Biuletyn n°781

Open panel Open panel
Biuletyn n°781
Biuletyn
wtorek, 21 listopada 2017
numer 781
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Brexit means...? Lub o pilności określenia, czym jest brexit przed robieniem brexitu
Autorzy : Jérôme Gazzano, Andi Mustafaj
Jérôme Gazzano, Andi Mustafaj
Po 6 rundach pierwsza faza negocjacji nadal nie jest w wystarczającym stopniu zakończona, by uzasadniać przejście do kolejnych etapów. A przecież w poszukiwaniu brexitu tyleż symbolicznego co korzystnego dla Zjednoczonego Królestwa brytyjscy negocjatorzy ponaglają do przyspieszenia negocjacji.
Więcej
Fundacja : Forum na temat wyzwań bezpieczeństwa wewnętrznego
photo
23 listopada w Pradze odbywa się konferencja w ramach Forum Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w którym udział weźmie Charles de Marcilly kierujący biurem Fundacji w Brukseli. Będzie mówił o europejskiej polityce migracyjnej... Więcej
Jaka polityka europejska dla Francji i Niemiec?
photo
22 listopada Instytut Pierre'a Wernera organizuje debatę na temat francuskiej i niemieckiej polityki europejskiej z udziałem Jean-Dominique'a Giulianiego, prezesa Fundacji, i Franka Baasnera, dyrektora Instytutu Francusko-Niemieckiego w Ludwigsburgu. Spotkanie odbędzie się w opactwie Neumünster w Luksemburgu... Więcej

Kryzys finansowy : Strefa euro: Europejski Mechanizm Stabilizacji jest gotowy do odgrywania centralnej roli
photo
W swoim wystąpieniu w Kolegium Europejskim 14 listopada dyrektor generalny Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji (MES) Klaus Regling zaproponował, żeby w przyszłości MES zapewniał rolę gwaranta banków strefy euro przechodzących trudności. 6 grudnia Komisja Europejska ma zaproponować plan mający na celu reformę strefy euro... Więcej
Więcej

Komisja : 10. posiedzenie Uniii Europejskiej i Chin na temat polityki konkurencji
photo
15 listopada odbyło się 10. posiedzenie w ramach dialogu Unii Europejskiej i Chin na temat polityki konkurencji. Komisja Europejska i 3 chińskie instytucje odpowiadające za konkurencję potwierdziły, że skłonne są wzmocnić współpracę w dziedzinie wdrażania swojego prawodawstwa w obszarze konkurencji, zwłaszcza w dziedzinie praktyk antykonkurencyjnych, koncentracji i pomocy państwa... Więcej
Więcej
Raporty na temat Rumunii i Bułgarii
photo
15 listopada Komisja opublikowała swoje raporty na temat kroków podjętych przez Rumunię i Bułgarię, by dotrzymać ich zobowiązań w dziedzinie reformy systemu sądowego oraz zwalczania korupcji. Pomimo pewnych "postępów", wymogi Komisji nie zostały jeszcze "w sposób wystarczający" spełnione. Komisja nadal niepokoi się kwestionowaniem "niezależności sądowej"... Więcej
Więcej
Raport na temat europejskiego programu w zakresie migracji
photo
15 listopada Komisja Europejska opublikowała raport z postępów monitorujący kwestie migracji. Wskazano w nim, że w 2017 roku łączna liczba osób nielegalnie przekraczających granicę na głównych szlakach migracyjnych spadła o 63%... Więcej
Więcej
Europejski obszar edukacji do 2025 roku
photo
14 listopada Komisja Europejska nakreśliła swoją wizję dotyczącą utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 roku. Zachętą do mobilności będzie stworzenie unijnej karty studenta, lepsze uznawanie dyplomów dzięki przebudowie systemu bolońskiego. Dzięki ustaleniu nowego poziomu referencyjnego, poprawione zostanie nauczanie języków obcych. Opracowany zostanie nowy plan działania w zakresie edukacji cyfrowej... Więcej

