Biuletyn10173 avr. 2023

La Lettre

Arnaud de Nanteuil

3 kwietnia 2023

Międzynarodowy nakaz aresztowania Władimira Putina wydany 17 marca przez Międzynarodowy Trybunał Karny jest ryzykowny, biorąc pod uwagę liczbę przeszkód na drodze do jego ewentualnego skazania. Jednak decyzja ta oznacza ważny krok naprzód w dziedzinie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości.

Read more

Na pierwszej stronie!

Zachęcać czy zakazywać

3 kwietnia 2023

etudes.jpg
By odnieść sukces w swojej ekologicznej transformacji, Stany Zjednoczone stawiają na naukę i przemysł. Tymczasem Europa preferuje zasady i zakazy. Jeśli chce dać przykład, musi rozwinąć zachęty, pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Wybory

Centroprawica zwycięża o włos w wyborach parlamentarnych w Finlandii

3 kwietnia 2023

elections.jpg
2 kwietnia Partia Koalicji Narodowej (Kok) nieznacznie wyprzedziła Prawdziwych Finów (PS) i Partię Socjaldemokratyczną dotychczasowej premier Sanny Marin w wyborach parlamentarnych w Finlandii. Według nieostatecznych wyników ugrupowania te otrzymały odpowiednio 20,8%, 20,1% i 19,9% głosów. By rządzić, lider Kok Petteri Orpo musi pracować nad zbudowaniem koalicji.

Read more

GERB zwycięzcą wyborów parlamentarnych w Bułgarii

3 kwietnia 2023

Według wyników przedterminowych wyborów parlamentarnych w Bułgarii z 2 kwietnia GERB Bojko Borysowa uzyskał 26,54% głosów, a partia Kontynuujemy Zmiany Kiriła Petkowa 24,61%. Skrajnie prawicowe ugrupowanie Odrodzenie zajęło trzecie miejsce z 14,19%. W sumie sześć partii przekroczyło próg 4% wymagany do posiadania reprezentacji w parlamencie. Te piąte w ciągu dwóch lat wybory, dalekie od wyjaśnienia sytuacji, prawdopodobnie nie pozwolą na stworzenie solidnej koalicji rządowej i tym samym wyjście Bułgarii z kryzysu politycznego.

Read more

Fundacja

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

3 kwietnia 2023

frs.jpg
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii Covid-19, Unia Europejska uruchomiła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 31 marca Hiszpania otrzymała trzecią płatność w wysokości 6 mld euro. Państwom członkowskim wypłacono już ponad 150 mld euro. Fundacja oferuje Państwu interaktywną mapę planów według krajów, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy.

Read more -inny link

Ukraina

Wizyty w trakcie międzynarodowego szczytu na temat zbrodni w Buczy

3 kwietnia 2023

ukraine.jpg
Kilku europejskich przywódców spotkało się z Wołodymyrem Zełenskim 31 marca, w trakcie międzynarodowego szczytu poświęconego zbrodniom wojennym w Buczy. Odbył się on w Kijowie. Ukraiński prezydent rozmawiał z prezydent Mołdawii Maią Sandu, premierem Chorwacji Andrejem Plenkoviciem, premierem Słowacji Eduardem Hegerem i premierem Słowenii Robertem Golobem. Dyskutowano zwłaszcza o potrzebie dalszych sankcji wobec Rosji i utworzeniu specjalnego trybunału ds. zbadania zbrodni rosyjskiej agresji.

Read more -inny link -inny link -inny link

Przemówienie Wołodymyra Zełenskiego

3 kwietnia 2023

30 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił przed Radą Narodową Republiki Austrii. Podziękował Austrii za pomoc humanitarną dla ukraińskiego narodu, za ochronę ukraińskiego przemysłu energetycznego przed rosyjskimi terrorystycznymi atakami rakietowymi oraz za wspieranie rozminowywania terytorium Ukrainy.

Read more

Komisja

Szersze korzystanie z cyfryzacji w ramach unijnego prawa spółek

3 kwietnia 2023

commission1.jpg
29 marca Komisja zaproponowała dyrektywę, która ma ułatwić przedsiębiorstwom korzystanie z narzędzi i procesów cyfrowych w dziedzinie unijnego prawa spółek. Wniosek ma w szczególności na celu ułatwienie transakcji transgranicznych, zwiększenie przejrzystości i zaufania do biznesu oraz ograniczenie biurokracji dla przedsiębiorstw transgranicznych.

