Biuletyn102422 mai 2023

La Lettre

Natalie Colin-Oesterlé

22 maja 2023

28 marca ostatecznie przyjęto zakaz sprzedaży nowych pojazdów z silnikami spalinowymi na naszym kontynencie od 2035 roku. Jest to decyzja bardziej dogmatyczna niż uzasadniona, która podważa przywództwo europejskiego sektora motoryzacyjnego i uszczęśliwi jego chińskich konkurentów, argumentuje eurodeputowana Nathalie Colin-Oesterlé.

Read more

Wybory

Nowa Demokracja zdecydowanie zwycięża w wyborach parlamentarnych w Grecji

22 maja 2023

elections.jpg
Partia Nowa Demokracja dotychczasowego premiera Kyriakosa Mitsotakisa zwyciężyła w greckich wyborach parlamentarnych 21 maja uzyskując 40,79% głosów i wyprzedzając radykalnie lewicowe ugrupowanie SYRIZA Alexisa Tsiprasa (20,07%), Panhelleński Ruch Socjalistyczny-Ruch na rzecz Zmian (PASOK-KINAL) - 11,46% oraz Partię Komunistyczną (7,23%). Posiadając 146 mandatów na 300 w parlamencie, Nowa Demokracja nie ma większości, a nowe wybory mogą odbyć się najpóźniej na początku lipca.

Read more

Kto zastąpi Egilsa Levitsa na stanowisku prezydenta Łotwy?

22 maja 2023

31 maja 100 członków Saeimy, jednoizbowego parlamentu, ma wybrać następcę Egilsa Levitsa na stanowisku prezydenta Republiki Łotewskiej. Kandydują 3 osoby: Edgars Rinkevics (minister spraw zagranicznych od 2011 roku), Uldis Pilens - lider Zjednoczonej Listy (AS) oraz Elina Pinto (Postępowcy, PRO). Na razie żadne z trójki kandydatów nie ma większości w parlamencie (51 głosów).

Read more

Fundacja

Publikacja "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023"

22 maja 2023

frs.jpg
Europa się zmieniła... Pokazuje to "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023", który analizuje głębokie zmiany, jakie dokonały się w Europie, a które przyspieszył szok wojny w Ukrainie. To 17. wydanie opublikowane przez wydawnictwo Marie B. zawiera 19 artykułów osobistości wysokiego szczebla, 30 oryginalnych map i kompletny zestaw statystyk z komentarzem. Książka jest dostępna po francusku w wersji drukowanej i cyfrowej oraz po angielsku w wersji cyfrowej. Zamów ją teraz!

Read more -inny link

Komisja

Pierwsze rezultaty wspólnych zakupów gazu

22 maja 2023

commission1.jpg
16 maja wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. unii energetycznej Maros Šefčovič ogłosił, że międzynarodowi dostawcy odpowiedzieli na pierwszy wspólny przetarg na 11,6 mld metrów sześciennych gazu i są gotowi dostarczyć łączną ilość ponad 13,4 mld metrów sześciennych. Drugi przetarg ma zostać ogłoszony w czerwcu, a trzy kolejne przed końcem roku.

Read more -inny link

Propozycja reformy unii celnej

22 maja 2023

16 maja Komisja zaprezentowała propozycję reformy unii celnej. Reforma ta ma w szczególności na celu ustanowienie nowego organu celnego, jednolitego środowiska online dla wszystkich danych celnych, a także dane w czasie rzeczywistym dostępne dla wszystkich państw członkowskich.

Read more

Parlament

Wybory europejskie odbędą się od 6 do 9 czerwca 2024 roku

22 maja 2023

parlement.jpg
22 maja Rada potwierdziła, że kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się od 6 do 9 czerwca 2024 roku. Przewodnicząca Parlamentu Roberta Metsola wezwała europejskich obywateli do udziału w "największych demokratycznych ćwiczeniach Europy".

