Biuletyn n°648

Open panel Open panel
Biuletyn n°648
Biuletyn
wtorek, 25 listopada 2014
numer 648
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Mołdawia w dobie kryzysu na Ukrainie
Autor : Florent Parmentier
Florent Parmentier
Mołdawskie wybory 30 listopada mają miejsce w momencie ważnym dla tego kraju z powodów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Mołdawia była w ostatnich latach "modelowym krajem" Partnerstwa Wschodniego, chociaż należy przeprowadzić szereg reform, szczególnie w zakresie korupcji i instytucji. Model ten okazuje się niemniej bardzo kruchy z powodów gospodarczych, politycznych i geopolitycznych. Z tego tytułu Mołdawia ma obecnie trudności w dobie kryzysu ukraińskiego, który poza dzieleniem opinii publicznej budzi strach o jej suwerenność w Naddniestrzu. Możliwych jest wiele scenariuszy zmian w Mołdawii po wyborach, których wyniki są jeszcze niepewne.
Więcej
Fundacja : Dlaczego i jak Europa pozostanie sercem świata - Mały traktat optymizmu
photo
Prezes Fundacji Roberta Schumana Jean-Dominique Giuliani jest autorem książki "Pourquoi et comment l'Europe restera le cœur du monde - Petit traité d'optimisme". Publikacja ta, opublikowana w wydawnictwie Lignes de Repères, dostępna jest w wersji drukowanej i cyfrowej (na czytniki i tablety). 17 listopada otrzymała Nagrodę Emile'a Girardeau Akademii Nauk Moralnych i Politycznych... Więcej
Więcej

Kryzys finansowy : Strefa euro: spowolenienie wzrostu w listopadzie
photo
W listopadzie wzrost w strefie euro spowolnił, osiągając swój najniższy poziom w ciągu półtora roku - wskazał 20 listopada gabinet Markit, który opublikował indeks PMI. Ożywia to lęk przed powrotem spadku. Złożony indeks PMI dla strefy euro wyniósł w listopadzie 51,4 (wobec 52,1 miesiąc wcześniej). To jego najniższy poziom od lipca 2013 roku... Więcej
Wzrost PKB na obszarze Schengen w III kwartale 2014 roku
photo
20 listopada OECD opublikowało dane na temat wzrostu PKB na obszarze OECD w III kwartale 2014 roku. W okresie tym PKB wzrosło o 0,5% (w I kwartale było to 0,3, a w II 0,4%). Najsilniejszy wzrost utrzymał się w Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonym Królestwie (odpowiednio 0,9 i 0,7% wobec 1,1 i 0,9% w poprzednim okresie). Wzrost PKB przyspieszył do 0,3% w UE i do 0,2% w strefie euro (wobec 0,2 i 0,1% w poprzednim okresie). PKB zwiększyło się także we Francji i w Niemczech, które odnotowały odpowiednio +0,3 i +0,1% (w porównaniu do +0,1% w poprzednim kwartale w obu tych krajach)... Więcej

Komisja : Posiedzenie kolegium komisarzy
photo
19 listopada kolegium komisarzy poruszyło temat "inicjatywy na rzecz przejrzystości", obiecanej przez Jean-Claude'a Junckera w jego priorytetach politycznych. Dyskusje dotyczyły wdrożenia tej inicjatywy, której celem jest zapewnienie większej przejrzystości w zakresie kontaktów między komisarzami, ich gabinetami i dyrektorami generalnymi z jednej strony i grupami interesu oraz osobami wpisanymi do rejestru przejrzystości z drugiej. Począwszy od 1 grudnia 2014 roku komisarze, członkowie ich gabinetów i dyrektorzy generalni będą musieli wspominać o wszystkich spotkanych osobach. Poza tym, 19 listopada Komisja Europejska zaproponowała listę kandydatów na stanowisko przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Jednolitego Mechanizmu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, europejskiej władzy w ramach unii bankowej... Więcej

Parlament : Parlament Europejski umieszcza w internecie nowy portal poświęcony petecyjom
photo
20 listopada Parlament Europejski umieścił w internecie nowy portal poświęcony petycjom. Został on zrestrukturyzowany, żeby umożliwić obywatelom podpisanie petycji online i ulepszyć śledzenie postępów ich petycji w Parlamencie Europejskim. Celem portalu jest uczynienie procedury prostszą w użyciu i bardziej przejrzystą dla obywateli... Więcej

Rada : Konkluzje Rady na temat handlu
photo
21 listopada w Brukseli zgromadziło się 28 ministrów ds. handlu. Przyjęli oni szereg konkluzji dotyczących sytuacji gospodarczej i handlowej Unii Europejskiej oraz negocjacji między UE i Stanami Zjednoczonymi odnośnie Transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP). W tym kontekście Rada wystosowała apel o "jasne i zdecydowane poparcie polityczne przez obie strony", aby "zdynamizować" negocjacje związane z TTIP celem uproszczenia procesu przyjęcia porozumienia na podstawie "skutecznego kalendarza". Co do sytuacji gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej, ministrowie przypomnieli o znaczeniu handlu towarami i usługami, a także inwestycji w stymulowaniu wzrostu i zatrudnienia. I wreszcie, podkreślili konieczność, by "dać lepiej poznać zasięg i korzyści" TTIP poprzez umocnienie przejrzystości i dialogu ze społeczeństwem obywatelskim, żeby "podkreślić" płynące z niego zyski dla obywateli i przedsiębiorstw UE... Więcej
Więcej
Posiedzenie Rady na temat Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
photo
18 listopada 28 ministrów obrony, zgromadzonych w Brukseli wokół sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga i Federici Mogherini, Wysokiej Przedstawicielki Unii odpowiadającej za działania zewnętrzne, potwierdziło swoje zaangażowanie w umocnienie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Pozostaje to w ciągłości z konkluzjami Rady Europejskiej z grudnia 2013 roku. Zebrani przyjęli "Strategiczne ramy na rzecz cyberobrony UE", które akcentują wsparcie dla rozwoju zdolności do cyberobrony w państwach członkowskich związanych z WPBiO, a także strategiczne ramy systematycznej i długoterminowej współpracy w dziedzinie obrony. I wreszcie, ministrowie przewidzieli przyjęcie w maju 2015 roku konkluzji na temat WPBiO, aby umożliwić Radzie Europejskiej podsumowanie poczynionych postępów i wytyczenie kierunków w czerwcu 2015... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
18 i 19 listopada w Brukseli zgromadziło się 28 ministrów do spraw europejskich, by przygotować Radę Europejską 18 i 19 grudnia 2014 roku, której głównym tematem będzie kontynuacja oraz poprawa polityk mających sprzyjać zatrudnieniu i europejskiej konkurencyjności. W tym kontekście ministrowie przedyskutowali zaproponowany przez Komisję Europejską plan inwestycji w wysokości 300 mld euro. Przeanalizowali międzyinstytucjonalny program i priorytety, jakie należy włączyć do rocznego programu pracy na 2015. Przyjęli również konkluzje dotyczące "Szóstego raportu w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu". I wreszcie, ministrowie omówili reguły dotyczące inicjatywy prawodawczej na poziomie UE i poparli Radę, która chce odgrywać centralną rolę w zachowaniu nadrzędności prawa Unii... Więcej
Budżet 2015: brak porozumienia między Parlamentem Europejskim i Radą
photo
17 listopada ministrowie i eurodeputowani nie zdołali osiągnąć porozumienia w sprawie budżetu na 2015 rok. Była to data graniczna przyjęcia projektu budżetu. Negocjacje były już przedmiotem sporu między europejskimi ministrami podczas Rady 14 listopada. Podjęli oni wtedy decyzję o ich przerwaniu i wznowieniu 17 listopada. Spory między Parlamentem i Radą po raz kolejny dotyczą korekt naniesionych na budżet na 2014 rok i środków na uregulowanie zaległości. Przyjęta przez Radę kwota płatności przewidziana w budżecie na 2015 (140 mld) jest większa o 3,3% w stosunku do początkowego budżetu na rok 2014. Tymczasem Parlament domaga się 146,4 mld euro, czyli wzrostu o 8,1% w stosunku do roku 2014. Po porażce negocjacji Komisja będzie musiała zaprezentować nowy projekt budżetu, który będzie negocjowany z zamiarem jego przegłosowania przez europosłów na sesji plenarnej 17 grudnia. Jeśli żadne porozumienie nie zostanie osiągnięte, wtedy może zostać uruchomiona procedura "prowizorycznych dwunastych części" (miesięcznych płatności)... Więcej
Więcej
Porozumienie w sprawie zmniejszenia zużycia plastykowych torebek
photo
21 listopada Rada UE potwierdziła, że porozumiała się z Parlamentem Europejskim w sprawie nowych przepisów na rzecz zredukowania zużycia plastykowych torebek na szczeblu europejskim. Celem nowych reguł jest ograniczenie zaśmiecania tymi torebkami środowiska naturalnego. Są one źródłem wielkiego zanieczyszczenia, zwłaszcza mórz. Osiągnięte 17 listopada porozumienie przewiduje, że państwa, które nie uczyniły jeszcze plastykowych torebek płatnymi, zrobią to do roku 2018 i/lub ograniczą ich roczne zużycie do 90 torebek na mieszkańca do 2019. Co więcej, w 2025 roku roczne zużycie nie powinno przekroczyć 40 torebek na mieszkańca. Dokument ma zostać zaaprobowany 24 listopada przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego Parlamentu Europejskiego, by następnie stać się przedmiotem porozumienia politycznego podczas posiedzenia Rady ds. Ochrony Środowiska 17 grudnia... Więcej

Dyplomacja : Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych
photo
17 listopada 28 ministrów spraw zagranicznych skoncentrowało swoje dyskusje na sytuacji na Ukrainie. Wezwali oni do kompletnego przestrzegania zawieszenia broni, wycofania wszystkich nielegalnych sił, a także sprzętu wojskowego, żeby zabezpieczyć granicę ukraińsko-rosyjską w poszanowaniu "porozumień z Mińska". Ministrowie cieszyli się z ukraińskich wyborów 26 października, "ważnego etapu w konsolidacji rozwoju demokracji w kraju". Poza tym, zwrócili się do służb dyplomatycznych UE o "zaproponowanie nowych wpisów" na liście osób podlegających sankcjom, tak aby decyzja w tej sprawie "mogła zostać podjęta do końca miesiąca". I wreszcie, ustalili na 1 grudnia datę rozpoczęcia misji doradczej UE w sprawie reform sektora bezpieczeństwa cywilnego na Ukrainie. Wysoka Przedstawicielka Unii i minister spraw zagranicznych Pawło Klimkin podpisali Umowę o statusie misji "AMUE Ukraine"... Więcej
Przedłużenie misji zwalczającej somalijskich piratów
photo
21 listopada Unia Europejska przedłużyła o 2 lata (do końca 2016) swoją misję zwalczającą somalijskich piratów, oceniając, że, pomimo poprawy sytuacji, "zagrożenie" to utrzymuje się. Okręty bojowe i samoloty zwiadowcze europejskich armii zostały po raz pierwszy wysłane na somalijskie przybrzeża w grudniu 2008 roku, w okresie pełnego odrodzenia piractwa, które groziło przerwaniem transportu morskiego w Zatoce Adeńskiej, ale także dostaw pomocy humanitarnej do Somalii. Obecnie strefę patroluje 4 do 5 okrętów wojskowych i dwa samoloty, co oznacza średnio 900 wojskowych. "Mimo znaczących postępów, (...) powszechnie uważa się, że zagrożenie wynikające z piractwa utrzymuje się; piracki model biznesu został naruszony, ale nie został jeszcze pokonany" - wskazało UE... Więcej

EBC : EBC oficjalnie przejmuje Jednolity Mechanizm Nadzorczy
photo
Podczas ceremonii we Frankfurcie 20 listopada Europejski Bank Centralny (EBC) oficjalnie zainaugurował Jednolity Mechanizm Nadzorczy. EBC stało się centralnym nadzorcą instytucji bankowych strefy euro (około 6 000 banków) i w krajach poza strefą, które zdecydowały się na udział w Mechanizmie. Z tej okazji Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiej, wyraził zadowolenie z "największego kroku naprzód" ku unii bankowej "od czasu wprowadzenia euro". To wydarzenie oznacza "rewolucję w europejskiej architekturze finansowej". Mario Draghi, prezes EBC, potwierdził determinację EBC, by "zachować i chronić euro", zapewniając zwłaszcza "stabilność cen w strefie euro"... Więcej
Więcej
Europejski Kongres Bankowy we Frankfurcie
photo
Podczas Europejskiego Kongresu Bankowego 21 listopada prezes EBC Mario Draghi wyraził gotowość do "bezzwłocznego" zareagowania na niski poziom inflacji w strefie euro, "w razie konieczności" poszerzając odkupywanie aktywów przez tę instytucję. Od miesięcy inflacja tkwi na "nadmiernie niskim" poziomie (0,3% we wrześniu i 0,4% w październiku), bardzo odległym od celu EBC "nieco poniżej 2%". Mario Draghi ocenił "jako istotne przybliżenie inflacji do jej celu i to bezzwłocznie". Potwierdził, że EBC wykorzysta, żeby to osiągnąć, "wszystkie środki do swojej dyspozycji w ramach swojego zakresu uprawnień". Wypowiedzi Draghiego postrzegane są jako otwierające nieco szerzej drzwi do odkupywania aktywów, które tym razem mogłoby dotyczyć obligacji przedsiębiorstw czy obligacji publicznych. Pociągnęły one za sobą natychmiastowy wzrost CAC 40 w Paryżu i Dax we Frankfurcie... Więcej

Agencje unijne : Eurojust publikuje raport na temat przestępczości środowiskowej
photo
21 listopada Eurojust, organ UE ds. współpracy sądowej, opublikował nowy raport, w którym podaje, że transgraniczna przestępczość środowiskowa zajmuje ważne miejsce w grupach przestępczości zorganizowanej. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest fakt, że jest ona rzadko ścigana przez władze krajowe. Eurojust podkreślił również brak koordynacji między kompetentnymi władzami, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym... Więcej
Więcej

Niemcy : Wizyta niemieckiego ministra spraw zagranicznych na Ukrainie i w Rosji
photo
18 listopada niemiecki minister spraw zagranicznych Franck-Walter Steinmeier spotkał się z ukraińskim prezydentem Petro Poroszenką i premierem Arsenijem Jaceniukiem. W trakcie tego spotkania Steinmeier powiedział, że "nie ma podstaw do optymizmu w aktualnej sytuacji". Jednak zaapelował o nowy impuls na rzecz zakończenia konfliktu w ramach prawnych protokołu z Mińska. Ukraiński prezydent potwierdził przywiązanie Ukrainy do postanowień tego porozumienia. Następnie minister spraw zagranicznych udał się do Moskwy, by tam spotkać się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Nie jest "optymistą" co do wyjścia z ukraińskiego kryzysu w obliczu "niebezpiecznej" eskalacji na separatystycznym wschodzie kraju, gdzie NATO ujawnia "bardzo poważne" umocnienie się rosyjskich wojsk... Więcej
Weto Brukseli w sprawie budżetów narodowych?
photo
W wywiadzie, opublikowanym 23 listopada w "Focusie", niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble opowiedział się za prawem Brukseli do zawetowania narodowych budżetów, które łamią europejskie reguły. "Komisarz do spraw gospodarczych musi być wyposażony w prawo zawetowania budżetów, które uchybiają europejskim kryteriom stabilności" - argumentował minister. Zdaniem ministra europejscy przywódcy mogliby się zgodzić na takie prawo weta podczas kolejnego szczytu w grudniu: byłoby to "mocnym sygnałem, że naprawdę chcemy przestrzegać naszych wspólnych zobowiązań". "To nie narusza narodowych kompetencji w kwestii budżetu" - wyjaśnił minister. Ponieważ "parlamenty w danych krajach nadal mogłyby decydować, czy tną wydatki, zwiększają podatki, czy uruchamiają inne reformy". "Musimy pokazać, że chcemy pójść dalej ku unii budżetowej", kontynuował Schäuble... Więcej

Belgia : Wizyta premiera Belgii u Angeli Merkel
photo
21 listopada premier Charles Michel spotkał się w Berlinie z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Ich spotkanie dotyczyło w szczególności gospodarki i Europy, ale także sytuacji międzynarodowej na Ukrainie oraz w Afryce Zachodniej i Środkowej. "Poświęcamy naszą energię na umocnienie gospodarki", potwierdził Michel podczas wspólnej konferencji prasowej z Merkel. "Ale te głębokie reformy nie zakwestionują spójności społecznej", zapewnił w chwili, gdy na grudzień związki zawodowe przewidziały strajki. "Belgia jest otwartą gospodarką, która jest ściśle powiązana z sytuacją gospodarczą i społeczną w Niemczech" - podkreślił premier. Dwoje przywódców konkretnie przedyskutowało reformy emerytur, polityki konkurencji i rynku pracy w Belgii... Więcej

Cypr : Nominacje do zarządu Banku Cypru
photo
19 listopada zarząd Bank of Cyprus, w którym zasiada cypryjski minister finansów Harris Georgiades, mianował na prezesa zarządu byłego prezesa zarządu Deutsche Bank - Szwajcara Josefa Ackermanna. A Rosjanin Władimir Strzałkowski pozostał na swoim stanowisku wiceprezesa... Więcej

Chorwacja : Wybory prezydenckie w Chorwacji
photo
Jak ogłosił oficjalnie 20 listopada chorwacki minister administracji Arsen Bauk, 28 grudnia Chorwacja zorganizuje I turę wyborów prezydenckich. Popierany przez rządzących socjaldemokratów dotychczasowy prezydent Ivo Josipović jest faworytem w badaniach opinii publicznej. Stanowisko to ma znaczenie w dużej mierze symboliczne. Chorwacja jest członkiem Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 roku... Więcej
Więcej

Finlandia : Wspólny plan działania z Estonią dotyczący gazu
photo
17 listopada fiński premier Alexander Stubb i estoński premier Taavi Rõivas uzgodnili plan działania na rzecz poprawy infrastruktury gazowej między swoimi dwoma krajami. Plan obejmuje przyszły gazociąg Balticconnector między Estonią i Finlandią oraz terminal dla płynnego gazu ziemnego... Więcej

Francja : Zgromadzenie Narodowe przyjęło budżet na rok 2015
photo
18 listopada Zgromadzenie Narodowe przyjęło w pierwszym czytaniu projekt ustawy budżetowej (266 głosów za, 247 przeciw, 56 wstrzymało się). Wstrzymała się większość zielonych deputowanych i 37 socjalistycznych. Teraz projekt budżetu rozpatruje Senat... Więcej

Włochy : Prywatyzacja kolei
photo
19 listopada Włochy oficjalnie rozpoczęły analizę prywatyzacji swoich kolei w ramach szerszego planu prywatyzacji służącego częściowemu zredukowaniu włoskiego długu publicznego. Spotkanie między dyrekcją kolei, kierownictwem Ministerstwa Gospodarstwa i Finansów oraz Ministerstwa Transportu, które odbyło się w Rzymie, dotyczyło "procedur prywatyzacji" kolei, wskazał komunikat Ministerstwa Gospodarki... Więcej

Litwa : Litewska prezydent Dalia Grybauskaite z wizytą na Ukrainie
photo
Prezydent Republiki Litwy Dalia Grybauskaite udała się 24 listopada na Ukrainę z roboczą wizytą, w trakcie której spotkała się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Petro Poroszenką. Następnie oboje wzięli udział w 7. posiedzeniu Rady Prezydentów Litwy i Ukrainy... Więcej

Polska : 25. rocznica pojednania polsko-niemieckiego
photo
20 listopada polska premier Ewa Kopacz przyjęła niemiecką kanclerz Angelę Merkel we wsi Krzyżowa. Razem obchodziły 25. rocznicę historycznego spotkania Helmuta Kohla z Tadeuszem Mazowieckim. Spotkanie Merkel-Kopacz zorganizowano wokół otwarcia wystawy zatytułowanej "Odwaga i pojednanie". Ekspozycja ta stworzona została na obchody 25-lecia mszy pojednania, która odbyła się 12 listopada 1989 roku... Więcej

Portugalia : Nominacja nowej, portugalskiej minister spraw wewnętrznych
photo
18 listopada profesor prawa Anabela Rodrigues została mianowana ministrem spraw wewnętrznych Portugalii, zastępując Miguela Macedo, który potknął się na aferze korupcyjnej związanej ze "złotymi" wizami przyznawanymi inwestorom zagranicznym. To pierwsza kobieta zajmująca to stanowisko... Więcej
Więcej

Rumunia : Odrzucenie ustawy proponującej amnestię dla skazańców
photo
Wybrany na prezydenta Rumunii 16 listopada Klaus Iohannis zdobył pierwszy punkt w swojej walce z korupcją. 18 listopada rumuński parlament odrzucił ustawę proponującą amnestię dla osób skazanych już na kary do 6 lat więzienia, z wyjątkiem przypadków przemocy. Parlament zagłosował również za uchyleniem immunitetu niektórym deputowanym, którzy będą mogli być ścigani przez antykorupcyjną prokuraturę... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Nicola Sturgeon premierem Szkocji
photo
19 listopada Nicola Sturgeon została namaszczona przez parlament w Edynburgu na pierwszą kobietę-premier Szkocji. Nowa przywódczyni Szkockiej Partii Narodowej (SNP) zastąpiła Alexa Salmonda. 21 listopada Sturgeon oficjalnie ogłosiła skład swojego rządu... Więcej

Kosowo : Umowa koalicyjna może zakończyć kryzys polityczny
photo
W trakcie posiedzenia zorganizowanego 19 listopada w Prisztinie dwie główne kosowskie partie, ta dotychczasowego premiera Hashima Thaçiego (PDK) i LDK Isy Mustafy, podjęły decyzję o stworzeniu koalicji, która powinna "umożliwić stworzenie instytucji Republiki Kosowa". Porozumienie koalicyjne pozwala snuć wizje o zakończeniu najpoważniejszego kryzysu politycznego w Kosowie od czasu jego uniezależnienia się od Serbii w 2008 roku. Jednak konstatujący to porozumienie komunikat kosowskiego urzędu prezydenta nie precyzuje, czy dotychczasowy premier, rządzący od 2008 roku Thaçi ustąpi miejsca LDK. Premier nadal dysponuje względną większością w parlamencie (37 deputowanymi), gdy tymczasem LDK ma ich 30. Razem partie dysponują w 120-osobowym parlamencie większością absolutną... Więcej

Ukraina : Porozumienie w sprawie stworzenia nowej koalicji rządowej na Ukrainie
photo
Ukraiński premier Arsenij Jaceniuk zachowa stanowisko, ale rząd musi zostać "całkowicie odnowiony", powiedział 21 listopada ukraiński prezydent Petro Poroszenko w orędziu do narodu. "Nowy parlament zgromadzi się na pierwszej sesji w przyszłym tygodniu. Natychmiast przedłożę kandydaturę premiera (...). Uwzględniając jedność sił demokratycznych, myślę, że koalicja poprze moją propozycję [mianowania] Arsenija Jaceniuka" - powiedział prezydent. Pięć prozachodnich partii wybranych w przedterminowych wyborach parlamentarnych 26 października parafowało umowę koalicyjną. Pierwsze posiedzenie nowego parlamentu przewidziane jest na 27 listopada... Więcej

Rada Europy : Posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Brukseli
photo
18 listopada, w ramach belgijskiego przewodnictwa w Komitecie Ministrów, w parlamencie federalnym w Brukseli zebrało się Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE). W obecności ministra spraw zagranicznych i europejskich Didiera Reyndersa parlamentarzyści dyskutowali na wiele tematów, w tym o nadużywaniu Europejskiej konwencji o przekazywaniu osób skazanych, zapobieganiu przemocy wobec kobiet poprzez koncentrowanie się na sprawcach, dobrostanie europejskich obywateli i alternatywach dla zakwaterowania osób przesiedlonych wewnątrz ich kraju oraz uchodźców w Europie w zbiorowych ośrodkach nie spełniających norm... Więcej

ONZ : Klimat: 9,3 mld euro zebranych przez ekofundusz ONZ
photo
19 i 20 listopada 2014 roku w Berlinie zebrały się 32 kraje wnoszące wkład do ekofunduszu ONZ, aby sformalizować swoje wkłady i dać mu budżet na 4 kolejne lata. Ten mechanizm ma pomóc państwom rozwijającym się zwalczać ocieplenie klimatu. 20 listopada, na zakończenie posiedzenia, niemiecki minister ds. rozwoju ogłosił, że ekofundusz pozwolił zebrać ponad 9,3 mld euro. To kwota bardzo satysfakcjonująca, biorąc pod uwagę ustalony cel 10 mld, który miał zostać osiągnięty przed końcem roku 2014... Więcej

NATO : Wizyta sekretarza generalnego w trzech krajach bałtyckich
photo
20 i 21 listopada sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przebywał z oficjalną wizytą w trzech krajach bałtyckich. W Estonii podkreślił znaczenie "solidarności" w łonie Sojuszu, potwierdzając, że NATO jest zdeterminowane "bronić i chronić" Estonię. W Rydze rozmawiał z łotewskim prezydentem Andrisem Bērziņen na temat wyzwań bezpieczeństwa na Wschodzie, a także kryzysu na Ukrainie. Podkreślił konieczność "integralnego" i "szybkiego" wcielenia planu "reaktywnego" działania, zaaprobowanego na szczycie w Newport. I wreszcie, w trakcie wizyty w centrum kontroli przestrzeni powietrznej w Karmelavej (Litwa) sekretarz generalny wyraził zadowolenie z misji powietrznej policji Sojuszu w trzech krajach bałtyckich jako "konkretnego przykładu solidarności NATO w działaniu"... Więcej
Więcej | Więcej

Eurostat : Badania i rozwój, rosnący sektor w łonie UE
photo
W komunikacie z 17 listopada Eurostat opublikował pierwsze szacunki dotyczące badań i rozwoju w 2013 roku. W ubiegłym roku 28 państw członkowskich wydało na nie blisko 275 mld euro euro, czyli 2,02% PKB (wobec 1,76% w 2004). Jest to jednak mniej niż w innych wielkich światowych gospodarkach, takich jak Korea Południowa (4,04% w 2011), Japonia (3,38% w 2011) i Stany Zjednoczonych (2,81% w 2012). Większa intensywność badań i rozwoju w Unii Europejskiej jest jednym z 5 celów strategii Europa 2020... Więcej
W 2012 roku 820 000 osób nabyło obywatelstwo państwa członkowskiego UE
photo
W 2012 roku obywatelstwo jednego z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej nabyło 818 000 osób, czyli o 4% więcej niż w roku 2011 i o 6% więcej niż w roku 2009. W 2012 najwyższe wskaźniki naturalizacji uzyskano na Węgrzech (12,8 przyznanych obywatelstw na 100 zagranicznych rezydentów), w Szwecji (7,8), a także w Polsce (6,6). Najniższe odnotowano w Czechach i na Słowacji (po 0,4), w Estonii (0,6) i w Austrii (0,7). Należy zwrócić uwagę, że w 2012 roku nowi obywatele UE pochodzili głównie z Maroka (59 300 osób, w tym 53% z nich nabyło obywatelstwo francuskie lub włoskie), Turcji (53 800, z tego 62% nabyło obywatelstwo niemieckie) i z Indii (36 900, z tego 77% przyjęło obywatelstwo brytyjskie)... Więcej

Opracowania/raporty : Większa liczba restrykcji w międzynarodowej wymianie handlowej
photo
17 listopada Komisja Europejska opublikowała swój doroczny raport na temat protekcjonizmu, w którym stwierdziła, że liczba restrykcji w handlu między UE i jej partnerami handlowymi pozostaje dosyć wysoka. Przyczynia się to do podtrzymywania uczucia niepewności w światowej gospodarce. Przez 13 miesięcy, których dotyczy raport, państwa G20, a także inni partnerzy handlowi UE przyjęli 170 nowych środków niesprzyjających handlowi. W tym samym czasie zniesiono 12 utrzymujących się barier handlowych... Więcej
Więcej
Skrzyżowane spojrzenia na sytuację społeczną i gospodarczą we Francji i w Niemczech
photo
Ośrodek Harris przeprowadził dla Fundacji Genshagen i Instytutu Montaigne'a sondaż na temat sytuacji gospodarczej i społecznej we Francji i w Niemczech. Jego wyniki opublikowano 20 listopada. Spróbowano w nim zmierzyć zmiany w postrzeganiu przez Francuzów i Niemców relacji między ich krajami, a także zidentyfikować scenariusze oczekiwanych reform służących poprawie kontekstu gospodarczego i umożliwiających lepszą integrację młodych na rynku pracy. Okazuje się zwłaszcza, że 91% zapytanych Francuzów spontanicznie wskazuje na Niemcy jako głównego partnera, podczas gdy 78% Niemców wspomina o Francji... Więcej
Zwiększenie kwot połowu tuńczyka błękitnopłetwego
photo
17 listopada, po swoim 19., nadzwyczajnym posiedzeniu, ICCAT ogłosiło, że kwoty połowowe tuńczyka błękitnopłetwego zwiększą się z 13 500 w 2014 roku do 23 155 ton rocznie w 2017. W 2015 i 2016 powinny wzrosnąć o 20%. Naukowcy z ICCAT ocenili zapasy na 585 000 ton (wobec 150 000 w połowie lat 2000-nych). Jednakże, aby umożliwić trwałe odrodzenie populacji ryb, zaproponowali pozostanie na aktualnym poziomie połowu, czyli nieprzekraczanie 23 256 ton. Kraje członkowskie zdecydowały więc o zwiększeniu kwot połowowych o 1 700 do 2 000 ton rocznie... Więcej
Europejczycy mistrzami konsumpcji serów
photo
17 listopada Międzynarodowa Federacja Mleczarska (IDF) opublikowała roczny raport na temat produkcji, konsumpcji i cen w sektorze mlecznym. Francja plasuje się na czele rankingu krajów, które konsumują najwięcej serów (w 2013 25,9 kg na Francuza). Kolejne miejsca zajmują Islandia (25,2 kg), Finlandia (24,7 kg) i Niemcy (24,3 kg). Na końcu rankingu znalazła się Republika Południowej Afryki (1,7 kg na mieszkańca), Kolumbia (0,9 kg), Zimbabwe (0,3 kg) i Chiny (0 kg)... Więcej
Więcej

