Biuletyn78120 nov. 2017

La Lettre

Jérôme Gazzano, Andi Mustafaj

20 listopada 2017

Po 6 rundach pierwsza faza negocjacji nadal nie jest w wystarczającym stopniu zakończona, by uzasadniać przejście do kolejnych etapów. A przecież w poszukiwaniu brexitu tyleż symbolicznego co korzystnego dla Zjednoczonego Królestwa brytyjscy negocjatorzy ponaglają do przyspieszenia negocjacji.

Read more

Fundacja

Jaka polityka europejska dla Francji i Niemiec?

19 listopada 2017

frs.jpg
22 listopada Instytut Pierre'a Wernera organizuje debatę na temat francuskiej i niemieckiej polityki europejskiej z udziałem Jean-Dominique'a Giulianiego, prezesa Fundacji, i Franka Baasnera, dyrektora Instytutu Francusko-Niemieckiego w Ludwigsburgu. Spotkanie odbędzie się w opactwie Neumünster w Luksemburgu.

Read more

Forum na temat wyzwań bezpieczeństwa wewnętrznego

19 listopada 2017

23 listopada w Pradze odbywa się konferencja w ramach Forum Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w którym udział weźmie Charles de Marcilly kierujący biurem Fundacji w Brukseli. Będzie mówił o europejskiej polityce migracyjnej.

Read more

Kryzys finansowy

Strefa euro: Europejski Mechanizm Stabilizacji jest gotowy do odgrywania centralnej roli

19 listopada 2017

crisefinanciere.jpg
W swoim wystąpieniu w Kolegium Europejskim 14 listopada dyrektor generalny Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji (MES) Klaus Regling zaproponował, żeby w przyszłości MES zapewniał rolę gwaranta banków strefy euro przechodzących trudności. 6 grudnia Komisja Europejska ma zaproponować plan mający na celu reformę strefy euro.

Read more -inny link

Komisja

Europejski obszar edukacji do 2025 roku

19 listopada 2017

commission1.jpg
14 listopada Komisja Europejska nakreśliła swoją wizję dotyczącą utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 roku. Zachętą do mobilności będzie stworzenie unijnej karty studenta, lepsze uznawanie dyplomów dzięki przebudowie systemu bolońskiego. Dzięki ustaleniu nowego poziomu referencyjnego, poprawione zostanie nauczanie języków obcych. Opracowany zostanie nowy plan działania w zakresie edukacji cyfrowej.

Read more

Raporty na temat Rumunii i Bułgarii

19 listopada 2017

15 listopada Komisja opublikowała swoje raporty na temat kroków podjętych przez Rumunię i Bułgarię, by dotrzymać ich zobowiązań w dziedzinie reformy systemu sądowego oraz zwalczania korupcji. Pomimo pewnych "postępów", wymogi Komisji nie zostały jeszcze "w sposób wystarczający" spełnione. Komisja nadal niepokoi się kwestionowaniem "niezależności sądowej".

Read more -inny link

10. posiedzenie Uniii Europejskiej i Chin na temat polityki konkurencji

19 listopada 2017

15 listopada odbyło się 10. posiedzenie w ramach dialogu Unii Europejskiej i Chin na temat polityki konkurencji. Komisja Europejska i 3 chińskie instytucje odpowiadające za konkurencję potwierdziły, że skłonne są wzmocnić współpracę w dziedzinie wdrażania swojego prawodawstwa w obszarze konkurencji, zwłaszcza w dziedzinie praktyk antykonkurencyjnych, koncentracji i pomocy państwa.

Read more -inny link

Raport na temat europejskiego programu w zakresie migracji

19 listopada 2017

15 listopada Komisja Europejska opublikowała raport z postępów monitorujący kwestie migracji. Wskazano w nim, że w 2017 roku łączna liczba osób nielegalnie przekraczających granicę na głównych szlakach migracyjnych spadła o 63%.