Parlament : Handel online: wzmocniona ochrona przed oszustami
photo
14 grudnia eurodeputowani wzmocnili ochronę przeciwko oszustom w ramach handlu online. I tak, władze krajowe dysponować będą większymi kompetencjami, by zahamować oszustwa oraz nadużycia w internecie... Więcej
Partnerstwo Wschodnie: wynagrodzenie poczynionych postępów
photo
15 listopada eurodeputowani wystosowali zalecenia w perspektywie szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się 24 listopada... Więcej
Wzmocnienie europejskiej ochrony handlowej
photo
15 listopada europosłowie przyjęli przepisy antydumpingowe, żeby chronić zatrudnienie i przemysł w Unii. Ta modernizacja instrumentów ochrony handlowej służy zwalczaniu dumpingu społecznego i środowiskowego oraz zwalczaniu importu będącego dumpingiem... Więcej
Rezolucje na temat państwa prawa w Polsce i na Malcie
photo
15 listopada europosłowie ocenili, że w Polsce istnieje "jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia" europejskich wartości, w tym państwa prawa. Zwracają się, by Rada aktywowała mechanizm przewidziany w art. 7 TUE. Wezwali też Komisję do "ustanowienia dialogu z maltańskim rządem w sprawie funkcjonowania na Malcie państwa prawa". Fundacja opublikowała niedawno szczegółowe opracowanie na temat Polski... Więcej
Więcej | Więcej

Rada : Porozumienie w sprawie budżetu na 2018 rok
photo
18 listopada Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie unijnego budżetu na 2018 rok. Środki na zobowiązania wyniosą 160,1 mld euro, a na płatności 144,7 mld euro... Więcej
Więcej
Wyniki obrad ministrów na temat polityki spójności
photo
15 listopada 28 ministrów do spraw europejskich dyskutowało o przyszłości polityki spójności po 2020 roku. Ministrowie przyjęli bez debaty konkluzje na tematy synergii i uproszczenia tej polityki... Więcej
Konkluzje posiedzenia z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego
photo
14 listopada 48. posiedzenie Rady Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzedził nieformalny dialog polityczny z krajami EFTA będącymi również członkami EOG. Rozmowy dotyczyły skutków wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, współpracy w dziedzinie gospodarowania danymi i Partnerstwa Wschodniego... Więcej
Więcej | Więcej
Cyberbezpieczeństwo, unia rynków kapitałowych i system informacyjny Schengen
photo
20 listopada ministrowie zaapelowali o wzmocnienie europejskiego cyberbezpieczeństwa w chwili, gdy cyberataki pociągają za sobą straty wyceniane na "400 mld euro rocznie". Ministrowie przyjęli również rozporządzenie w sprawie systemu wjazdu/wyjazdu i rozporządzenie modyfikujące kodeks graniczny Schengen. I wreszcie, Rada przyjęła przepisy mające ułatwić rozwój rynku sekurytyzacji w Europie... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Europejski Korpus Solidarności
photo
20 listopada ministrowie przyjęli ogólne stanowisko w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności z zamiarem nadania mu ram prawnych. Korpus będzie otwarty dla osób od 18. do 30. roku życia, pochodzących z UE, krajów EOG, EFTA i tych, do których skierowana jest europejska polityka sąsiedztwa. Powinien zaoferować wiele szans takich jak wolontariat, staże czy projekty solidarności... Więcej
Więcej

Niemcy : Niemiecki prezydent F.-W. Steinmeier wzywa wszystkie partie do odpowiedzialności politycznej
photo
W nocy z 19 na 20 listopada szef liberalnych demokratów (FDP) Christian Lindner ogłosił, że jego partia wycofuje się z rozmów, stwierdzając: "Lepiej nie rządzić niż rządzić źle". Niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier przypomniał partiom o ich odpowiedzialności: "Oczekuję, że wszyscy będą gotowi do dyskusji, by umożliwić jak najszybsze powstanie rządu"... Więcej

Austria : Elisabeth Köstinger obejmuje stery austriackiej Rady Narodowej
photo
Elisabeth Köstinger została nową przewodniczącą austriackiej Rady Narodowej, niższej izby parlamentu. Ta 38-latka była od 2009 roku europosłanką. W Nationalrat zasiadają 63 kobiety, czyli stanowią one 34,4%... Więcej

Francja : Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Francji i Zjednoczonego Królestwa
photo
16 listopada Gérard Collomb, francuski minister spraw wewnętrznych, udał się do Londynu, by wziąć udział w cotygodniowym posiedzeniu na temat bezpieczeństwa (któremu przewodniczyła jego brytyjska odpowiedniczka Amber Rudd) i omówić tematy związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. Wśród nich znalazły się zwłaszcza wspólne starania podjęte dla zwalczania terroryzmu, nielegalna imigracja, zabezpieczenie granic, a także zorganizowana przestępczość... Więcej