Kultura : Madryt: kartony arrasów Goi w Muzeum Prado
photo
Od 28 listopada 2014 do 3 maja 2015 roku Muzeum Prado zaprasza na wystawę poświęconą słynnym kartonom arrasów wielkiego, hiszpańskiego malarza Francisco de Goi. Muzeum zdecydowało się wystawić dzieła Goi obok innych obrazów artystów z XVIII wieku, żeby zwiedzający mogli lepiej zrozumieć unikalny charakter techniki hiszpańskiego malarza. Ekspozycja pokazuje, jak kartony arrasów są zasadnicze dla zrozumienia twórczości Goi, jego techniki malarskiej i jego ewolucji artystycznej... Więcej
"Rodos, grecka wyspa u wrót Orientu" w Muzeum Luwru w Paryżu
photo
Paryski Luwr prezentuje wystawę "Rodos, grecka wyspa u wrót Orientu". Do 10 lutego 2015 roku muzeum pokazuje wyjątkowe bogactwo rodyjskiej archeologii dotyczącej okresu od XIV do VI wieku p.n.e. (od epoki brązu do epoki archaicznej). Zgromadzone dzieła, pochodzące zasadniczo z muzeów Rodos, Kopenhagi, Luwru i British Museum, pozwalają prześledzić ciągłą historię wykopalisk archeologicznych, w których uczestniczyli archeolodzy francuscy, angielscy, duńscy, włoscy i greccy... Więcej
Muzeum Fotografii w Berlinie - "Fotografia w I wojnie światowej"
photo
Do 22 lutego 2015 roku Museum für Fotografie w Berlinie prezentuje wystawę zatytułowaną "Fotografie im Ersten Weltkrieg", proponującą zdjęcia wykonane zarówno przez zawodowców, jak i amatorów w latach 1914-1918. Fotografie prasowe czy propagandowe, panoramy i ilustrowane dzienniki wojskowe pozwolą zwiedzającym zdobyć wiedzę na temat ogółu głębokich technologicznych i społecznych przekształceń, jakie Europa przeżyła przez te 4 lata... Więcej
Otwarcie sezonu w Teatrze Fenice
photo
23 listopada Teatr Fenice w Wenecji, który został zniszczony przez pożar w 1996 roku, a ponownie został otwarty w 2004 roku, rozpoczął 10. sezon po "swoim odrodzeniu". Łącznie przewidziano 125 przedstawień operowych. W programie zaproponowano wiele włoskich arcydzieł, podkreślając wenecki repertuar muzyczny. "La Traviata" Verdiego, pod batutą wenezuelskiego dyrygenta Diego Matheuza, będzie grana przez cały sezon... Więcej
Otwarcie w Szwecji muzeum na temat miejsca kobiety
photo
22 listopada w Umea, na północy Szwecji, otwarto pierwsze na świecie muzeum na temat historii kobiet. Poświęcone jest miejscu kobiety. Aktualnie muzeum prezentuje dwie czasowe wystawy: jedną o starzeniu się, a drugą zatytułowaną "Korzenie"... Więcej
"An American in Paris" w Teatrze Châtelet
photo
Do 4 stycznia 2015 roku paryski Teatr Châtelet składa hołd Gershwinowi komedią muzyczną "An American in Paris". Inspirując się filmem, Jean-Luc Choplin, sprzymierzony z producentami Vanem Kaplanem i Stuartem Okeny'm, zmodyfikował dialogi, wyciął lub dodał postaciom piosenki, a scenariusz został całkowicie zrewidowany, aby uczynić go bardziej realistycznym. Teraz bohaterem jest amerykański żołnierz GI, który pozostał po wyzwoleniu Paryża. A jego ukochana Lise, sprzedawczyni w wielkim sklepie, jest młodą żydówką, która podczas II wojny światowej musiała się ukrywać i bierze lekcje tańca. Na scenie przywołano wszystkie obrazki dotyczące Paryża... Więcej
Kolekcja Gurlitta w Muzeum Sztuki Pięknych w Berno
photo
24 listopada Muzeum Sztuk Pięknych w Berno ogłosiło, że akceptuje dziedzictwo niemieckiego kolekcjonera sztuki Corneliusa Gurlitta, skarb liczący ponad 1 000 dzieł. Niektóre z nich, skradzione żydom przez nazistów, zostaną, jeśli to możliwe, zwrócone osobom uprawnionym. Berlin, Monachium i Berno podpisały konwencję w sprawie zarządzania dziedzictwem Corneliusa Gurlitta. "Będziemy wspólnie odpowiedzialni" - zadeklarowali niemiecka minister kultury Monika Grütters, bawarski minister sprawiedliwości Winfried Bausback i przewodniczący rady muzealnej fundacji Christoph Schäublin. W komunikacie muzeum doprecyzowano, że sporne dzieła pozostaną najpierw w Niemczech. Następnie te spośród nich, które nie były przedmiotem grabieży, zostaną przekazane do Berno... Więcej

24list.
24-27 listopada

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

25list.
25 listopada

Bruksela

Posiedzenie Rady ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

27list.
27 listopada

Bruksela

Posiedzenie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

30list.
30 listopada

Wybory parlamentarne w Mołdawii

1gru.
1 grudnia

Bruksela

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Bruksela

Objęcie funkcji przez nowego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2021
Biuletyn n°948
Wspólna polityka rolna 2023-2027: zmiana w ciągłości
Opublikowany 20/09/2021
Biuletyn n°947
Mowa na rzecz Europy praktykantów
Opublikowany 13/09/2021
Biuletyn n°946
Kto zastąpi Angelę Merkel? I z jaką koalicją?
Opublikowany 06/09/2021
Biuletyn n°945
Kryzys COVID-19 i mobilność europejska: jakie wnioski? jaka przyszłość?
Opublikowany 19/07/2021
Biuletyn n°944
"Robienie polityki jest dla Komisji źródłem ryzyka. Ale stało się nieuniknione"
Opublikowany 12/07/2021
Biuletyn n°943
Dostosowanie do celu 55: w kierunku realizacji ambitnego europejskiego kompromisu politycznego na rzecz klimatu
Opublikowany 05/07/2021
Biuletyn n°942
Udział w europejskiej suwerenności poprzez prawo
Opublikowany 28/06/2021
Biuletyn n°941
Od Procesu Barcelońskiego po Program dla Regionu Morza Śródziemnego, kruche partnerstwo z Unią Europejską
Opublikowany 21/06/2021
Biuletyn n°940
600. opracowanie - Zarządzanie Unią Europejską: zmiana praktyk bez zmiany traktatu
Opublikowany 14/06/2021
Biuletyn n°939
Stosunki francusko-włoskie w przeddzień traktatu kwirynalskiego: między asymetrią i bliskością
Opublikowany 07/06/2021
Biuletyn n°938
Sankcje, uprzywilejowany instrument europejskiej polityki zagranicznej
Opublikowany 31/05/2021
Biuletyn n°937
Strategiczny przegląd polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego: klucz do powrotu do trwałego wzrostu w Europie
Opublikowany 25/05/2021
Biuletyn n°936
Europa: dobre reguły, by odnaleźć wzrost
Opublikowany 17/05/2021
Biuletyn n°935
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Opublikowany 10/05/2021
Biuletyn n°934
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Opublikowany 03/05/2021
Biuletyn n°933
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Opublikowany 26/04/2021
Biuletyn n°932
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Opublikowany 19/04/2021
Biuletyn n°931
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Opublikowany 12/04/2021
Biuletyn n°930
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Opublikowany 06/04/2021
Biuletyn n°929
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Opublikowany 29/03/2021
Biuletyn n°928
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Opublikowany 22/03/2021
Biuletyn n°927
"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"
Opublikowany 15/03/2021
Biuletyn n°926
Europa kobiet
Opublikowany 08/03/2021
Biuletyn n°925
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Opublikowany 01/03/2021
Biuletyn n°924
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Opublikowany 22/02/2021
Biuletyn n°923
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19
Opublikowany 15/02/2021
Biuletyn n°922
Brexit i kwestia irlandzka
Opublikowany 08/02/2021
Biuletyn n°921
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Opublikowany 01/02/2021
Biuletyn n°920
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Opublikowany 25/01/2021
Biuletyn n°919
Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja czy zmiana paradygmatu?
Opublikowany 18/01/2021
Biuletyn n°918
Przekazanie władzy Bidenowi
Opublikowany 11/01/2021