Read more -inny link

Parlament

Handel online: wzmocniona ochrona przed oszustami

19 listopada 2017

parlement.jpg
14 grudnia eurodeputowani wzmocnili ochronę przeciwko oszustom w ramach handlu online. I tak, władze krajowe dysponować będą większymi kompetencjami, by zahamować oszustwa oraz nadużycia w internecie.

Read more

Wzmocnienie europejskiej ochrony handlowej

19 listopada 2017

15 listopada europosłowie przyjęli przepisy antydumpingowe, żeby chronić zatrudnienie i przemysł w Unii. Ta modernizacja instrumentów ochrony handlowej służy zwalczaniu dumpingu społecznego i środowiskowego oraz zwalczaniu importu będącego dumpingiem.

Read more

Rezolucje na temat państwa prawa w Polsce i na Malcie

19 listopada 2017

15 listopada europosłowie ocenili, że w Polsce istnieje "jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia" europejskich wartości, w tym państwa prawa. Zwracają się, by Rada aktywowała mechanizm przewidziany w art. 7 TUE. Wezwali też Komisję do "ustanowienia dialogu z maltańskim rządem w sprawie funkcjonowania na Malcie państwa prawa". Fundacja opublikowała niedawno szczegółowe opracowanie na temat Polski.

Read more -inny link -inny link

Partnerstwo Wschodnie: wynagrodzenie poczynionych postępów

19 listopada 2017

15 listopada eurodeputowani wystosowali zalecenia w perspektywie szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się 24 listopada.

Read more

Rada

Konkluzje posiedzenia z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego

19 listopada 2017

conseilparlement.jpg
14 listopada 48. posiedzenie Rady Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzedził nieformalny dialog polityczny z krajami EFTA będącymi również członkami EOG. Rozmowy dotyczyły skutków wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, współpracy w dziedzinie gospodarowania danymi i Partnerstwa Wschodniego.

Read more -inny link -inny link

Wyniki obrad ministrów na temat polityki spójności

19 listopada 2017

15 listopada 28 ministrów do spraw europejskich dyskutowało o przyszłości polityki spójności po 2020 roku. Ministrowie przyjęli bez debaty konkluzje na tematy synergii i uproszczenia tej polityki.

Read more

Porozumienie w sprawie budżetu na 2018 rok

19 listopada 2017

18 listopada Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie unijnego budżetu na 2018 rok. Środki na zobowiązania wyniosą 160,1 mld euro, a na płatności 144,7 mld euro.

Read more -inny link

Europejski Korpus Solidarności

20 listopada 2017

20 listopada ministrowie przyjęli ogólne stanowisko w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności z zamiarem nadania mu ram prawnych. Korpus będzie otwarty dla osób od 18. do 30. roku życia, pochodzących z UE, krajów EOG, EFTA i tych, do których skierowana jest europejska polityka sąsiedztwa. Powinien zaoferować wiele szans takich jak wolontariat, staże czy projekty solidarności.

Read more -inny link

Cyberbezpieczeństwo, unia rynków kapitałowych i system informacyjny Schengen

20 listopada 2017

20 listopada ministrowie zaapelowali o wzmocnienie europejskiego cyberbezpieczeństwa w chwili, gdy cyberataki pociągają za sobą straty wyceniane na "400 mld euro rocznie". Ministrowie przyjęli również rozporządzenie w sprawie systemu wjazdu/wyjazdu i rozporządzenie modyfikujące kodeks graniczny Schengen. I wreszcie, Rada przyjęła przepisy mające ułatwić rozwój rynku sekurytyzacji w Europie.