Read more -inny link

Rada

Posiedzenie Eurogrupy

22 maja 2023

conseilparlement.jpg
Ministrowie finansów strefy euro spotkali się 15 maja w Brukseli. Dyskutowali o wyzwaniach stojących przed przedsiębiorstwami i o tym, jak pchnąć naprzód unię rynków kapitałowych. Omówili również niedawne spotkanie G7, unię bankową i stan zaawansowania projektu cyfrowego euro.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. młodzieży, sportu, kultury i edukacji

22 maja 2023

15 maja unijni ministrowie ds. młodzieży i sportu dyskutowali na temat inkluzji społecznej młodych Europejczyków i poszanowania praw człowieka podczas międzynarodowych imprez sportowych. Przyjęli rezolucję w sprawie przeglądu planu prac służących realizacji strategii UE na rzecz młodzieży w latach 2022–2024. 16 maja ministrowie kultury przyjęli konkluzje w sprawie przesiedlonych i zagrożonych artystów. Omówili również przepisy dotyczące wolności mediów. Ministrowie edukacji przyjęli rezolucję w sprawie Europejskiego Obszaru Edukacji i omówili dostęp do lektury w UE.

Read more

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

22 maja 2023

16 maja ministrowie gospodarki i finansów Unii Europejskiej przyjęli rozporządzenie MiCA ustanawiające unijne ramy prawne dla sektora kryptoaktywów. Przyjęto również rozporządzenie w sprawie wylesiania i degradacji lasów oraz rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów. Ministrowie określili swoje ogólne stanowisko wobec zmian w dyrektywie o współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Ministrowie przedyskutowali też ramy zarządzania kryzysem bankowym i ubezpieczenia depozytów, gospodarcze i finansowe skutki agresji Rosji na Ukrainę oraz ożywienie gospodarcze w Europie.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Wyrok w sprawie prawa do odstąpienia od umowy

22 maja 2023

cjue.jpg
17 maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że w przypadku, gdy przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy, a konsument skorzysta z tego prawa po realizacji umowy o wykonaniu usługi zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, konsument jest zwolniony z obowiązku zapłaty za usługi świadczone na podstawie tej umowy. Niemiecki sąd zwrócił się do Trybunału w sprawie sporu dotyczącego zapłaty za remont instalacji elektrycznej u osoby fizycznej.

Read more

Dyplomacja

Pierwsze posiedzenie Rady UE–Indie ds. Handlu i Technologii

22 maja 2023

diplomatie.jpg
16 maja Unia Europejska i Indie odbyły w Brukseli pierwsze posiedzenie zainicjowanej w lutym Rady ds. Handlu i Technologii. Dwaj partnerzy zobowiązali się w szczególności do poszukiwania współpracy w zakresie sztucznej inteligencji i koordynowania swoich polityk dotyczących półprzewodników. Oczekuje się również wzmocnienia współpracy między UE i Indiami w zakresie zielonych technologii, czystych technologii energetycznych i odporności łańcuchów wartości.

Read more -inny link

Szczyt UE-Korea

22 maja 2023

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i koreański prezydent Korei Yoon Suk Yeol spotkali się 22 maja w Seulu na 10. szczycie UE-Republika Korei. Potwierdzili swoje zobowiązanie do wzmocnienia dwustronnej umowy ramowej z 2010 roku nowymi partnerstwami. Obie strony potwierdziły również wspólne poparcie dla Ukrainy i potępienie dla rosyjskiej agresji.

Read more

Forum Gospodarcze z Azją Środkową

22 maja 2023

W dniach 18-19 maja w Kazachstanie odbyło się drugie Forum Gospodarcze UE-Azja Środkowa. Strony potwierdziły swoje zaangażowanie w dalszy rozwój partnerstwa, w szczególności w zakresie poprawy otoczenia biznesowego, transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz stosunków handlowych i gospodarczych między UE a Azją Środkową.