Read more

Trzeci roczny program prac Europejskiego Funduszu Obronnego

2 kwietnia 2023

30 marca Komisja przyjęła trzeci roczny program prac Europejskiego Funduszu Obronnego (EFR), przeznaczając 1,2 mld euro na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie obronności. W programie wprowadzono również nowe środki mające na celu promowanie innowacji w zakresie obronności w ramach europejskiego programu innowacji (EUDIS).

Read more

Parlament

Głosowanie w sprawie reformy zarządzania migracją i azylem

3 kwietnia 2023

parlement.jpg
28 marca Komisja Wolności Obywatelskich zatwierdziła aktualizacje 3 rozporządzeń: rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją, rozporządzenia w sprawie sytuacji kryzysowych oraz rozporządzenia w sprawie procedury azylowej. Europosłowie zaaprobowali swoje stanowiska w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego kontroli granic zewnętrznych i dostępu do informacji o wyrokach karnych obywateli państw trzecich. Teraz stanowiska te muszą zostać zatwierdzone na sesji plenarnej, aby Parlament mógł rozpocząć negocjacje z Radą.

Read more -inny link

Przyjęcie reformy przepisów w zakresie bezpieczeństwa produktów

3 kwietnia 2023

30 marca posłowie przyjęli rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa nieżywnościowych produktów konsumenckich, aby przeciwdziałać zagrożeniom związanym z nowymi technologiami i rozwojem sprzedaży internetowej, chronić wrażliwych konsumentów oraz przyspieszyć wycofywanie produktów z rynku. Teraz dokument musi zostać przyjęty przez Radę.

Read more

Przyjęcie nowych przepisów przeciwko tajemnicy wynagrodzeń i różnicom w wynagrodzeniach

3 kwietnia 2023

30 marca europosłowie przyjęli nowe zasady, by unijne przedsiębiorstwa dostarczały informacje umożliwiające pracownikom lepsze porównywanie wynagrodzeń i podkreślanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Teraz Rada musi przyjąć projekt dyrektywy.

Read more

Rezolucja na temat sprawozdania w sprawie praworządności w 2022 roku

3 kwietnia 2023

30 marca europosłowie przyjęli rezolucję w sprawie sprawozdania Komisji z 2022 roku dotyczącego praworządności w Unii. Wzywają Komisję do rozszerzenia zakresu sprawozdania o kwestię praw podstawowych, zwłaszcza praw migrantów w ramach zarządzania granicami.

Read more

Porozumienie w sprawie dyrektywy o energiach odnawialnych

2 kwietnia 2023

30 marca negocjatorzy Rady i Parlamentu osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy o energiach odnawialnych, która do 2030 roku ma zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym zużyciu energii w UE do 42,5% i ewentualnie do 45% dzięki dodatkowemu zobowiązaniu w orientacyjnej wysokości 2,5%. Teraz porozumienie to musi zostać formalnie przyjęte przez obu współlegislatorów.

Read more -inny link

Rada

Porozumienie w sprawie instrumentu chroniącego przed wymuszaniem

2 kwietnia 2023

conseilparlement.jpg
28 marca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego ochrony Unii i jej państw członkowskich przed wymuszeniem ekonomicznym ze strony państw trzecich (poprzez instrument chroniący przed wymuszaniem - ACI). Jego celem jest powstrzymanie państw trzecich od stosowania wymuszenia ekonomicznego wobec UE i jej krajów członkowskich, na przykład poprzez nakładanie na te państwa trzecie ograniczeń handlowych.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie infrastruktury alternatywnych paliw

2 kwietnia 2023

28 marca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie projektu dotyczącego infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR), który ma na celu stworzenie wystarczającej sieci infrastruktury do tankowania oraz ładowania pojazdów i statków napędzanych paliwami alternatywnymi lub elektrycznymi. Teraz porozumienie to musi zostać zatwierdzone przez obie instytucje.

Read more -inny link

Przyjęcie 4 instrumentów z pakietu dostosowań do celu 55%

3 kwietnia 2023

28 marca Rada przyjęła kilka dokumentów z pakietu dostosowań do celu 55% mającego obniżyć emisje CO2 do 2030 roku. Rada przyjęła rozporządzenie ustanawiające bardziej rygorystyczne normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i furgonetek, w tym zakaz stosowania silników spalinowych w nowych pojazdach od 2035 roku. Przyjęła również rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego państw członkowskich, a także rozporządzenie w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) oraz decyzję o zmianie w rezerwie stabilności na rynku uprawnień do emisji.