Read more -inny link -inny link -inny link

Niemcy

Niemiecki prezydent F.-W. Steinmeier wzywa wszystkie partie do odpowiedzialności politycznej

21 listopada 2017

allemagne.jpg
W nocy z 19 na 20 listopada szef liberalnych demokratów (FDP) Christian Lindner ogłosił, że jego partia wycofuje się z rozmów, stwierdzając: "Lepiej nie rządzić niż rządzić źle". Niemiecki prezydent Frank-Walter Steinmeier przypomniał partiom o ich odpowiedzialności: "Oczekuję, że wszyscy będą gotowi do dyskusji, by umożliwić jak najszybsze powstanie rządu".

Read more

Austria

Elisabeth Köstinger obejmuje stery austriackiej Rady Narodowej

19 listopada 2017

autriche.jpg
Elisabeth Köstinger została nową przewodniczącą austriackiej Rady Narodowej, niższej izby parlamentu. Ta 38-latka była od 2009 roku europosłanką. W Nationalrat zasiadają 63 kobiety, czyli stanowią one 34,4%.

Read more

Francja

Spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Francji i Zjednoczonego Królestwa

19 listopada 2017

france.jpg
16 listopada Gérard Collomb, francuski minister spraw wewnętrznych, udał się do Londynu, by wziąć udział w cotygodniowym posiedzeniu na temat bezpieczeństwa (któremu przewodniczyła jego brytyjska odpowiedniczka Amber Rudd) i omówić tematy związane z bezpieczeństwem wewnętrznym. Wśród nich znalazły się zwłaszcza wspólne starania podjęte dla zwalczania terroryzmu, nielegalna imigracja, zabezpieczenie granic, a także zorganizowana przestępczość.

Read more

Grecja

Raport Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji na temat Grecji

19 listopada 2017

grece.jpg
13 listopada Komisja Europejska opublikowała raport Europejskiego Mechanizm Stabilizacji na temat Grecji. Zawiera on analizę koncepcji programu wsparcia w sierpniu 2015 roku i wdrażania programu do lipca 2017.

Read more

Alexis Tsipras zapowiada instrumenty socjalne na kwotę 1,4 mld euro

19 listopada 2017

13 listopada grecki premier Alexis Tsipras zapowiedział wsparcie socjalne dla "zwykłych ludzi" na kwotę 1,4 mld euro. 720 mln przekazanych zostanie w formie nadzwyczajnej pomocy osobom, których roczne dochody nie przekraczają 18 000 euro (czyli 3,4 mln osób). 315 mln przeznaczonych zostanie na zwrot wydatków zdrowotnych, do których przymuszono osoby o małych emeryturach. I wreszcie, zadłużone państwowe przedsiębiorstwo elektryczne DEI otrzyma 360 mln na dotowanie korzystnych taryf udzielanych najbardziej potrzebującym.

Read more -inny link

Litwa

Litwa przyjmuje tzw. ustawę Magnitskiego

19 listopada 2017

lituanie.jpg
16 listopada litewscy posłowie przyjęli ustawę zakazującą na okres maksymalnie 5 lat wstępu na terytorium kraju Rosjanom, co do których istnieją poważne podejrzenia, że popełnili poważne przestępstwa przeciwko osobom, naruszyli prawa człowieka lub wolności, zaangażowani byli w afery korupcyjne lub w pranie pieniędzy. Za było 91 parlamentarzystów.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Do 2030 roku brytyjska gospodarka może stracić 25 mld euro

19 listopada 2017

royaume-uni.jpg
Gabinet audytowy i doradczy PricewaterhouseCoopers opublikował opracowanie zatytułowane "UK Economic Outlook", w którym analizuje perspektywy gospodarki po brexicie, wyzwanie produktywności i migracji. Okazuje się, że do 2030 roku Zjednoczone Królestwo może stracić nawet 25 mld euro. Analiza przewiduje spowolnienie wzrostu, który spadnie z 1,8% w 2016 do około 1,5% w 2017 i 1,4% w 2018.

Read more

Głosowanie nad ustawą uchylającą ("Withdrawal Bill")

19 listopada 2017

14 listopada brytyjski rząd o włos wygrał pierwszą rundę w Izbie Gmin w sprawie projektu ustawy uchylającej europejską legislację. Dokument określa się nazwą "Withdrawal Bill".

