Biuletyn10265 juin 2023

La Lettre

Christophe Prazuck

5 czerwca 2023
Z okazji obchodzonego 8 czerwca Światowego Dnia Oceanów, admirał Prazuck szczegółowo opisuje szereg bieżących wyzwań, takich jak zagrożenia dla bioróżnorodności, rosnący poziom mórz, zbrojenia morskie niektórych mocarstw i spory terytorialne. Wzywa do podjęcia działań na szczeblu europejskim i międzynarodowym.

Read more

Wybory

Edgars Rinkēvičs wybrany prezydentem Łotwy

5 czerwca 2023

elections.jpg
31 maja Sejm (jedyna izba parlamentu) wybrał ministra spraw zagranicznych Edgarsa Rinkēvičsa na prezydenta Republiki Łotewskiej 52 głosami na 100 w 3. turze głosowania. 8 lipca ten 49-latek rozpocznie oficjalnie swoją 4-letnią kadencję. Zastąpi Egilsa Levitsa, który zdecydował, iż nie będzie startował w wyborach.

Read more

Wybory parlamentarne w Grecji 25 czerwca

5 czerwca 2023

29 maja dekret prezydencki oficjalnie wyznaczył 25 czerwca na datę kolejnych wyborów parlamentarnych w Grecji, po tym jak partie nie były w stanie utworzyć rządu. Następne wybory odbędą się na innych zasadach: partia, która zwycięży, otrzyma premię do 50 mandatów, co powinno ułatwić uzyskanie bezwzględnej większości.

Read more

Fundacja

Publikacja "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023"

5 czerwca 2023

frs.jpg
Europa się zmieniła... Pokazuje to "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023", który analizuje głębokie zmiany, jakie dokonały się w Europie, a które przyspieszył szok wojny w Ukrainie. To 17. wydanie opublikowane przez wydawnictwo Marie B. zawiera 19 artykułów osobistości wysokiego szczebla, w tym mołdawskiej prezydent Mai Sandu, która 1 czerwca gościła 2. szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Zawiera również 30 oryginalnych map i kompletny zestaw statystyk z komentarzem. Książka jest dostępna po francusku w wersji drukowanej i cyfrowej oraz po angielsku w wersji cyfrowej. Zamów ją już teraz!

Read more -inny link

Komisja

Jednolity europejski patent

5 czerwca 2023

commission1.jpg
1 czerwca uruchomiono europejski system jednolitego patentu. System ten dotyczy 17 krajów Unii Europejskiej, ale w przyszłości mogą do niego dołączyć inne państwa członkowskie. Powinien w szczególności zagwarantować niższe koszty patentów i jednolitą ochronę własności intelektualnej.

Read more

Bezpieczeństwo morskie i ekologiczny transport morski

5 czerwca 2023

1 czerwca Komisja przedstawiła pięć wniosków legislacyjnych dotyczących zasad bezpieczeństwa na morzu i zanieczyszczenia pochodzącego ze statków. Przewidują one w szczególności dostosowanie europejskich zasad bezpieczeństwa do międzynarodowych standardów oraz zapobieganie wszelkim rodzajom nielegalnych zrzutów na unijnym terytorium. Państwa członkowskie będą również musiały sprawować większą kontrolę nad portami i dochodzeniami w sprawie wypadków morskich.

Read more

Podwojenie floty zwalczającej pożary

5 czerwca 2023

30 maja Komisja ogłosiła podwojenie floty powietrznej do gaszenia pożarów w sezonie pożarowym 2023. Ponadto 11 państw członkowskich wyśle 450 strażaków do wstępnego rozmieszczenia we Francji, w Grecji i Portugalii.

Read more

Parlament

Wstępne porozumienie w sprawie kontroli rybołówstwa

5 czerwca 2023

parlement.jpg
31 maja Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie rewizji systemu kontroli rybołówstwa. Rewizja ta powinna poprawić identyfikowalność połowów, zwłaszcza poprzez zobowiązanie dużych statków rybackich do posiadania systemów nadzoru wideo. Legislacja powinna również ujednolicić kary za przekroczenie przewidzianych przez wspólną politykę rybołówstwa marginesów ilości połowów.