Read more

G7

Szczyt szefów państw i rządów

22 maja 2023

2023-05-22-10-53-31.9244.png
Od 19 do 21 maja w Hiroszimie odbywało się spotkanie szefów państw G7, w którym wzięli też udział przywódcy Indii, Brazylii, Indonezji i Ukrainy. Grupa G7 potwierdziła potrzebę wzmocnienia procesów nierozprzestrzeniania broni jądrowej, a także globalnej strategii walki o światowe bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe. Zapowiedziano przeznaczenie do 600 miliardów dolarów w ramach Partnerstwa na rzecz Globalnej Infrastruktury i Inwestycji (PGII) na wysokiej jakości infrastrukturę. Przywódcy ostrzegli Chiny przed niektórymi praktykami przymusu gospodarczego i ingerencji w sprawy innych krajów.

Read more -inny link

Europejskie agencje

Imigracja w środkowej części Morza Śródziemnego

22 maja 2023

agences-eu.jpg
Według szacunków opublikowanych 15 maja przez FRONTEX w pierwszych 4 miesiącach 2023 roku liczba nielegalnych przekroczeń granicy przez środkową część Morza Śródziemnego wzrosła czterokrotnie w porównaniu do pierwszych 4 miesięcy 2022. Łącznie naliczono około 80 000 nielegalnych przekroczeń granicy Unii Europejskiej, czyli o 30% więcej niż w roku ubiegłym.

Read more

Ukraina

Przedłużenie umowy w sprawie eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne

22 maja 2023

ukraine.jpg
17 maja sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterres powiedział, że Rosja ogłosiła, iż będzie kontynuować swoje uczestnictwo w Czarnomorskiej Inicjatywie Zbożowej przez kolejne 60 dni. Dodał, że niektóre kwestie pozostają nierozwiązane, a przedstawiciele Rosji, Ukrainy, Turcji i ONZ będą kontynuować rozmowy. Wezwał również do podpisania kompleksowego porozumienia między trzema krajami w celu poprawienia, rozwinięcia i rozszerzenia Inicjatywy.

Read more -inny link -inny link

Nowe sankcje G7 przeciwko Rosji

22 maja 2023

19 maja, podczas spotkania w japońskiej Hiroszimie, przywódcy G7 ogłosili nowe sankcje wobec Rosji, aby jeszcze bardziej ograniczyć jej dostęp do technologii, sprzętu przemysłowego i usług, które umożliwiają jej prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie.

Read more -inny link

Niemcy

Raporty MFW i OECD na temat gospodarki

22 maja 2023

allemagne.jpg
8 i 16 maja MFW i OECD opublikowały swoje prognozy gospodarcze dla Niemiec. Dwie instytucje odnotowują odporność niemieckiej gospodarki w 2022 roku, pomimo wzrostu cen energii. Prognozują niemal zerowy wzrost w 2023, a następnie od 1% do 2% w latach 2024-2026. OECD uważa, że powrót do silnego i trwałego wzrostu będzie w przypadku Niemiec wymagał ukierunkowanych inwestycji i reform w celu przyspieszenia ekologicznej i cyfrowej transformacji gospodarki. Według MFW krótkoterminowym priorytetem jest wspieranie dezinflacji poprzez zacieśnienie polityki fiskalnej w 2023 roku.

Read more -inny link

Bułgaria

Porozumienie na rzecz nowego rządu

22 maja 2023

bulgarie.jpg
22 maja była unijna komisarz Marija Gabriel osiągnęła porozumienie między swoją partią GERB (centroprawica) a proeuropejską koalicją zrzeszającą partie Kontynuujemy Zmianę i Demokratyczną Bułgarię, którego celem jest utworzenie bułgarskiego rządu. Zgodnie z porozumieniem, które będzie obowiązywać przez 18 miesięcy, przez pierwsze 9 miesięcy rządem będzie kierować Nikołaj Denkow (przedstawiciel koalicji), a przez kolejne 9 miesięcy Marija Gabriel. 15 maja Gabriel zrezygnowała ze stanowiska komisarza UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży. Jej obowiązki zostały rozdzielone między Margrethe Vestager (innowacje i badania) oraz Margaritisa Schinasa (edukacja, kultura i młodzież).

Read more -inny link

Francja

Posiedzenie krajów sojuszu atomowego

22 maja 2023

france.jpg
16 maja 16 państw (Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Węgry, Holandia, Polska, Czechy, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Zjednoczone Królestwo i Włochy) zebrało się w Paryżu jako "sojusz atomowy" i podpisało wspólną deklarację w sprawie europejskiego planu działania na rzecz rozwoju współpracy w zakresie energii jądrowej. Oszacowano w niej, że do 2050 roku energia jądrowa mogłaby dostarczyć do 150 GW energii elektrycznej dzięki kontynuacji eksploatacji istniejących obiektów i budowie od 30 do 45 nowych reaktorów.

Read more -inny link

Irlandia

Meta skazana na grzywnę 1,2 mld euro za naruszenie RODO

22 maja 2023

irlande.jpg
22 maja irlandzka Komisja Ochrony Danych (DPC) ukarała Meta Group grzywną w wysokości 1,2 miliarda euro za naruszenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Amerykańska grupa przekazała dane osobowe milionów europejskich użytkowników Facebooka do USA, nie chroniąc ich wystarczająco przed amerykańskimi praktykami nadzoru danych. Meta musi przenieść dane europejskich użytkowników Facebooka przechowywane od 2020 roku z powrotem do UE, dopóki nie zostanie osiągnięte nowe porozumienie w sprawie przepływu danych między UE a USA.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Projekt umowy Unia Europejska-Zjednoczone Królestwo w sprawie usług finansowych

22 maja 2023

royaume-uni.jpg
17 maja Komisja przedstawiła projekt protokołu ustaleń ze Zjednoczonym Królestwem ustanawiającego ramy współpracy regulacyjnej w dziedzinie usług finansowych. Teraz dokument musi zostać formalnie zatwierdzony przez Radę, a następnie podpisany przez Komisję w imieniu UE. Musi również zostać podpisany przez Zjednoczone Królestwo.

Read more -inny link

Słowacja

Nowy rząd

22 maja 2023

slovaquie.jpg
15 maja prezydent Słowacji Zuzana Čaputová powołała tymczasowy rząd złożony z 14 ministrów kierowany przez Ľudovíta Ódora, byłego wiceprezesa banku narodowego. Poprzedni rząd Eduarda Hegera podał się do dymisji 7 maja. L. Ódor zapowiedział, że zapewni prawidłowe funkcjonowanie państwa do czasu wyborów parlamentarnych, które odbędą się 30 września.

Read more -inny link

Czarnogóra

Przyjęcie umowy w sprawie współpracy między FRONTEX-em i Czarnogórą

22 maja 2023

montenegro.jpg
15 maja Rada zatwierdziła podpisanie umowy z Czarnogórą o prowadzeniu wspólnych operacji zarządzania granicami z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX). Aby Rada mogła zawrzeć to porozumienie, teraz musi je zaakceptować Parlament.

Read more

Rada Europy

Rejestr szkód spowodowanych rosyjską agresją

22 maja 2023

conseilparlement.jpg
17 maja, podczas szczytu szefów państw i rządów swoich państw członkowskich w Reykjaviku, Rada Europy ogłosiła, że ustanawia rejestr szkód spowodowanych rosyjską agresją na Ukrainę. Czterdzieści cztery kraje członkowskie zapowiedziały, że będą uczestniczyć w rejestrze, który zostanie ustanowiony początkowo na 3 lata.