Read more -inny link -inny link

Posiedzenie ministrów ds. energii

2 kwietnia 2023

28 marca ministrowie ds. energii przyjęli swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie dwóch wniosków ustanawiających wspólne zasady dotyczące rynku wewnętrznego gazów odnawialnych, gazu ziemnego i wodoru. Osiągnęli również porozumienie w sprawie wniosku dotyczącego przedłużenia o rok dobrowolnej redukcji zapotrzebowania na gaz o 15% i przeprowadzili debatę na temat przeglądu rynku energii elektrycznej.

Read more

Formalne przyjęcie celu zmniejszenia popytu na gaz o 15%

2 kwietnia 2023

30 marca Rada formalnie przyjęła rozporządzenie przedłużające o rok (do 31 marca 2024) dobrowolny cel 15-procentowej redukcji zapotrzebowania państw członkowskich na gaz. Utrzymano możliwość uruchomienia przez Radę "unijnego alertu" dotyczącego bezpieczeństwa dostaw. Pozwala on na uczynienie zmniejszenia zapotrzebowania na gaz obowiązkowym.

Read more

Dyplomacja

II Szczyt dla Demokracji

3 kwietnia 2023

diplomatie.jpg
Od 29 do 31 marca odbywał się II Szczyt dla Demokracji pod przewodnictwem USA, którego celem było promowanie modelu demokratycznego na świecie. Amerykański prezydent Joe Biden ogłosił utworzenie funduszu o wartości 690 mln dolarów, który ma wspierać "odnowę demokracji". Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Zjednoczonego Królestwa Rishi Sunak i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przypomnieli, że konieczna jest obrona demokratycznych wartości. Podobnie premier Hiszpanii Pedro Sanchez i prezydent Polski Andrzej Duda.

Read more -inny link

Rok, w którym wojna wróciła do Europy

3 kwietnia 2023

27 marca Wysoki Przedstawiciel UE Josep Borrell opublikował zbiór wpisów na blogu, opinii i przemówień zatytułowany "Rok, w którym wojna wróciła do Europy. Polityka zagraniczna UE w 2022". Omawia w nim kwestie, które zdominowały unijną politykę zagraniczną w minionym roku.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Nauczanie poprzez wideokonferencję podlega RODO

3 kwietnia 2023

cjue.jpg
W wyroku wydanym 30 marca Trybunał Sprawiedliwości uznał, że lekcje w szkołach publicznych transmitowane na żywo za pomocą wideokonferencji podlegają ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Read more

Europejskie agencje

Wzrost liczby zgłoszeń patentowych w Europie

2 kwietnia 2023

agences-eu.jpg
W 2022 roku do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) wpłynęło o 2,5% zgłoszeń patentowych więcej niż rok wcześniej - wynika z barometru Patent Index 2022 tego Urzędu opublikowanego 29 marca.

Read more -inny link

Niemcy

Niemiecko-holenderska rada ministrów

3 kwietnia 2023

allemagne.jpg
27 marca rządy Niemiec i Holandii spotkały się w Rotterdamie. Omówiono szereg kwestii, w tym walkę ze zmianami klimatu, poprawę połączeń kolejowych między dwoma krajami, konieczność zwiększenia zdolności Unii do działania na arenie międzynarodowej oraz kontynuację wsparcia wojskowego dla Ukrainy.

Read more

Francja

Komunikat w sprawie europejskiej współpracy jądrowej

3 kwietnia 2023

france.jpg
28 marca, przy okazji brukselskiego posiedzenia Rady w składzie ministrów ds. energii i z inicjatywy Francji, ministrowie i przedstawiciele 13 państw członkowskich potwierdzili swoje zobowiązanie do wzmocnienia europejskiej współpracy w dziedzinie energii jądrowej, w szczególności w zakresie badań i innowacji oraz wykwalifikowanych pracowników sektora jądrowego. Podkreślili, że energia jądrowa jest kluczową technologią pozwalającą osiągnąć neutralność węglową do 2050 roku.

Read more -inny link

Polska

Wizyta premiera w Rumunii

3 kwietnia 2023

pologne.jpg
28 marca premier Mateusz Morawiecki udał się do Bukaresztu na spotkanie ze swoim rumuńskim odpowiednikiem Nicolasem Ciucą w ramach konsultacji międzyrządowych między naszymi dwoma krajami. Dotyczyły współpracy dwustronnej, bezpieczeństwa, mechanizmów stabilizacji cen zbóż, agresji Rosji na Ukrainę i gospodarczych skutków wojny, a także przygotowań do lipcowego szczytu NATO.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Wizyta króla Karola III w Niemczech

3 kwietnia 2023

royaume-uni.jpg
Od 29 do 31 marca król Karol III składał swoją pierwszą zagraniczną wizytę, w Niemczech. W Berlinie Karol został powitany przez prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera. 30 marca spotkał się z kanclerzem Olafem Scholzem i burmistrzem Berlina Franziską Giffey. Jako pierwszy brytyjski monarcha wygłosił przemówienie w Bundestagu - potępił rosyjską agresję na Ukrainę i pochwalił "niezwykle odważne" wsparcie militarne Niemiec dla Ukraińców. Następnie udał się w podróż do Hamburga.

Read more -inny link

Nowy szkocki rząd

3 kwietnia 2023

28 marca Humza Yousaf został formalnie wybrany przez szkocki parlament na szefa rządu, po tym jak został wybrany na lidera Szkockiej Partii Narodowej (SNP). Następnie został zaprzysiężony przed Sądem Najwyższym, a 29 marca ogłosił nominacje swoich ministrów. W skład nowego rządu wchodzi 10 ministrów (w tym 6 kobiet), wspieranych przez 18 wiceministrów (w tym 9 kobiet).

Read more -inny link

Czarnogóra

Jakov Milatović wybrany prezydentem, koniec ery Milo Đukanovicia

3 kwietnia 2023

montenegro.jpg
2 kwietnia Jakov Milatović (PES!, Europa Teraz!), 36-letni ekonomista, wygrał w drugiej turze wybory prezydenckie w Czarnogórze, uzyskując 60,1% oddanych głosów. Urzędujący prezydent Milo Đukanović (DPS, Demokratyczna Partia Socjalistów), sprawujący władzę od 1991 roku jako szef państwa lub rządu, uzyskał 39,9%. Kadencja prezydenta trwa pięć lat, z możliwością jednokrotnej reelekcji.

Read more

Rada Europy

GRETA krytykuje projekt brytyjskiej ustawy przeciwko nielegalnej imigracji

3 kwietnia 2023

conseilparlement.jpg
29 marca Grupa Ekspertów Rady Europy ds. Działań przeciwko Handlowi Ludźmi (GRETA) wyraziła głębokie zaniepokojenie brytyjskim projektem ustawy o nielegalnej migracji. Uważa, że ustawa ta byłaby krokiem wstecz w walce z handlem ludźmi i współczesnym niewolnictwem. Wzywa do ponownej analizy tego projektu w celu zapewnienia jego zgodności z Konwencją Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi.

Read more -inny link

Apel o zakończenie pushbacków

3 kwietnia 2023

30 marca Komitet ds. Zapobiegania Torturom (CPT) Rady Europy wezwał rządy europejskich państw do zaprzestania pushbacków i do zapobiegania złemu traktowaniu cudzoziemców na granicach, w tym w ośrodkach detencyjnych.

Read more

NATO

Węgry i Turcja ratyfikują akcesję Finlandii

2 kwietnia 2023

otan.jpg
27 marca węgierski parlament zaaprobował przystąpienie Finlandii do NATO 182 głosami do 6. 30 marca turecki parlament zaaprobował akcesję Finlandii do NATO jednogłośnie, głosami 276 deputowanych. W tej sposób wejście Finlandii do NATO zostało zatwierdzone przez wszystkich 30 członków Sojuszu. Ceremonia przystąpienia ma się odbyć 4 kwietnia w siedzibie NATO w Brukseli.

Read more -inny link

MFW

Perspektywy gospodarcze Cypru

3 kwietnia 2023

fmi.jpg
30 marca MFW opublikował swoją prognozę gospodarczą dla Cypru. Zauważa, że cypryjska gospodarka okazuje się odporna na skutki wojny w Ukrainie. Przewiduje spowolnienie wzrostu w tym roku, ale średnioterminowe perspektywy pozostają solidne. Wśród swoich zaleceń MFW wskazuje m.in. na znaczenie odbudowy buforów fiskalnych, utrzymania ukierunkowania pomocy społecznej i zachowania stabilności finansowej.

Read more

Eurostat

Spadająca roczna stopa inflacji

3 kwietnia 2023

eurostat.jpg
Według szacunków Eurostatu opublikowanych 31 marca w marcu roczna inflacja w strefie euro wyniosła 6,9%, co oznacza spadek z 8,5% w lutym. Głównym źródłem tego spadku inflacji są zmiany cen energii (-0,9%, w porównaniu z 13,7% w lutym).

Read more -inny link

Spadająca stopa bezrobocia

3 kwietnia 2023

Według danych Eurostatu opublikowanych 31 marca w lutym 2023 roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6% (wobec 6,1% w styczniu 2023), a w strefie euro 6,6% (wobec 6,1% w styczniu br.).

Read more -inny link

Kultura

Wielki Tydzień w Hiszpanii

3 kwietnia 2023

culture.jpg
Do 9 kwietnia w Hiszpanii trwa Wielki Tydzień. Z tej okazji w całym kraju odbywa się wiele tradycyjnych uroczystości, podkreślających hiszpańską kulturę i sztukę. Obchody znane są również z bogatych i licznych lokalnych odmian, zarówno w wielkich miastach Hiszpanii, jak i na wsi.

Read more

Thorvald Hellesen w Oslo

3 kwietnia 2023

Do 20 sierpnia Muzeum Narodowe w Oslo organizuje wystawę poświęconą Thorvaldowi Hellesenowi, jednemu z pionierów kubizmu. Ta obszerna retrospektywa tego artysty obejmuje około 70 prac, w tym obrazy, gwasze, rysunki, a także tekstylia i dekoracje wnętrz.

Read more -inny link

Basquiat i Warhol w Fundacji Louisa Vuittona

3 kwietnia 2023

Do 28 sierpnia Fundacja Louisa Vuittona w Paryżu zaprasza na wystawę poświęconą współpracy Jean-Michela Basquiata z Andym Warholem. Na ekspozycji zgromadzono ponad trzysta prac i dokumentów, w tym osiemdziesiąt obrazów obu artystów.

Read more -inny link

Japońskie ryciny w Bolonii

3 kwietnia 2023

Do 23 lipca w Palazzo Pallavicini w Bolonii oglądać można wystawę poświęconą dawnym japońskim rycinom potworów. Wystawiono ponad dwieście prac z XVIII i XIX wieku, w tym drzeworyty Hokusaia, rzadkie książki i zbroje samurajów.

Read more

Grupa Krakowska – mit założycielski polskiej sztuki współczesnej

3 kwietnia 2023

Do 24 września Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie zaprasza na wystawę poświęconą Grupie Krakowskiej. Zwiedzający będą mogli poznać twórczość tej grupy artystów, którzy byli u źródeł i byli awangardą polskiej sztuki współczesnej.

Read more

Hugo van der Goes w Berlinie

3 kwietnia 2023

Do 16 lipca w Gemäldegalerie w Berlinie oglądać można wystawę poświęconą Hugo van der Goesowi, najważniejszemu holenderskiemu artyście drugiej połowy XV wieku. 540 lat po jego śmierci na ekspozycji po raz pierwszy zgromadzono prawie wszystkie zachowane dzieła Hugo van der Goesa.

Read more -inny link

Wystawa w Dundee na temat tartanów

3 kwietnia 2023

Do 24 stycznia 2024 roku Muzeum Wiktorii i Alberta w Dundee gości wystawę celebrującą tartan. Eksploruje ona złożoną historię tej tkaniny i bada, jak wpłynęła na wielu artystów, projektantów, architektów i filmowców, aby stać się jednym z symboli Szkocji rozpowszechnionym na całym świecie.

Read more

10. urodziny Wielkanocnego Festiwalu Aix en Provence

3 kwietnia 2023

Do 16 kwietnia trwa Wielkanocny Festiwal w Aix-en-Provence. Z okazji swoich dziesiątych urodzin oferuje koncerty, konferencje i kursy mistrzowskie. Proponuje kilka spotkań z wielkimi nazwiskami obecnej sceny muzycznej.

Read more

Festiwal Wielkanocny w Baden-Baden

3 kwietnia 2023

Do 10 kwietnia trwa Festiwal Wielkanocny w Baden-Baden. Filharmonicy Berlińscy dadzą serię koncertów. Tegoroczny festiwal poświęcony jest kompozytorom wiedeńskim z przełomu XIX i XX wieku.

Read more

Festiwal Wielkanocny w Salzburgu

3 kwietnia 2023

Do 10 kwietnia trwa Salzburski Festiwal Wielkanocny. Organizowane są liczne wydarzenia kulturalne i artystyczne, szczególnie poświęcone Ryszardowi Wagnerowi.

Read more

Agenda

les 4-5 kwietnia

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych NATO (Bruksela)


les 5-8 kwietnia

Wizyta Emmanuela Macrona i Ursuli von der Leyen w Chinach (Pekin)


Newsletter Archives

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

2024 - rok polityki europejskiej widziany przez kobiety

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan, Baptiste Comiti

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Osądzić Putina

pdf

Biuletyn n°1017- wersja 3 avr. 2023