Read more -inny link

Oznaczenia geograficzne produktów rolnych i wina

5 czerwca 2023

1 czerwca europosłowie przyjęli swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie rozporządzenia o oznaczeniach geograficznych dla produktów rolnych i wina. Domagają się w szczególności, by produkty przetworzone nie mogły używać oznaczenia geograficznego składnika bez zgody producenta. Teraz muszą się odbyć negocjacje z Radą, aby ustalić ostateczną wersję dokumentu.

Read more -inny link

Rezolucja na temat lepszego wykorzystywania antybiotyków

5 czerwca 2023

1 czerwca europosłowie przyjęli rezolucję wzywającą Unię Europejską do rozważnego stosowania antybiotyków u ludzi i zwierząt, podjęcia kroków w celu zapobiegania i kontrolowania infekcji oraz prowadzenia większej liczby badań i prac rozwojowych w zakresie nowych środków przeciwdrobnoustrojowych i ich alternatyw.

Read more -inny link

Obowiązek należytej staranności dla przedsiębiorstw

5 czerwca 2023

1 czerwca europosłowie przyjęli swoje stanowisko negocjacyjne w sprawie dyrektywy dotyczącej obowiązku zachowania przez przedsiębiorstwa należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Firmy będą musiały identyfikować, zapobiegać, powstrzymywać lub łagodzić negatywny wpływ swojej działalności na środowisko i prawa człowieka. Teraz Parlament i Rada muszą osiągnąć porozumienie w sprawie ostatecznej wersji dokumentu.

Read more -inny link

Przyjęcie sprawozdania w sprawie zagranicznych ingerencji

5 czerwca 2023

1 czerwca europosłowie przyjęli raport Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji. Uważają, że oba zjawiska mogą się nasilić w okresie poprzedzającym wybory europejskie w 2024 roku i wzywają do opracowania strategii ochrony procesu wyborczego. Zwracają się do Komisji o opracowanie środków obrony demokracji i o utworzenie w Parlamencie stałego organu do walki z zagranicznymi ingerencjami.

Read more -inny link

Rada

Posiedzenie ministrów spraw europejskich

5 czerwca 2023

conseilparlement.jpg
30 maja zebrali się ministrowie spraw europejskich, żeby przygotować posiedzenie Rady Europejskiej 29 i 30 czerwca. Dyskutowali na temat praworządności w Polsce i poszanowania unijnych wartości na Węgrzech. Przyjęli trzy rozporządzenia w celu wdrożenia ram windsorskich. Ministrowie postanowili podwoić pomoc makrofinansową dla Mołdawii ze 150 mln do 295 mln euro. Siedem osób zostało dodanych do unijnej listy sankcyjnej za działania przeciwko Mołdawii i Ukrainie.

Read more

Posiedzenie ministrów rolnictwa

5 czerwca 2023

30 maja ministrowie rolnictwa przedyskutowali aspekty związane z bezpieczeństwem i marnowaniem żywności powiązane z proponowanym rozporządzeniem w sprawie opakowań i odpadów. Omówili również sytuację na rynku produktów rolnych.

Read more

Przystąpienie Unii do Konwencji Stambulskiej

5 czerwca 2023

1 czerwca Rada podjęła formalną decyzję o przystąpieniu Unii Europejskiej do Konwencji Stambulskiej w sprawie ochrony kobiet przed wszelkimi formami przemocy. Dokument opracowany w ramach Rady Europy podpisało 45 państw członkowskich tej organizacji, a 37 z nich ją ratyfikowało. Trzy miesiące po złożeniu dokumentu akcesyjnego Unia Europejska zostanie związana międzynarodowymi standardami zapobiegania, ścigania i eliminacji przemocy wobec kobiet.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów transportu

5 czerwca 2023

1 czerwca ministrowie transportu przedyskutowali plany rewizji dyrektyw w sprawie praw jazdy i transgranicznej wymiany informacji o przestępstwach drogowych. Szwedzki minister, którego kraj sprawuje prezydencję, poinformował Radę o stanie zaawansowania prac nad aktami legislacyjnymi, zwłaszcza tymi dotyczącymi pakietu "Gotowi na 55".

Read more

Posiedzenie ministrów ds. telekomunikacji

5 czerwca 2023

2 czerwca ministrowie ds. telekomunikacji dyskutowali o przyszłości sektora łączności. Omówili również przepisy, które sprzyjałyby konkurencyjności i innowacjom w zakresie cyfryzacji, bez zwiększania obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw.

Read more

Dyplomacja

Rada UE–USA ds. Handlu i Technologii

5 czerwca 2023

diplomatie.jpg
31 maja Unia Europejska i Stany Zjednoczone uzgodniły na ministerialnym posiedzeniu Rady ds. Handlu i Technologii, że konieczny jest wspólny kodeks postępowania w sprawie sztucznej inteligencji. Kodeks ma zostać przedstawiony w nadchodzących tygodniach. Dwie strony dyskutowały o półprzewodnikach, elektromobilności, sieciach komórkowych, ochronie online i zrównoważonym handlu.

Read more -inny link -inny link

Spotkanie z krajami Azji Środkowej

5 czerwca 2023

2 czerwca Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, wziął udział w spotkaniu przywódców państw Azji Środkowej w Kirgistanie. We wspólnym komunikacie przywódcy Kirgistanu, Kazachstanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu ponownie wyrazili chęć współpracy w zakresie handlu, energetyki, ochrony środowiska i walki z terroryzmem.

Read more -inny link

Dania

Potrojenie wydatków wojskowych

5 czerwca 2023

danemark.jpg
30 maja Dania ogłosiła, że zamierza potroić swoje wydatki wojskowe w ciągu najbliższych dziesięciu lat, w szczególności poprzez skoncentrowanie inwestycji w Europie Wschodniej i Arktyce. Minister obrony Troels Lund Poulsen oświadczył, że rząd zamierza wydać 19,2 mld euro. W 2022 roku budżet na obronę będzie stanowił 1,44% PKB, a do 2033 roku rząd chce osiągnąć cel NATO wynoszący 2% PKB.

Read more -inny link

Polska

Pół miliona osób przeciwko rządowi

5 czerwca 2023

pologne.jpg
4 czerwca około 500 000 Polaków wyszło na ulice Warszawy, aby demonstrować przeciwko rządowi kierowanemu przez Prawo i Sprawiedliwość, a za demokracją, wolnymi wyborami i Unią Europejską. W związku z zaplanowanymi na jesień wyborami parlamentarnymi, manifestacja została zorganizowana przez byłego premiera Donalda Tuska, lidera głównej partii opozycyjnej, czyli Platformy Obywatelskiej.

Read more

Słowacja

18. edycja Forum Globsec

5 czerwca 2023

slovaquie.jpg
W dniach 29-31 maja prezydent Francji Emmanuel Macron przebywał w Bratysławie na dorocznym forum poświęconym kwestiom bezpieczeństwa, organizowanym przez think tank Globsec. Francuska głowa państwa uczestniczyła w tym wydarzeniu po raz pierwszy. Dyskusje koncentrowały się na dalszym wsparciu dla Ukrainy, odporności Europy w obliczu wojny i łagodzeniu globalnych konsekwencji konfliktu, zwłaszcza w zakresie gospodarki czy energii. W swoim przemówieniu przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen odrzuciła pomysł zawieszenia broni w Ukrainie, które nie położyłoby kresu inwazji, a jedynie umocniłoby zdobycze terytorialne Rosji od lutego 2022 roku.

Read more -inny link -inny link

Kosowo

Potępienie napięć i przemocy

5 czerwca 2023

kosovo.jpg
3 czerwca Unia Europejska potępiła przemoc popełnianą w Kosowie wobec obywateli, żołnierzy KFOR (międzynarodowych sił zbrojnych rozmieszczonych przez NATO), sił porządkowych i mediów. UE wzywa Kosowo i Serbię do "podjęcia natychmiastowych i bezwarunkowych środków deeskalacji". Napięcia wzrosły po objęciu władzy w Kosowie przez albańskich burmistrzów (wybory zostały zbojkotowane przez miejscową ludność serbską), a także po rezygnacji większości serbskich urzędników z kosowskich instytucji.

Read more -inny link -inny link

Czarnogóra

Sondaż na tydzień przed wyborami parlamentarnymi

5 czerwca 2023

montenegro.jpg
Na tydzień przed wyborami parlamentarnymi w Czarnogórze sondaż wskazuje, że PES (centrowa Europa Teraz!) zdobędzie 29,1% głosów, wobec 24,1% dla rządzącej Demokratycznej Partii Socjalistów (DPS). Front Demokratyczny (prawica) może liczyć na 13,2%.