Read more -inny link

Szwecja

Szczyt Społeczny na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu

19 listopada 2017

suede.jpg
17 listopada szwedzki premier Stefan Löfven gościł szefów państw i rządów na Szczycie Społecznym w Göteborgu. Razem proklamowano europejski filar praw socjalnych. Jego ogłoszenie podkreśla wspólne zobowiązania przywódców UE do wspierania i przestrzegania 20 zasad oraz praw zapisanych w ramach tego filaru.

Read more -inny link

Albania

9. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia

19 listopada 2017

albanie.jpg
15 listopada, podczas 9. posiedzenia, Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania wyraziła zadowolenie z postępów poczynionych przez Albanię w perspektywie przyszłego członkostwa w UE, zwracając się o kontynuowanie wdrażania reformy wymiaru sprawiedliwości.

Read more

Kosowo

2. posiedzenie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Kosowo

19 listopada 2017

kosovo.jpg
17 listopada, podczas swojego 2. posiedzenia Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Kosowo podsumowała stan wzajemnych stosunków oraz ewolucję sytuacji w Kosowie.

Read more

Serbia

4. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia

19 listopada 2017

serbie.jpg
Podczas swojego 4. posiedzenia, które odbyło się 16 listopada, Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Serbia podkreśliła postępy poczynione przez Serbię w kontekście przyszłego członkostwa w Unii, a zwłaszcza poprawny przebieg wyborów prezydenckich 2 kwietnia i rozpoczęcie wewnętrznego dialogu na temat Kosowa.

Read more

ONZ

Bilans 23. konferencji klimatycznej

19 listopada 2017

diplomatie.jpg
17 listopada w niemieckim Bonn zakończyła się 23. konferencja klimatyczna ONZ (COP23). Kraje postawiły sobie za cel sporządzenie zbiorowego bilansu emisji gazów cieplarnianych do końca 2018 roku i dokonanie oceny drogi, która pozostaje im do przebycia, jeśli świat chce utrzymać ocieplenie poniżej progu 2°, jak stanowi porozumienie paryskie.

Read more -inny link

Eurostat

Potwierdzony wzrost PKB o 0,6% w III kwartale

19 listopada 2017

eurostat.jpg
14 listopada europejski urząd statystyczny Eurostat poinformował, że w III kwartale produkty krajowe brutto (PKB) Unii Europejskiej i strefy euro wzrosły w stosunku do wcześniejszego okresu o 0,6%.

Read more

Nadwyżka w handlu towarami

19 listopada 2017

15 listopada Eurostat opublikował dane za wrzesień dotyczące międzynarodowego handlu towarami. Mieliśmy do czynienia z nadwyżką 3,1 mld euro dla Unii Europejskiej i 26,4 mld dla strefy euro.

Read more

Spadająca roczna stopa inflacji

19 listopada 2017

Według Eurostatu w październiku 2017 roku roczna stopa inflacji w UE wyniosła 1,7% (wobec 1,8% we wcześniejszym miesiącu). W strefie euro między wrześniem i październikiem 2017 spadła z 1,5% do 1,4%.

Read more

Opracowania/raporty

Ewaluacja postępów poczynionych przez Ukrainę

19 listopada 2017

etudes.jpg
15 listopada Komisja Europejska i służby dyplomatyczne (ESDZ) opublikowały raport na temat Ukrainy. Choć wyraziły zadowolenie z wdrażania pewnych reform określonych w jej programie stowarzyszenia w 2017 roku, jako pilne oceniły przyspieszenie ich implementacji, by doprowadzić do prawdziwej zmiany w kraju.

Read more -inny link

Raport Europejskiej Rady Budżetowej

19 listopada 2017

W myśl raportu opublikowanego 15 listopada Europejska Rada Budżetowa, niezależny organ utworzony przez Komisję, uważa, że procedury budżetowe powinny zostać uproszczone.

