Biuletyn n°470

Open panel Open panel
Biuletyn n°470
Biuletyn
18 stycznia 2011 - n°470
Comment recréer un environnement économique européen prévisible ?
Jean-François Jamet
Kalendarz | Subskrypcja i więcej informacji


Fundacja :
Polska/20 lat
photo non dispo
Prezes Fundacji Roberta Schumana Jean-Dominique Giuliani będzie 20 stycznia w Warszawie świętować 20-lecie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.
Czytaj|Więcej|Więcej
Francja-Korea
photo non dispo
20 stycznia Zgromadzenie Narodowe organizuje forum na temat "Korea-Francja: od G20 do innych szans dla francuskich przedsiębiorstw?", w którym uczestniczyć będzie prezes Fundacji Roberta Schumana Jean-Dominique Giuliani. Zabierze głos na temat "Perspektyw współpracy w świetle porozumienia o wolnym handlu między UE i Koreą".
Czytaj|Więcej
Francja-Niemcy
photo non dispo
Komitet Studiów nad Stosunkami Francusko-Niemieckimi IFRI i Zentrum für Europäische Integrationsforschung Uniwersytetu w Bonn organizują 19 stycznia w Brukseli konferencję na temat "Europa i świat w 2020 roku - Francusko-niemieckie perspektywiczne wizje". Udział w niej weźmie prezes Fundacji Roberta Schumana Jean-Dominique Giuliani. Jego wystąpienie nosi tytuł "Na rzecz przywództwa przez wiarygodność - Rekomendacje dla skuteczniejszej polityki europejskiej".
Czytaj
Europa/świat
photo non dispo
Konferencja Magisteriów Polityk Europejskich IEP w Strasburgu organizuje 19 stycznia, w partnerstwie z Fundacją Roberta Schumana, konferencję na temat "Jaka Europa w świecie?". Konferencję rozpocznie analiza Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), z udziałem zwłaszcza Maxime'a Lefebvre, dyrektora ds. stosunków międzynarodowych ENA, autora opracowania na temat ESDZ dla Fundacji. Druga część poświęcona jest polityce sąsiedztwa Unii Europejskiej. Weźmie w niej udział Alexandra Goujon, która także napisała dla Fundacji szereg opracowań.
Czytaj|Więcej
Wybory/Portugalia
photo non dispo
23 stycznia odbędzie się 1. tura wyborów prezydenckich w Portugalii. Według ostatniego sondażu opinii publicznej, przeprowadzonego przez instytut Intercampus i opublikowanego przez kanał telewizyjny TVI, aktualny prezydent Anibal Cavaco Silva powinien zostać ponownie wybrany już w 1. turze 60,1% głosów. Manuel Alegre zebrać ma 25,3%, Francisco Lopes 6,3%, a 3 innych kandydatów - Fernando Nobre, Defensor de Moura i José Manuel Coelho - po mniej niż 5% głosów każdy.
Czytaj
Wybory/Kosowo
photo non dispo
Po cząstkowych wyborach parlamentarnych w Kosowie 9 stycznia Demokratyczna Partia powinna utrzymać swoją przewagę. Bowiem wyborcy z 5 miast (Ferizaj-Urosevac, Decan-Decani, Maliszevo, Skenderaj-Srbica i Gllogovce-Glogovac) zostali wezwani do ponownego oddania głosu po tym, jak głosowanie z 12 grudnia zostało w tych 5 gminach unieważnione z powodu nieprawidłowości. Demokratyczna Partia (PDK) aktualnego premiera Hashima Thaci zebrała 32% głosów (-1,5 punktu w stosunku do wyników osiągniętych 12 grudnia). Jednak nadal rezultaty głosowania nie są definitywne, ponieważ w Mitrowicy mają się odbyć kolejne cząstkowe wybory. Niemniej, głosy wyborców drugiego co do wielkości miasta w kraju nie powinny zmodyfikować końcowych wyników.
Czytaj