Read more

Mołdawia

Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej

5 czerwca 2023

moldavie.jpg
45 szefów państw i rządów spotkało się 1 czerwca w Mołdawii na drugim posiedzeniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Dyskutowali o wspólnych wysiłkach na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, odporności energetycznej oraz łączności i mobilności w Europie. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powtórzył, że utworzenie koalicji obrony powietrznej miało decydujący charakter i ponownie wyraził chęć przystąpienia Ukrainy do NATO. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron spotkali się z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem i premierem Armenii Nikolem Paszynianem, aby omówić proces pokojowy między tymi dwoma krajami.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

Obniżka opłat telefonicznych w roamingu

5 czerwca 2023

31 maja Komisja i władze Mołdawii ogłosiły, że unijni i mołdawscy operatorzy telekomunikacyjni osiągnęli porozumienie w sprawie obniżenia opłat roamingowych dla obywateli podróżujących z lub do Mołdawii od 1 stycznia 2024 roku.

Read more

Ukraina

Porozumienie na rzecz wsparcia MFW

5 czerwca 2023

ukraine.jpg
30 maja MFW ogłosił, że osiągnął z ukraińskimi władzami porozumienie w sprawie wsparcia gospodarczego w ramach programu instrumentów finansowych. 31 marca MFW i Ukraina osiągnęły bowiem 4-letnie porozumienie w sprawie łącznej pomocy w wysokości około 15,6 mld dolarów. Ta pierwsza decyzja MFW otwiera Radzie Wykonawczej Funduszu drogę do przeanalizowania pierwszej wypłaty pomocy dla Ukrainy na kwotę prawie 900 mln dolarów.

Read more -inny link

Wsparcie Parlamentu Europejskiego dla produkcji amunicji

5 czerwca 2023

1 czerwca europosłowie zatwierdzili akt o wspieraniu produkcji amunicji (ASAP), który ma na celu przyspieszenie dostaw amunicji i pocisków na Ukrainę oraz pomoc państwom członkowskim w uzupełnieniu ich rezerw, w tym przyznaje 500 mln euro na zwiększenie zdolności produkcyjnych i radzenie sobie z niedoborem produktów obronnych i ich komponentów. Teraz Parlament musi wynegocjować porozumienie z Radą, nad którym europosłowie zagłosują w lipcu.

Read more -inny link

NATO

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

5 czerwca 2023

otan.jpg
1 czerwca w Oslo odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO. Rozmowy koncentrowały się na przygotowaniach do szczytu NATO w Wilnie, który odbędzie się 11 i 12 lipca, na zwiększeniu pomocy dla Ukrainy i sposobach zapewnienia jej ciągłości. Przedyskutowano również kwestię członkostwa Szwecji w Sojuszu po reelekcji tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana.

Read more -inny link

Eurostat

Spadająca stopa bezrobocia

5 czerwca 2023

eurostat.jpg
Według szacunków Eurostatu, opublikowanych 1 czerwca, w kwietniu stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6% i pozostała stabilna w porównaniu do marca. W strefie euro wyniosła w kwietniu 6,5%, o 0,1 punktu mniej niż w marcu.

Read more -inny link

Spadająca inflacja w strefie euro

5 czerwca 2023

Według szacunków Eurostatu, opublikowanych 1 czerwca, w maju inflacja w strefie euro wyniosła 6,1%, o 0,9 punktu procentowego mniej niż w kwietniu.

Read more -inny link

Opracowania/raporty

Doroczny raport Rady Europy na temat rasizmu i nietolerancji

5 czerwca 2023

etudes.jpg
1 czerwca Europejska Komisja przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji przy Radzie Europy (ECRI) opublikowała swoje roczne sprawozdanie za 2022 rok. Wymienia w nim różne problemy, z którymi boryka się europejskie społeczeństwo obywatelskie oraz rządy w walce z dyskryminacją i ochroną praw człowieka. Raport koncentruje się w szczególności na konsekwencjach wojny prowadzonej przez Rosję w Ukrainie.