Read more -inny link

Airbus zdobył największe zamówienie w historii

19 listopada 2017

15 listopada, podczas Salonu Aeronautyki w Dubaju Airbus ogłosił, że zdobył największe zamówienie w historii tego sektora. Europejski producent samolotów sprzedał amerykańskiej firmie wynajmującej Indigo 430 średniodystansowych A320 Neo o wartości 42 mld euro.

Read more -inny link

Kultura

Peru przed Inkami

19 listopada 2017

culture.jpg
Do 1 kwietnia 2018 roku Muzeum Quai Branly - Jacques Chirac w Paryżu proponuje wystawę zatytułowaną "Peru przed Inkami". Zaprasza ona do przestudiowania genezy i organizacji władzy w dawnych społeczeństwach i w najrozleglejszym imperium prehiszpańskim.

Read more

Retrospektywa Mariano Fortuny'ego w Muzeum Prado

19 listopada 2017

Od 21 listopada 2017 roku do 18 marca 2018 Muzeum Prado w Madrycie organizuje pierwszą retrospektywę na temat hiszpańskiego malarza Mariano Fortuny'ego y Marsala (1838-1874), nowatora w wielu dziedzinach.

Read more

Modigliani w Tate Modern

19 listopada 2017

Od 23 listopada 2017 roku do 2 kwietnia 2018 Tate Modern w Londynie prezentuje wystawę na temat Amadeo Modiglianiego, w szczególności nieznanych rzeźb, a także portretów tego artysty.

Read more

Propaganda w trakcie Wielkiej Wojny

19 listopada 2017

W ramach obchodów stulecia bitwy pod Cambrai - opisanej w "W nawałnicy żelaza" Ernsta Jüngera - Muzeum Sztuk Pięknych w Cambrai proponuje od 22 listopada 2017 roku do 12 lutego 2018 wystawę na temat roli obrazu podczas wojny, zatytułowaną "Mobilizacja ducha: propaganda w trakcie Wielkiej Wojny".

Read more

Festiwal Transmission w Pradze

19 listopada 2017

25 listopada w Pradze odbędzie się 12. Festiwal Transmission. Przez całą noc widzowie będą mogli oglądać filmy, spektakle światła i laserów, a także pokazy sztucznych ogni, którym towarzyszyć będzie muzyka elektro.

Read more

"Krew Saamów" laureatem nagrody filmowej Lux 2017

19 listopada 2017

14 listopada nagrodę LUX przyznawaną przez Parlament Europejski zdobył szwedzki film "Krew Saamów" Amandy Kernell, który opowiada o walce lapońskiej nastolatki z rasizmem i dyskryminacjami, jakich doznaje jej lud w latach 30. XX wieku.

Read more

Turyński Festiwal Filmowy

19 listopada 2017

Od 24 listopada do 2 grudnia włoskie miasto Turyn organizuje swój festiwal filmowy. W centrum 35. edycji będzie kino awangardowe i dzieła młodych filmowców.

Read more

Agenda

les 20-21 listopada

Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (Bruksela)


20 listopada

Rada do Spraw Ogólnych (Bruksela)


les 20-21 listopada

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych ASEM (Mjanma)


24 listopada

Szczyt Partnerstwa Wschodniego (Tallinn)


Newsletter Archives

Europejski upadek, niemiecka historia?

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek Macedonii Północnej

20 lat po wielkim rozszerzeniu

Nowe europejskie wyzwania: lekcja Schumana

The Editors of the Newsletter :
Charles de Marcilly, Helen Levy ,Vincent Le Méau, Aurélien Pastouret, Félicia Schröder,Romain Vadans, Jean-Baptiste Welschinger

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Przyjęcie budżetu na 2018 rok, ostatniego przed brexitem...

pdf

Biuletyn n°781- wersja 20 nov. 2017