Kryzys finansowy :
EBC
photo non dispo
13 stycznia prezes Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude Trichet powiedział, że w krótkim okresie, z powodu wzrostu cen energii, utrzyma się w strefie euro presja inflacyjna, ale w średnim i długim okresie pozostanie "ograniczona". Ostatnio w eurolandzie inflacja była "znaczniejsza niż przewidywano" - przyznał. Tego samego dnia EBC podjęł decyzję o pozostawieniu stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących na poziomie 1%. Niemniej, Trichet dał do zrozumienia, że, jeśli inflacja przyspieszy, EBC nie zawaha się zareagować, podnosząc ją. Wreszcie, prezes EBC wykazał rozważny optymizm co do wzrostu w strefie euro w tym roku. Powinien on powinien pozostać "na plusie", ale obarczony jest "wysoką niepewnością".
Czytaj|Więcej
Komisja
photo non dispo
12 stycznia Komisja Europejska José Manuela Barroso wytyczyła nowe roczne priorytety dla europejskiego wzrostu gospodarczego. Proponuje globalny plan złożony z 10 działań, akcentujący 3 główne dziedziny: konieczność rygorystycznego uzdrawiania budżetu dla umocnienia stabilności makroekonomicznej; reformy strukturalne dla stworzenia miejsc pracy i środki umocnienia wzrostu. Poza tym, Komisja zainicjowała 13 stycznia konsultacje na temat centralnych depozytów papierów wartościowych (CSD) i harmonizacji pewnych aspektów regulacji dotyczących operacji na papierach wartościowych w Unii Europejskiej, z zamiarem uczynienia rynków finansowych bezpieczniejszymi. Konsultacje otwarte są do 1 marca. Komisja przeanalizuje odpowiedzi i w lecie 2011 roku złoży projekt legislacyjny.
Czytaj|Więcej|Więcej|Więcej
Parlament
photo non dispo
13 stycznia, w trakcie wysłuchania na temat rządu gospodarczego, zorganizowanego przez Komisję Spraw Gospodarczych i Walutowych, Mario Monti, były unijny komisarz i aktualny rektor Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie, przyłączył się do innych pracowników akademickich wysokiego szczebla, żeby wziąć udział w burzy mózgów na temat drogi, jaką należy podążać w zakresie zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej. Umocnił Parlament Europejski w jego woli osiągnięcia modelu rządu gospodarczego bardzo odmiennego od tego stosowanego w trakcie dziesięciu pierwszych lat unii gospodarczej i walutowej. "Parlament Europejski może w dużym stopniu przyczynić się do przejrzystości budżetowej i walki z kartelem nacjonalistów, który w tych ostatnich latach zdominował unię gospodarczą i walutową" - powiedział.
Czytaj
Bank Światowy
photo non dispo
Raport opublikowany 12 stycznia przez Bank Światowy przewiduje regularny wzrost o 3,3% w 2011 roku i 3,6% w 2012. W Europie wzrost powinien osiągnąć 4,7% po tym, jak w 2010 PKB skurczył się o ponad 6%. W niektórych krajach (w Bułgarii, na Litwie i w Rumunii), które w 2010 roku doświadczyły spadku lub stagnacji PKB, wzrost powinien ograniczyć się do 2% w 2011 i 3,3% w 2012. Ale ożywienie pozostaje szczególnie uzależnione od sytuacji w europejskich krajach o wysokich dochodach, gdzie poziom suwerennego zadłużenia pozostaje powodem do niepokojów. W raporcie podkreślono również wzrost cen produktów spożywczych, które zwiększyły się w trakcie ostatnich miesięcy o 10%.
Czytaj|Więcej
G20
photo non dispo
Francuski prezydent Nicolas Sarkozy przyjechał 10 stycznia do Waszyngtonu, żeby porozmawiać ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Barackiem Obamą na temat G20 i G8, zagadnień międzynarodowych, ale również terroryzmu. Na kilka tygodni przed swoją konferencją prasową rozpoczynającą francuskie przewodnictwo w G20, francuski prezydent opisał priorytety podwójnej prezydencji w G20 i G8. Zmierzył stopień możliwej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Sarkozy powiedział, że "nasze zespoły będą ciężko razem pracować, żeby poczynić propozycje na temat waluty, ceny surowców i wszelkich tematów na stole G20, żeby zredukować światową nierównowagę". W obliczu odmowy Amerykanów, by zakończyć supremację dolara, co kwestionowałoby fundamenty ich polityki gospodarczej, francuski prezydent opowiedział się za "dywersyfikacją dewiz rezerw".
Czytaj|Więcej
Niemcy
photo non dispo
Niemiecki wzrost gospodarczy wyniósł w 2010 roku 3,6%. To rekordowy poziom od czasu zjednoczenia, wynika z komunikatu Federalnego Urzędu Statystycznego Destatis. Wzrost ten pcha żywotny eksport i nawrót wewnętrznego popytu. Deficyt budżetowy Niemiec w 2010 roku osiągnął 88,6 mld euro, czyli 3,5%.
Czytaj|Więcej|Więcej|Więcej
Belgia
photo non dispo
Belgia zakończyła 2010 rok deficytem budżetowym na poziomie 4,6% swojego produktu krajowego brutto (PKB). To lepiej niż 4,8% ustalone w jej programie stabilności. Zadłużenie osiągnęło 97,2% PKB i również jest mniejsze niż prognozowane, wskazał 12 stycznia premier Yves Leterme, na zakończenie posiedzenia Rady Ministrów. Rezultaty te, ciągle prowizoryczne, "są wyższe od celu, jaki Belgia wyznaczyła sobie w ramach programu stabilności" - cieszył się Leterme, który stara się od wielu dni uspokoić rynki, które zaniepokoiła niestabilność polityczna Belgii. 10 stycznia król Albert II zwrócił się do rządu (który podał się do dymisji) o zarządzanie sprawami bieżącymi i przewidzenie większych wysiłków budżetowych w roku 2011.