Read more -inny link -inny link

Eurostat

Rosnąca inflacja w strefie euro, spadająca w Unii

22 maja 2023

eurostat.jpg
Według szacunków Eurostatu opublikowanych 17 maja w kwietniu 2023 roku inflacja w strefie euro wynosiła 7% (w porównaniu z 6,9% w marcu), co oznacza wzrost o 0,1 punktu procentowego. Kwietniowa inflacja w Unii Europejskiej sięgnęła 8,1% (w porównaniu z 8,3% w marcu), co oznacza spadek o 0,2 punktu procentowego.

Read more -inny link

Rosnące PKB i zatrudnienie

22 maja 2023

Według wstępnych szacunków Eurostatu (opublikowanych 16 maja) w pierwszym kwartale 2023 roku PKB Unii Europejskiej wzrosło w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,2%, a w strefie euro o 0,1%. Te same szacunki wskazują, że w pierwszej połowie 2023 wzrosło również zatrudnienie - o 0,6% zarówno w Unii Europejskiej, jak i w strefie euro.

Read more -inny link

Opracowania/raporty

Raport w sprawie sytuacji w strefie Schengen

22 maja 2023

etudes.jpg
16 maja Komisja przedstawiła drugie roczne sprawozdanie na temat sytuacji w strefie Schengen. Raport przypomina o kilku ważnych zmianach w 2022 i 2023 roku. Od marca 2022 nowa Rada Schengen skupia ministrów strefy Schengen. Wejście Chorwacji do strefy Schengen 1 stycznia 2023 roku oznacza pierwsze rozszerzenie od 10 lat. I wreszcie w marcu 2023 Komisja wprowadziła pierwszą europejską strategię zarządzania granicami.

Read more

Kultura

Targi sztuki współczesnej w Lizbonie

22 maja 2023

culture.jpg
Od 25 do 28 maja odbędzie się 6. edycja targów sztuki współczesnej w Lizbonie. Z tej okazji 86 galerii i prawie 470 artystów z 23 krajów wystawi swoje dzieła z różnych dziedzin sztuki.

Read more -inny link

Nasan Tur w Berlinie

22 maja 2023

Do 1 kwietnia 2024 roku Berlinische Galerie w Berlinie zaprasza na wystawę poświęconą współczesnemu artyście Nasanowi Turowi. Zwiedzający będą mogli zobaczyć między innymi prace na temat legitymizacji i sprawowania władzy, które artysta stworzył specjalnie na tę ekspozycję.

Read more

Spojrzenie Meduzy w Caen

22 maja 2023

Do 17 września Muzeum Sztuk Pięknych w Caen zaprasza na wystawę poświęconą Meduzie - postaci z greckiej mitologii. Na ekspozycji prześledzono ewolucję przedstawień Meduzy w sztuce, od starożytności do współczesności. Zwiedzającym zaprezentowano 65 dzieł, w tym te autorstwa Antoine'a Bourdelle'a, Auguste'a Rodina i Alberto Giacomettiego.

Read more

Targi wrocławskie

22 maja 2023

Do 27 maja we Wrocławiu trwa 20. Biennale Sztuki Mediów WRO 2023 "Treści wymienialne". W serii wystaw, performansów, spotkań i wydarzeń odbywających się w 13 miejscach w mieście Biennale WRO prezentuje rolę sztuki mediów we współczesnej kulturze.

Read more

Wystawa Yoshitomo Nary w Wiedniu

22 maja 2023

Do 1 listopada Albertina Modern, wiedeńskie muzeum sztuki współczesnej, prezentuje wystawę "Wszystkie moje małe słowa". Ekspozycja poświęcona Yoshitomo Narze, której kuratorem jest sam artysta, koncentruje się na wielorakich obliczach jego rysunkowej twórczości, która rozwijała się przez około czterdzieści lat.

Read more

Solidarność kulturalna z Ukrainą

22 maja 2023

18 maja, w Międzynarodowy Dzień Muzeów, kilka belgijskich muzeów połączyło siły, aby udokumentować grabież zbiorów muzealnych w Ukrainie, w szczególności w Chersoniu. Prezentują "Eksplozje w pobliżu muzeum" - pracę wideograficzną ukraińskich artystów Jaremy Małaszczuka i Romana Chimeja, która pokazuje rzeczywistość tego rabunku. 23 i 24 maja Ambasada Ukrainy w Danii organizuje wieczór w Teatrze Królewskim w Kopenhadze z udziałem 125 ukraińskich artystów na uchodźstwie. 26 maja w niemieckiej wiosce turystycznej Warnsdorf koło Lubeki organizowany jest koncert solidarności z Ukrainą.

Read more -inny link -inny link

Giacometti-Dali w Zurychu

22 maja 2023

Do 2 lipca w Kunsthaus Zurich oglądać można pierwszą wystawę poświęconą współpracy hiszpańskiego malarza Salvadora Dalego i szwajcarskiego modernisty Alberto Giacomettiego. Ekspozycja zorganizowana jest wokół budowy nie zrealizowanego nigdy wcześniej wielkiego projektu ogrodu, wypełnionego pracami obu artystów. Oferuje unikalny wgląd w kreatywny świat paryskiego surrealizmu na początku lat 30. XX wieku i jest świadectwem ducha kolektywnego tworzenia i dzielenia się, który ożywiał Dalego i Giacomettiego.

Read more

Sztuka zmiany 1900–1980

22 maja 2023

Od ponownego otwarcia 28 kwietnia do 7 stycznia 2024 roku galeria Modern 2 w Szkockiej Narodowej Galerii Sztuki Nowoczesnej w Edynburgu gości nową wystawę. Ekspozycja, zatytułowana "Sztuka zmiany: 1900-1980", bada, w jaki sposób artyści przedstawiali zmiany zachodzące w społeczeństwie w tym okresie.

Read more

Judit Reigl w Budapeszcie

22 maja 2023

Do 3 września Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie zaprasza na wystawę poświęconą Judit Reigl z okazji setnej rocznicy jej urodzin. Zgodnie z życzeniem artystki, jej rysunki są prezentowane wraz z niektórymi z jej ulubionych obrazów z kolekcji muzeum. Na ekspozycji obejrzeć można film przedstawiający Reigl pracującą w swoim studio nad "Tańcem śmierci".

Read more

Program Eleusis, Stolicy Kultury

22 maja 2023

Miasto Eleusis w Grecji, tegoroczna Europejska Stolica Kultury, rozpoczęło program wydarzeń kulturalnych, które będą się odbywać do końca roku. Program zatytułowany "Tajemnice transformacji" zorganizowany został wokół starożytnych legend charakterystycznych dla tego miasta. Jest podzielony na trzy tematy: społeczeństwo, środowisko i praca.

Read more

Agenda

22 maja

Sesja plenarna Francusko-Niemieckiego Zgromadzenia Parlamentarnego (Strasburg)


22 maja

Szczyt Unia Europejska-Korea (Seul)


23 maja

Rada do Spraw Zagranicznych (obrona) Rada ds. Konkurencyjności (Bruksela)


25 maja

Rada do Spraw Zagranicznych (handel) (Bruksela)


30 maja

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa Rada do Spraw Ogólnych (Bruksela)


Newsletter Archives

Co warto zapamiętać z europejskiego aktu o sztucznej inteligencji

"Komisarz ds. obrony"

Rolnictwo Europy i rolnictwo Ukrainy są komplementarne

Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej stanowi wartość dodaną i wymierza historyczną sprawiedliwość

Być Europejczykiem (wolnym, umiarkowanym i niezależnym): widziane z Europy Środkowej i Wschodniej

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan, Baptiste Comiti, Sixtine Hartog

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Koniec silników spalinowych: odwracanie kota ogonem!

pdf

Biuletyn n°1024- wersja 22 mai 2023