Grecja : Raport Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji na temat Grecji
photo
13 listopada Komisja Europejska opublikowała raport Europejskiego Mechanizm Stabilizacji na temat Grecji. Zawiera on analizę koncepcji programu wsparcia w sierpniu 2015 roku i wdrażania programu do lipca 2017... Więcej
Alexis Tsipras zapowiada instrumenty socjalne na kwotę 1,4 mld euro
photo
13 listopada grecki premier Alexis Tsipras zapowiedział wsparcie socjalne dla "zwykłych ludzi" na kwotę 1,4 mld euro. 720 mln przekazanych zostanie w formie nadzwyczajnej pomocy osobom, których roczne dochody nie przekraczają 18 000 euro (czyli 3,4 mln osób). 315 mln przeznaczonych zostanie na zwrot wydatków zdrowotnych, do których przymuszono osoby o małych emeryturach. I wreszcie, zadłużone państwowe przedsiębiorstwo elektryczne DEI otrzyma 360 mln na dotowanie korzystnych taryf udzielanych najbardziej potrzebującym... Więcej
Więcej

Litwa : Litwa przyjmuje tzw. ustawę Magnitskiego
photo
16 listopada litewscy posłowie przyjęli ustawę zakazującą na okres maksymalnie 5 lat wstępu na terytorium kraju Rosjanom, co do których istnieją poważne podejrzenia, że popełnili poważne przestępstwa przeciwko osobom, naruszyli prawa człowieka lub wolności, zaangażowani byli w afery korupcyjne lub w pranie pieniędzy. Za było 91 parlamentarzystów... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Głosowanie nad ustawą uchylającą ("Withdrawal Bill")
photo
14 listopada brytyjski rząd o włos wygrał pierwszą rundę w Izbie Gmin w sprawie projektu ustawy uchylającej europejską legislację. Dokument określa się nazwą "Withdrawal Bill"... Więcej
Więcej
Do 2030 roku brytyjska gospodarka może stracić 25 mld euro
photo
Gabinet audytowy i doradczy PricewaterhouseCoopers opublikował opracowanie zatytułowane "UK Economic Outlook", w którym analizuje perspektywy gospodarki po brexicie, wyzwanie produktywności i migracji. Okazuje się, że do 2030 roku Zjednoczone Królestwo może stracić nawet 25 mld euro. Analiza przewiduje spowolnienie wzrostu, który spadnie z 1,8% w 2016 do około 1,5% w 2017 i 1,4% w 2018... Więcej

Szwecja : Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu
photo
17 listopada szwedzki premier Stefan Löfven gościł szefów państw i rządów na Szczycie Społecznym w Göteborgu. Razem proklamowano europejski filar praw socjalnych. Jego ogłoszenie podkreśla wspólne zobowiązania przywódców UE do wspierania i przestrzegania 20 zasad oraz praw zapisanych w ramach tego filaru... Więcej
Więcej

Albania : 9. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia
photo
15 listopada, podczas 9. posiedzenia, Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania wyraziła zadowolenie z postępów poczynionych przez Albanię w perspektywie przyszłego członkostwa w UE, zwracając się o kontynuowanie wdrażania reformy wymiaru sprawiedliwości... Więcej

Kosowo : 2. posiedzenie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Kosowo
photo
17 listopada, podczas swojego 2. posiedzenia Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Kosowo podsumowała stan wzajemnych stosunków oraz ewolucję sytuacji w Kosowie... Więcej

Serbia : 4. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia
photo
Podczas swojego 4. posiedzenia, które odbyło się 16 listopada, Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia podkreśliła postępy poczynione przez Serbię w kontekście przyszłego członkostwa w Unii, a zwłaszcza poprawny przebieg wyborów prezydenckich 2 kwietnia i rozpoczęcie wewnętrznego dialogu na temat Kosowa... Więcej

ONZ : Bilans 23. konferencji klimatycznej
photo
17 listopada w niemieckim Bonn zakończyła się 23. konferencja klimatyczna ONZ (COP23). Kraje postawiły sobie za cel sporządzenie zbiorowego bilansu emisji gazów cieplarnianych do końca 2018 roku i dokonanie oceny drogi, która pozostaje im do przebycia, jeśli świat chce utrzymać ocieplenie poniżej progu 2°, jak stanowi porozumienie paryskie... Więcej
Więcej