Czytaj|Więcej|Więcej
Dania
photo non dispo
Według liczb opublikowanych 10 stycznia przez duński instytut statystyczny Statistics Denmark, w listopadzie eksport zwiększył się, w stosunku do października, o 1,5%, podczas gdy import pozostał na niemal niezmienionym poziomie. Nadwyżka duńskiego bilansu handlowego wyniosła w listopadzie 2010 roku 5,8 mld koron (778 mln euro). Dane te zostały skorygowane o wahania sezonowe i nie obejmują okrętów i samolotów. Statistics Denmark ogłosiło tego samego dnia, że w grudniu inflacja w kraju przyspieszyła do 2,8%, wobec 2,6% w listopadzie. Poza tym, według komunikatu instytutu z 13 stycznia, duńska produkcja przemysłowa obniżyła się w listopadzie o 0,6%.
Czytaj|Więcej|Więcej
Hiszpania
photo non dispo
Podczas prezentacji rocznego sprawozdania gospodarczego rządu 11 stycznia, hiszpański premier José-Luis Zapatero powiedział, że kraj wszedł w najważniejszy proces ekonomicznej modernizacji od czasu transformacji demokratycznej. Wyraził ufność w to, że reformy rządu będą zdolne do reaktywowania wzrostu w okresie 2011-2015, pod warunkiem kontynuowania starań w kolejnych miesiącach. Przypomniał, że ostatecznym celem reform jest "stworzenie miejsc pracy" i "dobrobyt kraju".
Czytaj
Finlandia
photo non dispo
Według danych opublikowanych 14 stycznia przez fiński instytut statystyczny Statistics Finland, inflacja w Finlandii wyniosła w grudniu 2,9%. W listopadzie było to 2,5%. Stopa inflacji w 2010 roku wyniosła średnio 1,2%.
Czytaj
Francja
photo non dispo
W swoim miesięcznym badaniu koniunktury, opublikowanym 11 stycznia, Bank Francji potwierdził, że przewiduje wzrost produktu krajowego brutto (PKB) w 4. kwartale 2010 roku o 0,6%. Liczba ta stanowi trzecią i ostatnią prognozę banku centralnego na ten okres. W grudniu Bank Francji podniósł swoją prognozę z 0,5 do 0,6%.
Czytaj
Grecja
photo non dispo
Stopa bezrobocia w Grecji skoczyła w październiku do 13,5%, wobec 9,8% rok wcześniej. Pobiła ponad dziesięcioletni rekord. Tymczasem kraj rozpoczyna swój drugi rok recesji, wskazały 13 stycznia greckie instancje statystyczne (ESA). We wrześniu bezrobocie uderzało w 12,6% populacji aktywnej zawodowo. 10 stycznia greckie Ministerstwo Finansów ogłosiło, że Grecja zredukowała w 2010 roku swój deficyt budżetowy o 36,5%, do 19,603 mld. Stało się tak przede wszystkim dzięki cięciom wydatków. Ministerstwo doprecyzowało, że wyniki te dotyczą tylko wykonania budżetu w 2010 roku, nie obejmując całości deficytu sektora publicznego, który obejmuje rachunki samorządów i przedsiębiorstw publicznych. Według takich kryteriów liczy go Unia Europejska.
Czytaj|Więcej
Włochy
photo non dispo
Deficyt budżetowy we Włoszech zmniejszył się w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2010 roku do 5,1% produktu krajowego brutto (PKB), wobec poziomu 5,5%, odnotowanego w odpowiadającym temu okresie 2009 roku - ogłosił 10 stycznia narodowy instytut statystyczny Istat w komunikacie. Ta redukcja deficytu związana jest ze zmniejszeniem wydatków o 0,4%, podczas gdy w tym samym czasie dochody zwiększyły się o 0,3%.
Czytaj
Islandia
photo non dispo
10 stycznia Międzynarodowy Fundusz Walutowy ogłosił, że odblokował 5. transzę swojej pożyczki dla Islandii w wysokości 160 mln dolarów. Stało się to miesiąc po podpisaniu porozumienia regulującego międzynarodowy spór, który dotyczył upadłego banku Icesave. Instytucja wskazała, że jej zarząd zaakceptował przelanie tej sumy. Zwiększy ona do 1,49 mld dolarów pomoc otrzymaną przez Rejkiawik. Przewidziano łącznie 2,13 mld.
Czytaj
Mołdawia
photo non dispo
Według krajowego urzędu statystycznego Mołdawii, eksport (szczególnie produktów rolnych) zwiększył się od stycznia do listopada 2010 roku o 20,4%, podczas gdy import zwiększył się o 17,1%.
Czytaj|Więcej
Portugalia
photo non dispo
Wskazywana na kolejny kraj w kolejce po europejską pomoc Portugalia ogłosiła 11 stycznia, że przekroczyła swój cel redukcji deficytu budżetowego w 2010 roku. Zeszła poniżej 7,3% PKB. Niemniej, tego samego dnia Bank Portugalii dokonał korekty w dół swoich prognoz wzrostu dla 2011 roku, przewidując aktualnie spadek produktu krajowego brutto (PKB) o 1,3%. Poprzednie szacunki stawiały na stagnację portugalskiej gospodarki.
Czytaj|Więcej
OECD
photo non dispo
Według opracowania opublikowanego 12 stycznia przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w 3. kwartale 2010 roku, z powodu spadku inwestycji, wzrost strefy OECD spowolnił z 0,9 do 0,6%. W tych warunkach prywatna konsumpcja była głównym czynnikiem wzrostu (0,4 punktu), a po niej odbudowa zapasów (0,3 punktu).
Czytaj

