfryzacji w ramach unijnego prawa spółek
photo
29 marca Komisja zaproponowała dyrektywę, która ma ułatwić przedsiębiorstwom korzystanie z narzędzi i procesów cyfrowych w dziedzinie unijnego prawa spółek. Wniosek ma w szczególności na celu ułatwienie transakcji transgranicznych, zwiększenie przejrzystości i zaufania do biznesu oraz ograniczenie biurokracji dla przedsiębiorstw transgranicznych... Więcej

Parlament : Porozumienie w sprawie dyrektywy o energiach odnawialnych
photo
30 marca negocjatorzy Rady i Parlamentu osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy o energiach odnawialnych, która do 2030 roku ma zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii w UE do 42,5% i ewentualnie do 45% dzięki dodatkowemu zobowiązaniu w orientacyjnej wysokości 2,5%. Teraz porozumienie to musi zostać formalnie przyjęte przez obu współlegislatorów... Więcej
Więcej
Przyjęcie nowych przepisów przeciwko tajemnicy wynagrodzeń i różnicom w wynagrodzeniach
photo
30 marca europosłowie przyjęli nowe zasady, by unijne przedsiębiorstwa dostarczały informacje umożliwiające pracownikom lepsze porównywanie wynagrodzeń i podkreślanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Teraz Rada musi przyjąć projekt dyrektywy... Więcej
Głosowanie w sprawie reformy zarządzania migracją i azylem
photo
28 marca Komisja Wolności Obywatelskich zatwierdziła aktualizacje 3 rozporządzeń: rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją, rozporządzenia w sprawie sytuacji kryzysowych oraz rozporządzenia w sprawie procedury azylowej. Europosłowie zaaprobowali swoje stanowiska w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego kontroli granic zewnętrznych i dostępu do informacji o wyrokach karnych obywateli państw trzecich. Teraz stanowiska te muszą zostać zatwierdzone na sesji plenarnej, aby Parlament mógł rozpocząć negocjacje z Radą... Więcej
Więcej
Rezolucja na temat sprawozdania w sprawie praworządności w 2022 roku
photo
30 marca europosłowie przyjęli rezolucję w sprawie sprawozdania Komisji z 2022 roku dotyczącego praworządności w Unii. Wzywają Komisję do rozszerzenia zakresu sprawozdania o kwestię praw podstawowych, zwłaszcza praw migrantów w ramach zarządzania granicami... Więcej
Przyjęcie reformy przepisów w zakresie bezpieczeństwa produktów
photo
30 marca posłowie przyjęli rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa nieżywnościowych produktów konsumenckich, aby przeciwdziałać zagrożeniom związanym z nowymi technologiami i rozwojem sprzedaży internetowej, chronić wrażliwych konsumentów oraz przyspieszyć wycofywanie produktów z rynku. Teraz dokument musi zostać przyjęty przez Radę... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów ds. energii
photo
28 marca ministrowie ds. energii przyjęli swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie dwóch wniosków ustanawiających wspólne zasady dotyczące rynku wewnętrznego gazów odnawialnych, gazu ziemnego i wodoru. Osiągnęli również porozumienie w sprawie wniosku dotyczącego przedłużenia o rok dobrowolnej redukcji zapotrzebowania na gaz o 15% i przeprowadzili debatę na temat przeglądu rynku energii elektrycznej... Więcej
Porozumienie w sprawie instrumentu chroniącego przed wymuszaniem
photo
28 marca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego ochrony Unii i jej państw członkowskich przed wymuszeniem ekonomicznym ze strony państw trzecich (poprzez instrument chroniący przed wymuszaniem - ACI). Jego celem jest powstrzymanie państw trzecich od stosowania wymuszenia ekonomicznego wobec UE i jej krajów członkowskich, na przykład poprzez nakładanie na te państwa trzecie ograniczeń handlowych... Więcej
Więcej
Porozumienie w sprawie infrastruktury alternatywnych paliw
photo
28 marca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie projektu dotyczącego infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), który ma na celu stworzenie wystarczającej sieci infrastruktury do tankowania oraz ładowania pojazdów i statków napędzanych paliwami alternatywnymi lub elektrycznymi. Teraz porozumienie to musi zostać zatwierdzone przez obie instytucje... Więcej
Więcej
Przyjęcie 4 instrumentów z pakietu dostosowań do celu 55%
photo
28 marca Rada przyjęła kilka dokumentów z pakietu dostosowań do celu 55% mającego obniżyć emisje CO2 do 2030 roku. Rada przyjęła rozporządzenie ustanawiające bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i furgonetek, w tym zakaz stosowania silników spalinowych w nowych pojazdach od 2035 roku. Przyjęła również rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego państw członkowskich, a także rozporządzenie w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) oraz decyzję o zmianie w rezerwie stabilności na rynku uprawnień do emisji... Więcej
Więcej | Więcej
Formalne przyjęcie celu zmniejszenia popytu na gaz o 15%
photo
30 marca Rada formalnie przyjęła rozporządzenie przedłużające o rok (do 31 marca 2024) dobrowolny cel 15-procentowej redukcji zapotrzebowania państw członkowskich na gaz. Utrzymano możliwość uruchomienia przez Radę "unijnego alertu" dotyczącego bezpieczeństwa dostaw. Pozwala on na uczynienie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz obowiązkowym... Więcej

Dyplomacja : Rok, w którym wojna wróciła do Europy
photo
27 marca Wysoki Przedstawiciel UE Josep Borrell opublikował zbiór wpisów na blogu, opinii i przemówień zatytułowany "Rok, w którym wojna wróciła do Europy. Polityka zagraniczna UE w 2022". Omawia w nim kwestie, które zdominowały unijną politykę zagraniczną w minionym roku... Więcej
II Szczyt dla Demokracji
photo
Od 29 do 31 marca odbywał się II Szczyt dla Demokracji pod przewodnictwem USA, którego celem było promowanie modelu demokratycznego na świecie. Amerykański prezydent Joe Biden ogłosił utworzenie funduszu o wartości 690 mln dolarów, który ma wspierać "odnowę demokracji". Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Zjednoczonego Królestwa Rishi Sunak i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przypomnieli, że konieczna jest obrona demokratycznych wartości. Podobnie premier Hiszpanii Pedro Sanchez i prezydent Polski Andrzej Duda... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Nauczanie poprzez wideokonferencję podlega RODO
photo
W wyroku wydanym 30 marca Trybunał Sprawiedliwości uznał, że lekcje w szkołach publicznych transmitowane na żywo za pomocą wideokonferencji podlegają ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO)... Więcej

Europejskie agencje : Wzrost liczby zgłoszeń patentowych w Europie
photo
W 2022 roku do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) wpłynęło o 2,5% zgłoszeń patentowych więcej niż rok wcześniej - wynika z barometru Patent Index 2022 tego Urzędu opublikowanego 29 marca... Więcej
Więcej

Niemcy : Niemiecko-holenderska rada ministrów
photo
27 marca rządy Niemiec i Holandii spotkały się w Rotterdamie. Omówiono szereg kwestii, w tym walkę ze zmianami klimatu, poprawę połączeń kolejowych między dwoma krajami, konieczność zwiększenia zdolności Unii do działania na arenie międzynarodowej oraz kontynuację wsparcia wojskowego dla Ukrainy... Więcej

Francja : Komunikat w sprawie europejskiej współpracy jądrowej
photo
28 marca, przy okazji brukselskiego posiedzenia Rady w składzie ministrów ds. energii i z inicjatywy Francji, ministrowie i przedstawiciele 13 państw członkowskich potwierdzili swoje zobowiązanie do wzmocnienia europejskiej współpracy w dziedzinie energii jądrowej, w szczególności w zakresie badań i innowacji oraz wykwalifikowanych pracowników sektora jądrowego. Podkreślili, że energia jądrowa jest kluczową technologią pozwalającą osiągnąć neutralność węglową do 2050 roku... Więcej
Więcej

Polska : Wizyta premiera w Rumunii
photo
28 marca premier Mateusz Morawiecki udał się do Bukaresztu na spotkanie ze swoim rumuńskim odpowiednikiem Nicolasem Ciucą w ramach konsultacji międzyrządowych między naszymi dwoma krajami. Dotyczyły współpracy dwustronnej, bezpieczeństwa, mechanizmów stabilizacji cen zbóż, agresji Rosji na Ukrainę i gospodarczych skutków wojny, a także przygotowań do lipcowego szczytu NATO... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Wizyta króla Karola III w Niemczech
photo
Od 29 do 31 marca król Karol III składał swoją pierwszą zagraniczną wizytę, w Niemczech. W Berlinie Karol został powitany przez prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. 30 marca spotkał się z kanclerzem Olafem Scholzem i burmistrzem Berlina Franziską Giffey. Jako pierwszy brytyjski monarcha wygłosił przemówienie w Bundestagu - potępił rosyjską agresję na Ukrainę i pochwalił "niezwykle odważne" wsparcie militarne Niemiec dla Ukraińców. Następnie udał się w podróż do Hamburga... Więcej
Więcej
Nowy szkocki rząd
photo
28 marca Humza Yousaf został formalnie wybrany przez szkocki parlament na szefa rządu, po tym jak został wybrany na lidera Szkockiej Partii Narodowej (SNP). Następnie został zaprzysiężony przed Sądem Najwyższym, a 29 marca ogłosił nominacje swoich ministrów. W skład nowego rządu wchodzi 10 ministrów (w tym 6 kobiet), wspieranych przez 18 wiceministrów (w tym 9 kobiet)... Więcej
Więcej

Czarnogóra : Jakov Milatović wybrany prezydentem, koniec ery Milo Đukanovicia
photo
2 kwietnia Jakov Milatović (PES!, Europa Teraz!), 36-letni ekonomista, wygrał w drugiej turze wybory prezydenckie w Czarnogórze, uzyskując 60,1% oddanych głosów. Urzędujący prezydent Milo Đukanović (DPS, Demokratyczna Partia Socjalistów), sprawujący władzę od 1991 roku jako szef państwa lub rządu, uzyskał 39,9%. Kadencja prezydenta trwa pięć lat, z możliwością jednokrotnej reelekcji... Więcej

Rada Europy : GRETA krytykuje projekt brytyjskiej ustawy przeciwko nielegalnej imigracji
photo
29 marca Grupa Ekspertów Rady Europy ds. Działań przeciwko Handlowi Ludźmi (GRETA) wyraziła głębokie zaniepokojenie brytyjskim projektem ustawy o nielegalnej migracji. Uważa, że ustawa ta byłaby krokiem wstecz w walce z handlem ludźmi i współczesnym niewolnictwem. Wzywa do ponownej analizy tego projektu w celu zapewnienia jego zgodności z Konwencją Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi... Więcej
Więcej
Apel o zakończenie pushbacków
photo
30 marca Komitet ds. Zapobiegania Torturom (CPT) Rady Europy wezwał rządy europejskich państw do zaprzestania pushbacków i do zapobiegania złemu traktowaniu cudzoziemców na granicach, w tym w ośrodkach detencyjnych... Więcej

NATO : Węgry i Turcja ratyfikują akcesję Finlandii
photo
27 marca węgierski parlament zaaprobował przystąpienie Finlandii do NATO 182 głosami do 6. 30 marca turecki parlament zaaprobował akcesję Finlandii do NATO jednogłośnie, głosami 276 deputowanych. W tej sposób wejście Finlandii do NATO zostało zatwierdzone przez wszystkich 30 członków Sojuszu. Ceremonia przystąpienia ma się odbyć 4 kwietnia w siedzibie NATO w Brukseli... Więcej
Więcej

MFW : Perspektywy gospodarcze Cypru
photo
30 marca MFW opublikował swoją prognozę gospodarczą dla Cypru. Zauważa, że cypryjska gospodarka okazuje się odporna na skutki wojny w Ukrainie. Przewiduje spowolnienie wzrostu w tym roku, ale średnioterminowe perspektywy pozostają solidne. Wśród swoich zaleceń MFW wskazuje m.in. na znaczenie odbudowy buforów fiskalnych, utrzymania ukierunkowania pomocy społecznej i zachowania stabilności finansowej... Więcej

Eurostat : Spadająca roczna stopa inflacji
photo
Według szacunków Eurostatu opublikowanych 31 marca w marcu roczna inflacja w strefie euro wyniosła 6,9%, co oznacza spadek z 8,5% w lutym. Głównym źródłem tego spadku inflacji są zmiany cen energii (-0,9%, w porównaniu z 13,7% w lutym)... Więcej
Więcej
Spadająca stopa bezrobocia
photo
Według danych Eurostatu opublikowanych 31 marca w lutym 2023 roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6% (wobec 6,1% w styczniu 2023), a w strefie euro 6,6% (wobec 6,1% w styczniu br.)... Więcej
Więcej

Kultura : Wielki Tydzień w Hiszpanii
photo
Do 9 kwietnia w Hiszpanii trwa Wielki Tydzień. Z tej okazji w całym kraju odbywa się wiele tradycyjnych uroczystości, podkreślających hiszpańską kulturę i sztukę. Obchody znane są również z bogatych i licznych lokalnych odmian, zarówno w wielkich miastach Hiszpanii, jak i na wsi... Więcej
Festiwal Wielkanocny w Salzburgu
photo
Do 10 kwietnia trwa Salzburski Festiwal Wielkanocny. Organizowane są liczne wydarzenia kulturalne i artystyczne, szczególnie poświęcone Ryszardowi Wagnerowi... Więcej
Festiwal Wielkanocny w Baden-Baden
photo
Do 10 kwietnia trwa Festiwal Wielkanocny w Baden-Baden. Filharmonicy Berlińscy dadzą serię koncertów. Tegoroczny festiwal poświęcony jest kompozytorom wiedeńskim z przełomu XIX i XX wieku... Więcej
10. urodziny Wielkanocnego Festiwalu Aix en Provence
photo
Do 16 kwietnia trwa Wielkanocny Festiwal w Aix-en-Provence. Z okazji swoich dziesiątych urodzin oferuje koncerty, konferencje i kursy mistrzowskie. Proponuje kilka spotkań z wielkimi nazwiskami obecnej sceny muzycznej... Więcej
Hugo van der Goes w Berlinie
photo
Do 16 lipca w Gemäldegalerie w Berlinie oglądać można wystawę poświęconą Hugo van der Goesowi, najważniejszemu holenderskiemu artyście drugiej połowy XV wieku. 540 lat po jego śmierci na ekspozycji po raz pierwszy zgromadzono prawie wszystkie zachowane dzieła Hugo van der Goesa... Więcej
Więcej
Thorvald Hellesen w Oslo
photo
Do 20 sierpnia Muzeum Narodowe w Oslo organizuje wystawę poświęconą Thorvaldowi Hellesenowi, jednemu z pionierów kubizmu. Ta obszerna retrospektywa tego artysty obejmuje około 70 prac, w tym obrazy, gwasze, rysunki, a także tekstylia i dekoracje wnętrz... Więcej
Więcej
Grupa Krakowska – mit założycielski polskiej sztuki współczesnej
photo
Do 24 września Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie zaprasza na wystawę poświęconą Grupie Krakowskiej. Zwiedzający będą mogli poznać twórczość tej grupy artystów, którzy byli u źródeł i byli awangardą polskiej sztuki współczesnej... Więcej
Wystawa w Dundee na temat tartanów
photo
Do 24 stycznia 2024 roku Muzeum Wiktorii i Alberta w Dundee gości wystawę celebrującą tartan. Eksploruje ona złożoną historię tej tkaniny i bada, jak wpłynęła na wielu artystów, projektantów, architektów i filmowców, aby stać się jednym z symboli Szkocji rozpowszechnionym na całym świecie... Więcej
Japońskie ryciny w Bolonii
photo
Do 23 lipca w Palazzo Pallavicini w Bolonii oglądać można wystawę poświęconą dawnym japońskim rycinom potworów. Wystawiono ponad dwieście prac z XVIII i XIX wieku, w tym drzeworyty Hokusaia, rzadkie książki i zbroje samurajów... Więcej
Basquiat i Warhol w Fundacji Louisa Vuittona
photo
Do 28 sierpnia Fundacja Louisa Vuittona w Paryżu zaprasza na wystawę poświęconą współpracy Jean-Michela Basquiata z Andym Warholem. Na ekspozycji zgromadzono ponad trzysta prac i dokumentów, w tym osiemdziesiąt obrazów obu artystów... Więcej
Więcej

4kwie.
4-5 kwietnia

Bruksela

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych NATO

5kwie.
5-8 kwietnia

Pekin

Wizyta Emmanuela Macrona i Ursuli von der Leyen w Chinach

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2023
Biuletyn n°1025
Z wojną u swoich bram Mołdawia przyspiesza integrację z Unią Europejską
Opublikowany 30/05/2023
Biuletyn n°1024
Koniec silników spalinowych: odwracanie kota ogonem!
Opublikowany 22/05/2023
Biuletyn n°1023
Geopolityka europejskiej pszenicy
Opublikowany 15/05/2023
Biuletyn n°1022
Instytucje europejskie w obliczu kryzysów
Opublikowany 09/05/2023
Biuletyn n°1021
Ponowne uzbrojenie marynarki wojennej: perspektywy europejskie
Opublikowany 02/05/2023
Biuletyn n°1020
Sześć pierwszych miesięcy Giorgii Meloni
Opublikowany 24/04/2023
Biuletyn n°1019
Europejskie polityki zwalczania propagandy
Opublikowany 17/04/2023
Biuletyn n°1018
Nowe życie Unii Europejskiej
Opublikowany 11/04/2023
Biuletyn n°1017
Osądzić Putina
Opublikowany 03/04/2023
Biuletyn n°1016
Powrót energii jądrowej do łask europejskiej opinii publicznej? Kilka przyczynków na temat szybkiej zmiany paradygmatu
Opublikowany 27/03/2023
Biuletyn n°1015
Powrót kryzysu bankowego?
Opublikowany 20/03/2023
Biuletyn n°1014
Państwo prawa: niepewny zakład warunkowości
Opublikowany 13/03/2023
Biuletyn n°1013
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: model na świecie... jeszcze niedoskonały
Opublikowany 06/03/2023
Biuletyn n°1012
Europa mocarstwem: teraz albo nigdy
Opublikowany 27/02/2023
Biuletyn n°1011
Wojna w Ukrainie i działalność Unii Europejskiej: wiedza techniczna i polityczna
Opublikowany 20/02/2023
Biuletyn n°1010
Czy Unia Europejska może jeszcze wyrwać Bałkany z objęć ich przeznaczenia?
Opublikowany 13/02/2023
Biuletyn n°1009
Europejska solidarność energetyczna: wzmocnienie odporności Unii Europejskiej na kryzysy
Opublikowany 06/02/2023
Biuletyn n°1008
Ponad europejską eksterytorialnością, na rzecz inteligencji prawa i jego zgodności w służbie suwerenności
Opublikowany 30/01/2023
Biuletyn n°1007
Traktat Elizejski, pojednanie francusko-niemieckie i konstrukcja europejska: mity i rzeczywistość
Opublikowany 23/01/2023
Biuletyn n°1006
Suwerenność cyfrowa: na rzecz Planu Schumana danych
Opublikowany 16/01/2023
Biuletyn n°1005
Unia Europejska w obliczu wojny w Ukrainie: liberalna potęga i jej ograniczenia
Opublikowany 09/01/2023