Read more

Sprawozdanie końcowe z instrumentu SURE

5 czerwca 2023

2 czerwca Komisja opublikowała sprawozdanie końcowe z wdrażania i wpływu instrumentu SURE, uruchomionego w 2020 roku w celu ochrony miejsc pracy i dochodów w trakcie pandemii COVID-19. Komisja informuje, że 19 państwom członkowskim wypłacono pomoc finansową w łącznej wysokości 98,4 mld euro.

Read more

Kultura

Neapol w Paryżu - Luwr zaprasza Museo di Capodimonte

5 czerwca 2023

culture.jpg
Do 8 stycznia 2024 roku paryskie Muzeum Luwr gości, we współpracy z Museo di Capodimonte w Neapolu, wystawę łączącą najbardziej niezwykłe arcydzieła neapolitańskiego muzeum z tymi z Luwru. Zwiedzającym zaprezentowane zostaną trzydzieści trzy obrazy z Capodimonte, zapewniając przegląd włoskiego malarstwa od XV do XVII wieku i rzucając nowe światło na kolekcje obu instytucji.

Read more -inny link

Krakowski Festiwal Filmowy

5 czerwca 2023

Do 18 czerwca trwa 63. Krakowski Festiwal Filmowy. Filmy prezentowane są w trzech konkursach międzynarodowych i w jednym konkursie dla filmów polskich.

Read more

Biennale designu w Londynie

5 czerwca 2023

Do 25 czerwca w Somerset House odbywa się 4. edycja London Design Biennial. Tematem przewodnim jest "Globalna gra: Remapping współpracy". Ponad 40 artystów z całego świata uwypukla zalety artystycznej współpracy i różnorodności inspiracji w stawianiu czoła wyzwaniom naszych czasów.

Read more -inny link

Wystawa Lee Miller w Hamburgu

5 czerwca 2023

Do 24 września w Bucerius Kunst Forum w Hamburgu oglądać można wystawę poświęconą amerykańskiej fotografce i reporterce wojennej Lee Miller. 150 zdjęć z lat 1928-1973 pokazuje zakres jej twórczości i pozwala zbadać, w jaki sposób jej pochodzenie wpłynęło na jej podejście do fotografii.

Read more

Tydzień architektury w Mediolanie

5 czerwca 2023

Do 11 czerwca trwa 5. edycja Milano Arch Week. Tematem przewodnim są peryferia miast. Architekci, architekci krajobrazu i badacze z całego świata są zaproszeni do dzielenia się swoimi przemyśleniami oraz do dyskusji na temat przyszłości architektury i miast.

Read more

Zobaczyć wojnę i czynić pokój

5 czerwca 2023

Do 4 września Centrum Pompidou w Maladze oferuje Hors Pistes - festiwal poświęcony obrazom, który co roku koncentruje się na bieżącej tematyce. W czasie, gdy światem wstrząsa kilka konfliktów, 7. edycja Hors Pistes kwestionuje przedstawienia wojny.

Read more -inny link

Gruzja

Podróż prezydentki do Brukseli

5 czerwca 2023

georgie.jpg
30 maja prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili debatowała z posłami do Parlamentu Europejskiego. Wezwała do "zjednoczenia jej kraju z jego europejską rodziną" poprzez uzyskanie przez Gruzję statusu kandydata do Unii Europejskiej do końca roku. Dzień wcześniej spotkała się z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Ten zadeklarował, że Rada Europejska przedyskutuje wniosek Gruzji w grudniu, po tym jak Komisja opublikuje raport na temat realizacji dwunastu priorytetów wyznaczonych przez Unię.

Read more -inny link -inny link

Agenda

les 8-9 czerwca

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Luksemburg)


les 11-13 czerwca

Nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa (Sztokholm)


les 12-13 czerwca

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (Luksemburg)


Newsletter Archives

Trudny wybór: rozmawiać czy nie

Między inflacją i wzrostem: na rzecz EBC w służbie mocarstwowości i strategicznej autonomii

Nadal istnieje tyle przeszkód dla pokoleń, które poruszają się po Europie. Europejska odyseja

Jak ułatwić życie prawne europejskich obywateli

Fordyzm kosmiczny i Europa

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan, Baptiste Comiti, Sixtine Hartog

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Zarządzanie oceanem

pdf

Biuletyn n°1026- wersja 5 juin 2023