Rada Europejska :
Wyzwania/UE
photo non dispo
Szefowie państw i rządów strefy euro powinni móc się zbierać, kiedy wymagają tego okoliczności, powiedział 13 stycznia w Londynie przewodniczący Rady Europejskiej Herman van Rompuy. Zaleca posiedzenia, które powinny być organizowane bezpośrednio po Radach Europejskich. W jego oczach 17 krajów członkowskich eurolandu powinno współpracować między sobą ściślej niż z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej, żeby zapewnić większą konwergencję swojej polityki gospodarczej. Herman van Rompuy podał przykład systemu emerytur, a także systemów podatkowych.
Czytaj

Komisja :
Internet
photo non dispo
Opublikowane 13 stycznia przez Komisję Europejską opracowanie ostrzega przed słabościami programów kontroli rodzicielskiej. Globalnie programy te są dosyć "dobre", kiedy chodzi o filtrowanie treści pornograficznych. Są jednak mniej skuteczne w filtrowaniu innych treści, szczególnie "stron zachęcających młodych do zrobienia sobie krzywdy", np. promujących anoreksję, samobójstwo, samookaleczenie - wylicza Komisja w komunikacie. Ostatecznie co najmniej 20% treści, które powinny zostać zablokowane, nie zostaje zablokowanych, podczas gdy strony przeznaczone specjalnie dla dzieci są błędnie blokowane. Inna słabość ujawniona przez opracowanie: programy filtrujące są mało skuteczne w przypadku blogów i portali społecznościowych, takich jak Facebook, a także pewnych systemów komunikacji, takich jak komunikatory czy program telekomunikacyjny Skype.
Czytaj|Więcej
Węgry/media
photo non dispo
Podczas debaty zorganizowanej 11 stycznia w Parlamencie Europejskim na temat wolności prasy na Węgrzech, unijna komisarz ds. gospodarki cyfrowej Neelie Kroes wskazała na problemy związane z obszarem stosowania kontrowersyjnej ustawy o mediach. Powiedziała, że ustawa może mieć zbyt szerokie zastosowanie i związku z tym być niezgodna z europejską dyrektywą o mediach audiowizualnych, którą węgierska legislacja powinna transponować na szczeblu narodowym. Stawiała również pytanie o szansę na to, by zobligować wszelkie media audiowizualne w internecie do zarejestrowania ich jak należy przez węgierskie władze, jak to przewiduje Budapeszt. Węgry są aktualnie pod ostrzałem krytyki z powodu ustawy medialnej, która weszła w życie 1 stycznia. Komisja analizuje ten dokument w celu zweryfikowania czy respektuje on przepisy Unii Europejskiej.
Czytaj
Azerbejdżan
photo non dispo
13 i 14 stycznia przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso przebywał w Azerbejdżanie i Turkmenistanie. 13 stycznia w Baku podpisał z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem porozumienie zobowiązujące Azerbejdżan do dostarczenia gazu do Unii Europejskiej "w długiej perspektywie". Postępowanie to służy zdywersyfikowaniu zaopatrzenia 27 krajów UE w energię i zmniejszeniu zależności od Rosji. Ze swojej strony Europa otworzy dostęp do swojego rynku. Projekt Corridor przewiduje zbudowanie szeregu gazociągów dla dostarczenie gazu z regionu Morza Kaspijskiego do Europy. Wraz z inicjatywą Nabucco projekt wpisuje się w nowe strategiczne drogi przesyłu gazu. Nabucco ma połączyć od 2014 roku pola gazowe w Azji Środkowej z Europą Wschodnią, poprzez Turcję i Europę Południowo-Wschodnią, omijając Rosję.
Czytaj|Więcej|Więcej
Ukraina
photo non dispo
Unia Europejska zaostrzyła ton wobec reżimu ukraińskiego prezydenta Wiktora Janukowycza, oskarżanego o represjonowanie opozycji, podkreślając, że zbliżenie między Kijowem i Brukselą zależy od poszanowania zasad demokracji. "Postęp w zbliżeniu między Ukrainą i UE zależy [od postępów] w zakresie reform i zaangażowania na rzecz wspólnych wartości służącego umocnieniu demokratycznych zasad i zapewnieniu praw podstawowych" - powiedział prasie unijny komisarz ds. rozszerzenia Stefan Füle, przebywający 11 stycznia w Kijowie. Dał do zrozumienia, że przeszkody w korzystaniu ze swobód mogą zagrozić podpisaniu porozumienia o stowarzyszeniu z Brukselą i zniesieniu wiz.
Czytaj|Więcej|Więcej

Parlament :
Białoruś
photo non dispo
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek powiedział 12 stycznia, że przedstawiciele opozycji demokratycznej i białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego są prawdziwymi zwycięzcami wyborów prezydenckich. Określił aktualny priorytet Unii Europejskiej względem Białorusi: uwolnienie uwięzionych podczas wieczoru wyborczego 19 grudnia opozycjonistów. Zwrócił się do wszystkich instytucji europejskich o przemyślenie ich stosunków z Białorusią, której sytuacja wielce się zmieniła od dnia wyborów, oraz do wsparcia narodu białoruskiego. Tego samego dnia przywódca białoruskiej opozycji Aleksander Milinkiewicz spotkał się z członkami Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu, a także przewodniczącym Parlamentu. Podczas rozmowy powiedział, że Unia Europejska powinna "ukarać władze, ale otworzyć drzwi Europy dla białoruskich obywateli".
Czytaj|Więcej
Konsumenci
photo non dispo
Zgodnie z nowymi przepisami przyjętymi 10 stycznia przez Komisję Rynku Wewnętrznego, produkty budowlane zawierające niebezpieczne substancje powinny być etykietowane w jasny sposób, żeby chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników wykorzystujących produkty budowlane i użytkowników budowli. Głosowanie nad dokumentem na sesji planarnej przewidziane jest na 18 stycznia.
Czytaj

Dyplomacja :
Białoruś
photo non dispo
Wysoka Przedstawiciel ds. dyplomacji i polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej Catherine Ashton spotkała się 12 stycznia w Brukseli z głównymi przedstawicielami białoruskiej opozycji, a następnie białoruskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Martinowem. Potwierdziła, że UE potępia "brutalne represjonowanie manifestantów, masowe aresztowania i molestowanie przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego nazajutrz po wyborach". Nalega na "natychmiastowe uwolnienie osób zatrzymanych z motywów politycznych i natychmiastowe zakończenie prześladowania opozycji". Wreszcie, wyraziła solidarność i wsparcie UE dla zatrzymanych oraz ich rodzin.
Czytaj
Mołdawia
photo non dispo
Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych Catherine Asthon i unijny komisarz ds. rozszerzenia Stephan Füle wyrazili zadowolenie z powstania nowego mołdawskiego rządu. Obydwoje podkreśli znaczenie takiego rozwoju wypadków dla rozwoju demokracji w Mołdawii. Potwierdzili też swoją ufność w zbliżenie w stosunkach Unii Europejskiej z Mołdawią. Unia ma nadzieję na wybór w najbliższym czasie prezydenta Republiki Mołdawii.
Czytaj

Rada :
Równość płci
photo non dispo
Równość między mężczyznami i kobietami jest w agendzie węgierskiej prezydencji, która pracuje nad udoskonaleniem Europejskiego Paktu na Rzecz Równości Płci. Projekt dokumentu, wpisującego się w strategię Europa 2020, zaprezentowany został na posiedzeniu grupy wysokiego szczebla w Budapeszcie. Przeanalizowany został również wpływ kryzysu na równość płci.
Czytaj

Niemcy :
Malta/Cypr
photo non dispo
10 i 11 stycznia kanclerz Angela Merkel odbyła podróż na Maltę i Cypr. W La Valette rozmawiała z maltańskim premierem Lawrence'm Gonzim. Wspomnieli o przyszłości strefy euro i migracjach na granicach obszaru Schengen. 11 stycznia kanclerz udała się na Cypr, gdzie spotkała się z cypryjskim prezydentem Demetrisem Christofiasem. Odnośnie drogi wiodącej do rozwiązania konfliktu cypryjskiego, Merkal wskazała, że "droga musi zostać znaleziona przez samą populację Cypru", zapewniając jednocześnie o wsparciu Niemiec.
Czytaj|Więcej|Więcej|Więcej
Demografia
photo non dispo
Według szacunków opublikowanych 13 stycznia przez Federalny Urząd Statystyczny Destatis, liczba mieszkańców Niemiec miałaby w 2010 roku lekko spaść. Według wyników studium, na koniec 2010 roku w Niemczech żyło 81,7 mln osób. To o 0,1 mln lub o 0,1% mniej w porównaniu do 2009 roku.
Czytaj
Nagroda/Merkel
photo non dispo
Towarzystwo Coudenhove-Kalergi przyznało niemieckiej kanclerz Angeli Merkel europejską nagrodę ("Europapreis") 2010. Trofeum to, które przyznawane jest co dwa lata za zasługi dla procesu jednoczenia Europy, wręczone zostało Merkel 13 stycznia. Przy tej okazji kanclerz podkreśliła pogłębienie europejskiej integracji dzięki jednolitej walucie.
Czytaj|Więcej

Austria :
Portugalia
photo non dispo
13 stycznia w Lizbonie portugalski premier José Socrates i austriacki kanclerz Werner Feymann opowiedzieli się za "wspólną" europejską reakcją w obliczu kryzysu suwerennego zadłużenia. "Podzielamy analizę, według której kryzys suwerennego długu wymaga europejskiej reakcji na miarę okoliczności" - powiedział Socrates, oceniając, że chodzi o "problem systemowy, który dotyka euro i projekt europejski".
Czytaj|Więcej

Dania :
Partia
photo non dispo
Duński minister sprawiedliwości Lars Barfoed został 14 stycznia wybrany na szefa rządzącej Konserwatywnej Partii, zastępując Lene Espersen, która w przeddzień podała się do dymisji.
Czytaj|Więcej

Węgry :
Hiszpania
photo non dispo
Hiszpański premier José Luis Zapatero przyjął 13 stycznia w Pałacu Moncloa prezydenta Republiki Węgierskiej Pála Schmitta, który przebywał w Hiszpanii z wizytą na otwarcie węgierskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Dwaj politycy wymienili się informacjami na temat sytuacji gospodarczej w dwóch krajach i poruszyli główne punkty porządku węgierskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Węgierski prezydent spotkał się również z królem Juanem Carlosem.
Czytaj|Więcej

Francja :
Piractwo
photo non dispo
Wypracowana we wrześniu 2009 roku, w kontekście intensyfikacji aktów piractwa, szczególnie u wybrzeży Somalii i na Oceanie Indyjskim, ustawa z 5 stycznia 2011 roku o walce przeciwko piractwu i sprawowaniu władzy przez policję państwową na morzu, ma umocnić zdolności interwencyjne francuskiego państwa, zwłaszcza na otwartym morzu. W tym celu ustawa tworzy ramy prawne dla ścigania piractwa. Uznaje quasi-powszechne kompetencje francuskiego sądownictwa do sądzenia aktów piractwa popełnionych poza francuskim terytorium.
Czytaj
Zjednoczone Królestwo
photo non dispo
13 stycznia francuski premier François Fillon udał się do Londynu, gdzie spotkał się ze swoim brytyjskim kolegą Davidem Cameronem. Występując przed kierownictwem świata biznesu w City, Fillon przypomniał, że Francja i Niemcy gotowe są dla "zapewnienia stabilności strefy euro" na "wdrożenie absolutnie wszystkiego". Dla francuskiego premiera, "stabilność i dynamizm strefy euro są warunkiem dobrobytu ogółu państw europejskich", w tym Zjednoczonego Królestwa. Fillon wyraził zadowolenie z demonstrowanego przez Brytyjczyków ducha współpracy, choć sami nie przyjęli jednolitej waluty. Niemniej, po spotkaniu brytyjski premier potwierdził, że Zjednoczone Królestwo odmówi udziału we "wszelkim nowym mechanizmie" europejskim w ramach stabilizowania strefy euro.
Czytaj|Więcej
Obrona
photo non dispo
Francuski i brytyjski minister obrony Alain Juppé i Liam Fox spotkali się 13 stycznia w Paryżu. Potwierdzili "priorytet", jakim jest francusko-brytyjska współpraca obronna, która ma na celu "pierwsze konkretne wyniki na kolejnym dwustronnym szczycie na jesieni 2011 roku". Podsumowali dotychczasowe etapy we wszystkich dziedzinach, które pokrywają dwustronne traktaty podpisane 2 listopada: współpracę operacyjną między armiami, współpracę w dziedzinie zdolności i przemysłu. Ministrowie "potwierdzili swoją wspólną wolę przeprowadzenia w 2011 roku, w przewidzianym terminie, reformy NATO w trzech głównych działach: w strukturze dowodzenia, w agencjach i modernizacji zarządzania finansowego". Potwierdzili wsparcie Francji i Zjednoczonego Królestwa dla "procesu transformacji w Afganistanie" w celu przekazania odpowiedzialności za bezpieczeństwo siłom afgańskim od 2011 roku.
Czytaj
Kobiety/przedsiębiorstwa
photo non dispo
13 stycznia Zgromadzenie Narodowe przyjęło w identycznym brzmieniu projekt ustawy przyjętej już przez Senat. Przewiduje on stopniowe wprowadzenie kwot dla sfeminizowania kierownictwa wielkich przedsiębiorstw. Dotyczy to zarządów i rad nadzorczych przedsiębiorstw giełdowych oraz przedsiębiorstw publicznych. Trzy lata od promulgacji instytucje te powinny liczyć co najmniej 20% kobiet. Zarządy nie mające w składzie żadnej kobiety w momencie ogłoszenia ustawy powinny mianować jedną w ciągu 6 kolejnych miesięcy. 6 lat po promulgacji ustawy stopa sfeminizowania w kierownictwie powinna osiągnąć 40%.
Czytaj

Irlandia :
Dymisja?
photo non dispo
Irlandzki premier Brian Cowen ogłosił 16 stycznia, że pozostanie na czele rządu, pomimo apelów o jego dymisję, w tym w łonie Fianna Fail, oraz że chce zwrócić się do Fianna Fail o wyrażenie mu ponownego wotum zaufania 18 stycznia, podczas tajnego głosowania przy okazji posiedzenia grupy parlamentarnej. W deklaracji dla prasy dał do zrozumienia, że nie jest w "interesie kraju", żeby podał się do dymisji i wyraził ufność w wyniki głosowania nad wotum zaufania.
Czytaj|Więcej

Włochy :
Sprawiedliwość
photo non dispo
Włoski Sąd Konstytucyjny ogłosił 13 stycznia, iż anulowany zostaje częściowo immunitet sądowy, którym cieszył się do października szef rządu Silvio Berlusconi, poprzez zniesienie jego automatycznego charakteru. Dwa procesy przeciwko Silvio Berlusconiemu w Mediolanie, jeden w sprawie nadużyć podatkowych (sprawa Mediaset) i drugi w sprawie skorumpowania świadka (proces Mills) mogą więc zostać wznowione. Ale prezes Rady nadal będzie korzystać z marginesu manewru, żeby nie stawiać się na rozprawach. 15 sędziów optowało za kompromisowym rozwiązaniem, między odrzuceniem i aprobatą ustawy nazywanej "uprawnioną przeszkodą". Umożliwiała ona do tej pory Berlusconiemu niestawianie się przed sądami, dopóki jest szefem rządu. Sąd znacząco ograniczył pole stosowania ustawy przyjętej w kwietniu ubiegłego roku i obowiązującej do października 2010. Niemniej, nie unieważnił jej, eliminując szczególnie jej charakter automatyczny, co pozwalało Berlusconiemu unikać wszelkiego stawiania się w sądzie.
Czytaj
Niemcy
photo non dispo
12 stycznia, przy okazji niemiecko-włoskich konsultacji rządowych w Berlinie, niemiecka kanclerz Angela Merkel i przewodniczący włoskiej Rady Silvio Berlusconi potwierdzili, że chcieliby silniejszej współpracy w łonie UE dla zwalczania kryzysu gospodarczego i finansowego. Podczas wspólnej konferencji prasowej kanclerz zapewniła, że Niemcy zrobią "co jest konieczne dla stabilności euro". "Wspieramy to, co jest konieczne dla wsparcia euro, również odnośnie Europejskiego Funduszu [Stabilizacyjnego]" - doprecyzowała.
Czytaj|Więcej|Więcej

Zjednoczone Królestwo :
Handel
photo non dispo
Brytyjski premier David Cameron przewodniczył 11 stycznia posiedzeniu ambasadorów handlowych z udziałem nowego ministra handlu i inwestycji lorda Greena. Spotkanie to poświęcone było instrumentom stymulowania rynków eksportowych kraju. Przy tej okazji premier przypomniał swojemu audytorium, że priorytetowym celem Zjednoczonego Królestwa w 2011 roku pozostaje "wzrost i tylko wzrost". Ambasadorzy handlowi zostali stworzeni przez rząd w listopadzie, z zamiarem udzielenia przedsiębiorstwom pomocy w lepszym korzystaniu z szans handlowych.
Czytaj

Watykan :
Beatyfikacja
photo non dispo
Papież Benedykt XVI podjął 14 stycznia decyzję o beatyfikowaniu 1 maja swojego poprzednika Jana Pawła II.
Czytaj|Więcej|Więcej

Mołdawia :
Rząd
photo non dispo
14 stycznia mołdawski parlament zatwierdził skład rządu kierowanego przez ustępującego premiera Vlada Filata. W swoim wystąpieniu premier obiecał "zakończyć kryzys polityczny, zapewnić poszanowanie praw człowieka, zreformować system sądowniczy, zapewnić bezpieczeństwo obywatelom".
Czytaj

Islandia :
Walka z korupcją
photo non dispo
Raport OECD, opublikowany 11 stycznia, zwraca się do Islandii o większe starania w celu walki z przestępczością gospodarczą i finansową, szczególnie przeciwko transnarodowej korupcji. Kraj musi uzupełnić swoje ramy prawne i lepiej skoordynować pracę swoich władz represyjnych. Islandia ma rok na dostarczenie grupie roboczej ds. korupcji ustnego raportu pokontrolnego na temat swoich inicjatyw i dwa lata, aby przedłożyć tej samej grupie raport na piśmie.
Czytaj

Serbia :
Porozumienie/WTO
photo non dispo
11 stycznia Unia Europejska i Serbia podpisały dwustronne porozumienie związane z członkostwem Serbii w WTO. Umowę tę podpisał Mladjan Dinkic, wicepremier oraz minister gospodarki i rozwoju regionalnego Serbii, i Karel De Gucht, unijny komisarz ds. handlu. Zawiera ona postanowienia w sprawie cła mające zastosowanie do wymiany towarowej oraz w sprawie wzajemnego otwarcia rynków usług między partnerami. Zobowiązania te będą figurować w przyszłym protokole akcesyjnym Republiki Serbii do WTO.
Czytaj|Więcej

Eurobarometr :
Rząd gospodarczy
photo non dispo
Ostatni sondaż Eurobarometru dotyczy rządu gospodarczego w Unii Europejskiej. Według tego opracowania, 77% Europejczyków sądzi, że koordynacja polityk gospodarczych i polityk podatkowych między państwami członkowskimi UE to dwa skuteczne instrumenty walki z kryzysem gospodarczym.
Czytaj

Eurostat :
Inflacja
photo non dispo
Według ostatnich danych opublikowanych przez Eurostat, stopa rocznej inflacji w strefie euro wyniosła w grudniu 2010 roku 2,2%, wobec 1,9% w listopadzie. Rok wcześniej było to 0,9%. Miesięczna inflacja wyniosła w grudniu 2010 roku 0,6%. Roczna inflacja w Unii Europejskiej sięgnęła w grudniu 2010 roku 2,6%, wobec 2,3% w listopadzie. Rok wcześniej było to 1,5%.
Czytaj
Handel zagraniczny
photo non dispo
Według pierwszych szacunków Eurostatu dla listopada 2010 roku, strefa euro odnotowała deficyt w handlu zagranicznym z resztą świata na poziomie 0,4 mld euro, w porównaniu do nadwyżki 3,1 mld euro w listopadzie 2009. Ekonomiści stawiali na nadwyżkę 2,8 mld euro. W listopadzie 2010 eksport wyrównany sezonowo zwiększył się, w porównaniu do października 2010, o 0,2%, a import o 4,4%.
Czytaj
Przemysł
photo non dispo
Według danych opublikowanych 12 stycznia przez Eurostat produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo zwiększyła się w listopadzie 2010 roku, w stosunku do października 2010, o 1,2% w strefie euro i o 1,4% w Unii Europejskiej. W październiku 2010 produkcja przemysłowa wzrosła odpowiednio o 0,7% i 0,4%. W listopadzie 2010 roku produkcja zwiększyła się, w stosunku do listopada 2009, o 7,4% w strefie euro i o 7,8% w Unii Europejskiej.
Czytaj

Opracowania/raporty :
Euro
photo non dispo
Styczniowy numer "World Today", publikowanego przez Chatham House, poświęca euro artykuł zatytułowany "The Euro:'Til Debt Do Us Part". Zredagował go Jens Bastian i Vanessa Rossi. W artykule tym autorzy zajmują się kryzysem zadłużenia w łonie strefy euro.
Czytaj
Rozwój
photo non dispo
Dyrekcja Generalna ds. Globalizacji, Rozwoju i Partnerstw (DGM) Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich opublikowała ostatnio raport zatytułowany "Quelle politique européenne de développement?". Opracowanie to proponuje 6 celów dla skuteczniejszych, bardziej zintegrowanych i lepiej dostosowanych do nowych wyzwań europejskich działań.
Czytaj
Klimat
photo non dispo
Centre for European Policy Studies (CEPS) opublikowało raport na temat europejskiego systemu handlu kwotami emisyjnymi, a także polityki klimatycznej UE. Sprawozdanie zatytułowane "The EU Emissions Trading System and Climate Policy towards 2050: Real incentives to reduce emissions and drive innovation?" zredagowane zostało przez przez Christiana Egenhofera, Monicę Alessi, Antona Georgiewa i Noriko Fujiwarę.
Czytaj
Środowisko
photo non dispo
Niemiecki Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (SWP) opublikował opracowanie Nilsa Simona na temat międzynarodowego zarządzania środowiskiem w XXI wieku ("Internationale Umweltgovernance für das 21. Jahrhundert").
Czytaj

Publikacje :
Morze Czarne
photo non dispo
Wydawnictwo Art&egrav;ge publikuje dzieło Olega Serebriana, ze wstępem François Frison-Roche, zatytułowane "Autour de la Mer Noire, géopolitique de l'espace pontique". Publikacja ta relacjonuje wielość zmian geopolitycznych w przestrzeni czarnomorskiej po zniknięciu Związku Sowieckiego.
Czytaj
Świat 2030
photo non dispo
Na swoje 20-lecie Instytut Stosunków Międzynarodowych i Strategicznych (IRIS) publikuje numer specjalny na temat "Jaki świat w 2030 roku?". Numer, pod redakcją Pascala Boniface, obejmuje m.in artykuły Alain Juppé ("Quel état du monde en 2030?") i wywiad z Hubertem Védrine na temat nowych paradygmatów w stosunkach międzynarodowych.
Czytaj
Dyplomacja/UE
photo non dispo
Wydawnictwo Presses universitaires de France (PUF) opublikowało w swojej kolekcji "Que sais-je?" dzieło Maxime'a Lefebvre pt. "La politique étrangère européenne".
Czytaj

Kultura :
Turku/Tallin
photo non dispo
Miasta Turku (Finlandia) i Tallin (Estonia) są Europejskimi Stolicami Kultury w 2011. Proponują w ciągu całego roku program bogaty w wydarzenia, aby dać światu szansę na odkrycie swojego dziedzictwa kulturowego.
Czytaj|Więcej|Więcej|Więcej|Więcej
Kino
photo non dispo
12 stycznia Komisja Europejska ogłosiła stworzenie Funduszu Gwarancji Pożyczkowej służącego ułatwieniu producentom filmowym dostępu do kredytu bankowego. Zarządzanie Funduszem Gwarancji MEDIA na rzecz Produkcji, z budżetem 8 mln euro, zapewniane będzie wspólnie przez Komisję i dwóch operatorów posiadających długoletnie doświadczenie w tej dziedzinie: francuskiego - Instytut Finansowania Kina i Przemysłów Kulturalnych (IFCIC) oraz hiszpańskiego - Sociedad de garantía recíproca para el sector audiovisual (Audiovisual SGR). Fundusz Gwarancji przyjdzie ze wsparciem producentom filmowym w całej Europie. Pozwoli np. zagwarantować części pożyczki w przypadku niewywiązania się z płatności producenta z powodu bankructwa.
Czytaj
Wystawa/Londyn
photo non dispo
Od 22 stycznia do 7 kwietnia Royal Academy of Arts poświęca wystawę brytyjskiej rzeźbie nowoczesnej. Ta retrospektywa jest okazją do ponownego odwiedzenia najsławniejszych brązów i marmurów Henri Moore. Royal Academy zdecydowała się na umieszczenie naprzeciw siebie dzieł, zderzając figurację i abstrakcję. I tak zestawia "Czyngis Chana" Phillipa Kinga, niebieski groźny stożek przypominający zbroję, i bardzo klasyczną "Królową Wiktorię" Alfreda Gilberta.
Czytaj
Wystawa/Praga
photo non dispo
Galeria Narodowa w Pradze poświęca czynną do 20 marca wystawę flamandzkiemu malarzowi Roelandtowi Savery (1578-1639). Eksponowane obrazy ilustrują miasto Praga i sceny z życia codziennego.
Czytaj|Więcej
Wystawa/Martigny
photo non dispo
Do 13 czerwca Fundacja Pierre'a Gianadda w Martigny (Szwajcaria) proponuje szeroki wybór dzieł należących do prywatnego kolekcjonera. Około 120 dzieł, obrazów i rysunków, opowiada o ewolucji malarstwa od Jean-Baptiste Corot i Eugène Boudin do naszych czasów. Wystawa zatytułowana "Od Renoira do Sam Szafran - droga kolekcjonera" obejmuje takie dzieła jak "Nenufary" Claude'a Monet i "Julia grająca na skrzypcach" Berthe Morisot.
Czytaj
Festiwal/Sarrebruck
photo non dispo
Od 17 do 23 stycznia odbywa się w Sarrebruck 32. festiwal filmu Max Ophüls Preis. Proponuje on platformę dla młodych niemieckich, austriackich i szwajcarskich talentów. W rozmaitych kategoriach przyznanych zostanie szereg nagród.
Czytaj|Więcej

Kalendarz :
17 stycznia

Posiedzenie Eurogrupy


17 i 18 stycznia

Nieformalne posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Polityki dotyczącej Konsumentów


17-20 stycznia

Posiedzenie planarne Parlamentu Europejskiego


18 stycznia

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych


19 stycznia

Konferencja "Europa i świat w 2020 roku - Niemiecko-francuskie perspektywiczne wizje", Bruksela

Konferencja "Jaka Europa w świecie?", IEP w Strasburgu


19-21 stycznia

Nieformalna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych


20 stycznia

Forum Francja-Korea, Zgromadzenie Narodowe (Paryż)

20. urodziny Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana


23 stycznia

Wybory prezydenckie - Portugalia (1. tura)


24 stycznia

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020