Eurostat : Potwierdzony wzrost PKB o 0,6% w III kwartale
photo
14 listopada europejski urząd statystyczny Eurostat poinformował, że w III kwartale produkty krajowe brutto (PKB) Unii Europejskiej i strefy euro wzrosły w stosunku do wcześniejszego okresu o 0,6%... Więcej
Spadająca roczna stopa inflacji
photo
Według Eurostatu w październiku 2017 roku roczna stopa inflacji w UE wyniosła 1,7% (wobec 1,8% we wcześniejszym miesiącu). W strefie euro między wrześniem i październikiem 2017 spadła z 1,5% do 1,4%... Więcej
Nadwyżka w handlu towarami
photo
15 listopada Eurostat opublikował dane za wrzesień dotyczące międzynarodowego handlu towarami. Mieliśmy do czynienia z nadwyżką 3,1 mld euro dla Unii Europejskiej i 26,4 mld dla strefy euro... Więcej

Opracowania/raporty : Raport Europejskiej Rady Budżetowej
photo
W myśl raportu opublikowanego 15 listopada Europejska Rada Budżetowa, niezależny organ utworzony przez Komisję, uważa, że procedury budżetowe powinny zostać uproszczone... Więcej
Więcej
Airbus zdobył największe zamówienie w historii
photo
15 listopada, podczas Salonu Aeronautyki w Dubaju Airbus ogłosił, że zdobył największe zamówienie w historii tego sektora. Europejski producent samolotów sprzedał amerykańskiej firmie wynajmującej Indigo 430 średniodystansowych A320 Neo o wartości 42 mld euro... Więcej
Więcej
Ewaluacja postępów poczynionych przez Ukrainę
photo
15 listopada Komisja Europejska i służby dyplomatyczne (ESDZ) opublikowały raport na temat Ukrainy. Choć wyraziły zadowolenie z wdrażania pewnych reform określonych w jej programie stowarzyszenia w 2017 roku, jako pilne oceniły przyspieszenie ich implementacji, by doprowadzić do prawdziwej zmiany w kraju... Więcej
Więcej

Kultura : "Krew Saamów" laureatem nagrody filmowej Lux 2017
photo
14 listopada nagrodę LUX przyznawaną przez Parlament Europejski zdobył szwedzki film "Krew Saamów" Amandy Kernell, który opowiada o walce lapońskiej nastolatki z rasizmem i dyskryminacjami, jakich doznaje jej lud w latach 30. XX wieku... Więcej
Festiwal Transmission w Pradze
photo
25 listopada w Pradze odbędzie się 12. Festiwal Transmission. Przez całą noc widzowie będą mogli oglądać filmy, spektakle światła i laserów, a także pokazy sztucznych ogni, którym towarzyszyć będzie muzyka elektro... Więcej
Retrospektywa Mariano Fortuny'ego w Muzeum Prado
photo
Od 21 listopada 2017 roku do 18 marca 2018 Muzeum Prado w Madrycie organizuje pierwszą retrospektywę na temat hiszpańskiego malarza Mariano Fortuny'ego y Marsala (1838-1874), nowatora w wielu dziedzinach... Więcej
Peru przed Inkami
photo
Do 1 kwietnia 2018 roku Muzeum Quai Branly - Jacques Chirac w Paryżu proponuje wystawę zatytułowaną "Peru przed Inkami". Zaprasza ona do przestudiowania genezy i organizacji władzy w dawnych społeczeństwach i w najrozleglejszym imperium prehiszpańskim... Więcej
Turyński Festiwal Filmowy
photo
Od 24 listopada do 2 grudnia włoskie miasto Turyn organizuje swój festiwal filmowy. W centrum 35. edycji będzie kino awangardowe i dzieła młodych filmowców... Więcej
Propaganda w trakcie Wielkiej Wojny
photo
W ramach obchodów stulecia bitwy pod Cambrai - opisanej w "W nawałnicy żelaza" Ernsta Jüngera - Muzeum Sztuk Pięknych w Cambrai proponuje od 22 listopada 2017 roku do 12 lutego 2018 wystawę na temat roli obrazu podczas wojny, zatytułowaną "Mobilizacja ducha: propaganda w trakcie Wielkiej Wojny"... Więcej
Modigliani w Tate Modern
photo
Od 23 listopada 2017 roku do 2 kwietnia 2018 Tate Modern w Londynie prezentuje wystawę na temat Amadeo Modiglianiego, w szczególności nieznanych rzeźb, a także portretów tego artysty... Więcej

20list.
20 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

20list.
20-21 listopada

Bruksela

Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

Mjanma

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych ASEM

24list.
24 listopada

Tallinn

Szczyt Partnerstwa Wschodniego

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: