Biuletyn102530 mai 2023

La Lettre

Maia SANDU

30 maja 2023

1 czerwca Mołdawia będzie gospodarzem drugiego szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. W tekście napisanym dla "Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023" prezydent Mołdawii Maia Sandu wyjaśnia, dlaczego przystąpienie do Unii Europejskiej byłoby korzystne dla obu stron.

Read more

Fundacja

Publikacja "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023"

27 maja 2023

frs.jpg
Europa się zmieniła... Pokazuje to "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023", który analizuje głębokie zmiany, jakie dokonały się w Europie, a które przyspieszył szok wojny w Ukrainie. To 17. wydanie opublikowane przez wydawnictwo Marie B. zawiera 19 artykułów osobistości wysokiego szczebla, w tym mołdawskiej prezydent Mai Sandu, która 1 czerwca gości 2. szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Zawiera również 30 oryginalnych map i kompletny zestaw statystyk z komentarzem. Książka jest dostępna po francusku w wersji drukowanej i cyfrowej oraz po angielsku w wersji cyfrowej. Zamów ją teraz!

Read more -inny link

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

27 maja 2023

W reakcji na gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19 Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 22 maja Irlandia zaproponowała Komisji zmiany w swoim planie odbudowy, by poprawić dwa rozwiązania. 26 maja Portugalia złożyła wniosek o zmianę swojego planu i dodanie rozdziału REPowerEU. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Komisja

Zalecenia gospodarcze Komisji

27 maja 2023

commission1.jpg
24 maja Komisja przedstawiła swoje zalecenia gospodarcze dla państw członkowskich. Wzywa je do prowadzenia rozważnej polityki budżetowej, ochrony inwestycji publicznych i stopniowego wycofywania środków wsparcia w dziedzinie energii. Komisja zauważa, że na 16 ocenianych państw członkowskich kryterium deficytu nie zostało spełnione przez 14 krajów, w tym Francję i Włochy. Kryterium zadłużenia nie spełniają trzy kraje, w tym Francja i Włochy. Komisja proponuje wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich w 2023 roku.

Read more

Nowe propozycje na rzecz unii rynków kapitałowych

27 maja 2023

24 maja Komisja przedstawiła środki dotyczące inwestycji detalicznych, które obejmują poprawę informacji i przejrzystości w zakresie usług i produktów inwestycyjnych oferowanych inwestorom detalicznym w ramach unii rynków kapitałowych. Narzędzia te powinny umożliwić utrzymanie wysokich standardów kwalifikacji zawodowych doradców finansowych, zwalczanie konfliktów interesów w dystrybucji produktów inwestycyjnych oraz wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi w zakresie nadzoru.

Read more

Rada

Posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności

27 maja 2023

conseilparlement.jpg
Ministrowie ds. przemysłu i badań naukowych, którzy spotkali się 22 i 23 maja, formalnie przyjęli nowe rozporządzenie harmonizujące wymogi BHP mające zastosowanie do maszyn. Przyjęli stanowisko w sprawie rozporządzenia dotyczącego ekoprojektu. Omówili długoterminową konkurencyjność, projekt rozporządzenia w sprawie neutralnego emisyjnie przemysłu, jednolity rynek i surowce krytyczne. Przyjęli konkluzje w sprawie wolnego, przejrzystego i sprawiedliwego dostępu do publikacji akademickich oraz w sprawie "sprawiedliwego i zrównoważonego wykorzystania przestrzeni kosmicznej".

Read more

Posiedzenie ministrów obrony

27 maja 2023

23 maja ministrowie obrony rozmawiali o wsparciu dla Ukrainy i sytuacji w tym kraju. Omówili zaangażowanie Unii Europejskiej we Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony oraz współpracę z NATO. Ministrowie zatwierdzili konkluzje w sprawie polityki w zakresie cyberobrony oraz decyzję potwierdzającą udział Danii w stałej współpracy strukturalnej (PSC).

Read more

Posiedzenie ministrów handlu

27 maja 2023

Obradujący 25 maja ministrowie handlu omówili stosunki Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, a w szczególności projekty umowy w sprawie materiałów krytycznych. Zajęli się również kwestią stosunków handlowych z Chinami. Ministrowie przygotowali się też do kolejnej konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu i przyjęli protokół WTO ustanawiający porozumienie w sprawie subsydiów dla rybołówstwa.

Read more

Dyplomacja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

27 maja 2023

diplomatie.jpg
22 maja ministrowie spraw zagranicznych spotkali się, aby omówić wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i strategię Unii Europejskiej wobec Rogu Afryki. Wymienili poglądy na temat Bałkanów Zachodnich, Tunezji i Azji Środkowej. Przyjęli konkluzje w sprawie umowy w zakresie cywilnego wymiaru wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Zdecydowali o nałożeniu sankcji na pięć kolejnych osób i podmiotów z Iranu za łamanie praw człowieka.

Read more

Posiedzenie Rady Europejskiego Obszaru Gospodarczego

27 maja 2023

Rada Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), obradująca 24 maja w Brukseli, omówiła ogólne funkcjonowanie tego porozumienia między jego członkami (UE, Norwegią, Islandią i Liechtensteinem). Dyskutowano również o wzmocnieniu "długoterminowej konkurencyjności na rynku wewnętrznym w obliczu globalnych wyzwań".

Read more

EBC

Obchody 25-lecia

27 maja 2023

bce.jpg
24 maja Europejski Bank Centralny (EBC) świętował we Frankfurcie 25-lecie jego utworzenia. Prezes Christine Lagarde powiedziała, że polityka pieniężna EBC umożliwiła "szybką i zdecydowaną" reakcję na różne wstrząsy. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz z zadowoleniem przyjął fakt, że euro jest "atrakcyjną, bezpieczną i stabilną" walutą.

Read more -inny link -inny link

Europejskie agencje

Rozbicie bałkańskiej sieci przestępczej

27 maja 2023

agences-eu.jpg
24 maja międzynarodowa operacja koordynowana przez Europol doprowadziła do aresztowania 15 osób podejrzanych o udział w siatce przestępczej zajmującej się handlem bronią i narkotykami na Bałkanach. Przeprowadzono jednoczesne naloty w Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowinie, Holandii, Włoszech, Belgii oraz w Niemczech. W toku śledztwa aresztowano łącznie 37 podejrzanych. Skonfiskowano gotówkę, broń palną, narkotyki, materiały wybuchowe, fałszywe dokumenty i fałszywe mundury.

Read more -inny link

Cypr

Spotkanie z cypryjskim prezydentem

27 maja 2023

chypre.jpg
25 maja prezydent Cypru Nikos Christodoulides udał się do Berlina na spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Dwaj przywódcy uzgodnili ściślejszą współpracę w zakresie ochrony klimatu, dostaw energii i obrony. Olaf Scholz potwierdził swoje poparcie dla rozwiązania kwestii cypryjskiej.

Read more -inny link

Hiszpania

Przedterminowe wybory 23 lipca

29 maja 2023

espagne.jpg
29 maja premier hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez ogłosił, że 23 lipca odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Decyzja została podjęta w następstwie porażki jego ugrupowania - Socjalistycznej Partii (PSOE) - w wyborach regionalnych i samorządowych. Partia rządziła w 9 regionach, a teraz tylko w 3. Dzięki 31% głosów Partia Ludowa (PP) Alberto Nuñeza Feijoo, która rządziła w 2 regionach, teraz ma ich 8, w tym w 5 rządzi z poparciem Vox.

Read more -inny link

Francja

Francusko-Niemieckie Zgromadzenie Parlamentarne

27 maja 2023

france.jpg
22 maja Francusko-Niemieckie Zgromadzenie Parlamentarne obradowało w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Francuscy i niemieccy deputowani omówili utworzenie nowej grupy roboczej ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, politykę energetyczną oraz sytuację i perspektywy Bałkanów Zachodnich.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie francusko-holenderskiej granicy na Saint-Martin

30 maja 2023

26 maja francuski minister spraw wewnętrznych i terytoriów zamorskich Gérald Darmanin oraz Silveria E. Jacobs (premier autonomicznego rządu Saint Martin) podpisali porozumienie między Francją a Holandią w sprawie delimitacji ich wspólnej granicy w Oyster Pond na wyspie Saint-Martin. Umowa określa "delimitację granicy przy jednoczesnym zachowaniu zasady swobodnego przepływu towarów i osób ustanowionej w porozumieniu z Concordii z 23 marca 1648 roku". Umowa ta powinna przyczynić się do procesu odbudowy wyspy po huraganie Irma w 2017 roku.

Read more -inny link

Litwa

Wizyta litewskiego prezydenta we Francji

27 maja 2023

lituanie.jpg
24 maja prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął swojego litewskiego odpowiednika Gitanasa Nausedę, aby przygotować się do szczytu NATO, który odbędzie się w Wilnie 11 i 12 lipca. Dwaj przywódcy przedyskutowali przygotowania do szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który odbędzie się 1 czerwca w Kiszyniowie, oraz do zbliżającego się czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej. Wspomnieli o kwestiach energetycznych, azylowych i migracyjnych. Potwierdzili wsparcie wojskowe, humanitarne, gospodarcze, dyplomatyczne i sądowe dla Ukrainy. Na koniec omówili stosunki dwustronne.

Read more -inny link

Turcja

Reelekcja Recepa Tayyipa Erdogana

29 maja 2023

turquie.jpg
28 maja prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan został wybrany na trzecią kadencję w II turze wyborów prezydenckich. Uzyskał 52,18% głosów, wygrywając z kandydatem zjednoczonej opozycji Kemalem Kiliçdaroglu.

Read more -inny link

Ukraina

Korzyści handlowe i pomoc finansowa

27 maja 2023

ukraine.jpg
25 maja Rada przedłużyła zawieszenie wszystkich ceł, kontyngentów i środków ochrony handlu w stosunku do ukraińskiego eksportu do Unii Europejskiej do czerwca 2024 roku. 23 maja Komisja dokonała czwartej płatności w wysokości 1,5 mld euro w ramach pakietu pomocy makrofinansowej o łącznej wartości 18 mld euro. Pomoc ta ma wesprzeć Ukrainę w dalszym wypłacaniu wynagrodzeń i emerytur oraz utrzymaniu funkcjonowania podstawowych usług publicznych.

Read more -inny link -inny link

Przemówienia i spotkania Wołodymyra Zełenskiego

27 maja 2023

25 maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Europejskiego Komitetu Regionów za pośrednictwem wideo. Podziękowawszy miastom i regionom Unii Europejskiej za przyjęcie ukraińskich uchodźców, zaapelował o ich wsparcie w odbudowie jego kraju. Tego samego dnia spotkał się ze szwedzkim ministrem obrony Pålem Jonsonem. Rozmawiali o międzynarodowej koalicji, która ma dostarczyć Ukrainie myśliwce F16 oraz o rozpoczęciu programu szkolenia pilotów.

Read more -inny link -inny link -inny link

OECD

Rosnący wzrost w I kwartale

27 maja 2023

ocde.jpg
23 maja OECD poinformowała o umiarkowanym przyspieszeniu wzrostu PKB wśród swoich członków w I kwartale 2023 roku. Wzrost PKB o 0,4% oznacza nieznaczny skok w porównaniu do wzrostu o 0,2% odnotowanego w poprzednim kwartale.

Read more

MFW

Raport na temat gospodarki Zjednoczonego Królestwa

27 maja 2023

fmi.jpg
23 maja MFW opublikował raport na temat brytyjskiej gospodarki. Podczas gdy wcześniej prognozował spadek brytyjskiego PKB o 0,3% w 2023 roku, obecnie przewiduje jego wzrost o 0,4%. MFW ostrzega jednak rząd przed dalszymi cięciami podatków, które mogą napędzić inflację i doprowadzić do przedłużającego się okresu wysokich stóp procentowych. Zamiast tego raport zachęca władze do utrzymania restrykcyjnej polityki pieniężnej w celu kontrolowania inflacji i utrzymania sytuacji finansowej.

Read more

Opracowania/raporty

Raport na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju

27 maja 2023

etudes.jpg
25 maja Eurostat opublikował "Sprawozdanie monitorujące postępy w osiąganiu Celów Zrównoważonego Rozwoju" za rok 2023. Dane pokazują, że w ciągu ostatnich pięciu lat Unia Europejska poczyniła postępy w osiąganiu większości tych celów.

Read more -inny link

Kultura

Wystawa Alice Springs w Berlinie

27 maja 2023

culture.jpg
Z okazji setnych urodzin fotografki June Newton, alias Alice Springs, w Muzeum Fotografii w Berlinie prezentowanych jest ponad 200 jej zdjęć. Wiele zdjęć z prywatnej kolekcji Alice Springs, w tym portrety jej męża i autoportrety, nie były wystawiane nigdy wcześniej i rzucają nowe światło na jej twórczość.

Read more

Noce Fourvière

27 maja 2023

31 maja rozpoczną się Noce Fourvière 2023 w Lyonie. Do 28 lipca festiwal zaprezentuje ponad 150 spektakli teatralnych, muzycznych, tanecznych, operowych, cyrkowych i sztukę uliczną.

Read more -inny link

Wystawa Sonii Boyce w Leeds

27 maja 2023

W 2022 roku artystka wizualna Sonia Boyce stała się pierwszą brytyjską artystką od dziesięcioleci, która zdobyła Złotego Lwa za najlepsze narodowe uczestnictwo na Biennale w Wenecji. Jej instalacja w pawilonie brytyjskim, łącząca rzeźby, kolaże i nagrania, jest prezentowana w Leeds Art Gallery do 5 listopada. Zatytułowana "Feeling Her Way" praca prezentuje i składa hołd twórczości pięciu czarnoskórych brytyjskich muzyków.

Read more

Festiwal fotografii w Krakowie

27 maja 2023

Do 26 czerwca w Krakowie trwa festiwal Miesiąc Fotografii. To jeden z wiodących festiwali fotograficznych w Europie. W ramach 21. edycji odbędzie się szereg wystaw zapraszających widzów do udziału w wielopłaszczyznowej dyskusji.

Read more -inny link

Wystawa na temat baroku w Kopenhadze

27 maja 2023

Do 5 listopada Galeria Narodowa Danii w Kopenhadze prezentuje wystawę "Barok". Za pośrednictwem 60 obrazów, 20 rysunków i 2 rzeźb ekspozycja śledzi historię baroku w Europie.

Read more

Enzo Cucchi, poeta i magik w Rzymie

27 maja 2023

Do 24 września Maxxi w Rzymie gości wystawę poświęconą Enzo Cucchiemu, jednemu z najbardziej płodnych i innowacyjnych artystów sceny współczesnej. Ponad dwieście prac formuje niepodzielną i pełną niespodzianek trasę, historię opowiedzianą na rozproszonych stronach, która odrzuca jakąkolwiek chronologiczną liniowość i przywraca kreatywność w ciągłym ruchu.

Read more

Wojna na Ukrainie oczami dzieci

27 maja 2023

Do 5 czerwca w Station Europe Parlamentu Europejskiego w Brukseli oglądać można wystawę "Wojna na Ukrainie oczami dzieci", zorganizowaną przez Centrum Mieroszewskiego we współpracy z polskim Centrum Narracji Politycznych Demokracji.

Read more

Laury Festiwalu Filmowego w Cannes

30 maja 2023

Podczas 76. Festiwalu Filmowego w Cannes jury pod przewodnictwem szwedzkiego reżysera Rubena Östlunda przyznało Złotą Palmę francuskiej reżyserce Justine Triet za film "Anatomy of Fall". Grand Prix festiwalu otrzymał Brytyjczyk Jonathan Glazer za film "Strefa interesów". Nagrodę Jury otrzymał Fin Aki Kaurismäki za film "Fallen Leaves".

Read more -inny link

Festiwal Primavera Sound w Barcelonie i Madrycie

27 maja 2023

Do 4 czerwca w Barcelonie odbywa się hiszpański festiwal Primavera Sound. Oferuje szereg koncertów nowej fali. W 2023 roku festiwal po raz pierwszy przeniesie się do Madrytu, od 5 do 11 czerwca. W sumie na scenie pojawi się ponad 200 artystów.

Read more

Biała Noc w Paryżu

27 maja 2023

3 czerwca w Paryżu odbędzie się Biała Noc, podczas której odwiedzający będą mogli na nowo odkryć miasto poprzez jego prestiżowe lokalizacje. Tematem będzie współczesna sztuka. Z tej okazji wiele muzeów i instytucji kulturalnych będzie otwartych bezpłatnie przez całą noc.

Read more

Agenda

les 31 maja - 1 czerwca

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Bruksela)


31 maja

Wybory prezydenckie (Łotwa)


1 czerwca

Kiszyniów Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej Luksemburg Rada ds. Transportu ()


2 czerwca

Rada ds. Telekomunikacji (Luksemburg)


2 czerwca

Szczyt Unia Europejska-Azja Środkowa (Czołpon-Ata)


Newsletter Archives

Skręt w prawo, ale dotychczasowa większościowa koalicja powinna się utrzymać

Powrót rosyjskiego dylematu na bułgarską scenę polityczną

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan, Baptiste Comiti, Sixtine Hartog

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Z wojną u swoich bram Mołdawia przyspiesza integrację z Unią Europejską

pdf

Biuletyn n°1025- wersja 30 mai 2023